И національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль Київ 2013Сторінка17/44
Дата конвертації23.12.2016
Розмір6.99 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   44


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Продукти бджільництва та їх зберігання і переробка (46 год.)

Теоретична частина. Класифікація меду за походженням (квітковий, падевий). Характеристика квіткового і падевого меду. Кристалізація меду. Особливості зберігання меду. Бджолиний віск і його властивості та хімічний склад.

Воскова сировина та її переробка на віск. Вощина та вимоги до неї. Квітковий пилок, обніжжя, перга. Складові частини і якість квіткового пилку. Обробка і зберігання обніжжя. Маточне молочко та його склад і застосування. Прополіс, його властивості і використання. Бджолина отрута, її збирання та застосування.Практична частина. Вивчення та дегустація різних сортів меду за походженням, способом добування тощо. Визначення якості квіткового пилку.

Переробка воскової сировини у віск. Визначення якості різних зразків воску.

Виготовлення колекції продуктів бджільництва.

2. Зимівля бджіл (38 год.)

Теоретична частина. Умови зимівлі бджіл. Підготовка бджіл до зимівлі.

Способи зимівлі бджіл. Типи зимівників. Загальні принципи влаштування зимівників.Практична частина. Визначення наявності паді в меду. Годівля бджіл. Формування гнізда перед зимівлею. Встановлення вуликів у зимівник. Догляд за бджолами в зимівнику.

3. Хвороби та шкідники бджіл і заходи боротьби з ними (34 год.)

Теоретична частина. 3агальні відомості про хвороби бджіл. Незаразні хвороби. Заразні хвороби (інфекційні та інвазійні). Охорона пасік від занесення збудників хвороб. 3аходи боротьби з хворобами. Шкідники бджіл та способи боротьби з ними.

Практична частина. Обстеження та виявлення хвороб і шкідників на пасіці. Відбір зразків патологічного матеріалу, його підготовка для відправки в лабораторію на дослідження. Ознайомлення з препаратами та обладнанням, які застосовуються для боротьби з хворобами та шкідниками.

4. Організація бджільництва (40 год.)

Теоретична частина. Розвиток бджільництва в Україні у різні історичні періоди. Сучасний стан бджільництва в Україні. Спеціалізація пасік. Характерні риси бджільництва в зоні Полісся, Лісостепу, Степу, Карпат, Криму. Матеріальна база бджільництва. Форми організації праці у бджільництві. Облік у бджільництві. Собівартість продукції бджільництва. Оплата праці у бджільництві. Витрати на продукцію бджільництва і їхня структура. Рентабельність бджільництва і шляхи її підвищення. Планування у бджільництві.

Практична частина. Розрахунок собівартості продукції бджільництва та рентабельності пасіки. Розроблення бізнес-плану пасіки. Придбання й поселення бджіл. Способи розведення бджіл на присадибних ділянках.

5. Розведення та утримання бджолосімей. Основи племінної справи у бджільництві (50 год.)

Теоретична частина. Особливості розвитку бджолиної сім’ї протягом року. Породи бджіл. Способи розмноження бджолиних сімей. Способи виведення бджолиних маток. Календарний план виведення маток. Використання роїв для збільшення пасіки. Способи зняття роїв і посадка їх у вулики. Догляд за сім’ями, що відпустили рій. Пакетне бджільництво. 3міст, завдання і методи племінної роботи в бджільництві. Заходи і методи, спрямовані на поліпшення якості нових поколінь бджіл, підвищення продуктивності сімей за різними видами продукції, їхньої стійкості до зимівлі та стійкості проти захворювань.

Практична частина. Техніка огляду. Підготовка до огляду, поведінка пасічника під час огляду бджіл. Особливість огляду бджіл в багатокорпусних вуликах. Закінчення огляду. Запобігання бджолиним крадіжкам. Особливість огляду слабких бджолосімей. Формування відводів. Прищеплення у відводки маточників. Посадка плідних маток у відводники. Спостереження за роїнням та зняття роїв.

6. Підсумкові заняття (8 год.)

Практична частина. Оформлення дослідницької роботи. Участь у масових заходах, екскурсіях тощо. Самостійна робота з літературою. Написання рефератів, доповідей.
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

• науково-дослідні та навчальні заклади бджільництва в Україні;

• умови зимівлі бджіл;

• продукти бджільництва;

• породи бджіл;

• незаразні і заразні (інфекційні) хвороби бджіл;

• заходи боротьби з хворобами;

• спеціалізація пасік;

• форми організації праці у бджільництві.

Вихованці мають вміти:

• формувати гнізда перед зимівлею, встановлювати вулики у зимівник;

• розрізняти різні сорти меду за походженням;

• визначати якість квіткового пилку;

• складати календарний план виведення маток;

• проводити відбір зразків патологічного матеріалу, відправки його в лабораторію на дослідження;

• розробляти бізнес-план пасіки.

Вихованці мають набути досвід:

• догляду за бджолами в зимівнику;

• переробки воскової сировини у віск;

• виготовлення колекції продуктів бджільництва;

• формування відводів;

• обстеження та виявлення хвороб і шкідників на пасіці;

• ведення обліку у бджільництві;

• планування у бджільництві;

• проведення дослідницької роботи.
ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

Об’єкти натуральні

Гербарії

Дикорослі рослини 1 наб.

Культурні рослини 1 наб.

Інструменти

Вулик 15 шт.

Рамка 300 шт.

Вощина 300 шт.

Димар з захисним кожухом 2 шт.

Поїлка для бджіл 2 шт.

Ковпачки для підсаджування маток 5 шт.

Пилковловлювач 5 шт.

Стамеска пасічна 15 шт.

Медогонка 1 шт.

Воскотопка 1 шт.

Годівниця для бджіл 15 шт.

Ніж пасічний 5 шт.

Халат 15 шт.

Сітка для обличчя 15 шт.

Прилад для обігріву бджіл 1 шт.

Маркер для мічення маток 1 шт.

Щітка 2 шт.

Скребок-лопатка 2 шт.

Пристрій для відбирання бджолиної отрути 2 шт.

Маточна кліточка 2 шт.

Маточний ковпачок 2 шт.

Роздільна решітка 2 шт.

Переносний ящик 2 шт.

Робочий ящик-табуретка 2 шт.

Льотковий загороджувач 15 шт.

Роївня 1 шт.

Шило 1 шт.

Дошка-лекало 1 шт.

Мікроскоп біологічний 1 шт.

Лупа штативна 1 шт.

Лупа ручна 15 шт.

Ваги лабораторні 2 шт.

Ваги технічні 1 шт.

Термометр зовнішній 1 шт.
ЛІТЕРАТУРА

1. Головецький І.І., Луців В.О., Лосєв О.М., Поляковський В.М. Санітарно-гігієнічні аспекти ведення бджільництва. – К.: Вид-во ТОВ «НВП Інтерсервіс», 2012. – 280 с.

2. Мегедь О.Г., Поліщук В.П. Бджільництво. – К.: Вища шк., 1987.

3. Нуждин Н.С. Основы пчеловодства. – М.: Агропромиздат, 1988.

4. Осиюк Н.С., Толмачева О.В. Производственное обучение пчеловодов. – М.: Агропромиздат, 1988.

5. Поліщук В.П., Гайдар В.А. та ін. Довідник пасічника. – К.: Урожай, 1990.

6. Поліщук В.П. Бджільництво. – Львів: Редакція журналу «Український пасічник», 2001. – 296 с.

7. Шабартов И.А. Юному пчеловоду. – М.: Просвещение, 1988.


ДОДАТКИ

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ ДОСЛІДІВ НА ЛІТО

1. Залежність продуктивності матки від її віку.

2. Фактори, які впливають на кількість та якість відкладання яєць маткою.

3. Способи формування відводів на навчальній пасіці.

4. Способи виправлення трутневих сімей.

5. Способи боротьби з роїнням бджіл.

6. Вплив медоносів на продуктивність пасіки.

7. Племінна справа у бджільництві.

8. Вивчення способів боротьби зі шкідниками та хворобами бджіл.

9. Вивчення та виготовлення гербарію медоносних рослин.

10. Вплив температури повітря на льотну активність робочих бджіл.НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

«ЮНІ КІНОЛОГИ»
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Кінологія — це наука про собак, що вивчає теоретичні та прикладні аспекти дресирування собак.

Для того, щоб собака стала керованою, необхідна систематична, послідовна, наполеглива робота. Насамперед дресирувальник-початківець повинен добре оволодіти теоретичними основами дресирування. Ґрунтовні знання є підвалинами практичної роботи.

Навчальна програма з позашкільної освіти «Юні кінологи» спрямована на еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти та реалізується в гуртках, творчих об’єднаннях позашкільних навчальних закладів. До роботи в гуртку залучаються учні 8-10-их класів загальноосвітніх навчальних закладів.

Специфіка гуртка обумовлює його кількісний склад – 10-12 осіб.

Мета програми — ознайомити вихованців з теоретичними основами дресирування собак, основними методами і прийомами, особливостями спеціальної біотехнології виховання, дресирування і тренування собак.

Реалізація мети передбачає вирішення таких завдань:

• забезпечення поглибленої кінологічної освіти;

• створення оптимальних умов для самореалізації і професійного самовизначення;

• підготовка вихованців до участі в кінологічних виставках, конкурсах, змаганнях;

• створення передумов для подальшого успішного навчання у вищих навчальних закладах;

• апробація нових форм і методик навчання.

Навчальна програма передбачає два роки навчання:

1-й рік навчання – початковий рівень – 216 год. на рік, 3 год. на тиждень;

2-й рік навчання – основний рівень – 216 год. на рік, 3 год. на тиждень.

У змісті програми належна увага приділена вихованню етичного ставлення до тварин, формуванню основ і навичок безпеки життєдіяльності, ознайомленню з правовими аспектами утримання собак.

Залежно від змісту програми педагог може застосовувати різні методи занять (візуальні, аудіальні, кінестетичні і полімодальні) та форми організації занять (навчальні, виїзні, лабораторні, дослідницькі). Специфіка роботи гуртка обумовлює проведення індивідуальних занять.

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, опитування, захист творчої роботи, участь у конкурсах, конференціях, зльотах, виставках, змаганнях, захист дослідницького проекту або формування портфоліо.

Керівник гуртка в установленому порядку може вносити зміни до розподілу навчального часу на вивчення окремих тем програми, враховуючи рівень підготовки, вік, інтереси вихованців, стан матеріально-технічної бази закладу, в якому працюють гуртки.
Початковий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНз/п

Назва розділу


Кількість годин

усього

теоретичних

практичних

1.

Вступ

6

3

3

2.

Основи біоетики

15

9

6

3.

Мета і завдання собаківництва

12

9

3

4.

Анатомія і фізіологія собак

33

24

9

5.

Утримання і харчування собак

24

18

6

6.

Хвороби собак і надання першої допомоги

24

18

6

7.

Екстер’єр собак та конституція

12

9

3

8.

Походження та породи собак

24

18

6

9.

Розведення собак

24

15

9

10.

Основи дресирування

36

15

21

11.

Підсумок

6

3

3

Разом:

216

141

75


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   44


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал