И національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль Київ 2013Сторінка13/44
Дата конвертації23.12.2016
Розмір6.99 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   44


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (8 год.)

Рентабельність виноградної культури в певній місцевості. Звіт гуртківців про виконану дослідницьку роботу з виноградарства у літній період. Зустріч із фахівцями-виноградарями.Екскурсія на виноградник та ампелографічну виставку. Дегустація сортів винограду.

2. Сучасне промислове виноградарство (10 год.)

Стан та перспектива розвитку виноградарства в Україні та в світі. Виноградарство та виноробство: а) Росії; б) Франції та країн Бенілюксу; в) Угорщини; г) країн Середземно мор’я; д) країн Середньої Азії та Близького Сходу; е) країн американського континенту.

Демонстрація наочного матеріалу, відвідання тематичних виставок, творчі зустрічі з фахівцями-виноградарями.

3. Виноградарство як наука (12 год.)

Наукова база виноградарства та виноробства в Україні. Вчені у галузі виноградарства. Селекція винограду — шлях закріплення виноградної культури в нашій місцевості. Демонстрація наочного матеріалу, робота в бібліотеці, творчі зустрічі з ученими.4. Біологія виноградної лози (12 год.)

Анатомічна будова та фізіологія вегетативних та генеративних органів винограду. Періоди розвитку та фази вегетації винограду.Практична робота. Вивчення анатомічної будови і фізіології вегетативних та генеративних органів ви нограду.

5. Сорти винограду (20 год.)

Принципи районування сортів у виноградарстві. Державний реєстр сортів сільськогосподарських культур. Нові комплексно стійкі сорти винограду.

Класифікація, характеристика сортів, дегустаційна оцінка. Порівняння сортів, що виросли в різних географічно-кліматичних умовах. Технічні сорти винограду. Застосування винограду для озеленення.

Демонстрація муляжів, свіжих зразків сортів винограду, консервації. Показ слайдів і відеофільмів.6. Розмноження винограду (40 год.)

Технологія розмноження щепленого садивного матеріалу. Маточники філоксеростійких прищеп. Перещеплення кущів. Вирощування саджанців із зелених живців. Вирощу вання оздоровленого садивного матеріалу в культурі in vitro.

Демонстрація наочного матеріалу. Написання рефератів.

Практичні заняття на закритому ґрунті та шкілці.

7. Обрізування виноградної лози і формування кущів (24 год.)

Види формувань. Обрізування кущів. Основні господарські елементи виноградного куща, плодова ланка та її складові частини. Навантаження кущів та шлях його регулювання. Площа живлення. Демонстрація наочного матеріалу.Практична робота. Обрізування кущів винограду.

8. Захист винограднику від шкідників та хвороб (25 год.)

Шкідники і хвороби винограду, профілактичні заходи та боротьба з ними. Захист кущів від холодів. Підвищення зимостійкості винограду, відновлення кущів, пошкоджених морозами, градом та ін.Практична робота. Захист кущів від морозу.

9. Удобрювання виноградника (24 год.)

Поняття про родючість ґрунту. Органічні та мінеральні добрива, способи їх внесення. Позакореневе підживлення. Вплив мікроелементів на продуктивність винограду.Практична робота. Внесення добрив.

10. Збирання та переробка врожаю (26 год.)

Збір та зберігання винограду. Переробка. Технологія виготовлення сухого та шипучого вина, виноградного соку, ізюму. Демонстрація наочного матеріалу.Екскурсія на виноробний чи консервний завод.

11. Економіка виноградарства (12 год.)

Організація території приватного виноградника. Вирощування винограду в теплицях. Виробництво продукції виноградарства в умовах ринкових відносин. Вирощування інших рослин на винограднику.

Демонстрація наочного матеріалу, творчі зустрічі з фахівцями-виноградарями та аматорами.

12. Підсумок (3 год.)

Захист дослідницьких робіт. Творча зустріч із виноградарями. Семінар-практикум на винограднику. Розподіл індивідуальних завдань для подальшої роботи.


ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

• сучасні селекційні досягнення в галузі виноградарства в Україні, за кордоном;

• традиційні райони виноградарства в світі;

• шляхи отримання екологічно чистої продукції;

• що таке сорт і сортове розмаїття винограду;

• типи опор та формування виноградних кущів;

• техніку безпеки при роботі на винограднику;

• найпоширеніші шкідники і хвороби винограду;

• види добрив та строки і способи їх внесення;

• правила техніки безпеки при роботі з добривами;

• агробіологічну характеристику винограду;

• технологію переробки винограду: виноробство, сухофрукти, виробництво ефірної олії.


Вихованці мають вміти:

• проводити всі агротехнічні заходи на винограднику;

• давати оцінку окремих сортів винограду;

• дати дегустаційну оцінку сорту за органолептичними показниками;

• визначати вміст цукру у врожаї певних сортів винограду;

• визначати шкідників, хвороби і бур’яни за їхнім зовнішнім виглядом;

• проводити передпосадкову підготовку ґрунту при закладанні шкілки та постійних виноградних насаджень;

• проводити зелені операції на винограднику;

• оформляти результати дослідницької роботи;

• визначати собівартість продукції;

• проектувати закладання виноградних насаджень.
Вихованці мають набути досвід:

• висаджування, формування та догляд за насадженнями винограду;

• визначення сортів винограду за морфологічними й органолептичними показниками;

• боротьби з несприятливими умовами росту винограду;

• вегетативного розмноження культури;

• закладання дослідів у винограднику, розсаднику та закритому ґрунті.


ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

1. Обприскувач;

2. Лопата для викопування саджанців;

3. Секатори;

4. Секатор для щеплення;

5. Садові ножі;

6. Ножівка;

7. Лопати;

8. Сапи, граблі;

9. Фруктові ящики, відра, мішки;

10. Витратні матеріали: мінеральні добрива, отрутохімікати, регулятори росту, поліетиленова плівка;

11. Унаочнення: довідкова література, таблиці, муляжі, вологі препарати;

12. Оргтехніка: мультимедійний комплекс, телевізор, фотоапарат, комп’ютер, принтер та інше;

13. Ваги технічні;

14. Возик садовий;

15. Аерометр;

16. Мотоблок з навісними агрегатами;

17. Степлер для підв’язування виноградної лози.


ЛІТЕРАТУРА ДЛЯ ПЕДАГОГІВ

1. Алиев А.М. и др. Сорта винограда. – Ростов-на-Дону: РИО, 1992. – 48 с.

2. Артеменко М.М. Ходімте в сад. – К.: Молодь, 1991. – 296 с.

3. Глагола А. Виноградарство Закарпаття. – Ужгород: ЗІМНВПКПК, 1994. – 140 с.

4. Денисюк О.Л. Вирощування винограду. – К.: Рад. школа, 1962. – 94 с.

5. Докучаева В.Н. Сорта винограда. – К.: Урожай, 1986. – 120 с.

6. Золотов В.В. Виноград на стенах домов. – Одесса: Маяк, 1957. – 96 с.

7. Коваль Н.М., Комарова Е.С., Мартьянова О.А. Настольная книга виноградаря. – 7-е изд., перераб. и доп. – К.: Урожай, 1989. – 208 с.

8. Кондрацкий А.А. Результаты сортоизучения винограда в условиях Лесостепи и Полесья Украинской ССР. – К.: Госсельхозиздат УССР, 1962. – 225 с.

9. Кондрацький А.О. Прискорене розмноження винограду. – К.: Держсільгосп-видав України, 1960. – 66 с.

10. Кострикін І.А. Виноград. – Херсон.: Наддніпрянська правда. – 170 с.

11. Леонов С.Г. Виноград в Запорожье. – Запорожье: Берегиня-Коммунар, 1992. – 100 с.

12. Леонов С.Г. Любительское виноградарство. – Запорожье: Дека Мотор Січ, 1996. – 170 с.

13. Лиховской В.А. Новые и новейшие перспективные комплексно-устойчивые сорта и гибридные формы винограда. – Мариуполь, 1999. – 28 с.

14. Маркин М.И. и др. Технология закладки и возделывания комплексоустойчивых сортов винограда на песчаных землях Нижнеднепровья. – Херсон: Надднепрянская правда, 1991. – 16 с.

15. Мелешко А.Ф., Ключиков Е.А. Новые устойчивые сорта и гибридные формы винограда. – Одесса, 2000. – 38 с.

16. Савельев В.Ф. 300 советов виноградарю-любителю. – Донецк: Донбас, 1975. – 100 с.

17. Стеценко В.М. Настольная книга виноградаря-любителя. – Херсон: Наддніпрянська правда, 1991. – 268 с.

18. Таиров В.Е. Виноградное вино и алкоголизм. – Одесса: Вестник виноделия, 1915. – 24 с.

19. Тимуш А.И. и др. Энциклопедия виноградаря: в 3-х томах. – Кишинев: Главная ред. Молд. Сов. Энциклопедии, 1986. – 5 т. – 511 с.; 2 т. – 502 с.; 3 т. – 948 с.

20. Темный М.М. Приусадебное виноградарство. – Донецк: Донбасс, 1985. – 174 с.

21. Фролов-Багреэ А.М. и др. Аипелография СССР. – М.: Пищепромиздат, 1953, т. 1. – 630 с.

22. Boloslarv Sekowski. Roman Mysliwiec. – 101 odmiana winorosli, Wazscuwa, 1996.

23. Fruit, Berry and Nut Inventory Second Edition. – 1993.


СПИСОК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ДІТЕЙ

1. Коваль Н.М. и др. Настольная книга виноградаря. — К.: Урожай, 1997.

2. Кострикин Е.А. и др. Виноград — перспективные й новые сорта с элементами агротехники. — Херсон: Наддніпрянська правда, 1997. — 171 с.

3. Леонов С.Г. Любительское виноградарство. — Запорожье, 1997.

4. Мазур П.О. Книга юного виноградаря. — К.: УДЕНЦ, 1998.

5. Мазур П.О. Організація і зміст роботи на НДЗД //Збірник «Еколого-

натуралістична творчість». — К.: УДЕНЦ, 1999. — № 1.

6. Мазур П.О. Поради майстра виноградарям-початківцям //Сад, виноград і вино України. — К., 1999. — 120 с.НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

«ОСНОВИ АГРОХІМІЇ»
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

У зв’язку з соціально-економічними перетвореннями, що відбуваються в аграрному секторі та зміною форм власності на землю, постає питання моніторингу ґрунтів з метою збільшення їхньої родючості, управління якістю та раціонального використання.

У розрізі цих проблем питання агрохімічного сервісу стоять особливо гостро, оскільки агрохімія вивчає живлення рослин, добрива та агроекологічні вимоги щодо їх раціонального застосування. Агрохімія є сучасною науково-обґрунтованою основою використання мінеральних та органічних добрив й охоплює найважливіші питання хімії в сільському господарстві, вивчає взаємовідносини між рослинами, ґрунтом, добривами в процесі живлення рослин, а також тісно пов’язана з такими науками, як ґрунтознавство, рослинництво, землеробство тощо. Знання з агрохімії, екологічно безпечних технологій вирощування сільськогосподарських культур необхідні для всіх, хто займається сільським господарство.

Залученню учнів до вирішення агроекологічних проблем на регіональному рівні передбачає навчальна програма з позашкільної освіти «Основи агрохімії», спрямована на еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти та реалізується в гуртках, творчих об’єднаннях позашкільних навчальних закладів. Програма розрахована на учнів 8–11 класів загальноосвітніх шкіл. Кількісний склад гуртківців – 10–12 осіб.

Навчальна програма складена з урахуванням змісту освітніх галузей «Природознавство», «Математика», «Технології», «Здоров’я і фізична культура» Державного стандарту базової і повної загальної середньої освіти.

Метою програми є задоволення освітніх потреб вихованців у галузі агро-хімії та ґрунтознавства для застосовування у практичній діяльності.

Основні завдання:

- поглибити знання з біології, хімії, екології;.

- надати знання з основ агрохімії;

- розвивати мотивацію до дослідницької роботи;

- формувати екологічне мислення;

- розвивати творчі здібності;

- сприяти професійному самовизначенню.

Навчальна програма передбачає 2 роки навчання:

1 рік навчання – основний рівень – 6 годин на тиждень (216 годин на рік);

2 рік навчання – основний рівень – 6 годин на тиждень (216 годин на рік).

У процесі роботи в гуртку вихованці мають навчитись визначати типи ґрунтів, проводити агрохімічні аналізи, розпізнавати та правильно застосовувати добрива, складати системи удобрення ґрунту в сівозмінах тощо. Для більш ефективного засвоєння теоретичного матеріалу програмою передбачено значний обсяг практичних занять і дослідницької роботи.

Досліди, що виконуються вихованцями гуртка, повинні мати навчально-виховну, виробничу та наукову спрямованість.

Залежно від змісту програми педагог може застосовувати різні методи занять (візуальні, аудіальні, кінестетичні і полімодальні) та форми організації занять (навчальні, виїзні, лабораторні, дослідницькі).

Передбачено широке використання в начальному процесі активних та інтерактивних форм проведення занять (ділових та рольових ігор, розгляд ситуацій, комп'ютерне моделювання) в поєднанні з дослідницькою роботою.

Контроль за рівнем досягнень вихованців здійснюється під час проведення практичних занять у формі проектів, екологічних ігор, вікторин, конкурсів тощо.

Програма гуртка може використовуватися під час проведення занять у групах індивідуального навчання, які організовуються відповідно до Положення про порядок організації індивідуальної та групової роботи в позашкільних навчальних закладах, що затверджене наказом Міністерства освіти і науки України від 11.08.2004 р. № 651 (із змінами, внесеними згідно з наказом Міністерства освіти і науки України № 1123 від 10.12.2008 р.).

Керівник гуртка в установленому порядку може вносити зміни до розподілу навчального часу на вивчення окремих тем програми, враховуючи рівень підготовки, вік, інтереси вихованців, стан матеріально-технічної бази закладу.
Перший рік навчання, основний рівень

ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНз/п

Назва розділу


Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступ

6

-

6

2.

Ґрунт як складова частина в еволюції органічного світу

6

15

21

3.

Будова ґрунту та його властивості

12

24

36

4.

Класифікація ґрунтів

3

6

9

5.

Охорона ґрунтів

6

18

24

6.

Живлення рослин

24

33

57

7.

Основи дослідницької роботи

21

27

48

8.

Підсумкові заняття

-

15

15

Разом:

78

138

216


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   44


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал