И національний еколого-натуралістичний центр учнівської молоді навчальні програми з позашкільної освіти еколого-натуралістичного напряму: еколого-біологічний профіль Київ 2013Сторінка10/44
Дата конвертації23.12.2016
Розмір6.99 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   44

Другий рік навчання, основний рівень

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНз/п

Назва розділу


Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вирощування лісових насаджень та їх охорона. Лісові лікарські рослини

10

16

26

2.

Парки й лісопаркові зони. Пам'ятки природи. Екологічні стежки в лісах

10

10

20

3.

Біосфера

8

20

28

4.

Ліс як біогеоценоз

10

16

26

5.

Екологічні системи

10

10

20

6.

Лісові культури. Природне і штучне відновлення лісів

8

20

28

7.

Гриби лісових біоценозів

6

14

20

8.

Інтегрований захист лісу від шкідників та хвороб

10

16

26

9.

Охорона лісів і лісонасаджень

6

14

20

10.

Підсумок

2

-

2

Разом:

80

136

216


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вирощування лісових насаджень та їх охорона. Лісові лікарські рослини (26 год.)

Теоретична частина. Полезахисні смуги та їхня роль у боротьбі з посухою, суховіями. Ліс як природний захисник ланів. Технологія догляду за молодими лісонасадженнями. Зімкнуті лісонасадження. Організація догляду за зімкнутими лісонасадженнями. Види догляду.

Практична частина. Складання календарного плану створення молодих лісонасаджень та догляду за ними. Розрахунок потреб у садивному матеріалі, насінні, інвентарі.

Висівання насіння і висаджування лісових деревних порід.

Ознайомлення з лісосадильними машинами.

Інвентаризація лісонасаджень і догляд за ними.Екскурсії до науково-дослідних закладів, лісогосподарського підприємства для ознайомлення з організацією догляду за насадженнями.

2. Парки й лісопаркові зони. Пам’ятки природи. Екологічні стежки в лісах (20 год.)

Теоретична частина. Охорона навколишнього природного середовища. Регіональні парки, міські парки, парки культури та відпочинку. Меморіальні парки. Спортивні парки. Гідропарки, морські парки, дитячі парки, парки-виставки. Етнографічні парки, музеї під відкритим небом. Зоопарки, лісопарки. Заповідники, національні парки. Екологічні стежки в паркових зонах і лісах.

Практична частина. Написання рефератів про лісопаркову зону своєї місцевості.

Прокладання екологічної стежки в лісопарковій зоні.Екскурсії на екологічну стежку парку; до парку, ботанічного саду, дендрарію, гідропарку з метою ознайомлення з реліктовими, екзотичними та місцевими представниками рослинного світу.

3. Біосфера (28 год.)

Теоретична частина. Біосфера. Різноманітність живих організмів біосфери. Кругообіг речовин у біосфері. Біогеоценоз – основна структурна одиниця біосфери.

Практична частина. Написання рефератів.

Схематичне зображення компонентів біосфери та кругообігу речовин.Екскурсія до найближчого лісу для ознайомлення з компонентами біосфери.

4. Ліс як біогеоценоз (26 год.)

Теоретична частина. Компоненти лісового біогеоценозу. Найголовніші представники рослинного і тваринного світу.

Практична частина. Визначення комах лісу за визначником.

Спостереження за поведінкою птахів у лісі. Підгодовування тварин взимку, влаштування лісових їдалень.

Підготовка Дня зустрічі птахів і участь у його проведенні.

Екскурсія до найближчого лісу.

5. Екологічні системи (20 год.)

Теоретична частина. Біогеоценоз і екосистема. Види екосистем. Компоненти екосистеми та її просторова структура. Біогеоценоз.

Практична частина. Схематичне зображення компонентів екосистеми. Написання рефератів.

Екскурсія до лісу для ознайомлення з екосистемами.

6. Лісові культури. Природне і штучне відновлення лісів (28 год.)

Теоретична частина. Сприяння природному відновленню лісу. Висаджування дерев і висівання насіння лісових культур на вирубаних ділянках, згарищах, галявинах, пустирях. Використання техніки в лісовому господарстві.

Плодоношення лісових дерев. Вегетативне відновлення лісу. Догляд за лісовими насадженнями.Практична частина. Внесення добрив під лісокультури.

Допомога лісовому господарству у висіванні насіння та саджанні лісових культур. Догляд за лісовими насадженнями.

Дослідження впливу різних рослин на ріст і розвиток дубів.

7. Гриби лісових біогеоценозів (20 год.)

Теоретична частина. Коротка характеристика грибів: поширення, морфологія, будова, розмноження. Значення грибів у біогеоценозах. Гриби, що руйнують деревину. Гриби-сапрофіти. Особливості їстівних і отруйних грибів. Культивування грибів.

Практична частина. Визначення та розпізнавання їстівних, умовно-їстівних і отруйних грибів.

Екскурсії до лісу для визначення грибів, що руйнують деревину; до тепличного господарства або науково-дослідної лабораторії з метою ознайомлення зі способами вирощування грибів.

8. Інтегрований захист лісу від шкідників та хвороб (26 год.)

Теоретична частина. Біологічні особливості найпоширеніших шкідників деревних і кущових лісових порід.

Біологічні, агротехнічні, хімічні заходи боротьби з комахами-шкідниками. Отрутохімікати і машини, які застосовуються для боротьби зі шкідниками та хворобами лісових насаджень.Практична частина. Обстеження лісонасаджень на наявність комах-шкідників. Визначення шкідників за зовнішнім виглядом та пошкодженнями дерев. Обстеження лісонасаджень на зараженість хворобами. Визначення хвороб деревних насаджень за зовнішніми ознаками.

Складання виробничого та календарного планів захисту лісових насаджень від шкідників та хвороб. Застосування механічних і біологічних засобів.

Допомога працівникам державної лісової охорони у справі охорони лісу від пожеж; збирання насіння дерев, кущів, вивчення флори і фауни лісу, приваблювання і захист диких тварин.

9. Охорона лісів і лісонасаджень (20 год.)

Теоретична частина. Організація охорони лісів. Структура і завдання державної лісової охорони.

Причини виникнення лісових пожеж, їх попередження. Гасіння пожеж. Правила безпеки. Характеристика порушень лісового законодавства. Порядок притягнення до відповідальності за порушення. Відпускні та порубні клейма, їх застосування.Практична частина. Ознайомлення з актами про порушення лісового законодавства та пожежу, їх заповнення. Визначення пожежонебезпечних лісових ділянок. Оформлення результатів спостережень за представниками рослинного і тваринного світу лісу.

10. Підсумок (2 год.)
ПРОГНОЗОВАНИЙ РЕЗУЛЬТАТ

Вихованці мають знати:

• значення полезахисних насаджень;

• значення лісу для ланів;

• значення зімкнутих лісонасаджень;

• види догляду за лісонасадженнями;

• види парків;

• біоценоз як структурну одиницю біосфери;

• найголовніших представників лісу;

• найпоширеніших шкідників деревних і кущових лісових порід.
Вихованці мають вміти:

• доглядати за лісонасадженнями;

• спостерігати за поведінкою птахів у лісі;

• складати реферати;

• розпізнавати отруйні та їстівні гриби;

• проводити заходи захисту лісових насаджень від шкідників та хвороб;

• охороняти лісові насадження;

• проводити дослідницьку та практичну роботи в лісі, лісорозсаднику.


ОРІЄНТОВНИЙ ПЕРЕЛІК ОБЛАДНАННЯ

Друковані таблиці

Охорона природи 1комп.

Лісівництво 1комп.

Стенд «Учнівські лісництва в Україні» 1комп.

Техніка безпеки 1комп.

Інструменти

Граблі 15 шт.

Лопата 15 шт.

Секатор 15 шт.

Сапа 15 шт.

Пилка 5 шт.

Меч Колесова 1 шт.

Ніж окуліровочний 3 шт.

Об’єкти натуральні

Колекції

Плоди і насіння дерев та кущів 1 набір

Зразки деревини різних порід 15 шт.
ПЕРЕЛІК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

1. Генсирук С.А., Гайдарова Л.И. Охрана лесных екосистем. – К.: Урожай, 1984. – 197 с.

2. Калініченко О.А Декоративна дендрологія. Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2003. – 199 с.

3. Пришвин М.М. Глаза Земли. – М.: Просвещение, 1989. – 240 с.

4. Свириденко В.Є, Бабіч О.Г., Киричок Л.С. Лісівництво. Підручник / за ред. В.Є. Свириденка. – К: 2004. – 544 с.
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ВИХОВАНЦІВ

1. Бондаренко В.Д., Фурдичко О.І. Узлісся. – Львів, 1993. – 60 с.

2. Гойчук А. Ф., Завада М.М., Решетник Л.Л. Технологія інтегрованого захисту лісу. – Ж.: Полісся, 2011. – 272 с.

3. Дендрофлора України. Дикорослі і культивовані дерева і кущі. Голонасінні. Довідник /Кохно М.А., Гордієнко В.І., Захаренко Г.С. та ін., за ред. М.А. Кохна, С.І. Кузнецова. – К.: Вища школа, 2001. – 207 с.

4. Дендрофлора України. Дикорослі і культивовані дерева і кущі. Покритонасінні. Частина ІІ. Довідник. /Кохно М.А., Трофименко Н.М., Пархоменко Л.І. та ін.; За ред. М.А. Кохна та Н.М. Трофименко. – К.: Фітосоціоцентр, 2005. – 716 с.

5. Заячук В.Я. Дендрологія. Покритонасінні. Навчальний посібник. – Львів: Камула, 2004. – 408 с.

6. Калініченко О.А. Декоративна дендрологія. Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2003. – 199 с.
ПЕРЕЛІК РЕКОМЕНДОВАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ ДЛЯ ПЕДАГОГІВ

1. Байрак О.М. Сучасний стан та шляхи оптимізації озеленення території навчальних закладів Полтавської області /Сучасний стан і перспективи озеленення навчальних закладів Полтавщини. Матеріали науково-практичного семінару (м. Лубни Полтавської обл. 18 – 19 жовтня 2007 р.). – Полтава, 2008. – с. 6 – 9.

2. Вакалюк П.Г. Лісовідновлення та лісорозведення в Україні / П.Г. Вакалюк, В.І. Самоплавський. – Х.: Прапор, 2006. – 384 с.

3. Гойчук А. Ф., Завада М.М., Решетник Л.Л. Технологія інтегрованого захисту лісу. – Ж.: Полісся, 2011. – 272 с.

4. Калініченко О.А. Декоративна дендрологія. Навчальний посібник. – К.: Вища школа, 2003. – 199 с.

5. Лісовими стежками Львівщини. – Л., 1995. – 63 с.

6. Листопадні дерева, кущі та ліани /Балабушка В.К., Балабушка М.П., Ібрагім Л.В., Ульяненко Л.В., Ульяненко В.Ю. – К., 2006. – 114 с.

7. Міждержавні природно-заповідні території України. – К., 1998. – 129 с.

8. Фурдичко О.І., Гладун Г.Б., Лавров В.В. Ліс у степу: основи сталого розвитку. – К.: Основа, 2006. – 496 с.
ДОДАТКИ

Рекомендована тематика дослідницької роботи гуртка

Облік штучного поновлення основних лісових порід на вирубаних ділянках у районі учнівського лісництва.

Вирощування лісових культур різних географічних зон країни з насіння.

Облік видів корисних птахів у лісництві.

Пошук у лісі штучних гніздівель і визначення (за формою, строками, місцем і висотою розташування), які з них частіше заселяються птахами, з’ясувати якими.

Розселення мурашок.

Фенологічні спостереження за основними деревними породами в лісництві.

Вплив органічних та мінеральних добрив на ріст і розвиток сіянців лісових порід.

Вирощування саджанців лісових порід та кущів із здерев’янілих і зелених живців.

Вивчення впливу часу заготівлі та садіння живців тополі, верби й інших лісових порід дерев та кущів на укорінення, ріст і розвиток саджанців.

Вирощування сіянців деревних порід з насіння.

Дослідження впливу 0,0012%-го розчину перманганату калію та інших стимуляторів росту на розвиток сіянців, дерев і кущів.

Вплив глибини висівання насіння на появу сходів і ріст сіянців деревних і кущових порід.

Штучне розмноження їстівних лісових грибів.

Охорона та розселення рудих лісових мурашок.

НАВЧАЛЬНА ПРОГРАМА

«ЮНІ САДІВНИКИ»
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Навчальна програма з позашкільної освіти «Юні садівники» спрямована на еколого-натуралістичний напрям позашкільної освіти та реалізується в гуртках, творчих об’єднаннях позашкільних навчальних закладів. Програма розрахована на учнів 3–5 класів загальноосвітніх шкіл.

Мета програми:

• ознайомити дітей з плодовими і ягідними культурами, агротехнікою їх вирощування, з елементарними поняттями сортової різновидності основних плодово-ягідних культур, які вирощують у садах України.

• дати перші поняття про сад, розсадник, шкілку, ягідник та ознайомити з основними видами робіт в них у різні пори року.

Завдання:

• виробити перші практичні уміння і навички з вирощування плодових та ягідних культур і догляду за ними.

• виробити вміння вести спостереження за рослинами.

• навчити проводити найпростіші наукові дослідження.

Навчальна програма передбачає 2 роки навчання:

1 рік навчання – початковий рівень – 4 години на тиждень (144 години на рік);

2 рік навчання – початковий рівень – 6 годин на тиждень (216 годин на рік).

Залежно від змісту програми педагог може застосовувати різні методи занять (візуальні, аудіальні, кінестетичні і полімодальні) та форми організації занять (навчальні, лабораторні, дослідницькі).

З метою ефективного засвоєння теоретичного матеріалу програма передбачає практичні заняття, проведення дослідницької роботи. Робота в гуртку дасть змогу набути практичних умінь і навичок у галузі садівництва.

Формами контролю за результативністю навчання є підсумкові заняття, опитування, участь у конкурсах, конференціях, зльотах та зборах, виставках, змаганнях, захист навчального проекту або формування портфоліо.

Підсумком реалізації програми є захист вихованцями власних науково-дослідних робіт на науково-практичній конференції.


Початковий рівень, перший рік навчання

НАВЧАЛЬНО-ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАНз/п

Назва розділу


Кількість годин

теоретичних

практичних

усього

1.

Вступ

4

-

4

2.

Осінні роботи в плодовому саду

2

8

10

3.

Осінні роботи на ділянці ягідника

2

8

10

4.

Плодові культури

6

6

12

5.

Ягідні культури, їх вирощування

6

6

12

6.

Дикоростучі ягідні культури

6

6

12

7.

Традиційні українські садивні культури

8

2

10

8.

Цілющі властивості ягідних культур

8

4

12

9.

Охорона саду від шкідників

4

4

8

10.

Дослідницька робота

2

8

10

11.

Весняні роботи в плодовому саду

2

8

10

12.

Весняні роботи на ділянці ягідника

2

8

10

13.

Літні роботи по догляду за садом та ягідником

2

8

10

14.

Участь у збиранні урожаю ягідних культур

2

6

8

15.

Підсумок

2

2

4

Разом:

55

86

144


ЗМІСТ ПРОГРАМИ

1. Вступ (4 год.)

Теоретична частина. Значення садівництва у житті людини, в народному господарстві нашої держави. Історія розвитку і стан садівництва в Україні.

Екскурсія в сад, ягідник, плодово-ягідний розсадник з метою ознайомлення з найпоширенішими плодовими і ягідними рослинами.

2. Осінні роботи в плодовому саду (10 год.)

Теоретична частина. Види, строки і техніка проведення осінніх робіт у плодовому саду. Вимоги до якості їх проведення.

Практична частина. Перекопування ґрунту і внесення добрив. Догляд за молодими деревами. Прибирання опалого листя.

Суспільно корисна праця в осінній період у саду.3.Осіннні роботи на ділянці ягідника (10 год.)

Теоретична частина. Види осінніх робіт на ділянці ягідника, строки їх проведення. Значення своєчасної підготовки ягідника до зими.

Практична частина. Внесення добрив, перекопування ґрунту.

Висаджування ягідних культур.

Догляд за ягідними культурами після висаджування.

Прибирання опалого листя.

Суспільно корисна праця в осінній період.

4. Плодові культури (12 год.)

Теоретична частина. Розрізнення за зовнішніми ознаками дерев, кущів, квіток, плодів тих чи інших плодових або ягідних культур.

Поняття про зерняткові, кісточкові, ягідні, горіхоплідні, субтропічні групи плодових дерев.Практична частина. Ознайомлення з зовнішніми ознаками різних видів

плодових дерев. Розпізнавання плодових рослин різних сортів за зовнішніми ознаками. Виготовлення саморобних наочних посібників: колекції насіння плодово-ягідних культур.Екскурсія до саду з метою ознайомлення з зовнішніми ознаками різних видів плодових дерев.

5. Ягідні культури, їх вирощування (12 год.)

Теоретична частина. Господарське значення ягідних культур. Ознайомлення з основними видами ягідних культур. Агротехніка вирощування суниці садової, малини, шовковиці, смородини. Час і техніка садіння. Вирощування аронії, обліпихи, кизилу.

Практична частина. Складання календарного агротехнічного плану по догляду за плодоносною плантацією садової суниці, малини, смородини, аґрусу. Догляд за ягідними культурами, розпушування ґрунту, підживлення, захист від бур’янів та шкідників.

6. Дикоростучі ягідні культури (12 год.)

Теоретична частина. Дикоростучі ягідники – ожина, суниця лісова, чорниця, журавлина, калина.

Лікарські властивості. Розповсюдження дикоростучих лікарських культур.Практична частина. Збирання дикоростучих ягідних культур.

Виготовлення саморобних наочних посібників.

Перенесення дикоростучих ягідних культур на навчально-дослідну земельну ділянку. Догляд за дикоростучими ягідними культурами.

Екскурсія до лісу з метою вивчення дикоростучих плодових ягідних рослин.

7. Традиційні українські садивні культури (10 год.)

Теоретична частина. Традиції українського садівництва. Традиційні страви з ягід. Калина – символ України. Легенди про калину. Символіка рослин у народних обрядах.

Легенди, повір’я, вірші, загадки, пісні про дерева та кущі.

Народна медицина та використання в ній ягідних культур.

8. Цілющі властивості ягідних культур (12 год.)

Теоретична частина. Значення ягідних культур у харчуванні людей. Високовітамінні ягідні культури – чорна смородина, малина, суниці лісові, обліпиха, калина звичайна тощо, їхні цілющі властивості. Виготовлення напоїв, соків, компотів з них.

Рослини радіопротекторної дії – суниці лісові, калина звичайна, обліпиха, чорниця, горобина чорноплідна, брусниця тощо та їх використання.Практична частина. Екологічні ігри, свята, конкурси, вікторини.

Відеотека «Екологія ХХІ століття».
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   ...   44


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал