I. Дайте відповіді на запитання. У якому селі народився Тарас Шевченко? 1бСкачати 97.54 Kb.
Дата конвертації01.01.2017
Розмір97.54 Kb.
5 КЛАС

Відповіді

I. Дайте відповіді на запитання.

1. У якому селі народився Тарас Шевченко? 1б.

Т. Г. Шевченко народився с. МоринцяхЗвенигородськогоповітуКиївськоїгубернії (теперЧеркаська область). 
2. У котрому році українці відзначали 200-ліття від дня народження Кобзаря? 1б.

Українці відзначали 200-ліття від дня народження Кобзаря у 2014 році.
3. У котрому році Тараса Шевченка викуплено з кріпацтва? 1б.

Шевченка викуплено з кріпацтва 22 квітня 1838 р.
4. Назвіть відомий вам твір Т.Шевченка, покладений на музику. 1б.

«За сонцемхмаронькапливе», «Садок вишневий коло хати», «Заповіт».
5. Складіть прислів’я зі словом «Кобзар» ( не менше двох). 2 б.

Тарасів «Кобзар» – народу великий дар. Хто «Кобзаря» прочитав, той панів прокляв.
6. Назвіть не менше чотирьох творів Т.Шевченка. 4 б.

«Заповіт», «Садок вишневий коло хати», «За сонцем хмаронька пливе», «Реве та стогне Дніпр широкий…», «Мені тринадцятий минало» тощо .
ІІ. Грузинський поет Акакій Церетелі заповідав: «Любіть свою Батьківщину і рідну мову так, як любив Тарас Шевченко. Для його пам’яті це буде найкращою нагородою і нерукотворним пам’ятником».

Напишіть листа своєму ровеснику, висловивши власні міркування про те, що нині слід зробити для того, щоб пам’ять про Тараса Шевченка не меркла.

У тексті використайте звертання, однорідні члени речення, спонукальні та питальні речення.

12 б.
Загальна кількість балів – 22
6 КЛАС

Відповіді

 1. Дайте відповіді на запитання.

 1. Ким мріяв стати у дитинстві Тарас Шевченко? 1б.

Мріяв стати малярем.


 1. Назвіть прізвище пана, у якого Тарас служив козачком? 1б.

Енгельгардт.


 1. Яку пору року змальовано у вірші «Садок вишневий коло хати»? 1б.

Весна.


 1. Хто автор повісті про Шевченка «Тарасові шляхи»? 1б.

Оксана Іваненко.

 1. Скільки років прожив Тарас Шевченко? 1 б.

47 років.

 1. Назвіть автора та твір, епіграфом до якого є слова із Шевченкового листа «Ти поклонися тим нашим бур’янам…» 2 б.

Степан Васильченко «В бур’янах»

 1. У якому з відомих вам віршів Тарас Шевченко не використав жодного художнього засобу? 1 б.

«Садок вишневий коло хати…»

 1. Складіть прислів’я зі словом Кобзар (не менше двох). 2б.

Тарасів «Кобзар» – народу великий дар. Хто «Кобзаря» прочитав, той панів прокляв.
ІІ. Упродовжбагатолітньоїісторіїчималоукраїнцівізрізних причин виїхали за кордон, однак вони ніколи не забувалисвоєїВітчизни. Українцямивважали себе художник Казимир Малевич, танцівникСергійЛифар, спортсмен ІванПіддубний. Тарас Шевченко такожбагатороків прожив за межами України. Як вивважаєте, чибув Тарас Шевченко «українцемдокінця»?

У своємуроздуміпідкреслітьіменники і прикметники.

12 б.
Загальна кількість балів – 22

7 КЛАС

Відповіді


 1. Дайте відповіді на запитання.

1. У яких поезіях Т.Шевченко описав своє дитинство? (не менше двох) 2б.

«Мені тринадцятий минало», «І золотої, й дорогої…».
2. Запишіть попередню назву Тарасової гори. 1б.

Чернеча гора.
3. Назвіть авторів музики до Шевченкового «Заповіту» (не менше трьох). 3б.

Микола Лисенко, Михайло Вербицький, Гордій Гладкий.
4. Скільки років було Тарасові, коли його було звільнено з кріпацтва? 1б.

24 роки.
5. Назва якого твору Т.Шевченка складається з числівника та іменника?

1б.


«Три літа».
6.Назвіть викладача Тараса Шевченка, що вчив його малярської справи в Академії мистецтв у Санкт-Петербурзі. 1б.

Карл Брюллов.

 1. Назвіть автора слів про «Кобзар» Тараса Шевченка: «Ся маленька книжечка відразу відкрила немов новий світ поезії, вибухла, мов джерело чистої холодної води, заясніла невідомою досі в українськім письменстві ясністю, простотою і поетичною грацією вислову».1 б.

Іван Франко.

ІІ. За поданим початком напишіть твір. Доберіть заголовок самостійно. Використовуйте цитати із творів Т.Г. Шевченка (не менше трьох).В історії кожної літератури є твори, що мають магічний дар безсмертя. Саме до цих шедеврів належить поезія Великого Кобзаря, яка навчала його сучасників і сьогодні навчає нас…
Загальна кількість балів – 22

8 КЛАС

Відповіді
I. Дайте відповіді на запитання.

1. Назвіть відомі вам балади Т.Шевченка (не менше трьох). 3б.«Причинна», «Тополя» , «Утоплена», «Лілея».
2. Назвіть кобзаря, якому Т.Шевченко надіслав збірку «Кобзар» з дарчим надписом. 1б.

Пантелеймон Куліш розповів про кобзаря Остапа Вересая Тарасові Шевченку. Тарас Шевченко 1860 року послав Остапу Вересаєві гроші та свого «Кобзаря» з підписом: «Брату Остапу від Т. Г. Шевченка».
3. На похороні Шевченка в Петербурзі промови виголошувалися трьома мовами. Назвіть їх. 3б.

Надгробні промови виголошувалися українською, російською та польською мовами.

4.Що таке медитація? 1б.

Медитація – вид філософської лірики, у якій поет висловлює свої роздуми над проблемами людського буття.

5. Скільки віршів увійшло до циклу «В казематі»? 2б.Спочатку цикл складався з тринадцяти віршів, але у 1858 р. в Москві, після повернення з вигнання, переписуючи твори з “Малої" до “Більшої книжки", поет вилучив вірш “Не спалося, а ніч як море…».
ІІ.У кожного народу є поети, імена яких оповиті невмирущою любов’ю і славою. Для нас, українців, таким залишається Тарас Шевченко. Йому була небайдужа доля свого народу. Саме українцям він не тільки присвячував твори, мріяв про їхню волю, а й пожертвував заради них власним щастям.

Складіть діалог (із другом), у якому подискутуйте про те, чи варто жертвувати власним щастям заради кращого життя свого народу. Спробуйте довести другові, що Тарас Шевченко своїм життям та творчістю показує, як треба по-справжньому любити та шанувати рідну землю. Підкріплюйте власну позицію фактами із життя поета та цитатами із його творів (не менше 2). У роботі використайте однорідні підмети, однорідні присудки, частки, 2 доречні фразеологізми.

12 б.

Загальна кількість балів – 22 1. КЛАС

Відповіді
І. Дайте відповіді на запитання.

1. Назвіть прізвище українського актора, який зіграв роль Т.Шевченка у фільмі «Сон». 1б.Іван Миколайчук.
2. Назвіть не менше трьох повістей Т.Шевченка. 3 б.

«Близнюки», «Варнак», «Наймичка», «Художник», «Княгиня», «Музикант», «Прогулка с удовольствием и не без морали».
3. Запишіть імена та прізвища членів Кирило-Мефодіївського товариства (не менше чотирьох). 4 б.

Микола Костомаров, Тарас Шевченко, Пантелеймон Куліш, Микола Гулак, Василь Білозерський, Георгій Андрузький,ОлександрНавроцький,ДмитроПильчиков,ІванПосяда,Микола Савич,Олександр Тулуб.
4. Кому поет присвятив поему «Катерина»? 1б.

Василю Жуковському.
5. Яку присвяту має цикл «В казематі»? 1б.

«Моїм соузникам посвящаю».
ІІ. «Тараса Шевченка розуміємо настільки, наскільки розуміємо себе – свій час і Україну в ньому»,– написав видатний літературознавець, академік Національної академії наук України Іван Дзюба, автор четвертого тому академічної «Історії української літератури» (2014), присвяченого творчості Кобзаря. Сьогодні творчість геніального українського поета видається особливо актуальною, а вшанування 200-річчя від дня народження Кобзаря припало на початок нового життя в історії України та української держави.

Висловіть своє розуміння творчості Шевченка в контексті сучасних подій в Україні. Міркування напишіть у публіцистичному стилі, проілюструвавши твір прикладами із «Кобзаря».

Обсяг: 2,5–3 стор.

Використайте у творі-роздумі не менше 2 фразеологізмів. Ускладніть речення відокремленими прикладками (2), риторичними звертаннями й питаннями. Підкресліть прикладки, фразеологізми й риторичні фігури.

12 б.

Загальна кількість балів – 22

10 КЛАС

Відповіді


 1. Дайте відповіді на запитання.

 1. Назвіть не менше чотирьох творів Т.Г.Шевченка, покладених на музику. 4б.

Зоре моя вечірняя”, „Зацвіла в долині червона калина”, „Тече вода з-під явора”, «Заповіт», «Реве та стогне Дніпр широкий…», «Нащо мені чорні брови…», «Думи мої, думи мої…»«Суботів», «До Основ’яненка», «Не нарікаю я на Бога», «Розрита могила», «Садок вишневий», «Є на світі доля», «Було колись на Україні», «І смеркає, і світає», «Нащо мені женитися», «Не завидуй багатому», «Над Дніпровою сагою», «Не женися на багатій», «Реве та стогне».
2. Назвіть дівоче прізвище матері Шевченка. 1б.

Бойко Катерина Якимівна.
3. Чим знаменний у житті Т.Шевченка день 22 квітня 1838 року? 1б.

Це день викупу з кріпацтва.
4. Назвіть однойменні поетичні та малярські твори Кобзаря (не менше трьох). 1б.

Малюнки «Тополя», «Утоплена», «Слепая», «Відьма», картина «Катерина».
5. Що таке балада? Назвіть відомі балади Т.Шевченка. 1б.

Балада жанр ліро-епічної поезії фантастичної, історико-героїчної або соціально-побутової тематики з драматичним сюжетом. Балади Тараса Шевченка: «Причинна», «Лілея», «Тополя», «Утоплена».
ІІ. У повісті «Музикант» Тарас Шевченко писав: «Я страшенно люблю дивитися на щасливих людей, і, по-моєму, немає прекраснішого, немає чарівнішого видовища, як образ щасливої людини». Проте чи може людина відчувати щастя сьогодні – в умовах, коли твоя земля перетворилася на простір кровопролиття і жахливих утрат? Як зберегти себе, як не втратити відчуття любові до світу, коли поряд гинуть люди?

У публіцистичному стилі напишіть твір-роздум «Чи можливе відчуття щастя в сьогоднішній Україні?».

Доберіть заголовок для твору.

Орієнтовний обсяг: 3–4 стор.

Використайте прикладки, дієприкметникові та дієприслівникові звороти. Підкресліть прикладки і звороти.12 б.
Загальна кількість балів – 22


11 КЛАС

Відповіді

I. Дайте відповіді на запитання.
 1. У якому році і ким було вперше здійснено повне видання «Кобзаря»? 1б.

Уперше «Кобзар» видано1840уСанкт-Петербурзіза сприянняЄвгенаГребінки.
2. Одну з найкращих наукових біографій Т.Шевченка написав видатний український письменник і громадський діяч Олександр Кониський. Цей твір має назву «Тарас Шевченко-Грушівський. Хроніка його життя». Поясніть подвійне прізвище у назві твору. 1б.

Дід Тараса Шевченка по батькові Іван Андрійович Грушівський, батько Григорій Іванович Шевченко (Грушівський).
3. Назвіть художні твори, у яких згадується Т.Шевченко (не менше чотирьох). 4б.

Микола Будник «При лихій годині», Володимир Дарда «Його кохана», ЄжиЄнджеєвич«Українські ночі, або родовід генія. Повість про Шевченка», Оксана Іваненко «Тарасові шляхи», Олександр Ільченко «Петербурзька осінь», Зіновій Легкий «Тарасові страсті», МихалоРубашев «Багряні тіні», Леонід Смілянський «Поетова молодість», Зінаїда Тулуб «В степу безкраїм за Уралом», Богдан Чайковський «Тарас Шевченко», Валерій Шевчук «Син волі».
4. Укажіть назви не менше трьох російськомовних повістей Т.Шевченка. 3б.

«Близнята», «Варнак», «Наймичка», «Художник», «Княгиня», «Музикант», «Прогулка с удовольствием и не без морали».
5. Хто з українських художників ХХ століття створив ілюстрацію до вірша «Садок вишневий коло хати»? 1б.

Василь Касіян.
ІІ. Напишіть можливий виступ Тараса Шевченка (до 4 сторінок) із трибуни у Верховній Раді України. Тему виступу (наприклад: «Мовна політика», «Євроінтеграція України», «Збереження культурної спадщини» ) оберіть самостійно і зазначте перед текстом промови.

Підкресліть у тексті п’ять складних безсполучникових речень. 12 б.Загальна кількість балів – 22

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал