Головною метою навчання всесвітньої історії єСкачати 114.19 Kb.
Дата конвертації21.03.2017
Розмір114.19 Kb.
Головним завданням вивчення предмета всесвітня історія є надання майбутнім фахівцям системи історичних знань, умінь та навичок, здатність до творчого мислення, судження, усвідомлення загальнолюдських цінностей у світлі історичних подій.

Зміст програми побудований на синтезі культурологічного, цивілізаційного та соціоантропоцентричного підходів у контексті всесвітньої історії.

Навчити студента рухатись у просторі ідей, фактів, понять, допомогти виробити цілісний погляд на світ, формувати повноцінного громадянина в умовах розбудови незалежної України, формувати функціональні, мотиваційні та соціальні компетентності, виходячи з понять Батьківщина, самовираження, права і свободи людини, держава, громадянин, людина, сім’я тощо.

Головною метою навчання всесвітньої історії є: • Формування компетентностей, які базуються на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню.

 • Уміння оперувати науковими знаннями та фактичним матеріалом.

 • Накопичення історичних знань, а на їх основі вирішення проблем, які виникають у різних життєвих ситуаціях.

 • Розвивати здатність до системного мислення, яке включає індивідуальний досвід участі в навчальному процесі або вміння вчитися.

 • Розуміння практично-наслідкових зв’язків розвитку суспільства й уміння їх використовувати в професійній і соціальній діяльності.

 • Вміння застосовувати історичні знання і набуті уміння для практичної діяльності в суспільстві.

 • Виховання у студентів соціальних компетентностей, пов’язаних з соціальною діяльністю особистості, життям суспільства.

 • Виховання патріотизму і вміння жити в багато культурному суспільстві.

 • Розвивати здатність студента орієнтуватися в проблемах сучасного суспільно-політичного життя.

 • Навчити оцінювати найважливіші досягнення національної, європейської та світової культури , їх взаємовплив та діалог культур різних народів.

 • Підготовка до активного громадського життя в Українській державі.

Модульні питання по всесвітній історії


для студентів І курсу

І модуль. 1 Варіант.

1.Назвіть причини створення, склад і цілі Троїстого союзу й Антанти.

2.Розкрийте причини й характер першої світової війни. На основі аналізу документів 1і 2 розкажіть про цілі держав у війні.

З .Якою була позиція соціал-демократів стосовно війни?


 1. Дайте оцінку інтересів сторін у війні.

 2. Розкажіть, як було розвязано першу світову війну.

Який вона мала характер?

 1. Назвіть основні причини Лютневої революції в Росії.

 2. Яке основне завдання виконала Лютнева революція в Росії?

 3. На які здобутки під час демократичної революції сподівалися різні соціальні верстви в країні?

 4. Які політичні сили сформували Тимчасовий уряд?

 5. Після яких подій більшовики посилили „червоний терор”?

 1. Перелічіть держави, котрі послали військові контингенти в Росію.

 2. Коли відбулася польсько-радянська війна і як вона закінчилася?

 3. Які питання міждержавних економічних стосунків зазначені у „14 пунктах”?

 4. Які держави входили до „Ради десяти” і „Великої четвірки”?

15.Охарактеризуйте позиції Франції і Великобританії щодо Німеччини на Париській мирній конференції.

 1. Коли було підписано Версальський мирний договір?

 2. Які договори були підписані з державами- союзниками Німеччини?

 3. Які договори були підписані на Вашингтонській конференції?

 4. На якій основі базувалася Версальсько- Вашингтонська система?

 5. Які питання міжнародних відносин розглядалися

на Генуезькій конференції?

21.Оцініть головні підсумки Локарнської конференції.

І модуль. 2 Варіант.

1.Охарактеризуйте економічне становище Англії після закінчення першої світової війни. 1. Яку внутрішню політику проводив уряд Д.Ллойд- Джорджа?

З .Охарактеризуйте зовнішньополітичні дії Англії напередодні другої світової війни.

4.Яку внутрішню політику проводив уряд в умовах кризи?

5.Охарактеризуйте робітничий рух в 20-30-х роках.


 1. Як відбулася стабілізація французької економіки?

 2. Які внутрішньополітичні заходи проводив уряд Національного фронту?

8.Охарактеризуйте напрями зовнішньої політики Франції у 20-30-х роках.

 1. Яких принципів міждержавних відносин дотримувався президент В.Вільсон?

 2. Як відбувалася післявоєнна стабілізація у СІТІ А?

 1. Якими подіями розпочалася „велика депресія”?

 2. Яку політику проводили США у Латинській Америці?

 3. Яких втрат зазнала Німеччина у першій світовій війні?

 4. Визначте основні причини Листопадової революції в Німеччині.

 5. Назвіть основщі додішжцішртії, які діяли в Німеччині в період Веймарської республіки.

16.Чому Б. Муссоліні вдалося прийти до влади в Італії?

 1. Території яких країн завоювали Італія і Німеччина у 30-х рр.?

18.Чому в Іспанії великого успіху на виборах 1936 р. домоглися ліві партії?

 1. Назвіть причину громадянської війни в Іспанії. Скільки років вона тривала?
 1. модуль. 1 Варіант.

1.Хто очолив перший уряд Речі Посполитої у післявоєнні роки?

2. Хто очолив державну владу після перевороту 1926р.?

3. Назвіть організації та їхніх лід єрів,які стали творцями чехословацької держави.

4.Охарактеризуйте становище національних меншин у Чехословаччині.

5. Охарактеризуйте внутрішню політику Т.Масарика.

6. Що спричинило встановлення диктатури Горті?

7.Охарактеризуйте внутрішню політику Угорщини 20-30-х років.

8.Яку політику проводив угорський уряд у

Закарпатті?

9.Охарактеризуйте економічне становище Румунії у перші післявоєнні роки.

10. Яка партійна система існувала в Румунії в 20-х роках?

11.Охарактеризуйте внутрішньополітичне становище в Румунії в середині 20-х років.

12.Коли було встановлено диктатуру Антонеску?

13.Охарактеризуйте внутрішню політику уряду О. Стамболійського.

14. Які організації і партії діяли в Болгарії у 20-х рр.?

15. Назвіть причини поразки повстання 1923 р.

16. Охарактеризуйте зовнішню політику Югославії у 20-30-х рр.


 1. Як позначилася на становищі Югославії кономі- чна криза?

 2. Внаслідок яких подій Югославія була рзчлено- вана?

 3. Назвіть причини селянських повстань у 1920- 1921рр.Чому повстання військових моряків у Кронштаді так налякало більшовицьких лідерів?

 4. Що примусило Леніна замінити політику „воєнного комунізму” непом?

 5. Який шляхом Радянський Союз здійснював індустріалізацію?

 6. Які наслідки для селянства мала колективізація?

21 .Назвіть основні причини тотального терору в СРСР.Що ви вкладаєте в поняття „культ особи Сталіна

ІІ модуль. 2 Варіант. 1. .Які обставини зумовлювали кризові явища в японському господарстві?

2.Коли розпочалися „рисові бунти”?

3.Охарактеризуйте внутришню політику Японії у 20- 30-х рр. 1. Якими подіями розпочалася революція 1925- 1927рр.?

 2. Яку позицію по відношенню до китайських комуністів займав Сунь Ятсен?

 3. Коли Центральний і Південний Китай були очищені від комуністів?

 4. Які форми боротьби були характерні для індійських місту 1918-1921рр.

 5. Які форми антиколоніальної боротьби практикував Індійський національний конгрес?

9.Охарактеризуйте політику голландської колоніальної адміністрації в Індонезії у 20-х рр.

 1. Яку політику проводила Франція в Індокитаї після першої світової війни?

 1. .Яким було становище Афганістану після завершення першої світової війни?

 1. Які соціально-економічні умови склалися в Афганістані у 20-30-х рр.?

 2. Як вплинули події першої світової війни на міжнародне становище Ірану?

 3. Які причини зумовили активізацію революційного

руху в Туреччині?

 1. Як розгортався антиколоніальний рух у Північній Афирці у 20-30-х рр.?

 2. Коли відбувся перший Панафриканський конгрес?

ІІІ модуль. 1 Варіант.

1.Коли і за що СРСР був виключений з Ліги Націй?

2.Яку зовнішню політику провадила Німеччина у 30-х рр.?

3.Оцініть результати договору 1939 р. для Німеччини і СРСР в умовах наростання небезпеки війни. 1. Коли розпочалася друга світова війна? Що передувало цій події?

 2. Які заходи здійснив СРСР у 1939 р. стосовно Західної України та Західної Білорусії?

 3. Як розгорталися події у Західній Європі в 1940 р.?

 4. Як здійснювалась фашистська агресія на Балканах?

 5. Коли було створено антигітлерівську коаліцію держав?

 6. Які основні битви відбулися у 1941 р. між військами гітлерівської Німеччини і Червоною армією?

 7. Як розгорталися бойові дії у Північній Африці у 1940-1943 рр.?

 1. .У чому полягає історичне значення битви під Сталінградом?

12.Охарактеризуйте хід наслідки Курської битви.

13. Які рішення було прийнято на Тегеранській конференції?


14.Чому США та Англія відкрили другий фронт у Європі в 1944 р.?

 1. Війська яких держав брали участь у визволенні столиці Італії від німецько-фашистських загарбників?
  16.Охарактеризуйте рішення, прийняті на Кримській і Потсдамській конференціях.

17. 3 якою метою США застосували атомну зброю проти Японії? Чи був політично виправданим цей вчинок?

18.На яких умовах було укладено договори з колишніми союзниками Німеччини?

19. Назвіть особливості внутрішньої політики СІЛА
1945 - 1952рр.

20.Поясніть термін „маккартизм”.

21.В чому суть Карибської кризи , які її повчальні уроки?

ІІІ модуль. 2 варіант.

1.У чому сутність „рейганоміки” ?

2.Чим викликане економічне піднесення у 80 - 90 — ті рр.?

3.Як розвивалися відносини між США та Україною у 90 - х роках?

4.Порівняйте політику консерваторів і лібералів у 50 - 70 - ті роки.

5.У чому сутність „квебецької проблеми”?

6.Розкрийте основні напрями зовнішньої політики Канади


у 60 - 90 - ті рр.

7.Поясніть термін „тетчеризм”. 1. Які основні напрямки зовнішньої політики консерваторів у
  80 - 90-х рр.? У чому причина війни між Великою Британією й Аргентиною?

 2. У чому розходження між конституціями IV та V республік ?

10.3а яких обставин Щ. де Голль прийшов до влади?

11.Схарактеризуйте особливості внутрішньої та зовнішньої

політики Франції у 80 - 90 - ті рр.

12.У якій політичній ситуації та за яких обставин утворено ФРН?

13.Назвіть причини „німецько економічного дива”. Чим повчальний досвід ФРН для інших держав?


 1. Як відбулося об’єднання Німеччини? У чому полягає компроміс СРСР із країнами Заходу в цьому питанні?

15.Проаналізуйте умови мирного договору з Італією.

16.Які причини італійського „економічного дива”?

17.Яких втрат зазнала економіка СРСР у роки війни?

18.Назвіть народи СРСР, депортовані після війни з їхніх етнічних територій.

19.Проаналізуйте боротьбу за владу після смерті И. Сталіна.

20.Чому період 1953 - 1964рр. іноді називають „відлигою”?

21.У чому значимість і суперечливість економічних реформ Хрущова? До яких наслідків вони привели?
ІV Модуль. 1 варіант.


 1. Які основні завдання реформ 1956 р.? Чому їх не було реалізовано?

 2. Проаналізуйте суспільно - політичне життя СРСР у другій половині 60 - х - першій половині 80 - х рр.

 3. Доведіть, що дисидентський рух був правозахисним.

4.Чим було викликане прийняття 1985р. нового політичного курсу, зміна у вищому керівництві СРСР?

5.Що таке гласність?

6.Вкажіть етапи перебудови.

7.У чому полягали причини соціального розшарування суспільства?

8.Назвіть основні тенденції політики Росії в 90 - ті роки.

9.Проаналізуйте причини міжнародних конфліктів на терені колишнього Радянського Союзу після його розпаду.

10.Як складаються стосунки України з новими незалежними державами в 90 - ті роки?

11.Поясніть термін „народна демократія”.

12. З якою метою було створено РЕВ і Організацію Варшавського Договору? Коли це сталося?

13.Розкрийте передумови та причини революції 1989 - 1990рр.

14.Якими були наслідки демократичних революцій?

15.Які події сталися у Польщі 1956р., 1970р., 1980р.? Якими були їхні причини та наслідки?

16.Що принесла Польщі „шокова терапія? У чому полягає , на вашу думку , цінність досвіду проведення реформ у Польщі?

17.Як складаються стосунки між Україною та Польщею на сучасному етапі?

18.Поясніть термін „Празька весна”.

19.Які особливості розвитку Чехії і Словаччини після 1992р.?

20.Схарактеризуйте значення події 1989 - 1990 рр. для подальшої історії Угорщини.

21.За яких обставин було встановлено тоталітарний режим Румунії?


ІV Модуль. 2 варіант.
1.У чому полягали особливості зовнішньої політики Румунії
в 60 – 80 ті рр..?

2.Які основні тенденції розвитку Болгарії після 10 листопада 1989р.?

3.Які основні напрямки зовнішньої політики Болгарії на сучасному етапі ? У чому полягає суть економічних проблем країни?

4.У чому полягає сутність самоврядування в Югославії?

5.Які причини громадянської війни у Боснії та Герцеговині? Коли і як було завершено цю війну ?

6.Яке значення мали повоєнні реформи для подальшого розвитку Японії?

7.Що, на вашу думку ,покладено в основу японського „економічного дива”?

8.Чому США стали стратегічним партнером для Японії?

9.Як вплинула громадська війна у Китаї на майбутнє країни?

10.У чому виявлявся культ особи Мао Цзедуна? Яка його сутність?

11.Розкрийте основні положення конституції Індії.

12. Проаналізуйте курс уряду Дж. Неру в економічній сфері.

13.Які основні напрямки внутрішньої та зовнішньої політики уряду Індіри Ганді?

14.Які фактори вплинули на розгортання Американо - В’єтнамської війни? Які наслідки вона мала?

15.Які причини і наслідки ісламської революції в Ірані?

16.Поясніть причини активізації громадянської війни в Афганістані після 1992р.

17.Які особливості розвитку Туреччини у 50 - 60 - ті роки?

18.Які країни Африки постраждали від соціалістичних експериментів? Чи є приклади успішної побудови соціалізму в Африці?

19.Проаналізуйте загальні проблеми економічного розвитку країн

Тропічної Африки.20. Назвіть причини посилення ролі США в латиноамериканських країнах після війни.

21.Яким чином перемогла революція на Кубі?

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал