Головне управління освіти і науки Полтавської обласної державної адміністраціїPdf просмотр
Сторінка11/12
Дата конвертації01.01.2017
Розмір5.04 Kb.
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12
Тема Організаційно правові форми підприємництва
Урок 1
Тема: Приватний підприємець. Приватне підприємство.
Мета: Сформувати в учнів поняття про підприємство та підприємництво та розкрити зв’язок між ними вміти називати властивості підприємництва зрозуміти важливість розвитку підприємництва.

Хід уроку.
1.Організаційний момент. Актуалізація опорних знань . Які фактори виробництва визнаєте Навіщо потрібне виробництво Мотивація навчання, повідомлення теми і мети уроку.
Підприємство-господарська ланка, якій властиві такі ознаки Наявність єдиного майна, необхідного для здійснення певного економічного процесу, що відокремлюють його економічно Технологічна зумовленість факторів виробництва Певне місце в системі суспільного поділу праці Певне місце в соціумі. Таким чином підприємство це економічно відокремлена господарська одиниця, технологічно відокремлена сукупність засобів виробництва і робочої сили, колектив співробітників, організований певним чином.

Функції підприємства
Виробничо-технічна: виробництво товарів та надання послуг.
Економічна: здійснення господарювання в межах одного підприємства.
Соціальна:забезпечення працівників різними видами соціальної допомоги.
Зовнішньо-економічна: участь у міжнародному поділі праці,спільна виробнича діяльність і науково технічне співробітництво з іноземними партнерами. Основна вимога що її висуває ринок підприємству, працювати так , щоб результатом діяльності було не тільки випуск продукції або послуг, але щоб випуск забезпечував отримання прибутку , тобто завжди повинне бути перевищення доходів над витратами, і, чим вище це перевищення, тим прибутковіше працює підприємство. Перехід до ринкових відносин ставить перед нашим суспільством безліч складних завдань , серед яких важливе місце займає розвиток підприємництва.

Умови розвитку підприємництва
Існування приватної власності Створення та захист конкуренції

Надання свободи підприємцям Стабільність державної економічної й соціальної політики. Пільговий податковий режим. Розвинута інфраструктура підтримки підприємництва. Існування ефективної системи захисту інтелектуальної власності. Формування гнучких ринкових механізмів підвищення ділової активності підприємців. Під словом підприємництво розуміють самостійну, ініціативну діяльність громадян , спрямовану на отримання прибутку. Вона здійснюється на власний ризик фізичними та юридичними особами, зареєстрованими як суб’єкти підприємницької діяльності.

Основні ознаки підприємницької діяльності:
- самостійність і незалежність господарюючих об’єктів;
- принцип економічної зацікавленості й відповідальності
- підприємництво не може існувати без новаторства , творчого пошуку
- господарський ризик. Офіційний статус підприємця здобувається за допомогою його державної реєстрації або як учасника індивідуального підприємства, або як підприємства. Підприємець може бути як фізична і як юридична особа. Можна виділити базові і вторинні властивості підприємництва. До базового варто віднести організаційно-господарське новаторство й економічну волю. Інші характеристики (ризик, прийняття рішень, володіння ресурсами, лідерство й т.д.) є можливими властивостями підприємництва. Розвиток підприємництва тісно пов’язаний із середовищем, яке передбачає певну економічну, соціально-культурну, технологічну, організаційно-технічну й фізичну або географічну ситуацію. І, на завершення теми, тест на здатність займатися бізнесом.
1.Чи поводитесь ви наодинці так само, які тоді , коли за вами спостерігають Чи вважаєте себе здатним главою сім`ї? Чи вважаєте хитрість корисною якістю Чи можете заговорити на вулиці з незнайомою людиною Чи знаєте, які кольори нині в моді Чи поїдете в трамваї ( тролейбусі, автобусі ), якщо забули дома проїздний? Чи заздрите успіху ваших знайомих Чи звертаєтеся на Ви до ваших старших за віком родичів Чи здатні швидко розрахувати, скільки буде 3% від 3%? Чи приходите вчасно в кіно (клуб, дискотеку Чи приходите вчасно на побачення Чи вважаєте виза потрібне давати на чай Чи переживаєте, якщо вас обрахували


124 Чипам ятаєте дату народження свого вчителя Чи сідаєте в міському транспорті на будь-яке вільне місце Чи сідаєте в маршрутці (таксі) тільки назаднє сидіння Чи любите писати в книги скарг або вимагати адміністратора торговельного залу, магазину Чи вважаєте, що завжди досить одного попередження Чи знаєте, які грошові одиниці існували в Стародавньому Римі Чи здатні залишити валізу на вокзалі під наглядом зовсім незнайомої людини Повністю позитивна відповідь на кожне питання дає 10 балів, повністю негативна -0 балів. Проміжні відповіді оцінюються на око між 0 й 10 балами. Наприклад, якщо з 10 своїх учителів ви пам’ятаєте дату дня народження лише одного, відповідь бал . якщо відповідь на яке-небудь питання для вас складна, ставте 5 балів. Склавши всі ваші бали, ви заглядаєте в ключ до тесту.

Ключ до тесту
120-200 балів - ви природжений бізнесмен. Однак, якщо ви одержали ці бали в результаті підглядання у відповідь, відніміть із суми 80 балів й орієнтуйтеся за новим результатом.
110-119 балів- ви маєте не всі потрібні якості бізнесмена, але у вас є реальні шанси домогтися успіху в бізнесі деяку допомогу при цьому вам зроблять міркування про причину втрати балів.
50-99 балів - мабуть, у бізнесмени вам не вибитися, але, зважаючи на все, ви правдиві, порядні, у вас непоганий характер, так що не все загублено вжитті втім, якщо отриманий результатне відбив у вас бажання займатися бізнесом, додайте собі ще 20 балів. Домашнє завдання. Опрацювати стор. 108-112.


Роль цікавих задач при вивченні курсу алгебри та початків аналізу

Довгаль ОМ.

Шкільний курс математики відіграє важливу роль в системі загальноосвітньої підготовки учнів, формування в них діалектико- матеріалістичного світогляду, готовності до активної участі в сфері матеріального виробництва. Поява персональних комп'ютерів та навчаючих програмно-методичних комплексів впливають на програму шкільного курсу математики та методику його викладання. Процес інформатизації освіти включає використання можливостей нових інформаційних технологій, методів та засобів інформатики для реалізації ідей розвиваючої освіти, інтенсифікації всіх рівнів учбово-виховного процесу, підвищення його ефективності і якості, підготовку підростаючого покоління к комфортному життю в умовах інформатизації суспільства.

Інформатизація освіти створює умови для широкого впровадження в практику психолого-педагогічних розробок, які забезпечують перехід від механічного засвоєння фактичних знань до оволодіння учнями умінням самостійно набувати нові знання, дозволяють підвисити рівень науковості
шкільного експерименту, забезпечують інтелектуалізацію учбової
діяльності, прилучення учнів до сучасних методів роботи з інформацією.
Зупинимося на деяких аспектах взаємодії інформатики з математикою і методикою її викладання в школі. На шляху оволодіння знаннями учні зіштовхуються з труднощами, які є невідворотними. Деяка частина учнів доволі легко долає ці труднощі, але деяким не допомагає навіть багаторазове повторення. Це трапляється, в основному, тому, що багато чого з мистецтва освіти ще не впізнано.
Ця проблема може бути розв'язана, якщо ми доб'ємося глибокого інтересу учнів до вивчення математики, свідомого засвоєння понять, якщо зуміємо показати молоді всю різноманітність застосування теорії, що вивчається, до повсякденної практики. Це давня, але завжди актуальна проблема шкільної педагогіки.
Одним із способів розв'язання цієї задачі – це використання нестандартних, цікавих задач на уроках математики. Такі задачі повинні бути пов'язані з матеріалом, що вивчається. Їх умови корисно формулювати коротко, просто, супроводжувати кольоровими малюнками, які викликають позитивні емоції у учнів і економлять час для усунення даних. Цікаві задачі можна використовувати на уроках в якості допоміжного матеріалу для тренування мислення, формування елементів творчої діяльності.
При всій різноманітності цікавого матеріалу, його об'єднує загальна характеристика:
спосіб розв'язання цікавих задач, невідомий учням;
цікаві задачі сприяють підтримці інтересу до предмета і відіграють роль мотиву до активізації навчально-пізнавальної діяльності цікаві задачі враховують закономірності процесу мислення.
Таким чином, систематичне застосування цікавих нестандартних задач сприяє формуванню та розвитку прийомів розумової діяльності і
формуванню логічного мислення учнів. Але слід мати на увазі, що поставлена мета буде досягнута лише втому випадку, коли школа відмовиться від практики пропонувати цікаві задачі як засіб заповнення вільного часу чи як розвагу.
Проблема включення задач подібного видув навчальний процес повинна розв'язуватись природним шляхом. Аналіз показує, що серед цікавих багато задач навчального призначення, але постановка проблеми подається в незвичайній формі. Це і може служити критерієм для вчителів при доборі задач. Крім цього, задачі обов'язково повинні відповідати темі уроку чи серії уроків. Розв'язувати їх можна як під час подання нового матеріалу, такі при закріпленні отриманих знань. Як правило, цікаві задачі пропонують за 10-15 хвилин до кінця уроку. Заданими психологів, учні

здатні повноцінно працювати на уроці приблизно 35 хвилина цікаві задачі, завдяки своїй оригінальності, самі по собі викликають інтерес в учнів.
При розв'язанні різноманітних задач після побудови математичної моделі доводиться займатися чисто розрахунковими операціями, наприклад розв'язувати системи рівнянь і нерівностей, досліджувати функції на мінімум чи максимум, обчислювати визначені інтеграли тощо. При цьому використання НІТ дає можливість головну увагу зосередити на з'ясуванні проблеми, розробці математичної моделі, а технічні операції перекласти на комп'ютер. Головне – це навчити дітей використовувати різні методи розв'язування задач, побудови й аналізу математичних моделей найрізноманітніших процесів та явищ. Завдяки ж використанню засобів НІТ можна отримати додатковий час для розвитку творчих здібностей учнів, більше уваги приділяти індивідуальному підходу в навчанні.
На наш погляд, найдоцільніше на уроках математики в середніх навчальних закладах використовувати такі програмні засоби, які. По-перше, ці програми не потребують потужних комп'ютерів, досить прості у використанні, мають зручний інтерфейс. По-друге, їх можна використовувати при вивчені курсу математики з шостого по одинадцятий класи нарізних етапах уроку. Ці програмні середовища дозволяють розв'язувати деякі задачі, навіть не знаючи відповідного аналітичного апарату.
Розглянемо кілька прикладів використання засобів НІТН при вивченні алгебри й початків аналізу в старших класах загальноосвітньої середньої школи.
Найпростіші задачі оптимізації зустрічаються майже в усіх галузях діяльності людини (у медицині, кулінарії, хімії, економіці, на транспортів сільському господарстві, у військовій справі, а основні поняття й методи їх розв'язування загальні. Тому такі задачі природно повинні бути розглянуті на уроках математики в середній школі. Розв'язування реальних задач оптимізації без застосування ЕОМ досить проблематичне, тому дані задачі є також одним із яскравих прикладів ефективного використання нових інформаційних технологій у практичній діяльності людини.
Математична модель для задач оптимізації, які пропонуються в середній школі, подається за допомогою лінійних залежностей, що є зрозумілими й доступними для старшокласників. При розв'язуванні цих задач учні також знайомляться із графічним методом розв'язування.
При розв'язуванні задач оптимізації в середній школі ми пропонуємо використовувати графічні та розрахункові можливості програми GRAN1, при цьому учні будуть чітко й оперативно розв'язувати задачі лінійного програмування, впевнено володіти сутністю відповідних понять та правил, які доцільно попередньо ввести на інтуїтивно-наочному рівні.
Використання програмного засобу GRAN1 дає цікаві можливості для проведення навчальних досліджень, які включають не тільки розв'язування проблема й їх постановку допомагає в проведенні

графічних та обчислювальних експериментів, на основі яких учень приходить до формулювання гіпотез відносно досліджуваних закономірностей.
Для розв'язування задач лінійного програмування за допомогою комп'ютера учні виконують такі етапи. Постановка задачі таз ясування її умови. Побудова математичної моделі:
а) визначення основних умов для задачі та нехтування деякими властивостями та ознаками;
б) запис даних і умову вигляді математичних співвідношень та показ залежностей між вхідними даними й результатом;
в) обґрунтування саме цього методу розв'язування задачі;
г) перелік вимог до результату;
д) перелік вимог до вихідних даних та встановлення послідовності виконання дій.
При графічному розв'язуванні задачі за допомогою програми
GRAN1 такими вимогами є- встановлення типу функціональної залежності за допомогою послуги програми GRAN1 Опції\Установити тип G(х,у)=0;
- зведення нерівностей системи до виду ах+Ьх=с?0 та введення за допомогою послуги Об'єкт\Нова функція виразів для функцій, що стоять у лівих частинах нерівностей
- показ сфери визначення функції з обов'язковим встановленням значень лівих та правих частин для змінних (якщо ці межі виявляться недосить точними при аналізу розв'язку, можна змінити ці значення.
Розв'язування задачі за допомогою ППЗ GRAN1, яке вимагає:
графічне розв'язування системи нерівностей, що передбачає побудову графіків функцій за допомогою послуги Графік\Побудова та встановлення многокутної області допустимих значень з використанням послуги
Операції\Система нерівностей G(х,у)? завдання цільової функції послуга Об'єкт/ Нова функція);
дослідження значень цільової функції за допомогою послуги Операції\Значення G(х,у) в різних частинах області чи за допомогою побудови ліній різних рівнів для цільової функції.
Далі учні аналізують та інтерпретують отримані результати, формулюють висновки, роблять деякі відкриття
Література:
1.

М.І.Жалдак. Комп'ютер на уроках математики Посібник для
вчителів -К Техніка, З сил
Н.А. Терешин. Прикладная направленность школьного курса
математики: Кн. для учителя. -М Просвещение, 1990. -96 сил
П.Т.Апанасов, Н.П.Апанасов. Сборник математических задач с
практическим содержанием: Кн. для учителя.-М.: Просвещение, с.128
Формування здоров’язберігаючої компетентності з допомогою бойових
мистецтв

Хомич Г.І.

Президентом України виданий указ від року за № 2441 Про принципи відродження та розвитку Українського козацтва, козацьких організацій та їх об’єднань». Відродження козацтва пов’язане з відродженням національних бойових мистецтв. Це створює основу формування здоров’язберігаючої компетентності, яка відноситься до однієї з ключових. Є суттєві відмінності між школами східних бойових мистецтв та особливості Бойового Гопака як національного виду бойового мистецтва в Україні. У цілому всі єдиноборства мають спільне одне – перемогти опонента, Технічні засоби для цього у кожного виду і схожі і різні. Техніка єдиноборств ділиться на ударну, кидкову та ударно-кидкову. Навхрест, самбо, греко-римська боротьба, класична боротьба, дзюдо – усе це належить до кидкових технік і технік борні. К, Бойовий гопак, бокс, кікбоксинг, карате (його різновиди шотокан, годзю – рю, вадо – рю, кіокушинкай) належать до ударних. Також є поєднання цих технік – ударно кидкові. Самбо, греко-римська боротьба, класична боротьба , дзюдо культивувались в Радянському Союзі як олімпійські види спорту. Карате, кікбоксинг, у-шу, Бойовий Гопак розвивались востаннє десятиріччя існування Радянського Союзу. З переходом із планової економіки на ринкову всі єдиноборства набули комерційної властивості. Спостерігаються відмінності у приналежності того чи іншого виду єдиноборства до нації. Так, наприклад, карате та дзюдо, що видно за їх кімоно, стосуються до японської культури. Бокс, кікбоксинг належать до західної культури. Це видно з захисних засобів, притаманних цим видам єдиноборства – перчатки, шоломи, шкіряні пояси останнім часом у боксі для захисту нижньої частини тіла. Бойовий гопак був відроджений уроці Пілатом Володимиром
Степановичем,який на сьогодні має звання Верховного вчителя пожиттєво. За його основу вчитель узяв всесвітньо відомий танок гопак, який відомий своєю запальністю скакових та низових технік ногами. Члени бойового братства, козаки мали свою школу єдиноборства, яка сформувалася під впливом того, що потрібно було на той час уміти самозахищатись та захищати рідний край. Але відомостей проте, він був бойовий гопаку козаків, не залишилося ніяких. Лише іскрометний танок дійшов до нашого часу, він показує, що бойове мистецтво теж було в українців. Техніка цього дійства нагадує танок бразильського єдиноборства Капоейра, але в дечому перевершує його за складністю рухів. З самого танку видно, що елементи його потребують неабиякої підготовки вправності. Змагаючись учасники повинні розвивати в собі

природні якості тіла. Сам танок – це як закодована форма єдиноборства така, яку сучасному карате класична «kata», але більш динамічна. Сьогодні бойовий гопак відповідає сучасності. Техніка рухів руками аналогічна боксу, але має і свої відмінності. Техніка ніг аналогічна карате, у-шу, тхе-квон-до. Недивно, що така подібність, є тому що кінематика рухів тіла людини в усіх народів однакова. Відмінності бойового гопака від інших бойових мистецтв полягає в морально-етичному вихованні. Якщо виховання в карате побудовано на традиціях самурайського бусидо, боксі на основі захисту особистої або загально клубної перемоги, то бойовий гопак виховує не тільки фізично, ай духовно – культурологічно й етнічно. Викладання проводиться українською мовою. Вивчається історична спадщина козацтва, його видатних осіб. У японському карате та дзюдо використовується форма кімоно, У бойовому гопаку використовується національний український костюм – шаровари, але більш вузького покрою, легка курточка- безрукавка та під неї півничок-футболка. Використовується пасок, яким гопаківець обмотується три – чотири рази навколо себе. На ногах або традиційне шкіряне взуття, або сучасні напівкеди. Програма бойового гопака теж відрізняється за своєю структурою і підготовкою від карате та боксу. У карате вивчається техніка на основі один удар – одна перемога. У боксі комбінаторика формується з двох, трьох, чотирьох, п’яти ударних серій руками, у бойовому гопаку – це рівень початкової підготовки ЖОВТЯК. Жовтяк – це перший рівень майстерності. У цю програму входить вивчення технік рук та ніг складовими , повторними формами на місці та в русі. Сокіл – другий ступінь рівня майстерності в бойовому гопаку. Техніка складових починається з чотирьох, п’яти ударних серій і доходить до семи ударних серій та складових у поєднанні руки-ноги. Яструб – третій рівень майстерності. Техніка складових починається з п’яти ударних серій і доходить до дванадцяти ударних серій та складових у поєднанні «руки-ноги». Кількість таких серій доходить до двадцяти. Це дає дуже велику перевагу над тим,хто менше тактично розвинений. Джура – четвертий рівень майстерності, аналогу спорті Кандидату майстри спорту. Козак – п’ятий рівень майстерності, аналог в спорті Майстер спорту Волхв – шостий рівень майстерності, аналогу спорті – Майстер спорту міжнародного класу
«Характерник» – сьомий рівень майстерності, аналогу спорті Заслужений майстер спорту.

На цих рівнях техніка вже більш витончена, набуває особливостей, які яскраво виражені. На перше місце виходить психологічна підготовка, уміння керувати часом у просторі і просторому часі. Педагогічні впливи бойових мистецтв на формування особистості мають важливе значення. У вихованні використовується особистісний підхід до кожного учня, особистий досвід тренера-учителя, асоціативні форми викладання теми тощо. Але головним чинником розвитку школи є використання інституту Джур. Якщо звернутись до досвіду українського народу щодо виховання молоді, то побачимо дуже практичну й дійову методику, яка показала себе найстійкішою. Зважаючи нате, що в козаки брали всіх, але перевіряли на фізичну підготовку, слабким і немічним соромно було бути. Тому батьки, знаючи долю своїх синів, готували їх….але як це вони робили Батько навчав сина. Коли народжувався другий синто його вже навчав і батько, і синяк старший брат. Третього сина навчали вже два брати й батько. Четвертого сина навчали три брати й батько. П’ятого сина батько вжене навчав. Його навчали чотири брати, та ще й сам він міг піти десь до сусідньої сім`ї та щось там перехопити з бойового мистецтва у свого однолітка, показати йому щось своє. Показати батькові своє надбання , якого в старших братів не було не тільки допускалось, ай схвалювалось. Давно помічено, що однолітки швидше знаходять спільну мову між собою. У бойовому гопаку ця особливість дуже широко використовується. Вчитель осередку, побачивши бажання бути вчителем бойового гопака у учня рівня Жовтяк, вже доручає йому під своїм наглядом новаків. Таким чином, маючи якусь кількість учнів рівня Жовтяк, школа Бойового гопака розростається кількісно миттєво, що дуже сприяє його поширенню. У бойовий гопак входить також програма Оздоровчий аспект бойового гопака. Вона побудована на основі оздоровчих систем національної культури і увібрала в себе досвід та ефективність східних форм єдиноборства, які основані на внутрішній роботі з енергіями. Велика увага приділяється дихальним формам відновлення, накопиченню енергії до рівня Залізне тіло, його захисної енергії «Вей», та лікувального дихання – здобуття лікувальної речовини в тілі та оволодіння крапелькою Вогняної речовини. Наші майстри бойових мистецтв володіють практичною методикою покращення фізичної реакції та розумової діяльності в зайнятті мистецтвом Бойовий гопак за рахунок збільшення нейронних угрупувань у корі головного мозку та їх зв’язків між собою. Сучасний стан та перспективи розвитку галузі фізичного виховання та спорту в Україні вимагають розробки і впровадження в систему підготовки фахівців новітніх рекреаційно оздоровчих спортивних та реабілітаційних технологій. Зазначені концептуальні положення мають
ґрунтуватись у системі єдності, з одного боку, на засадах передових

світових технологій із другого боку – на вікових традиціях тіловиховання українського народу . Мистецтво, як таке, справляє великий позитивний вплив на формування всіх якостей молоді. Безпосередньому вдосконаленню мистецтва Бойового Гопака підпорядковується уява, як засіб образно- чуттєвого відображення оточуючої дійсності і духовної сфери особистості, а також почуттів, як основа орієнтаційної діяльності. Однак набагато більше значення має не безпосередній, опосередкований, вплив мистецтва на особистість, на чому особливо наголошують А. Блахут, М. Скуртул, Ю. Петров. Вони вважають, що основна цінність мистецтва полягає у його впливові на мислення людини на комунікативні якості, як засіб духовного і ділового спілкування та творчі здібності, як основний засіб самореалізації. Творчий підхід полягає не тільки в результаті, а в самому процесі. Звідси і правило Не ждіть результату, а будьте в його процесі, а результат буде як саме собою розуміюче…»
Ще в ті роки го сторіччя відомий психолог Л.С. Виготський, звертаючи увагу на нерівномірність інтересу молоді до різних видів мистецтва, пояснював це тим, що у кожний період розвитку творча уява працює особливим чином , притаманним саме даному періоду, на якому знаходиться особистість. Одним зважливих напрямків діяльності Бойового Гопака є така організація навчального процесу, яка забезпечує глибокі та міцні знання на основі сучасних методик, технологій і в той час формує в учнів вміння самостійно мислити, розвиває творчість та ініціативу. З цього – ЗРОЗУМІЛА ДУМКА ЦЕ ЗАКІНЧЕНА ДУМКА…» Потрібно недосказаністю активувати уяву учня щоб уявою учень заповнив недомовлене…
В дослідно-експереминтальній перевірці ефективності здібності учнів та активізації збільшення їх розумової діяльності використовувались стандартно точно визначені умови, як то
1. Відносна легкість процедури з використанням невеликих затрат
2. Швидка обробка даних
3. Тестування як окремих осіб такі цілих груп.
4. Легкість математичної обробки даних
5. Незначна кількість затраченого часу
6. Наявність стандартних умов. Для оцінки здібностей учнів, які займаються Бойовим Гопаком використовується співвідношення їх здібностей не на основі конкурентності, а на співпраці більш сильного учня з менш слабким учнем. В той час звертається увага нате, що така пара не закріплюється одна до одної. Пари змішуються в процесі тренувального навчання. Цим досягається головна умова передачі індивідуального вміння від кожного більш сильного учня кожному слабшому. Головною особливістю змісту занять виступає поєднання базових знань Бойового Гопака і тих, що

дозволяють учню виконувати функції дослідника. Це обумовлює врахування при складанні навчальних програм принципів розвивального навчання, проблемності, індивідуалізації, доступності, наочності, активації учнів в тренувальному, змагальному та екзаменаційно-тестувальному процесах. Загально дидактичні принципи доповнювались ще одним – орієнтацією загальної середньої освіти на освіту вузівську, що дає змогу досягати високого рівня. Це дає змогу створювати реальні умови для реалізації принципу наступності у навчанні. В основу навчання бойовому гопаку покладено індивідуально – особистий підхід до учня. На сьогодення в м. Полтава створений осередок бойового гопака. В осередку діє група Оздоровчого аспекту Бойового Гопака. Заняття дуже цікаві. Вправи побудовані таким чином, що людина омолоджується. Це відчувають на собі учні, якщо можна так назвати людей, яким за тридцять і під шістдесят років. Тому можна сказати, що Бойовий Гопак в Полтаву прийшов, де він колись був Важливим завданням є масове залучення до цього мистецтва учнівської та студентської молоді.
Література:
1.

В. С. Пилат Бойовий Гопак.
2.

Виготський Л. С. Воображение и творчество в детском
возрасте. Психологический очерк. Просвещ. г. 139 стр.
3.

А.Н. Богачихин «Таинственная Ци» 1987. Москва.


Розвиток самоосвітньої компетентності учнів на факультативних
заняттях з математики

Єременко Н.О.

Факультативні заняття з математики покликані розв’язати цілий комплекс задач з поглибленням математичної освіти, всебічного розвитку індивідуальних здібностей учнів та максимального задоволення Їх інтересів та запитів. Для безперервного навчання та самоосвіти особливо важливе значення мають розвиток самостійності та творчої активності учнів та виховання навичок самоосвіти з математики. Самостійна пізнавальна діяльність учнів може носити як характер простого відтворення, такі характер перетворювань, творчості. Основна мета факультативного заняття полягає втому, щоб, враховуючи інтереси і нахили учнів, розширити і поглибити вивчення програмного матеріалу познайомити учнів з деякими загальними математичними ідеями і методами розвивати математичні здібності учнів, прищеплювати учням зацікавленість та смак до самостійних занять з

математики виховувати і розвивати ініціативу та творчість, показати застосування математики на практиці. Ознаки факультативів , що відрізняють їх від звичайних занять : нові форми спілкування вчителя та учнів високий мотиваційний рівень формування юної особистості необов’язковість оцінювання знань робота з групами учнів, які мають непогану підготовку й цікавляться математикою. Домашніх завдань можна не задавати або давати їх на тривалий час. Традиційно факультативні заняття з математики проводжу у формі лекцій, семінарів, дискусій, прослуховування доповідей учнів як з теоретичних питань, такі з розв’язування циклу задач більшу частину часу відводжу на розв’язування задачі вправ. Часто факультативні заняття проводжу за таким планом
1. Знайомство з матеріалом ( доповідає вчитель чи хтось з учнів ).
2. Самостійна робота учнів із завданнями теоретичного та практичного характеру ( завдання даються всім однакові ).
3. Колективне обговорення розв’язків задач, порівняння способів розв’язування, узагальнення , пошук нових шляхів, перенесення засвоєних прийомів та методів на інший навчальний матеріал програмного чи факультативного курсу з математики або суміжних предметів. Активізують роботу факультативів учнівські конференції, конкурси з розв’язування задач « Хто більше …». Цікавим для учнів є колективне обговорення розв’язань олімпіадних задач. І, як на звичайних уроках, на факультативних заняттях треба не лише дбати про знання і навички учнів, ай про виховання наукового світогляду, культури поведінки, мислення та культури спілкування.

Розробка факультативного заняття на тему Внесок в алгебру Ф. Вієта
Мета: познайомити учнів з життєвим і творчим шляхом Ф.Вієта, повідомити про його внесок в розвиток математичної науки, продемонструвати формули Вієта ( узагальнену теорему про корені рівняння ) та вчити застосовувати їх при розв’язуванні рівнянь виховувати творчу активність і наполегливість у здобутті нових знань.
Розв’язання багатьох задач зводиться до рівнянь виду
0 2
=
+
+
q
px
x
Краще запам’ятати формули коренів зведеного квадратного рівняння допоможе такий вірш :
Взявши
"
" p
з зворотним знаком,
Ми на два його поділим,
І від корня , що йде далі,
Знаком мінус – плюс відділим.
А під корнем треба взяти
Половину
"
" p
в квадраті
Мінус
"
"q
- ось розв’язання
Невеликого рівняння

Про значимість теореми Вієта свідчить ще один вірш :
Будь же гідно оспівана ти у віршах поета –
Про властивості коренів, теоремо Вієта.
Що є краще постійності, незалежно від часу, -
Лиш помножиш ти корені – й дріб готовий відразу :
У чисельнику
c
, у знаменнику
a

Додати ж їх – сума також дробова ,
Хоч із мінусом дріб, та яка в цім біда, -
У чисельнику
b
, у знаменнику
a
.
Заслуговують на увагу також формули Вієта – формули , які показують зв’язок між коефіцієнтами многочлена
n
-го степеня (з коефіцієнтом при старшому члені, який дорівнює одиниці)
n
n
n
a
x
a
x
+
+
+

1 1
та його коренями
n
x
x
x
,...
,
2 1
. Формули мають вигляд :
(
)
n
x
x
x
a
+
+
+

=
2 1
1
,
(
)
(
)
( )
...
1
..........
..........
..........
,
,
2 1
1 2
4 3
2 3
2 1
3 1
3 1
2 1
2
n
n
n
n
n
n
n
n
x
x
x
a
x
x
x
x
x
x
x
x
x
a
x
x
x
x
x
x
a

=
+
+
+

=
+
+
+
+
=На закріплення розглянутого матеріалу можна запропонувати вправи
: Знайдіть корені рівнянь, використовуючи залежність між коренями і коефіцієнтами рівняння :
0 48 2
0 32 12 0
50 15 0
30 7
2 2
2 2
=

+
=
+

=
+
+
=


x
x
x
x
x
x
x
x
2.
Не розв’язуючи рівняння , визначте знаки його коренів :
0 51 23 0
8 17 0
50 41 0
37 25 2
2 2
2
=

+
=


=
+
+
=
+

x
x
x
x
x
x
x
x
3. Складіть квадратне рівняння що має корені : а) 25 і 8 ; в) -13 і 5 ; біг і -25 .
4. Не розв’язуючи рівняння
0 2
3 4
2 3
=
+
+

x
x
x
, зайдіть :
,
;
1 1
1
;
;
2 3
2 2
2 1
3 2
1 3
2 1
3 1
3 2
2 1
3 2
1
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
+
+
+
+
+
+
+
+
де
3 2
1
,
,
x
x
x
- корені заданого рівняння.


135
ДОДАТКИ

Розробка уроків з курсу Основи філософії


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   12


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал