Головне управління освіти І науки полтавської обласної державної адміністрації полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені м. В. ОстроградськогоPdf просмотр
Сторінка9/9
Дата конвертації17.02.2017
Розмір5.06 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
7.

Вправа «Збудуй міст»
Мета. Розвивати стратегічне мислення учасників, вміння всебічно аналізувати проблемну ситуацію, формулювати та вирішувати завдання.
Стимулювання процесів інтелектуальної та кооперативної рефлексії учасників.
Матеріали. Папір А-4, ножиці 3-4 шт., клей.
Хід проведення. Учні об’єднуються в команди по 5 осіб. Кожній команді потрібно побудувати міст з паперу таким чином, щоб на ньому могла стояти склянка з водою. В інструкції тренер дає установку на стратегічне вирішення поставленого завдання: всебічний аналіз ситуації, постановку винахідницького завдання, кооперативний пошук способу вирішення завдання. Після закінчення роботи всі учасники готують письмовий звіт «Як ми робили це завдання?». В процесі групової рефлексії обговорюються найбільш ефективні способи вирішення завдання.
До уваги тренера!
Як показав досвід, «будівництво» моста не викликає великих ускладнень у учасників. Кожна команда пропонує не менше двох варіантів конструкцій. Після того, як спорудження усіх мостів завершено, тренер може запропонувати групі спільно провести оцінку продуктів творчості команд, та визначити найоригінальніший міст. Ця вправа дає вичерпну інформацію про особливості розумової діяльності учасників, специфіку міжособистісної взаємодії членів групи, вміння вирішувати групові завдання.
Найбільш цікавий останній етап - рефлексія. Аналіз письмових відповідей учасників надає інформацію про ступінь засвоєння теоретичного матеріалу тренінгу, а також учасники мають можливість співставити особливості свого мислення з мисленням інших, що сприяє розширенню «діапазону мислення» кожного.
Приклади звітів учасників «Як ми будували міст?»

аналіз ресурсів; формулювання ідей методом «мозкового штурму»; випробування цих ідей «на міцність»; відповідні дії; пошук додаткових ідей

відокремлення критеріїв, якостей моста; розробка варіантів, проектів; перевірка на стійкість; удосконалення; виконання.
8.

Вправа «Асоціації» (додаток 14)
Мета. Сприяти створенню атмосфери довіри та доброзичливості.
Хід проведення. Тренер пропонує заплющити очі і через хвилину вибрати очима того учасника, з яким він спілкувався менше ніж з іншими. Бажано, щоб ці вибори співпали, але це не обов’язково. Кожному учаснику роздається карточка і пропонується уважно подивитися на свого партнера і зазначити асоціації, які виникають із партнером за параметрами зазначеними на карточці.
9.

Вправа «Звернення до учнів»
Мета. Узагальнити та усвідомити результати тренінгу шляхом складання власних порад іншим учням ВПУ( наприклад молодшому курсу).
Матеріали: стікери, ручки

95
Хід проведення. Аналізуючи діяльність роботи групи та узагальнюючи власний напрацьований та отриманий досвід, тренер пропонує сформулювати та записати коротке повідомлення, з яким би учні хотіли звернутися до своїх друзів.
Кожному надається 2 хвилини для виступу зі своїм повідомленням. Тренер фіксує час виступу кожного учасника, записує його, а в кінці повідомляє кожному, скільки часу тривало повідомлення.
До уваги тренера!
Після виступів запропонуйте учасникам поділитися думками, які у них виникли після повідомлень своїх товаришів.
10. Вправа на визначення здійснення очікувань (на основі мультимедійна
презентація розробленої учнями)


пригадайте свої очікування на початку заняття. Чи здійснилися вони?

що було для Вас несподіваним?

що було важливим?
11. Вправа «Остання зустріч»
Ведучий пропонує групі сісти в коло, заплющити очі і уявити собі, що заняття в групі вже закінчені: «Ви прямуєте додому. Поміркуйте про те, що Ви ще не встигли чи не змогли сказати комусь із учасників групи або всій групі, але дуже хотіли б це промовити». Через 3 хвилини можна відкрити всім очі і спробувати сказати несказане.
До уваги тренера!
На цьому тренінг може бути завершено.
За вибором тренера і учасників, та з метою отримання та надання побажань щодо удосконалення програми тренінгу можна провести вправу «Відверто кажучи» за одним з двох варіантів: учасникам пропонується заповнити анкету і віддати її тренеру (можна, навіть на наступний день), або обговорити ці питання в групі.
11.

Вправа «Відверто кажучи…» (додаток 15)
Питання для обговорення:

під час тренінгу я зрозумів, що…

корисним для мене було…

я був би більш відвертим, якщо…

основними своїми помилками під час тренінгів вважаю…

мені не сподобалося…

на наступних тренінгах я б хотів попрацювати над темами…

в ролі тренера я б…
МЕТОДИЧНІ РЕКОМЕНДАЦІЇ
Одне з головних завдань педагогічних працівників полягає у створенні умов для виявлення та розвитку задатків, здібностей та обдарувань учнів, враховуючи особливості та новоутворення окремих вікових етапів. Творчий підхід вчителя до стимулювання неординарності, креативності своїх учнів та врахування особливостей їх пізнавальної та інтелектуальної сфери є одним з головних чинників успішного виконання цього завдання.

96
У підлітковому віці логічна пам’ять, а також довільна та опосередкована є провідними. Для підлітків запам’ятовувати означає мислити, встановлювати логічні зв’язки у рамках заданого матеріалу. Для розвитку мислення необхідно давати учням завдання, які вимагають створення плану усного чи письмового повідомлення.
В роботі необхідно враховувати взаємовплив мислення та мовлення: розвиток одного стимулює розвиток іншого. У підлітковому віці думка остаточно поєднується зі словом. Слід стимулювати становлення мислення за допомогою риторичних вправ, направлених на формування вміння планувати, писати роботи та виступати перед аудиторією, відповідати на запитання.
Надзвичайно велике значення мають різні форми письмового викладу матеріалу. Доцільно використовувати таку форму роботи не лише на заняттях з мови та літератури, а й на заняттях з таких предметів як історія, географія, біологія, іноземна мова.
Здібності формуються у навчальній діяльності. Це відбувається за рахунок засвоєння понять, уміння ними оперувати, розвитку логічного та абстрактного мислення.
Для удосконалення професійних здібностей необхідно стимулювати процес становлення практичних умінь та навичок. Тому необхідно надавати учням можливість працювати у таких сферах діяльності, де вони можуть проявити себе з найкращого боку та реалізувати весь свій потенціал.
Для формування вмінь самостійно визначати поняття та оперувати ними корисно давати учням матеріал, який вимагає додаткового самостійного опрацювання.
Розвиток творчого мислення досягається через вирішення завдань, які вимагають швидкості – здатність висловлювати максимальну кількість ідей; гнучкості – здатність висловлювати широку різноманітність ідей; оригінальності
– здатність породжувати нові, нестандартні ідеї; точності – здатність удосконалювати чи надавати завершеного вигляду своїм ідеям.
Наприклад:
природничі науки - назвати максимальну кількість предметів, які працюють на електриці або розказати про всі можливі варіанти використання води
мова та література - описати навколишнє оточення уявної істоти
математика - назвати предмети, які існують парами, розказати про можливі варіанти класифікації даного набору предметів
музика - здобути різноманітні звуки з музикального інструмента
художня творчість - намалювати неіснуючу тварину, виготовити один і той же предмет з різного матеріалу.
Більшість підлітків у вільний час займаються спортом, присвячують себе
інтересним справам ( комп’ютерні ігри, танці, співи...) прагнуть заробити гроші на кишенькові витрати, однак, мало хто усвідомлює необхідність у розвитку власного мислення. Існують різні методики навчання, що розвивають навички пошуку «свіжої» ідеї. Вони створюються, як правило, для дорослих людей, але оскільки стиль мислення закладається з дитинства, навчати креативно мислити необхідно зі шкільної лави. Дитина навчається «вчитись» у рамках шкільної

97
програми. Замість того, щоби працювати з величезною кількістю інформації, людина збирає її стільки, скільки необхідно для визначення конкретної моделі.
Наш мозок повинен уміти, окрім готових моделей, їхнього збереження та розпізнавання, змінювати, модернізувати та створювати нові моделі, використовуючи різні «інструменти» мислення. А для цього потрібно оволодіти спеціальними прийомами «генерації ідей».
По-перше, креативне мислення спрямоване на зміну існуючих моделей
(певним чином розташованої та структурованої інформації), тобто перебудову та систематизацію її ланок за іншим типом. Тому важливо налаштувати себе на скасування усталеної моделі, навіть якщо вона приносить чималу користь.
По-друге, необхідно прагнути до пошуку альтернативного рішення, не зупиняючись, як може здаватись, на вже досягнутому правильному рішенні.
Форми роботи можуть бути різноманітні – це й індивідуальна робота з малюванням і записами у зошиті, і фронтальна робота, наприклад інтерактивна бесіда, і виконання завдання на комп’ютері та багато чого іншого. Оскільки для дітей найважливішим методом навчання є гра, організацію роботи краще представити у вигляді набору різних ігор із використанням рухів або рольової гри.
Дуже важливо також використовувати загадковість, інтригу, таємничість, деяку театральність при постановці проблеми – усе це необхідне в роботі з дітьми для посилення мотивації пошуку нових ідей.
Американські дослідники Е.Де Боно та Е.Торранс практично одночасно розробили цілісні програми розвитку креативного мислення. Е.Де Боно, автор популярної книги «Народження нової ідеї», сформулював принципи розвитку креативногo мислення: виділення необхідних і достатніх умов вирішення завдання; розвиток готовності відмовитися від минулого досвіду отриманого при вирішенні завдань подібного роду; розвиток здатності бачити багатофункціональні речі; розвиток здібності до з’єднання протилежних ідей з різних областей і використання отриманих асоціацій для вирішення проблеми; розвиток здібності до усвідомлення поляризуючої ідеї в даній області знання і звільнення від її впливу.
В основі методики Е.Торранса лежить ідея подолання зовні нав’язаних обмежень і стереотипів мислення. Засобами досягнення мети тренінгових програм
Торранса виступають завдання, анаграми, психогімнастичні вправи. Е.Торранс сформулював вимоги до прийомів, що здатні стимулювати неусвідомлені компоненти творчого процесу. Зокрема, він називає наступні вимоги до прийомів стимулювання процесу інкубації. Вони повинні сприяти переходу із звичайних станів свідомості в незвичайні; мати здатність поліпшувати взаємодію
інтелектуальних, вольових і емоційних функцій; забезпечувати реалістичне зіткнення з проблемою, стимулювання емоційних функцій.; забезпечувати зіткнення протилежних понять, образів, ідей.
Створення умов для виявлення та розвитку здібностей і обдарувань дитини у навчальному закладі досягається цілеспрямованою та системною діяльністю усіх учасників навчально-виховного процесу
Завдання практичного психолога полягає в організації роботи з педагогічним колективом щодо ознайомлення з основними психологічними чинниками, які

98
визначають успішність діяльності людини у тій чи іншій сфері (психофізіологічні особливості, здібності, мотивація тощо).
Підвищення рівня компетентності усіх учасників навчально-виховного процесу передбачає наступні види роботи педагогічного колективу:

організація та проведення тематичних психолого-педагогічних семінарів, засідань педрад, методичних оперативок, «круглих столів», засідань методичних об’єднань за темами: «Здібності та обдарування дитини», «Розвиток креативного мислення на предметних заняттях»

створення та впровадження технологій проведення уроків на засадах особистісно-орієнтованої освіти.
Забезпечення педагогічних працівників періодичною та фаховою літературою та її ефективне використання у роботі виступає дієвим чинником підвищення їх професійної компетентності.
Невід’ємною складовою роботи з розвитку креативного мислення є активне
залучення батьківської громадськості через:

організацію загальних батьківських зборів за темами: «Не зазубрювати, а засвоювати знання»; «Моя дитина у майбутньому»; «Задатки, здібності і обдарування дитини»; «Як ставитись до успіхів та промахів дітей»

проведення групових та індивідуальних консультацій за результатами опитування батьків та дітей за темою: «Як навчати вчитись».
Оптимізація діяльності з означеної проблеми з учнівським колективом може здійснюватися через:

введення уроків, курсів за вибором, спецкурсів, факультативів, гуртків з психології «Пізнай себе», «Я і світ навколо мене», «Моя майбутня професія»

проведення анкетування серед учнів 1-2 курсів, спрямованого на виявлення задатків і здібностей

надання можливості учням проявити себе під час уроків за допомогою нестандартних творчих завдань

організацію та проведення різноманітних конкурсів, виставок особистих творчих досягнень учнів, екскурсій

проведення радіолекторіїв для підвищення психологічної грамотності учнів

розширення участі дітей у роботі МАН, олімпіадах. залучення учнів
ВПУ № 7 до участі у різноманітних секціях та гуртках, роботі позашкільних закладів освіти.

РЕКОМЕНДОВАНА ЛІТЕРАТУРА
1.
Альманах психологических тестов // Сост. Римские Р. Р. и С. А. – М. : КСП,
1996.
2.
Альтшуллер Г. С. Найти идею: введение в теорию изобретательских задач. –
Новосибирск : Наука, 1991.
3.
Битянова М. Р. Организация психологической работы в школе. – М. :
Генезис, 2000. – 298 с.

99 4.
Ганс Ю. Айзенк. Проверь свои способности. Пер.с английского А. Н. Лука –
М. : Педагогика – Пресс, 1992. – 176 с.
5.
Елисеев О. П. Практикум по психологии личности. – СПб. : Издательство
«Питер», 2000.
6.
Климов Е. А. Как выбирать профессию : Книга для учащихся. – М. :
Просвещение, 1984. – 160 с.
7.
Климов Е. А. Психология профессионального самоопределения. – Ростов-на-
Дону : Изд-во «Феникс», 1996. – 512 с.
8.
Книга практичного психолога / Під ред. А. Бесєдіна. – Харків : РІП
«Оригінал», 1986.
9.
Ламертон Д. Учитесь говорить : пер с англ. / Джеси Ламертон – М. : АСТ
«Астрель», 2005. – 200[8] с. – (шаг за шагом )
10.
Основи практичної психології : підручник / В. Панок, Т. Титаренко,
Н. Чепелєвата та ін. – К. : Либідь, 2001.
11.
Пономаренко
Л. П.,
Белоусова
Р. В.
Основы психологии для старшеклосников : Пособие для педагога: В 2 ч. – М. : Гуманит. Изд. Центр
ВЛАДОС, 2001. – Ч.2.
12.
Психологические тесты : Учебное пособие в 2 т. / Под редакцией
А. А. Карелиной. – М. : Изд. Центр ВЛАДОС, 2001. – Ч.1.
13.
Психологічна діагностика мислення, інтелекту, креативності дитини. – К. :
Мікрос-СВС, «Психологічний інструментарій», 2003.
14.
Савенков А. И. Одаренный ребенок дома и в школе. – Екатеринбург : У-
Фактория. 2004. – 272 с.
15.
Самоукина Н. В. Практический психолог в школе: лекции, консультирование, тренинги. – М. : Изд-во Института Психотерапии, 2005. – 244 с.
16.
Уніят С., Комінко С. Вибір професії, або задача з багатьма невідомими. –
Тернопіль : Підручники і посібники, 1997.
17.
Эдвард де Боно Латеральное мышление. – Спб. : Питер, 1997.
18.
Експертиза психологічного та соціологічного інструментарію в системі освіти Полтавської області. Методичний посібник. / Автор-укладач
Я.В.Сухенко. За ред. В.Ф.Моргуна. – Полтава : ПОІППО, 2007. – 128 с.

ДОДАТКИ
Додаток 1
Перелік діагностичних методик для відстеження ефективності програми
№ Назва методики
Джерело
Спрямованість
Вік
1 Шкільний тест розумового розвитку ШТРР
К.М.
Гуревич,
М.К.
Кімова,
Е.М. Борісова
Уніят С., Комінко С.
Вибір професії, або задача з багатьма невідомими.

Тернопіль : Підручники
і посібники, 1997.
Оцінка загальної обізнаності, вміння знаходити аналогії, класифікувати поняття
і закономірності числових рядів
7-11 класи

100 2 Тест креативності
Торреннса
Психологічна діагностика мислення,
інтелекту, креативності дитини. – К. : Мікрос-
СВС, «Психологічний
інструментарій», 2003.
Оцінювання творчої уяви
Старші класи
3 Тест Равена
Книга практичного психолога / Під ред.
А. Бесєдіна. – Харків :
РІП «Оригінал», 1986.
Вивчення невербального
інтелекту
З 16 років
4 Вербальний тест
Айзенка
Альманах психологических тестов
// Сост. Римские Р. Р. и
С. А. – М. : КСП, 1996.
Дослідження особ- ливостей розвитку
інтелектуальних здібностей.
18-50 років
5 Методика
„Контур” комплексна діагностика
інтелектуального розвитку учнів
7-11 класів
Альманах психологических тестов
// Сост. Римские Р. Р. и
С. А. – М. : КСП, 1996.
Діагностика
інтелектуального розвитку учнів
7-11 класів
7-11 класи
6 Тест структуры интеллекта (TSI)
Р. Амтхауер
Елисеев О. П.
Практикум по психологии личности. -
СПб. :
Издательство
«Питер», 2000.
Дослідження особливостей розвитку пізнавальних процесів. Виявлення рівня
інтелектуального розвитку
З 12 до
40 років
Додаток 2
Інформаційне повідомлення «Розвиток креативного мислення»
Часто буває так, що складна проблема, або завдання легко розв'язується, якщо поглянути на них з іншого боку. Нестандартне мислення - це здатність знаходити нові підходи і незвичайні рішення в будь-яких ситуаціях.
Один з добре відомих і ефективних методів розвитку здатності нестандартно мислити - тренування у вирішенні завдань-загадок. Умови в цих завданнях спеціально сформульовано так, що в свідомості створюється певний образ, від якого треба зуміти відійти під час вирішення завдання.
Для їх вирішення не потрібні обчислення. Набагато цікавіше грати в ситуації удвох: у такій грі один з гравців знає відповідь і дає однозначні відповіді «так» -
«ні» на питання того, хто намагається її знайти. Ця гра, одночасно, розвиває здатність правильно ставити питання, щоб одержати потрібну інформацію.

101
Як думають генії? Як народжуються великі відкриття і безсмертні твори? Я пропоную обговорити дев'ять унікальних стратегій, які дозволять будь-якій людині розвинути нестандартне «вертикальне мислення»: вміти дивитися і бачити; робити думки прозорими; думати швидко; створювати оригінальні комбінації, поєднувати те, що не можна поєднати; дивитись з іншого боку; бачити
інші світи; знаходити те, що й не планував не знайти; пробуджувати дух співпраці. Ці дев'ять стратегій допоможуть Вам максимально використовувати потенціал мозку і власну підсвідомість.
Креативність - це здібність людини до конструктивного, нестандартного типа мислення і поведінки, а також свідомий розвиток свого досвіду. Вона багатогранна в своїх проявах. У творчої людини точне, швидке, гнучке мислення, вона естет і гуморист, людина сильної волі, фантаст у думках, смілива в рішеннях
і впевнена у власних силах.
У 1926 році Г. Веллес виділити його головні фази: підготовка, інкубація, осяяння, перевірка. На фазі підготовки відбувається концентрація уваги на проблемі. Тут максимально підключена свідомість. На фазі інкубації наступає перерва в свідомій роботі і підключається енергія підсвідомості. Рішення виникає у вигляді осяяння, після невеликого етапу інкубації. Завершальною стадією є стадія перевірки.
Ідея Г. Веллеса підтверджується численними прикладами відомих учених, які описували ситуації, як після тривалої концентрації на проблемі наступав період перерви і після цього тільки наступала фаза - осяяння, результатом якого було знаходження блискучої відповіді.
До своїх чотирьох фаз Ґ. Веллес у 1965 році додав п'яту, яка була названа
«першим інсайтом». «Перший інсайт» - це перша, ще туманна, але вже оригінальна ідея, яка перебуває на стадії підготовки. Я думаю, кожен з вас переживав цю фазу.
Використовуючи різні «інструменти » нашого мислення, наш мозок повинен уміти модернізуватися, змінюватися і створювати нові моделі.
Додаток 3
Завдання до вправи «Прикольні завдання»
1.
Продавець на ринку продає шапку, яка коштує 10 крб. Підходить покупець, міряє і згоден купити. Але у нього є тільки 25 крб. Продавець посилає хлопчика з цими 25 крб. до сусідки розміняти. Хлопчик повертається і віддає
10+10+5 крб. Продавець віддає шапку і здачу в 15 крб., а 10 крб. залишає собі.
Через деякий час приходить сусідка і говорить, що 25 крб. фальшиві, вимагає віддати їй гроші. Продавець повертає їй гроші. Наскільки обдурили продавця?
(Автор завдання - Лев Толстой)
0 5
10 15 20 25 30 35 40 50 2.
Площа Білорусії складає 4% від площі Росії, а площа Росії від площі
Білорусії….
4%
25%
40%
96%
400%
250%
2500%

102 3.
Ви берете участь в марафоні і обігнали бігуна, що біг другим. Яку позицію ви тепер займаєте? першу другу третю останню таке неможливо
4.
Ви берете участь в марафоні і обігнали бігуна, що біг останнім. Яку позицію ви тепер займаєте? першу другу передостанню останню таке неможливо
5.
Чи є в США 23 лютого? так ні тільки в чоловіків старших 18 років тільки у військових
6.
Віні-Пух - це... порося свиня кабан хряк жодне з названих
7.
Від прямокутного столу відпиляли один кут. Скільки кутів у столу стало? Примітка: лінія відпила пряма і не проходить через кути
0 1
2 3
4 5
6 8.
Скільки тварин узяв Мойсей на свій ковчег? по одному кожного виду по два кожного виду необмежену кількість жодне з вищезазначеного
9.
На столі лежали три редиски і чотири яблука. Дитина узяла із столу одне яблуко. Скільки фруктів залишилося на столі?
0 1
2 3
4 5
6 7
10.
Відстань між пунктами А і В 500 км. З пункту А в пункт У виїхав автомобіль із швидкістю 100 км../ч. Одночасно назустріч йому з пункту У в пункт
А виїхав інший автомобіль із швидкістю 120 км../ч. Хто з них буде ближчий до пункту А, коли вони зустрінуться? P.S. Автомобіль вважати матеріальною крапкою. перший автомобіль другий автомобіль на однаковій відстані вони не зустрінуться жодне з вищезазначеного
11.
Товар спочатку подорожчав на 10%, а потім подешевшав на 10%. Яка його вартість зараз щодо первинної?
0 90%
99%
100%
101%
109%
110%
111% жодне з вищезазначеного
12.
Скільки разів зустрічається цифра 4 в цілих числах від 1 до 50?
1 4
5 6
10 15 жодне з вищезазначеного
13.
При збільшенні швидкості на 10 км/ч вірогідність аварії зростає в 5 разів. А в скільки разів зростає вірогідність аварії при збільшенні швидкості на 20 км/ч?
5 10 15 20 25 50 жодне з вищезазначеного
14.
Ви проїхали на машині дві третини шляху. На початку шляху бензобак машини був повний, а зараз він заповнений на одну чверть. Чи вистачить бензину до кінця шляху (при аналогічній витраті)? так ні таке неможливо

103 14.
Три що п'ятих вчаться в класі - дівчатка. У цей клас прийшло ще 5 дівчаток і 5 хлопчиків. Кого в класі більше? дівчат порівну хлопчиків жодне з вищезазначеного залежно від первинної кількості учнів у класі
15.
Що з нижче перерахованого у людини може за декілька секунд збільшитися в діаметрі в 7 разів? зіниця серце шлунок легені жодне з вищезазначеного
16.
На автомобілі, що використовує взимку шиповану гуму, ззаду обов'язкова повинна бути відповідна наклейка. Навіщо? щоб не намагалися з ним змагатися в швидкості щоб пропускали щоб вибирали правильну дистанцію щоб поважали жодне з вищезазначеного
17.
Сила тяжіння діє на яблуко, яке висить на яблуні яблуко яке падає яблуко яке впало все з вищезазначеного жодне з вищезазначеного
18.
У під'їзд одночасно зайшли 2 людини, один на одному ліфті поїхав на 3- й поверх, інший - на іншому на 9-ій. У скільки разів перший доїде швидше другого? Примітка: у під'їзді 2 однакових ліфта, часом на прискорення- гальмування нехтувати одночасно
2 3
4 9 жодне з вищезазначеного
19.
1000 + 40 + 1000 + 30 + 1000 + 20 + 1000 + 10 =
20.
У батька Мері є п'ять доньок:
Чача, Чече, Чичи, Чочо и ….
Додаток 4
Завдання-головоломки до вправи «Формування команди»
Історія 1. «Автомобільна аварія»
Містер Сміт та його син їхали в автомобілі. Автомобіль потрапив у аварію.
Батько загинув на місці. Син був серйозно поранений і в критичному стані доставлений у лікарню. Хірург поглянув на нього і сказав: «Я не можу оперувати його. Це мій син Артур». Як ви поясните це?
Відповідь: хірургом була мати Артура.
Історія 2. «Скільки було яблук»
У продавця певна кількість яблук на продаж. Один покупець бере половину усіх яблук і половину яблук. Другий покупець бере половину яблук, що залишилися, плюс половинку яблука. Третій покупець бере половину яблук, що залишилися, плюс половинку яблука. Продавець повністю усе не розпродав.
Ніхто не купував розрізані яблука. Кількість яблук в покупках відповідала цілим числам. Скільки яблук було у продавця спочатку?
Відповідь: спочатку було 7 яблук.
Історія 3. «Виграє той, що програє»

104
Дві людини мають по одному коню. Кожний наполягає, що саме його кінь найповільніший. Вони зібралися влаштувати змагання, щоб вирішити суперечку, але обидва не вірили, що партнер буде скакати якнайшвидше, а не буде притримувати свого коня. Яким чином вирішити, чий кінь найповільніший.
Відповідь: необхідно сісти на коня суперника.
Історія 4. «Проблема зі шкарпетками»
В ящику переплутано 12 білих та 49 червоних шкарпеток. Шкарпетки лежать по одному, а не по парах. Усі шкарпетки однакового розміру, виготовлені з одного матеріалу, тому їх не можна розрізнити на дотик. Яку мінімальну кількість шкарпеток ви повинні взяти із закритими очами з ящика, щоб бути впевненими, що серед них будуть з однієї пари?
Відповідь: 3 шкарпетки.
Додаток 5
Яку цифру пропущено?

Додаток 6
Яку цифру пропущено?


105
Додаток 7
Обери потрібну фігуру з 6 пронумерованих


Додаток 8
Виключи зайві слова

ЗГЛА
АГМАБУ
ГАМЕНТПЕР
ПІРУСПА
НОЗІБ
ФЕЛЕТОН
АБРЕЗ
ГРИТ
ТЯХА
КАЛОД
ЖАБАР
ЛКВО

Додаток 9
Виключи зайве слово

АБРИКОС
БАГОР
ВІДРО
ЛЮБОВ ГОРДІСТЬ

106
Додаток10

Виключи зайву фігуру

Додаток 11
Яку цифру пропущено?


Додаток 12

Які букви пропущено?

107
Додаток 13
Яку цифру пропущено?

Додаток 14
Картка до вправи «Асоціації»
Параметри для асоціацій
Асоціація-характеристика партнера
Колір
Квітка
Тварина
Інструмент
Звук
Архитектурна споруда
Мифологічний герой або предмет

Додаток 15
Анкета для учасників тренінгу
Дорогий друже!
Відповіді на ці питання дадуть тобі додаткову можливість оцінити результативність тренінгу, а автору удосконалити його тренінгу.
1.
Під час тренінгу я зрозумів, що…_________________________________
2.
Корисним для мене було…_______________________________________
3.
Я був би більш відвертим, якщо б…_______________________________
4.
Основними своїми помилками під час тренінгів вважаю…____________
5.
Мені не сподобалося…__________________________________________
6.
На наступних тренінгах я б хотів попрацювати над темами…__________
7.
В ролі тренера я б…

Дякуємо за співпрацю!

108
ББК 88.8
І 63

Інноваційні технології роботи психологічної служби : методичний посібник /
[Алєксєєва С. В., Бардаченко Т. І., Галаган Ю. О., Ільницька А. В., Сирота Л. В.,
Сухенко Я. В.] ; за ред. Я. В. Сухенко. – Полтава : ПОІППО, 2011. – 108 с.Технічний редактор Шарлай Т.В.
Літературний редактор Сухенко Я.В.
Комп’ютерна верстка Сухенко Я.В.
Ум. друк.арк. 5,6. Тираж 500.

Редакційно-видавничий відділ ПОІППО
36029 м. Полтава, вул. Жовтнева, 64.
Тел. (0532)615-064, тел./ факс (0532)508-085, e-mail: redpm@pei.poltava.ua


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал