Головне управління освіти І науки полтавської обласної державної адміністрації полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені м. В. ОстроградськогоPdf просмотр
Сторінка8/9
Дата конвертації17.02.2017
Розмір5.06 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Завдання тренінгу: сприяти творчому розвитку кожної особистості; надати знання про особливості мисленнєвих процесів та можливості максимального використання власного розумового потенціалу; сформувати мотивацію до самопізнання, пошукової творчої діяльності; розвинути логічне мислення учнів та навчити їх створювати оригінальні смислові комбінації; розширити діапазон умінь і навичок вирішення нестандартних завдань; сформувати комунікативні навички та навички толерантного ставлення до інших, а також уміння працювати в команді; стимулювати учнів до співпраці; підготувати учнів до вдалої здачі
іспитів та зовнішнього незалежного оцінювання.
Принципи побудови програми: суб’єкт-суб’єктної взаємодії; врахування вікових, психологічних особливостей та особистісних якостей учасників; системності та послідовності тренінгових завдань; єдності діагностичних та розвивальних та методів.
Структура програми.
Програма тренінгу включає 3 сесії з учнями ВПУ № 7, які можуть бути проведені протягом 2 - 3 тижнів
Тривалість тренінгів від 2-ох до 3-ох годин. Загальна тривалість трьох сесій тренінгів складає близько 8 годин.
Заняття містять як теоретичні, так і практичні блоки.
Методи
роботи,
які
використовуються
під
час
тренінгу:
психодіагностика; анкетування; фасилітація; інформаційне повідомлення; робота в мікрогрупах; ділова гра; мозковий штурм; мультимедійна презентація.
5
Програму рекомендовано до використання у навчальних закладах Полтавської області рішенням експертної комісії при центрі практичної психології і соціальної роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського (протокол № 5 від 07.05.2009 р.)

86
Прогнозований результат: підвищення мотивації учнів до розвитку загальних та професійних здібностей; підвищення рівня знань щодо психології людських взаємин; формування навичок та вмінь вирішувати нестандартні завдання.
Система оцінювання проміжних і кінцевих результатів.
Оцінювання розумових здібностей учнів відбувається на протязі всього навчання і має форму моніторингових досліджень. Конкретно це виглядає так:

на початковому етапі учню надається можливість самостійно здійснити
індивідуальне діагностування, оцінити свої інтереси і здібності та налаштуватися на необхідність розвитку власних розумових здібностей

подальший моніторинг рівня розвитку здібностей дозволяє виявити дітей з низьким рівнем успішності, або занадто великими нервово-психічними затратами при засвоєнні певного навчального предмету, та дозволяє психологу рекомендувати їм спробувати себе в інших видах учбової діяльності відповідно до
їх інтересів і схильностей.
Індикаторами ефективності програми виступають показники:

кількісні – кількість зацікавлених в роботі тренінгової групи учнів; кількості міжособистісних конфліктів в навчальному закладі; рівень знань учнів під час зовнішнього незалежного оцінювання; результати вхідної-вихідної діагностики (додаток 1)

якісні - відгуки адміністрації, педагогічних працівників та батьків учнів; підвищення статусу психологічної служби навчального закладу.
Кількість учасників 15-20 учнів.

СТРУКТУРА ТРЕНІНГУ

Час
Зміст
Обладнання
Перша сесія
1. 10 хв. Привітання учасників.
Мультимедійна презентація програми тренінгу. Повідомлення теми сесії.
Мультимедійний проектор
2. 20 хв. Знайомство. Вправа «Це моя ім’я»
Бейджики
3. 15 хв. Прийняття правил роботи групи
Ватман з надписом
4.
15хв. Визначення очікувань учасників від тренінгу
Стікери, ватман з малюнком
5. 15 хв. Мозковий штурм «Роль мислення в житті людини»
Ватман, фліп-чарт, маркери
6. 20 хв. Інформаційне повідомлення
«Розвиток креативного мислення»
Додаток 2 7. 15 хв. Гра – розминка «Плутанка»
-
8. 15 хв. Вправа «Опиши об'єкт»
Аркуш, ручки
9. 15 хв. Вправа «Німе кіно»
-
10 10 хв. Підведення підсумків
-
Тривалість сесії: 2 год. 30 хв.

87
Друга сесія
1. 5 хв.
Привітання учасників. Повідомлення теми сесії
-
2. 15 хв. Знайомство. Вправа «Придумай привітання»
Бейджики
3. 10 хв. Повторення правил роботи групи
Ватман з надписом
4. 20 хв. Вправа «Прикольні нелогічні завдання»
Додаток 3 5. 15 хв. Вправа – розминка «Ловля з хвостиками»
Стрічки, булавки
6. 20 хв. Вправа «Формування команди»
Конверти додаток 4 7. 35 хв. Вправа «Шукаємо скарб»
Аркуш паперу, ручки
8. 10 хв. Підведення підсумків.
-
Тривалість сесії: 2 год. 10 хв.
Третя сесія
1. 5 хв.
Привітання учасників. Повідомлення теми сесії
Бейджики
2. 15 хв. Гра-розминка «Побажання на день»
-
3. 15 хв. Вправа на знайомство «Обери карточку- характеристику»
Роздаткові картки
4. 15 хв. Пригадування та доповнення правил групи
Ватман з надписом
5. 15 хв. Вправи на розвиток креативного та логічного мислення
Додатки 5, 6, 7, 8,
9, 10, 11, 12, 13,
14, 15 6. 20 хв. Вправа «Збудуй міст»
Аркуші, клей, стакан води
7. 15 хв. Вправа «Асоціації»
Додаток 16 8. 25 хв. Вправа «Звернення до учнів»
-
9. 15 хв. Визначення здійснення очікувань.
Мультимедійна презентація учнів
Мультимедійний проектор
10 15 хв. Вправа «Остання зустріч»
-
11 10 хв. Підведення підсумків. Вправа « Відверто кажучи…»
Додаток 17
Тривалість сесії: 2 год. 45 хв.

РОЗРОБКИ ТРЕНІНГОВИХ ЗАНЯТЬ
Перша сесія
Мета. Ознайомити з поняттям креативного мислення та стимулювати підлітків до його розвитку. Розвинути навички ефективного та толерантного спілкування.
Обладнання. Бейджики, аркуші паперу А-1, А-3, А-4, різнокольорові аркуші липкого паперу, ручки, олівці, фломастери, маркери, скотч, фліп-чарт.
Хід роботи
1.

Привітання учасників. Мультимедійна презентація. Повідомлення
теми сесії

88
2.

Вправа – знайомство «Це моє ім’я»
Мета. Познайомити учасників, сприяти згуртованості групи; настроїти на подальшу роботу; активізувати увагу та інтерес учасників один до одного.
Хід проведення. Учню пропонується пошукати в кімнаті такий предмет, якому б він зміг би дати своє ім’я. Після того, як учень зробить свій вибір, йому пропонується описати цей предмет, назвати його своїм іменем і дати коротко характеристику цьому предмету.
3.

Вироблення правил роботи групи: «Правила тефлонових дітей»
Мета. Обґрунтувати необхідність дотримання певних правил, на яких базується взаємодія людей у групі, прийняти правила для продуктивної роботи під час тренінгу.
Хід проведення. Тренер пропонує дати відповіді на такі запитання:

що таке правила?

чи повинні бути правила в групі?
Методом мозкового штурму учасники пропонують свої варіанти правил та фіксують це на ватмані.
До уваги тренера!
Зверніть увагу учасників на те, що правила - це певні норми поведінки, дотримання яких можна контролювати. Орієнтовними правилами можуть бути такі:

говорити по черзі

дотримуватись регламенту

бути позитивним до себе та інших

бути активним

бути толерантними

правило «Стоп»( коли людина може пропустити власні висловлювання, або не готова це зробити при групі)

відключити мобільні телефони.
Доцільно після прийняття правил звернути увагу на необхідність їх дотримання.
4.

Вправа «Очікування»
Мета. Визначити сподівання та очікування учасників від роботи на тренінгу.
Обладнання. Стікери (кожному учаснику), малюнок на ватмані.
Хід проведення. Кожному учаснику пропонується написати власні очікування від тренінгу. Учасники по черзі виходять до малюнку на ватмані, зачитують власні очікування та прикріплюють стікери.
5.

Мозковий штурм «Роль мислення в житті людини»
Мета. Стимулювати процеси інтелектуальної та кооперативної рефлексії учасників. Розвивати уміння всебічно аналізувати проблемну ситуацію.
Активізувати увагу учасників один до одного.
Хід проведення. Усі відповіді учасників записуються на фліп-чарті. Після цього тренер узагальнює їх разом з учасниками. Під час мозкового штурму учасники можуть висловитися щодо нестандартного, нелогічного мислення.

89
Тренер має обговорити цей момент і підвести підлітків до висновку про необхідність розвитку вмінь нестандартного вирішення задач.
6.

Інформаційне повідомлення «Розвиток креативного мислення»
(додаток 2)
7.

Гра-розминка «Плутанка»
Мета. Забезпечити емоційно-психологічне розвантаження учасників.
Хід проведення. Необхідно стати ближче один до одного, утворити тісне коло
і простягти руки до його середини. За командою тренера, потрібно одночасно взятися за руки так, щоб у кожній руці з’явилася рука іншого та намагатися не братися за руки з тими, хто поруч з вами.
Коли всі руки з’єднані попарно, тренер пропонує учасникам «розплутатись», не рознімаючи рук. Тренер також бере участь у вправі, але під час
«розплутування» особливої активності не виявляє. Зазвичай у учасників виникає
ідея про неможливість вирішення завдання. Тоді тренер спокійно пояснює, що задача має розв’язок. Вправа може завершитись одним з трьох варіантів:

всі учасники групи знаходяться в одному колі - хтось обличчям у коло, хтось спиною

учасники утворюють два чи більше кола

учасники утворюють з’єднані кола
Запитання для обговорення:

що вам допомогло впоратися із завданням?

що можна було робити інакше, щоб швидше справитись із завданням?
Під час обговорення учасники приходять до думки, що успішно вирішувати завдання та народжувати ідеї допомагає уважне ставлення до ідей товаришів по команді, уміння підтримати та розвинути думку іншого, налаштування на співпрацю, доброзичливі взаємостосунки.
8.

Вправа «Опиши об'єкт»
Мета. Показати механізми створення нестандартних описів об’єктів.
Сприяти згуртованості групи; настроїти на подальшу роботу; активізувати увагу учасників один до одного.
Хід проведення. Група ділиться на підгрупи по 3-5 учнів ( в залежності від кількості учасників). Дається завдання: описати предмет, використовуючи
інформацію про нього, отриману різними способами за допомогою п'яти органів почуттів. Бажано обумовити кількість характеристик.
Наприклад, якщо об’єкт – аркуш паперу, можуть бути такі варіанти відповідей: папір білий; гладкий і приємний на дотик; якщо потримати його в руках, він нагріється; пахне папером; досить смачний; якщо куточком уколоти, то буде боляче; великий куточок не залізе в рот, у вухо теж не лізе, а в ніс лізе погано; якщо водити по куточкам паперу, можна порізатись; якщо потрясти, то виникне звук «пл-пс».
Після представлення описів, тренер може запропонувати командам обрати одну найкреативнішу характеристику предмету із описів інших команд.
9.

Вправа «Німе кіно»

90
Мета. Тренувати навички нестандартного публічного виступу, розвивати творчі здібності. Розвивати вміння спілкуватись з іншими за допомогою вербальних та невербальних засобів. Активізувати увагу учасників один до одного.
Хід проведення. Учень має зобразити модель будь-якого об'єкта або системи.
Зробити це потрібно лише за допомогою жестів, міміки (не можна використовувати слова). Іншим потрібно угадати, що ж було загадано.
До уваги тренера!
Така гра активізує фантазію як у того, хто зображує (показати об'єкт так, щоби було зрозуміло), так і в тих, хто відгадує. Підходи до вирішення можуть бути різні. Наприклад, у вигляді зображення дії об'єкта або опису жестами властивостей, а також імітації процесів, що відбуваються в системі. Зобразити модель об'єкта: стіл, портфель, ручка, світлофор і т. д.; зобразити модель системи
- наука «математика», розклад уроків, Батьківщина і т. д.
10.

Підведення підсумків
Проводиться у формі керованого діалогу.
Запитання для обговорення:

що ви відчували під час проведення тренінгу?

для чого потрібно розвивати креативне мислення?

що допомагає розвивати нестандартне мислення?
Друга сесія
Мета. Розвинути креативне та логічне мислення учнів, розширити діапазон умінь вирішувати нестандартні та творчі завдання; сформувати у підлітків уміння працювати в команді; забезпечити творчій підйом кожної особистості.
Обладнання. Аркуші паперу А-1, А-3, А-4; різнокольорові стікери; ручки, олівці, фломастери, маркери, скотч, фліп-чарт, стрічки на кожного учасника.
Хід роботи
1.

Привітання учасників. Повідомлення теми сесії.
2.

Вправа – знайомство «Придумай привітання»
Мета. Познайомити учасників, сприяти згуртованості груп; настроїти на подальшу роботу; активізувати увагу учасників один до одного.
Хід проведення. Кожному з учасників потрібно запропонувати новий спосіб привітання та презентувати його. Наприклад: вітатися тильною стороною долоні, колінами, стопами, чолом, плечима, тощо.
3.

Вправа «Прикольні нелогічні завдання», (додаток № 3)
Мета. Підготувати учнів до проходження тестів на „IQ”. Навчити знаходити альтернативні варіанти відповідей, обирати найкращий варіант вирішення тестової задачі. Сформувати звичку шукати інші можливості.
Хід проведення. На окремому аркуші учні записують власні варіанти відповідей. Бажано проводити тест, заздалегідь домовившись про тиху робочу обстановку. В кінці роботи над тестом тренер дає відповіді на кожне запитання з роз’ясненням на що саме необхідно б було звернути увагу під час виконання даного завдання.
4.

Вправа – рухавка «Лов з хвостиками»

91
Мета. Активізувати діяльність; розвинути реакцію, увагу; сприяти налагодженню позитивної атмосфери. Бажана кількість учасників: 16 – 20 особ.
Необхідні матеріали: хусточки або стрічечки кожному учаснику.
Хід проведення. Потрібно прикріпити на спину кожного гравця «хвостик»
(або прив’язати до паску хустку чи стрічечку). У цьому змаганні кожен виконує роль того, хто водить. Завдання тих, хто водять, відібрати найбільшу кількість хвостів у інших учасників / учасниць. Гравець, що втратив свій хвіст, вибуває з гри. Учасники / учасниці можуть захищати свої хвости, тікаючи чи ухиляючись від переслідувача.
5.

Вправа «Формування команди» (додаток 4)
Мета. Визначити ефективні групові форми творчості при вирішенні завдань на кмітливість; розвивати діалогічні форми мислення учасників. Показати вплив рольової структури команди на продуктивність інтелектуальної діяльності кожного учасника.
Матеріали: 4 конверта з завданнями-головоломками (додаток 4), інструкція для команди (4 примірника), інструкція для спостерігача (4 примірника).
Інструкція тренеру щодо складання історій-головоломок. Кожне речення має цифрове позначення. Усі картки, помічені цифрою «1», кладуться у конверт під номером «1». Те ж саме необхідно зробити з іншими трьома наборами карток.
Повинно бути 4 конверта з цифрами 1,2, 3, 4.
Хід проведення. Формуються 4 команди по 4 особи в кожній. Командам роздаються конверти із завданнями, а також інструкції для групи.
Командам надаються номери 1, 2, 3, 4. З кожної команди обирається гравець, який виконує функцію спостерігача. Його дії визначаються інструкцією для спостерігача.
Інструкція для учасників. Необхідно розв’язати задачу, яку сформульовано в
історії. Щоб виконати завдання, команда повинна, по-перше, зібрати всі частини
історії та, по-друге, знайти правильне рішення.
Відповідь не може бути представлена до тих пір, поки команда не збере всі частини головоломки. Тренер підтвердить правильність вашого рішення.
Щоб зібрати всі частини історії, потрібно проводити переговори з іншими командами за такими правилами:

лише один член команди може її залишити за одиницю часу

тільки один член команди може вести переговори з будь-якою командою в один проміжок часу

кожен член команди повинен мати, що найменше, одну можливість провести переговори з іншою командою.

під час переговорів можна міняти не більше двох карток із частинами
історії.
Інструкція для спостерігача. Займіть місце, звідки зручно спостерігати за роботою команди. Робіть нотатки, включайте в них, за можливістю, висловлювання учасників. Відзначайте те, що допомагає і що заважає команді, а також зробіть коротке резюме того, що буде сказано та зроблено.
Підводячи підсумки, використовуйте такі визначення:

92

конкуруюча поведінка (робота проти інших команд)

взаємодіюча поведінка (робота спільно з іншими командами)

поведінка, орієнтована на завдання, стимулююча поведінка
(конструктивна суперечка)

дисфункційна поведінка (відсутність спільного обговорення, або монополізація процесу, відмова від виконання завдання)
До уваги тренера!
Ця вправа проходить досить жваво. Виконуючи поставлені завдання, учасники вимушені вступати у ділові переговори з «конкуруючими» командами, та демонструють при цьому характерні для них стратегії ділової комунікації
(суперництво, компроміс, співробітництво, відмову).
Типовим проявом під час роботи є орієнтація команд на індивідуальну перемогу. Як правило, чітка інструкція тренера на початку вправи про те, що завдання може вважатися виконаним тільки при наявності 4 відгаданих головоломок, залишається поза увагою команд. Тренеру слід ще раз акцентувати на цьому увагу всіх учасників гри.
Після звіту спостерігачів, в групі доцільно організувати загальне обговорення гри та отриманих результатів, а також дати можливість кожному учаснику порівняти свій емоційний стан протягом виконання завдання та в кінці роботи.
Тренеру доцільно зробити акцент на особливостях процесу групового пошуку вирішення головоломок, зокрема – на перевагах рольової визначеності в групі та кооперативної стратегії у міжособистісних стосунках учасників під час пошуку рішень.
6.

Вправа «Шукаємо скарб»
Мета. Активізувати творче, нестандартне мислення. Розвивати навички групової взаємодії. Навчити виявляти чинники, що впливають на спотворення
інформації та на різноманітні види подачі інформації.
Хід проведення. Учасники об’єднуються в підгрупи по 5-6 чоловік. Кожна команда обирає собі статичний і нерухомий предмет у кімнаті. Через 8 – 10 хвилин підгрупа повинна зашифрувати цей предмет (невербально), та записати його на папері (кодують, опис – асоціативний, шифр): скласти карту-схему даної кімнати та значком «Х» позначити на карті той предмет, якій зашифрований.
Карта представляється нестандартно, зашифровано, але з логічним завершенням.
Через 10 хвилин групи обмінюються картами і шукають скарб, який сховала в кімнаті інша група за допомогою карти-плану.
До уваги тренера!. З початку завдання бажано зупинитися на правилах тренінгу, акцентуючи увагу на толерантному ставленні один до одного. Ця вправа проходить досить жваво. Виконуючи поставлені завдання, учасники вимушені вступати у ділові переговори з «конкуруючими» командами та демонструвати характерні для них стратегії ділової комунікації. Типовим проявом у ході вправи є орієнтація команд на індивідуальну перемогу. Як правило, чітка інструкція ведучого на початку вправи про те, що завдання може вважатися виконаним тільки при наявності виконання всіх інструкцій: шифровка, карта, позначка предмету, залишається поза увагою команд. Після звіту спостерігачів, доцільно організувати загальне обговорення гри та отриманих результатів.

93
Питання для обговорення:

які Ви помітили особливості групового процесу пошуку відповідей?

як впливає рольова визначеність в групі та кооперативна стратегія у міжособистісних стосунках учасників на розв’язання завдань?
7.

Підведення підсумків
Мета. Налаштувати на позитивне закінчення сесії, дати можливість для рефлексії учасників
Хід проведення. На столі лежать два стікери різного кольору, наприклад рожевого та синього. На стікерах рожевого кольору учасникам потрібно написати свої позитивні враження від тренінгу, а на синіх – побажання, щодо поліпшення роботи або про те, що сьогодні вам не сподобалось і чому. Після цього потрібно зачитати написане та підійти до великих аркушів і наклеїти на них стікери.

Третя сесія
Мета. Навчити учнів самостійно створювати оригінальні смислові комбінації, навчити перетворювати проблеми в можливості, максимально використовувати власний розумовий потенціал, пробуджувати дух співробітництва в учнів.
Обладнання. Карточки – знайомства; м’яч; дидактичний роздатковий матеріал; аркуші паперу А-1, А-3, А-4; бейджики, різнокольорові аркуші липкого паперу; ручки, олівці, фломастери, маркери, скотч, фліп-чарт,
ножиці, клей.
Хід роботи
1.

Привітання учасників. Повідомлення теми сесії.
2.

Гра –розминка «Побажання на день»
Хід проведення. Тренер пропонує почати роботу з висловлювання один одному побажання на сьогоднішній день. Воно має бути коротким, бажано в одне-два слова. Учасник кидає м’яч тому, кому хоче щось побажати, і водночас висловлює це побажання. Той, кому кинули м’яч, у свою чергу кидає його наступному, висловлюючи побажання на сьогоднішній день.
3.

Вправа на знайомство «Обери карточку –характеристику»
Мета. Активізувати увагу учасників один до одного. Настроїти на позитивне спілкування.
Хід проведення. На столі розкладені картки з різноманітними зображеннями: природних явищ, спілкування людей, видів спорту, спілкування з тваринами, кулінарні вироби, тощо... Кожному учаснику пропонується обрати для себе картку з зображенням, яка охарактеризувала б його стан на цей момент, або під час тренінгових завдань.
4.

Прийняття правил роботи групи
Хід проведення. Учасникам пропонується розділитися по парам (за місяцем народження) та придумати на окреме правило приказку або прислів’я. Інші учасник повинні відгадати, яке правило загадано.
5.

Вправи на розвиток креативного мислення (додаток 5, 7, 8, 9, 10, 11,
12, 13)
6.

Хід проведення. Учасникам пропонується вирішити завдання, які задаються тренером на окремих аркушах. Результат вирішення кожного завдання

94
записується окремо. Після вирішення низки завдань кожна вправа опрацьовується та обговорюються можливі варіанти рішень.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал