Головне управління освіти І науки полтавської обласної державної адміністрації полтавський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти імені м. В. ОстроградськогоPdf просмотр
Сторінка1/9
Дата конвертації17.02.2017
Розмір5.06 Kb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9

ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ОСВІТИ І НАУКИ
ПОЛТАВСЬКОЇ ОБЛАСНОЇ ДЕРЖАВНОЇ АДМІНІСТРАЦІЇ
ПОЛТАВСЬКИЙ ОБЛАСНИЙ ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ПЕДАГОГІЧНОЇ
ОСВІТИ ІМЕНІ М.В. ОСТРОГРАДСЬКОГО

ЦЕНТР ПРАКТИЧНОЇ ПСИХОЛОГІЇ І СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ

ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ РОБОТИ
ПСИХОЛОГІЧНОЇ СЛУЖБИ


МЕТОДИЧНИЙ ПОСІБНИК

ПОЛТАВА-2011

2
ББК 88.8
І 63
Рекомендовано до друку Вченою радою Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського (протокол № 1 від
24.02.2011 р.).

Рецензенти:
Мирошник О. Г., кандидат психологічних наук, доцент кафедри психології
Полтавського державного педагогічного університету ім. В. Г. Короленка;
Живолуп Л.В., практичний психолог-методист Кременчуцької спеціалізованої школи № 10 з поглибленим вивченням англійської мови.
Інноваційні технології роботи психологічної служби : методичний посібник /
[Алєксєєва С. В., Бардаченко Т. І., Галаган Ю. О., Ільницька А. В., Сирота Л. В.,
Сухенко Я. В.] ; за ред. Я. В. Сухенко. – Полтава : ПОІППО, 2011. – 109 с.
Автори:
Алєксєєва Світлана В’ячеславівна, практичний психолог Вищого професійного училища № 6, м. Кременчук;
Бардаченко Тетяна Іванівна, соціальний педагог Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 ім. Б. Серги;
Галаган Юлія Олександрівна, практичний психолог Полтавської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 20 ім. Б. Серги;
Ільницька
Альона
Володимирівна,
соціальний педагог
Михайлівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів;
Сирота Леся Володимирівна, завідувачка Кременчуцьким міським центром практичної психології і соціальної роботи;
Сухенко Яна Валеріївна, методист центру практичної психології і соціальної роботи
Полтавського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти
ім. М. В. Остроградського.
До збірника включені авторські програми, розроблені працівниками психологічної служби Полтавського області, для роботи з різними категоріями учасників навчально-виховного процесу: адміністрацією, педагогами, практичними психологами, соціальними педагогами та учнями.
Пропоновані програми пройшли експертизу при центрі практичної психології і соціальної роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім.М. В. Остроградського та рекомендовані до використання у навчальних закладах Полтавської області.
Для фахівців психологічної служби, інших педагогічних працівників, студентів психолого-педагогічних факультетів, батьківської громадськості, інших зацікавлених осіб.

©
Центр практичної психології і соціальної роботи
Полтавського обласного
інституту післядипломної педагогічної освіти ім. М. В. Остроградського, 2011.

3
ЗМІСТ
Передмова........................................................................................................
4

Сирота Л. В. Програма семінарів-практикумів для директорів
загальноосвітніх навчальних закладів «Психологічні аспекти
управління».................................................................................................
Пояснювальна записка...............................................................................................
Тематичний план.........................................................................................................
Плани-конспекти семінарів-практикумів.................................................................
Рекомендована література..........................................................................................
Додатки........................................................................................................................

5
5 7
7 12 14
Галаган Ю. О., Бардаченко Т. І. Психологічний практикум для
педагогів «Мета – проблема, чи проблема – мета?»...............................
Пояснювальна записка...............................................................................................
Конспекти занять........................................................................................................
Рекомендована література..........................................................................................
Додатки........................................................................................................................

29
29 30 39 40
Сухенко Я. В. Тренінг для фахівців психологічної служби
«Особливості організації, проведення та презентації результатів
соціологічного дослідження»......................................................................
Пояснювальна записка...............................................................................................
Структура тренінгу.....................................................................................................
Основні поняття для засвоєння.................................................................................
Рекомендована література..........................................................................................
Додатки........................................................................................................................


50
50 51 52 54 56
Ільницька А. В. Розвивальна програма для молодших школярів
«Відновлення та збереження психосоціального здоров’я молодших
школярів»...................................................................................................
Пояснювальна записка...............................................................................................
Тематичний план.........................................................................................................
Конспекти занять........................................................................................................
Методичні рекомендації.............................................................................................
Рекомендована література..........................................................................................


64
64 67 68 82 84

Алєксєєва С. В. Програма тренінгу для підлітків «Розвиток
креативного мислення»...........................................................................
Пояснювальна записка...............................................................................................
Структура тренінгу.....................................................................................................
Розробки тренінгових занять.....................................................................................
Методичні рекомендації.............................................................................................
Рекомендована література..........................................................................................
Додатки........................................................................................................................

85
85 86 87 95 99 100

4
ПЕРЕДМОВА
Невід’ємною складовою діяльності центру практичної психології і соціальної роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти
імені М.В. Остроградського являється вивчення, узагальнення та поширення на обласному та всеукраїнському рівнях кращих здобутків і напрацювань фахівців психологічної служби.
Підставою для віднесення представлених авторських програми до розряду
інноваційних являється їх відповідність цілям, завданням і функціям педагогічних
інновацій, а саме: спрямованість на вирішення актуальних проблем виховання та навчання з позицій особистісно зорієнтованої освіти через якісно нову сукупність форм, методів і засобів навчання, виховання й управління; привнесення суттєвих змін у результат психолого-педагогічного процесу та забезпечення цілісного педагогічного впливу, зорієнтованого не на окремі якості особистості, а на структуру особистості в цілому.
Тематика та спрямованість представлених у збірнику матеріалів обумовлюється завданнями, сформульованими у
Концепції розвитку психологічної служби системи освіти України на період до 2012 року та відображає пріоритетні напрямки роботи фахівців психологічної служби з різними категоріями учасників навчально-виховного процесу. Програма семінарів-практикумів для директорів загальноосвітніх навчальних закладів
«Психологічні аспекти управління» спрямована на розвиток психологічної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів; усвідомлення переваг командної взаємодії та застосування інтерактивних методів в управлінській діяльності. У ході реалізації програми психологічного практикуму
«Мета – проблема, чи проблема – мета?» у педагогів активізується процес професійного саморозвитку, удосконалюються навички щодо конструктивної взаємодії з учнями та позитивного мислення в проблемних ситуаціях; покращується психологічний мікроклімат у педагогічному колективі. Підвищення рівня професійної компетентності співробітників психологічної служби щодо проведення соціологічних досліджень як дієвого інструменту діагностики та профілактики негативних соціальних явищ відбувається в ході реалізації програми тренінгу для фахівців психологічної служби «Особливості організації, проведення та презентації результатів соціологічного дослідження». Програми для роботи з молодшими школярами та підлітками сприяють розвитку їх емоційно-вольової та пізнавальної сфер. Як свідчать результати роботи за програмою «Відновлення та збереження психосоціального здоров’я молодших школярів» більшість дітей навчилася виявляти свої почуття, ефективно спілкуватися, приймати рішення, адекватно реагувати на проблеми та довіряти оточуючим. Програма тренінгу для підлітків забезпечує розвиток креативних та комунікативних здібностей, сприяє формуванню умінь і навичок командної взаємодії у вирішенні нестандартних завдань.
Пропоновані програми пройшли експертизу при центрі практичної психології і соціальної роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти ім.М.В.Остроградського та рекомендовані до використання у навчальних закладах Полтавської області.

5
ПРОГРАМА СЕМІНАРІВ-ПРАКТИКУМІВ
ДЛЯ ДИРЕКТОРІВ ЗАГАЛЬНООСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
«ПСИХОЛОГІЧНІ АСПЕКТИ УПРАВЛІННЯ»
1

Системи не змінюються самі собою,
їх змінюють люди.
Майкл Фуллан
ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА
Гуманізація і демократизація освіти в цілому і педагогічної взаємодії в кожному освітньому закладі не можливі без підвищення ефективності управління і, зокрема, формування психологічної компетентності керівників навчальних закладів, адже директор сьогодні - це наставник, тренер, стратег.
Гуманістичний підхід до управління в системі освіти передбачає:

побудову стосунків керівника з підлеглими на основі партнерства;

доцільність співпраці керівника і членів колективу в процесі управління;

розуміння та врахування керівником індивідуально-психологічних особливостей працівників;

створення умов для реалізації творчого потенціалу підлеглих та здійснення ними самоуправління своєю професійною діяльністю;

необхідність певного рівня особистісного розвитку керівника.
Сучасному керівнику не обов’язково бути найголовнішим спеціалістом свого професійного профілю, головна його функція - координація роботи підлеглих. У
ХХІ ст. не можна керувати роботою професіоналів, її можна тільки спрямовувати у потрібне русло.
Певні знання з психології сучасні керівники отримують як шляхом самоосвіти, так і на курсах підвищення кваліфікації, чого недостатньо для задоволення вимог часу. Саме психологічна служба району (міста) у взаємодії з відділом освіти здатна задовольнити дефіцит знань і професійних вмінь керівників навчальних закладів.
Одним із способів вирішення даної проблеми є проведення управлінських семінарів- практикумів, які дають можливість керівникам навчальних закладів як заповнити прогалини в знаннях психології людських стосунків і управління, так і отримати практичні навички взаємодії в групі та колегіального вирішення проблемних ситуацій.
Метою
програми семінарів-практикумів
є розвиток психологічної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних закладів.
Основні завдання програми:
1.
Сформувати адекватну систему очікувань керівників навчальних закладів від діяльності психологічної служби.
2.
Розширити знання учасників семінару про причини виникнення конфліктів та ознайомити з типологію конфліктних особистостей; факторами, які впливають на формування стилю керівництва та психологічного клімату в колективі; основними характеристиками управлінської конкурентоздатної команди; можливостями застосування інтерактивних методів в управлінській діяльності.
1
Програму рекомендовано до використання у навчальних закладах Полтавської області рішенням експертної комісії при центрі практичної психології і соціальної роботи Полтавського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені М. В. Остроградського (протокол № 3 від 14.04.2008 р.)

6 3.
Сформувати мотивацію до розвитку психологічної гнучкості при вирішенні управлінських проблем, впровадження командного принципу роботи адміністрації навчального закладу.
Особливості організації та проведення: програма включає 4 семінари- практикуми, які можуть бути проведені протягом 1-2 навчальних років залежно від можливостей району (міста). Семінари проводяться на базі навчальних закладів, які мають певний досвід роботи з означеної проблеми. Тривалість кожного семінару 3-4 год. Через 1,5 години роботи планується перерва на брейк-каву.
Перед початком кожного семінару-практикуму проводиться підготовка приміщення до заняття. Столи для учасників розставляють таким чином, щоб кожна група директорів шкіл (6-7 осіб) розташовувалась за окремим столом; місце для виступаючого було зручним для здійснення зорового контакту з аудиторією слухачів.
Розміщення учасників семінару за робочими столами здійснюється одним із 2-х способів: довільне об’єднання в групи за певним критерієм (наприклад, вибраним кольором); попередній розподіл учасників на групи організаторами семінару з урахуванням їх досвіду роботи (у цьому випадку на столах розставляються таблички з номерами шкіл).
Заздалегідь визначається місце для розміщення презентаційних матеріалів, які будуть розроблені групами в ході ділової гри.
Інформаційні повідомлення доцільно супроводжувати наочністю: показом слайдів, що містять основні тези виступу, діаграмами з результатами попередніх досліджень тощо. На підсумковому етапі роботи семінару обов’язково демонструються результати опитування, що проводилось на занятті.
Структура семінарів-практикумів: теоретичний і практичний блоки,
інформація щодо досвіду роботи обраної школи.
Форми та методи роботи: інформаційне повідомлення; мультимедійна презентація; ділова гра; робота в групах; анкетування; комп’ютерна психодіагностика; тренінг; відвідування занять з наступним обговоренням; розробка проектів.
Застосування на семінарах-практикумах інтерактивних методів дозволяє залучити учасників не тільки до відстороненого споглядання та оцінювання дій
інших, а й до активної участі у вирішенні поставленої проблеми, сприяє формуванню довіри, стимулює до опанування новими поведінковими навичками.
Прогнозований результат: розвиток зацікавленості керівників навчальних закладів у співпраці з психологічною службо; підвищення рівня знань з психології людських взаємин; адекватність системи очікувань директора школи від діяльності практичного психолога.
Про ефективність впровадження програми свідчитиме: більш широке залучення фахівців психологічної служби району (міста) до вирішення управлінських проблем; зменшення кількості організаційних конфліктів (скарг до відділів освіти).

7
ТЕМАТИЧНИЙ ПЛАН

Тема
К-ть годин
1.
Основні напрями діяльності практичного психолога в процесі оновлення змісту освіти.
4 год.
2.
Стиль керівництва навчальним закладом, створення і підтримка сприятливого психологічного клімату в колективі.
3 год.
3.
Технологія профілактики та подолання комунікативних бар'єрів і розв’язання організаційних конфліктів у педагогічному колективі.
3 год.
4.
Вертикальні та горизонтальні службові взаємини.
Формування конкурентоздатної управлінської команди навчального закладу.
3 год.30 хв.

ПЛАНИ-КОНСПЕКТИ СЕМІНАРІВ-ПРАКТИКУМІВ
Семінар 1
Тема. Основні напрями діяльності практичного психолога в процесі оновлення змісту освіти.
Мета. Формування адекватної системи очікувань керівника навчального закладу від діяльності практичного психолога. Знайомство учасників семінару з можливостями застосування інтерактивних методів в управлінській діяльності.
Ресурсне забезпечення: бланки психологічного аналізу уроків, анкети до занять практичних психологів, конверти з елементами розрізаних квадратів, картки з результатами діагностики слухачів «Школи резерву менеджерів освіти»,
інформаційні аркуші до ділової гри.
Підготовчий етап:
1. Аналіз основних нормативних документів психологічної служби системи освіти України.
2. Аналіз досвіду проведення просвітницької, навчальної, корекційно- розвивальної роботи психологами міста з метою відбору спеціалістів, які проводитимуть практичні заняття.
3. Розробка ділової гри.
Хід роботи
І.
Відкриття семінару (10 хв.)
ІІ. Інформаційний блок
1.
Діяльність практичного психолога в контексті сучасного освітнього закладу (керівник психологічної служби міста, 15 хв.).
Інформування учасників семінару про основні завдання, які стоять перед психологічною службою системи освіти України; основні напрями роботи практичних психологів загальноосвітніх навчальних закладів; грані співпраці практичного психолога з адміністрацією школи; форми роботи співробітників психологічної служби з учасниками навчально-виховного процесу [11, 21, 22, 27].
2.
Досвід роботи школи щодо співпраці керівника навчального закладу з психологічною службою (директор школи, 15 хв.).

8 3.
Взаємини в системі «учитель-учень» в умовах особистісно зорієнтованої освіти (практичний психолог школи, 15 хв.).
3.1. Характерні ознаки особистісно зорієнтованої моделі навчально- виховного процесу, її відмінність від авторитарної моделі.
3.2. Принципи недирективної взаємодії вчителя з дитиною
3.3. Взаємодія вчителя та учнів під час вирішення проблемної ситуації.
3.4. Переформулювання «Ти-висловлювання» у «Я-висловлювання».
3.5. Досвід роботи об’єднання юних психологів школи «Інсайт».
ІІІ. Практичний блок (робота директорів у 6 групах)
1.
Відвідування відкритих уроків з наступним психологічним аналізом взаємодії в системі «вчитель-учень», (додаток 1, 50 хв.).
2.
Демонстрація практичними психологами інтерактивних методів роботи з учасниками навчально-виховного процесу (після закінчення занять директори заповнюють анкети (додаток 2, 50 хв.):
2.1. Засідання гуртка «Інсайт», тема заняття «Розвиток творчого мислення».
2.2. Корекційно-розвивальне заняття «Зниження агресивності молодших школярів».
2.3. Інтерактивне заняття з групою батьків «Чи можна навчитися бути гарними батьками?»
2.4. Тренінг спілкування підлітків «Як навчитися співпрацювати».
2.5. Практикум для вчителів «Як зняти психічне напруження».
2.6. Факультативне заняття «Готовність до шлюбу».
ІV. Ділова гра «Застосування методів психодіагностики в управлінській
діяльності»
1.
Формування управлінської команди (додаток 3, 30 хв.).
2.
Розбиті квадрати (додаток 4, 20 хв.).
V. Підсумковий етап
1.
Обговорення можливостей застосування інтерактивних методів в управлінській діяльності керівника навчального закладу (20 хв.).
2.
Прийняття рекомендацій щодо оптимізації взаємодії адміністрації навчального закладу та психологічної служби (10 хв.).

Семінар 2
Тема. Стиль керівництва навчальним закладом та створення і підтримка сприятливого психологічного клімату в колективі.
Мета. Знайомство керівників навчальних закладів із факторами, які впливають на формування стилю керівництва та психологічного клімату в колективі.
Формування мотивації до розвитку психологічної гнучкості учасників семінару при вирішенні управлінських проблем.
Ресурсне забезпечення: діаграми з результатами анкетування учнів, батьків, вчителів, відеоматеріали до виступу директора школи, комп'ютерний варіант тесту
Лірі [34], інформаційні аркуші «Психологічний портрет стилів керівництва», картки з описами проблемних ситуацій.
Підготовчий етап:

9 1. Аналіз психолого-педагогічної літератури з даної проблеми.
2. Анкетування учнів, батьків, вчителів школи. Аналіз результатів.
3. Розробка практичного блоку.
Хід семінару
І.
Відкриття семінару (начальник відділу освіти, 10 хв.)
ІІ. Інформаційний блок
1.
Психологічний клімат у колективі навчального закладу та досвід застосування різних стилів керівництва в залежності від управлінської ситуації (з досвіду роботи школи, директор школи, 15 хв.).
2.
Аналіз результатів вивчення психологічного клімату в колективі школи,
інформація про соціально-психологічні дослідження, проведені практичним психологом школи, демонстрація діаграм, аналіз результатів (практичний психолог школи, 10 хв.).
3.
Розвиток психологічної гнучкості як фактор ефективності управлінської діяльності (керівник психологічної служби міста, 20 хв.), [1, 4, 8, 14, 20, 28]:
3.1. Фактори, які впливають на стиль керівництва управлінського персоналу освітніх організацій (додаток 5).
3.2. Психологічний портрет стилів керівництва (додаток 6).
3.3. Гнучкість як умова ефективного лідерства.
III. Практичний блок
1.
Комп’ютерна психодіагностика учасників семінару (тест Лірі, 30 хв.).
2.
Практикум «Стиль керівництва» (розв’язування ситуативних задач, 40 хв.).
Ведучий об’єднує учасників семінару в 5 малих груп, кожна з яких обговорює запропоновану проблемну ситуацію (додаток 7) і визначається з варіантами її розв’язку керівником залежно від його стилю керівництва. Після обговорення в підгрупах проводиться загальне обговорення.
IV. Підсумковий етап
1.
Обмін думками щодо створення в школах умов для формування сприятливого психологічного клімату (20 хв.).
2.
Прийняття рекомендацій щодо використання різних стилів керівництва в залежності від соціальних та управлінських ситуацій (10 хв.).

Семінар 3
Тема. Технологія профілактики та подолання комунікативних бар'єрів і розв’язання організаційних конфліктів у педагогічному колективі.
Мета. Розширення знань учасників семінару про причини виникнення конфліктів та типологію конфліктних особистостей. Формування навиків аналізу
інтерперсональних та міжособистісних конфліктів та використання певного стилю вирішення конфліктів залежно від ситуації. Знайомство з можливостями позитивного використання конфліктних ситуацій.
Ресурсне забезпечення: бланки анкет, картки з описами конфліктних ситуацій, ватмани, маркери, серветки.
Підготовчий етап:
1. Аналіз психолого-педагогічної літератури з даної проблеми.
2. Анкетування педагогічних працівників (додаток 8).

10 3. Розробка організаційно діяльнісного та практичного блоків.
Хід семінару
І.
Відкриття семінару (начальник (відділу) управління освіти, 10 хв.)
ІІ. Організаційно-діяльнісний блок
1.
Анкетування учасників (додаток 9, методист-психолог, 10 хв.)
2.
Криголам, вправа «Сніжинка» – 15 хв.
Учасники семінару, стоячи у колі, отримують інструкцію щодо того скільки раз перегнути серветку та відірвати кут. Потім кожен розгортає свою серветку і показує сніжинку, що утворилася. Сніжинки зовсім різні. Учасники обмінюються думками щодо того, чому одне й те ж завдання викликало різне виконання.
3.
Об’єднання учасників семінару в робочі групи (5 хв.)
ІІІ. Інформаційний блок
1.
«Саботажники спілкування», інша назва «Плітка» (20 хв.)
До участі запрошуються 5 бажаючих директорів, 4 з них виходять за двері.
Методист-психолог зачитує першому текст повідомлення (додаток 9), яке потрібно запам'ятати і переказати своєму колезі, що зайде. Другий учасник переказує третьому і так далі. Останній розповідає всім присутнім. В результаті передачі
інформації зміст її спотворюється.
2.
Інформаційне повідомлення «Конфлікти: природа, причини виникнення, стилі поведінки в конфліктній ситуації, наслідки» (керівник психологічної служби міста, 20 хв.) [2, 9, 10, 12, 18, 24, 29, 32, 35].
План повідомлення:

Конфлікт як зіткнення інтересів, поглядів, потреб.

Конфлікти внутрішні та зовнішні.

Основні потреби, які мотивують поведінку педпрацівників.

Стратегії мотивації підлеглих та демотиватори (фактори, що блокують потреби педагогів).

Результати анкетування педагогів щодо причин виникнення конфліктів у навчальних закладах.

Стилі поведінки в конфліктній ситуації.

Позитивні сторони конфліктів, що виникають у навчально-виховному процесі.

Досвід попередження організаційних конфліктів в атестаційному процесі загальноосвітньої школи (директор школи, 20 хв.)
ІV. Практичний блок
Ділова гра «Моделювання стилю поведінки керівника в конфліктній ситуації»
(50 хв.)
Кожна з 6 груп учасників семінару отримує опис конфліктної ситуації
(додаток 10). Завдання для обговорення в групах:

В чому суть конфлікту?

Чого очікують від Вас учасники конфлікту?

Чого хочемо ми від інших?

Почуття учасників конфлікту.

Варіанти розвитку конфлікту.

11

Позитивні сторони і оптимальний шлях розв’язання конфліктів.

Висновки. Уроки на майбутнє.
V. Підсумковий блок
1.
Рефлексія семінару. Повідомлення результатів анкетування (20 хв.).
2.
Прийняття рекомендацій (10 хв.).

Семінар 4


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал