Головне управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністраціїСкачати 480.93 Kb.
Сторінка3/4
Дата конвертації16.01.2017
Розмір480.93 Kb.
1   2   3   416. Відповідальний виконавець експериментальної роботи :
Пилипенко О.В.- практичний психолог школи

Директор школи : Л.Л.Дем’яноваМ.П.

ПЕРСПЕКТИВНИЙ ПЛАН ЕКСПЕРИМЕНТУ

«Розробка комплексної системи виховання Я-концепції у навчально-виховному процесі сільської школи»

Першотравенської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів

Нікопольської районної ради


п\п

Зміст роботи

Термін виконання

Очікувані результати

І етап

Підготовчий (01.09.2011-01.09.2012 н.р.)

1

Формування загальної гіпотези дослідження на підставі досвіду роботи закладу

Листопад\грудень 2011 р.

Підготовка матеріалів проведення експериментального дослідження в освітньому закладі

2

Визначення пріоритетних установок та основних напрямків експериментальної роботи.


Січень 2012

Забезпечення теоретичної основи проведення експериментальної діяльності

3

Розробка загальної програми експериментальної роботи.


Лютий 2012

Забезпечення цілісного бачення і розуміння суті та змісту експерименту.

4

Психолого-педагогічний аналіз впливу педагогічного процесу на розвиток Я-концепції особистості та життєвої компетентності дітей.


Протягом усього експериментального терміну

Внесення змін до планування методичної роботи, програма підвищення фахового рівня педагогічного колективу.

5

Формування творчих груп за темою дослідно -експериментальної роботи, їх підготовка проведення діагностики.


Лютий 2012

Системність в організації дослідно-експериментальної роботи, програми роботи творчих груп.6

Розробка пакету психологічних методик для діагностики особистого зростання

Березень-травень2012

Навчально- методичне забезпечення

7

Теоретична та методологічна підготовка педагогічного колективу до організації та проведення експерименту, організація роботи постійно діючого психолого- педагогічного семінару – практикуму з проблеми експерименту.


Протягом усього експериментального терміну

Розробка і оформлення основних етапів експериментальної роботи на рівні колективу,здійснення цільової підготовки педагогічних працівників до експериментальної роботи

8.

Розробка карт індивідуального розвитку учня ;


Квітень 2012

Навчально- методичне забезпечення

9

Оформлення документальної частини експерименту ;


Березень 2012

Аналіз та коригування основного плану організації експерименту

10

Складання кошторису витрат для забезпечення реалізації програми дослідно-експериментальної роботи у 2010-2011 н.р.


Серпень 2012

Фінансове та матеріально-технічне забезпечення дослідно-експериментальної роботи.

ІІ етап

Діагностико - концептуальний (01.09.12 - 01.09.13 н.р)

1

1.Створення умов реалізації програми експерименту :

- створення необхідних організаційних структур експерименту;

- підготовка матеріальної бази, забезпечення освітнього закладу науково- методичною літературою;

- науково- методичне забезпечення експериментальної роботи ;
Протягом експерименту

Зміцнення матеріально-методичної бази закладу

2.

Розробка моделі переходу навчального закладу до комплексної системи виховання Я-концепції у навчально-виховному процесі сільської школи;


Жовтень-грудень 2012

Коригування основного плану навчальної діяльності.

3

Проведення діагностування складових Я-концепції (когнітивної,емоційно-оціночної, поведінкової);


Жовтень 2012

Розробка психодіагностичного інструментарію дослідження.

4

4.Запровадження карт індивідуального розвитку учнів ;


Вересень 2012

Розробка системи фіксації результатів дослідження

5

Розробка карт – матриць психологічних діагностик в колективах;


Грудень 2012

Навчально- методичне забезпечення

6.

Розробка та підбір програм та програмового матеріалу для проведення уроків з психології для учнів 1-11 класів, апробація, виділення 1 години розвиваючих занять в кожному класі з варіативної складової частини типового навчального плану.


Лютий\травень 2013

Навчально- методичне забезпечення

7

Розробка параметрів моніторингових досліджень , запровадження моніторингу інноваційної діяльності педагогічного колективу.


Березень 2013

Внесення змін до планування методичної роботи, програма підвищення фахового рівня педагогічного колективу.

8.

Анкетування батьків учнів різних вікових груп з метою використання методу незалежних характеристик для аналізу основних показників дослідження.Квітень 2013

Отримання даних з метою внесення пропозицій щодо організації навчально-виховної роботи школи

9

Підготовка та проведення педагогічних конференцій, засідань колегії, зустрічей з науковими консультантами експерименту


Травень\червень 2013

Активізація всіх учасників навчально-виховного процесу.

ІІІ етап

Практичний етап (01.09.2013 - 01.09. 2018н.р.)


1

Впровадження розроблених на попередніх етапах експериментальних навчальних програм 1-11, внесення коректив, розробка методичних матеріалів до них.


Вересень\травень 2013

Методичні матеріали до експериментальних навчальних програм 1-11.

2

Дослідження психолого-педагогічних чинників, що впливають на формування Я-концепції учнів сільської школи.


Вересень\травень 2013

Визначення умов, що забезпечують ефективність розвитку позитивної Я-концепції учнів різних вікових груп в умовах навчально-виховного процесу сільської школи.

3

Психолого-педагогічний аналіз впливу педагогічного процесу на розвиток Я-концепції особистості та життєвої компетентності дітей.


2013-2018 н.р.

Апробація та відбір дієвих педагогічних технологій, аналіз впливу педагогічного процесу на розвиток я-концепції

4

Моніторингові дослідження основних показників що характеризують концепцію Я-особистості.


2013-2018 н.р.

Моніторинг результатів експериментальної роботи, аналіз результативності та ефективності експериментальної роботи

5

Розробка навчальних програм , планів на основі індивідуальних особливостей учнів;


2013-2018 н.р.

Навчально- методичне забезпечення

6

Впровадження карт індивідуального розвитку, карт – матриць психологічних діагностик в колективах ;


2013-2018 н.р.

Розробка системи фіксації результатів дослідження

7.

Розгорнута діагностика рівня самооцінки, емоційної стабільності, самовідношення та стану здоров’я дітей;


Вересень\жовтень 2013

Дані для аналізу сформованості основних показників, що характеризують самосвідомість учнів.

8

Анкетування учнів та батьків з проблеми «Що б я хотів змінити в школі?»


Вересень 2013

Внесення коректив до організації навчально-виховного процесу закладу.

9

Накопичення досвіду в роботі творчої групи, обмін досвідом;


2013-2018 н.р.

Опис досвіду з теми дослідно-експериментальної роботи.

10

Практичне оволодіння вчителями психодіагностичними методиками;


2013-2018 н.р

Відбір дієвих психодіагностичних методик

11

Створення комп’ютерного банку даних про рівень кожного учня, комплексу комп’ютерних психодіагностик, доробка існуючих спецкурсів;


2013-2018 н.р

Навчально- методичне забезпечення

12

Розробка тематичних засідань педагогічних рад, психолого - педагогічних сценаріїв ;


2013-2018 н.р

Накопичення досвіду,

Теоретико- практичне узагальнення досвіду13

Розробка системи діагностики особистісно - професіональної індивідуальності педагога,його майстерності .


2013-2018 н.р

Теоретико- практичне узагальнення досвіду

14

Розробка рекомендацій для шкіл області.


2013-2018 н.р

Висвітлення ходу експерименту на сайті школи

15

Публікації у науково - методичних виданнях.


2013-2018 н.р

Розповсюдження досвіду

ІV етап

Узагальнюючий етап(01.09.2018 – 01.09.2019н.р. )


1

Здійснення контрольного діагностування рівня сформованості основних показників, що характеризують самосвідомість особистості.


Вересень\грудень

2018


Підтвердження ефективності розробки комплексної системи становлення Я-концепції для всебічного розвитку учнів сільської школи та формування їх позитивного ставлення до себе та оточуючого світу.

2

Порівняння результатів діагностико-концептуального і узагальнюючого етапів експерименту. Визначення співвідношення мети і завдань із результатами експерименту

Грудень\січень

2019


Аналітичні висновки про результативність діяльності суб’єктів експерименту.

3

Кількісний та якісний аналізи, системне оцінювання ефективності формування позитивної Я-концепції особистості в умовах навчально - виховного процесу сільської школи.


Січень\травень

2019


Аналітичні висновки про ефективність виховання учнів способами становлення позитивної Я-концепції

4

Підготовка звіту про підсумки проведення дослідно-експериментальної роботи за темою дослідження.


Березень\травень

2019


Розробка буклету, підготовка узагальнених результатів

5

Проведення ї науково-практичної конференції «Становлення позитивної я-концепції учня сільської школи»

Червень 2019Матеріали та рекомендації конференції, збірки статей, статті у Інтернет-виданнях за результатами експерименту.

V етап

Оформлення результатів експериментальної роботи (01.06.2019-01.12.2019)


1

Цілісний опис дослідження

2019 р.

Рекомендації щодо впровадження інноваційної комплексної системи становлення позитивної я-концепції учнів сільської школи

2.

Підготовка науково-методичного звіту на вченій раді ДОІППО
3.

Піготовка рекомендацій щодо впровадження інноваційної комплексної системи становлення позитивної я-концепції учнів сільської школи у практику роботи навчальних закладів Дніпропетровської області.

Публікація статей в освітянській пресі області та України.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал