Головне управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністраціїСкачати 480.93 Kb.
Сторінка2/4
Дата конвертації16.01.2017
Розмір480.93 Kb.
1   2   3   4

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ ПРИНЦИПИ
1.Науковості –використання в роботі фундаментальних наукових теорій, логічних засобів для систематизації даних і їх перевірки.

2. Гуманізації – запровадження заходів для подолання відчуженості учнів від вчителів. Визначення цінності особистості учня і визначення його прав на свободу, самореалізації у різних галузях.

3. Психологізації- поглиблене вивчення дитини протягом усього періоду навчання в школі, підвищення рівня психологічної культури учнів, батьків, вчителів. Підготовка дитини до свідомого управління своїм розвитком .

4. Індивідуального підходу – впровадження заходів для підвищення рівня розвитку здібностей кожного учня і подальший розвиток вміння планувати свою діяльність.

5. Неперервності – використання педагогічного впливу протягом всього періоду навчання .Різноманітність прийомів і методів роботи.

6.Демократизації – підвищення рівня співробітництва, взаємоповаги .Усунення авторитарного стилю управління процесом навчання.

7. Цілісного уявлення про світ і про себе.

8. Діяльнісного підходу - формування в дитини готовності до саморозвитку через самостійну постановку мети, планування і здійснення дій, адекватне оцінювання власних дій.

9.Психологічного комфорту.
БАЗА ДОСЛІДЖЕННЯ.
Першотравенська загальноосвітня середня школа І-ІІІ ступенів, Нікопольської районної ради , Дніпропетровської області.

Першотравенська ЗОШ І-ІІІ ступенів – середній заклад освіти, який реалізує права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, забезпечує суспільно-гуманітарну підготовку талановитої учнівської молоді.

З 2010 -2011 н. р. в школі з 1 класу по 11клас за рахунок варіативної складової типового навчального плану вводиться розвиваюче заняття з психології за програмою педагогічного експерименту затвердженого Дніпропетровським обласним інститутом післядипломної педагогічної освіти .

З 2 класу введена друга іноземна мова (англійська), та введено факультативний курс «Сходинки до інформатики». З 10 класу працюють профільні класи суспільно-гуманітарного напрямку. Введено додаткові предмети : основи красномовства , людина і світ професій (8-9 класи), основи споживчих знань (8 клас), ділова українська мова (10, 11 клас),Європейський вибір України (11 клас), історія рідного краю (11 клас).

Історію кожного села неможливо було б уявити без школи. Так і наша школа в селі Першотравенському є окрасою і гордістю свого села.

Село Першотравневе порівняно молоде, тому і школі не так багато літ. Перші відомості про початкову школу в нашому селі з’являються у 1930 році. У 1959 році відкрилася семирічна школа Це було найбільша і найгарніша споруда села на ті часи. Але кількість населення швидко зростала . До села приїздили люди , щоб працювати на птахофабриці «Куйбишевська» і вже у 1967 році було побудовано перший корпус сучасної школи . Кількість дітей сягала за 400 чоловік. Тому 1980 року було добудовано другий корпус школи і кількість шкільних місць стала 720. В даний момент у школі навчається 127 учнів. До школи підвозяться 14 учнів з сіл Західного та Східного.

Кількість вчителів які працюють у школі - 22. З них: мають педагогічне звання „старший вчитель”-4, „вчитель - методист”-2, кваліфікаційні категорії: „спеціаліст вищої категорії”-7,„спеціаліст І категорії”-4, „спеціаліст ІІ категорії”-1,

„спеціаліст”- 4

Створені методичні об’єднання учителів предметників, класних керівників, працює на 0,5 ставки практичний психолог.

Для участі в експерименті школа має непогану матеріальну базу :

20 навчальних кабінетів ;

2 спортивних зали ;

тренажерний комплекс;

комп’ютерний зал;

дві майстерні (слюсарна і столярна);

їдальня на 120 місць;

краєзнавча музейна кімната;

У 2010 -2011 навчальному році школа згідно з бажанням батьків та учнів школа перейшла на суспільно-гуманітарний профіль .

На даному етапі розвитку працюємо над проблемою : «Розвиток адаптованої, творчої особистості в новому динамічному суспільстві. Громадянське виховання учнів на основі національних звичаїв, традицій.»

Школа має свою систему виховної роботи. Крім проведення загальнодержавних свят ми створили Місяцелік народних свят. Вся робота розділена на періоди : осінній цикл народних свят «Різдво Божої Матері», «Покрова», «Пилипівські запусти », «Архістратига Михаїла», зимові свята: день Катерини , «Андріївські вечорниці», День Святого Миколая, різдвяні свята, «Меланка», свято Стрітення, весняні свята: зустріч сонця, Теплого Олекси, Паска, літній цикл свят: водіння Куща , Свято Трійці, свято Івана Купала. Учні нашої школи залюбки приймають участь у цих святах, часто на них ми запрошуємо представників громадськості. Ми прагнемо не забувати традиції поколінь, шанувати їх, знайомити з обрядами та звичаями дітей.

В експерименті планується задіяти 11 класів, 127 учнів, 22 вчителя.
НАУКОВА НОВИЗНА

- визначення основних чинників становлення та розвитку Я-концепції учнів сільської школи в умовах модернізації освіти;

- розробка і створення навчальних програм ,планів на основі індивідуальних особливостей учнів;

- створення індивідуальних програм розвитку;


ТЕОРЕТИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ
Полягає в тому, що в результаті досліджень планується отримати нові дані ,які розширюють уяву про роль навчально - виховного процесу в формуванні Я-концепції, механізмів самореалізації і життєтворчості.
ПРАКТИЧНА ЗНАЧИМІСТЬ
Полягає в :

- створенні умов для розвитку самосвідомості учнів, впровадження орієнтовної програми розвиваючих занять з основ психологічних знань, що дає можливість підвищити рівень психологічної культури дітей, рівень культури спілкування.

- створенні системи неперервного психологічного виховання, що стимулює потребу в активному самопізнанні, самовихованні;

- максимальному врахуванні особливостей і міжособистісних відносин учнів;

- підготовці школярів до входження в реальне життя, до рішення життєвих проблем ;

- керуванні процесом шкільного періоду соціалізації;

- зміні ставлення учня до життя, до навчання, до праці;
Отримані результати досліджень, дані експериментальної програми з психології будуть використовуватися в організації навчально-виховної роботи в школі.

Наслідки дослідно-експериментальної роботи один раз на рік будуть узагальнюватися і у вигляді звіту будуть надсилатися в управління освіти Дніпропетровської обласної державної адміністрації і на кафедру педагогіки та психології Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.


ДОСТОВІРНІСТЬ РЕЗУЛЬТАТІВ
Забезпечується якісною обробкою експериментальних даних з боку психолога і багаторазовою перевіркою основних висновків незалежної експертної комісії.
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ ДЛЯ ВИВЧЕННЯ

- самооцінка учнів ;

- емоційний стан ;

- оцінка особистості у референтній групі ;

- оцінка особистості учнів дорослими,вчителями, батьками ;

- кореляція самооцінки учнів та оцінки їх дорослими ;

- основні види мотивації навчання ;

- вплив самооцінки на мотивацію навчання ;

- рівень тривожності ;

- мікроклімат у групах ;

- ціннісні орієнтації ;

- стиль спілкування ;

- ставлення до школи ;

Основні показники будуть вивчатися протягом навчання дитини з 1 по 11 клас. Це дозволить контролювати індивідуальні особливості учнів. На кожну дитину заводиться психологічна папка, до якої збирають усі дослідження. Результати, аналіз та інтерпретація всіх досліджень за рік об’єднуються в таблиці для створення психологічної карти учня.

За умовами організованих лонгітюдних досліджень, и можемо здійснити контроль, спрямувати і прогнозувати процес розвитку кожної дитини в особистісній сфері.

ОЧІКУВАНІ ПОЗИТИВНІ РЕЗУЛЬТАТИ
Учень з високим рівнем культури і розвитку особистості, який може краще адаптуватися у сучасному суспільстві;

- Особистість вчителя професіонала, що прагне втілити в життя ідеї гуманізму та добра;

- модель навчально-виховного процесу,в основу якого буде досліджувана проблема становлення Я- концепції.

ТЕРМІН ЕКСПЕРИМЕНТУ 2011-2019 роки
ЕТАПИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
1.Підготовчий (01.09.2011-01.09. 2012 н.р.)

1.Формування загальної гіпотези дослідження на підставі досвіду роботи закладу.

2.Визначення пріоритетних установок та основних напрямків експериментальної роботи.

3.Розробка загальної програми експериментальної роботи.

4.Опрацювання теоретичних матеріалів щодо проблеми розвитку самоосвітньої компетентності в навчально-виховному закладі.

5. Формування творчих груп за темою дослідно-експериментальної роботи, їх підготовка проведення діагностики.

6.Теоретична та методологічна підготовка педагогічного колективу до організації та проведення експерименту, організація роботи постійно діючого психолого- педагогічного семінару – практикуму з проблеми експерименту.

7. Розподіл обов’язків членів творчої групи щодо проведення експериментального дослідження.

8.Розробка пакету психологічних методик для діагностики особистого зростання;

9.Розробкакарт індивідуального розвитку учня ;

10.Оформлення документальної частини експерименту ;

11. Складання кошторису витрат для забезпечення реалізації програми дослідно-експериментальної роботи у 2010-2011 н.р.


2. Діагностико-концептуальний (01.09.12 - 01.09.13 н.р.)

1.Створення умов реалізації програми експерименту :

- створення необхідних організаційних структур експерименту;

- підготовка матеріальної бази, забезпечення освітнього закладу науково- методичною літературою;

- науково- методичне забезпечення експериментальної роботи ;

2. Розробка моделі переходу навчального закладу до комплексної системи виховання Я-концепції у навчально-виховному процесі сільської школи;

3.Проведення діагностування складових Я-концепції (когнітивної,емоційно-оціночної, поведінкової);

4.Запровадження карт індивідуального розвитку учнів ;

5.Розробка карт – матриць психологічних діагностик в колективах;

6. Розробка та підбір програм та програмового матеріалу для проведення уроків з психології для учнів 1-11 класів, апробація, виділення 1 години розвиваючих занять в кожному класі з варіативної складової частини типового навчального плану.

7.Розробка параметрів моніторингових досліджень , запровадження моніторингу інноваційної діяльності педагогічного колективу.

8. Анкетування батьків учнів різних вікових груп з метою використання методу незалежних характеристик для аналізу основних показників дослідження.

9. Підготовка та проведення педагогічних конференцій, засідань колегії, зустрічей з науковими консультантами експерименту

3.Практичний етап (01.09.2013 - 01.09. 2018н.р.)

1. Впровадження розроблених на попередніх етапах експериментальних навчальних програм 1-11, внесення коректив, розробка методичних матеріалів до них.

2. Дослідження психолого-педагогічних чинників, що впливають на формування Я-концепції учнів сільської школи.

3. Психолого-педагогічний аналіз впливу педагогічного процесу на розвиток Я-концепції особистості та життєвої компетентності дітей.

4.Моніторингові дослідження основних показників що характеризують концепцію Я-особистості.

5. Розробка навчальних програм , планів на основі індивідуальних особливостей учнів;

6. Впровадження карт індивідуального розвитку, карт – матриць психологічних діагностик в колективах ;

7.Розгорнута діагностика рівня самооцінки, емоційної стабільності, самовідношення та стану здоров’я дітей;

8. Анкетування учнів та батьків з проблеми «Що б я хотів змінити в школі?»

9. Накопичення досвіду в роботі творчої групи, обмін досвідом;

10. Практичне оволодіння вчителями психодіагностичними методиками;

11. Створення комп’ютерного банку даних про рівень кожного учня, комплексу комп’ютерних психодіагностик, доробка існуючих спецкурсів;

12.Розробка тематичних засідань педагогічних рад, психолого - педагогічних сценаріїв ;

13. Розробка системи діагностики особистісно - професіональної індивідуальності педагога,його майстерності .

14. Розробка рекомендацій для шкіл області.

15.Публікації у науково - методичних виданнях.


4.Узагальнюючий етап (01.09.2018 – 01.09.2021н.р. )

1. Здійснення контрольного діагностування рівня сформованості основних показників, що характеризують самосвідомість особистості.

2. Порівняння результатів діагностико-концептуального і узагальнюючого етапів експерименту. Визначення співвідношення мети і завдань із результатами експерименту.

3. Кількісний та якісний аналізи, системне оцінювання ефективності формування позитивної Я-концепції особистості в умовах навчально - виховного процесу сільської школи.

4. Підготовка звіту про підсумки проведення дослідно-експериментальної роботи за темою дослідження.

5. Проведення ї науково-практичної конференції «Становлення позитивної я-концепції учня сільської школи»
ОРГАНІЗАЦІЙНО-КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЕКСПЕРИМЕНТУ
Наукове керівництво експериментальною роботою здійснює Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, кафедра психології, завідувач кафедрою психології освіти, кандидат педагогічних наук, доцент Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти Крамаренко Світлана Григорівна.

Для організації і проведення експериментальної роботи в школі створюється творча група у такому складі :

Дем’янова Л.Л.- директор школи ;

Петрик Л.М.- заступник директора з НВР ;

Сафонова О.І.- заступник директора з ВР ;

Пилипенко О.В.- психолог школи ;

Біленко Т.А.- педагог – організатор школи ;

Самко Л.М.- голова м/о класних керівників ;

Панченко І.Г.- голова м/о початкових класів ;

Гнєзділова В.В.- вчитель інформатики;

Окремих джерел фінансування експериментальна робота не має.
НАУКОВИЙ КЕРІВНИК
Крамаренко Світлана Григорівна – завідувач кафедрою педагогіки та психології, кандидат педагогічних наук, доцент Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.

Директор Першотравенської

загальноосвітньої школи : Дем’янова Л.Л.

Реєстраційна карта

1.Заклад освіти:
Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів,

Нікопольської районної ради

Дніпропетровської області
2. Юридична адреса;прізвище, ім’я, по батькові керівника навчального закладу:

53264, Дніпропетровська область

Нікопольський район

с. Першотравневе,

вул.Калініна , буд.17

Телефон : 676-845

l-mail: demjanova.l@yandex.ru
Директор школи: Дем’янова Людмила Леонідівна
3. Статус закладу :

Комунальний заклад освіти, Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікопольської районної ради


4. Тема експериментальної роботи: “ Становлення позитивної Я-концепції учнів сільської школи ”
5.Коли і ким затверджено експериментальне дослідження :
6.Рівень експериментадьної роботи : обласний

7.Основна мета:

Розроблення цілісної комплексної системи виховання позитивної Я-концепції учнів сільської школи, створення особистісно - орієнтованої моделі школи, яка максимально сприятиме самопізнанню, саморозвитку і самореалізації особистості.8.Основні завдання експерименту :

- обґрунтування концепції висунутих проблем, експериментально перевірити їх життєздатність , визначити зміст діяльності школи у процесі роботи над становленням Я-концепції;

- переосмислення пріоритетів ,орієнтації ,цінностей національної освіти , на яких будується вся навчально-виховна система ;

- експериментально змоделювати ,вивчити і створити в школі умови для розвитку не тільки пізнавальної ,а й особистісної сфери дитини ;


9. Напрям експериментальної роботи:

Розробка нових форм навчально-виховної діяльності.10.Короткий зміст експериментальної роботи :

- впровадження орієнтованої програми розвиваючих занять з основ психологічних знань ;

- підвищення рівня психологічної культури та свідомості всіх учасників експерименту ;

- створення системи неперервного психологічного виховання ;


11. Очікувані результати :

- учень з високим рівнем культури і розвитку особистості ,який може краще адаптуватися у сучасному суспільстві ;

- особистість учителя професіонала , що прагне втілити в життя ідеї гуманізму та добра ;

- модель школи, в основі якої буде досліджувана


12.Термін початку та закінчення експерименту :
- початку експерименту - 2011-2012 н. р

- закінчення експерименту – кінець 2019 р.


13. Організація, що забезпечує наукове керівництво :

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти


14.Науковий керівник :


Прізвище,ім'я, по батькові

Місце роботи , посада

Вчений ступінь,звання

Крамаренко Світлана Григорівна

Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти, завідувач кафедрою психології


кандидат педагогічних наук, доцентПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал