Головне управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністраціїСкачати 480.93 Kb.
Сторінка1/4
Дата конвертації16.01.2017
Розмір480.93 Kb.
  1   2   3   4
Головне управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації

(Начальник головного управління – Мегега Галина Борисівна)Дніпропетровський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти

(Ректор інституту - Романенко Михайло Ілліч)file0003

Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів

Нікопольської районної ради Дніпропетровської області

(директор школи Дем’янова Людмила Леонідівна)

МАТЕРІАЛ


ЩОДО ОРГАНІЗАЦІЇ ЕКСПЕНРИМЕНТАЛЬНОГО НАВЧАЛЬНОГО ЗАКЛАДУ З ПРОБЛЕМИ

«Становлення позитивної Я-концепції учня сільської школи»

За темою:«Розробка комплексної системи виховання Я-концепції у навчально - виховному процесі сільської школи»

(01.09.11 р.-01.12.2020 р.)

Науковий керівник : Крамаренко Світлана Григорівна -

кандидат педагогічних наук, доцент,

завідувач кафедрою педагогіки та

психології ДОІППО

2011 р.У К Р А Ї Н А

НІКОПОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

Дніпропетровської області


Першотравенська ЗОШ І-ІІІ ступенів

53264,с. Першотравневе,вул. Калініна17,тел.676-845,e-mail:demjanova.l@yandex.ru

__________№_______ Начальнику

головного управління освіти і науки

Дніпропетровської обласної

державної адміністрації

Мегезі Галині Борисівні

Директора

Першотравенської загальноосвітньої

школи І-ІІІ ступенів

Нікопольської районної ради

Дем’янової Людмили Леонідівни

ЗАЯВА


Адміністрація і педагогічний колектив просить Вас надати Першотравенській загальноосвітній школі І-ІІІ ступенів Нікопольської районної ради статусу експериментального навчального закладу і затвердити програму науково - дослідної роботи за темою : «Розробка комплексної системи виховання Я- концепції у навчально-виховному процесі сільської школи» з 01.09.11 р. по 01.12.2020 р., та призначити науковим керівником кандидата педагогічних наук, доцента, завідувача кафедрою педагогіки та психології Крамаренко С.Г.

Директор школи : Л.Л.Дем’янова

УКРАЇНА

НІКОПОЛЬСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ ДНІПРОПЕТРОВСЬКОЇ ОБЛАСТІ

ВІДДІЛ ОСВІТИ

53211, м. Нікополь, вул. Дідика, 23, тел. 5-16-53

__________№_______ Начальнику

головного управління освіти і науки

Дніпропетровської обласної

державної адміністрації

Мегезі Галині Борисівні

Відділ освіти Нікопольської районної державної адміністрації просить включити Першотравенську загальноосвітню школу І-ІІІ ступенів Нікопольської районної ради в експеримент регіонального рівня з питання «Розробка комплексної системи виховання Я- концепції у навчально-виховному процесі сільської школи».

Високий рівень професійної компетентності педагогів закладу формує освітнє середовище з урахуванням інноваційного характеру його розвитку, запитів особистості та потреб суспільства. В навчальному закладі створюються всі умови для розвитку , формування нової людини, нового учня, який прагне до саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації, уміє самостійно здобувати інформацію розширюючи свій світогляд.

Першотравенська загальноосвітня школа має достатній потенціал кадрового, навчально - методичного забезпечення педагогічного процесу, досвід роботи по впровадженню інноваційних методик навчання, що зумовлює перехід школи

з режиму функціонування в режим розвитку експериментальної діяльності

по відпрацюванню моделі комплексної системи виховання Я-концепції у навчально-виховному процесі сільської школи.

Начальник відділу освіти Нікопольської районної

державної адміністрації С.В.Фініковський

Витяг з протоколу

педагогічної ради Першотравенської ЗОШ І-ІІІ ступенів

Нікопольського району

Дніпропетровської області

______________ № __________

Присутні : 22 чол.

Черга денна:

1. Про перехід школи на експериментальну діяльність за темою : «Становлення позитивної Я-концепції учнів сільської школи»

СЛУХАЛИ:


Дем’янову Л.Л., директора Першотравенської ЗОШ І-ІІІ ступенів, яка наголосила на актуальних проблемах сьогодення та завданнях сучасної освіти. Інтеграція України у світовий простір потребує постійного вдосконалення системи загальної середньої освіти, пошуку ефективних шляхів підвищення якості освітніх послуг та розроблення інноваційної моделі навчального закладу. Сьогодні школа має забезпечити свого вихованця такою цілісною системою уявлень як віра в себе, свої можливості, володіння позитивною самооцінкою, з прагненням до саморозвитку та самовдосконалення, умінням ставити перед собою ціль і виконувати заплановане. А основне - школа разом з батьками повинна прагнути виховати свідому особистість з власними переконаннями , створити умови для становлення дитини як творця і проектувальника свого життя, тобто прагнути сформувати в учнів позитивну я-концепцію. Особливо гостро дане питання стоїть в сільських школах, де спостерігається низька соціальна адаптованість порівняно з міськими школярами, тому через потребу формування учня сільської школи як особистості зі сталими поглядами та сформованою системою цінностей виникає необхідність переходу школи на експериментальну діяльність по відпрацюванню моделі комплексної системи виховання Я-концепції у навчально-виховному процесі сільської школи.
ВИСТУПИЛИ:
Пилипенко О.В., практичний психолог школи,яка охарактеризувала поняття Я-концепції ."Я-концепція" - це виявлення самосвідомості. Вона становить собою динамічну систему уявлень людини про себе. "Я-концепція" формується під впливом досвіду кожного індивіда. Ця система становить основу вищої саморегуляції людини, на базі якої вона будує свої стосунки зі світом, що її оточує. Школа обрала напрямок роботи за Р.Бернсом. Формування позитивної

Я-концепції дозволить як учням так і батькам зрозуміти суть свого внутрішнього «я», сформувати цінності необхідні для майбутнього випускника школи.Мартіян Ю.В.методист районного відділу освіти Нікопольської районної державної адміністрації, куратор школи , яка акцентувала увагу на необхідності змін у роботі педагогічного колективу, виходу на новий якісний рівень діяльності і запропонувала порушити клопотання перед Головним управлінням освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації щодо надання школі статусу експериментального навчального закладу по відпрацюванню проблеми: «Становлення позитивної Я-концепції учня сільської школи» за темою «Розробка комплексної системи виховання Я-концепції у навчально - виховному процесі сільської школи»

УХВАЛИЛИ :


1.Згідно закону України «Про загальну середню освіту», національній доктрині розвитку освіти , з метою створення умов для повноцінного фізичного, інтелектуального, духовного розвитку дитини з 01.09 11 року розпочати експериментальну роботу за темою «Становлення позитивної Я-концепції учнів сільської школи »

2.Підготувати заявку до головного управління освіти та науки про створення експериментального майданчика на базі школи

3. Просити Головне управління освіти і науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації надати статус експериментального навчального закладу обласного рівня Першотравенскій загальноосвітній школі І – ІІІ ступенів та призначити науковим керівником Крамаренко Світлану Григорівну, кандидата педагогічних наук, доцента, завідувачку кафедрою педагогіки та психології Дніпропетровського обласного інституту післядипломної педагогічної освіти.
Голова педагогічної ради : Л.Л.Дем’янова

Секретар педагогічної ради : О.І.МовчанКонцепція діяльності Першотравенської загальноосвітньої школи

І-ІІІ ступенів Нікопольської районної ради

Дніпропетровської області
Місія навчального закладу : допомогти кожній молодій людині усвідомити сенс свого життя, визначити свій “образ буття”, що визначають орієнтири в її розвитку, систему смисложиттєвих координат, у яких вона може існувати.

Кредо: життєвий успіх людини залежить від її здатності керувати власним життям.

Девіз школи: Повір у власні сили, прагни до результату, навчись учитись, навчись жити !

Загальні відомості :

Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Нікопольської районної ради Дніпропетровської області є правонаступником Першотравневої середньої загальноосвітньої школи, знаходиться у спільній власності територіальних громад Нікопольського району Дніпропетровської області.

Навчальний заклад здійснює навчально-виховний процес за денною формою навчання . Першотравенська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів – навчально- виховний заклад із тривалістю навчання -11 років. Школа функціонує у складі 1-11 класів. Для учнів 1-7 класів за бажанням батьків або осіб що їх заміщують створюються групи продовженого дня.

У навчальному закладі визначена українська мова навчання.

Крім різних форм обов’язкових навчальних занять ,у навчальному закладі проводяться індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей,нахилів і обдарувань.

Головною метою школи є : формування нового типу мислення , нової свідомості, нового розуміння людиною свого місця в суспільстві , формування покоління, здатного навчатися впродовж життя , тобто володіти комплексною системою знань про самого себе.

Для вирішення цих проблем планується проведення експериментальної роботи за темою: «Становлення позитивної Я-концепції учнів сільської школи»Головним завданням навчального закладу є спрямованість навчально-виховного процесу на розвиток дитячої особистості , на формування цілісної системи уявлень учнів про себе через становлення позитивної Я-концепції учня засобами прогресивних психодіагностичних та психокорекцій них методик;

Навчально-виховний процес в закладі організовуємо у розвивальному середовищі, яке утворюється сукупністю природних , предметних, соціальних умов та простором власного «Я»-дитина. Практичні зусилля педагогів по його створенню і використанню підпорядковуються інтересам дитини та лінії її розвитку у різних сферах життєдіяльності.Філософія школи:
Навчання і виховання – особисто-зорієнтоване, яке передбачає розвиток і саморозвиток особистості дитини як суб`єкта пізнання , творчої діяльності, суб`єкта життєтворчості ;

Освіта-індивідуально-спрямована, компетентнісна.

Мета діяльності педагога – сприяти формуванню та розвитку системи особистісних якостей, формуванню власного «Я» образу.

Ядро концепції школи - психологічний супровід всього навчально-виховного процесу.

Система виховання – демократична

Стиль відносин – гуманістичний

Педагог закладу, як джерело творчості - креативність і дія, постійна динаміка росту .


Основна діяльність:
Компетентнісний підхід та розвиток особистісних якостей, впевненості в свої спроможності, активізація творчого потенціалу учнів, формування розуміння становлення власного «я».
Методологія діяльності :
Гуманістична , синергетична, менеджментська, культурологічна
Структура діяльності :
- Організаційна

Створення розвивального середовища , яке утворюється сукупністю природних, предметних, соціальних умов та простором власного «Я» -дитина.


Аналітико-прогностична

Моніторинг якості навчання, психодіагностичних та психокорекцій них методик, спостереження.


Науково-методична

Орієнтація на індивідуальний підхід та сучасність у виховній роботі, компетентнісно-спрямовані педагогічні технології, розвиток інноваційного потенціалу і самовизначення дітей.


Психологічна

Психологічний супровід всього навчально - виховного процесу,та окремої особистості в цілому.


Соціальна

Відпрацювання моделі на належну інтеграцію та гідне життя як повноправних членів суспільства, впровадження

Наша школа – це простір життя людини ; в ній вона не готується до життя , а повноцінно живе, і тому всю діяльність навчального закладу будуємо так, щоб сприяти становленню особистості як творця і проектувальника власного життя , гармонізації і гуманізації взаємин між учнями і педагогами , школою і родиною на основі ідеї самоцінності дитинства , діалогу , усвідомлення особистістю значення і сутності власного «Я» в контексті соціуму.
Креативна

Освіта в системі навчання, виховання,розвитку творчої активності та саморегуляції особистості.Формат діяльності:


Пріоритетні цілі та завдання :

- Системне відстеження розвитку психологічних процесів у становленні особистості учнів ;

- формування системостворючої інтегративно-теоретичної бази для свідомого керування учнями процесом власного розвитку ;

- навчальний процес у формі дослідницької діяльності ;

- надання якісної освіти для допомоги у формуванні життєво – грамотної особистості яка здатна реалізувати свої потенційні можливості за будь-яких умов і забезпечити, таким чином продуктивність як власної життєдіяльності , так і середовища в якому вона діє.

- забезпечити особистість умінням пізнавати себе, оточуючий світ, постійно рухатись вперед, еволюціонувати духовно і фізично через власне самовдосконалення .

- формування активної особистості здатної до творчості через діяльнісний підхід.

- ідея самоактуалізації – віра в те , що в кожної людини від природи закладено

прагнення реалізувати свої потенційні можливості і здібності;

- забезпечення вільного творчого розвитку особистості, збереження її фізичного, психічного та духовного здоров’я, соціальну адаптацію та повноцінну самореалізацію у житті;

- комп`ютеризація освіти , вільне спілкування в мережі Інтернет, ;

- співпраця з ВНЗ різного рівня акредитації ;

- профілізація освіти ;

- моніторинг якості знань ;

- підготовка учнів до ЗНО ;
Перспективи розвитку закладу:
- створення продуктивної особисто-зорієнтованої системи навчання та виховання;

- виконання державного стандарту освіти та вільний вибір методів і прийомів навчання відповідно до розвитку позитивної «Я» - концепції

- залучення грандових коштів для розвитку школи ;

- формування власного іміджу школи ;

- визначення власної мети шкільної освіти – формування людини, здатної виховувати й розвивати саму себе;

- підвищення рівня психологічної культури та свідомості дітей, рівень культури спілкування;


Результат:
Усвідомлення нових освітніх пріоритетів, зростання прагнення до самовдосконалення , самоосвіти та самореалізації.

Створення школи нового типу –в якій формується нова людина , новий учень , який прагне до саморозвитку та самовдосконалення, уміє самостійно здобувати інформацію , розширюючи свій світогляд та забезпечуючи потребу в активному самопізнанні, самовихованні .

Начальнику головного управління

освіти і науки

Дніпропетровської обласної

державної адміністрації

Мегезі Г.Б.

З а я в к а

на створення експериментального майданчика на базі Першотравенської загальноосвітньої середньої школи І-ІІІ ступенів Нікопольської районної ради Дніпропетровської області , за темою : “Становлення позитивної Я-концепції учнів сільської школи ”

2011 рік

АКТУАЛЬНІСТЬ ДОСЛІДЖЕННЯ.
Сучасна школа стоїть перед необхідністю формування нового типу мислення, нової свідомості, нового розуміння людиною свого місця в суспільстві, житті .

Головна мета школи – плекати творчу особистість, створювати умови для повноцінного фізичного, інтелектуального, духовного розвитку дитини.

Відомо, що основою нової школи є зовсім нова людина, новий учень, який прагне до саморозвитку та самовдосконалення, уміє самостійно здобувати інформацію, розширюючи свій світогляд. Працюючи над визначенням та розробленням нової системи роботи школи, в яку б батьки з задоволенням віддали навчатися свою дитину, перед педагогічним колективом школи постало ряд запитань :

Чим школа буде позитивно відрізнятися від сучасної школи ?

У чому полягатиме місія нового школи ?

Яку схему буде мати навчально-виховний процес у майбутньому ?

Своєрідним заспівом до нашого педагогічного пошуку, створення експерименту на базі школи , стала проведена конференція серед педагогічного колективу, та учнів старшої школи за темами :

- “ Учень 2025 року, який він ?” ;

- “Модель вчителя 2025 року ” ;

- “Що потрібно змінити у сучасній школі на краще ?”;

Звертаючи погляд у майбутнє, учасники конференції неодноразово підкреслювали, що основою нової школи є зовсім нова людина, новий учень, який прагне до саморозвитку, самовдосконалення, самореалізації, уміє самостійно здобувати інформацію розширюючи свій світогляд. Учасниками конференції були і педагоги і вихованці, це була тісна взаємодія ідей, діалог зацікавлених суб’єктів.

На основі розроблених учасниками конференції проектів ми дійшли до висновку що виникає потреба в розробленні нових концептуальних засад переведення школи з режиму функціонування в режим випереджувального розвитку, який би сприяв створенню умов для становлення дитини як творця і проектувальника свого життя, оволодіння своєю життєвою компетентністю.

З іншого боку необхідно враховувати і особливості роботи школи в сільській місцевості, адже модернізація системи освіти ще викликана і об’єктивними процесами, характерними для сучасного сільського соціуму :

- погіршення демографічної ситуації, що веде до зменшення кількості учнів, збільшення числа мало чисельних шкіл і вивільнення в результаті зменшення учбового навантаження педагогічних кадрів ;

- недостатнім фінансуванням освіти, що є в тому числі і причиною зниження якості знань учнів ;

- низькою заробітною платою сільського вчителя, що веде до відтоку молодих спеціалістів в інші сфери життя, збільшує число вчителів – неспеціалістів, знижує кількість випускників педагогічних учбових закладів, що працевлаштувалися, в сільську школу, і вимагає дієвих заходів, направлених на припинення цих негативних тенденцій.

В результаті негативних процесів в сільському середовищі, об’єктивних складнощів розвитку школи у сучасного сільського учня можна констатувати :

- низький рівень знань і самостійності , як в учбовому процесі, так і поза ним ;

- слабку сформованість суб`єктної позиції в різних видах його діяльності;

- недостатньо розвинені комунікативні якості ;

- низька соціальна адаптованість порівняно з міськими школярами ;

- неоднорідна система цінностей ;

В той же час унікальність сільського природного і соціального середовища з природними об`єктами, що ще збереглися, особливим устроєм життя, етичними традиціями не можна відкидати при розробленні проекту створення експериментальної школи.

Беручи до уваги всі вказані вище фактори ми прийшли до висновку доцільності створення школи нової генерації , за темою :“Становлення позитивної

Я-концепції учнів сільської школи ”.


МЕТА ДОСЛІДЖЕННЯ.
Розроблення цілісної комплексної системи виховання позитивної Я-концепції учнів сільської школи, створення особистісно - орієнтованої моделі школи, яка максимально сприятиме самопізнанню, саморозвитку і самореалізації особистості.

ЗАВДАННЯ ДОСЛІДЖЕНЬ

1. Загальнонауковий аспект : обґрунтувати концепцію висунутої проблеми, експериментально перевірити її життєздатність,визначити зміст діяльності школи у процесі роботи над становленням Я-концепції.

2. Філософський аспект : переосмислення пріоритетів орієнтацій,цінностей національної освіти на яких будується вся навчально - виховна система.

3. Психолого – педагогічний аспект : експериментально змоделювати, виявити і створити в школі умови для розвитку не тільки пізнавальної сфери дитини, а й особистісної.


ГІПОТЕЗА ДОСЛІДЖЕННЯ
Нова гуманістична парадигма розвитку школи дає можливість створити умови для формування позитивної Я-концепції особистості на основі особистісно – орієнтованого підходу до учнів та педагогів.

При цьому важливими факторами педагогічного процесу можуть бути :

- варіативність програм, право вибору змісту освіти та її організаційних форм ;

- активна позиція учня в системі навчання та орієнтація на самоосвіту ;

- посилення внутрішньої мотивації навчання ;

- гнучка форма організації навчально - виховного процесу , впровадження педагогічних інновацій ;

- створення сприятливого мікроклімату , усунення проявів психологічного насильства ;

- забезпечення соціально - психологічної діяльності , педагогічне зорієнтування на протидію втягування дітей і молоді в негативні ситуації ;

- гармонізація стосунків учасників навчально – виховного процесу ;

- підвищення рівня психологічної культури вчителів , учнів, батьків; збереження психічного та фізичного здоров’я;

- формування нового типу мислення , нової свідомості , нового розуміння людиною свого місця в суспільстві , формування покоління , здатного навчатися впродовж життя;

- розвиток і саморозвиток особистості дитини як суб`єкта пізнання , творчої діяльності, суб`єкта життєтворчості ;

- вивчення підростаючої людини , як цілісного феномена ;

- організація творчої діяльності дитини , створення необхідних умов для самореалізації творчого потенціалу педагога і учня ( участь у районних , обласних олімпіадах , творчих зльотах, проектах, виїзд за кордон з метою обміну досвідом);


ОБ’ЄКТ ДОСЛІДЖЕННЯ
Основні фактори,що впливають на складові частини Я-концепції (педагогічний колектив, стиль спілкування, керівництво навчально-виховним процесом,психологічний клімат колективу і школи в цілому).
ПРЕДМЕТ ДОСЛІДЖЕННЯ
Процес формування позитивної Я-концепції учнів.

ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
Положення Законів України «Про освіту», «Про загальну середню освіту».

В основі своєї науково- дослідницької діяльності використовуємо концепції: про інтеграцію З.Фрейда, індивідуалізацію К.Г.Юнга, Р.Бернса, компенсацію – К.Роджерса , само актуалізацію Маслоу, посилення «Я» Б.Ельконіна , вікова періодизація - Е.Еріксона, О.А.Атемасова.

Основними ідеями, якими ми будемо керуватися у своїх дослідженнях,є те, що Я-концепція - відносно стійка, усвідомлена система уявлень індивіда про себе, на основі якої він будує свої взаємовідносини з іншими людьми і відноситься до себе. Я-концепція – головна частина особистості, в якій виділяються три складові: когнітивна, оціночна, поведінкова.
МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ.
Теоретичний аналіз психолого-педагогічної літератури, передового досвіду з поставленої проблеми; пошуково-дослідницький; метод спостереження, тестування учнів і учителів; анкетування учасників педагогічного процесу; моніторинг стану педагогічного процесу в школі; психодіагностика; психокорекція; проективні методики; аналіз творчих робіт учнів; контент – аналіз; метод експертних оцінок, створення батьківського лекторію, психологічна просвіта, тренінгові заняття та інші.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал