Г. В. КолєсніковаСкачати 346.23 Kb.
Pdf просмотр
Сторінка1/3
Дата конвертації01.01.2017
Розмір346.23 Kb.
  1   2   3
Економічний вісник Донбасу № 3 (29), 2012
УДК 336.777
Г. В. Колєснікова,
аспірант, ІЕП НАН України, м. Донецьк,
В. І. Ляшенко,
доктор економічних наук, філія ІЕП НАН України при ЛНУ імені Тараса Шевченка,
С. В. Охременко,
підприємець, м. Донецьк
АКРЕДИТИВНІ ФОРМИ РОЗРАХУНКІВ ЯК ГАРАНТІЯ ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖУ
У сучасному ринковому середовищі постійно відбувається пошук нових способів взаєморозрахунків, які пожвавлюють рух грошових потоків без підвищення ризиків неплатежів. Сьогодні вітчизняні
науковці пропонують достатній обсяг теоретичного матеріалу щодо форм та інструментів платежів. До них належать праці С. Бровкова, А. Мороза, М. Пуховкі- ної, JI. Руденко, М. Савлука, А. Савченка, В. Ющенка, С. Цокола [7, 2, 3]. Вони містять огляд найпоширеніших різновидів платіжних інструментів. Це векселі, чеки, банківські тратти, поштові перекази,
платіжні доручення, пластикові картки, електронні
гаманці тощо.
Практичного вирішення вимагає пошук нових форм розрахункових відносин, здатних забезпечити здійснення платежів з наданням високої гарантії виконання зобов’язань за угодами комерційних партнерів.
Найважливішими чинниками, що зумовлюють вибір платіжного інструменту суб’єктами господарювання, є характеристика товару та попит на нього;
характер стосунків між платником і одержувачем (прямий чи опосередкований характер систематичності
платежів (постійні чи одноразові вартість використання певного виду платіжного інструменту сума платежу обмеження, зумовлені нормативами чи законодавством. Усі платіжні інструменти поділяються на дебетові та кредитові. В основі такого розподілу лежить ознака руху платіжного інструментуй самого платежу. Вони можуть рухатися паралельно й назустріч один одному. Безготівкові перекази здійснюються через рахунки емітентів у вигляді бухгалтерських записів. Покупець товару чи послуги (платник) зазвичай доручає своєму посереднику (банку) перерахувати кошти на рахунок покупця (одержувача).
У згаданих вище публікаціях [7, 2, 3] розглянуто різні форми безготівкових розрахунків, які іноді є
започаткуванням у вирішенні проблеми недосконалості кредитної політики підприємства, а порядок використання векселів методично висвітлений в роботі
С. Шаповалової [15]. Порівняльна характеристика безготівкових документів, їх сутність та особливості застосування наведена в таблиці 1 Одним з ефективних інструментів платежу є
акредитив. Застосування акредитивної форми не є
зовсім новим у практиці розрахункових операцій. На сьогоднішній день його використовують, коли мають наметі вийти на нові ринки із забезпеченням захисту своїх інтересів. Але питання, пов’язані з акредитивною формою розрахунків, здебільшого висвітлюють ті сторони акредитиву, які методично у більшості інформують банки Акредитивні форми розрахунків в максимальному ступені гарантують і забезпечують своєчасне отримання експортної виручки, тобто більшою мірою відповідають інтересам експортерів. Документарний акредитив є не тільки методом платежу, ай методом отримання в банку короткострокового фінансування.
Банк може погодитися врахувати або купити перевідний вексель, який є невід’ємною частиною акредитива, а отже, експортер негайно отримує суму,
призначену для нього, за мінусом облікового відсотка й комісійних, замість очікування кінця кредитного періоду, дозволеного покупцю. Покупець же може отримати тимчасовий кредит до того, як йому необхідно буде заплатити за товар. При використанні акредитива з відстроченим платежем (без тратт) банк бенефіціара може отримати відшкодування з дисконтом від вико- нуючого банку за відстроченим платежем виходячи з терміну відстрочки, суми і договірної ставки відсотка. Метод отримання фінансів включений в умови самого акредитива. Ліквідні кошти експортер отримує незабаром після відвантаження товару – після підготовки ним відповідного пакета документів. Таким чином, постачальник недуже сильно залежить від бажань чи здібностей імпортера здійснювати платіж.
Застосування акредитивної форми розрахунків в міжнародній практиці регулюється Уніфікованими правилами і звичаями для документарних акредитивів Customsand Practice for Documentary
Credits), розробленими МТП. З 1 липня 2007 вступили вдію в редакції 2007 р. (далі - UCP
№ 600) Перші уніфіковані правила (UCP) були прийняті
на Венському конгресі МТП в 1933 р, а потім кілька разів переглядалися (в 1951, 1962, 1974, 1993 і рр.). UCP – результат приватної кодифікації, що
Г. В. Колєснікова, В. І. Ляшенко, С. В. Охременко
Економічний вісник Донбасу № 3 (29), 2012
Таблиця 1
Порівняльний аналіз безготівкових платіжних інструментів
Г. В. Колєснікова, В. І. Ляшенко, С. В. Охременко
Платіжний інструмент Сутність Особливості застосування
1
2
3
Платіжне доручення
розрахунковий документ, що містить письмове доручення платника обслуговуючому банку про списання зі свого рахунку зазначеної суми коштів та її перерахування на рахунок отримувача. Платник може давати доручення про списання коштів зі свого рахунку на паперових бланках розрахункових документів, а також у вигляді електронного розрахункового документа. Платник до настання дати валютування може відкликати кошти, які до зарахування на рахунок отримувача обліковуються в банку, що обслуговує отримувача. Це, на нашу думку, дає місце для додаткових махінацій зі сторони покупця. Такий платіжний інструмент не гарантує оплату дебіторської заборгованості. Платіжна вимога- доручення
розрахунковий документ, який складається з двох частин
– верхньої – вимоги отримувача безпосередньо до платника про сплату визначеної суми коштів
– нижньої - доручення платника банку про списання зі свого рахунку визначеної ним суми коштів та перерахування її на рахунок отримувача. Можуть застосовуватися в розрахунках усіма учасниками безготівкових розрахунків. Платіжна вимога-доручення повертається без виконання, якщо сума, що зазначена платником, перевищує суму, що єна його рахунку. Платіжна вимога
розрахунковий документ, що містить вимогу стягувача або в разі договірного списання отримувача до банку, що обслуговує платника, здійснити без погодження з платником переказ визначеної суми коштів з рахунку платника на рахунок отримувача. Застосовуються при розрахунках за поставлені товари, виконані роботи, надані послуги. Розрахунки можуть здійснюватися з попереднім акцептом та без акцепту. Своєчасне подання платіжної вимоги не гарантує погашення дебіторської заборгованості, так як на рахунку платника можуть бути відсутніми грошові кошти. Така форма розрахунків направлена на захист інтересів покупця (стосовно перевірки якості та кількості вантажу та його відповідності умовам договору, існує можливість відмовитись від оплати за суттєвими причинами) Розрахунковий чек Розрахунковий документ, що містить нічим необумовлене письмове розпорядження власника рахунку (чекодавця) банку-емітенту, у якому відкрито його рахунок, про сплату чекодержателю зазначеної в чеку суми коштів Використовуються в безготівкових розрахунках підприємств та фізичних осіб з метою скорочення розрахунків готівкою за отримані товари (виконані роботи, надані послуги. Для гарантованої оплати чеків чекодавець бронює кошти на окремому аналітичному рахунку Розрахунки чеками відповідних балансових рахунків у банку-емітенті, що є запорукою сплати коштів. Чекова книжка може видаватися для розрахунків з будь-яким конкретним постачальником або з різними постачальниками.
Акредитив
договір, що містить зобов'язання банку-емітента, за яким цей банк за дорученням клієнта (заявника акредитива) або від свого імені проти документів, які відповідають умовам акредитива, зобов'язаний виконати платіжна користь бенефіціара або доручає іншому (виконуючому) банку здійснити цей платіж Розрахунки за допомогою акредитиву покликані наблизити момент відвантаження та платежу. Є зручним з погляду постачальника (у разі відкриття покритого безвідкличного акредитиву є гарантія оплати товарів, робіт, послуг. Для покупця позитивним моментом є те, що після відвантаження продукції (виконання робіт, надання послуг) бенефіціар подає виконуючому банку потрібні документи, що передбачені умовами акредитива, які той в свою чергу ретельно перевіряє щодо дотримання всіх умов акредитива і в разі порушення хоча б однієї зумов не проводить виплати. Це слугує запорукою отримання для покупця товарів, робіт, послуг якості та кількості, що обумовлена договором. Строковість акредитиву також є важливим регулюючим та дисциплінуючим елементом, що забезпечує своєчасне отримання товарів, виконання робіт, надання послуг, адже у випадку прострочки подання необхідних документів акредитивне оплачується.
Економічний вісник Донбасу № 3 (29), проводиться МТП, тому їх перегляді приєднання до них здійснюються без особливих формальностей. Приєднуються до UCP не країни (держави, а банки або банківські асоціації, які в письмових повідомленнях
МТП підтверджують, що будуть використовувати в акредитивній практиці UCP, які приблизно кожні
десять років переглядаються. Це не традиція, а скоріше, необхідність, продиктована швидким розвитком науково-технічного прогресу (нових технологій та засобів зв’язку), появою нововведень в міжнародних перевезеннях тощо, що тягне за собою суттєві змінив міжнародній торгівлі і відповідно впливає на банківську практику міжнародних розрахунків застосовуються до всіх документарних акредитивів, включаючи резервні акредитиви тією мірою,
якою UCP можуть бути до них застосовані (ст. 1 UCP
№ 600). UCP обов’язкові для всіх зацікавлених сторін при відсутності прямо вираженої угоди про інше визначають:
• поняття та види акредитивів;
• способи і порядок виконання і передачі акредитивів зобовязання та відповідальність банків;
• вимоги до документів по акредитиву, що подаються і порядок їх подання;
• інші питання, що виникають у практиці розрахунків за акредитивами;
• тлумачення різних термінів.
У кожен документарний акредитив включається застереження проте, що він підпорядкований UCP. У
розрахунках застосовуються в основному два види акредитивів) документарні (товарні) акредитиви, виплата з яких зумовлена наданням комерційних документів) грошові (чисті) акредитиви, виплата з яких необумовлена наданням комерційних документів.
У зовнішній торгівлі використовуються в основному документарні акредитиви.
В Україні загальні принципи здійснення безготівкових розрахунків у формі акредитива регулюються
Інструкцією Національного банку України № 22 Про безготівкові розрахунки в Україні у національній валюті [5].
Документарний (і резервний – Standby) акредитив, в подальшому іменований акредитив, означає
будь-яку угоду, якби воно не було названо чи позначено, в силу якого банк (банк-емітент), діючи на прохання і на підставі інструкцій клієнта (наказодавця акредитива) або від його імені:
• повинен здійснити платіж третій особі або його наказу (беніфіціару) або оплатити чи акцептувати переказні векселі (тратти), виставлені бенефіціаром,
або дає повноваження іншому банку здійснити такий платіж, оплатити і акцептувати переказні
векселі (тратти);
• дає повноваження негоціювати (купити або врахувати) іншому банку проти передбачених документів,
якщо дотримані всі умови акредитива. Для цілей ІСР
відділення такого банку в інших країнах будуть вважатися іншим банком (ст. 2 ІСР № Розрахунки у формі документарних акредитивів більш характерні для угод, що передбачають платіж проти подання експортером документів (готівковий платіж) або надання покупцеві короткострокового
(до 1 року) комерційного кредиту. Використання акредитива для оплати повної вартості товару при розрахунках в рахунок середньострокового, а тим більше довгострокового комерційного кредиту зустрічається вкрай рідко – тільки в торгівлі товарами визначених груп. При наданні покупцю кредиту на достатньо тривалий термін акредитив може використовуватися в поєднанні з іншими формами розрахунків
і покриває ту частину вартості товару, яка оплачується проти подання банку комерційних документів,
тобто готівкою. При розрахунках по комерційному кредиту можна також відкривати акредитиви на акцепт термінових тратт (перевідних векселів) бенефіціара
(експортера), виставлених на банк, який виконує
акредитив, або на імпортера. В цьому випадку вико- нуючій банк здійснює акцепт (або акцепті оплату)
тратт. З допомогою акцепту банк виконує свої зобов’я- зання по акредитиву. Надалі сторони вступають у правовідносини, регульовані нормами вексельного права
(що також зручно експортеру, оскільки вексельне законодавство в багатьох країнах уніфіковано).
Говорячи про природу взаємин між договорами купівлі-продажу і акредитивами, зазначимо, що акредитив представляє собою угоду, відокремлену від договору купівлі-продажу (контракту) або іншого договору, на якому він може бути заснований, і банки жодною мірою не пов’язані і не зобов’язані займатися такими договорами, навіть якщо в акредитиві є яка-небудь посилання на такий договір. Аналогічно клієнт в результаті своїх взаємовідношень між банком-емітентом або бенефіціаром не може пред’явити претензію за зобов’я- заннями банку здійснити платіж, оплатити чи акцептувати переказний вексель (тратту) або негоціювати і (або)
виконати будь-які інші зобов’язання по акредитиву.
Бенефіціар по акредитиву в жодному разі не може скористатися для своєї вигоди договірними відносинами між банками або між наказодавцем акредитива і банком- емітентом. За операціями з акредитивами зацікавлені
сторони мають справу тільки з документами, але не з товарами, послугами та (або) іншими видами виконання зобов’язання, до яких можуть відноситися документи.
Акредитиви виставляються банками на підставі
Г. В. Колєснікова, В. І. Ляшенко, С. В. Охременко
Економічний вісник Донбасу № 3 (29), доручення або заяви імпортера (наказодавця по акредитиву, яке фактично повторює всі умови розділу контракту, що стосується порядку платежів.
Контракти зумовлюють, зокрема, таке:
• найменування банку, в якому буде відкрито акредитив (перевага віддається банкам, які є кореспондентами уповноваженого банку);
• вид акредитива;
• найменування авізуючого та виконуючого банків;
• умови виконання платежу (за пред’явленням,
платіж з розстрочкою, шляхом акцепту або негоціації і т.д.);
• перелік документів, проти яких має здійснюватися платіж;
• терміни дії акредитива;
• порядок справляння банківської комісії;
• терміни відвантаження і пр.
Схема дій контрагентів по документарному акредитиву показана нарис. Після укладення контракту та визначення основних платіжних інструкцій, в яких прямо вказаний метод платежу за допомогою документарного акредитиву між контрагентами, експортер готує товар до відвантаження, про що сповіщає (наприклад, по телексу чи факсу – залежно від домовленості між сторонами) імпортера (2). Отримавши таке повідомлення,
покупець направляє своєму банку доручення (заяву)
на відкриття акредитива (3), в якому вказує всі необхідні його умови.
Імпортер, який дає доручення на відкриття акредитива, називається наказодавцем (Applicant).
Банк-емітент, тобто банк, що відкриває акредитив, діє на підставі інструкцій наказодавця.
Експортер – бенефіціар (Beneficiary), оскільки це йому вигідно (Не Якщо між сторонами за контрактом існує спеціальна домовленість, імпортер може дати доручення на відкриття акредитива через певний час віддати укладення контракту. Банк-емітент шляхом оформлення
ПРИКАЗОДАВЕЦЬ імпортер)
БЕНІФІЦІАР експортер)
БАНК–ІМПОРТЕРА
(виконуючий банк) БАНК – ЕКСПОРТЕРА
(авізуючий, виконуючий, підтверджуючий банк) Пункт призначення Пункт відвантаження Перевізник
1 2
4 5
3 8
7 9
10 11 12 13 6
6 акредитива гарантує платіж бенефіціару за умови, що він буде дотримуватися деяких терміни і умови.
Після відкриття акредитива, в якому банк-емітент зазвичай вказує, яким чином будуть зараховуватися кошти, він направляється експортеру, на користь якого відкритий банк-емітент направляє акредитив бенефіціару, як правило, через банк, що обслуговує
останнього (4), у завдання якого входить авізування
(повідомлення) акредитива експортерові. Такий банк називається авізуючим банком.
Отриманий від емітента акредитив може бути авізований через авізуючий банк без зобов’язань з його боку. Однак, приймаючи рішення виступати аві- зуючим банком за акредитивом, він повинен з розумною ретельністю по зовнішніми ознаками перевірити справжність акредитива, який він авізує. Він не бере на себе ніяких зобов’язань по гарантії платежу експортеру. Умови гарантії надходять від авізуючого банку в формі його акредитива.
У авізуючого банку (в країні експортера) банк- емітент може попросити дати підтвердження цьому акредитиву, тобто додати власну умовну гарантію платежу до гарантії, уже наданої банком-емітентом.
Авізуючий банк, що підтверджує цей акредитивна- зивають підтверджуючим банком (авізуючим / підтвер- джуючим банком. Таким чином, підтверджений акредитив містить умовні гарантії двох банків, один з яких зазвичай знаходиться в країні експортера (підтвер- джуючий банка інший – в країні покупця (банк-емі- тент. Далі акредитив підлягає передачі бенефіціару (5).
авізуючий банк також отримує примірник акредитивного листа (телекса, оскільки він звичайно здійснює
прийом від бенефіціара документів по акредитиву, їх перевірку і відсилання банку-емітенту, а в ряді випадків призначається емітентом у якості виконуючого акредитив банку, тобто уповноважується на платіж, него- ціацію (покупку) або акцепт тратт експортера.
Отримавши акредитив, бенефіціар перевіряє його
Рис. 1. Дії контрагентів за документарним акредитивом
Г. В. Колєснікова, В. І. Ляшенко, С. В. Охременко
Економічний вісник Донбасу № 3 (29), на предмет відповідності умовам контракту. У разі
виявлення невідповідності бенефіціар може сповістити свій банк про умовне прийняття акредитива (або навіть про його неприйняття) і вимагати у наказодавця внести необхідні змінив його умови. Якщо ж бенефіціар згоден з умовами відкритого на його користь акредитива, він у встановлені терміни здійснює відвантаження товару (6) і, отримавши транспортні документи від перевізника (7), подає їх разом з іншими необхідними акредитивом документами (рахунками, специфікаціями, сертифікатами, при необхідності страховими документами, траттами і т.д.) у свій банк. Банк експортера перевіряє всі документи з розумною старанністю, щоб упевнитися, що за зовнішніми ознаками вони відповідають умовам акредитива. У документар- ному акредитиві можна вимагати від експортера подання разом з іншими документами переказного векселя, виписаного ним у формі векселя на пред’явни- ка або на термін (тобто термінового векселя або векселя з узансом (Usance (фр.) – сформовані в міжнародній торгівлі і вексельному обігу звичаї, загальновизнані правила і ділові звичаї, торговий звичай,
умови які іноді включаються в текст договору) на банк-емітент, покупця, інший банк, зазначений в цьому акредитиві. Документи, які за зовнішніми ознаками суперечать один одному, розглядаються як не відповідають умовам акредитива.
Експортер може побажати, щоб в акредитиві
передбачалося оформлення векселя (векселів, виставленого на банка не на покупця (наказодавця акредитива, оскільки:
• це дає йому більше впевненості в забезпеченні
остаточного розрахунку;
• якщо експортер захоче врахувати вексель після того, як він був акцептований, щоб отримати негайне фінансування, банківський вексель отримає кращу облікову ставку, ніж торговий вексель. (Можливість отримання векселів, виписаних на банк-емітент або на
інший названий банк, є важливою особливістю акредитива, про яку не слід забувати. В цьому випадку експортер має більшу впевненість в отриманні платежу.)
Після перевірки документів банк експортера відсилає (9) їх (і тратти, якщо умовами акредитива передбачено їх подання) банку-емітенту для оплати,
акцепту або негоціації, вказуючи у своєму супровідному листі, як повинна бути зарахована виручка.
Отримавши документи, емітент перевіряє їх, після чого переказує суму платежу банку експортера (дебетуючи рахунок імпортера (Банк експортера зараховує виручку бенефіціару, імпортер ж, отримавши від банку-емітента документи, вступає вправа володіння товарами.
Банк-емітент може сам виконувати акредитив або уповноважити банк експортера (або будь-який інший банк) на виконання акредитива за допомогою здійснення платежу бенефіціару, негоціації або акцепту його тратт (природно, після отримання від бенефіціара документів та їх ретельної перевірки).
Вартість виставлення акредитива зазвичай бере на себе покупець, хоча він може вимагати у експортера, щоб той узяв на себе всі або частину витраті комісії.
Питання проте, хто які витрати буде оплачувати, залежить від відносної міцності позиції двох сторін у торгівлі.
Згідно UСР в кожному акредитиві має бути чітко обумовлений спосіб його виконання шляхом:
• платежу по пред’явленні документів;
• відстроченого платежу;
• акцепту або негоціації.
Акредитив не повинен виставлятися з виконанням допомогою тратти, виставленої на наказодавця.
Найменування виконуючого банку та спосіб виконання акредитива фіксуються учасниками зовнішньоторговельної операції в контракті, на підставі якого вони визначаються в акредитиві.
При виконанні акредитива не банком-емітентом, а
іншим банком (будь то банк експортера або третій банк,
наприклад той, який підтвердив акредитив) останній отримує за акредитивом право вимагати від емітента платежу на відшкодування своїх виплат бенефіціару максимально швидким способом. Вимога платежу по акредитиву, зване рамбурсу, може направлятися не тільки банку-емітенту, але і третьому банку, якщо емітент уповноважив його на здійснення платежів поданому акредитиву. У кожному разі банк, на який виставлено рамбурс по акредитиву, тобто банк, що представляє відшкодування за платежі по акредитиву, є рам- бурсуючим банком. В акредитиві має бути зазначено,
підпорядковується чи отримання відшкодування правилам МТП (UСР № 600) Для міжнародного рамбур- сування, чинним на дату виставлення акредитива.
Якщо акредитив відкривається в забезпечення платежів за контрактом, який передбачає надання покупцеві короткотермінового комерційного кредиту,
документи видаються банком-емітентом імпортеру без списання з нього суми платежу. Для експортера це,
однак, не означає зменшення гарантії платежу, тому суму документів, представлених по акредитиву з відстроченим платежем, банк оплатить після настання терміну. Важливо, щоб документи були представлені
експортером в банк до закінчення терміну дії акредитива і підтверджували виконання всіх його умов в цьому випадку зобов’язання банку по оплаті даного комплекту документів діють до моменту настання строку платежу (незалежно від того, закінчився до цього моменту термін дії самого акредитиву чи ні).
Г. В. Колєснікова, В. І. Ляшенко, С. В. Охременко
Економічний вісник Донбасу № 3 (29), Іншими словами, на рамбурсное повноваження не поширюється дата закінчення строку акредитива. При цьому витрати рамбурсуючого банку відносяться на рахунок банку-емітента, і він не звільняється відбудь- якого зі своїх зобов’язань надати відшкодування, навіть якщо рамбурсуючий банк не надасть відшкодування на першу вимогу (См. UСР № 600, ст. 13 (с) Розподіл ролей та обов’язків у відносинах по акредитиву представлено в табл. Акредитивна форма розрахунків, як одна із форм міжміських безготівкових розрахунків за товари та послуги, використовується тоді, коли це передбачається угодою між продавцем і покупцем. Вона є дебетовим платіжним інструментом. Умови і порядок здійснення розрахунків за акредитивами передбачаються угодою між беніфіціаром і замовником акредитиву. Банк-емі- тент зобов’язаний виконати платіжна користь беніфі- ціара за умови поставлення товару чи виконання робіт,
Таблиця 2
Ролі та обов’язки контрагентів по акредитиву
або надання послуг платникові. Виконуючий банк здійснює платіж за тієї самої умови. Необхідність акредитиву викликана недостатньою довірою між підприємствами і разом з тим необхідністю все ж таки підтримувати торговельні відносини. Іноді в пошуках каналів реалізації трапляються суб’єкти ринку, які
зовсім не знають один одного, але знову ж таки змушені торгувати. Така вимушеність спричиняє до щоденних ризиків неплатежів. Постає питання, як запевнити комерційних контрагентів втому, що акредитив це все- таки вдалий механізм взаєморозрахунків.
Деякі українські підприємства і організації використовують у своїй діяльності акредитивну форму розрахунків і при цьому досить вільно орієнтуються у виборі його видів. Успіх використання акредитива в основному залежить від вдалого застосування акредитивних схем збоку банків як гаранта доброї репутації при виконанні угод. Водночас розвиток еконо-
Г. В. Колєснікова, В. І. Ляшенко, С. В. Охременко


Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал