Г. А. Сенкевич Посібник до вивчення змістового модулю «Соціальна робота спеціалізованих служб у напрямі соціального захисту дитини і сім’ї»Сторінка2/5
Дата конвертації01.01.2017
Розмір0.77 Mb.
1   2   3   4   5
Тема 2.3 Моделі соціальної підтримки дітей і молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах

Вступ. З'ясування умов життєдіяльності осіб шляхом залучення до збору інформації їх близького соціального оточення та суб'єктів соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю.


Обмін інформацією з іншими суб'єктами соціальної роботи з сім'ями, дітьми та молоддю, готування запитів і клопотань, відвідування підприємств, установ, організацій, закладів фахівцями соціальної роботи.
Особливості складання акту соціального інспектування. Результати здійснення соціального інспектування і відповідні дії центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
Шляхи вирішення проблем та роль у цьому процесі соціального працівника. Рекомендації щодо здійснення соціального інспектування сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах. Планування роботи з випадком. Індивідуальний план роботи як дієвий інструмент соціального працівника. Умови ефективності використання плану в роботі з сім’єю з метою досягнення вагомих результатів та змін.
Узгодження цілей при плануванні роботи. Планування послуг в залежності від типу сімей, яким надаватимуться послуги.
Висновки по темі.

Контрольні запитання та завдання

1. Визначити категорії сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах.

2. Розкрити види соціальних послуг, що надаються сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

3. Визначити форми робіт із сім’ями, які застосовуються під час надання соціальних послуг.

4. Охарактеризуйте основні етапи надання соціальних послуг сім’ям, які перебувають у складних життєвих обставинах.

5. Доведіть значення соціального працівника у наданні допомоги сім’ї, яка опинилася в складних життєвих ситуаціях. Пояснити умови розподілу сімей з дітьми за рівнем соціальної адаптації.

6. Дати характеристику несприятливих умов або складних життєвих обставин, що негативно впливають на виховання і забезпечення розвитку дітей у сім'ї.

7. Визначити можливі варіанти щодо подальшої роботи з сім'єю за ре­зультатами соціального інспектування (висновок за результатами соціального інспектування).

8. Описати етапи роботи з клієнтом, спрямованої на оволодіння новими навичками. Навести приклад.

9. Варіанти завершення соціального супроводу сімей, які опинилися у складних життєвих обставинах.Теми практичних занять

 1. Залучення сімей до співпраці в процесі візитів соціальних працівників.

 2. Відвідування осіб за місцем фактичного проживання, обстеження умов їх проживання та з'ясування наявності складних життєвих обставин.

 3. Фактори, що негативно впливають чи можуть вплинути на забезпечення життєдіяльності осіб.

 4. Фактори, що негативно впливають чи можуть вплинути на забезпечення життєдіяльності дитини в сім’ї.

 5. Основні потреби потенціальних отримувачів послуг.

 6. Зміст та правова оцінка соціального супроводу. Організаційно-методичні основи соціального супроводу у громаді.

Завдання для самостійної роботи

1. Категорії сімей з дітьми, які потребують соціальної підтримки.

2. Модель соціальної роботи з сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах.

3. Проблеми та потреби сімей, які потребують соціальної допомоги.

4. Етапи роботи з сім’єю, яка опинилася у складних життєвих обставинах.

5. Порядок здійснення соціального супроводу.Тестові завдання

1. Як називається заклад для тимчасового проживання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, віком від 15 до 18 років, а також осіб з числа дітей-сиріт та дітей, позбавлених піклування, віком від 18 до 23 років, метою діяльності якого є створення умов для соціальної адаптації осіб, що в ньому проживають та їх підготовка до самостійного життя.

А. Соціально-реабілітаційний центр (дитяче містечко)

Б. Притулок для дітей

В. Центр соціально-психологічної реабілітації дітей

Г. Центр психолого-педагогічної допомоги сім’ї та дітям

Д. Соціальний гуртожиток для дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування

2. Який термін перебування клієнтів у соціальному гуртожитку для дітей-сиріт та дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування?

А. Необмежений

Б. До 3 років

В. До 90 діб

Г. Протягом періоду визначеного службою у справах дітей

3. Встановіть правильну послідовність нормативно-правових документів в порядку їх появи. Обведіть літеру

А якщо вірне 1234

Б якщо вірне 4321

В якщо вірне 2341

Г якщо вірне 1423

1. Закон України «Про затвердження Загальнодержавної програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки.

2. Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Типового положення про центр соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнями»

3. Постанова Кабінету Міністрів України « Про затвердження Типового положення про центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді.

4. Наказ Міністерства праці та соціальної політики України «Про затвердження Типового положення про центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів».

5. Відповідно до Концепції ранньої соціальної реабілітації дітей-інвалідів в Україні передбачається створення

А. Центрів соціальної реабілітації дітей-інвалідів

Б. Центрів соціально-психологічної реабілітації дітей

В. Центрів соціально-психологічної реабілітації дітей і молоді з функціональним обмеженнями

6. На незакінчене твердження одна або декілька відповідей мають бути вірними. Обведіть літеру

А. якщо вірне тільки 1, 2, 3

Б якщо вірне тільки 1 і 3

В якщо вірне тільки 2 і 4

Г якщо вірне тільки 4

Д якщо усе правильно

З МЕТОЮ НАДАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ ДІТЯМ-ІНВАЛІДАМ ТА ДІТЯМ З ВАДАМИ РОЗВИТКУ В УКРАЇНІ СТВОРЕНІ І ДІЮТЬ:

1. Центри соціально-психологічної реабілітації дітей

2. Центри соціально-психологічної реабілітації дітей і молоді з функціональними обмеженнями

3. Соціально-реабілітаційні центри (дитяче містечко)

4. Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів

5. СОС-дитяче містечко

7. Як називається заклад системи органів праці та соціального захисту населення, метою діяльності якого є здійснення заходів, спрямованих на розвиток та коригування порушень розвитку дитини-інваліда, навчання її основним соціальним та побутовим навичкам, розвиток здібностей, створення передумов для інтеграції у суспільство

А. Територіальний центр соціального обслуговування

Б. Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів

В. Центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

Г. Інтернат ний заклад


8. Як називається заклад денного перебування дітей та молоді з функціональними обмеженнями віком від 7 до 35 років, метою діяльності якого є відновлення та підтримка їх фізичного та психічного стану, адаптація та інтеграція у суспільство

А.Територіальний центр соціального обслуговування

Б. Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів

В. Центри соціально-психологічної реабілітації дітей і молоді з функціональними обмеженнями

Г. Центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

9. Сім’ям, що виховують дітей з обмеженими можливостями, не надають допомогу:

А.Центри соціальної реабілітації дітей-інвалідів

Б. Центри соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з обмеженими функціональними можливостями

В. Соціально-реабілітаційні центри для неповнолітніх

Г. Всі надають допомогу

10. Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів – це

А. спеціалізований заклад,

Б. спеціалізована служба

В. спеціальна установа

Г. спеціалізоване формування

11. Центр соціальної реабілітації дітей-інвалідів працює в режимі:

А. цілодобового стаціонару

Б. денного стаціонару

В. консультативного пункту

Г. можливі варіанти а і б

12. Центр соціально-психологічної реабілітації дітей і молоді з функціональними обмеженнями – це

А. спеціалізований заклад,

Б. спеціалізована служба

В. спеціальна установа

Г. спеціалізоване формування

13. Центр соціально-психологічної реабілітації дітей і молоді з функціональними обмеженнями працює в режимі:

А. цілодобового стаціонару

Б. денного стаціонару

В. консультативного пункту

Г. можливі варіанти а і б

14. Центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді – це

А. спеціалізований заклад,

Б. спеціалізована служба

В. спеціальна установа

15. Центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді працює в режимі:

А. цілодобового стаціонару

Б. денного стаціонару

В. консультативного пункту

16. Що не входить до функцій центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

А. надання ВІЛ-інфікованим дітям та молоді різних видів соціальних послуг

Б. здійснення лікувально-оздоровчих заходів, подання в разі потреби першу невідкладну допомогу;

В. організація клубів за інтересами, груп взаємодопомоги

Г. забезпечення харчування дітей та молоді, що в ньому перебувають,

Д. забезпечення навчання дітей, що в ньому перебувають

17. Супровід клієнтів, які живуть з ВІЛ передбачає (виключіть зайве):

А. постійний контроль стану здоров’я пацієнта, попередження та лікування опортуністичних інфекцій, інфекційних та супутніх захворювань, моніторинг імунного статусу ВІЛ

Б. підготовку до АРТ та її проведення,

В. надання матеріальної допомоги

Г. консультування,

Д. психологічну та соціальну підтримку.

18. Соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – це

А. заклад соціального захисту

Б. заклад соціального обслуговування

В. спеціальна установа

Г. спеціалізоване формування

19. Соціальний гуртожиток для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування працює в режимі:

А. цілодобового стаціонару

Б. денного стаціонару

В. консультативного пункту

Г. можливі варіанти а і б

20. На запитання одна або декілька відповідей мають бути вірними. Обведіть літеру:

А. якщо вірне тільки 1, 2 3

Б. якщо вірне тільки 1 і 3

В. Якщо вірне тільки 2 і 4

Г якщо вірне тільки 4

Д. якщо усе правильно

МЕТОЮ ДІЯЛЬНОСТІ ЯКОГО СПЕЦІАЛІЗОВАНОГО ЗАКЛАДУ Є СТВОРЕННЯ УМОВ ДЛЯ СОЦІАЛЬНОЇ АДАПТАЦІЇ?

1. Центру соціально-психологічної реабілітації дітей

2. Соціального гуртожитку для дітей-сиріт

3. Центру соціальної реабілітації дітей-інвалідів

4. Центру для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді

5. Центру соціально-психологічної реабілітації дітей та молоді з функціональними обмеженнямиСписок рекомендованої літератури

 1. Бех І.Д. Виховання особистості : [підручник] / І.Д. Бех. – К.: Либідь, 2008. – 848 с. 1. «Зелені кімнати»: психологічні особливості організації роботи з дітьми / Н.П. Бочкор, О.М. Цільмак, О.В. Швед та ін. – К.: ТОВ «Агенство «Україна», 2012. – 112 с. 1. Надання медико-соціальних послуг дітям та молоді на основі дружнього підходу: Методичні рекомендації / О.А. Голоцван, С.І. Осташко, О.М. Мешкова та ін. – К.: Дитячий фонд ООН (ЮНІСЕФ), 2008. – 179 с. 1. Організація соціальної роботи з дітьми та молоддю, які опинилися у складних життєвих обставинах. Практичний посібник для спеціалістів соціальної сфери. // Авт. кол.: С.С. Валько, Л.С. Лоріашвілі, А.І. Павловський, Ю.А. Саранков, Я.М. Турєханов, Ю.М. Удовенко. – К., 2011. – 304 1. Підлітки груп ризику в Україні: виклики та час дій. Адвокаційний документ / ЮНІСЕФ, Укр. ін.-т. соц. Досліджень ім. О.Яременка. – К.: Версо, 2011. – 56 с. 1. Подростки групп риска к инфицированию ВИЧ : Книга для учасника: учебно-методическое пособие / [Аноприенко Е.В., Журавель Т.В., Пархоменко Ж.В.] / Под общ. ред. Т.В. Журавель. – К.: ПЦ «Фолинт», 2012. – 228 с. 1. Профилактика распространения ВИЧ-инфекции в среде детей улицы. Работа с детьми улицы в местах их прибывания : Руководство для тренеров и участников / Под общ. ред. Е. Пурик. – К.: МБФ «Международный Альянс по ВИЧ/СПИД в Украине», 2012. – 269 с. 1. Соціальні допомоги, пільги та послуги за законодавством України: Збірник нормативних актів / Упорядники: доц. Т.М. Додіна, проф. Г.І. Чанишева. – Х.: ТОВ «Одісей», 2008. – 520 с. 1. Контрольні тестові завдання з курсу «Система організації соціальних служб»

Завдання з вибором однієї правильної відповіді


1

Відповідно Закону України «Про соціальні послуги» соціальні послуги це:

а

б

в

г
а) виявлення та сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, які перебувають у складних життєвих обставинах, організація індивідуального навчального, виховного та корекційного процесів, дозвілля, спортивно-оздоровчої, технічної та художньої діяльності, залучення до роботи різноманітних закладів, громадських організацій, зацікавлених осіб;

б) надання інформації, необхідної для вирішення складної життєвої ситуації; розповсюдження просвітницьких та культурно-освітніх знань; поширення об'єктивної інформації про споживчі властивості та види соціальних послуг, формування певних уявлень і ставлення суспільства до соціальних проблем;

в) комплекс заходів з надання допомоги особам, окремим соціальним групам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, з метою розв'язання їхніх життєвих проблем;

г) визначені нормативно-правовим актом центрального органу виконавчої влади у сфері соціальної політики зміст та обсяг, норми і нормативи;


2

Що називається соціальною службою?

а

б

в

г
а) підприємства, установи та організації незалежно від форм власності і господарювання, а також громадяни, що надають соціальні послуги особам, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги

б) територіальні центри соціальної допомоги, які надають соціальну підтримку найбільш вразливим категоріям населення

в) служби, створені для реалізації державної соціальної політики, професійної орієнтації, підготовки та перепідготовки, соціальної підтримки тимчасово непрацюючих громадян

г) заклади соціальної інфраструктури

3

Система соціальних служб охоплює:

а

б

в

г
а) державну, недержавну, муніципальну служби

б) державну і приватну служби

в) центральну, обласну, міську, районну служби

г) державну і муніципальну служби

4

Соціальні служби можуть бути організовані:

а

б

в

г
а) за територіальним і централізованим принципом

б) за територіальним і відомчим принципом

в) за відомчим принципом

г) все разом

5

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги» як називається спектр соціально-економічних, медико-соціальних, психолого-педагогічних, соціально-правових, соціально-побутових та інших соціальних послуг та матеріальної допомоги, проведення адаптації та реабілітації громадян, що опинилися у складній життєвій ситуації?

а

б

в

г
а) соціальна політика

б) соціальний захист

в) соціальне обслуговування

г) соціалізація
6

Що не є формою соціального обслуговування?

а

б

в

г
а) матеріальна допомога, надання консультацій

б) забезпечення житлом

в) соціальне обслуговування на дому, соціальне обслуговування у стаціонарних закладах

г) надання тимчасового притулку у спеціалізованому закладі соціального обслуговування, денне перебування у закладах соціального обслуговування

7

Якого виду не передбачають соціальні послуги?

а

б

в

г
а) соціально-побутові, соціально-медичні

б) соціально-економічні, юридичні

в) послуги з працевлаштування

г) передбачають всі зазначені

8

Соціальне обслуговування не здійснюється:

а

б

в

г
а) за місцем проживання особи (вдома)

б) у стаціонарних інтернатних установах та закладах; в установах та закладах денного перебування, в установах і закладах тимчасового або постійного перебування

в) у реабілітаційних установах та закладах

г) за місцем роботи особи

9

Заклад соціальної спрямованості, який існує самостійно і має права юридичної особи або в системі соціальних служб для молоді – це:

а

б

в

г
а) державний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

б) благодійна організація

в) заклад освіти

г) спеціалізоване формування

10

У якому режимі працює телефон довіри?

а

б

в

г
а) цілодобово

б) з 8-00 до 20-00

в) тільки у робочі дні

г) тільки у вихідні дні

11

Яку безкоштовну допомогу надає телефон довіри?

а

б

в

г
а) інформаційну

б) психологічну

в) правову

г) надає всі зазначені

12

Які в Україні передбачені форми державного влаштування дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування?

а

б

в

г
а) прийомна сім’я

б) дитячий будинок сімейного типу

в) опікунство та піклування

г) всі відповіді підходять


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал