Формування самоосвітньої компетентності майбутніх інженерів-будівельників у процесі професійної підготовкиСторінка16/16
Дата конвертації25.12.2016
Розмір3.07 Mb.
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16

Додаток Л

тест на оцінку самоконтролю у спілкуванні

М. Снайдера

Уважно прочитайте десять речень, що описують реакції на деякі ситуації. Кожне з них Ви повинні оцінити як вірне або невірне стосовно до себе. Якщо твердження здається вам вірним або переважно вірним, поставте поруч з порядковим номером букву "В", якщо невірним або переважно невірним — букву "Н".

1. Мені здається важким мистецтво наслідувати звички інших людей.

2. Я б, мабуть, міг зваляти дурня, щоб привернути увагу або забавити навколишніх.

3. З мене міг би вийти непоганий актор.

4. Іншим людям іноді здається, що я переживаю щось більш глибоко, ніж це є насправді.

5. У компанії я рідко виявляюся в центрі уваги.

6. У різних ситуаціях і в спілкуванні з різними людьми я часто поводжуся зовсім по-різному.

7. Я можу відстоювати тільки те, у чому я щиро переконаний.

8. Щоб бути успішним у справах і у відносинах з людьми, я намагаюся бути таким, яким мене очікують бачити.

9. Я можу бути дружелюбним з людьми, яких я не переношу.

10. Я не завжди такий, яким здаюся.

Люди з високим комунікативним контролем, за Снайдером, постійно стежать за собою, добре знають, де і як поводитися, керують вираженням своїх емоцій. Разом з тим, у них утруднена спонтанність самовираження, вони не люблять непрогнозованих ситуацій. Їхня позиція: "Я такий, який я є в даний момент". Люди з низьким комунікативним контролем більш безпосередні і відкриті, у них більш стійке "Я", мало піддане змінам у різних ситуаціях.

Підрахунок результатів

По одному балу нараховується за відповідь "Н" на 1, 5 і 7 питання і за відповідь "В" на всі інші. Підрахуйте суму балів. Якщо Ви щиро відповідали на питання, то про Вас, очевидно, можна сказати наступне:


0-3 бала -у Вас низький комунікативний контроль. Ваша поведінка стійка, і Ви не вважаєте потрібним змінюватися в залежності від ситуацій. Ви здатні до щирого саморозкриття в спілкуванні. Деякі вважають Вас "незручним" у спілкуванні через вашу прямолінійність.
4-6 балів — у Вас середній комунікативний контроль, ви щирі, але не стримані у своїх емоційних проявах, зважаєте у своїй поведінці на оточуючих людей.
7-10 балів — у Вас високий комунікативний контроль. Ви легко входите в будь-яку роль, гнучко реагуєте на зміну ситуації, добре почуваєтеся і навіть можете передбачати враження, яке ви справляєте на оточуючих.

( Тест взятий із книги: Психологические тесты / Под ред.. А.А. Карелина: В 2т.– М.: Гумант. изд. центр ВЛАДОС, 2002. –Т.2. С. 48-50.)Тест «Вміння слухати»

При відповіді на питання тесту використовуйте дев'яти бальну шкалу оцінки (9 – якість, яка властива вам найбільшою мірою, 1 – якість, яка властива вам у найменшій мірі). Постарайтеся відповідати щиро.
  1. Як часто ви робите вид, що слухаєте, а самі думаєте про інше?

  2. Як часто вам доводиться «закруглювати» тему бесіди, якщо співрозмовник вам нецікавий?

  3. Як часто манера мови і поведінки співрозмовника вас дратують?

  4. Як часто в процесі спілкування у вас виникають конфліктні ситуації?

  5. Як часто ви перериваєте свого співрозмовника, щоб вставити свою репліку, акцентувати увагу на суті обговорюваного питання?

  6. Як часто в процесі бесіди вам приходиться поправляти співрозмовника, якщо він використовує неправильні терміни чи наголоси?

  7. Як часто в процесі бесіди вас провокують на те, щоб ви підвищили голос чи брутальністю відповіли на брутальність?

  8. В якій мірі для вас характерна звичка перебивати співрозмовника в розмові?

  9. Як часто вам доводиться говорити зі співрозмовником у повчальному чи іронічному тоні?

  10. Як часто вам доводиться відмовлятися від розмови, якщо ваш співрозмовник стосується проблем, які вам неприємні?


Відповіді на тест

Обробка результатів. Підрахуйте суму набраних вами балів.

Ваш рівень уміння вислухати співрозмовника:

79 – 90 балів – дуже низький; 71 – 78 балів – низький; 63 – 70 балів – нижче середнього; 55 – 62 бала – трохи нижче середнього; 47 – 54 бала – середній;

39 – 46 балів – ледве вище за середній; 31 – 38 балів вище за середній;

23 – 30 балів – високий; 10 – 22 бала – дуже високий.Експрес-діагностика рівня самооцінки [254, с.53-54]

Інструкція. Даючи відповіді на питання, вкажіть, на скільки часті для вас перелічені нижче стани за такою шкалою: дуже часто – 4 бала; часто – 3 бали; іноді – 2 бали; рідко – 1 бал; ніколи – 0 балів.

Опитувальник

1. Я часто безпідставно переймаюсь.

2. Мені потрібно, щоб мої друзі підбадьорювали мене.

3. Я побоююсь виглядати дурнем.

4. Я переймаюся за своє майбутнє.

5. Зовнішній вигляд інших набагато кращий за мій.

6. Прикро, що багато хто не розуміє мене.

7. Відчуваю, що не вмію розмовляти із людьми, як слід.

8. Люди чекають від мене дуже багато.

9 .Відчуваю себе скованим.

10. Мені здається, що зі мною має статися, щось неприємне.

11. Мене турбує думка про те, як люди до мене ставляться.

12. Я відчуваю, що люди говорять за моєю спиною.

13. Я не відчуваю себе у безпеці.

14. Мені немає з ким поділитися власними думками.

15. Люди не дуже цікавляться моїми досягненнями.


Обробка та інтерпретація результатів. Для визначення власної самооцінки, потрібно просумувати усі бали за твердженнями. Сумарний бал буде свідчити про рівень вашої самооцінки відповідно до таких значень:

10 та менше балів – завищений рівень;

11-29 – середній, нормативний рівень реалістичної оцінки власних можливостей.

більше 29 балів – занижений рівеньДодаток М

Методи активізації навчально-пізнавальної діяльноcті

майбутніх інженерів-будівельників

Методи досліджень

Основні риси та мета використання

Аналіз проблемної ситуації

Це ситуація, яка виникає внаслідок взаємодії інженера-будівельника з професійною проблемою, завдяки якій виникає пізнавальне протиріччя.

Метод Сократичної бесіди

Цей метод спрямований на формування навичок та вмінь творчого мислення, дає змогу виявити певні прогалини у знаннях майбутніх інженерів-будівельників, підвищує інтерес до професійної діяльності, формує навички творчого мислення і самоосвітньої діяльності, розвиває критичне мислення та вміння аргументовано відстоювати свою точку зору, вчить полемізувати. Сократична бесіда здійснюється шляхом постановки перед навчаючими певних завдань у логічній послідовності.

Метод ІКТ (презентації, “slide show”, відеометод, комп’ютерне тестування)

Використання ІКТ робить можливим представлення інформації не тільки в текстовому вигляді, а й супроводити її аудіо даними або відео кліпом. Різні форми надання інформації уможливлюють інтерактивну взаємодію споживача з інформацією. Якщо ж поєднати те, що вони бачать, чують і роблять одночасно, то продуктивність запам'ятовування становить вісімдесят відсотків інформації. Крім того, використання ІКТ у процесі навчання іноземної мови дозволяє більш широко і повноцінно розкрити творчий потенціал кожного окремо взятого інженера-будівельника. Так, наприклад виконання студентами напряму підготовки “Будівництво” презентації у процесі вивчення навчальної дисципліни “Іноземна мова за професійним спрямуванням” сприяє самостійній дослідницькій діяльності у процесі пошуку необхідного тематичного матеріалу. Презентація інформації за допомогою програми Power Point є також самостійно підібраним матеріалом і за допомогою цієї програми дає можливість охопити всі види мовленнєвої діяльності студентів (писання, читання, говоріння, аудіювання та переклад).

Метод інсценування

Максимальне наближення дидактичного процесу до дійсності. Педагог заздалегідь дає завдання підготувати певну ситуацію. Або це може бути імпровізація в процесі аналізу проблемної ситуації.

Метод ділової гри

Особлива увага приділяється формуванню навичок і вмінь ухвалення рішень за умови взаємодії, суперництва і конкуренції між майбутніми інженерами-будівельниками. Сутність ділової гри полягає у відтворенні предметного та соціального змісту професійної діяльності, моделюванні основних умов та системи відносин, характерних для самоосвітньїо діяльності.

Метод “мозкова атака”

Грунтується на груповому формуванні ідеї розвязання певного завдання. Група, перед якою вона ставиться, висуває якомога більше нових ідей, інколи абсолютно несподіваних, що сприяє створенню атмосфери невимушеності, змагальності та співробітництва. Заохочується будь-яка пропозиція, думка, ідея, забороняється критика і насмішки щодо них.

Метод “case-study”

Характерною особливістю цього методу – отримання студентами відносно складної ситуації, для вирішення якої немає повного обсягу інформації. Спираючись на індуктивний та дедуктивний методи розв’язання різноманітних складних ситуацій, він створює вигідні умови для набуття і розвитку вмінь аналізувати та ухвалювати обґрунтовані рішення у різних сферах діяльності. Кейс-метод виступає і специфічним практичним методом організації учбового процесу, методом дискусій з погляду його стимулювання і мотивації.

Метод круглого столу

Сутність даного методу активної навчаль-пізнавальної діяльності полягає у формулюванні певної актуальної комунікативної теми, яка має неоднозначне тлумачення, і тому завданням студентів є обґрунтування її у різних аспектах: інженерних, економічних, психологічних, юридичних або правових. Студенти заздалегідь готують доповіді, реферати та виступи, які потім на занятті заслуховуються, обговорюються, аналізуються, коментуються та обмінюються думками.

Метод “task-based teaching”

Сутність полягає у цільовому впровадженню різної складності завдань, орієнтованих на зміст, а не на форму. Завдання типу: перелік певних одиниць, понять, сортування, групування, порівняння та контрастування, розв’язання проблемної ситуації, обмін практичним життєвим досвідом, розповідь та написання історій.додаток Н

Акти впровадження результатів дослідження
d:\документы юленька\documents\копии документов юленьки\scan249.jpg
d:\документы юленька\documents\копии документов юленьки\scan222.jpg


d:\документы юленька\documents\копии документов юленьки\scan221.jpg
Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   16


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал