«Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей на уроках інформатики» вчителя інформатикиСторінка4/6
Дата конвертації01.01.2017
Розмір1.09 Mb.
1   2   3   4   5   6

Ключове поле – Код бензопили.

3. Створити таблицю «Працівник» із заданою структурою:Власти-вості

Поля таблиці

Табномер працівника

П.І.П.

Освіта

Стаж роботи, роки

Стаж роботи, місяці

Тип даних

Текстовий

Текстовий

Текстовий

Числовий

Числовий

Розмір поля

3

Число десяткових знаків


0

0

Маска введення

000

Умова на значення


>=0

>=0 and <12

Повідомлення про помилку


Стаж роботи не може бути від’ємним

Введіть, будь ласка, число від 0 до 11

Обов'язкове поле

Так

Так

Так

Ні

Ні

Порожні рядки

Ні

Ні

Ні

Так

Так

Індексоване поле

Так (не допускають-ся збіги)

Так (збіги допускають-ся)

Так (збіги допускаються)

Так (збіги допускаються)

Так (збіги допускаються)

Ключове поле – Табномер працівника.
4. Створити таблицю «Несправність» із заданою структурою:

Власти-вості

Поля таблиці

Номер не справності

Код бензопили

Назва несправності

Дата усунення

Табномер працівника

Тип даних

Лічильник

Текстовий

Текстовий

Дата/час

Текстовий

Розмір поля
53

Маска введення
?0000
00.00.0000

000

Умова на значення


<=Date() and >=DateValue

(“01.09.2008”)


Повідомлення про помилку


Введіть, будь ласка, дату від 01.09.2008 до поточної дати
Обов'язкове поле

Так

Так

Так

Ні

Ні

Порожні рядки

Ні

Ні

НіІндексоване поле

Так (не допуска-ються збіги)

Так (збіги допускають-ся)

Так (допускають-ся збіги)

Так (допускають-ся збіги)

Так (допускаються збіги)

Ключове поле – Номер несправності.
Схема даних, введення даних в БД

1. Встановіть зв’язки між таблицями БД (створіть схему даних), користуючись заданою інформацією:

Таблиця «Власник» пов’язана з таблицею «Бензопила» як «один-до-багатьох».

Таблиця «Несправність» пов’язана з таблицею «Бензопила» як «багато-до-багатьох».

Таблиця «Працівник» пов’язана з таблицею «Несправність» як «один-до-багатьох».


2. Введіть дані до таблиць БД, користуючись заданою інформацією:
Дане підприємство працює з 01.09.2008 року.
Таблиця «Бензопила», за цей час підприємство виготовило 18 бензопил, причому дата виготовлення 5 із них 24.09.2008 р.:

Код бензопили

Дата виготовлення

Вартість, грн.

Користуйтеся маскою введення ?0000

Від 01.09.2008 до поточної дати

Від 500 грн. до 2000 грн.

Таблиця «Власник»,продано 11 бензопил, причому один власник придбав 4 бензопили:Код бензопили

Дата продажу

Назва підприємства

Адреса

Телефон

Користуйтеся маскою введення ?0000, причому код тієї бензопили, що вже виготовлена

Від 01.09.2008 до поточної дати, причому дата продажу > дати виготовлення

Будь-які назви, за власним бажанням

Область, місто (село), вулиця, дім, квартира – будь-які за власним бажанням

Користуйтеся маскою введення 99999-999-99-99

Таблиця «Працівник», на підприємстві працює 5 робітників:Табномер працівника

П.І.П.

Освіта

Стаж роботи, роки

Стаж роботи, місяці

Користуйтеся маскою введення 000

Будь-які, за власним бажанням

Вища, середня чи середньо спеціальна

Будь-які, за власним бажанням

Будь-які, за власним бажанням

Таблиця «Несправність», на підприємстві було 6 випадків усунення несправностей:Номер несправності

Код бензопили

Назва несправності

Дата усунення

Табномер працівника

Вводиться автоматично

Користуйтеся маскою введення ?0000, причому код тієї бензопили, що вже продана

Вибирай будь-які із нижче приведеного списку

Від 01.09.2008 до поточної дати, причому дата усунення > дати продажу

Користуйтеся маскою введення 000, причому табномер, що містить таблиця «Працівник»

Приклади несправностей:

 1. Згин шатуна колінчастого вала.

 2. Биття коленвала більше норми.

 3. Зміщення щоки коленвала.

 4. Скол поршня верхньої частини.

 5. Прогар поршня.

 6. Обсипання дзеркала циліндра.

 7. Обсипання поверхні циліндра.

 8. Випадання стопорного кільця пальця

 9. Розрив пильної цепки.

 10. Розшарування шини.

 11. Спрацювання шини.

 12. Руйнування веденої зірочки шини.


Створення запитів в БД «Облік та експлуатація бензопил» за допомогою СУБД Microsoft Access
Запит 1: Показати власників бензопил, вартість яких більше 1200 грн. Причому назви підприємств відсортувати за зростанням. Для цього користуйтеся конструктором, виберіть поля (назва підприємства, адреса, телефон, вартість бензопили) із таблиць «Власник» та «Бензопила».

Запит 2: Показати всі виходи зі строю (несправності) бензопил, дата виготовлення яких 24.09.2008 р. Причому назви несправностей відсортувати за зростанням. Для цього користуйтеся конструктором, виберіть поля (назва несправності, код бензопили, дата виготовлення) із таблиць «Несправність» та «Бензопила».

Запит 3: Показати на яку суму продано бензопил за кожен місяць. Для цього користуйтеся простим запитом (майстром), виберіть поля (дата продажу, вартість) із таблиць «Бензопила» та «Власник».

Запит 4: Показати середню вартість виготовлених за рік бензопил. Для цього користуйтеся простим запитом (майстром), виберіть поля (дата виготовлення, вартість) із таблиці «Бензопила».

Запит 5і: Знайти працівників підприємства, у яких вища освіта і стаж роботи менше 10 років.

Запит 5або: Знайти працівників підприємства, у яких вища освіта або стаж роботи менше 10 років.

Запит 6і: Знайти всі несправності (їх назви), які усувались за конкретний місяць 2009 р. (виберіть місяць усунення несправностей з вашої БД, який найчастіше зустрічається) і конкретним працівником (виберіть табномер працівника з вашої БД, який найчастіше усуває несправності).

Запит 6або: Знайти всі несправності (їх назви), які усувались за конкретний місяць 2009 р. (виберіть місяць усунення несправностей з вашої БД, який найчастіше зустрічається) або конкретним працівником (виберіть табномер працівника з вашої БД, який найчастіше усуває несправності).
Створення форм в БД «Облік та експлуатація бензопил» за допомогою СУБД Microsoft Access
Форма 1: Створити за допомогою майстра форму, що відображає дані із запиту 3 (на яку суму продано бензопил за кожен місяць).

Форма 2: Створити за допомогою майстра форму, що відображає дані із таблиці «Бензопила».

Форма 3 (Форма 3.1): Створити за допомогою майстра форму (связанные формы), що відображає дані із таблиць «Працівник» та «Несправність».

Форма 4 (Форма 4.1): Створити за допомогою майстра форму (подчиненные формы), що відображає дані із таблиць «Бензопила» та «Несправність».

Форма 5: Створити за допомогою конструктора форму, що відображає дані із таблиці «Власник».

Форма 6: Створити за допомогою конструктора форму, що відображає дані із запиту 4 (на яку суму продано бензопил за рік).

Форма 7: Створити за допомогою конструктора головну форму (без даних), що має структуру представлену на малюнку. Кожна із кнопок відкриває відповідну форму.БАЗА ДАНИХ «Облік та експлуатація бензопил»

Продажі за кожен місяць

Продажі за рік

Працівники та їх робота

Бензопили та їх несправності

Власники


Вихід

Тестові завдання по темі «БД, СКБД»

 1. База даних - це:

а) організована сукупність даних, які відображають стан об’єктів певної предметної області;

б) сукупність програм для збереження та обробки великих об’ємів інформації;

в) концептуальне, логічне та фізичне проектування;

2. Потужність – це:

а) кількість атрибутів в таблиці; в) запис таблиці;

б) кількість кортежів в таблиці; г) поле таблиці.

3. В чому полягає особливість поля типу «лічильник»?

а) служить для введення числових даних;

б) має обмежений розмір;

в) має властивість автоматично збільшувати число;

г) має властивість автоматично збільшувати число до 256;

д) служить для введення великих об’ємів тексту.4. Як на схемі даних позначаються характеристики (поля):

а) ромбами; б) прямокутниками; в) овалами; г) трикутниками.5. Що відбувається на етапі фізичного проектування БД:

а) БД створюють на комп’ютері за допомогою СКБД;

б) виділяють всі об’єкти предметної області та їх характеристики;

в) заповнюють таблиці реальними даними;

г) встановлюють зв’язки між таблицями.

6. Вкажіть, який тип зв’язку мають ці таблиці «Країни Європи» та «Річки Європи»:

а) один-до-одного; б) один-до-багатьох; в) багато-до-багатьох.7. Який із полів являється ключем:

а) табельний номер працівника; в) спеціальність;

б) П.І.П. г) стаж роботи.

8. Модулі в базах даних призначені для:

а) збереження даних;

б) вибору та обробки даних (виконання обчислень);

в) введення даних та їх перегляду;

г) виконання програм, написаних мовою Visual Basic.

9. Яка з програм являється СКБД:

а) Word; б) Access; в) Excel; г) PowerPoint.10.Система керування базою даних – це:

а) сфера застосування конкретної БД;

б) комплекс програмних та мовних засобів, які використовуються для створення БД та забезпечення роботи з нею користувачів;

в) етапи проектування БД;

г) організована сукупність даних, які відображають стан об’єктів певної предметної області.

11. Степінь – це:

а) кількість атрибутів в таблиці; в) запис таблиці;

б) кількість кортежів в таблиці; г) поле таблиці.

12. Тип поля "МЕМО" використовується для:

а) введення числових даних до 65535;

б) введення великих об’ємів тексту до 65535 символів;

в) автоматичного збільшення чисел до 65535;

г) автоматично збільшення чисел до 256;

д) грошових величин до 65535.13. Як на схемі даних позначаються зв’язки:

а) ромбами; б) прямокутниками; в) овалами; г) трикутниками.14. Що відбувається на етапі логічного проектування БД:

а) БД створюють на комп’ютері за допомогою СКБД;

б) виділяють всі об’єкти предметної області та їх характеристики;

в) заповнюють таблиці реальними даними;

г) встановлюють зв’язки між таблицями.

15. Який із об’єктів не відноситься до БД «Аптека»:

а) постачальники; в) вартість ліків;

б) типи ліків; г) книги.

16. Схема даних – це:

а) структура проектування бази даних;

б) сукупність всіх полів, що являються ключами;

в) всі об’єкти предметної області;

г) структура зв’язків між таблицями.

17. Вкажіть, який тип зв’язку мають ці таблиці «Країни Європи» та «Міста Європи»:

а) один-до-одного; б) один-до-багатьох; в) багато-до-багатьох.18. Запити в базах даних призначені для:

а) збереження даних;

б) вибору та обробки даних (виконання обчислень);

в) введення даних та їх перегляду;

г) виконання програм, написаних мовою Visual Basic.

19. Предметна область – це:

а) всі таблиці БД; в) комплекс програмних засобів для створення БД;

б) етапи проектування БД; г) сфера застосування конкретної БД.

20. Таблиці в базах даних призначені для:

а) збереження даних;

б) вибору та обробки даних (виконання обчислень);

в) введення даних та їх перегляду;

г) виконання програм, написаних мовою Visual Basic.

21. Ключ – це:

а) поле, що однозначно ідентифікує запис; г) стовбець таблиці;

б) запис, що однозначно ідентифікує поле; д) рядок таблиці.

в) поле, по якому здійснюється пошук;22. Яким типом даних в БД являється малюнок:

а) МЕМО; б) числовий; в) текстовий; г) об’єкт OLE; д) лічильник.23. Як на схемі даних позначаються об’єкти (таблиці):

а) ромбами; б) прямокутниками; в) овалами; г) трикутниками.24. Що відбувається на етапі концептуального проектування БД:

а) БД створюють на комп’ютері за допомогою СКБД;

б) виділяють всі об’єкти предметної області та їх характеристики;

в) заповнюють таблиці реальними даними;

г) визначається за допомогою якої СКБД буде реалізована БД.

25. Вкажіть, який тип зв’язку мають ці таблиці «Класні керівники» та «Класи»:

а) один-до-одного; б) один-до-багатьох; в) багато-до-багатьох.26. Структура зв’язків між таблицями – це:

а) типи зв’язків; в) схема даних;

б) властивості даних; д) правило створення таблиць.

27. Що із переліченого не відноситься до функцій СКБД:

а) контроль за коректністю введених даних;

б) обробка даних – сортування та обчислення;

в) забезпечення цілісності даних;

г) оновлення та пошук даних;

д) програмування на мові Паскаль.ДОДАТОК 3 – МАТЕРІАЛИ ДЛЯ ПРАКТИЧНИХ РОБІТ ПО ТЕМІ «ТАБЛИЧНИЙ ПРОЦЕСОР»

Матеріали для практичної роботи «Введення даних і форматування таблиць у середовищі табличного процесора.»

Таблиця 1 - Якість елементів заліза
Показники

Елементи

залізо

кобальт

нікель

Атомна маса

55847

58933

58710

Порядковий номер

26

27

28

Зовнішній електронний шар

3-4-4-4

3-4-4-4

3-4-4-4

Радіус атома

0,126

0,125

0,124

Ступінь окислення

+2; +3; +6

+2; +6

+2

Теплоємність простих
речовин, 0С

1535

1490

1459Таблиця 2 - Рівень знань з української мови протягом років
на факультетах Київського державного національного університету ім. Т.Г.Шевченка


п/п


Факультети

На вступних іспитах, роки

2001

2002

2003

2004

2005

2006

1

Історичний

70%

63%

68%

62%

67%

70%

2

Філософський

57%

52%

41%

45%

51%

60%

3

Економічний

43%

44%

48%

50%

52%

46%

4

Іноземні мови

48%

54%

62%

61%

70%

65%

5

Біологічний

43%

48%

50%

54%

62%

68%

6

Фізичний

44%

48%

53%

59%

63%

70%

7

Хімічний

57%

52%

44%

61%

67%

65%

8

Геологічний

65%

68%

67%

68%

61%

73%

9

Географічний

65%

69%

73%

71%

68%

63%

10

Математичний

44%

57%

61%

75%

76%

79%

Середнє значення

 

 

 

 

 

 Таблиця 3 - Режими сушіння пиломатеріалів хвойних порід
в камерах безперервної дії

Номер та
індекс режиму


Кінцева
вологість
деревини


Товщина
пиломате-ріалів, мм


Стан сушильного агента
в сухому кінці камери


температура, 0С

степінь
наповнення


сухому

мокрому

М ' я к і р е ж и м и

1-М

18-20

13-22

55

40

0,39

2-М

18-20

25

53

40

0,45

3-М

18-20

32-40

51

40

0,51

4-М

18-20

45-50

50

40

0,54

5-М

18-20

60

49

40

0,57

6-М

18-20

70-75

48

40

0,61

Н о р м а л ь н і р е ж и м и

1-Н

18-20

13-22

92

67

0,34

7-Н

10-12

13-22

100

67

0,25

8-Н

10-12

25

95

67

0,31

10-Н

10-12

45-50

88

67

0,40

Ф о р с о в а н і р е ж и м и

1-Ф

10-12

13-22

110

75

0,25

2-Ф

10-12

25

1056

75

0,30

3-Ф

10-12

32-40

101

75

0,35Таблиця 4 - Залежність показника заломлення від довжини хвилі

Довжина хвилі,
мм


Колір

Середовище
скло

вода,
темп.=
20
0С

кам'яна
сіль

тяжкий
флінт


легкий
крон

656,3

червоний

1,6444

1,5145

1,3311

1,5407
589,3

жовтий

1,6499

1,5170

1,3330

1,5443
546,1

зелений

1,6546

1,5191

1,3345

1,5475
480,0

синій

1,6648

1,5235

1,3374

1,5541
404,7

фіолетовий

1,6852

1,5318

1,3428

1,5665
Матеріали для практичної роботи

«Використання формул в електронних таблицях»
Використовуючи абсолютні та відносні адреси:

 1. Знайти площу ромба, якщо сторона ромба a приймає слідуючі значення: 4,1см, 5см, 6,7см, 8,3см, 9см, при постійній діагоналі d1=4см.

 2. Визначити радіус кола, якщо його довжина приймає такі значення: 15м, 61дм, 1м 2 см, 2см 9мм, 23мм.

 3. Знайти корені квадратних рівнянь:

-3x2 + 5x – 1 = 0

11x2 – 7x – 10 = 0x2 + 9x – 12 = 0

 1. Знайти час падіння t тіла з висоти h: 90см, 1м 30см, 300м, 1км. Скористайтеся формулою

Матеріали для практичної роботи «Побудова діаграм»

Завдання 1

 1. Створити таблицю (назви місяців вставити за допомогою автоматичного заповнення клітинок):

  Місяць

  Мінімальна температура, 0С

  Максимальна температура, 0С

  Січень

  -19

  3

  Лютий

  -22

  -5

  Березень

  -3

  7

  Квітень

  5

  15

  Травень

  8

  19

  Червень

  5

  26

  Липень

  12

  39

  Серпень

  15

  35

  Вересень

  10

  25

  Жовтень

  2

  14

  Листопад

  -4

  6

  Грудень

  -6

  10

 2. Створити об’ємний варіант звичайної гістограми по стовпцях Мінімальна температура та Максимальна температура для січня, лютого, квітня, травня та листопада, розмістивши її на окремому аркуші та виконавши такі вимоги:

 • Передбачити заголовок діаграми з текстом «Показники температури»;

 • Діаграма внизу має містити легенду;

 • Для заголовка діаграми та легенди встановити шрифт Monotype Corsiva розміром 14 та кольором, вибраним за власним уподобанням;

 • Встановити вирівнювання 900 для назв місяців на гістограмі.


Завдання 2

 1. Створити таблицю – Рівень навчальних досягнень учнів:

  Прізвище, ім’я учня

  ПР

  № 1


  ПР

  № 2


  ПР

  № 3


  ПР

  № 4


  ПР

  № 5


  ПР

  № 6


  ПР

  № 7


  Іванов С.

  3

  5

  10

  2

  8

  9

  10

  Красова Л.

  8

  9

  5

  8

  12

  8

  9

  Селін І.

  10

  11

  12

  11

  8

  8

  12

  Бубнова К.

  10

  11

  7

  4

  12

  8

  9

  Сидоров В.

  8

  7

  2

  6

  5

  6

  9

  Куленко Р.

  2

  4

  2

  4

  2

  3

  4

 2. Побудувати лінійну діаграму зі стовбцями у вигляді циліндрів, яка відображає оцінки за всі практичні роботи учнів Іванова, Селіна та Куленка. Вимоги до діаграми:

 • Діаграма повинна бути на цьому ж аркуші;

 • Дати назву діаграмі, назву вісі X та вісі Y;

 • Виконати форматування (розмір, колір, шрифт тощо) назви діаграми, значень вісі Х та вісі Y за власними уподобаннями.


Завдання 3

Побудуйте графік залежності F від X з маркерами, якщо на відрізку [0,10] з кроком 1,5. Вимоги: • Х введіть за допомогою автоматичного заповнення клітинок із вказаним кроком;

 • Встановіть діапазон даних (вкладка «Диапазон данных») – значення F, підписи вісі X (вкладка «Ряд») – значення X;

 • Дайте назву діаграмі «Графік залежності F від X», вісь X назвіть – «X», вісь Y – «F»;

 • Графік не містить легенду.


Завдання 4

 1. Створити таблицю

Найбільш відомі й високі водоспади світу

Назва водоспаду

Місце розташування

Висота, м

Тугела

Африка

933

Вікторія

Африка

120

Утигард

Євразія

610

Сатерленд

Океанія

580

Йосмемітський

Північна Америка

727

Ніагарський

Північна Америка

51

Анхель

Північна Америка

1054

 1. Побудувати діаграму, яка відображає назву водоспаду та його висоту.


Матеріали для практичної роботи «Аналіз даних за допомогою функцій табличного процесора»
Завдання 1

Використовуючи математичні, статистичні, логічні функції та відносні і абсолютні адреси обчислити Yi для слідуючих значень Xi: 0,15; -6,8; 3,8; -85,19; -2,7; -99,99; -7; 0.

Якщо R1 – мінімальний елемент масива Х;

R2 – середнєарифметичне значення елементів масиву Х;

R3сума елементів масиву Х, які менші числа 2;

R4 – добуток всіх елементів масиву Х.
Завдання 2

Використовуючи математичні, статистичні, логічні функції та відносні і абсолютні адреси обчислити Yi для слідуючих значень Xi: 0,17; -0,8; 0,371; 95,99; 100,7; 39,5; 0; -4,1.

Якщо R1 – максимальний елемент масива Х;

R2 – сума елементів масиву Х, які менші числа 2;

R3 – кількість елементів масиву Х, які більше числа 6;

R4 – середнєарифметичне значення елементів масиву Х.

Завдання 3

Дано слідуючі значення а: -3,5; -2; 1; 9; 6,8. Обчислити f, використовуючи логічну функцію:Завдання 4


Прізвище, ім’я, по батькові працівника

Годинна тарифна ставка, N, грн.

Кількість годин, відпрацьованих у нічний час, T

Сума доплати за роботу у нічний час, S, грн.

Івченко Н.М.

4,2

35
Ткачова А.Д.

4,0

16
Жиров Б.П.

6,5

64
Авраменко Л.С.

8,1

52
Бондарев В.А

7,6

49
Молотенко К.І.

6,9

8
Разом
Визначити суму доплати за роботу в нічний час за формулою, використовуючи логічну функцію:

Завдання 5

Прізвище, ім’я, по батькові працівника

Сума зарплати за останні

6 місяців, z, грн.Кількість робочих днів за останні

6 місяців, kБезперерв-ний стаж роботи, с, роки

Період непрацез-датності, b, дні

Сума виплати за лікарняним х, грн.

Івченко Н.М.

4233,60

126

3,5

14
Ткачова А.Д.

4032,00

128

6,2

10
Жиров Б.П.

6553,92

123

23,4

6
Авраменко Л.С.

8164,80

102

9,6

8
Бондарев В.А

7660,86

126

15,1

21
Молотенко К.І.

6955,43

86

1,8

7
Разом
Визначити розмір виплати допомоги за лікарняним листком за формулою, використовуючи логічну функцію:
Завдання 6

Таблиця – Рівень навчальних досягнень учнівПрізвище, ім’я учня

ПР

№ 1


ПР

№ 2


ПР

№ 3


ПР

№ 4


ПР

№ 5


ПР

№ 6


ПР

№ 7


ПР

№ 8


Серед-ній бал

Оцінка

Рівень навчальних досяг-нень

Іванов С.

3

5

10

2

8

9

10

7


Красова Л.

3

4

5

8

12

8

9

9


Селін І.

10

11

12

11

8

8

12

9


Бубнова К.

10

11

7

4

12

8

9

9


Сидоров В.

10

7

2

6

5

6

9

6


Куленко Р.

2

4

2

4

2

3

4

4


Використовуючи формули та вбудовані функції, розрахувати:

 • Середній бал;

 • Оцінку (використовувати округлення);

 • Рівень навчальних досягнень:

якщо оцінка від 1 до 3 – це низький рівень,

від 4 до 6 – це середній рівень,

від 7 до 9 – це достатній рівень,

від 10 до 12 – це високий рівень.
Матеріали для практичної роботи «Сортування та фільтрація»

Завдання 1


 1. Створити таблицю «Рівень навчальних досягнень учнів з хімії, біології та фізики за І семестр» та заповнити її самостійно (10 учнів):

 2. Відсортувати дані за зростанням по стовбцю “Хімія”;

 3. Використовуючи фільтр, показати учнів, які отримали по біології 10-12 балів.Завдання 2

 1. Створити таблицю

Річки України

Назва річки

Загальна довжина, м

Довжина в Україні,м

Дністер

1362

1001

Прут

910

285

Тиса

966

285

Дніпро

2285

1205

Сейм

717

232

Дунай

2850

164

 1. Побудувати діаграму, яка відображає назву ріки та її довжину в Україні.

 2. Виконати сортування за довжиною в Україні в порядку зростання.

 3. Відфільтрувати дані за загальною довжиною: показати ріки, довжина яких понад 1000 м.


Матеріали для контрольної роботи

Завдання 1

Компанія по постачанню води підприємствам нараховує плату за користування водою згідно тарифам: • 3,50 грн. за 1 м3 – якщо спожито до 50 м3 води;

 • 4 грн. за 1 м3 – якщо спожито 50 м3 і більше води.

Нарахувати плату підприємствам за користування водою.

1. Створити таблицю, яка містить таку інформацію: назва підприємства, спожита кількість води, розмір оплати. Заповнити всі стовпці довільно (8 підприємств), крім розміру оплати. Діючі тарифи – 3,50; 4,00 (абсолютні адреси) – записати до клітинок Excel поза межами таблиці.

2. Нарахувати розмір оплати підприємствам за користування водою, використовуючи логічну функцію ЕСЛИ.

3. Визначити найменшу кількість спожитої води та середній розмір оплати.

4. Підрахувати кількість підприємств, що споживають менше ніж 50 м3 води.

5. Побудувати діаграму, яка відображає назву підприємства та розмір оплати.


Завдання 2

 1. Складіть таблицю, яка відображає дані про книги у бібліотеці (6 книг): порядковий номер (ввести за допомогою автоматичного заповнення клітинок), назва книги, автор, рік видання, вік книги (розрахувати за формулою), кількість примірників.

 2. Створіть об’ємний варіант розрізаної кругової діаграми, яка відображає кількість примірників кожної книги. Встановіть підписи даних як значення. Легенду розмістіть зліва.

 3. Виконайте сортування року видання за зростанням, потім прізвищ авторів проти алфавітного порядку.

 4. Використовуючи фільтр, покажіть дані про книги, вік яких менше 10 років.


Завдання 3

Торговельна фірма здійснює продаж цукерок. Складіть таблицю, яка відображає діяльність фірми за останній місяць: • Закупівельні ціни на різні види цукерок;

 • Відпускні ціни на різні види цукерок;

 • Кількість продукції різних видів на складі на початок місяця;

 • Об’єм щотижневого продажу кожного виду цукерок.

Використовуючи формули та вбудовані функції підрахувати:

 • Середній об’єм продажу кожного виду цукерок;

 • Кількість продукції різних видів на складі на кінець місяця;

 • Сума прибутку від реалізації;максимальний прибуток;

 • Середній прибуток.

За допомогою функції ЯКЩО з’ясувати: вигідний чи не вигідний продаж кожного виду цукерок.

ДОДАТОК 3 – РОЗРОБКА УРОКУ З МАТЕМАТИКИПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал