«Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей на уроках інформатики» вчителя інформатикиСторінка3/6
Дата конвертації01.01.2017
Розмір1.09 Mb.
1   2   3   4   5   6
Тема уроку: Призначення й використання логічних функцій табличного процесора.

Мета уроку:

 • Ознайомити учнів з логічними функціями, формувати навички використання логічних функцій при розв’язуванні математичних та економічних задач.

 • Розвивати логічне мислення, уяву.

 • виховувати навички самостійної роботи, наполегливість при досягненні загальної мети навчального процесу.

Тип уроку: Формування знань, умінь, навичок.

Програмне забезпечення: MS Excel.
Хід уроку

 1. Організаційний етап
 1. Перевірка домашнього завдання

Учні демонструють виконання домашніх завдань на комп’ютерах (розв’язання задачі за допомогою математичних та статистичних функцій).


 1. Актуалізація та мотивація навчальної та пізнавальної діяльності учнів

Excel містить багато вбудованих функцій, що розділені на категорії. На минулих уроках ми вивчали математичні та статистичні функції. Сьогодні опануємо логічну функцію ЕСЛИ. На уроках інформатики, вивчаючи тему «Основи алгоритмізації», ви знайомились з умовним оператором if. Пригадайте, як він працює. (Учні згадують, вчитель їм допомагає).

Логічна функція ЕСЛИ працює аналогічно.
 1. Повідомлення теми, мети та завдань уроку
 1. Формування знань

Загальний вигляд логічної функції ЕСЛИ:

ЕСЛИ(Умова; Значення, якщо умова виконується; Значення, якщо умова не виконується)

Функція містить три аргумента.

Щоб вставити логічну функцію необхідно:


 • В клітинці поставити дорівнює.

 • Виконати Формули/Логічні/ЕСЛИ.

 • З’явиться діалогове вікно, в яке необхідно ввести аргументи функції. Натиснути ОК.
 1. Формування вмінь

Задача: Абонентський відділ водоканалу. Дано: прізвища та ініціали абонентів, кількість спожитої води в м3. Розрахувати оплату за спожиту воду причому, якщо абонент споживає не більше 20 м3, то сплачує по 2,00 грн. за 1 м3; інакше – 2,80 грн.

Для розв’язання даної здачі складаємо таблицю, розраховуємо оплату за допомогою функції ЕСЛИ. Вчитель демонструє виконання даної задачі за допомогою Excel.

Наступні задачі учні виконують самостійно за рівнями складності.

Завдання I і ІІ рівнів складності

Дано значення а: -3,5; -2; 1; 9; 6,8. Обчислити f:Завдання IІІ рівня складності

а) Створити таблицю:Прізвище, ім’я, по батькові працівника

Годинна тарифна ставка, N, грн.

Кількість годин, відпрацьованих у нічний час, T

Сума доплати за роботу у нічний час, S, грн.

Івченко Н.М.

4,2

35
Ткачова А.Д.

4,0

16
Жиров Б.П.

6,5

64
Авраменко Л.С.

8,1

52
Бондарев В.А

7,6

49
Молотенко К.І.

6,9

8
Разом
б) Визначити суму доплати за роботу в нічний час за формулою:Завдання ІV рівня складності

а) Створити таблицю:Прізвище, ім’я, по батькові працівника

Сума зарплати за останні

6 місяців, z, грн.Кількість робочих днів за останні

6 місяців, kБезперерв-ний стаж роботи, с, роки

Період непрацез-датності, b, дні

Сума виплати за лікарняним, х, грн.

Івченко Н.М.

4233,60

126

3,5

14
Ткачова А.Д.

4032,00

128

6,2

10
Жиров Б.П.

6553,92

123

23,4

6
АврамкоЛ.С.

8164,80

102

9,6

8
Бондарев В.А

7660,86

126

15,1

21
Молотко К.І.

6955,43

86

1,8

7
Разом
б) Визначити розмір виплати допомоги за лікарняним листком за формулою


 1. Підсумок уроку

Учень, який першим правильно виконав практичне завдання, допомагає вчителю перевіряти роботи інших. Оцінювання.

Метод “Мікрофон” – учням пропонується закінчити речення: “Сьогодні на уроці ми вивчили …”.
 1. Домашнє завдання

Задача 1

Дано значення Х: 5; 3,6; -8,14; -4,9; 15,19; 2,06. Визначити Y, якщо R1 – максимальне значення серед Х, R2 – середнє арифметичне значення Х.Для учнів, що не мають комп’ютерів: В яких сферах людської діяльності може використовуватися логічна функція ЕСЛИ.

Тема уроку: Призначення та створення запитів в СУБД Microsoft Access.

Мета уроку:

 • Ознайомити з поняттям «запит», формувати навички створення запитів в БД;

 • Розвивати логічне мислення, пізнавальний інтерес;

 • Сприяти профорієнтації учнів шляхом виконання практичних завдань.

Тип уроку: Засвоєння та застосування знань, умінь, навичок.

Програмне забезпечення: MS Access.
Хід уроку

 1. Організаційний момент
 1. Перевірка домашнього завдання

Учням роздано картки із завданнями.

Картка 1. Знайдіть відповідність між поняттями в лівій колонці та поясненнями в правій. Номери відповідей поставте у першій колонці (після тире).

Поле -

1.Структура зв’язків між таблицями.

Система управління базами даних -

2.Рядок таблиці, конкретне значення предметної області.

Предметна область -

3.Стовпчик таблиці, атрибут поняття предметної області.

Ключ -

4.Поле, яке однозначно визначає запис.

Степінь -

5.Сфера застосування конкретної БД.

Схема даних -

6.Комплекс програмних та мовних засобів, які використовуються для створення БД та забезпечення роботи з ними користувачів.

Потужність -

7.Кількість атрибутів.

База даних -

8.Кількість кортежів.

Кортеж -

9.Організована сукупність даних, що відображає стан об’єктів певної предметної області.


Картка 2. Знайдіть помилки та виправте їх (помилки виділено):

 • На схемі даних таблиці позначаються прямокутниками, а зв’язки між ними – овалами.

 • Ім’я поля повинно бути не більше 64 символів. Допускаються букви, числа, розділові знаки, знак підкреслення.

 • Компонентами Microsoft Access являються таблиці, запити, форми, ключі, звіти, макроси, модулі.

 • Тип даних МЕМО містить до 255 символів.

 • Створення БД починається з логічного проектування.

 • Для зберігання даних ПО використовують форми.

 • Для надання підсумкової інформації за певний період використовують звіти.

 • На першому етапі створення таблиць БД визначається їх структура, а на другому – вказуються поля, їх типи та властивості, ключ.
 1. Мотивація навчальної та пізнавальної діяльності

Часто в БД з таблиць необхідно вибрати частину записів, що задовольняють певним критеріям. Критерії можуть містити одну або декілька умов. Наприклад, в БД залізничної каси – «Чи є білет до Києва на 12.02, нижня полка, купе?», в аптечній БД «Скільки коштують відповідні ліки і чи є вони в аптеці?». Щоб дати відповіді на такі питання використовують запити.


 1. Повідомлення теми, мети і завдань уроку.
 1. Формування нових знань

Запитице компоненти БД, що дозволяють відшукати потрібні записи, перетворити таблиці та створити на їх основі нові таблиці. Запити служать для вибору, сортування, обчислень даних із однієї або кількох таблиць.

Типи запитів:

 1. Запити на вибірку (Дані, що задовольняють умови відбору, вибираються з однієї чи кількох таблиць і виводяться в певному порядку. Використовуються найчастіше).

 2. Перехресні запити (Відображують результати статистичних розрахунків, виконаних за даними з одного поля. Ці результати групуються за двома наборами даних у форматі перехресної таблиці, утворюючи номери рядків і назви стовпців).

 3. Запити на зміну (Дозволяють в одній операції внести зміни до багатьох записів. Існують чотири типи запитів на зміну: на створення таблиці, на видалення записів, на додавання й оновлення записів).

 4. Запити SQL (Це запити створені за допомогою інструкцій SQL – мови структурованих запитів).

Способи побудови запитів:

 • за допомогою майстра;

 • за допомогою конструктора;

 • за допомогою програмування на мові SQL.

Дії при побудові запитів за допомогою конструктора та майстра.
6.Формування вмінь і навичок

Учні отримують завдання на картках і працюють з базою даних «Облік та експлуатація бензопил», що створена на попередніх уроках.Запит 1: Показати власників бензопил, вартість яких більше 1200 грн. Причому назви підприємств відсортувати за зростанням. Для цього виберіть поля (назва підприємства, адреса, телефон, вартість бензопили) із таблиць «Власник» та «Бензопила».

Запит 2: Показати всі виходи зі строю (несправності) бензопил, дата виготовлення яких 24.09.2008 р. Причому назви несправностей відсортувати за зростанням. Для цього виберіть поля (назва несправності, код бензопили, дата виготовлення) із таблиць «Несправність» та «Бензопила».

Запит 3: Показати на яку суму продано бензопил за кожен місяць. Для цього користуйтеся простим запитом (майстром), виберіть поля (дата продажу, вартість) із таблиць «Бензопила» та «Власник».

Запит 4: Показати середню вартість виготовлених за рік бензопил. Для цього користуйтеся простим запитом (майстром), виберіть поля (дата виготовлення, вартість) із таблиці «Бензопила».

Запит 5і: Знайти працівників підприємства, у яких вища освіта і стаж роботи менше 10 років.

Запит 5або: Знайти працівників підприємства, у яких вища освіта або стаж роботи менше 10 років.

7.Підсумки уроку

Метод «Кошик»: які знання, вміння, рецепти досягнення успіху, настрій, тощо можете покласти до кошика.

У кожного з вас на столі є кольорові листочки: зелений, рожевий та жовтий. Жовтий - факти про знання та вміння; рожевий – настрій, емоції; зелений - важливість уроку. Ви оберіть один листочок та висловіть свою думку про урок.

Результати вибірково зачитуємоЗнання та вміння

Важливість уроку

Настрій, емоції

Я знаю…

Я вмію…


Урок важливий, тому що…

Я досягла успіху, тому що…

Мені сподобалося…

Мій настрій…

Підрахуйте свої бали (перевірка домашнього завдання – 5 балів, практичне завдання – 5 балів). Активним учням вчитель додає бали: • За активність

 • За швидкість роботи


8.Домашнє завдання

п. 3.8 (Й.Я.Ривкінд та ін.. Інформатика 11 кл. 2011 р.), створити запити:Запит 6і: Знайти всі несправності (їх назви), які усувались за конкретний місяць 2009 р. (виберіть місяць усунення несправностей з вашої БД, який найчастіше зустрічається) і конкретним працівником (виберіть табномер працівника з вашої БД, який найчастіше усуває несправності).

Запит 6або: Знайти всі несправності (їх назви), які усувались за конкретний місяць 2009 р. (виберіть місяць усунення несправностей з вашої БД, який найчастіше зустрічається) або конкретним працівником (виберіть табномер працівника з вашої БД, який найчастіше усуває несправності).

ДОДАТОК 2 - ДИДАКТИЧНИЙ МАТЕРІАЛ ПО ТЕМІ «БАЗА ДАНИХ. СИСТЕМА УПРАВЛІННЯ БАЗОЮ ДАНИХ.»

Схема БД «Облік та експлуатація бензопил»


бензопила

вартість

дата виготовлення

код бензопили

табномер працівника

назва несправності

код бензопили

дата усунення

несправність

номер несп-равності
табельный номер

прізвище, ім’я, по батькові

освіта

стаж роботи, роки

стаж роботи, місяці

працівник

хто усунув

яка несправність

код бензопили

дата

продажу


назва підприємства

телефон

адреса

хто власник

власник
Створення БД «Облік та експлуатація бензопил» за допомогою СУБД Microsoft Access
1. Створити таблицю «Бензопила» із заданою структурою:

Власти-вості

Поля таблиці

Код бензопили

Дата виготовлення

Вартість, грн.

Тип даних

Текстовий

Дата/час

Грошовий

Розмір поля

5Число десяткових знаків2

Маска введення

?0000

00.00.0000
Умова на значення
<=Date() and >=DateValue(“01.09.2008”)

>=500 and <=2000


Повідомлення про помилку
Введіть, будь ласка, дату від 01.09.2008 до поточної дати

Вартість повинна бути від 500 до 2000 грн.

Обов'язкове поле

Так

Так

Так


Порожні рядки

Ні

Ні

Ні

Індексоване поле

Так (не допускаються збіги)

Так (збіги допускаються)

Так (допускаються збіги)

Ключове поле – Код бензопили.
2. Створити таблицю «Власник» із заданою структурою:

Власти-вості

Поля таблиці

Код бензопили

Дата продажу

Назва підприємства

Адреса

Телефон

Тип даних

Текстовий

Дата/час

Текстовий

МЕМО

Текстовий

Розмір поля

5

Маска введення

?0000

00.00.000099999-999-99-99

Умова на значення
<=Date() and >=DateValue

(“01.09.2008”)
Повідомлення про помилку
Введіть, будь ласка, дату від 01.09.2008 до поточної дати


Обов'язкове поле

Так

Так

Так

Так

Ні

Порожні рядки

Ні

Ні

Ні

Ні

Так

Індексоване поле

Так (не допускаються збіги)

Так (допускають-ся збіги)

Так (допускають-ся збіги)

Так (допускають-ся збіги)

Так (допускаються збіги)


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал