«Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей на уроках інформатики» вчителя інформатикиСторінка1/6
Дата конвертації01.01.2017
Розмір1.09 Mb.
  1   2   3   4   5   6
Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Департамент освіти і науки

Дніпропетровської обласної державної адміністрації

Відділ освіти Томаківської районної державної адміністрації

Зорянська ЗОШ І-ІІІ ступенів


Матеріали досвіду роботи на тему

«Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей на уроках інформатики»

вчителя інформатики

Поставець

Лілії Володимирівни
2013 р.

АНОТАЦІЯ

Матеріали досвіду присвячені проблемі «Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей на уроках інформатики та математики».

В даному матеріалі описано засоби формування інформаційно-комунікаційної компетентності учнів, викладено розробки уроків, дидактичні матеріали, сценарії позакласних та позаурочних заходів щодо вирішення методичної проблеми.

Матеріали даного досвіду можуть бути корисні вчителям інформатики та математики, студентам-заочникам.


ЗМІСТ
Анотація ……………………………………………………………………………. 2

Введення ……………………………………………………………………………. 4 1. Значення інформаційно-комунікаційної компетентності …………………… 6

 2. Методи і форми формування в учнів інформаційно-комунікаційної компетентності на уроках ………………………………………………..……. 7

 3. Позакласна і позаурочна робота з учасниками НВП щодо формування інформаційно-комунікаційної компетентності…..……………………………11

Висновок ……………………………………………………………………………14

Список використаних джерел …………………………………………………….16

Додаток 1 Розробки уроків з інформатики ………………………………………17

Додаток 2 Дидактичний матеріал по темі «Бази даних. Системи управління базою даних.» ……………………..……………………………………………….34

Додаток 3 Матеріали для практичних робіт по темі «Табличний процесор»…43

Додаток 4 Розробка уроку з математики ……………………………………...…51

Додаток 5 Збірка завдань для контрольних робіт з математики 5 класу ……

Додаток 6 Позакласний захід ……………………………………………………

Додаток 7 Виховна година ………………………………………………………
ВВЕДЕННЯ

У сучасному світі мабуть немає галузі, де б не використовувався комп’ютер. На початку XXI ст. у соціальному житті відбулися значні зміни, що сприяли формуванню нового типу суспільства – інформаційного. Основними характеристиками цього суспільства є: • збільшення ролі інформації і знань у політичному, економічному, соціальному та культурному житті суспільства;

 • зростання обсягу інформаційно-комунікаційних продуктів;

 • створення глобального інформаційного простору, що забезпечує ефективну інформаційну взаємодію людей; їхній доступ до світових ресурсів; задоволення їхніх потреб у інформаційних продуктах та послугах.

Тому в сучасному інформаційному суспільстві дуже важливо, починаючи з шкільного віку, навчити учнів застосовувати ПК для оволодіння знаннями та їх практичної реалізації, вміти здобувати, критично осмислювати та використовувати інформацію, що передбачає оволодіння інформаційними технологіями. Нові інформаційні технології – це невід’ємна частина нашого життя.

Виникає потреба створення такої освітньої системи, орієнтованої на виклики інформаційного суспільства, що сформує систему цінностей і пріоритетів інформаційного суспільства для використання інформаційно-комунікаційних технологій у формуванні особистості. Перед школою постає завдання виховати особистість, здатну до життєтворчої діяльності. Така особистість зуміє правильно обрати свій шлях у житті зважаючи на власні можливості; буде ставити перед собою завдання самовдосконалення й саморозвитку, що стане запорукою успіху в різних сферах діяльності. Сучасний світ пред’являє високі вимоги до діяльності людини, конкурентоспроможною може бути лише по-справжньому компетентна особистість.

Суспільство «епохи інформації» вимагає від випускника володіння навичками XXI ст.:


 • Критичне мислення і вміння вирішувати проблеми (гнучко адаптуватися у змінних життєвих ситуаціях, самостійно набуваючи необхідних знань);

 • Комунікативні навички та навички співробітництва;

 • Інформаційна грамотність (вміння швидко та ефективно шукати інформацію, критично та компетентно оцінювати та осмислювати інформацію, вміння творчо та креативно використовувати її);

 • IКT – грамотність (використання комп’ютерних технологій як інструменту для спілкування, досліджень, організації, оцінювання інформації, володіння базовим розумінням етичних та правових питань, пов’язаних з доступом та використанням інформації).

Саме тому я відчула професійну потребу працювати над проблемою: «Формування інформаційно-комунікаційних компетентностей на уроках інформатики і математики».

Інформаційно-комунікаційна компетентність передбачає застосування інформаційно-комунікативних та комп'ютерних технологій, уміння працювати з різними джерелами інформації.

Перед собою ставлю перспективну мету: підготовити дитину не до окремого уроку «на завтра», а жити вже сьогодні, тобто виявити творчий потенціал учнів, створити умови для розвитку творчої особистості, яка вміє формувати власну думку, розв'язувати проблеми, здатна самостійно займатися власною освітою. Намагаюся слідувати своєму креду: «Не звужуй життя до уроку, а урок розширюй до життя».

Для реалізації поставленої проблеми визначила основні завдання: • вчити адаптуватися в сучасних інформаційних умовах;

 • вчити творчо сприймати інформацію різного виду (текстову, відео, звукову, фото);

 • формувати вміння пошуку, обробки, використання, зберігання та передачі потрібної інформації, оминати інформаційне «сміття»;

 • допомогти дитині знайти й проявити себе у колективі;

 • виховувати готовність використовувати комп’ютерні технології і навички на інших уроках та у повсякденному житті.

1. ЗНАЧЕННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Домінуючою на уроках інформатики є інформаційно-комунікаційна компетентність, яка представлена як система компетентностей: • технологічна (усвідомлення комп’ютера як універсального автоматизованого робочого місця для будь-якої професії),

 • алгоритмічна (усвідомлення комп’ютера як універсального виконавця алгоритмів і універсального засобу конструювання алгоритмів),

 • модельна (усвідомлення комп’ютера як універсального засобу інформаційного моделювання),

 • дослідницька (усвідомлення комп’ютера як універсального технічного засобу автоматизації навчальних досліджень),

 • методологічна (усвідомлення комп’ютера як основи інтелектуального технологічного середовища).

При наявності технологічної компетентності учень зможе використовувати програмні та апаратні засоби найбільш ефективно (орієнтуватися в різноманітних програмних середовищах, знати можливості апаратних засобів. Наприклад, працювати з програмами створення презентацій, використовувати апаратні засоби: сканер, веб-камеру, інтерактивну дошку, тощо).

При наявності алгоритмічної компетентності – опановувати сучасні системи розробки програмного забезпечення, створювати алгоритми.

При наявності модельної компетентності – опановувати професійні пакети комп’ютерного моделювання та використовувати моделі електронних засобів навчального призначення (наприклад, використовувати моделі електронних засобів навчального призначення з фізики, хімії, біології та ін. на уроках).

При наявності дослідницької компетентності – застосовувати технічні засоби автоматизації досліджень (наприклад, виконувати лабораторні роботи з предметів природничого циклу, опрацьовувати матеріали до дослідницьких проектів).

При наявності методологічної компетентності – використовувати ІКТ для вирішення своїх соціальних потреб (наприклад, брати участь у форумах, листуватися електронною поштою, готовити електронні матеріали, враховуючи правовий аспект подання та використання інформації).


2. МЕТОДИ І ФОРМИ ФОРМУВАННЯ В УЧНІВ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ НА УРОКАХ

Зміст навчального курсу «Інформатика» спрямований на оволодіння учнями методами і засобами інформаційних технологій для розв’язування задач, формування навиків раціонального і мотивованого використання комп’ютерів у своїй навчальній, а пізніше і професійній діяльності. Але під час навчання виникає цілий ряд проблем, які пов’язані з низькою мотивацією навчальної діяльності, нерівномірністю загальної підготовки учнів. Як зацікавити? Що для цього зробити? Щоб спонукати учнів займатися інформатикою, створюю на уроці творчу ігрову атмосферу. Весь урочний час, дозволений санітарними нормами, витрачаю на роботу учнів з ПК, адже найбільша ефективність досягається на практичних заняттях. У зошитах учні записують лише найнеобхідніше. Розробки уроків у додатку 1. Складаю проблемні задачі, що максимально наближені до реального життя. Наприклад, протягом всіх уроків, відведених на вивчення теми «Бази даних. Системи управління базами даних», учні створюють наближену до реальної базу даних «Облік та експлуатація бензопил». Ця БД призначена для автоматизації виробничої діяльності підприємства, що виготовляє та продає бензопили. Кожна бензопила має свій унікальний номер, який зберігається в БД. Після продажу бензопили, в БД реєструється адреса власника і дата продажу. У випадку несправності власник звертається на підприємство. Яке в свою чергу повинно виконати ремонт за свій рахунок, якщо дозволяє гарантійний строк, інакше за рахунок власника. Мною розроблено дидактичний матеріал (Додаток 2): створення таблиць БД, схеми, запитів, форм.

Вивчаючи тему «Табличний процесор» також створюю завдання (Додаток 3), пов’язані із професійною діяльністю, наприклад, розрахунки в водоканалі, бухгалтерії тощо. На уроках організовую невеликі змагання. Даю не тільки конкретні знання, а й знайомлю зі способами самостійного здобування інформації.

На сьогоднішній день Інтернет є найпотужнішим ресурсом навчання. Жодна серйозна робота не обходиться без використання інтернет-матеріалів. Учні користуються навчальними онлайн-програмами, словниками, відео та аудіоматеріалами. Учні відправляють деякі домашні завдання на мою електронну пошту.

Формування ІКТ-компетентностей відбувається в процесі різноманітних видів діяльності на уроках та поза уроками: активних, інтерактивних, індивідуальних, групових.

Всі вони важливі, бо діюча особистість повинна зуміти виконати й просту механічну роботу, й складну творчу. На мою думку, творчі види роботи – найважливіші, бо дитину чекає постійне освоєння світу, а це - не виконання вправи за зразком, це безперервний розвиток, постійне розв’язання нестандартних завдань, готовність до прийняття креативних рішень. На уроках створюю проблемні ситуації. Ще Сократ говорив: «Поставити дитину у безвихідь – значить поставити її у більш сильну позицію, оскільки тоді вона захоче дізнатися про щось нове й не зможе бути задоволеною, перебуваючи в стані незнання, вона неодмінно захоче вийти з такого стану, тобто – дізнатися».

Для активізації розумової діяльності учнів, для формування інформаційно-комунікаційних компетентностей поєдную традиційні форми з інноваційними. Корисне все, що примусить дитину «зрозуміти → запам’ятати → засвоїти → вміти застосувати → стати компетентною». Традиційно вид інформаційної діяльності учня був обмежений відомим набором: сприйняття (при прослуховуванні, перегляді) у процесі пояснення нового навчального матеріалу певного конкретного обсягу; запам'ятовування, заучування самим учнем, як правило, лише частини представленого навчального матеріалу; відтворення (вербально або в письмовій формі) засвоєного матеріалу. Поява інтерактивних засобів навчання забезпечує такі нові форми навчальної діяльності, як реєстрація, збір, накопичення, зберігання, обробка інформації про досліджувані об'єкти, явища, процеси; передача досить великих обсягів інформації, представлених в різних формах, управління відображенням на екрані моделей різних об'єктів, явищ, процесів.

Навчання — це важка розумова праця. І щоб ця праця була успішною, вона має бути цікавою, бажаною для учнів. Причому, цікавим має бути не тільки предмет, а й спосіб пізнання. Одним із найефективніших способів пізнання є дослідницький підхід до предмета вивчення, коли учням не дають готових висновків, а надають змогу висунути свої гіпотези, або самостійно знайти правильну відповідь. Знання, набуті у процесі такої праці, зберігаються у пам'яті значно міцніше, оскільки вони не пасивно засвоюються, а здобуваються активними зусиллями.

Успішно реалізую методи інтерактивного навчання. Коло ідей та дерево рішень є ефективними у вирішенні гострих суперечливих питань та базовим для створення списку загальних ідей, висуваю дискусійне питання та пропонує його обговорити в кожній групі. Після того як вичерпано час на обговорення, кожна група доповідає всьому класу лише один аспект того, що вони обговорили. Мозковий штурм, як правило, використовую на етапах актуалізації знань та мотивації навчальної діяльності. Прийом навчаючи учусь впроваджую вкінці уроку по закінченню практичної роботи, коли учень, який першим правильно виконав завдання, пояснює і вказує на помилки невстигаючим. Підводячи підсумки уроку використовую методи незакінчені речення, кошик, мікрофон. Роботу в парах практикую майже на кожному уроці на етапі робота з комп’ютером.

Впроваджую ігрові моменти: «Знайди помилку», «Кросворд», «Морський бій», «Поле чудес» тощо.

Інтерактивні методи навчання, які застосовуються на моїх уроках, дають змогу викликати та підтримувати в учнів пізнавальний інтерес до такої багатогранної, цікавої та складної науки, як інформатика.

Для стимулювання інтересу до навчання важливим є все, а особливо сама постать учителя, його вимогливість, принциповість, доброзичливість і, звичайно, глибокі знання та вміння віддавати їх своїм вихованцям.

Для оцінювання та контролю теоретичних знань використовую самооцінювання, взаємооцінювання, взаємоопитування, створюю тести для програми Test-W2.

На уроках математики формую в учнів інформаційно-комунікаційну компетентність (Додаток 4), використовую наступне програмне забезпечення: програмно-методичний комплекс навчального призначення “Математика, 5-6клас”, математичний тренажер для 5-6класів. Впорядкувала збірку завдань для контрольних робіт з математики 5 класу (Додаток 5).


3. ПОЗАКЛАСНА І ПОЗАУРОЧНА РОБОТА З УЧАСНИКАМИ НВП ЩОДО ФОРМУВАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ

Проводжу позакласні заходи («Юні інформатики» - Додаток 5), єдині медіа уроки («Подорож по країнах Європи», присвячений євротижню – Додаток 6, «Видатні постаті села» та ін.).

Приділяю велику увагу роботі з обдарованими та здібними учнями. Учні із задоволенням беруть участь у Міжнародному конкурсі з інформатики «Бобер», в районних олімпіадах з інформаційних технологій, конкурсах. В 2011-2012 н.р. Загорська Елла (11 клас) зайняла І місце, Слюсар Дарія (10 клас) - ІІІ місце на ІІ етапі Всеукраїнської учнівської олімпіади з інформаційних технологій. Загорська Елла була учасницею ІІІ етапу. Консультую учнів щодо роботи з освітніми Інтернет-ресурсами (реєстрації на сайті Електронна школа для обдарованої молоді Дніпропетровщини з метою прослуховування он-лайн лекцій та вільного користування додатковими матеріалами, реєстрації на ЗНО, користування електронними щоденниками, розміщення власних наробок на веб-сторінках та ін.).

«Інформатика» як навчальний предмет інтегрується з основами наук шкільної програми. Тому, інформаційні технології відкривають учням доступ до нетрадиційних джерел інформації, підвищують ефективність самостійної роботи, дають нові можливості для творчості, розвитку креативності... Володіючи інформаційно-комунікаційними компетентностями, вони виконують творчі реферативні роботи та проекти, доповнюючи їх діаграмами, графіками, обчисленнями. Це проекти з біології (“Вплив різних способів висіву моркви на її врожайність”), екології («Побутові відходи та їх вплив на людину»), української літератури («Сірко–гроза бусурманів, ватажок козаків, легенда віків»)та ін. Наші учні для представлення власних робіт створюють слайдові та потокові презентації.

Щоб упроваджувати в навчальний процес нові знання з інформаційних технологій, постійно займаюсь самоосвітою, вдосконалююсь, розвиваюсь, спостерігаю за змінами в інформаційному середовищі. Бо як сказав Елвін Тоффлер, американський футурист: «У XXI столітті неписьменним вважається вже не той, хто не уміє читати і писати, а той, хто не уміє вчитися, доучуватися і переучуватися». Так, поряд з учнем росте й мій рівень компетентності й інтелектуальної культури.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал