«Формування громадянина України – всебічно розвиненої особистості» з досвіту виховної роботи Кривий Ріг 2012 ВступСторінка3/4
Дата конвертації01.12.2016
Розмір0.53 Mb.
1   2   3   4
Тема. «Розвиток фізичної досконалості»
І.Мета: зміцнення здоров’я в умовах громадянської, гуманістичної,

особистісно зорієнтованої освіти; пропагування здорового способу

життя, забезпечення повноцінного фізичного розвитку учнів, охорони

та зміцнення їхнього здоров’я.


ІІ. Зміст програми.


Модуль 1. (теоретичний)

Школа безпосереднім чином впливає на здоров’я своїх учнів та персоналу, наприклад, через шкільні сніданки, заняття з фізичної культури, шкільну політику щодо перекурів під час перерв, контакти з місцевими органами охорони здоров’я, наявність мед. персоналу: як медсестри, так і лікаря, а також через навантаження і структуру особистих взаємовідносин. Школа може провести різноманітні заходи на підтримку здорового образу життя. Вираз «шкільна політика» у відношенні до здоров’я означає: систематичні

заходи по охороні здоров’я, регламентація і турбота про здоров’я учнів та персоналу.Тому, першочерговим завданням педагогів є не тільки забезпечення підростаючого покоління знаннями, а й формування сучасної молодої людини, не байдужої до долі свого народу, готової відстоювати гідність свою і своєї держави, сповненої громадянських чеснот і здатної розбудувати нове суспільство, народити і виховати фізично, інтелектуально і духовно зріле, молоде покоління.

Здорова людська особистість, справжній громадянин – ось наша мета.

Таким чином, для освітньо-виховних закладів настав час знаходити ефективні засоби і методи формування такої людини, людини майбутнього, в т.ч. через збереження і покращення здоров’я дітей і вчителів.

Робота з учнями базується на таких основних положеннях: 1. Стан здоров’я підростаючого покоління є інтегральним показником суспільного розвитку, могутнім фактором впливу на економічний, науковий, оборонний потенціал держави.

 2. Формування збереження та зміцнення здоров’я дітей потребує цілеспрямованих, взаємопов’язаних зусиль закладів освіти, медичних установ. батьків та громадськості.

 3. Освітньо-виховний заклад – основна ланка, яка має забезпечити дитину необхідними знаннями, прищепити їх навички ведення здорового способу життя, навчити дитину вмінню приймати самостійні рішення щодо збереження свого власного здоров’я, здоров’я сім’ї та оточуючих.

 4. Навчально-виховний процес не повинен шкодити здоров’ю дітей, навпаки, - повинен стати здоров’язберігаючим, здоров’язміцнюючим, здоров’явідновлюючим.


ІІІ. Основні методи і форми виховної роботи
Метод попередження полягає у наголошені ризиків від вживання психоактивних речовин. Прикладом цього методу є фільми, у яких показують легені померлого від куріння, печінку померлого від вживання алкоголю або наркомана на останній стадії залежності. Цей метод базується на переконанні, що підкреслення негативних наслідків призведе до відмови від вживання психоактивних речовин.
Метод інформування, робить наголос на наданні інформації про природу дії та ризики різних небезпек.
Метод орієнтації на особистість, фокусує увагу на людині, а не на проблемі, а також формування самооцінки, власної позиції та точки зору, вміння протистояти тиску компанії, а також підвищення самооцінки. Застосування цього методу показало найбільш позитивні результати. Дослідження фахівців виявили, що зростання соціальних здібностей людини у поєднанні із набуттям знань, - це найефективніший метод профілактичної роботи серед підлітків.
Форми реалізації проекту

 1. Комплексне обстеження та вивчення соціально – психологічного клімату в учнівському колективі.

 2. Консультативно-оздоровча робота серед учнів та батьків.

 3. Діагностика стану фізичного, психічного й духовного стану здоров’я дітей.

 4. Проведення диктантів з медичної тематики.

 5. Проведення позакласної санітарно-просвітницької роботи.

 6. Зустріч учнів та їх батьків з медиками.

 7. Випускати санітарні бюлетні.

 8. Санітарна просвіта батьків.IV. Орієнтовний тематичний план


№ п/п

Тема заходів

Дата проведення

1

Фізичне тестування з метою динамічного спостереження за рівнем фізичної підготовки учнів

протягом року

2

Організація прийомам психічної саморегуляції учнів.

Організація тренінгів.протягом року

3

Інформування дітей про вплив фізичної культури, загартування, раціонального харчування.

постійно

4

Проведення диктантів з медичної тематики.

грудень

5

Всесвітній день здоров’я ( конкурс малюнків, рефератів з питань охорони здоров’я)

квітень

6

Позакласна санітарно-просвітницька робота: «Свято здоров’я ( сценки, інсценізація)
7

проведення Дня діагностики, регулювання та корекції

«Створення комфортних умов у школі», «Дозування домашнього завдання»жовтень

8

Випуск санітарних бюлетенів за тематикою:

- інфекційні хвороби;

- шкідливі звички;

- харчування;

- особиста гігієна.


протягом року

9

Зустріч учнів 6 класу та їх батьків з медиками «Запитання та відповіді з проблем здоров’я». Організувати постійно діючу виставку в читальному залі «Здоров’я – багатство людини».

постійно


7 клас

Тема. «Екологічний напрямок»
І.Мета. Формування екологічної культури людини, дбайливого ставлення до

природи, виховання любові до рідного краю та його історії; розвивати

здатність аналізувати свої вчинки та вчинки інших людей відносно до

флори та фауни, показати, що Земля наш дім; привчити турбуватись

про чисте повітря, землю, воду та грунт; переконати учнів, що

культурна та вихована людина – це не тільки людина, яка красиво

говорить та сучасно одягнута, але й обов’язково добре знаюча та

любляча природу.


ІІ. Зміст програми

Модуль 1. (теоретичний) «Природа – мати, будь її сином»

Завдання:

- сконцентрувати увагу дітей на екологічних проблемах, створити умови для

виховання громадської позиції до проблем охорони навколишнього

середовища та формування екологічної свідомості.

- посилання відповідальності за збереження біологічного різноманіття з

боку громадян, діяльність яких пов’язана з використанням природних

ресурсів або впливає на стан навколишнього середовища;

- засвоєння учнями системи фундаментальних знань про етнографію,

історію рідного краю, розвиток флори та фауни, що запобігає

безпам’ятству, бездуховності;

- Я – людина, і це мене до чогось зобов’язує.

Модуль 2. (практичний) «Я – людина, і це мене до чогось зобов’язує»

Завдання:

- проведення спостережень за живими організмами та їхніми угруповуваннями в природі;

- застосовувати екологічні знання у практичній діяльності;

- ознайомлення учнів з географічним, економічним, екологічним становищем нашого регіону;


- розвивати пізнавальний інтерес, самостійність при підготовці до колективних справ, творчість;

- сформувати екологічні поняття, розширити знання про природу, показати

різноманітність флори і фауни.
ІІІ. Основні методи і форми виховної роботи

- Словесні (розповіді, бесіди, обговорення, дискусія, робота в групах,

відкриті запитання)

- Практичні (підготовка доповідей, рольові ігри, метод аналізу ситуацій,

практичні заняття, засідання круглого столу, вахта пам’яті «Дзвони

Чорнобиля», інтелектуальна гра, усний журнал; моніторинг, екскурсія.)


ІV. Очікувані результати

- виховати шанобливе ставлення до природи, почуття любові та поваги до

рідної землі;

- сформувати екологічну культуру учнів, гармонії їх відносин з природою;

- бути раціональними і дбайливими господарями зі сформованою

культурою, здатними передбачати наслідки діяльності у природному

середовищі;

- сформувати потреби в екологічному самовихованні;

- взаємодіяти на основі моралі, вміти сприймати красу світу і життя за

законами краси;

- усвідомлення в потребі озеленення, прикрашання свого класу, подвір’я

школи та власних осель;

- відчувати себе частиною природи, відповідальною за гармонійне

співіснування з нею людини.


V. Орієнтовний тематичний план

Модуль 1. «Природа – мати, будь її сином»

Модуль 2. «Я – людина, і це мене до чогось зобов’язує»

Модуль 1.

№ п/п

Тема заходу

Мета

1

Виховна година «Чорнобиль – це набат і біль»

Розкрити всю сутність цієї трагедії, її подальший вплив на життя всієї Землі; викликати почуття відповідальності за майбутнє, за збереження життя на Землі.

2

Бесіда «Про що співають рослини»

Вивчити рослини як живі організми; навчитися спілкуватися з живою природою.

3

Година спілкування «Людство та довкілля»

Вчити учнів самостійно мислити, розвивати навички між особистого спілкування, виховувати любов до рідної природи, бережливе ставлення.

4

Виховний захід «Обіймемо Землю красою і любов’ю»

Сконцентрувати увагу дітей на екологічних проблемах; створити умови для виховання громадської позиції до проблеми охорони навколишнього середовища та формування екологічної свідомості.

5

Інтелектуальна гра «Жива природа, жива душа»

Розширити знання про природу, показати різноманітність живих організмів; розвивати пізнавальний інтерес до вивчення природничих наук.

6

Усний журнал «Мій рідний край – це серця рідна пристань»

Розвивати самостійність при роботі з літературою, творчі та комунікативні здібності, навички колективної співпраці.

7

Екологічний вечір «Збережімо нашу землю блакитною і зеленою»

Викликати в учнів почуття відповідальності за майбутнє України і Землі в цілому, розширити і поглибити знання з основ екологічних знань.

Модуль 2.
№ п/п

Тема заходів

Мета

1

Екологічна агітбригада «Молодь за чисте повітря»

Виховувати почуття відповідальності за збереження природи, бажання відтворити і зберегти багатство рідної природи, формувати екологічну культуру, як систему знань і переконань.

2

Екологічний мітинг «Планета у нас одна»

Переконати учнів, що культурно вихована людина, яка красиво говорить та сучасно одягнута, але й обов’язково добре знаюча та любляча природу.3

Конкурс годівничок «Допоможи птахам взимку»

Виховувати любов до рідної природи ; формувати почуття господарності до дарів та жителів природи ; формувати взаємовідносини людини з довкіллям.

4

Конкурс малюнків «Таким я бачу світ природи»

Спонукати до збереження неповторної краси флори і фауни; розширити знання про природу, показати різноманітність та багатомаїття флори і фауни.

5

Читання власних творів та творів письменників поетів про природу «Природа очима душі»

Розкрити та розвивати театральні , творчі здібності дітей, ознайомити з творами відомих письменників, які присвятили свої твори, вірші природі; показати красу літературного слова.

6

Творча майстерня «Музей природи»

Створити каталог рослин та тварин, занесених до Червоної книги; розвиток художніх здібностей; бажання відтворити і зберегти багатства природи.

7

«Музична екскурсія до лісу» - літературна композиція.

Збагачувати засобами музичного мистецтва знання дітей про характерні особливості природи рідного краю, розуміти їх єдність; формувати уявлення про життя тварин; розвивати музичні, театральні здібності, пізнавальні процеси; виховувати любов до музики, до свого краю, гуманні почуття, бережливе ставлення до природи.8 клас
Тема. «Естетичне виховання»
І.Мета: - формування естетичного відношення, освоєння правил,

естетичних норм, естетичних знань; • естетичну діяльність людини, її участь у процесі

естетичного перетворення дійсності.

ІІ. Зміст програми
1. Художнє виховання

2. Естетична освіта

3.Х удожнє навчання
Однією із сфер, а також засобом естетичного виховання є праця, оскільки

докорінні основи виробничої діяльності та праця в цілому спрямовані на

виявлення та розвиток творчо-естетичних задатків особистості, нерозривно

пов’язані з первинними трудовими навичками, інакше кажучи, з творчим

потенціалом особистості.

Вагомим засобом естетичного виховання є природа, бо саме через неї людина пізнає закони краси.

Засобами естетичного виховання є поведінка та побут людини. Естетика

поведінки виявляється у людських відносинах (виробничих, побутових,

особистих, суспільних) і закріплюється у вчинках та діях людей. Естетика

поведінки, на відміну від етики поведінки, стосується насамперед ритуального

боку людської поведінки, форми, в яку облачають той чи інший вчинок.

Естетика побуту обумовлює правильну організацію предметного середовища , яка співвідносна з уявленнями житла, в одязі, у зовнішньому вигляді в цілому.

Невичерпні багатства естетичного розвитку мають мистецтво і художня та

естетична творчість, до яких більшість людей, що професійно не займаються художньою діяльністю, залучаються саме у вільний час.

Щодо засобів естетичного виховання, необхідно назвати також естетичну освіту, естетичне і художнє навчання.
Модуль 1. (теоретичний)

Завдання модулю:

- опанування духовною культурою як сумою морально-естетичних знань і

уявлень, без яких не може виникнути нахил, потяг. інтерес до відповідно

значущих предметів і явищ;


Модуль 2. (практичний)

Завдання модулю:

- формування і розвиток, на основі отриманих знань, здібностей їх сприйняття, які забезпечили б людині можливість емоційно переживати і оцінювати значущі предмети і явища з точки зору моралі і краси;

- виховання, розвиток таких якостей, потреб і здібностей, які перетворюють

особистість в активного творця морально-естетичних цінностей, дозволяють їй не лише насолоджуватися красою світу, але й активно служити їй.ІІІ. Основні методи і форми виховної роботи
Методи реалізації проекту:

- методи забезпечення естетичного сприймання ( демонстрація, аналіз,повторне сприйняття);

- метод практичного навчання ( пояснення, показ, вправи);

- методи художньо-творчої діяльності (обґрунтування задуму, виконання

творчих завдань, критичний аналіз твору).
Форми реалізації проекту:

Розповідь вчителя; бесіда; усний журнал; диспут; обговорення книг, фільмів, спектаклів, документальних нарисів; тематичні вечори та вечори запитань і відповідей; зустрічі з відомими людьми; виставки-диспути; екскурсії, тощо.


ІV. Очікувані результати
Кінцевий результат естетичного виховання пов’язаний з формуванням особистості, яка є творчою, самоцінною та соціальне цінною, яка володіє естетичною культурою; ця здатність не залишається на пасивно спостерігаючому ставленні до дійсності, а передбачає розвиток активно-творчої діяльності в естетичному перетворенні світу.
V. Орієнтовний тематичний план


 1. Ток-шоу «Чарівний світ Української пісні».

 2. Тематична лінійка до Дня Святого Валентина.

 3. «Вальс – це все-таки вальс».

 4. Альберт Дюкер.

 5. Віртуозний майстер (до 145-ти річчя від дня народження М.О.Врубеля).

 6. Мандруючи залами Київського музею.

 7. Музичний літопис.

 8. Поезія торкає струни душі моєї.

 9. Театр. Види театрів.

 10. Безсмертний Даль.


9 клас
Тема. «Напрямок професійної орієнтації»
І.Мета. Професійна орієнтація учнів; поглибити знання учнів про професії

нашого міста; відчужжя причетності до майбутнього Вітчизни;

сприяти залученню до суспільно-корисної праці.

ІІ. Зміст програми
Модуль 1. (теоретичний)

1. Години спілкування «Вибір професії»

2. Заочна екскурсія «Навчальні заклади нашого району»

3. Виховна година «Вибір професії – справа не лише особиста»

4. Засідання батьківського клубу «Професійні можливості ваших дітей»

5. Відкриті батьківські збори з питань «Професійна орієнтація учнів»Модуль 2. (практичний)

 1. Анкетування «Мій життєвий шлях після закінчення 9 класу».

 2. Написання твору-роздуму «Моя майбутня професія».

 3. Екскурсія до Тернівської районної служби зайнятості.

 4. Екскурсія на швейну фабрику нашого мікрорайону «Промспецодяг».

 5. Оформлення альбому «Підприємства нашого району».


ІІІ. Основні методи і форми виховної роботи

Методи реалізації проекту:

- словесний;

- наочний;

- практичні;

- пошукові

Форми реалізації проекту:

Тематична виховна година, анкетування, заочна екскурсія, урок-гра, ток-шоу,

екскурсія на підприємства.
ІV. Очікувані результати

сформувати в учнів знання прорізні види професій; залучити учнів до суспільно корисної праці; допомогти учням знайти себе в суспільстві; виявити тип обраного виду професійної діяльності.


V. Орієнтовний тематичний план

Тема заходів

Мета

1

Анкетування « Мій життєвий шлях після закінчення

9 класу»


Виявити в учнів їх нахили, мрії і бажання для подальшої роботи з ними.

2

Година спілкування «Вибір професії»

Сформувати в учнів значення вибору професії в їхньому житті, виховувати почуття відповідальності за своє майбутнє.

3

Написання твору-роздуму «Моя майбутня професія»

Надихнути учнів замислитися над вибором професії та зробити чіткий життєвий вибір.

4

Заочна екскурсія «Навчальні заклади нашого району»

Ознайомити учнів з закладами нашого району, з тими професіями, які можна там отримати.

5

Виховна година «Вибір професії – справа не лише особиста»

спрямувати в учнів почуття відповідальності за своє майбутнє , виховувати в учнів прагнення суспільно-корисної праці.

6

Екскурсія до Тернівської районної служби зайнятості

Посилити знання учнів про професії нашого району, сформувати в учнів поняття «необхідність в суспільній праці»

7

Засідання батьківського клубу «Професійні можливості ваших дітей»

(година спілкування, анкетування)Сформувати у батьків почуття відповідальності за майбутнє дітей, за допомогою анкети виявити професійну можливість дітей.

8

Екскурсія на швейну фабрику «Промспецодяг»

Ознайомити учнів з процесом виробництва на заводі, з видами професій, які залучені у виробництві. Виховувати повагу до професій цього виробництва.

9

Відкриті батьківські збори з питань «Професійна орієнтація учнів»

Залучити батьків до професійно-орієнтаційної роботи в школі, розповсюдити свої роботи серед учнів.

10

Оформлення альбому «Підприємства нашого району».

Ознайомити учнів з промисловими підприємствами нашого району, про професії людей, які там працюють.


Проект 10 – 11 клас

«Громадянин»


Мета: - виховати освічену, різнобічну, обдаровану, глибоко інтелектуальну

людину з високим естетичним смаком, активною громадянською

позицією, основою якої є національна самосвідомість;

людину, яка вчиться і працює заради реалізації високої мети,

гуманних, патріотичних прагнень;

- виховати фізично, психічно і морально здорового громадянина

України.
Завдання: - підготовка до подальшого навчання у вищих навчальних

закладах;

- забезпечення умов для самовираження, самореалізації,

саморозвитку учнів через різні види діяльності;

- формування мислячої особистості, здатної до продуктивної праці

у світі;


- створення іміджу школи, збереження ритуалів і традицій;

- створення моделей ситуацій вибору життєвого шляху.Шляхи реалізації: - створення інтерактивних курсів та програм;

- аналіз природного, соціокультурного потенціалу міста,

організація екскурсій містом, відвідування театрів,

музеїв.10 клас


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал