«Формування громадянина України – всебічно розвиненої особистості» з досвіту виховної роботи Кривий Ріг 2012 ВступСторінка2/4
Дата конвертації01.12.2016
Розмір0.53 Mb.
1   2   3   4
Тема. «Родинні традиції»
І. Мета. Розширити знання учнів про рід, родину, родинні традиції.

Створити умови для усвідомлення дитиною своєї ролі в сім’ї.

Виховувати почуття любові до батьків, свого роду, почуття пошани

до людей старшого віку, шанобливе ставлення до традицій і звичаїв

своєї родини.

ІІ. Зміст програми

Модуль 1.

Завдання:

- формувати світогляд дітей завдяки опануванню духовних надбань своєї

родини;


- засвоїти традиції українських родин;

- розвивати моральні риси учнів: щирість чемність, повагу до старших,

відповідальність за менших;

- пробуджувати пізнавальний інтерес до історії свого роду, його традицій та

побуту.
Модуль 2. «Я – частина родини».

Завдання:

- сприяти розвиткові творчих здібностей дітей, бажання приумножувати

родинні традиції;

- стимулювати впевненість у собі та ініціативу;

- усвідомлення себе як частину родини та розвиток культури спілкування у

родині.

- розвивати почуття гордості за майстерність родичів, близьких.


ІІІ. Основні методи і форми виховної роботи
Методи реалізації проекту

- словесні ( розповідь, обговорення, бесіди, елементи казкотерапії, годиниспілкування);

- практичні ( ігрове моделювання, рольові ігри);

- експресивні методи творчого самовираження ( малюнок, творчі роботи).

Форми реалізації проекту:

- виховні години;

- змагання, конкурси;

- родинні свята;

- пізнавально-розважальні ігри;

- інтерв’ю ( відповіді на запитання);

- анкетування;

- виставки, презентації.


ІV. Ресурсне забезпечення


 1. Шкільні свята та розваги. Частина І. / Буган Ю.В. Тернопіль: Астон, 2003. – 216 с.

 2. Журнали: «Розкажіть онуку», «Позакласний час».

 3. Традиційні свята і розваги / Гноїська О.В.

Канцтовари: папір А4, А3, фломастери, олівці, фарби, файли, папки.


Ілюстрації до художніх творів, сімейні реліквії, малюнки, фотографії.
Апаратура: магнітофон (CD диски з музичними творами).
Розробки та сценарії виховних заходів.
V. Очікувані результати

- прищеплення учням усвідомлення себе частиною родини;

- підвищення рівня поінформованості дітей про традиції і звичаї українських

родин;


- підвищення рівня вихованості учнів;

- відчуття відповідальності та гордості за рідну сім’ю;

- створення альбомів «Ти моя ненько, - моя лебідонька, Ти – моя пташко,

ти – моя квітка.» Книга пошани «Бабусі і дідусі».

- реалізація творчих здібностей;

- навички пошукової діяльності: збирання фотографій та документів, речейужитку.
IV. Орієнтовний тематичний план
Модуль. «Моя родина – моя радість».


№ п/п

Тема заходів

Мета

1

Усний журнал «Це я і моя сім’я»

Прищепити учням усвідомлення себе частиною родини; сприяти розвиткові творчих здібностей; виховувати любов та повагу до своєї родини.

2

«Ми бажаємо щастя Вам»

Розширити знання учнів про традиції шанобливого ставлення до старшого покоління в українських родинах; виховувати повагу та любов до людей похилого віку; формувати усвідомлення надання посильної допомоги бабусям та дідусям.

3

Родинне свято. Урок народознавства.

Ознайомити дітей з оберегами родини, сімейними реліквіями кожного роду. Пробуджувати пізнавальний інтерес до історії свого роду, її культури і побуту. Виховувати глибокі почуття любові до батьків, свого роду, почуття пошани до людей старшого віку.

4

Скарби бабусиної скриньки.

Ознайомити учнів з традиціями рідного краю. розширити уявлення про вишиванку як вид мистецтва, виховувати повагу до старшого покоління, шанобливе ставлення до людей праці.

5

Свят вечір в українській родині.

Розширити знання учнів про обряд колядування; вдосконалити навички виразного читання; розвивати інтерес до народних свят і звичаїв; виховувати почуття любові до свого народу, його обрядів.

6

Без сім’ї нема щастя на землі.

Ознайомити з оберегами української родини. пробуджувати пізнавальний інтерес до історії свого родоводу, української нації. Виховувати глибокі почуття любові до батьків, почуття пошани до людської праці.

7

Від щирого серця.

Викликати у дітей позитивний емоційний настрій; виховувати любов, повагу до матері, бабусі, подруги; виховувати чуйність, доброту, милосердя, лагідність, вдячність.

8

«На святий великдень».

Розширити знання учнів про традиції святкування Великодня в українській родині; розвивати моральні риси дітей; виховувати любов до рідної країни.

9

Мати – берегиня роду».

Розвивати і розширювати уявлення дітей про роль матері – берегині роду людського. Виховувати любов до матері.

Модуль. «Я – частина родини».

№ п/п

Тема заходів

Мета

1

Тест «Як живеться мені у рідній сім’ї».

Визначити сімейний «клімат»; виховувати відвертість та щирість.

2

Створення книги пошани «Бабусі та дідусі».

Стимулювати ініціативу, виховувати почуття колективізму, любові та пошани до людей похилого віку.

3

Гра «Інтерв’ю».

Розвивати зв’язне мовлення; виховувати любов до рідної сім’ї; сприяти розвиткові творчих здібностей дітей, бажання приумножувати родинні традиції.

4

Виставка сімейних реліквій.

Виховувати глибокі почуття любові до батьків, гордості за майстерність родичів, близьких.

5

Виставка вишиванок.

Розширити уявлення про вишиванку як вид мистецтва; виховувати шанобливе ставлення до людей праці.

6

Рольова гра «Батьки і діти».

Розвивати комунікативні здібності, культуру спілкування у родині; стимулювати впевненість у собі.

7

Створення альбому Ти моя ненько, - моя лебідонька, Ти – моя пташко, ти – моя квітка.»

розвивати ініціативу, відповідальність; виховувати любов до мами.

8

Виставка малюнків «Яйце – райце».

Розвивати творчі здібності дітей;

виховувати почуття поваги до родинних традицій України.
4 клас
Тема. «Фольклорний напрямок»
І. Мета. Освоєння молоддю національних цінностей (мови культури),

формування відчуття своєї причетності до розбудови національної

державності, патріотизму.

Знайомство з фольклором, календарно-сімейною обдарованістю;

релігійними традиціями, пізнання перлин національного мистецтва.

Формування світогляду, розуміння сенсу життя через засвоєння ідей

народовладдя, гуманізму, народної моралі та естетики.
ІІ. Зміст програми

«Сьогоднішнє і давнє – без вузла,

І час наспів цей вузол зав’язати,

Аби полуда з пращура сповзла

І вийшов родовід з курної хати»

Лілія Шевело

Модуль 1. (теоретичний)

Завдання: Фольклорне виховання забезпечує розвиток:

абсолютні, вічні цінності

- моральність


національні цінності

- патріотизмгромадські цінності

- демократизм


сімені цінності

- родинність
Модуль 2. (практичний)

Завдання

- Розповіді про рід, родовід, народ, Батьківщину.

- Знайомство з національною культурою, літературою.

- Відвідування бібліотек, виставок.

- Дотримання звичаїв, кращих традицій.

- Відзначення фольклорно-календарних, обрядових, релігійних, родинних свят.
ІІІ. Основні методи і форми виховної роботи

- Словесні (розповіді, бесіди, обговорення, дискусії)

- Практичні (вечори, ярмарки, сюжетно-рольові ігри, інсценізації)

- Пошукові (екскурсії, дослідження, систематизація).ІV. Ресурсне забезпечення

 1. М.Г. Стельмахович. Українська родина. – К. – 1995 р.

 2. М.Г. Стельмахович. Народна педагогіка. – К. - : Радянська школа., 1985 р.

 3. П.М.Щербань. Педагогіка почуттів. – К. :, - 1992 р.

 4. О.В.Ковальчук. Українське народознавство. –К.: Освіта, 1992 р.V. Очікувані результати

- розширити знання учнів про народні звичаї, обряди і традиції;

- виховати інтерес до українського фольклору, до національної та

культурної спадщини нашого нашого народу;

- розкрити дітям красу і величність українського слова, пісні, творчості;

- виховати любов і гордість за свою Вітчизну, повагу до національних

традицій;

- активізувати творчі здібності кожної дитини;

- сформувати в учнів осмислене ставлення до загальнолюдських

цінностей.

Модуль 2. (практичний)


№ п/п

Тема

Мета

1

Фольклорне свято «Золота осінь»

Ознайомити учнів з обрядовим святом українців «Обжинки»; виховувати любов до землі; прививати любов до сільськогосподарської праці.

2

Гра-інсценізація «Українські народні страви»

Розширити і узагальнити знання дітей про українські народні страви; виховувати пошану та любов до хліба; активізувати творчі здібності кожної дитини в інсценізованій грі.

3

Святковий вечір «Скоро свято Миколая»

Ознайомити учнів з одним із релігійних свят ; сформувати осмислене ставлення до загальнолюдських цінностей; виховувати віру в силу добра, прагнення до самовдосконалення.

4

Різдвяно свято. Обряд колядування.

Розширити знання учнів про обряд колядування; розвивати інтерес до народних свят і звичаїв; виховувати почуття любові до свого народу, його обрядів.

5

Свято «Славимо великдень».

Розкрити красу і величність Великодня; виховувати інтерес до народних традицій.


IV. Орієнтовний тематичний план

Модуль 1. (теоретичний)
№ п/п

Тема

Мета

1

Інтегроване заняття «козацькому роду нема переводу»

Перевірити знання учнів про Запорозьку Січ, козаків.

2

Літературний конкурс»Співці народного слова» ( добір дітьми прислів’їв, віршів, висловів про мову)

Прививати любов до рідного слова, вчити вести пошукову самостійну роботу; вдосконалювати читацькі вміння.

3

Конкурс малюнків «Я – українець» ( національні символи; народні символи; національні костюми; предмети побуту; українська хата; український рушник.)

Вивчати символіку України; розвивати творчі та естетичні здібності дітей.

4

Віртуальна подорож Україною (збір легенд, переказів про рідний край).

Вчити дітей вести пошукову роботу; знайомити з історією рідного краю.


Проект 5 – 9 клас

«Обдарована особистість»

Мета: - виховання особистості з високим рівнем адаптованості;

- вплив рис обдарованості особистості;

- різнобічне сприяння розвитку адаптованості;

- виявлення рис обдарованості особистості;

- різнобічне сприяння розвитку особистості;

- формування творчої особистості.


Завдання: - формування таких рис особистості, як упевненість у собі;

- сміливість, незалежність, високий рівень мотивації в досягненні

мети;

- розвиток упевненості, наполегливості, цілеспрямованості.Шляхи реалізації: - вивчення особистості за допомогою психологічних

тестів і методик, спостереження, аналізу продуктів

діяльності учнів;

- індивідуальна та групова робота з учнями з розвитку

здібностей, рис та властивостей особистості;

- проведення тренінгів спілкування;

- діагностика обдарованості та створення умов для

навчання й розвитку обдарованих учнів на основі

використання інноваційних педагогічних технологій;

- індивідуальна робота з батьками з метою ознайомлення з

результатами тестування дітей;

- надання методичної допомоги членам пед. колективу з

метою оновлення методики; розроблення методик

пошуку й підтримки творчої особистості;

- висвітлення досягнень та проблем роботи з

обдарованими учнями.5 клас

Тема. «Етико-моральне виховання»
І.Мета:

 1. Виховувати духовно-розвинену людину, яка глибоко усвідомлює саму себе й може сама свідомо керувати своїми вчинками, спрямовуючи їх на досягнення суспільно важливих цілей і підпорядковувати їх нормам і вимогам людяності.

 2. Спрямувати роботу на глибоке освоєння учнями вічних і мудрих законів життя, а саме : любов до батьків і рідних, повага до людей, праці, рідної мови та Батьківщині.

 3. Розвиток емоційної сфери особистості, без якої неможливе формування духовності.

 4. Навчити вміло вирішувати конфліктні ситуації, з’ясувати причини виникнення конфліктів та шляхи їх попередження.

 5. Навчити поважати особисте «Я» кожної людини у суспільств


ІІ. Завдання:

 1. Розширити, поглибити і систематизувати знання дітей про моральні норми і правила культурної поведінки, прийнятті в суспільстві4

 2. Викликати у школярів бажання культурно поводитися, додержуватися правил для учнів та інших морально-етичних норм;

 3. Сформувати практичні вміння і навички, звички культурної поведінки, турботливого ставлення до навколишнього світу;

 4. Розвинути вміння школярів справедливо оцінювати свої та чужі вчинки, узагальнювати й нагромаджувати досвід моральної поведінки.


ІІІ. ЗМІСТ ПРОГРАМИ

Морально-етична школа – особлива форма

життєвої практики особистості учня
надклас шкільна школа

художньо- республіка безпеки

естетичного

напрямку


Мета. Розвинути Мета.Виховувати Мета:Розвинути

чутливість і самодостатню, здатність до

потяг дітей до життєву грамотну розв’язання

мистецтва, особистість, яка складних, життєвих

ввести їх у світ здатна реалізувати ситуацій, проблем

добра і краси, свої потенційні

формувати можливості.

духовний


світогляд

учнів


Морально-етичний напрямок – це напрямок, в якому…
-стверджуються найважливіші - забезпечується єдність

принципи освіти ХХІ століття інтелектуального, фізичного,

духовного і морального розвитку

особистості


-педагогічні гармонії - реалізуються ідеї проектної

особистісно-орієнтованої

педагогіки
-виконується замовлення - педагогічної підтримки

захисту дитини

особистості
ІV. Ресурсне забезпечення.


 1. Мовчун А. Мовчун Л. Абетка моральності. – К.: Наукова книга, 2004

 2. Шуль Я.М. Етика на кожен день. – «Астон», 2004.

 3. Лозова В.І., Троцко Г.В. Теоретичні основи виховання і навчання: Навчальний посібник для студентів педагогічних навчальних закладів. – Х., 1997.

 4. Стрибна О.В., Сошенко А.О. Інтерактивні методи навчання в практиці роботи початкової школи. – Х.: Основа , 2006.

 5. Помету О.. Пироженко Л. Сучасний урок . Інтерактивні технології навчання: науково-методичний посібник. – К.: А.С.К. , 2004.

Методичні рекомендації щодо організації виховної роботи в

загальноосвітніх закладах у 2001 – 2002 н.р. від 03.07.2001 р.( № 1/9-247)6. Довга Т.Моральні знання як основа формування етичної культури

школярів// ж. Початкова школа. № 7, 1998.7. Хорунжа Л. Підготовка учнів до вивчення предмета «Етика». 2006.
V. Основні методи і форми виховної роботи
методи репродуктивного пояснення:

-етичні бесіди ( інформаційна бесіда, проблемна бесіда-роздум,обговорювальна бесіда-оцінка, програмуюча бесіда припис)

- навчання

- розповіді

- роз’яснення етичних понять і норм

- використання творів літератури та мистецтва.
інтерактивні форми проведення занять

- технологія «Мікрофон»

- технологія «Незакінчені речення»

- технологія «Мозковий штурм»

- технологія «Розігрування ситуацій у ролях»

- заочна подорож(гра-подорож)

- прес-конференція

- турнір-вікторина


VІ. Очікувані результати

 1. Розуміння себе як особистості з індивідуальним творчим потенціалом.

 2. Формування фундаменту довіри до колективу з позитивним само ставленням і прийняття інших людей.

 3. Усвідомлення своїх та чужих переваг і слабких сторін , причин поведінки і наслідків вчинків.

 4. Здібність прийняття і виконання морально-етичних норм поведінки, вміння протидіяти негативним проявам в учнівському середовищі.

 5. Готовність д засвоєння духовно-моральних якостей та компетенцій підлітків.


Назва заходу

Мета заходу

1

Подорож до країни «Етика»

Ознайомити учнів з поняттям «етика» , поглибити їх знання про моральні взаємини; виховувати чуйність, доброзичливість; формувати навички правильної поведінки в суспільстві.

2

Культура поведінки за столом

Узагальнити і систематизувати знання учнів; формувати свідоме ставлення до використання правил культурної поведінки за столом ; правильно користуватися столовими приборами; використовувати свої знання на практиці; виховувати акуратність, культуру їди, спонукати до самоконтролю.

3

Не криви , синку, хліба…


Згадати знання учнів про хліб та обряди, пов’язані з ним; виховувати шанобливе ставлення до хліба.

4

Годинник того не підведе, хто час цінує

Формувати у школярів усвідомлення бережливого ставлення до навчального часу ; вчити цінувати свій та чужий час; виховувати працьовитість, активність, відповідальність.

5

Доброта і скромність прикрашають людину

Узагальнити уявлення учнів про моральні категорії – доброту і скромність; розвивати уявлення про достоїнства людини, цілість яких визнана в суспільстві; вчити дітей аналізувати свої вчинки, вчинки товаришів, близьких, знайомих.

6

Кого ми називаємо гарним?

Формувати знання дітей про зовнішність людини; викликати в них бажання стежити за своїм зовнішнім виглядом і бути непримиримими до неохайності; сприяти формуванню охайності; доброго естетичного смаку.

7

Культура мовного етикету

Розкрити правила культури спілкування : вчити учнів стежити за правильністю своєї мови; сприяти формуванню й розвитку культури мовлення, виховувати любов до рідної мови.

8

Правила поведінки в різних життєвих ситуаціях.

Уточнення понять совість, культура поведінки; формування правил поведінки,орієнтованих на моральні цінності українського суспільства та людства в цілому.

9

Увійти в природу другом ( екскурсія в природу).

Виховувати любов до природи, рідного краю, бережне ставлення до його природних ресурсів; закріплювати правила поведінки в природі; розвивати потребу в спілкуванні з нею.

10

Конфлікти та причини їх виникнення.

Визначити зміст поняття «конфлікт», зясувати причини виникнення конфліктів та шляхи їх попередження.


6 клас


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал