European credit transfer system ects інформаційний пакетСторінка1/4
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.58 Mb.
  1   2   3   4


Міністерство освіти і науки України
Державний вищий навчальний заклад

«Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника»

Коломийський навчально-науковий інститут


EUROPEAN CREDIT TRANSFER SYSTEM

ECTS - ІНФОРМАЦІЙНИЙ ПАКЕТ


Галузь знань: 01 Освіта
Спеціальність: 013 Початкова освіта

2015


1. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ІНСТИТУТУ:

1.1. Адреса: вул. Лисенка, буд. 8, м. Коломия, Івано-Франківська область, 78200

Контактні телефони:

тел. (03433) 2-46-60

Приймальня директора (03433) 2-14-28/ 2-46-60

e-mail: ki@pu.if.ua ; kipny@ukr.net
Інформація про склад керівних органів інституту:

Директор інституту: Плекан Юрій Васильович –

кандидат історичних наук, доцент

тел.: (03433) 2-14-28

e-mail: plekan@рu.if.ua


Заступник директора: Слипанюк Ольга Василівна –

кандидат біологічних наук, доцент

тел.: (03433) 2-46-60

тел. вн. 209

e-mail: slypanyuk@рu.if.ua

Вчений секретар ради Коломийського інституту:

Марчук Микола Васильович – кандидат історичних наук, доцент

тел.: (03433) 2-46-60

тел. вн. 211

e-mail: marchuk@ рu.if.ua
Методист ЗФН: Федюк Юлія Іванівна

тел.: (03433) 2-46-60

тел.. вн. 208
Диспетчер: Бурмай Світлана Михайлівна

тел.: (03433) 2-46-60

тел.: вн. 208

1.2. АДРЕСА, ТЕЛЕФОНИ ВІДПОВІДНОЇ КАФЕДРИ ІНСТИТУТУ, ВИКЛАДАЦЬКИЙ СКЛАД КАФЕДРИ:
КАФЕДРА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНИХ ТА ПРИРОДНИЧИХ ДИСЦИПЛІН

(вул. Лисенка 8, м. Коломия, Івано-Франківська область, 78200

тел.: (03433) 2-46-60)Склад кафедри:

Марчук Микола Васильович – завідувач кафедри, кандидат історичних наук, доцент

Плекан Юрій Васильович – кандидат історичних наук, доцент

Слипанюк Ольга Василівна – кандидат біологічних наук, доцент

Никируй Ростислав Іванович – кандидат фізико–математичних наук, доцент

Синітович Ярослав Дмитрович – старший викладач

Федюк Юлія Іванівна - старший викладач

Михайлюк Світлана Ярославівна – кандидат філософських наук, доцент

Ковальчук Оксана Василівна – старший лаборант кафедри

КАФЕДРА ФІЛОЛОГІЇ

(вул. Лисенка 8, м. Коломия, Івано-Франківська область, 78200

тел.: (03433) 2-46-60, тел. вн.: 212)


Склад кафедри:

Ковальчук Михайло Петрович – завідувач кафедри, кандидат філологічних наук, доцент

Васильчук Микола Миколайович – кандидат філологічних наук, доцент

Куриляк Леся Павлівна – кандидат філологічних наук, доцент

Русакова Ольга Валеріївна – кандидат філологічних наук, викладач

Волощук Галина Михайлівна – кандидат філологічних наук, викладач

Наговіцина Христина Мирославівна – кандидат філологічних наук, викладач

Гловацька Ольга Любомирівна – викладач

Кавецький Орест Ярославович – викладач

Лепьохін Євгеній Олександрович – кандидат філологічних наук, доцент

Париляк Лілія Іванівна – кандидат філологічних наук, викладач

Вінтоняк Оксана Василівна – кандидат філологічних наук, викладач.

КАФЕДРА ПЕДАГОГІКИ ТА ПСИХОЛОГІЇ

(вул. Лисенка 8, м. Коломия, Івано-Франківська область, 78200

тел.: (03433) 2-46-60)Склад кафедри:

Поясик Оксана Іванівна завідувач кафедри, кандидат педагогічних наук, доцент

Микитюк Галина Юріївнакандидат психологічних наук, доцент

Петрів Ольга Петрівнакандидат психологічних наук, доцент

Лаппо Віолетта Валеріївна – кандидат педагогічних наук, доцент

Юрченко Ірина Василівна – старший викладач

Чепіль Марія Василівна – старший викладач

Марчук Леся Петрівна – старший лаборант
2. ПЕРЕЛІК НАПРЯМІВ ТА СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ З ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ У КОЛОМИЙСЬКОМУ НАВЧАЛЬНО-НАУКОВОМУ ІНСТИТУТІ ІЗ ЗАЗНАЧЕННЯМ ЛІЦЕНЗІЙНОГО ОБСЯГУ ТА ТЕРМІНУ НАВЧАННЯ
Галузь знань: 01 Освіта

Спеціальність: 014 Середня освіта

Спеціалізація: Історія

Термін навчання 4 рокиЛіцензійний обсяг:

денна форма навчання – 0

заочна форма навчання – 20
Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки 6.020302 Історія

Термін навчання 4 рокиЛіцензійний обсяг:

денна форма навчання – 0

заочна форма навчання – 20
Галузь знань: 01 Освіта

Спеціальність: 014 Середня освіта

Спеціалізація: Фізична культура

Термін навчання – 4 рокиЛіцензований обсяг:

денна форма навчання – 50

заочна форма навчання – 60 осіб
Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки: 6.010201 Фізичне виховання

Термін навчання – 4 рокиЛіцензований обсяг:

денна форма навчання – 50

заочна форма навчання – 60 осіб
Галузь знань: 01 Освіта

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Напрям підготовки: Англійська мова та література

Дошкільна освіта

Інформатика

Практична психологія

Термін навчання – 4 рокиЛіцензований обсяг:

денна форма навчання – 50

заочна форма навчання – 60 осіб

Галузь знань: 0101 Педагогічна освіта

Напрям підготовки: 6.010102 Початкова освіта

Спеціалізації: Англійська мова та література

Дошкільна освіта

Інформатика

Практична психологія

Термін навчання – 4 рокиЛіцензований обсяг:

денна форма навчання – 50

заочна форма навчання – 60 осіб
Галузь знань: 05 Соціальні та поведінкові науки

Спеціальність: 053 Психологія

Спеціалізація: Психологія

Термін навчання – 4 рокиЛіцензійний обсяг:

заочна форма навчання – 25 осіб


Галузь знань: 0301 Соціально-політичні науки

Напрям підготовки: 6.030102 Психологія

Термін навчання – 4 рокиЛіцензійний обсяг:

денна форма навчання – 0

заочна форма навчання – 25 осіб
Галузь знань: 01 Освіта

Спеціальність: 014 Середня освіта

Спеціалізація: Українська мова і література

Термін навчання – 4 рокиЛіцензійний обсяг:

денна форма навчання – 0

заочна форма навчання – 25 осіб

Галузь знань: 0203 Гуманітарні науки

Напрям підготовки 6.020303 Філологія українська мова і література

Термін навчання 4 рокиЛіцензійний обсяг:

денна форма навчання – 20

заочна форма навчання – 20

Галузь знань: 01 Освіта

Спеціальність: 013 Початкова освіта

Спеціалізації (освітні програми): Англійська мова та література

Дошкільна освіта

Інформатика

Практична психологія

Термін навчання 1 рік

Ліцензований обсяг:

денна форма навчання – 50

заочна форма навчання – 60 осіб
Галузь знань: 01 Освіта

Спеціальність: 014 Середня освіта

Спеціалізація(освітня програма): Фізична культура

Термін навчання – 1 рікЛіцензований обсяг:

денна форма навчання – 50

заочна форма навчання – 60 осіб


3. УМОВИ ДЛЯ НАВЧАННЯ (КОРОТКА ІНФОРМАЦІЯ ПРО МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНУ БАЗУ)
Коломийський навчально-науковий інститут ДВНЗ «Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника» створений у структурі Прикарпатського університету у червні 1999 р. (наказ Міністерства освіти України № 218 від 24.06.1999 р.).

Формування контингенту студентів здійснюється на умовах державного замовлення, а також за замовленнями фізичних і юридичних осіб.

Важлива роль в системі підготовки фахівців відводиться довузівській підготовці та системі профорієнтаційного відбору на навчання найбільш підготовлених абітурієнтів. Ця робота здійснюється за такими напрямками:

профорієнтаційна робота та безпосередня участь у навчальному процесі загальноосвітніх шкіл регіону; профорієнтаційна робота при конкурсах-захистів науково-дослідницьких робіт учнів-членів Коломийського відділення Малої академії наук України; через роботу очно-заочної школи та підготовчих курсів; дня відкритих дверей Коломийського навчально-наукового інституту.

На кафедрах Коломийського навчально-наукового інституту працює 19 штатних викладачів. Серед них 13 кандидатів наук, доцентів (68,4 %).

Для проведення навчального процесу Коломийський навчально –науковий інститут володіє відповідною матеріально-технічною базою. Площа навчально-лабораторних приміщень становить 2108,4 кв. м. Середня площа, яка припадає на одного студента денної форми, становить 10 кв. м. Майбутні фахівці мають змогу навчатись у 43 навчальних приміщеннях, у тому числі приміщення для занять студентів площею 1223,1 кв. м., які оснащені сучасним обладнанням та комп’ютерною технікою. До послуг студентів інституту створено комп’ютерну лабораторію із 27 персональними комп’ютерами, підключеними до мережі Інтернет, та мультимедійний зал.

Важливою складовою змісту підготовки спеціалістів є забезпечення студентів підручниками і посібниками. У бібліотеці інституту є достатня кількість відповідної літератури.

Коломийський навчально – науковий інститут має належну матеріальну базу для забезпечення викладання фундаментальних, гуманітарних, професійно-орієнтованих і спеціальних дисциплін. Кафедри оснащені сучасним навчальним обладнанням, комп'ютерною технікою. Кількість студентів, яка припадає на один комп'ютер, становить 12,2 особи.

Навчально-виховний процес здійснюється у 32 аудиторіях, санітарно-технічний стан яких приведений до відповідних вимог.

З метою поліпшення навчально-методичного забезпечення створена бібліотека (загальний фонд 10989 примірників) із читальною залою на 100 місць.

Усі студенти, які потребують житла, повністю забезпечуються місцями у гуртожитку. У навчальному корпусі інституту функціонує мережа громадського харчування: 1студентська їдальня, 1 буфет.

Організація підготовки фахівців здійснюється на основі нормативного і правового забезпечення, яке визначає закон «Про вищу освіту в Україні» від 17 січня 2001 року. Крім того, нормативне і правове регулювання наукової, навчальної і виховної діяльності здійснюється через Статут університету, а також накази і розпорядження ректорату та рішення вчених рад університету та інституту. Навчальний процес організовується з урахуванням сучасних інформаційних технологій навчання та орієнтується на формування освіченої, гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення своїх знань. Основним документом, через який реалізується план підготовки спеціалістів, є навчальний план. Для конкретизації планування навчального процесу на кожний навчальний рік складається робочий навчальний план. Для навчальної дисципліни складені і постійно оновлюються робочі навчальні програми.

З перших місяців роботи колектив інституту приступив до створення кабінетів історії України, української мови та літератури, англійської мови, композиції та рисунку, інформатики, педагогіки і психології, анатомії людини, філософії Було придбано необхідні підручники і посібники, унаочнення, технічні засоби.

Підвищенню якості знань майбутніх учителів сприяли тісні зв’язки інституту з школами, використання передового досвіду. Значна частина практичних і лабораторних занять переноситься до школи.

Кафедри підтримують тісні зв’язки з педагогічними колективами шкіл міста і області з проблем організації педагогічної практики. Базовими школами є: ЗОШ № 1, ЗОШ № 2, ЗОШ № 4, ЗОШ № 8, ЗОШ №9.

Важливу роль у формуванні національної самосвідомості та естетичної вихованості студентів відіграє клуб «Світлиця». Серед основних напрямів діяльності якого слід виділити:  • роботу з укомплектування фондів «Світлиці»;

  • фондову, експозиційну роботу;

  • науково-освітню роботу;

  • навчально-методичну роботу.

При «Світлиці» створена проблемна студентська група, яка вивчає народні художні промисли Прикарпаття, сприяє поповненню її фондів.


  1. ОСНОВНІ МЕТОДИ ВИКЛАДАННЯ І НАВЧАННЯ, ЩО ВИКОРИСТОВУЮТЬСЯ В НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ, СПОСОБИ ОЦІНЮВАННЯ ЗНАНЬ СТУДЕНТІВ

Навчальна дисципліна складається з одного або декількох залікових кредитів, кількість яких визначається змістом та формами організації навчального процесу. Заліковий кредит – це завершена задокументована частина навчальної дисципліни, вивчення якої для студентів, як правило, завершується підсумковим оцінюванням (залік або екзамен). Заліковий кредит складається із модулів (частин програми навчальної дисципліни, поєднаних із формами навчання – лекційні, практичні, семінарські, лабораторні та індивідуальні заняття, всі види практик та консультацій, виконання студентами самостійних та індивідуальних завдань, інші форми і види навчальної та науково-дослідницької діяльності студентів).

Навчальна лекція – це логічно завершений, науково обґрунтований і систематизований виклад певного наукового або науково-методичного питання, ілюстрований, при необхідності, засобами наочності та демонстрацією дослідів. Лекція є одним з основних видів навчальних занять і, водночас, методів навчання у вищій школі. Вона покликана формувати у студентів основи знань із певної наукової галузі, а також визначати напрям, основний зміст і характер усіх інших видів навчальних занять та самостійної роботи студентів із відповідної навчальної дисципліни.

Обсяг лекційного курсу визначається навчальним планом (робочим навчальним планом), а його тематика – робочою навчальною програмою навчальної дисципліни.Лабораторне заняття – це вид навчального заняття, на якому студенти під керівництвом викладача проводять натурні або імітаційні експерименти чи досліди в спеціально обладнаних навчальних лабораторіях з використанням устаткування, пристосованого для умов навчального процесу. Дидактичною метою лабораторного заняття є практичне підтвердження окремих теоретичних положень даної навчальної дисципліни, набуття практичних умінь та навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень у конкретній предметній галузі. Перелік тем лабораторних занять визначається робочою навчальною програмою дисципліни.

Практичне заняття – це вид навчального заняття, на якому викладач організовує детальний розгляд студентами окремих теоретичних положень навчальної дисципліни та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання студентами відповідно до сформульованих завдань. Основна дидактична мета практичного заняття – розширення, поглиблення й деталізація наукових знань, отриманих студентами на лекціях та в процесі самостійної роботи і спрямованих на підвищення рівня засвоєння навчального матеріалу, прищеплення умінь і навичок, розвиток наукового мислення та усного мовлення студентів.

Тематика і плани проведення практичних занять із переліком рекомендованої літератури заздалегідь доводяться до відома студентів.

Перелік тем і зміст практичних занять визначаються робочою навчальною програмою дисципліни.

Семінарське заняття– це вид навчального заняття, на якому викладач організовує обговорення студентами питань із попередньо визначених тем робочою навчальною програмою. Семінарські заняття проводяться у формі бесіди (просемінар), рецензування та обговорення рефератів і доповідей, дискусій. Семінари сприяють розвиткові творчої самостійності студентів, поглиблюють їх інтерес до науки і наукових досліджень, виховують педагогічний такт, розвивають культуру мови, вміння та навички публічного виступу, участі в дискусії.

Індивідуальні заняття передбачають створення умов для якнайповнішої реалізації творчих можливостей студентів, які виявили особливі здібності в навчанні та нахил до науково-дослідної роботи і творчої діяльності.

Індивідуальні заняття проводяться під керівництвом викладача у позааудиторний час за окремим графіком, складеним кафедрою з урахуванням потреб і можливостей студента. Індивідуальні заняття на молодших курсах спрямовуються здебільшого на поглиблення вивчення студентами окремих навчальних дисциплін, на старших вони мають науково-дослідний характер і передбачають безпосередню участь студента у виконанні наукових досліджень та інших творчих завдань.

Види індивідуальних занять є консультація та індивідуальні завдання.

Консультація – це один із видів навчальних занять. Вона проводиться з метою отримання студентом відповіді на окремі теоретичні чи практичні питання та для пояснення певних теоретичних положень чи аспектів їх практичного застосування.

Консультація може бути індивідуальною або проводитись для академічної групи чи потоку студентів. Це залежить від того, чи консультує викладач студентів із питань, пов’язаних із виконанням індивідуальних завдань (курсової та дипломної роботи, чи з теоретичних питань навчальної дисципліни або певних аспектів їх практичного застосування.

У процесі консультацій (особливо поточних) допускається діагностичне тестування знань студентів (як правило, машинне) для виявлення ступеня засвоєння окремих теоретичних положень, теорій, закономірностей, рівня сформованості практичних умінь і навичок та перевірки ефективності прийомів і методів навчання, використовуваних під час аудиторних занять.

Індивідуальні завдання є однією із форм організації навчання у вищій школі, яка має на меті поглиблення, узагальнення та закріплення знань, які студенти одержують в процесі навчання, а також застосування цих знань на практиці.

Індивідуальні завдання виконуються студентами самостійно під керівництвом викладачів Як правило, індивідуальні завдання виконуються окремо кожним студентом. У тих випадках, коли завдання мають комплексний характер, до їх виконання можуть залучатися кілька студентів, у тому числі студенти, які навчаютьсяКурсова робота є одним із видів індивідуальних завдань навчально- дослідницького, творчого чи проектно-конструкторського характеру, який має на меті не лише поглиблення, узагальнення і закріплення знань студентів з нової навчальної дисципліни, а й застосування їх при вирішенні конкретного фахового завдання і вироблення вміння самостійно працювати з навчальною і науковою літературою, електронно-обчислювальною технікою, лабораторним обладнанням, використовуючи сучасні інформаційні засоби та технології.

Курсова робота є окремим заліковим кредитом навчальної дисципліни і оцінюється (визначається рейтинг) як самостійний вид навчальної діяльності студента. За час навчання кожний студент виконує 2 курсові роботи з навчальних дисциплін, які є базовими для відповідного напряму підготовки та спеціальності. Якість виконання курсової роботи та результати її захисту оцінюються за шкалою оцінювання ЄКТС.Самостійна робота є основним засобом засвоєння студентом навчального матеріалу в час, вільний від обов’язкових навчальних занять. Навчальний час, відведений для самостійної роботи студента, регламентується навчальним планом (робочим навчальним планом) і повинен становити не менше 1/3 та не більше 2/3 загального обсягу навчального часу, відведеного для вивчення конкретної навчальної дисципліни.

Зміст самостійної роботи із кожної навчальної дисципліни визначається робочою навчальною програмою дисципліни та методичними рекомендаціями викладача. Самостійна робота студентів забезпечується всіма навчально- методичними засобами, необхідними для вивчення конкретної навчальної дисципліни чи окремої теми: підручниками, навчальними та методичними посібниками, конспектами лекцій, навчально-лабораторним обладнанням, інтерактивними навчально-методичними комплексами дисциплін, електронно- обчислювальною технікою тощо. Методичне забезпечення самостійної роботи студентів повинно передбачати й засоби самоконтролю (тести, пакет контрольних завдань тощо).

Самостійна робота студента над засвоєнням навчального матеріалу з конкретної навчальної дисципліни може виконуватися у бібліотеці, навчальних кабінетах і лабораторіях, комп’ютерних класах, а також у домашніх умовах.

Викладач визначає обсяг і зміст самостійної роботи, узгоджує її з іншими видами навчальної діяльності, розробляє методичні засоби проведення поточного та підсумкового контролю, здійснює діагностику якості самостійної роботи студента (як правило, на індивідуальних заняттях), аналізує результати самостійної навчальної роботи кожного студента.Контроль успішності студента здійснюється із використанням методів та засобів, що передбачені навчальним планом і програмою навчальної дисципліни.

Оцінювання навчальних досягнень студентів здійснюється під час поточного та підсумкового контролів.

Поточний контроль охоплює оцінювання результатів навчальної діяльності студента на окремих аудиторних заняттях та виконання завдань самостійної позааудиторної (домашньої) роботи, тематичний та модульний контроль.

Підсумковий контроль включає семестровий контроль та державну атестацію. Застосовуються такі форми семестрового контролю: семестровий екзамен, семестровий залік.

На етапі підсумкового і модульного оцінювання застосовується сумарне оцінювання, за якого підсумкова або модульна оцінка утворюється як сума балів за всі види поточної навчальної діяльності (лабораторні роботи, розв’язування задач, активність на практичних і семінарських заняттях, виконання проектів, ІНДЗ, проведення залікових уроків, виховних заходів, позаурочної навчальної діяльності під час практики тощо).

Питома вага оцінок із різних видів навчальної роботи студента в сумарній підсумковій (загальній) оцінці з навчальної дисципліни визначається за їх вагомістю в теоретичній та практичній підготовці фахівця, структурою, обсягом та складністю змісту навчального матеріалу. Підсумкова оцінка виставляється, як правило, після завершення вивчення навчальної дисципліни, якщо інше не передбачено навчальним планом або програмою дисципліни.

Академічні успіхи студента визначаються за допомогою:


  • 100-бальної шкали ЄКТС – 100 балів відповідають 100 % сумарної семестрової оцінки з навчальної дисципліни (оцінки за курсову роботу, практику);

  • 5-бальної національної шкали – для переведення оцінок з 100-бальної шкали ЄКТС з екзаменаційних дисциплін та навчальних дисциплін, курсових робіт, практик.

  • 2-рівневої національної шкали – для переведення оцінок зі 100-бальної шкали ЄКТС із залікових дисциплін.

Державна атестація студентів проводиться відповідно до чинної нормативної бази.Поділіться з Вашими друзьями:
  1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал