European credit transfer system ects — інформаційний пакет кафедра загальної педагогіки І психології розробникСторінка2/3
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.49 Mb.
1   2   3

Тема 1-2. Творчий задум уроку як діалогу вчителя з учнями.


 1. Виявлення рівня сформованості творчих здібностей студентів, їх творчого відношення до моделювання уроку.

 2. Обговорення головних теоретичних положень з теми.

 3. Виконання вправ.

 4. Ділова гра “Аукціон ідей”Тема 3.Вибір вчителем стратегії взаємодії.

 1. Діагностика індивідуальних особливостей студентів.

 2. Обговорення головних теоретичних питань з теми.

 3. Виконання вправ на аналіз педагогічних ситуацій та обгрунтування стратегії дії.

 4. Моделювання педагогічної ситуації “Вибір та реалізація стратегії взаємодії”.


Тема 4-5. Аналіз рівня педагогічної майстерності вчителя.

 1. Перегляд відеоматеріалів “Кращий вчитель року”.

 2. Аналіз педагогічної майстерності та педагогічної техніки вчителів. Обговорення відеоматеріалів.


Тема 6-7 Конкурс педагогічної майстерності.

Організація конкурсу педагогічної майстерності.Самостійна робота

Сутність педагогічної діяльності

Розповідь учителя
Майстерність вчителя в керуванні психічним самопочуттям

Аналіз рівня педагогічної майстерності викладача

Елементи акторської майстерності в педагогічній діяльності

Комунікативні якості професійного мовлення вчителя: виразність мовлення

Творчий задум уроку як діалогу вчителя з учнями

Вибір учителем стратегії взаємодії

Майстерність вчителя в керуванні психічним самопочуттям

Конкурс педагогічної майстерності


Індивідуальні завдання


 1. Педагогічна майстерність та її складові.

 2. Педагогічна техніка, її компоненти.

 3. Розповідь вчителя як фрагмент педагогічної діяльності.

 4. Саморегуляція та психологічне настроювання.

 5. Психологічна гімнастика в роботі вчителя.

 6. Засоби керування психологічним станом.

 7. Комунікативні якості професійного мовлення вчителя: виразність мовлення.

 8. Виразність мовлення як елемент словесної дії вчителя.

 9. Засоби створення словесної картини, техніка інтонаційної виразності.

 10. Педагогічна та театральна діяльність: спільне та відмінне.

 11. Використання системи К.С.Станіславського для підготовки педагогів.

 12. Поняття комунікативності педагога.

 13. Бар’єри у спілкуванні, шляхи їх подолання.

 14. Шляхи формування комунікативності.

 15. Увага та уява вчителя в організації педагогічної взаємодії.

 16. Роль уваги та уяви на етапі моделювання майбутньої ситуації спілкування з учнями.

 17. Спостережливість, її роль в організації взаємодії. Прийоми завоювання уваги на початковому етапі спілкування.

 18. Стратегії взаємодії як засіб вирішення педагогічної ситуації.

 19. Ефективність використання різних стратегій взаємодії в педагогічних ситуаціях.

 20. Стиль взаємин та педагогічний такт, їх вплив на вибір стратегії взаємодії.

 21. Творчий задум уроку як діалогу вчителя з учнями.

 22. Педагоги-новатори Черкащини.

 23. Авторські школи України.

 24. Комунікативна забезпеченість уроку, режисура уроку.

 25. Поняття ”творчий задум уроку”.

 26. Шляхи активізації учнів в ході уроку.

 27. Активне слухання вчителя.


Тематика рефератів


 1. Феномен педагогічної майстерності у сучасній психолого-педагогічній науці

 2. Діяльність учителя як творчий процес

 3. Ідеал учителя на сучасному етапі розвитку освіти

 4. Педагогічний імідж як інструмент розв’язання вчителем професійних завдань

 5. Елементи театральної педагогіки у педагогічному досвіді А.Макаренка

 6. Особливості педагогічної та акторської дії

 7. Техніка мовлення вчителя як засіб розв’язання педагогічних завдань

 8. Природа педагогічного таланту

 9. Професійна компетентність учителя

 10. Феномен професійної деформації

 11. Педагогічна дія у вимірах театральної педагогіки К. Станіславського

 12. Критерії педагогічної майстерності сучасного вчителя

 13. Порівняльна характеристика стилів спілкування педагогів

 14. Надзавдання в педагогічній діяльності

 15. Професійний ідеал взаємодії вчителя з учнями в спадщині видатних педагогів.

 16. Майстерність А.Макаренка у використанні прийомів педагогічного впливу на вихованців

 17. Використання елементів театральної педагогіки К.Станіславського у педагогічній взаємодії

 18. Побудова педагогічної взаємодії на принципах педагогіки толерантності

 19. Комунікативна спрямованість реакцій вчителя на затримку відповідей учнів

 20. Етичний захист учителя в професійному спілкуванні

 21. Прийоми забезпечення творчої уяви вчителя і учнів на уроці

 22. Педагогічний такт і маніпулювання вчителя

 23. Використання навіювання в педагогічному досвіді А.Макаренка

 24. Діалог у шкільному навчанні

 25. Мистецтво розроблення творчого задуму уроку в досвіді А. Макаренка

 26. Когнітивна установка учнів на урок : сутність, труднощі, техніка створення

 27. Техніка емоційного контакту в нестандартних ситуаціях уроку

 28. Психологічне налаштування учнів на діалог на початку року: досвід авторитарної і гуманістичної педагогіки

 29. Майстерність учителя в побудові евристичної бесіди на уроці

 30. Виконавська майстерність вчителя на уроці

 31. Мистецтво діалогізації монологу вчителя на уроці

 32. Майстерність учителя в активізації пізнавальної діяльності школярів на уроці

 33. Режисура початкового етапу уроку

 34. Режисура завершального етапу уроку

 35. Техніка активного слухання вчителя на уроці

 36. Майстерність педагогічного запитання на уроці

 37. Техніка налаштовування вчителя на публічну творчу діяльність

 38. Творче самопочуття вчителя на уроці

 39. Мистецтво ведення діалогу у процесі навчальної бесіди

 40. Майстерність учителя в забезпеченні ситуацій успіху учнів на уроці


Контрольні питання


 1. Динаміка функцій учителя в сучасному навчально-виховному процесі

 2. Мотивація професійної діяльності сучасного педагога

 3. Діяльність учителя як творчий процес

 4. Професійна ідентифікація особистості вчителя

 5. Ідеал учителя на сучасному етапі розвитку освіти

 6. Професійне самовиховання вчителя: сутність, шляхи і способи реалізації

 7. Педагогічний імідж як інструмент розв’язання вчителем професійних завдань

 8. Елементи театральної педагогіки у педагогічному досвіді А.Макаренка

 9. Професійно значущі якості педагога в організації ефективної взаємодії з учнями

 10. Особливості професійного мислення вчителя

 11. Шляхи розвитку педагогічної спостережливості

 12. Техніка мовлення вчителя як засіб розв’язання педагогічних завдань

 13. Засоби керування вчителем психічним самопочуттям

 14. Особливості професійного мислення вчителя

 15. Професійна компетентність учителя

 16. Гуманістична спрямованість педагогічної взаємодії.

 17. Критерії педагогічної майстерності сучасного вчителя

 18. Педагогічне спілкування як діалог

 19. Порівняльна характеристика особисто орієнтованого і формально-рольвого спілкування класних керівників

 20. Типові моделі спілкування педагогів і їх вплив на продуктивність діяльності учнів

 21. Дослідження домінуючих прийомів педагогічної взаємодії зі школярами юнацького віку

 22. Порівняльна характеристика стилів спілкування педагогів

 23. Дослідження впливу стилів спілкування педагогів на ставлення учнів до навчання

 24. Надзавдання в педагогічній діяльності

 25. Професійний ідеал взаємодії вчителя з учнями в спадщині видатних педагогів.

 26. Майстерність А.Макаренка у використанні прийомів педагогічного впливу на вихованців

 27. Гуманістична спрямованість особистості вчителя в оцінці В. Сухомлинського

 28. Використання елементів театральної педагогіки К.Станіславського у педагогічній взаємодії

 29. Побудова педагогічної взаємодії на принципах педагогіки толерантності

 30. Порівняльна характеристика конструктивних і деструктивних реакцій учителя на уроці

 31. Дослідження стратегій спілкування вчителя в сучасній школі

 32. Шляхи подолання бар’єрів у педагогічному спілкуванні

 33. Прийоми забезпечення творчої уяви вчителя і учнів на уроці

 34. Педагогічний такт і маніпулювання вчителя

 35. Використання навіювання в педагогічному досвіді А.Макаренка

 36. Діалог у шкільному навчанні

 37. Мистецтво розроблення творчого задуму уроку в досвіді А. Макаренка

 38. Техніка емоційного контакту в нестандартних ситуаціях уроку

 39. Майстерність учителя в побудові евристичної бесіди на уроці

 40. Техніка активного слухання вчителя на уроці

 41. Техніка налаштовування вчителя на публічну творчу діяльність

 42. Творче самопочуття вчителя на уроці

 43. Технологія уроку-діалогу та уроку-монологу: пошук оптимальної моделі

 44. Мистецтво ведення діалогу у процесі навчальної бесіди

 45. Майстерність учителя в забезпеченні ситуацій успіху учнів на уроці

 46. Урок як духовне спілкування вчителя з учнями в досвіді В. Сухомлинського

 47. Психолого- педагогічні характеристики уроку-діалогу в інноваційній діяльності сучасного вчителя


Базова література


  1. Зязюн І. Педагогічна майстерність. – К.,1997

  2. Дяченко В.К. Співробітництво в навчанні.-М., 1991

  3. Кларин М. Технология обучения: идеал и реальность. - М., 1999

  4. Станиславский К.С. Работа актера над собой //Собр.соч. В 8т. – Т.2. – С. 332-347.

  5. Томан Іржі. Мистецтво говорити. – К.,1989. – 229 с.

  6. Макаренко А.С. Методика організації виховного процесу / Твори. У 7 т. – К., 1954. – Т. 5. – С. 76-80.

  7. Беляев Г.С., Лобзин В.С., Копылова И.А. Психологическая саморегуляция. – Л.,1983. – С. 51-139.

  8. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів,1990. – С. 140-205.

  9. Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М.,1988. – С. 41-122.

  10. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. – М.,1974. – 231 с.

  11. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. – М.,1976.

  12. Мороз О., Омеляненко В. Перші кроки до майстерності. – К.,1982. – С. 12-17.

  13. Зязюн І.А. Культурологічна функція виховання студентів педагогічного вузу.// Вища педагогічна освіта. -1994.- № 17. – С. 66-72.

  14. Іванова Т.В. Культурологічні тенденції в сучасній педагогічній освіті // Трибуна. – 2000. - № 3-4. - С. 28-29.

  15. Лощенова І.Ф. Розвиток ідеї полікультурного виховання у світовій педагогічній думці// Педагогіка і психологія. – 2002. -№ 1-2. – С. 68-77.


Назва дисципліни:

ПЕДАГОГІЧНА МАЙСТЕРНІСТЬ

Метою викладання навчальної дисципліни «Педагогічна майстерність» є підготовка фахівців за освітньо-кваліфікаційним рівнем бакалавр. Вивчення дисципліни дасть змогу ознайомити студентів з предметом та основними категоріями педагогічної майстерності, основними методами науково-педагогічних досліджень; забезпечить формування необхідних виконавчих та організаторських умінь майбутніх педагогічних працівників. Опрацювання запропонованого матеріалу закладає надійне підґрунтя самостійного педагогічного мислення студентів, формує уміння осмислювати педагогічну діяльність, творчо планувати виконавчу діяльність, навчити приймати виважені, оптимальні, ефективні і доцільні з наукового погляду рішення у розв’язанні педагогічних задач.

Основними завданнями вивчення дисципліни «Педагогічна майстерність» є:

– формування системи практичних умінь, необхідних для виконання функціональних обов’язків вчителя, викладача;


 • формування системи базових теоретичних знань, необхідних для виконання функціональних обов’язків;

 • формування основ педагогічного мислення, здатності осмислювати й аналізувати педагогічну дійсність;

 • формування готовності до педагогічної праці на гностичному, комунікативному, операційному рівнях;

 • формування свідомого ставлення до сутності та соціального значення педагогічної діяльності.


Тематика та зміст практично-лабораторних занять
Змістовий модуль 1.

Педагогічна майстерність – інтегрований показник ступеня готовності до здійснення професійної діяльності вчителя

Практичне з а н я т т я № 1

Тема. Педагогічна майстерність як головна умова та результат успішної професійної діяльності

Зміст заняття: 1. Діагностика педагогічної спрямованості студентів

 2. Обговорення головних теоретичних питань

 • Педагогічна майстерність та її складові

 • Педагогічна техніка, її компоненти

 1. Виконання вправ на професійну ідентифікацію.

Практичне з а н я т т я № 2

Тема. Складові педагогічної майстерності

Зміст заняття:

1.Гуманістична спрямованість як головна умова професійної готовності


 1. Діагностування педагогічних здібностей студентів

 2. З’ясування важливості професійної компетентності учителяЗмістовий модуль 2.

Професійно-педагогічні компетентності вчителя
Практичне з а н я т т я № 3

Тема. Творчість у діяльності вчителя

Зміст заняття: 1. Діагностування рівня емоційної стабільності і здатності до керування психологічним самопочуттям.

 2. Перевірка головних теоретичних положень з теми.

* Саморегуляція та психологічне налаштовування як внутрішня техніка вчителя.

* Психологічна гімнастика в роботі вчителя.

* Засоби керування психологічним станом (музикотерапія, бібліотерапія, працетерапія, імітаційна гра, аутогенне тренування).


 1. Виконання вправ на розвиток умінь психофізичної саморегуляції, настроювання на наступну діяльність, на формування умінь знімати м’язові напруження.

 2. Моделювання педагогічної ситуації: розповідь вчителя (розробка програми психологічного настроювання на виконання педагогічної розповіді в аудиторії).Практичне з а н я т т я № 4

Тема. Майстерність учителя в керуванні психічним самопочуттям

Зміст заняття:

1. Діагностування рівня емоційної стабільності і здатності до керування психологічним самопочуттям.

2. Перевірка головних теоретичних положень з теми.

* Саморегуляція та психологічне налаштовування як внутрішня техніка вчителя.

* Психологічна гімнастика в роботі вчителя.

* Засоби керування психологічним станом (музикотерапія, бібліотерапія, працетерапія, імітаційна гра, аутогенне тренування).

3. Виконання вправ на розвиток умінь психофізичної саморегуляції, настроювання на наступну діяльність, на формування умінь знімати м’язові напруження.

4. Моделювання педагогічної ситуації: розповідь вчителя (розробка програми психологічного настроювання на виконання педагогічної розповіді в аудиторії).
Практичне з а н я т т я № 5

Тема. Комунікативні якості професійного мовлення вчителя: виразність мовлення

Зміст заняття: 1. Діагностика рівня сформованості умінь створювати словесні картини в процесі розповіді.

 2. Перевірка головних теоретичних положень теми.

 3. Виконання вправ на розвиток умінь виразного мовлення як засобу педагогічного впливу.

 4. Моделювання педагогічної ситуації: розповідь вчителя.


Практичне з а н я т т я № 6

Тема. Розповідь вчителя як фрагмент педагогічної діяльності (2 год.).

Мета: усвідомлення суті педагогічної розповіді як педагогічної дії, вимог до її побудови і проведення.

Зміст заняття:


 1. Діагностика професійної позиції студента в ситуаціях організації взаємодії з аудиторією.

 2. Обговорення основних теоретичних положень.

 3. Виконання вправ на аналіз технології побудови зразків педагогічної розповіді.

 4. Моделювання творчого задуму педагогічної розповіді. Публічний захист теми, надзавдання і структура педагогічної розповіді.


Практичне з а н я т т я № 7

Тема. Елементи акторської майстерності в педагогічній діяльності

Зміст заняття: 1. Діагностика рівня сформованості умінь

 2. Обговорення головних теоретичних положень теми.

 3. Виконання вправ на розвиток умінь.

 4. Моделювання педагогічної ситуації.


Практичне з а н я т т я № 8

Тема. Сутність педагогічної діяльності

Зміст заняття: 1. Діагностика педагогічної спрямованості студентів

 2. Виконання вправ на професійну ідентифікацію.

 3. Моделювання педагогічної ситуації. Публічний виступ.


Практичне з а н я т т я № 9

Тема. Розповідь вчителя як фрагмент педагогічної діяльності

Зміст заняття: 1. Діагностика професійної позиції студента в ситуаціях організації взаємодії з аудиторією.

 2. Виконання та аналіз вправ на аналіз технології побудови зразків педагогічної розповіді.

 3. Моделювання творчого задуму педагогічної розповіді. Публичний захист теми, надзавдання і структура педагогічної розповіді.Практичне з а н я т т я № 10

Тема. Майстерність учителя в керуванні психічним самопочуттям

Зміст заняття: 1. Діагностування рівня емоційної стабільності і здатності до керування психологічним самопочуттям.

 2. Саморегуляція та психологічне налаштовування як внутрішня техніка вчителя.

 3. Психологічна гімнастика в роботі вчителя.

 4. Засоби керування психологічним станом (музикотерапія, бібліотерапія, працетерапія, імітаційна гра, аутогенне тренування).

 5. Виконання вправ на розвиток умінь психофізичної саморегуляції, настроювання на наступну діяльність, на формування умінь знімати м’язові напруження

 6. Моделювання педагогічної ситуації: розповідь вчителя (розробка програми психологічного настроювання на виконання педагогічної розповіді в аудиторії).


Лабораторне заняття № 11

Тема. Конкурс педагогічної майстерності

Мета: перевірка рівня сформованості рівня педагогічної майстерності та педагогічної техніки, розвиток творчих здібностей.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал