European credit transfer system ects — інформаційний пакет кафедра загальної педагогіки І психології розробникСкачати 430.69 Kb.
Сторінка2/2
Дата конвертації25.12.2016
Розмір430.69 Kb.
1   2

Тема 1-2. Творчий задум уроку як діалогу вчителя з учнями.


 1. Виявлення рівня сформованості творчих здібностей студентів, їх творчого відношення до моделювання уроку.

 2. Обговорення головних теоретичних положень з теми.

 3. Виконання вправ.

 4. Ділова гра “Аукціон ідей”

Тема 3.Вибір вчителем стратегії взаємодії.

 1. Діагностика індивідуальних особливостей студентів.

 2. Обговорення головних теоретичних питань з теми.

 3. Виконання вправ на аналіз педагогічних ситуацій та обгрунтування стратегії дії.

 4. Моделювання педагогічної ситуації “Вибір та реалізація стратегії взаємодії”.


Тема 4-5. Аналіз рівня педагогічної майстерності вчителя.

 1. Перегляд відеоматеріалів “Кращий вчитель року”.

 2. Аналіз педагогічної майстерності та педагогічної техніки вчителів. Обговорення відеоматеріалів.


Тема 6-7 Конкурс педагогічної майстерності.

Організація конкурсу педагогічної майстерності.Самостійна робота

Сутність педагогічної діяльності

Розповідь учителя
Майстерність вчителя в керуванні психічним самопочуттям

Аналіз рівня педагогічної майстерності викладача

Елементи акторської майстерності в педагогічній діяльності

Комунікативні якості професійного мовлення вчителя: виразність мовлення

Творчий задум уроку як діалогу вчителя з учнями

Вибір учителем стратегії взаємодії

Майстерність вчителя в керуванні психічним самопочуттям

Конкурс педагогічної майстерності


Індивідуальні завдання


 1. Педагогічна майстерність та її складові.

 2. Педагогічна техніка, її компоненти.

 3. Розповідь вчителя як фрагмент педагогічної діяльності.

 4. Саморегуляція та психологічне настроювання.

 5. Психологічна гімнастика в роботі вчителя.

 6. Засоби керування психологічним станом.

 7. Комунікативні якості професійного мовлення вчителя: виразність мовлення.

 8. Виразність мовлення як елемент словесної дії вчителя.

 9. Засоби створення словесної картини, техніка інтонаційної виразності.

 10. Педагогічна та театральна діяльність: спільне та відмінне.

 11. Використання системи К.С.Станіславського для підготовки педагогів.

 12. Поняття комунікативності педагога.

 13. Бар’єри у спілкуванні, шляхи їх подолання.

 14. Шляхи формування комунікативності.

 15. Увага та уява вчителя в організації педагогічної взаємодії.

 16. Роль уваги та уяви на етапі моделювання майбутньої ситуації спілкування з учнями.

 17. Спостережливість, її роль в організації взаємодії. Прийоми завоювання уваги на початковому етапі спілкування.

 18. Стратегії взаємодії як засіб вирішення педагогічної ситуації.

 19. Ефективність використання різних стратегій взаємодії в педагогічних ситуаціях.

 20. Стиль взаємин та педагогічний такт, їх вплив на вибір стратегії взаємодії.

 21. Творчий задум уроку як діалогу вчителя з учнями.

 22. Педагоги-новатори Черкащини.

 23. Авторські школи України.

 24. Комунікативна забезпеченість уроку, режисура уроку.

 25. Поняття ”творчий задум уроку”.

 26. Шляхи активізації учнів в ході уроку.

 27. Активне слухання вчителя.


Тематика рефератів


 1. Феномен педагогічної майстерності у сучасній психолого-педагогічній науці

 2. Динаміка функцій учителя в сучасному навчально-виховному процесі

 3. Феномен педагогічного керівництва: теорія і практика

 4. Мотивація професійної діяльності сучасного педагога

 5. Діяльність учителя як творчий процес

 6. Професійна ідентифікація особистості вчителя

 7. Ідеал учителя на сучасному етапі розвитку освіти

 8. Професійне самовиховання вчителя: сутність, шляхи і способи реалізації

 9. Педагогічний імідж як інструмент розв’язання вчителем професійних завдань

 10. Особливості педагогічного іміджу А.Макаренка

 11. Елементи театральної педагогіки у педагогічному досвіді А.Макаренка

 12. Особливості педагогічної та акторської дії

 13. Професійно значущі якості педагога в організації ефективної взаємодії з учнями

 14. Особливості професійного мислення вчителя

 15. Шляхи розвитку педагогічної спостережливості

 16. Техніка мовлення вчителя як засіб розв’язання педагогічних завдань

 17. Природа педагогічного таланту

 18. Засоби керування вчителем психічним самопочуттям

 19. Особливості професійного мислення вчителя

 20. Професійна компетентність учителя

 21. Феномен професійної деформації

 22. Чинники атракції у взаємодії вчителя з учнями

 23. Педагогічнадія у вимірах театральної педагогіки К. Станіславського

 24. Гуманістична спрямованість педагогічної взаємодії.

 25. Критерії педагогічної майстерності сучасного вчителя

 26. Педагогічне спілкування як діалог

 27. Порівняльна характеристика особисто орієнтованого і формально-рольвого спілкування класних керівників

 28. « Я – висловлювання» в педагогічному спілкуванні

 29. Типові моделі спілкування педагогів і їх вплив на продуктивність діяльності учнів

 30. Дослідження домінуючих прийомів педагогічної взаємодії зі школярами юнацького віку

 31. Порівняльна характеристика стилів спілкування педагогів

 32. Дослідження впливу стилів спілкування педагогів на ставлення учнів до навчання

 33. Надзавдання в педагогічній діяльності

 34. Професійний ідеал взаємодії вчителя з учнями в спадщині видатних педагогів.

 35. Майстерність А.Макаренка у використанні прийомів педагогічного впливу на вихованців

 36. Гуманістична спрямованість особистості вчителя в оцінці В. Сухомлинського

 37. Використання елементів театральної педагогіки К.Станіславського у педагогічній взаємодії

 38. Способи саморегуляції педагога у професійному спілкуванні

 39. Дослідження домінуючих стилів спілкування вчителів

 40. Побудова педагогічної взаємодії на принципах педагогіки толерантності

 41. Комунікативна спрямованість реакцій вчителя на затримку відповідей учнів

 42. Порівняльна характеристика конструктивних і деструктивних реакцій учителя на уроці

 43. Умови ефективності «Я – висловлювання» в педагогічній взаємодії

 44. Етичний захист учителя в професійному спілкуванні

 45. Дослідження стратегій спілкування вчителя в сучасній школі

 46. Шляхи подолання бар’єрів у педагогічному спілкуванні

 47. Три кола уваги, їх роль в організації діяльності вчителя

 48. Прийоми забезпечення творчої уяви вчителя і учнів на уроці

 49. Педагогічний такт і маніпулювання вчителя

 50. Використання навіювання в педагогічному досвіді А.Макаренка

 51. Діалог у шкільному навчанні

 52. Мистецтво розроблення творчого задуму уроку в досвіді А. Макаренка

 53. Когнітивна установка учнів на урок : сутність, труднощі, техніка створення

 54. Техніка емоційного контакту в нестандартних ситуаціях уроку

 55. Психологічне налаштування учнів на діалог на початку року: досвід авторитарної і гуманістичної педагогіки

 56. Майстерність учителя в побудові евристичної бесіди на уроці

 57. Виконавська майстерність вчителя на уроці

 58. Мистецтво діалогізації монологу вчителя на уроці

 59. Майстерність учителя в активізації пізнавальної діяльності школярів на уроці

 60. Майстерність комбінування репродуктивної і пошукової активності учнів на етапі актуалізації і перевірки знань

 61. Режисура початкового етапу уроку

 62. Режисура завершального етапу уроку

 63. Техніка активного слухання вчителя на уроці

 64. Майстерність педагогічного запитання на уроці

 65. Техніка налаштовування вчителя на публічну творчу діяльність

 66. Творче самопочуття вчителя на уроці

 67. Завдання та надзавданнясучасного уроку: теорія та практика навчання

 68. Технологія уроку-діалогу та уроку-монологу: пошук оптимальної моделі

 69. Мистецтво ведення діалогу у процесі навчальної бесіди

 70. Майстерність учителя в забезпеченні ситуацій успіху учнів на уроці

 71. Урок як духовне спілкування вчителя з учнями в досвіді В. Сухомлинського

 72. Психолого- педагогічні характеристики уроку-діалогу в інноваційній діяльності сучасного вчителя


Контрольні питання


 1. Динаміка функцій учителя в сучасному навчально-виховному процесі

 2. Мотивація професійної діяльності сучасного педагога

 3. Діяльність учителя як творчий процес

 4. Професійна ідентифікація особистості вчителя

 5. Ідеал учителя на сучасному етапі розвитку освіти

 6. Професійне самовиховання вчителя: сутність, шляхи і способи реалізації

 7. Педагогічний імідж як інструмент розв’язання вчителем професійних завдань

 8. Елементи театральної педагогіки у педагогічному досвіді А.Макаренка

 9. Професійно значущі якості педагога в організації ефективної взаємодії з учнями

 10. Особливості професійного мислення вчителя

 11. Шляхи розвитку педагогічної спостережливості

 12. Техніка мовлення вчителя як засіб розв’язання педагогічних завдань

 13. Засоби керування вчителем психічним самопочуттям

 14. Особливості професійного мислення вчителя

 15. Професійна компетентність учителя

 16. Гуманістична спрямованість педагогічної взаємодії.

 17. Критерії педагогічної майстерності сучасного вчителя

 18. Педагогічне спілкування як діалог

 19. Порівняльна характеристика особисто орієнтованого і формально-рольвого спілкування класних керівників

 20. Типові моделі спілкування педагогів і їх вплив на продуктивність діяльності учнів

 21. Дослідження домінуючих прийомів педагогічної взаємодії зі школярами юнацького віку

 22. Порівняльна характеристика стилів спілкування педагогів

 23. Дослідження впливу стилів спілкування педагогів на ставлення учнів до навчання

 24. Надзавдання в педагогічній діяльності

 25. Професійний ідеал взаємодії вчителя з учнями в спадщині видатних педагогів.

 26. Майстерність А.Макаренка у використанні прийомів педагогічного впливу на вихованців

 27. Гуманістична спрямованість особистості вчителя в оцінці В. Сухомлинського

 28. Використання елементів театральної педагогіки К.Станіславського у педагогічній взаємодії

 29. Побудова педагогічної взаємодії на принципах педагогіки толерантності

 30. Порівняльна характеристика конструктивних і деструктивних реакцій учителя на уроці

 31. Дослідження стратегій спілкування вчителя в сучасній школі

 32. Шляхи подолання бар’єрів у педагогічному спілкуванні

 33. Прийоми забезпечення творчої уяви вчителя і учнів на уроці

 34. Педагогічний такт і маніпулювання вчителя

 35. Використання навіювання в педагогічному досвіді А.Макаренка

 36. Діалог у шкільному навчанні

 37. Мистецтво розроблення творчого задуму уроку в досвіді А. Макаренка

 38. Техніка емоційного контакту в нестандартних ситуаціях уроку

 39. Майстерність учителя в побудові евристичної бесіди на уроці

 40. Техніка активного слухання вчителя на уроці

 41. Техніка налаштовування вчителя на публічну творчу діяльність

 42. Творче самопочуття вчителя на уроці

 43. Технологія уроку-діалогу та уроку-монологу: пошук оптимальної моделі

 44. Мистецтво ведення діалогу у процесі навчальної бесіди

 45. Майстерність учителя в забезпеченні ситуацій успіху учнів на уроці

 46. Урок як духовне спілкування вчителя з учнями в досвіді В. Сухомлинського

 47. Психолого- педагогічні характеристики уроку-діалогу в інноваційній діяльності сучасного вчителя


Базова література


  1. Зязюн І. Педагогічна майстерність. – К.,1997.

  2. Станиславский К.С. Работа актера над собой //Собр.соч. В 8т. – Т.2. – С.

332-347.

  1. Томан Іржі. Мистецтво говорити. – К.,1989. – 229 с.

  2. Макаренко А.С. Методика організації виховного процесу / Твори. У 7 т. –

К., 1954. – Т. 5. – С.76-80.

  1. Беляев Г.С., Лобзин В.С., Копылова И.А. Психологическая саморегуляция. –

Л.,1983. – С. 51-139.

  1. Бабич Н.Д. Основи культури мовлення. – Львів,1990. – С.140-205.

  2. Головин Б.Н. Основы культуры речи. – М.,1988. – С.41-122.

  3. Гиппиус С.В. Гимнастика чувств. – М,1974. – 231 с.

  4. Кнебель М.О. Поэзия педагогики. – М.,1976.

  5. Мороз О., Омеляненко В. Перші кроки до майстерності. – К.,1982. – С.12-15, 16-17.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал