«Економіка підприємства» 06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»Сторінка8/8
Дата конвертації08.01.2017
Розмір0.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Сумського національного аграрного університету
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Спеціальність: 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового

виробництва»

5.03050401 «Економіка підприємства»

5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»
Семестр: ІІІ
Навчальна дисципліна: Історія України
Форма проведення: Державна підсумкова атестація
В А Р І А Н Т 12
Завдання 1–5 мають ЧОТИРИ варіанти відповідей, серед яких треба вибрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ
1. Які воєнні події 1919 р. позначено стрілками на картосхемі?

А Наступ Червоної армії в січні–травні Б Наступ Добровольчої армії в червні–жовтні

В Наступ Армії УНР та УГА в липні–серпні Г Перший зимовий похід військ УНР


А

Б

В

Г

Варіант 12
2. Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій
1 Прийняття Верховною Радою Конституції України

2 Ухвалення Верховною Радою Закону України «Про Збройні Сили України»

3 Вступ України до Ради Європи

4 Обрання Віктора Ющенка Президентом України
А 2, 3, 1, 4 Б 2, 4, 3, 1 В 3, 4, 1, 2 Г 4, 3, 1, 2


А

Б

В

Г3. Упізнайте особу за описом й фото.
«Авіаконструктор, один з піонерів авіації. Під час навчання в Київському політехнічному інституті спроектував і побудував кілька гвинтокрилів та літаків-біпланів. У 1911 р. на літаку власної конструкції встановив світовий рекорд швидкості з екіпажем. Під його керівництвом були побудовані багатомоторні літаки. У 1918 р. емігрував у Францію, у 1919 р. - у США, де займався конструюванням. Його фірма створила нове покоління гвинтокрилих машин, які сьогодні працюють у всьому світі».http://diletant.ru/upload/medialibrary/e57/e57e9320e23ca2dcf8bb45383dc71141.jpg
А Ігор Сікорський

Б Петро Нестеров

В Сергій Уточкін

Г Федір АндерсА

Б

В

Г4. Роздивіться плакат і укажіть кінцевий результат експерименту, який керівництво Радянського Союзу розпочало в 1954 р.

http://www.krasnoyeznamya.ru/gallery/rm_12_918.jpg


А Розпочався імпорт зерна і з США й Канади

Б Збільшилися обсяги експорту зерна в країни

Європи


В Зменшилися обсяги експорту зерна в країни

Америки


Г Склалася система щорічного розширення площ

неосвоєних земель

А

Б

В

Г

Варіант 12
5. Яке поняття відповідає визначенню?
«Політика радянського керівництва, спрямована на утвердження контролю за життям національних республік, яка здійснювалася за допомогою переведення діяльності органів управління, культурно-освітніх закладів, преси на місцеві мови національностей».
А Індустріалізація

А

Б

В

Г

Б Націоналізація

В Коренізація

Г Колективізація

Завдання 6 передбачає запис року події, про яку йдеться у фрагменті з історичного джерела
6. Коли було ухвалено документ, уривок з якого наведено?
«Російська Соціалістична Федеративна Радянська Республіка (РСФРР), Українська Соціалістична Радянська Республіка (УСРР), Білоруська Соціалістична Радянська Республіка (БСРР) і Закавказька Соціалістична Федеративна Радянська Республіка (ЗСФРР – Грузія, Азербайджан і Вірменія) укладають цей союзний договір про об'єднання в одну союзну державу – "Союз Радянських Соціалістичних Республік"...»
____________________________________________________________________________________________


Завдання 7 передбачає запис терміна явища, про яке йдеться у фрагменті з історичного джерела
7. Про яке явище йдеться в уривку з історичного джерела?
«Так прийшла весна 1942 р. Прийшов наказ набирати робочу силу до Німеччини. Старості, коменданту та його прибічникам ніколи, треба знайти ворогів, щоб не залишити нікого в селі. Були складені списки і розіслані повідомлення, в яких говорилося: "Ви повинні виїхати до Німеччини на побудову нової Європи". На село ніби хмара насунула. Великий жах найшов на людей... Втечеш ти – сім'я постраждає. Та ось почали бігати поліцаї і силоміць загонити до старостату. Плачучи, ішли дівчата, хлопці. Тужили, ніби за мертвими, матері, сестри, рідні»
____________________________________________________________________________________________

У завданні 8 треба визначити наслідки запропонованих подій, явищ чи процесів

та стисло записати їх дома твердженнями
8. З відомих вам наслідків реформування сільського господарства за доби «відлиги» запишіть два

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Варіант 12
Завдання 9 передбачає визначення спільних характеристик у порівнюваних

історичних об’єктах та відмінностей між ними. Визначте спільне (не менше 1 характеристики)

та відмінне (не менше 2 характеристик), запишіть відповідь у вигляді таблиці
9. Порівняйте явища та процеси, характерні для соціально-економічної політики радянської України за доби «воєнного комунізму» та непу.


Спільне

 _________________________________________________________________________________________Відмінне

___________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________

Завдання 10 спрямоване на роботу з історичним джерелом. Це відкрите завдання,

яке передбачає складання розгорнутої письмової відповіді:
1) визначте, ким був автор документа; узагальніть, про що йдеться в документі, з'ясуйте, коли відбулися описані в ньому події;

2) визначте, як автор розповіді ставиться до описуваних подій або історичних діячів; поміркуйте, навіщо автор документа свідчить про події; з'ясуйте (сформулюйте) значення подій та явищ, про які йдеться в джерелі;

3) поміркуйте, у чому цінність джерела, стисло викладіть своє ставлення до описаних подій або діячів
10. Проаналізуйте історичне джерело та дайте йому оцінку
З інтерв’ю Августина Волошина кореспонденту чеської газети
«Так, справді, всі три народи – чехи, словаки й українці – є по мові близькі та без більших труднощів можемо порозумітися. Відносно цього пригадую собі одну цікаву подію з року 1919, яка стверджує нашу мовну спорідненість. Президент Масарик не міг вийти з дива, як ми взаємно розуміємося, навіть підозрював мене, що я говорю теж і по-чеськи. Була це, однак, наша українська мова, якою говорить населення Карпатської України. Що нас, крім цього, ще зв’язує? Двадцятиліття спільного державницького життя мусило залишити якісь сліди. Тільки сліпі та несправедливі не можуть видіти тих зв’язків нашого приятельства та взаємності. Ми, українці, тільки зискали цим, це доказує наше шкільництво та різні освітні корпорації.

Але є тут, крім цього, ще інша реальна підстава нашої взаємності, а це федеративний лад нашої держави. Нас зв’язує географічна конфігурація, спільна західна культура, господарські зв'язки, і само собою-розуміється, що і слов'янство. Погоджуюся з тим, що наша федерація є пробним каменем практичного, справедливого співжиття слов'янських народів. Я є переконаний, що ми цей іспит видержимо і дамо так приклад для інших. Нашу взаємність у республіці я характеризував би ще так: ми зжилися, це я сам відчуваю, я в Празі завжди дома, як між своїми. Я міг би навести багато доказів щодо доброї волі чехів, були і є й досі зносини справді братерські...

І в наступному році буде мати влада Карпатської України повні руки праці. На політичному горизонті наближаються соймові вибори. Будуть проведені за п’ять місяців, як то закон приписує, я є переконаний, що українська національна думка вийде з виборів переможною – побідительницею, сойм буде мати українську більшість. Покладаємося теж і на чехів. Гарний початок співпраці українців і чехів у Карпатській Україні зробили недавно обидві народні ради – чеська і українська. їхні функціонери багато дечого об'яснили, договорилися на співпраці, і це може бути добрим підкладом для дальшої співпраці обидвох народів. У шкільництві потребуємо багато шкіл та класів, будемо наше шкільництво поширювати, народ це добре розуміє, дві депутації передучера тут просили владу, щоб зорганізувала дві горожанські школи на селі. Український Університет хочемо перенести з Праги до Хуста. Признаємо, що Український Університет багато виконав у Празі, але ліпше його мати в серці народу...

Будуємо нову Карпатську Україну та її головне місто, яким правдоподібно буде Хуст. Ведемо вже переговори про побудовання біля ста помешкань для державних службовців. На просторі між Замковою горою і залізничним двірцем побудуємо нову урядничу дільницю, наше хустське Ґалаґо. Побудуємо там палац уряду, університет, катедралю, домівки для студентів, музей, український народний театр. Буде це модерна дільниця з широкими вулицями. У наступному році з весни розпочнемо будувати залізничну лінію впродовж Карпатської України через Перечин, Сваляву до Хуста. Рахуємо при тому на чеський капітал і чеські технічні сили. Правда, зголошується й чужий капітал. Будемо підпирати туристичний рух, а це нас ще більше зближить із заходом і з Чехією. Український народ є релігійний, і будемо його виховувати у вірі в Бога. З щирого серця бажаю державі чехів, словаків і українців, щоб у новім році всебічно закріпила свою внутрішню структуру. Я вірую в її добру господарську, культурну й соціяльну будучність. Що переказую чехам на Заході? Щоб між ними й українцями настали найбільші приятельські зносини»


____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал