«Економіка підприємства» 06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»Сторінка7/8
Дата конвертації08.01.2017
Розмір0.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

3. Хто написав статтю-відозву

«Війна і українці», у якій висловлювалася думка проте, що тільки після виконання свого обов'язку перед Росією всі народності можутьрозраховувати на надання їм «Відповідних прав»?

Кость Левицький Нестор Махно Євген Чикаленко Симон Петлюра


А

Б

В

Г


8. Про який план ідеться в уривку з джерела?

«Кінцевою метою операції є створення загороджувального бар'єра проти азіатської Росії по загальній лінії Волга (Астрахань) - Архангельськ. За допомогою концентрованих ударів знищити російські війська, що перебувають в Україні».
А «Ост» Б «Барбаросса» В «Вайс» Г «Оверлорд»


А

Б

В

Г


16. Розгляньте фото і вкажіть, яку основну місію виконують представники цієї організації в 2014 р. на Сході України.http://1905.az/wp-content/uploads/2014/06/budapest.jpg

А Спостерігачі

В Військові консультанти

Б Волонтери

Г Політичні консультанти
А

Б

В

Г


Варіант 10
Завдання 6 передбачає запис року подій, про які йдеться у фрагменті з історичного джерела
6. Яку дату слід уписати на місці пропуску в джерелі?
«І я, й інші мої бойові товариші завжди доходили висновку: якби збереглися ті кадри, до яких належали Тухачевський, Якір, Уборевич, Корк та інші, – всі ті, кого ми втратили в ______ році, ми, безперечно, мали б менше невдач, швидше і не з такими великими втратами розгромили б німецько-фашистські орди»
____________________________________________________________________________________________

Завдання 7 передбачає запис назви організації, про яку йдеться у фрагменті з історичного джерела
7. Про заснування якої партії йдеться у фрагменті зі спогадів Юрія Колларда?
«У другій половині 1899 р. Антоновича в Харкові не було; повернувся він до Харкова з Києва на початку 1900 року. Якось він зайшов до Боніфатія Камінського, якому розвинув намічений план заснування партії. Б.Камінський дуже цим захопився, й вони вирішили зараз же обміркувати це в тіснішому колі активних членів "Української Студентської Громади". Намітили вони, крім себе, для цього ще М.Русова, Л.Мацієвича, О.Коваленка, Б.Мартоса і мене... Організація була суто конспіративною й окремою від "Харківської Студентської Громади". Першою книжкою рішено випустити щось програмове й звернутися за цим до Миколи Міхновського, який потім згодився написати те у формі промови...»
____________________________________________________________________________________________
У завданні 8 треба визначити наслідки запропонованих подій, явищ чи процесів

та стисло записати їх двома твердженнями
8. З відомих вам наслідків десталінізації в суспільно-політичному житті України за доби «відлиги» запишіть два
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 9 передбачає визначення спільних характеристик у порівнюваних

історичних об’єктах та відмінностей між ними. Визначте спільне (не менше 1 характеристики)

та відмінне (не менше 2 характеристик), запишіть відповідь у вигляді таблиці

9. Порівняйте причини голодоморів в Україні (1921–1923) та (1932–1933)


Спільне

 _________________________________________________________________________________________Відмінне

___________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________
Варіант 10
Завдання 10 спрямоване на роботу з історичним джерелом. Це відкрите завдання,

яке передбачає складання розгорнутої письмової відповіді:
1) визначте, ким був автор документа; узагальніть, про що йдеться в документі, з'ясуйте, коли відбулися описані в ньому події;

2) визначте, як автор розповіді ставиться до описуваних подій або історичних діячів; поміркуйте, навіщо автор документа свідчить про події; з'ясуйте (сформулюйте) значення подій та явищ, про які йдеться в джерелі;3) поміркуйте, у чому цінність джерела, стисло викладіть своє ставлення до описаних подій або діячів
10. Проаналізуйте історичне джерело, та дайте йому оцінку
З «Щоденника» Євгена Чикаленка
«У перший день пішов я до С.Петлюри, щоб довідатись, чого вони від мене, власне, хочуть. Петлюра зараз же вийшов до мене в вітальню і, поцілувавшись, запросив мене до кабінету. Враження Петлюра зробив на мене втомленого, змученого і якогось пригніченого... На моє запитання чого чи нащо вбий з Лівицьким мене викликали, він одповів, що їм взагалі хотілося б порадитись з українськими буржуазними елементами, а особливо зо мною, який увесь вік так багато працював для українського відродження і т. д. Жалкував, що саме нема Лівицького, і просив мене посидіти у Варшаві...

Перше всього їм хотілося б знати мою думку про договір з поляками, який вони оце мають підписати, і коротенько розказав, в чім той договір міститься. Границя з Польщею приблизно має піти від Дністра по Збручеві, а потім по Стирі і по Прип'яті до Дніпра; Польща за те визнає самостійну Українську державу в її етнографічних межах на сході і військовою силою і технічною допомогою поможе Українському урядові виперти більшовиків за Дніпро. Тобто [Польща] в межах 1772 року, а далі вже самі українці мають коли зможуть, очистити Лівобережжя від більшовиків. Я на це одповів, що не вірю в успіх сього договору, що він, на мою думку, скінчиться так само нічим, як і договір Виговського, бо є третій контрагент –Москва, яка всіми силам и буде стремитись захопити Україну, і, певне, справа української державності скінчиться так само, як і в 17 в., миром Москви з Польщею за наш кошт, тобто поділом України по якомусь новітньому Андрусівському договору. На се Петлюра відповів мені, що вони другого виходу не бачать і рішають зробити останню спробу організації Української держави. Я на се одповів, що, дійсно, тепер виходу нема і я шкодую, що Винниченко підняв "петлюринське" повстання проти Скоропадського і таким способом роз валилась держава, яка почала була за німецькою силою організовуватись, а ще більше шкодую, що наші соціалісти не зуміли поладнати з німцями ще до скоропадщини. Петлюра одповів, що коли б вони не: підняли повстання, то все одно його підняли б більшовицькі елементи, коли почався більшовизм серед німецького війська, І тоді повстання перейшло б не під українським національним прапором, що було б ще гірше. – "Може й так, – кажу, – хоч мені здається, що найняті німці змогли б охоронити Україну від більшовиків. Ну, та це вже минулось, і нема чого про це говорити. Коли Ви, – кажу, – хочете попробувати, то пробуйте на свій страх і риск. Ім'я Виговського через таку пробу перейшло в історію з почесною репутацією, хоч та проба і не вдалась".

...Почався польський наступ на Україну... Напевне, на зиму знов насунуть московські більшовики і разом з нашим селянством випруть з України Петлюру з поляками, як виперли Скоропадського з німцями. Ще, мабуть, не скоро наступить час, коли маятник революції спиниться на лінії, яку встановлять москалі з поляками, але напевне можна сказати, що лінія та ляже не по Дніпру, а західніше – або по Південному Бугові, або по Стирі, в залежності від того, якої сили буде напор з Московщини. Але не виключено, що хвиля більшовицька докотиться аж до Варшави, хоч сього я не сподіваюсь, бо Польща далеко менше, ніж Україна, а тим більше, ніж Московщина, має більшовицького ґрунту: селянство в Польщі забезпечене надільною землею далеко більше, ніж селянство у всій бувшій Росії, a пролетаріат міський ще захоплений національним патріотизмом, ще повний захвату про відродження своєї держави. Поживем – побачим!»
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

охтирський коледж

Сумського національного аграрного університету
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Спеціальність: 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового

виробництва»

5.03050401 «Економіка підприємства»

5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»
Семестр: ІІІ
Навчальна дисципліна: Історія України
Форма проведення: Державна підсумкова атестація

В А Р І А Н Т 11
Завдання 1–5 мають ЧОТИРИ варіанти відповідей, серед яких треба вибрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ
1. Які воєнні події 1919 р. позначено стрілками на картосхемі?

А Наступ польської армії генерала Ю.Галлера під час українсько-польської війни

Б Наступ Української галицької армії під час українсько-польської війни

В Відхід Української галицької армії за річку Збруч

Г Перший зимовий похід Армії УНР


А

Б

В

ГВаріант 11

2. Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій
1 Виступ М. Хрущова «Про культ особи та його наслідки» на XX з'їзді КПРС

2 Суд у Львові над членами Української робітничо-селянської спілки

3 Опублікування праці І.Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація»

4 Обрання П.Шелеста першим секретарем ЦК Компартії України
А 2, 4, 1, 3 Б 2, 1, 4, 3 В 1, 2, 4, 3 Г 4, 3, 1, 2


А

Б

В

Г


3. Укажіть особу за описом та фото.http://www.idd.mid.ru/img/ministry18.jpg
«Він походив з відомої української родини, яка посідала провідне місце в торгівлі цукром, хлібом, худобою, у суконному виробництві тощо. Отримав блискучу освіту, знав тринадцять мов, був вундеркіндом у математиці, вправним альпіністом і віртуозним музикантом. Він був міністром фінансів та міністром іноземних справ у Тимчасовому уряді Росії».
А Кіндрат Яхненко

Б Федір Симиренко

В Михайло Терещенко

Г Іван ХаритоненкоА

Б

В

Г


4. Укажіть термін, який відповідає визначенню.
«Перевищення смертності над народжуваністю».
А Гендерність Б Асиміляція В Депопуляція Г Популяція

http://image.zn.ua/media/images/original/apr2013/60283.jpg


А

Б

В

Г


12. Коли відбулася подія, яку ілюструє наведений плакат?
А 28 жовтня 1944 р .

Б 8 травня 1945 р .

В 9 травня 1945 р .

Г 2 вересня 1945 р.А

Б

В

Г


Варіант 11
Завдання 6 передбачає запис хронологічних меж подій, про які йдеться у фрагменті з історичного джерела
6. У які роки відбувалися події, засвідчені уривком зі щоденника Є.Чикаленка?
«Партійне життя наше в Києві зовсім завмерло, бо частина членів Української демократично-радикальної партії впірнула цілковито в легальну культурно-просвітню працю в "Просвіті", в організацію Народного Університету, а друга – у працю в першій українській щоденній газеті "Громадська Думка", в місячнику "Нова Громада" та в журналі "Україна", у який переіменувалася "Київська Старина" після відсвяткування свого 25-річного ювілею... Отже, з розквітом українського культурно-просвітнього життя поступово завмирало партійне, а після розпуску 2-ї Державної думи, коли почалася страшенна столипінська реакція, і зовсім завмерло»
____________________________________________________________________________________________
Завдання 7 передбачає запис імені діяча, про якого йдеться у фрагменті з історичного джерела
7. Ім'я кого з історичних діячів пропущено в уривку з виступу М.Хрущова перед керівництвом західноукраїнських областей?
«Удар, який ми завдали ________ , виявився дуже вдалим: Необхідно підтримати ініціативну групу по переходу до православ'я, підтримати священиків, які переходять від уніатства до православної віри... Якась кількість уніатів необхідна для того, щоб мати свою агентуру... Нам вигідна, щоб уніати перейшли в Православну віру. Це політика, щоб відірвати від Риму і прилучити до православної церкви»
____________________________________________________________________________________________
У завданні 8 треба визначити причини запропонованих подій, явищ чи процесів та

стисло записати їх двома твердженнями
8. З відомих вам причин поразки Української Центральної Ради запишіть дві
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
Завдання 9 передбачає визначення спільних характеристик у порівнюваних

історичних об’єктах та відмінностей між ними. Визначте спільне (не менше 1 характеристики)

та відмінне (не менше 2 характеристик), запишіть відповідь у вигляді таблиці
9. Порівняйте явища та процеси, характерні для розвитку промисловості радянської України за доби непу та першої п’ятирічки.


Спільне

 _________________________________________________________________________________________Відмінне

___________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________

_____________________________________________

Варіант 11
Завдання 10 спрямоване на роботу з історичним джерелом. Це відкрите завдання,

яке передбачає складання розгорнутої письмової відповіді:
1) визначте, ким був автор документа; узагальніть, про що йдеться в документі, з'ясуйте, коли відбулися описані в ньому події;

2) визначте, як автор розповіді ставиться до описуваних подій або історичних діячів; поміркуйте, навіщо автор, документа свідчить про події; з'ясуйте (сформулюйте) значення подій та явищ, про які йдеться в джерелі;3) поміркуйте, у чому цінність джерела, стисло викладіть своє ставлення до описаних подій або діячів
10. Проаналізуйте історичне джерело та дайте йому оцінку
З листа комсомольця Пастушенка із с. Полонисте

(нині Голованівський район Кіровоградської області)
«Ось таке вислухайте, тов. Сталін! Село має 317 дворів, колективізоване на 100%. А що, тут, думаєте, радянська влада? Ні, не радянська, а-чисто буржуазний строй. Пригадайте панщину: 6 днів роби панам, а 7-й – неділя, в яку не можна робити, бо свято. Так і на селі – щодня роблять в артілі. Коло дому нічого, крім будівель, а ти податок із дому дай за те, що робили в колгоспі, позику підписався в колгоспі на 40 крб. – віддай із дому. Третій рік у колгоспі усуспільнено все, та ще й хлібозаготівлю дай за ту землю, що здав у колгосп [за] З роки. Не йди до колгоспу за хлібом, бо ще й сам здай пудів 45 з 3 дec. поля, ну і пай у кооперації 28 крб., аванс і будівництво теж до 15 крб. здай з дому, а [за] продукти за три роки – копійки грошей, отаке життя.

Село виконало план на 65%, колгосп вивіз весь хліб до фунта, всі культури. Зараз коням ні в зуб, лише пшенична січка, і кроплять мелясом, вже загинуло 56 коней.

І починають вмирати з голоду люди, пухнуть, діти кажуть -"хліба, хліба". Не думайте, шановний керівник, що не робили люди (і вдарно), але був недорід, який до уваги ніхто не бере. Прошлий рік урожай був середній і то ледве прожило населення і план був 38 тис. пуд., а зараз 57 тис. пуд. Зараз бригада 86 осіб ходить 3 місяці і нічого не зроблять, день у день ходять під кожну хату. Від початку кампанії уже перешпарили разів 60 кожну хату. Забрали до фунта всі городні [культури], в колгоспі, в колгоспників [залишили] на душу 2 пуда картоплі, а всю до фунта – в заготівлю. Ніякого передбачення на весняний посів, насіння ні фунта немає, ніякої культури... І буряки, і капусту квашену забрали, і забирають курей. І здають селяни, бо нічим годувати, іде таємний забій кролів. Оце таке, товаришу Сталін.

Трудодень обійшовся 37 коп., [а] пара чобіт – 36 крб., пара черевиків – 26–22 крб., костюм – 80 крб., який був 25 [крб.] прошлий рік. Ви розумієте, що і пачка папірос 35 коп. розкурочних. Отак, тов. Сталін, сто день на одну пару чобіт, урівнялка, довели владу рад. Керують [не] робітники і селяни, [а] поміщики та буржуї, тому що робітник не буде висисати останньої крові й серця, тому що. він розуміє голод і холод. Фунта соломи не дають, у хатах холод, розкуркулюють бідняків, колгоспників викидають з колгоспу за те, що хліба не дають. Зажим – не дають селянинові балакати на зборах, садять і судять ні за що. Що захотіли активісти, то й. зроблять, а маса ні при чому. Сільраду вибрали, але й жодного члена вибраного, всі нові й нові чужі люди, не вибрані, і та ж кооперація, і все.

Маса населення підбурена проти радвлади, немає ніякої культроботи та, одна хлібозаготівля й годі, сільбуд закритий, ніхто не йде, чекаючи з дня на день смерті. Робітникам, які працювали колись у колгоспі, а зараз пішли на промисловість, їх дітям і дружинам нема спокою. Пайок, який привозять, забирають голодні. Вечором не можна вийти в село, б'ють каміннями, скидають чоботи, в кого є, населення босе, голе, голодне, діти не відвідують школи, тоже босі, голі й голодні, [без] гарячих сніданків [не] один місяць і хліба, лише чай без цукру. В селі ні гасу світить, ні мила, про жири, то й не згадуй, нема соняшнику, ні фунта з 40 га не залишилось, усе в заготівлі...»

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________охтирський коледж


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал