«Економіка підприємства» 06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»Сторінка6/8
Дата конвертації08.01.2017
Розмір0.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

8. З відомих вам наслідків політичних репресій 1930-х років у радянській Україні запишіть два

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 9 передбачає визначення спільних характеристик у порівнюваних

історичних об’єктах та відмінностей між ними. Визначте спільне (не менше 1 характеристики)

та відмінне (не менше 2 характеристик), запишіть відповідь у вигляді таблиці
9. Порівняйте становище в радянській Україні за доби НЕПу та першої п’ятирічки


Спільне

 _________________________________________________________________________________________Відмінне

___________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________

Завдання 10 спрямоване на роботу з історичним джерелом. Це відкрите завдання, яке передбачає складання розгорнутої письмової відповіді:
1) визначте, ким був автор документа; узагальніть, про що йдеться в документі, з'ясуйте, коли відбулися описані в ньому події;

2) визначте, як автор розповіді ставиться до описуваних подій або історичних діячів; поміркуйте, навіщо автор документа свідчить про події; з'ясуйте (сформулюйте) значення подій та явищ, про які йдеться в джерелі;3) поміркуйте, у чому цінність джерела, стисло викладіть своє ставлення до описаних подій або діячів
10. Проаналізуйте історичне джерело та дайте йому оцінку
Зі спогадів Володимира Хільчевського
«Могутній вал радянських армій Центрального, Воронезького та Степового фронтів, набравши розгону на курських і бєлгородських полях, покотився до Дніпра, вздовж якого проходив гітлерівський "Східний вал". Фюрер на весь світ заявив, що на Дніпрі... "буде боротися, якщо треба, сім років"...

На територіях щойно визволених Сумської та Чернігівської областей відразу ж почалася мобілізація, і невдовзі слідом за передовими військовими частинами потяглися колони новобранців. Серед них були такі, що вже служили в армії, однак за якихось обставин (полон, оточення ) відбилися від своїх частин, але більшість – 18-19-річні юнаки. Обдерті, обшарпані, – за два роки окупації обносилися, – з "сидорами" за плечима йшли і йшли нескінченним потоком. В одній із таких колон крокував і я – хлопчина вісімнадцяти з половиною років...

Варіант 8
У тилу дивізії в Черненському лісі (пішов під води Київського моря) формувалися підрозділи, які ночами переправлялися на плацдарми. Дійшла черга й до того підрозділу, у якому був я. Удень нас вишикували для складання присяги, а потім відбувся мітинг. Промовці закликали виконати свій обов'язок перед Батьківщиною, докласти зусиль для розгрому ненависного ворога. Однак фраза: "На лівому березі для вас землі немає. Хочете вижити – тримайтеся за правий", – вразила неприємно... Атаки, контратаки змінювалися довгим нудотно-бездіяльним сидінням в окопах, коли ні вилізти, ні розім'ятись, а потім знову атаки, контратаки...

...Звідки мені було знати, що вже десь таємно з Букринського на Лютізький плацдарм перекидається потужна танкова армія генерала Рибалка... Згодом я почав це розуміти, став, як мені здавалося, заправським солдатом, але тоді гадав, що саме па мені й на тих сіромах-воїнах, які сиділи в окопах на схилі висоти, лежить уся відповідальність за долю Батьківщини... Пішли дощі. Дно окопів і траншей, нічим не захищених зверху, розкисло. Під ногами хлюпало, все промокло наскрізь, глинясте місиво доходило вище щиколоток, навіть плащ-палатки, що були лише в декого зі старих солдатів, уже не затримували води, одяг став важким, холодним. Особливо тяжко було пораненим. Вивезти вдень їх було неможливо – схили добре прострілювались. І, чекаючи ночі, поранені лежали в багні в траншеях. Через них переступали, було, що й наступали...

1 листопада розпочався наступ на Київ з Букринського плацдарму. Німці почали перекидати туди війська, послабивши Лютізький. A 3 листопада загриміла потужна канонада, розпочався наступ з нашого, Лютізького, плацдарму, який... завершився звільненням Києва.

Важко уявити, що відбувалося на плацдармі протягом 40 днів з дня висадки на правий берег перших бійців до початку загального наступу. Газета "Правда" 22 вересня 1983 p., відзначаючи 40-річчя визволення Києва, писала, що село Ясногородка протягом 35 днів переходило з рук у руки 27 разів. 27! Це в декілька разів більше, ніж славнозвісний Мамаїв курган. Лягло в Ясногородці людей муштрованих немало, а ще більше, мабуть, немуштрованих, таких, як я, що перед тим, як потрапити в окоп, навіть жодного разу не вистрілили з бойової гвинтівки, не кинули бойової гранати...»
____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

охтирський коледж

Сумського національного аграрного університету
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Спеціальність: 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового

виробництва»

5.03050401 «Економіка підприємства»

5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»
Семестр: ІІІ
Навчальна дисципліна: Історія України
Форма проведення: Державна підсумкова атестація
В А Р І А Н Т 9
Завдання 1–5 мають ЧОТИРИ варіанти відповідей, серед яких треба вибрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ
1. Які воєнні події Першої світової війни передували встановленню лінії фронту, позначеної на картосхемі?

А Галицька битва (серпень–вересень 1914 р.)

Б Горлицький прорив (травень–жовтень 1915 р.)

В Брусиловський прорив (червень–серпень 1916 р.)

Г Битва на горі Лисоня (серпень–вересень 1916 р.)


А

Б

В

ГВаріант 9

2. Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій
1 Утворення Товариства українських поступовців (ТУП)

2 Початок Столипінської реформи в Росії

3 Проголошення маніфесту про вибори І Державної думи

4 Створення першої політичної партії в Наддніпрянській Україні (РУП)
А 1, 3, 4, 2 Б 3, 4, 1, 2 В 3, 2, 1, 4 Г 4, 3, 2, 1


А

Б

В

Г


3. Хто очолював Українську повстанську армію від 1942 р.?

Степан Бандера Роман Шухевич Євген Коновалець Андрій Мельник


А

Б

В

Г


4. Коли було прийнято Універсал Центральної Ради, у якому проголошувалося:
«Хай буде Україна вільною. Не одділяючись від Росії, не розриваючи з державою російською, хай народ український на своїй землі має право сам порядкувати своїм життям».
А Липень 1917 р. Б Червень 1917 р. В Листопад 1917 р. Г Січень 1918 р.


А

Б

В

Г
5. Який історичний період ілюструє наведена фотографія?
А 1936-1941 рр.

Б 1945-1953 рр.

В 1953-1964 рр.

Г 1964-1982 рр.А

Б

В

Г


Варіант 9
Завдання 6 передбачає запис року події, про яку йдеться у фрагменті з історичного джерела
6. Який рік слід записати на місці пропуску в джерелі?
«Не передати словами, з яким хвилюванням зустрів я Акт проголошення незалежності України, прийнятий Верховною Радою 24 серпня ______ і підтверджений на Всеукраїнському референдумі 1 грудня. Чи сподівався, страждаючи в польських і радянських концтаборах, що доживу до такого часу, що здійсняться мої найзаповітніші мрії? Богові було угодно, щоб сталося саме так. І щоб я впевнився: моя причетність до боротьби з поневолювачами України не була марним поривом душі...»

____________________________________________________________________________________________

Завдання 7 передбачає запис події, про яку йдеться у фрагменті з історичного джерела
7. Про яку подію повоєнної України йдеться в джерелі?
«...Військо Польське провело виселення нашого населення дуже швидко, оскільки протягом чотирьох годин кожен господар мусив спакувати речі й виїхати із села. У деяких селах, наприклад у селах Криве на р.Сян, Творильчик, Творильне, Студене, Бук, Довжиця, Лішня, Полянки та Жерниця, Військо Польське давало людям на збори лише дві години. У зв'язку з таким коротким терміном часу на збори населення це мало змоги, забрати із собою сільськогосподарські машини (молотилки, зерноочисні машини, січкарні, плуги, борони), предмети домашнього господарства, швейні машини, картоплю тощо. Все це забрало польське цивільне населення разом з Військом Польським до міст Балигород, Сянік, Лісько, Риманів й навіть до Кросна»

____________________________________________________________________________________________
У завданні 8 треба визначити наслідки запропонованих подій, явищ чи процесів та

стисло записати їх двома твердженнями
8. З відомих вам соціально-економічних наслідків форсованої індустріалізації в радянській Україні запишіть дві

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Завдання 9 передбачає визначення спільних характеристик у порівнюваних

історичних об’єктах та відмінностей між ними. Визначте спільне (не менше 1 характеристики)

та відмінне (не менше 2 характеристик), запишіть відповідь у вигляді таблиці
9. Порівняйте явища та процеси, характерні для розвитку промисловості в УРСР у роки перебудови (1985–1991) та незалежної України (2000–2015).


Спільне

 _________________________________________________________________________________________Відмінне

___________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________
Варіант 9
Завдання 10 спрямоване на роботу з історичним джерелом. Це відкрите завдання,

яке передбачає складання розгорнутої письмової відповіді:
1) визначте, ким був автор документа; узагальніть, про що йдеться в документі, з'ясуйте, коли відбулися описані в ньому події;

2) визначте, як автор розповіді ставиться до описуваних подій або історичних діячів; поміркуйте, навіщо автор документа свідчить про події; з'ясуйте (сформулюйте) значення подій та явищ, про які йдеться в джерелі;3) поміркуйте, у чому цінність джерела, стисло викладіть своє ставлення до описаних подій або діячів
10. Проаналізуйте історичне джерело та дайте йому оцінку
Зі спогадів Ірини Жиленко
«У кінотеатрі «Україна» під час перегляду «Тіней забутих предків» відбулася подія, яка увійде в історію України. Я забезпечила квитками друзів через маму, яка працювала тоді адміністратором «України». Зібралося в кінозалі все, що було чесного на той час у Києві.

Після перегляду Іван Дзюба вийшов на сцену, подякував групі і повідомив про арешти інтелігенції. Стус закликав не допустити 37-го року в Україні і запропонував на знак протесту – встати. Як це було страшно! Дрижаки пробігли спинами. Обивательська маса кинулась до «запасного виходу», як під час пожежі. Побіг перешепт, що кінотеатр оточено і будуть «брати» всіх. І все-таки більшість у залі –встала. Звісно, не всі. І ті, що не встали, уважно засікли очима тих, хто встав. Я стояла поруч із Дзюбиною дружиною. Я аж палала збудженням, а Марта зблідла. Іван зійшов зі сцени, підійшов до дружини і тихо сказав: «Так треба, Марто...». І... полетіло пір’я, себто тріски... Почалися масові вигнання з роботи. Перелічувати всіх, хто постраждав, довго. Вся нікчемна бездар, дочекавшись нарешті «свого часу», накинулась на «Дзюб-Драчів-Костенок» і таврувала, обпльовувала, аж стіни Спілки письменників, інших спілок, Інституту літератури, видавництва «Молодь», де працював тоді Дзюба, були оббризкані отруйною слиною. (Ох, які вони зараз усі віддані «українці», «святіші за Папу» – ті, що мордували І.Дзюбу, М.Коцюбинську, Ю.Бадзя та інших). Дзюбу зняли за «виявлене недовір’я до органів безпеки і партії». А величезну групу літературної інтелігенції було затавровано як «вороже літературне угрупування, яке перейшло в політичне». Було складено списки проскрибованих молодих літераторів. Івана Світличного після звільнення не друкували і не давали роботи. У списку, крім Світличного, Дзюби, Сверстюка, були і Коцюбинська, і Ліна Костенко, Жиленко, Дрозд, Шевчук і багато інших... Шлях до друку було перетято у кого на роки, а в кого й на десятиріччя. Це були важкі роки: обшуки, арешти, переляк, намови з переляку і намови з підлості чи заздрості. Кожен чекав обшуку і багато хто дочікувався. Я не тримала вдома своїх щоденників, чоловікових листів, передруків творів «неугодних» авторів. Не можу не згадати добрим словом наших літературних та інших «дідів», які, маючи гіркий досвід і знаючи, що може вчинити держава з людиною, все-таки не побоялися підписати «Протест проти репресій». Їх тягали, на них тиснули, їм загрожували, але ні Малишко, ні Майборода, ні Антонов, ні Амосов не погодилися зняти свої підписи.

Теперішній молоді, яка звинувачує (дуже сміливо) покоління повоєнного письменства у конформізмі, я би побажала бути не менш сміливими і в ситуації, коли сміливість дорого коштує. Бо зараз сміливість не коштує ламаного гроша. Залягла глибока політична і літературна зима»

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________охтирський коледж

Сумського національного аграрного університету
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Спеціальність: 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового

виробництва»

5.03050401 «Економіка підприємства»

5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»
Семестр: ІІІ
Навчальна дисципліна: Історія України
Форма проведення: Державна підсумкова атестація
В А Р І А Н Т 10
Завдання 1–5 мають ЧОТИРИ варіанти відповідей, серед яких треба вибрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ
1. Коли відбулося звільнення від німецьких і румунських окупантів територій України, заштрихованих на картосхемі?

А У грудні 1942 р. – березні 1943 р. Б У квітні–вересні 1943 р.

В У жовтні 1943 р. – квітні 1944 р. Г У травні–жовтні 1944 р.


А

Б

В

ГВаріант 10

2. Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій
1 Підписання Договору про утворення СНД у Біловезькій Пущі

2 Катастрофа на Чорнобильській АЕС

3 Установчий з'їзд Народного руху України за перебудову

4 Проведення перших виборів Президента України
А 2, 4, 3, 1 Б 2, 3, 4, 1 В 3, 4, 1, 2 Г 4, 1, 3, 2


А

Б

В

ГПоділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал