«Економіка підприємства» 06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»Сторінка5/8
Дата конвертації08.01.2017
Розмір0.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

Сумського національного аграрного університету
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Спеціальність: 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового

виробництва»

5.03050401 «Економіка підприємства»

5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»
Семестр: ІІІ
Навчальна дисципліна: Історія України
Форма проведення: Державна підсумкова атестація
В А Р І А Н Т 7
Завдання 1–5 мають ЧОТИРИ варіанти відповідей, серед яких треба вибрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ
1. Укажіть рядок, у якому цифри відповідають назвам заштрихованих на картосхемі областей сучасної України
ккарта

А 1) Сумська; 2) Тернопільська; 3) Луганська; 4) Херсонська

Б 1) Сумська; 2) Тернопільська; 3) Донецька; 4) Херсонська

В 1) Чернігівська; 2) Львівська; 3) Донецька; 4) Миколаївська

Г 1) Чернігівська; 2) Львівська; 3) Луганська; 4) Миколаївська


А

Б

В

Г


Варіант 7

2. Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій
1 Приєднання Криму до складу Української УРСР

2 Космічний політ за участю першого українського космонавта П.Поповича

3 Вихід друком книги І.Дзюби «Інтернаціоналізм чи русифікація?»

4 Виступ М.Хрущова «Про культ особи та його наслідки» на XX з'їзді КПРС
А 2, 4, 1, 3 Б 1, 4, 2, 3 В 4, 3, 1, 2 Г 4, 1, 2, 3


А

Б

В

Г


3. Укажіть, хто написав твір «Відродження нації», у якому автор, досліджуючи причини поразки Центральної Ради, відзначав, що «вона ставила національно-державну ідею значно вище за соціальну».

Михайло Грушевський Володимир Винниченко Микола Міхновський Симон Петлюра


А

Б

В

Г


4. Яке визначення відповідає терміну «громадянська війна»?
А Збройне протистояння всередині країни, зумовлене боротьбою за владу

Б Насильницьке втручання однієї держави (держав) у внутрішні справи іншої держави (держав)

В Підпорядкування економічного, політичного і громадського життя ідеям мілітаризму

Г Приведення до активного, готового до дії стану, зосередження сил і засобів на виконання будь-якої мети


А

Б

В

Г


5. Розгляньте світлину і вкажіть, коли розпочалася Київська наступальна операція військ 1-го Українського фронту.http://forum.istorichka.ru/yabbfiles/attachments/_______________________1943___.jpg
А Листопад 1943 р.

Б Грудень 1943 р.

В Листопад 1944 р.

Г Грудень 1942 р.А

Б

В

ГВаріант 7

Завдання 6 передбачає запис року подій, про які йдеться у фрагменті з історичного джерела
6. У якому році було завершено програму, про яку йдеться у фрагменті доповіді голови Раднаркому УСРР Власа Чубаря?
«Ми маємо ряд індустріальних велетнів, що їх побудовано... і першим найліпшим є Дніпрельстан... У нас пущено за ці роки дванадцять доменних печей, з яких сім печей відновлено під час реконструкції, а п'ять доменних печей збудовано нових, з них чотири печі великої потужності, яких ніколи не було ні на Україні, ні в Союзі, Наша машинобудівна промисловість зростає нечуваними кроками Ми збудували Краматорський машинобудівний завод... Луганський паротягобудівельний завод... Треба відзначити побудову Харківського тракторного заводу... Все це переконує нас у тому, що боротьба за соціалізм захоплює нечуваним піднесенням мільйони ентузіастів»
____________________________________________________________________________________________

Завдання 7 передбачає запис терміна, про який ідеться у фрагменті з історичного джерела
7. Який термін використовують для політики польського уряду щодо Західної України у міжвоєнний період, про яку йдеться в уривку з історичного джерела?
«Окруживши село зі всіх сторін та розставивши сторожі на всіх дорогах, около години 5 вечора кінні патрулі уланів в'їхали в передмістя Яворова: Наконечне, Наконечне-Кінець і с. Поруденко... Всіх прохожих та переїжджаючих легітимовано та провірювано імена зі списками громадян Наконечного... Задержаних зібрано в гуртки, яких патрулі гнали до будинку читальні "Просвіти". Кінний конвой змушував проваджених бігти, а коли деякі старі люди... не могли бігти, то бито їх палками по голові та де попало... Перевіривши виписаних на листі громадян та замкнувши їх в одному з приміщень читальні, коло години 9 ввечері улани розпочали биття. Викликали одного за другим по імені до другої кімнати, де при столі сидів поручик та кілька підстаршин, а біля них стояла лавка та кілька жовнірів, які виконували екзекуції...»
____________________________________________________________________________________________


У завданні 8 треба визначити причини запропонованих подій, явищ чи процесів та

стисло записати їх двома твердженнями
8. З відомих вам причин поразки Директорії УНР запишіть дві
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Варіант 7
Завдання 9 передбачає визначення спільних характеристик у порівнюваних

історичних об’єктах та відмінностей між ними. Визначте спільне (не менше 1 характеристики)

та відмінне (не менше 2 характеристик), запишіть відповідь у вигляді таблиці
9. Порівняйте явища та процеси, характерні для суспільно-політичного життя УРСР за доби десталінізації (1956–1965) та застою (1965–1985)


Спільне

 _________________________________________________________________________________________Відмінне

___________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________

Завдання 10 спрямоване на роботу з історичним джерелом. Це відкрите завдання,

яке передбачає складання розгорнутої письмової відповіді:
1) визначте, ким був автор документа; узагальніть, про що йдеться в документі, з'ясуйте, коли відбулися описані в ньому події;

2) визначте, як автор розповіді ставиться до описуваних подій або історичних діячів; поміркуйте, навіщо автор документа свідчить про події; з'ясуйте (сформулюйте) значення подій та явищ, про які йдеться в джерелі;3) поміркуйте, у чому цінність джерела, стисло викладіть своє ставлення до описаних подій або діячів
10. Проаналізуйте історичне джерело та дайте йому оцінку
Зі спогадів Андрія Григорія Труха
«Коли... проголосила Австрія війну Сербії, а з тим і загальну мобілізацію, я не думав, що незабаром і я стоятиму у військових рядах. Та як із мого села Гірного відійшли чоловіки й юнаки на війну й наше село опустіло, я став почувати себе так самітньо й ніяково, що не втерпів і одного дня вибрався до Стрия, щоб вступити, добровольцем до австрійської армії. Як я став просити австрійського старшину, що коло нього збиралися покликані вояки, щоб він сповнив бажання хороброго Гриця, то він тільки сказав мені: "Ой не ходи, Грицю, на ту зарваницю!" – і я, не покушавши навіть військового "цвібаку", вернувся додому – опихати кашу з молоком... І хто зна, доки я був би забавлявся в "кашоїда", якщо б у Львові не розпочала своєї діяльності Головна Українська Рада й Бойова Управа.

На їхній спільний маніфест, щоб українська молодь голосилася під жовто-блакитний прапор Українського Січового Стрілецтва для збройної розправи з москалями, відгукнулась не тільки молодь, а й усе українське національно свідоме громадянство Галичини. Справою організації Українського Легіону захопилось не тільки юнацтво, але й старше громадянство, ввесь народ, без різниці стану й політичних переконань. На вдержання добровольців посипались із усіх сторін щедрі жертви. Посилали поодиноко й громадно, навіть цілі села.

Наприклад, Гаї коло Львова харчували даром увесь місяць цілу сотню УСС. За місяць серпень український народ, здебільш малоземельний, селянський, склав Кілька тисяч корон грішми, дорогоцінностями й натураліями. Жертви складали всі: багаті й убогі, професіоналісти, робітники й селяни. Навіть австрійські вояки, українці, що стояли вже під крісом (рушницею), посилали свої дрібні лепти.

Для приймання добровольців покликано повітові й громадські комітети. Добровольці прибували просто до Львова або до своїх повітових міст. Молодь Галичини заворушилась і масами плила в ряди українського війська, захоплена довго не чуваним гаслом: "Війна за волю України!".

Варіант 7
Хоч до УСС могли вступати самі юнаки, нижче 21 літ, що не були покликані до австрійського війська, або такі, що були колись звільнені від військової фронтової служби, все-таки на поклик українського національного проводу зголосилося понад 20000 національно свідомого українського квіту, що хотів здобути рідній українській нації кращу долю. Перед у цім воєннім ділі провадив Львів, Там, як це годилось українській столиці, найкраще поступала організація. УСС... Коли на поклик Головної Української Ради й Бойової Управи почали діяти по повітах Повітові Ради, до мене одного пополудня прибули зо Стрия... із зазивом, щоб і я для загального добра української нації вступив до Українських Січових Стрільців. Це було для мене таке самозрозуміле, що вже наступного дня я вибрався до Стрия, щоб станути в ряди УСС. Мав я тоді вже скінчених 20 років.

У Стрию незабаром зароїлось від "добровольців", як тоді називали УСС, Збірною станицею стала для нас бурса Педагогічного Товариства на передмістю на Ланах. У тій бурсі я мешкав якийсь час, як ходив у Стрию до школи. Тепер вона стала нашим стрілецьким табором. Там ми збиралися і харчувались, а на військові вправи виходили за місто. Ночували стрільці, де хто міг, а вранці збирались на площі бурси. Я ночував у свого шкільного товариша.

Патріотичні й трудолюбні стрийські пані натрудились багато, щоб нагодувати те своє рідне військо… Розуміється, що ми не мали ще-тоді ні уніформів, ні зброї. Я ходив на вправи в сокільськім однострою, що його я роздобув від знайомого члена стрийського "Сокола". Хоч ми тоді були ще мало подібні до дійсних вояків, та все-таки не без враження й захоплення відбувались наші походи через місто з бадьорою піснею на устах... По Стрию розходився гомін першої стрілецької пісні: "Ой у лузі червона калина похилилася..."»
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

охтирський коледж

Сумського національного аграрного університету
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Спеціальність: 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового

виробництва»

5.03050401 «Економіка підприємства»

5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»
Семестр: ІІІ
Навчальна дисципліна: Історія України
Форма проведення: Державна підсумкова атестація
В А Р І А Н Т 8
Завдання 1–5 мають ЧОТИРИ варіанти відповідей, серед яких треба вибрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ
1. Територію якого державного утворення заштриховано на картосхемі?

А Автономної України в серпні 1917 р. Б УНР у листопаді 1917 р.

В Української Держави влітку 1918 р. Г УСРР на початку 1921 р.


А

Б

В

Г

Варіант 8
2. Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій у період Першої світової війни
1 Створення Галицько-Буковинського генерал-губернаторства

2 Утворення легіону українських січових стрільців (УСС)

3 Створення об’єднання Товариства українських поступовців (ТУП)

4 Брусиловський прорив російських військ
А 1, 4, 3, 2 Б 1, 3, 4, 2 В 2, 4, 1, 3 Г 3, 2, 1, 4


А

Б

В

Г


3. Упізнайте особу за описом й фото.
«…був засновником спочатку політичного (1922–1926), а потім і філософського (1926–1933) театру в Україні. У виставах свого філософського театру «Березіль» (Харків) … малює всесвіт, де головним стає особлива довіра до життя людини у всіх його суперечностях.»

Олександр Шумський Микола Хвильовий Микола Скрипник Лесь Курбас


А

Б

В

Г


14. Позначте термін, який відповідає визначенню.
«Глобальне протистояння двох наддержав - СРСР і США та їхніх союзників, яке супроводжувалося політичним, ідеологічним, економічним, науковим протистоянням та гонкою озброєнь на виснаження».
А Релігійна війна

Б Світова війна

В Локальна війна

Г «Холодна війна»


А

Б

В

Г


Варіант 8
10. Коли відбувалася подія, зображена на фото?http://waralbum.ru/wp-content/uploads/2012/09/ribbentrop_molotov_39.jpg
А 1 вересня 1939 р.

Б 27 серпня 1939 р.

В 23 серпня 1939 р.

Г 22 вересня 1939 р.А

Б

В

Г

Завдання 6 передбачає запис хронологічних меж явища, про яке йдеться у

фрагменті з історичного джерела
6. Укажіть хронологічні межі тієї політики, про яку йдеться в уривку зі «Щоденників» С.Єфремова
«От справжня злоба дня. Просто стогін і ґвалт стоїть по установах. Виданий був наказ, щоб усі службовці вміли по-українському, але як ніхто із росіян і "тоже – малоросов" того всерйоз не брав, то граматики і словники любенько собі спочивали під спудом. Аж тут почали іспити робити і, хто не складе, – виганяти. От тут от і почалося. Достається, звичайно, українцям, хоча в тому, що робиться, вони Богові Духа винні...»
____________________________________________________________________________________________

Завдання 7 передбачає запис назви організації, про яку йдеться у

фрагменті з історичного джерела
7. Про яку організацію йдеться в джерелі?
«Іван Кандиба згадує: "Виступив Лук'яненко спочатку. Потім я. Я сказав приблизно такі фрази, що викликали тоді навіть між нами непогодження: «Проект програми взагалі я схвалюю. Але мені не подобається те, що на базі марксизму-ленінізму вона побудована». А тоді Вірун мені зразу таку репліку каже: «Без марксизму-ленінізму дальше, як до Києва, не дійдеш». Ну, такий собі конфлікт. І якраз Левко тоді записував свого роду нотатки. Вони так і називаються: «Нотатки на зборах шостого листопада». Потім у справі фігурували... Значить, вирішили все-таки замінити цю програму... І доручили знов-таки Лук'яненку в іншій формі це подати. У новому варіанті програми головним завданням організації була ненасильницька боротьба за громадські права в Україні, за національні та культурні права, за економічні права тощо. Другим етапом боротьби мала бути боротьба за самостійність України»
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Варіант 8
У завданні 8 треба визначити наслідки запропонованих подій, явищ чи процесів та

стисло записати їх двома твердженнями

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал