«Економіка підприємства» 06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»Сторінка2/8
Дата конвертації08.01.2017
Розмір0.98 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

9. Порівняйте становище робітників у радянській Україні за доби непу та першої п’ятирічки


Спільне

 _________________________________________________________________________________________Відмінне

___________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________

Завдання 10 спрямоване на роботу з історичним джерелом. Це відкрите завдання,

яке передбачає складання розгорнутої письмової відповіді:
1) визначте, ким був автор документа; узагальніть, про що йдеться в документі, з'ясуйте, коли відбулися описані в ньому події;

2) визначте, як автор розповіді ставиться до описуваних подій або історичних діячів; поміркуйте, навіщо автор документа свідчить про події; з'ясуйте (сформулюйте) значення подій та явищ, про які йдеться в джерелі;3) поміркуйте, у чому цінність джерела, стисло викладіть своє ставлення до описаних подій або діячів
10. Проаналізуйте історичне джерело та дайте йому оцінку
Олександр Гольденвейзер «З київських спогадів»
«То була початкова епоха більшовизму, коли Рада народних комісарів щодня ухвалювала декрети, які мали засвідчувати втілення тих або інших "завоювань революції", –. скасування права власності, націоналізацію, проголошення різних прав і привілеїв пролетаріату. Українці не могли аж надто відставати в цьому революційному завзятті; тому в четвертому Універсалі сформульовано пункт про соціалізацію землі, робітничий нагляд за виробництвом тощо. Загалом позицію українських владних партій визначало те, що вони по суті аж ніяк не правіші за більшовиків: ті за негайний мир, і ці за негайний мир; ті за безпосередній перехід до соціалізму, і ці так само; у тих влада в руках рад, а в цих – у руках Центральної Ради, яка так само є представництвом пролетаріату й найбіднішого селянства. Однак, незважаючи на всі старання українців довести, що вони – ті самі більшовики, це змагання "хто лівіший" закінчилось не на їхню користь...

26 січня... Київ захопив радянський загін Муравйова. Бомбардування міста тривало цілих 11 днів – від 15 до 26 січня. Більшовицькі батареї були розташовані на лівому березі Дніпра, у районі Дарниці. Звідти перелітним вогнем обстрілювали місто. Кидали на нас через раз тридюймівки й шестидюймівки... Жертв серед киян було порівняно небагато; проте руйнування були жахливі. Думаю, що не менше половини будинків у місті зазнали пошкоджень від снарядів. Спалахували пожежі; і це справляло моторошне враження.

Легко уявити собі стан киян у ті дні. Переживши згодом ще з десяток переворотів, евакуацій, погромів, мешканці Києва з непідробним жахом згадують про ці одинадцять днів бомбардування. Майже весь час населення провело в підвалах, у холоді й темряві. Магазини й базари, цілком зрозуміло, були закриті; тому доводилося харчуватися випадковими залишками, адже запасів тоді ще ніхто не. робив. 26 січня зранку до міста ввійшли більшовики. Вони пробули в Києві того разу лише три тижні, і той перший прояв більшовизму не був позбавлений яскравих вражень і своєрідної демонічної сили. Рада, залишивши
Варіант 2
Київ, розташувалася в Житомирі; про її переговори з німцями нічого ще не знали. Проте вже в наступні дні після одержання першої телеграми про Брестський мир містом розходилися чутки про німецький наступ на У країну. Незабаром стала помітною зніяковілість і в самих більшовиків. А ще за пару днів одна з місцевих газет насмілилася передрукувати наказ одного німецького генерала, у якому повідомлялося, що німецька армія, на прохання представників дружнього українського народу, рушила звільняти Україну з-під влади більшовиків.

Наступ німців розгортався з фантастичною швидкістю. Жодного опору їм не чинили. За якихось 7 днів після підписання миру вони були вже в Києві... Наступного ранку, після втечі Євгенії Боги та інших комісарів, до міста ввійшли незначні українські частини на чолі з Петлюрою. Німці з галантності надали їм честь увійти першими. До обіду в місті стало відомо, що на вокзалі німці.

...Цікавість брала гору, і кияни юрбами потяглися на вокзал, щоб подивитися на заморських гостей... Вигляд вони мали обвітрений, зморений і виснажений. Одягнені в суцільний сірий колір, із сірими заплічниками, біля сірих візків і кухонь, німецькі полки справляли враження якогось каравану подорожніх.

Утім, наступного дня на Софійському майдані німецьке командування влаштувало доволі імпозантний парад, який, за словами присутніх, уже більшою мірою відповідав нашим уявленням про німецьку армію.

Потім почалося те, що один німецький солдат визначив словами "Ми наведемо лад". Було видрукувано прекрасний план міста німецькою мовою. На всіх перехрестях встановлено дощечки з німецькими написами. Спеціальні стрілки вказували, як куди пройти, і одразу було зазначено, скільки хвилин на це потрібно. Все місто, наче павутинням, обплутали телеграфними й телефонними дротами...»

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________охтирський коледж

Сумського національного аграрного університету
Освітньо-кваліфікаційний рівень: молодший спеціаліст
Спеціальність: 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового

виробництва»

5.03050401 «Економіка підприємства»

5.06010113 «Монтаж, обслуговування устаткування і систем газопостачання»
Семестр: ІІІ
Навчальна дисципліна: Історія України
Форма проведення: Державна підсумкова атестація
В а р і а н т 3
Завдання 1–5 мають ЧОТИРИ варіанти відповідей, серед яких треба вибрати ОДНУ ПРАВИЛЬНУ
1. У якому рядку цифри відповідають назвам держав, у складі яких перебували західноукраїнські землі в міжвоєнний період?

А 1) Польща; 2) Чехо-Словаччина; 3) Румунія Б 1) Чехо-Словаччина; 2) Польща; 3) Румунія

В 1) Румунія; 2) Польща; 3) Чехо-Словаччина Г 1) Румунія; 2) Чехо-Словаччина; 3) Польща


А

Б

В

Г

Варіант 3

2. Укажіть комбінацію цифр, яка відповідає послідовності подій
1 Схвалення Верховною Радою УРСР Закону «Про мови в Українській РСР»

2 Обрання Б.Патона президентом АН УРСР

3 Ухвалення останньої Конституції СРСР

4 Обрання М. Горбачова Генеральним секретарем ЦК КПРС
А 2, 4, 3, 1 Б 2, 3, 4, 1 В 3, 4, 1, 2 Г 4, 3, 1, 2


А

Б

В

Г


3. Упізнайте особу за описом.

«Політичний, державний та громадський діяч, видатний український історик. Голова Центральної Ради, один із засновників Української Народної Республіки. Організатор історичної науки в УРСР. У березні 1933 р. висланий з України до Москви».

Агатангел Кримський Володимир Винниченко Симон Петлюра Михайло Грушевський


А

Б

В

Г


4. Який термін відповідає наведеному визначенню?

«Історичний процес зростання і підвищення економічної ролі міст, що охоплює різні сторони життя міського населення і суспільства в цілому».
А Індустріалізація

Б Модернізація

В Націоналізація

Г Урбанізація

А

Б

В

Г

http://bibliotekar.ru/polk-22/index.files/image005.jpg


5. Який історичний період ілюструє наведена фотографія?
А «Перебудова»

Б «Застій»

В «Повоєнна відбудова»

Г «Відлига»


А

Б

В

Г


Варіант 3
Завдання 6 передбачає запис хронологічних меж подій, про які йдеться у

фрагменті з історичного джерела
6. Коли відбулися події, про які згадував Михайло Грушевський?
«Під час, коли українське життя в Росії штучно руйнувалося, спинялося, заморожувалося всіма способами, галицьке нищилося ще більше грубо, насильно й варварськи. Через кілька тижнів потому, як узято Львів... нова російська адміністрація тутешня з Бобринським на чолі стала розвивати свою програму ліквідації здобутків українського культурного життя в Галичині. Припинено українські часописи, позакривано книгарні, просвітні, а далі взагалі всякі українські товариства. Почалися арешти й висилка до Росії "небезпечних" і "підозрілих" українських діячів. Урядування українською мовою й освіта нею припинені. Почали робити заходи для зміни унії російським православієм...»
____________________________________________________________________________________________
Завдання 7 передбачає запис назви документа, текст якого наведено у фрагменті
7. З якого документа наведено уривок?
«1. Прирівняти своїм значенням майно колгоспів та кооперативів (урожай на ланах, громадські запаси, худобу, кооперативні склади та крамниці тощо) до майна державного і всебічно посилити охорону цього майна від розкрадання. 2. Застосовувати як захід судової репресії за розкрадання колгоспного та кооперативного майна вищу кару соціального захисту – розстріл із конфіскацією всього майна і з заміною при пом'якшувальних обставинах позбавленням волі на строк не менше як 10 років з конфіскацією всього майна. 3. Не застосовувати амністії до злочинців, засуджених у справах про розкрадання колгоспного та кооперативного майна...»
____________________________________________________________________________________________

У завданні 8 треба визначити причини запропонованих подій, явищ чи процесів та

стисло записати їх двома твердженнями
8. З відомих вам причин поразок Червоної армії на початковому етапі Великої Вітчизняної війни запишіть дві

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________


Завдання 9 передбачає визначення спільних характеристик у порівнюваних

історичних об’єктах та відмінностей між ними. Визначте спільне (не менше 1 характеристики)

та відмінне (не менше 2 характеристик), запишіть відповідь у вигляді таблиці
9. Порівняйте явища та процеси, характерні для культури УРСР за доби відлиги (1956–1965) та перебудови (1985–1991)


Спільне

 _________________________________________________________________________________________Відмінне

___________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

_______________________________________________________________________________________

____________________________________________Варіант 3
Завдання 10 спрямоване на роботу з історичним джерелом. Це відкрите завдання, яке передбачає складання розгорнутої письмової відповіді:
1) визначте, ким був автор документа; узагальніть, про що йдеться в документі, з'ясуйте, коли відбулися описані в ньому події;

2) визначте, як автор розповіді ставиться до описуваних подій або історичних діячів; поміркуйте, навіщо автор документа свідчить про події; з'ясуйте (сформулюйте) значення подій та явищ, про які йдеться в джерелі;

3) поміркуйте, у чому цінність джерела, стисло викладіть своє ставлення до описаних подій або діячів
10. Проаналізуйте історичне джерело та дайте йому оцінку
З книги Володимира Винниченка «Відродження нації»
«Отже, небезпечний камінь було щасливо обминено. Можна було далі дружно, спільно вести корабель відродження назустріч бурям і небезпекам, не боячись ослаблення зсередини, А буря вже збиралась. І першим громом була телеграма військового міністра Керенського про заборону ним Другого Українського Військового З'їзду, який скликав Український Військовий Генеральний Комітет. Мотиви заборони: невчасність – "несвоевременно". Старий, ще царський мотив, який тут же побивався дозволом того самого міністра Керенського на польський військовий з'їзд.

А другим, ще грізнішим громом була друга телеграми, так само ще під час селянського з'їзду одержана Центральною Радою про те, що Тимчасове Правительство рішуче одкинуло всі домагання Центральної Ради, передані Урядові через делегацію. "Свято революції скінчилось. Настає грізний час!" – сказав голова Центральної Ради, М.С.Грушевський, прочитавши телеграму З'їздові. Треба було зустрічати його спільними всеукраїнськими силами. Селянський З'їзд обрав із себе Раду Селянських Депутатів, яка мала ввійти до складу Центральної Ради. У суботу до пізньої ночі в Педагогічнім Музеї відбувалося тайне засідання Центральної Ради. Прийнято відому вже резолюцію. На неділю на 11 год. в Троїцькім Народнім Домі назначено відкриття українського з'їзду. Входу до Народнього Дому бережуть солдати й до середини поки що нікого не пускають. Довкола – дуже величезні юрби солдатів-українців, матросів у білих сорочках і тут та там між тою юрбою, що комашиться мов муравлище, окремі постаті горожан. Виясняється, що відкриття з'їзду відкладається на 5 год. попол., бо не всі ще делегати прибули до Києва. А народ усе підходить – і знов солдати, знов матроси. Багато офіцерства, делегованого на з'їзд. Майже половина делегатів – з бойовими нагородами на грудях, з георгіями, з орденами; трапляються солдати, груди котрих прикрашені всіма ступенями георгієвських хрестів... Навкруги – летючі імпровізовані віча майже на цілім просторі від Народнього Дому до Миколаївського парку. Всюди – розмови про українські справи... Сильно гудів з дзвіниці Софійського собору дзвін "Рафаїл". Уся площа, яка вже потонула в присмерках вечора, являла незвичайний вигляд. Десятки тисяч народу заповнили її – від Софійського собору до Михайлівського монастиря. Біля самого пам'ятника Хмельницькому відслужено молебень. Український полк гетьмана Богдана, як один чоловік, упав на коліна. Стала навколішки й публіка. У сумраці блискала щетина сталевих багнетів над головами вояків, що стали навколішки…

А потім почулися пристрасні промови.

Брати-Українці! Ви вже присягли раз... Присягнемо ж ще, що без автономії нашої Неньки-України не вернемося до своїх частей!..

Присягайте ж!

Присягаємо! – й повітря затряслося від однодушного оклику, що вирвався із грудей...Гучно встали на ноги. Почулася в темноті команда й гучно стало переходити вояцтво. Полилася пісня:

... "докажем, що ми, браття, козацького роду!"

... "ще нам, браття-козаки, усміхнеться доля"

... "душу, тіло ми положим за свою свободу".Україна гула, гомоніла, хвилювалась і ждала рішучого, останнього, закінчуючого слова. Таким закінчуючим словом, синтезом і імпульсом до творчого "дальшого" був Перший Універсал Української Центральної Ради... З яким нетерпінням ждало українство того синтетичного слова, можна судити по тій побожній, урочистій тиші, яка обхопила ввесь величезний театр, переповнений делегатами й

Варіант 3
публікою, коли президією З'їзду було оповіщено, що Центральна Рада має оголосити свій Універсал. Увесь З'їзд підвівся й стоячи замер у чеканні. Засмажені, загартовані в боях... в стражданнях обличчя кривились від солодкого болю надзвичайних переживань, від високої, ніколи не знаної радості. Деякі голосно ридали, припавши головами до спинок фотелів; многі кулаками, рукавами "гімнастьорок" витирали сльози; деякі суворо сціплювали зуби, щоб не закричати в екстазі...»

________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

охтирський коледж


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал