Еколого-натуралістичного напрямкуСторінка11/17
Дата конвертації01.01.2017
Розмір2.88 Mb.
ТипПрограма
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17

Перелік використаної літератури

 1. Бауер М.Й., Костишин С.С., Руденко С.С. Концепція екологічної освіти та виховання Чернівецької області. – Чернівці: , 2012. – с.

 2. Білявський Т.О., Бутченко Л.І. Основи екології: теорія та практикум. Навч.посібник. – К.: Лібра, 2004. – 368 с.

 3. Білявський Г., Падун М. Проблеми і завдання сучасної екології//Вісник НАН України. - 1993. - №3. - С.26-32.

 4. Вербицький В.В. Програма GLOBE (глобальне вивчення і спостереження з метою поліпшення довкілля): Посібник для вчителів. – К.: Аверс, 2001. – 99с.

 5. Вернадский В.И. Биосфера и ноосфера. - М., 1989. - 261с.

 6. Волкова А.С. Екологічне виховання школярів.-К.: Знання, 1985.

 7. Гербільський Л.В.,Ємельянов І.Г. Концепція національної програми інтегрованої екологічної освіти // Вісник НАН України. - 1999. - №11. - С.40-49.

 8. Джигирей В.С. Екологія та охорона навколишнього природного середовища: Навч. посіб. – 5-е вид., випр. і доп. – К.: Т-во «Знання», КОО, 2007. – 422с.

 9. Джигирей В.С., Сторожук В.М., Яцюк Р.А. Основи екології та охорона навколишнього середовища: Підручник. – Вид. 3-тє, доп. – Львів, Афіша, 2001. – 203 с.

 10. Екологічні проблеми Буковини: Навч.посіб. за редакцією к.г.н. доцента Коржика В.П. – Чернівці: Зелена Буковина, 2002. –168 с.

 11. Злобін Ю.А. Основи екології. - К.: Лібра, 1998. - 248с.

 12. Радкевич В.А. Экология. – Минск: Высш. шк., 1998. – 159 с.

 13. Радченко Т.Д. Програма гуртка «Юні екологи». - Програми для творчих обєднань позашкільних і загальноосвітніх навчальних закладів. / [укладач В.В.Вербицький]. – К.: Богдан, 2004. - С.83-105.


модуль 2

«Дослідження механізмів виникнення кризових екологічних явищ крізь призму порушення колообігів Нітрогену, Фосфору та Карбону»

Пояснювальна записка

Вступна характеристика предмета

Сучасна роль людини у довкіллі за своєю потужністю є глобальною і незрівнянно вищою за роль будь-якої іншої групи організмів. Через господарську діяльність видозмінюється склад і структура біотичного колообігу, прискорюється перебіг природних процесів, що в свою чергу призводить до порушення біосферних процесів в цілому. Перед людством стоїть надзвичайно актуальна проблема розробки методів і пошуку засобів свідомого регулювання системи «суспільство-природа».

Дана програма розроблена для вивчення юннатами механізмів виникнення кризових екологічних явищ (парникового ефекту, кислотних дощів, евтрофікації) крізь призму порушення колообігів Нітрогену, Фосфору та Карбону. Розробниками цього напряму екологічних досліджень в Україні є співробітники кафедри екології та біомоніторингу ЧНУ ім. Ю. Федьковича.

Найважливіша функція біосфери – біотичний колообіг хімічних елементів. Біотичний колообіг – це постійна циркуляція речовин між грунтом, гідросферою, атмосферою та живими організмами. Саме він забезпечує існування і розвиток життя при обмеженому запасі речовин, необхідних для життєдіяльності організмів.

Мета:

 • теоретична: сформувати в юннатів уявлення про причини та механізми виникнення глобальних кризових явищ, розкрити роль порушення NPC-циклів в їх формуванні.

 • прикладна: навчити юннатів здійснювати моніторинг стану NPC-колообігів на рівні водозбірно-басейнової екосистеми та розробляти ефективні заходи щодо зациклювання NPC-колообігів.

Завдання:

 • ознайомитися з колообігами Нітрогену, Фосфору та Карбону;

 • з’ясувати біологічне значення Нітрогену, Фосфору та Карбону в природі;

 • дослідити причини і наслідки виникнення таких процесів як: парникового ефекту, евтрофікації та кислотних дощів;

  • встановити ознаки надлишку та дефіциту Р, N та С для різних видів рослин;

  • охарактеризувати шкідливість нітратів та фосфатів для організму людини;

  • з’ясувати ГДК нітратів та фосфатів для людини.

Під час лабораторних та практичних занять юннат під керівництвом викладача особисто проводить натурні або імітаційні експерименти чи досліди з метою підтвердження окремих теоретичних положень поданої програми модуля, набуває практичних навичок роботи з лабораторним устаткуванням, обладнанням, обчислювальною технікою, вимірювальною апаратурою, методикою експериментальних досліджень.

Лабораторні заняття проводяться у спеціально обладнаних навчальних лабораторіях з використанням устаткування, пристосованого до умов навчального процесу (лабораторні макети, установки тощо). В окремих випадках лабораторні заняття можуть проводитися в умовах реального професійного середовища (наприклад, у польових умовах, на виробництві, в наукових лабораторіях тощо).

На практичному занятті викладач організовує обрахунок отриманих результатів, детальний розгляд юннатами окремих теоретичних положень модуля та формує вміння і навички їх практичного застосування шляхом індивідуального виконання юннатом сформульованих завдань.

Лабораторні та практичні роботи юннати повинні виконувати у відповідності з методичними вказівками, виданими викладачем. Варіант лабораторних та практичних робіт юннат повинен отримати у викладача. Захист лабораторних робіт здійснюється у вигляді письмових робіт, тестування, а також за допомогою інтерактивних методів.

Лабораторні заняття передусім мають відповідати програмі курсу і допомогти юннату оволодіти основними поняттями екології. Крім того, практикум покликаний закріпити уявлення про екологію як науку комплексну, основою якої є систематизація і узагальнення результатів, отриманих з використанням різних методів природничих наук.

Форми: практичні та лабораторні заняття, науково-дослідна робота, індивідуальне самостійне опрацювання.

Методи: експериментальні (фізичні, гравіметричний, титрометричний, фізико-хімічні (потенціонометричний, фотоколориметричний), науково-дослідні, візуальні (спостереження)

Навчально-тематичний планз/п

Назва розділу

Кількість годин

теор.

лабор.

разом

1.

Вступ. Правила техніки безпеки під час роботи в лабораторії, на навчально-дослідній земельній ділянці

4

-

4

2.

Колообіг біогенних елементів. Біологічна роль N, P, C. Складові глобальної екологічної кризи

4

-

4

3.

Знайомство зі структурою природної водозбірної-басейнової екосистеми

2

2

4

4.

Методологія екологічних досліджень

2

2

4

5.

Дослідження колообігу Фосфору в природній та модельній водозбірно-басейновій екосистемі

-

12

12

6.

Дослідження колообігу Нітрогену в природній та модельній водозбірно-басейновій екосистемі

-

12

12

7.

Дослідження колообігу Карбону в природній та модельній водозбірно-басейновій екосистемі

-

12

12

8.

Розрахунок балансних коефіцієнтів Фосфору, Нітрогену та Карбону в досліджених природних та модельних водозбірно-басейнових екосистемах

2

2

4

9.

Виявлення закономірностей втрат Фосфору, Нітрогену та Карбону з колообігів

2

2

4

10.

Оформлення звітів на основі отриманих результатів

4

-

4

11.

Складання екологічних проектів з поліпшення стану водозбірно-басейнових екосистеми

2

2

4

12.

Участь у заходах, ініційованих організаціями «Чаргафф-фонд» та «Екос»

4

-

4

Всього

26

46

72


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал