Дубенський професійний ліцей Дубно – 2012рСкачати 256.47 Kb.
Дата конвертації11.01.2017
Розмір256.47 Kb.
ТипЗакон
Дубенський професійний ліцей

d:\users\алексей\desktop\ohorona praci 1 (1).jpg

Дубно – 2012р.

Розглянуто та схвалено на засіданні методичної комісії викладачів та майстрів в/н електрогазозварників, водіїв автотранспортних засобів кат. «С»

Протокол №9 від 07.06.2012 р.

Посібник призначений для проведення тематичного оцінювання з охорони праці для різних спеціальностей.

Містить 6 чотирирівневих тематичних робіт, які подані у двох варіантах.

Збірник підготував викладач спецдисциплін:

Жичковський О.О.

Комп’ютерний набір: Жичковський О.О.
Контрольна робота

Розділ «Правові та організаційні основи охорони праці»

Варіант 1


 1. Створення на кожному робочому місці, безпечних умов праці, безпечної експлуатації обладнання, зменшення або повна нейтралізація дії шкідливих і небезпечних виробничих факторів на організм людини і, як наслідок, зниження виробничого травматизму та професійних захворювань - це…

А) головна мета охорони праці;

Б) поняття охорони праці;

В) соціально-економічне значення охорони праці;


 1. Закон України «Про охорону праці» - це… .

А) Основний закон національного трудового законодавства;

Б) Основний закон, що гарантує право громадян на безпечні та нешкідливі умови праці;

В) Самостійна гілка в законодавстві України про працю.


 1. Усособи молодші 18 років приймаються на роботу лише… .

А) з дозволу батьків;

Б) після попереднього медичного огляду;

В) на певний період;

Г) для вантажно-розвантажувальних робіт. 1. Який з інструктажів проводиться при введенні в дію нових або переглянутих нормативних актів про охорону праці, а також при внесенні змін та доповнень до них?

А) Вступний;

Б) Первинний;

В) Повторний;

Г) Позаплановий;

Д) Цільовий.


 1. Кількість годин для праці підлітків від 14 до 16 років на тиждень становить …

А) 12 год;

Б) 24 год;

В) 36 год;

Г) 48 год. 1. За період простою із причин коли створилася виробнича ситуація небезпечна для працівника за ним зберігається …

А) мінімальна заробітна плата;

Б) середня заробітна плата;

В) максимальна заробітна плата;


 1. Встановити відповідність між інструктажем та часом його приймання.   1. Первинний;

   2. Позаплановий;

   3. Цільовий.

А) Ліквідація аварії, стихійного лиха;

Б) З усіма працівниками, які щойно прийняті на роботу незалежно від освіти, стажу роботи;

В) При порушенні працівником, студентом, учнем або вихованцем нормативних актів про охорону праці, що можуть призвести або призвели до травм, аварії, чи отруєння.

 1. Охарактеризувати Закон України «Про пожежну безпеку».


Контрольна робота

Розділ «Правові та організаційні основи охорони праці»

Варіант 2
1. Система правових, соціально-економічних, організаційно-технічних, санітарно-гігієнічних і лікувально-профілактичних заходів і засобів, спрямованих на збереження здоров’я і працездатності людини в процесі праці - це…

А) головна мета охорони праці;

Б) поняття охорони праці;

В) соціально-економічне значення охорони праці;    1. Кодекс законів національного трудового законодавства - це… .

А) Основний закон національного трудового законодавства;

Б) Основний закон, що гарантує право громадян на безпечні та нешкідливі умови праці;

В) Самостійна гілка в законодавстві України про працю.


 1. Який з інструктажів проводиться з працівником, який переводиться з одного цеху виробництва до іншого?

А) Вступний;

Б) Первинний;

В) Повторний;

Г) Позаплановий;

Д) Цільовий.


 1. Яка заробітна плата в порівнянні з робітниками відповідних категорій виплачується неповнолітньому за скороченої тривалості робочого часу?

А) половина;

Б) у пропорційному відношенні відпрацьованого часу;

В) в повному розмірі;

Г) мінімальна. 1. Кількість годин на тиждень для праці підлітків від 16 до 18 років становить …

А) 12год;

Б) 24год;

В) 36год;

Г) 48год. 1. Закон України «Про охорону праці» забороняє укладання трудового договору з громадянином…

А) що має інвалідність;

Б) якому не виповнилося 18 років;

В) якому за медичним висновком протипоказана запропонована робота.


 1. Встановити відповідність між інструктажем та його прийманням.   1. Вступний;

   2. Первинний;

   3. Повторний.

А) Відрядженим працівником, який бере безпосередню участь у виробничому процесі на виробництві;

Б) З усіма працівниками, на роботах з підвищеною небезпекою – 1 раз на квартал, на інших роботах 1 раз на півріччя;

В) З учнями, вихованцями та студентами, які прибули на підприємство для проходження виробничої практики.

 1. Охарактеризувати Закон України «Про охорону здоров’я населення».

Контрольна робота

Розділ «Основи безпеки праці в галузі»

Варіант 1


 1. До якого класу належать допустимі умови праці, при яких параметри факторів виробничого середовища не перевищують встановлені гігієнічні нормативи?

А) 1;

Б) 2;


В) 3;

Г) 4.


2. Простір у якому можлива дія на працюючих небезпечного і шкідливого виробничого фактора називається?

А) Безпека;

Б) Небезпечна зона;

В) Безпека праці;

Г) Умова праці.

3. Як називається простір, у якому знаходяться робочі місця постійного або тимчасового перебування працівників?

А) Мікроклімат виробничого приміщення;

Б) Робоча зона;

В) Робоче місце;

Г) Оптимальні мікрокліматичні умови. 1. До якої категорії належать роботи, пов’язані з постійним перенесенням важких речей (понад 10кг), такі, що вимагають великих фізичних зусиль?

А) 1а;

Б) 1б;


В) 2а;

Г) 3.


 1. Щоб людина була працездатною і добре себе почувала, потрібна відносна вологість повітря …

А) 20-40%;

Б) 40-60%;

В) 60-80%;

Г) 80-100%. 1. Огородження, блокування, запобіжні пристрої та клапани, ізоляція та герметизація, заземлення відносяться до…

А) об’єктивних засобів захисту;

Б) суб’єктивних засобів захисту;

В) запобіжних засобів захисту;

Г) ізоляційних засобів захисту. 1. Встановити відповідність між кольором сигнального знаку та його значенням. 1. Червоний;

 2. Жовтий;

 3. Зелений.

А) Попередження, можлива небезпека;

Б) Заборона, безпосередня небезпека, засіб пожежогасіння;

В) Припис, безпека.

 1. Розповісти про індивідуальні засоби захисту.


Контрольна робота

Розділ «Основи безпеки праці в галузі»

Варіант 2


 1. До якого класу належать допустимі умови праці, при яких зберігається здоров’я працюючих і працездатності підтримується на високому рівні?

А) 1;

Б) 2;


В) 3;

Г)4.


 1. Як називається стан умов праці, при якому відсутній виробничий травматизм?

А) Безпека;

Б) Небезпечна зона;

В) Безпека праці;

Г) Умова праці. 1. Як називається місце постійного або тимчасового перебування працівника в процесі трудової діяльності?

А) Мікроклімат виробничого приміщення;

Б) Робоча зона;

В) Робоче місце;

Г) Оптимальні мікрокліматичні умови. 1. До якої категорії належать роботи, пов’язані з постійним ходінням, переміщенням дрібних (до 1кг) виробів у положенні сидячи або стоячи, що вимагають відповідного фізичного напруження?

А) 1а;

Б) 1б;


В) 2а;

Г) 2б. 1. Щоб людина була працездатною і добре себе почувала, потрібна температура повітря …

А) 15-18°С;

Б) 18-20°С;

В) 20-25°С;

Г) 14-160 С. 1. Запобіжні знаки і надписи, сигнальні пристрої, контрольно-вимірювальні прилади, умовне забарвлення відносяться до…

А) об’єктивних засобів захисту;

Б) суб’єктивних засобів захисту;

В) запобіжних засобів захисту;

Г) ізоляційних засобів захисту. 1. Встановити відповідність між кольором сигнального знаку та його значенням.   1. Стаціонарні;

   2. Відкидні;

   3. Змінні.

А) Використовуються для укриття робочих органів, систем приводу та інших механізмів, які вимагають частої наладки, чистки, та оглядів між плановими ремонтами машин та верстатів;

Б) Використовуються для укриття приводних, передавальних механізмів, які не потребують накладки, чистки та огляду під час всього міжремонтного періоду роботи обладнання;

В) Ізолюють небезпечні зони, механізми різних машин і окремі ділянки робочих місць.

 1. Розповісти про колективні засоби захисту.

Контрольна робота

Розділ «Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист»

Варіант 1


 1. Що не відноситься до основних причин виникнення пожеж на виробництві?

А) Порушення пожежних норм і правил у технологічних процесах виробництва;

Б) Неправильне обладнання систем опалення, вентиляції, електроустаткування;

В) Відсутність первинних засобів пожежогасіння;

Г) Використання відкритого вогню факелів, паяльних ламп, куріння у заборонених місцях. 1. Як називається комплекс встановлених норм і правил поведінки людей, виконання робіт і експлуатації об’єкта, спрямованих на забезпечення пожежної безпеки?

А) Протипожежна безпека.

Б) Протипожежний режим.

В) Горіння.

Г) Вибух. 1. Чи правда, що існує тільки 4 види протипожежних інструктажів?

А) Так

Б) Ні


В) Частково так

Г) Частково ні 1. Що називається спалахом?

А) Швидке перетворення речовини в газо- чи пилоподібний стан з виділенням великої кількості тепла;

Б) Загорання речовини з появою полум’я;

В) Швидке згорання пальної суміші без утворення стиснутих газів;

Г) Горіння речовини без уявного утворення полум’я. 1. Що називається запалюванням?

А) Швидке перетворення речовини в газо- чи пилоподібний стан з виділенням великої кількості тепла;

Б) Загорання речовини з появою полум’я;

В) Швидке згорання пальної суміші без утворення стиснутих газів;

Г) Горіння речовини без уявного утворення полум’я. 1. До якого виду пожежогасильних речовин належить вуглекислий газ, водяна пара?

А) Газоподібні;

Б) Рідкі;

В) Тверді;

Г) Металічні7. Встановіть відповідність між призначенням та протипожежною речовиною.
 1. Охолоджуючі;

 2. Ізолюючі зону горіння від доступу кисню;

 3. Уповільнюючи процес горіння.

А) Галоїдні вуглеводні;

Б) Вода, пара, вуглекислий газ;

В) Порошкоподібні речовини, простирадла, піни.
8. Розповісти про технічні протипожежні заходи.

Контрольна робота

Розділ «Основи пожежної безпеки. Вибухонебезпека виробництва і вибухозахист»

Варіант 2


 1. Що не відноситься до основних причин виникнення пожеж?

А) Порушення норм і правил зберігання пожежонебезпечних несумісних матеріалів;

Б) Порушення правил користування електрообладнанням;

В) Погане знання персоналом протипожежного інструктажу;

Г) Організація щоденної перевірки протипожежного стану приміщень після закінчення роботи. 1. Як називається стан об’єкта, при якому виключається можливість пожежі, а у випадку її виникнення вживаються необхідні заходи щодо усунення негативного впливу небезпечних факторів пожежі на людей, споруди і матеріальні цінності?

А) Протипожежна безпека;

Б) Протипожежний режим;

В) Горіння;

Г) Вибух. 1. На скільки ступенів за вогнестійкістю поділяють будови та споруди?

А) 2;

Б) 3;


В) 4;

Г) 5.


 1. Що називається вибухом?

А) Швидке перетворення речовини в газо- чи пилоподібний стан з виділенням великої кількості тепла;

Б) Загорання речовини з появою полум’я;

В) Швидке згорання пальної суміші без утворення стиснутих газів;

Г) Горіння речовини без уявного утворення полум’я 1. Що називається тлінням?

А) Швидке перетворення речовини в газо- чи пилоподібний стан з виділенням великої кількості тепла;

Б) Загорання речовини з появою полум’я;

В) Швидке згорання пальної суміші без утворення стиснутих газів;

Г) Горіння речовини без уявного утворення полум’я. 1. До якого виду пожежогасильних речовин належить земля та пісок?

А) Газоподібні;

Б) Рідкі;

В) Тверді;

Г) Металічні.


7. Встановіть відповідність між ступенем вогнестійкості будівлі.
   1. 1 ступінь;

   2. 2 ступінь;

   3. 3 ступінь.

А) Негорючі, з межею вогнестійкості 0,5-2,5год;

Б) Неспалимі, з межею вогнестійкості 1,5-3год;

В) Основні несучі конструкції негорючі, а несучі – важкогорючі та з межею вогнестійкості 0,25-2год.
8. Розповісти про організаційні протипожежні заходи.

Контрольна робота

Розділ «Основи електробезпеки»

Варіант 1


 1. До характерних місцевих електротравм викликаних дією електричного струму або електричної дуги не відноситься?

А) Електричний опік;

Б) Електричний знак;

В) Падіння з висоти внаслідок дії електричного струму;

Г) Механічні пошкодження. 1. Які ознаки характеризують приміщення з підвищеною небезпекою?

А) Наявність струмопровідного пилу;

Б) Висока температура (+ 350);

В) Відносна вологість тривало перевищує 75%;

Г) Підвищена освітленість. 1. Смертельною силою струму є величина?

А) 36 мА;

Б) 42 мА;

В) 100 мА;

Г) 200 мА. 1. Що відноситься до промислової електрики?

А) Електричний струм, який виробляється промисловими установками для використання на виробництві та в побуті;

Б) Заряди електрики, що накопичуються на виробничому обладнанні, предметах побуту, одязі, внаслідок контактного впливу;

В) Явище природи, пов’язане із взаємодією електричних зарядів, що утворюються внаслідок електризації грозових хмар під час руху потужних повітряних потоків;

Г) Електричний струм, який накопичуються на виробничому обладнанні, предметах побуту, одязі, внаслідок контактного впливу. 1. У яких приміщеннях постійно тримається відносна вологість близько 100%?

А) В приміщеннях без підвищеної безпеки;

Б) В приміщеннях з підвищеною безпекою;

В) В особливо небезпечних приміщеннях;

Г) У відкритих приміщеннях. 1. Що є сновними засобами боротьби зі статичною електрикою ?

А) Заземлення технологічного устаткування;

Б) Вентиляція приміщень;

В) Витирання з обладнання пилу сухою ганчіркою;

Г) Загальне і місцеве зволоження повітря7. Що означає кожна із букв у формулі ?8. Розповісти про електричні травми та їх види.

Контрольна робота

Розділ «Основи електробезпеки»

Варіант 2


 1. На які види стосовно небезпеки ураження людей електричним струмом поділяють приміщення?

А) Без підвищеної небезпеки;

Б) 3 підвищеною небезпекою;

В) Особливо небезпечні;

г) Небезпечні. 1. Особливо небезпечні приміщення — це такі, що характеризуються наявністю однієї з таких умов ураження електричним струмом...

А) підвищеною вологістю (відносна вологість повітря близько 100%, стеля, підлога, стіни покриті вологою);

Б) хімічно активним середовищем (у приміщенні є агресивні пари, гази, рідини, які діють на ізоляцію та руйнують струмопровідні частини електроустаткування);

В) високою температурою (+ 35 °С);

Г) одночасно двома або більше умовами підвищеної небезпеки. 1. До додаткових електрозахисних засобів, що застосовуються в електроустановках до 1000 В, належать?

А) Діелектричні калоші;

Б) Діелектричні килимки;

В) Спеціальні рукавиці;

Г) Слюсарно-монтажний інструмент з ізольованими рукоятками.
 1. Електробезпека – це ...

А) явище, що характеризується сукупністю електротравм;

Б) травма, що викликана впливом електричного струму або електричної дуги;

В) система організаційних та технічних заходів і засобів, які забезпечують захист людей від шкідливого і небезпечного впливу електричного струму, електричної дуги, електромагнітного поля і статичної електрики;

Г) система заходів, які забезпечують захист усього живого від ураження електричним струмом та блискавкою. 1. Перша дія у разі загорання мережі?

А) Залити її водою;

Б) Провітрити приміщення;

В) Вимкнути електролічильник;

Г) Накрити її щільною тканиною. 1. Атмосферна електрика – це ...

А) електричний струм, який виробляється промисловими установками для використання на виробництві та в побуті;

Б) заряди електрики, що накопичуються на виробничому обладнанні, предметах побуту, одязі, внаслідок контактного впливу;

В) явище природи, пов’язане із взаємодією електричних зарядів, що утворюються внаслідок електризації грозових хмар під час руху потужних повітряних потоків;

Г) електричний струм, що виробляється на гідроелектростанціях.7. Що означає кожна із букв у формулі ?8. Розповісти про електричні удари та їх види.

Контрольна робота

Розділ «Основи гігієни праці»

Варіант 1


 1. Наука, що вивчає вплив виробничого процесу та навколишнього середовища на організм працюючих з метою розробки санітарно-гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, які направлені на створення найбільш сприятливих умов праці, забезпечення здоров’я та високого рівня працездатності людини називається...

А) гігієною праці;

Б) виробничою санітарією;

В) законом про збереження людей;

Г) медициною. 1. Як називається перетворення енергії механічних коливань в інші види енергії?

А) Шум;

Б) вібрація4

В) іонізуюче випромінювання;

Г) Опромінення. 1. Що з перерахованого не належить до іонізуючого випромінювання?

А) α;

Б) β;


В) γ;

г) ω.


 1. Яка гранична норма піднімання та переміщення вантажів вручну для жінок?

А) 7кг;

б) 6,3кг;

В) 10кг;

Г) 12,6кг. 1. До якої групи за фізіологічним впливом відносяться такі шкідливі речовини: кислоти, луги, сірчисті сполуки, аміак?

А) Подразнюючі;

Б) Задушливі;

В) Отрути;

Г) летючі наркотики. 1. Що відноситься до хімічних шкідливих факторів?

А) Токсичний пил;

Б) Мікроорганізми, бактерії;

В) Шум;

Г) Фізичні перенавантаження.7. Встановіть відповідність між видом випромінювання та засобом захисту від нього.   1. Ультразвукове випромінювання;

   2. Електромагнітне випромінювання;

   3. Лазерне випромінювання.

А) Екранування джерел випромінювання;

Б) Огородження лазерно-небезпечної зони;

В) Зменшення випромінювання безпосередньо біля джерела.
8. Розповісти про гігієну праці та виробничу санітарію.

Контрольна робота

Розділ «Основи гігієни праці»

Варіант 2


 1. Як називається система організаційних та технічних заходів, які направлені на усунення потенційних небезпечних факторів і запобігання професійних захворювань та отруєнь?

А) Гігієна праці;

Б) Виробнича санітарія;

В) Диспансеризація;

Г) Закон «Про усунення небезпечних факторів і запобігання захворювань та отруєнь». 1. Як називається хаотична сукупність різних за силою і частотою звуків, що заважають сприйняттю корисних сигналів?

А) Шум;

Б) Вібрація;

В) Іонізуюче випромінювання;

Г) Опромінення. 1. Якої категорії осіб, що опромінюються не існує?

А) Категорія А;

Б) Категорія Б;

В) Категорія В;

г) Категорія Г. 1. Яка гранична норма піднімання та переміщення вантажів вручну для юнаків 16-17 років?

А) 7кг;

Б) 6,3кг;

В) 10кг;

Г) 12,6кг. 1. До якої групи за фізіологічним впливом відносяться такі шкідливі речовини: ацетилен, летючі вуглеводи?

А) Подразнюючі;

Б) Задушливі;

В) Отрути;

Г) Летючі наркотики. 1. Що відноситься до біологічних шкідливих факторів?

А) Токсичний пил;

Б) Мікроорганізми, бактерії;

В) Інфекційні захворювання;

Г) Психічне перенавантаження;7. Встановіть відповідність між видом випромінювання та засобом захисту від нього.   1. Ультразвукове випромінювання;

   2. Електромагнітне випромінювання;

   3. Лазерне випромінювання.

а) Щитки, маски;

б) Робоче місце огороджують ширмою;

в) Проведення дозиметричного контролю.
8. Розповісти про фізіологію праці.

Контрольна робота

Розділ «Надання першої допомоги при нещасних випадках»

Варіант 1


 1. Бинт використовується …

А) для накладання пов’язок;

Б) для зупинки кровотечі;

В) для обробки ран;

Г) проти попадання сонячних променів. 1. Валідол використовується…

А) при головному болі;

Б) для пониження тиску;

В) при нудоті;

Г) при серцевому болі. 1. Що сприяє зупинці кровотечі лобу або скроні?

А) Притискання скроневої артерії спереду козелку вуха;

Б) Притискання потиличної артерії;

В) Притискання сонної артерії до шийних хребців;

Г) Притискання під пахової або плечової артерії посередині плеча з внутрішньої сторони. 1. Що з перерахованого не відноситься до причин шоку?

А) Значна втрата крові;

Б) Сильний біль;

В) Утворення в пошкоджених тканинах шкідливих вірусів;

Г) Знепритомнення. 1. З яким ритмом натискають на грудину під час непрямого масажу серця?

А) 30 разів на хвилину;

Б) 60 разів на хвилину;

В) 90 разів на хвилину;

Г) 100 і більше разів на хвилину. 1. Забезпечення газообміну в організмі, збагачення крові потерпілого киснем і виділення з крові вуглецю –це…

А) оживлення;

Б) непрямий масаж серця;

В) мета штучного дихання;

Г) перша медична допомога. 1. Встановити відповідність між найменуванням медичних засобів і препаратів та їх призначенням.   1. . Вата;

   2. . Розчин борної кислоти;

   3. . Вазелін.

А) Накладання пов’язок;

Б) При опіках першого ступеня;

В) Для промивання очей, для полоскання рота при опіках лужними сполуками.

 1. Розповісти про ознаки термічних та хімічних опіків та першу допомогу при них.


Контрольна робота

Розділ «Надання першої допомоги при нещасних випадках»

Варіант 2


 1. Джгут використовується ?

А) Для накладання пов’язок;

Б) Для зупинки кровотечі;

В) Для зменшення болю;

Г) для запобігання попадання в кров шкідливих речовин. 1. Настойка йоду використовується?

А) Для накладання пов’язок;

Б) Для зупинки кровотечі;

В) Для обробки ран;

Г) Для зменшення болю. 1. Як зупинити кровотечі голови або шиї?

А) Притисканням скроневої артерії спереду козелку вуха;

Б) Притисканням потиличної артерії;

В) Притисканням сонної артерії до шийних хребців;

Г) Притисканням під пахової або плечової артерії посередині плеча з внутрішньої сторони. 1. Що з перерахованого не відноситься до ознак попереджуючих непритомність?

А) Блідість;

Б) Блювання;

В) Нудота;

Г) Втрата крові. 1. З якою частотою проводиться вдування повітря під час штучного дихання?

А) 5-7 разів на хвилину;

Б) 7-12 разів на хвилину;

В) 12-15 разів на хвилину;

Г) 15-20 разів на хвилину. 1. Як називається ритмічне стискання серця між грудиною та хребтом?

А) Непрямий масаж серця;

Б) Оживлення;

В) Перша медична допомога;

Г) Мета штучного дихання. 1. Встановити відповідність між найменуванням медичних засобів і препаратів та їх призначенням.   1. Бинт;

   2. Нашатирний спирт;

   3. Валідол.


А) При знепритомнені;

Б) При серцевому болі;В) Для накладання пов’язок. 1. Розповісти про ознаки теплового та сонячного ударів та першу медичну допомогу при них.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал