Дотримання прав люДини у пенітенціарній системі україни ХаркіВ «праВа людини»Pdf просмотр
Сторінка6/46
Дата конвертації25.12.2016
Розмір4.69 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46
52
обхідні складові медичного рапорту та деякі інші стандарти, що знайшли відображення у пропозиціях.
Невиправданим є п. 7.2 ПВР, де зазначається, що на виробничих об’єк- тах установи виконання покарань засудженим забороняється тримати продукти харчування, посуд, настільні ігри, спортивний одяг, телевізійні приймачі та радіоприймачі (за винятком випадків, якщо робота пов’язана з їх ремонтом, споруджувати різні будови (лазні, пральні, душові, сейфи, будиночки, будки, приміщення та засоби для відпочинку, опалення тощо, користуватися точильним обладнанням та інструментом для власних потреб.
Заборона мати при собі на виробництві продукти харчування, посуд, настільні ігри, спортивний одяг, телевізійні приймачі та радіоприймачі (за винятком випадків, якщо робота пов’язана з їх ремонтом) є необґрунто- ваною, беручи до уваги правило 26.13 Європейських в’язничних правил, де вказується, що заходи з. техніки безпеки їхньої (засуджених. — прим. авт.) праці мусять бути не менш суворими, аніж заходи, які застосовуються щодо робітників на волі. Також треба підкреслити вимогу правила 3 цього ж документу, що усі обмеження, що застосовуються до засуджених, повинні бути мінімальними. Схоже положення міститься й у Мінімальних стандартних правилах поводження з в’язнями Організації Об’єднаних Націй (п. 72.1), де зазначається організація і методи праці в закладах повинні максимально наближатися до тих, що прийняті за стінами закладів, щоб в’язні привчилися таким чином до умов праці на волі».
Досить складно уявити, щоб особам на волі заборонялося слухати радіо під час роботи або вживати їжу на робочому місці вчас перерви на відпочинок у робочому часі. Так само не може бути обґрунтована заборона мати спортивний одягна виробництві, адже часто у засуджених навіть немає робочої форми у належному стані (чистої, не порваної і тіні їм доводиться носити власний спортивний одяг. Також така редакція норми суперечить ч. 2 ст. 102 КВК України, згідно з якою режиму колоніях має
36
Нещодавно ДПтСУ був розроблений досить регресивний проект змін до Кримі- нально-виконавчого кодексу України. Серед іншого ним пропонувалося, щоб верхній одяг та взуття, які одержують засуджені у посилках (передачах, повинні за зовнішнім виглядом відповідати єдиному встановленому зразку. У разі прийняття цього нормативного документа можна очікувати на ситуації, коли родичі засуджених будуть купувати їм одяг, привозити, наприклад, на побачення, але їм будуть відмовляти у його прийнятті через несхожість на формений. При цьому визначення схожості, звісно ж, відноситиметься до розсуду адміністрації установи, що є також серйозним корупційним ризиком.

1 Реформування кримінально-виконавчої служби України
5
зводити до мінімуму різницю між умовами життя в колонії і на свободі, що повинно сприяти підвищенню відповідальності засуджених засвою поведінку і усвідомленню людської гідності. Така ж вимога міститься у Мінімальних стандартних правилах поводження з в’язнями (60.1). У доктрині кримінально-виконавчого права презюмуєтсья користь такого підходу, який ще називають терміном «нормалізація».
Розділом 20 ПВР визначаються підстави застосування заходів фізичного впливу, спеціальних засобів і зброї. Однак аналіз свідчить, що його потрібного переглянути з метою повного урахування рекомендацій, закріплених у п. 31, 32 Доповіді КЗК щодо візиту уроці, а саме:
«підстави, за яких може бути застосована сила, повинні бути чітко визначені у нормативних актах стосовно кожного виду сили (виділення тексту — авт.)...», переглянути нормативну базу щодо застосування фізичної сили, спеціальних засобів і гамівних сорочок з урахуванням висновків делегації і висловлених вище зауважень, а також забезпечити співробітників пенітенціарних установ поліпшеною підготовкою з цих питань. Зокрема, повинно бути чітко визначено, що коли не можна уникнути застосування наручників до ув’язненого, вони ні за яких обставинне повинні бути надмірно зажатими і повинні застосовуватися тільки до тих пір, поки це є абсолютно необхідним. Крім того, ув’язнений ніколи не повинен бути прикутим наручниками до фіксованих об’єктів; а в разі, якщо засуджений вчиняє дуже сильний та агресивний опір, відповідну особу краще має піддати уважному нагляду у відповідному приміщенні. У разі, якщо поведінка обумовлена станом здоров’я ув’язнених, працівники пенітенціарних установ мають звернутися за медичною допомогою і слідувати інструкціям спеціалістів в галузі охорони здоров’я;
— дубинки повинні використовуватися тільки, коли є небезпека для життя чи здоров’я, і тільки коли вона є безпосередньою Politique pénale en Europe: bonnes pratiques et exemples prometteurs. — Strasbourg:
Counseil de l’Europe, 2005. — pp. 171–172; Shea E. Le travail pénitentiaire, un défi euro- péen: étude comparée, France, Allemagne, Angleterre. — Harmattan, 2006. — P. 32;
Abels D. Prisoners of the International Community: The Legal Position of Persons De- tained at International Criminal Tribunals. — The Hague: Springer, 2012. — pp. 521–
757; Платек М. Значение минимальных правил ООН обращения с заключенными и Европейських тюремных правил для процесса нормализации / Моника Платек //
Неустанно прививать убеждение: Метериалы для сотрудников исправительных учреждений. — Варшава, 2002. — С. 148.
Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України
5
— сльозогінний газ не повинен бути частиною стандартного укомплектування персоналу і не повинен використовуватися в обмеженому просторі».
Слід брати до уваги й рекомендації, що носіння працівниками пенітенціарних установ спеціальних засобів в межах житлової чи робочої зони повинно бути прихованим і невидним для оточуючих» (п. 23 цієї ж доповіді та доповіді щодо візиту уроці (п. 85) та інші неодноразові зауваження з цього ж приводу у попередніх доповідях КЗК).
Крім того, повинні бути повною мірою враховані вимоги щодо застосування спеціальних засобів, які визначені у рішенні ЄСПЛ «Каверзін проти України (Kaverzin), а саме що при їх застосування має враховуватися стан здоров’я засудженого, особливі вимоги щодо можливості їх застосування до інвалідів, а також інші рішення ЄСПЛ проти України де Суд вказав на недопустимість систематичного застосування наручників до осіб, що перебувають у медичних закладах під час відбування покарання (дивна- приклад, рішення Охріменко проти України (Згідно з правилом 25.6 ПВР засудженим забороняється брати із собою у ДІЗО або в карцери продукти харчування і особисті речі, за винятком рушника, мила, зубної пасти (порошку, зубної щітки, туалетного паперу, олівців, авторучок, зошитів, поштових марок, конвертів, а в установах для тримання жінок, крім зазначених речей, спеціальні засоби гігієни. Їм не дозволяється курити.
Засудженим забороняється брати з собою у ПКТ (ОК) продукти харчування, особисті речі, крім предметів першої потреби (годинник, підручники, прості олівці, авторучки, зошити, поштові марки, картки, конверти, зубна паста (порошок, зубна щітка, туалетний папір, тютюнових виробів і сірників. Курити засуджені можуть лише під час щоденної прогулянки.
Ці положення повинні бути вилученими із Правил, адже вони су- перечять рекомендаціям КЗК, що були вперше опубліковані у 21-ій Загальній доповіді уроку) та увійшли до переліку Стандартів КЗК».
Поміщення особи у дисциплінарний ізолятор само по собі вже є покаранням з огляду на додаткову і суттєву ізоляцію засудженого. Додаткове покарання через це не може бути виправданим. У п. 55 вказаної
38
Проте, що така ізоляція сама собою має надзвичайно негативні ефекти на психіку особи вказується у доводиться у відомій праці Шарон Шалєв, яка стала міжна- родно-визнаним стандартом (Sharon Shalev. A sourcebook on solitary confinement,

1 Реформування кримінально-виконавчої служби України
55
Доповіді зазначається, що утримання в додатковій ізоляції (ДІЗО, ПКТ) додатково обмежує уже й так досить суттєво обмежені права осіб, позбавлених волі. Додаткові обмеження не є неминуче притаманними факту ув’язнення і тому повинні бути додатково обґрунтовані». Далі пропонуються критерії обґрунтованості, під які не підпадають ті обмеження, що закріплені у ПВР.
Крім того такі обмеження невизначені Кримінально-виконавчим кодексом України, адже там вказується, (ч. 11 ст. 134), що Під час тримання в дисциплінарному ізоляторі, карцері або приміщенні камерного типу одиночній камері) засудженим забороняються побачення, придбання продуктів харчування і предметів першої потреби, одержання посилок передачі бандеролей, користування настільними іграми. Тобто КВК України не забороняє, наприклад, брати із собою продукти харчування та особисті речі, відправляти листи, курити в ДІЗО.
Ця норма суперечить й іншим міжнародним стандартам. Наприклад, у відповідності доправила Європейських в’язничних правил кожен в’язень вправі мати при собі книги або іншу літературу, що стосується його релігії.
Ще у доповіді КЗК (п. 53) за результатами візиту в Україну 1999 року рекомендувалось надати засудженим, поміщеним в дисциплінарний ізолятор, можливість читати. У Доповіді за 2002 рік вже було рекомендовано негайно вжити заходів, щоб ув’язнені, що перебувають у штрафному ізоляторі (ШІЗО)
39
... забезпечувалися матеріалами для читання (п. 131). У доповіді 2005 року КЗК вказав уже так «КЗК нагадує знову свою рекомендацію, щоб матеріали для читання були доступні цим (поміщеним в ДІЗО. — прим. авт.) засудженим. У Доповіді про візит в Україну уроці КЗК знову повторив у п. 149 теж саме, вказавши, що мають бути внесені відповідні зміни у законодавство.
Також процитована норма КВК України вказує на вичерпний перелік обмежень не тільки для осіб, які утримуються в ДІЗО, алей тих що утримуються в карцері або приміщенні камерного типу (одиночній камері. Виходячи з цього, неможливим є диференціювання у ПВР правового статусу застосування до однієї категорії (в ДІЗО) одного об’єму прав та обов’язків,
2008 // http://solitaryconfinement.org/uploads/sourcebook_web.pdf (перехід по посиланню здійснений 30.05.2014).
39
Назва дисциплінарного ізолятору в той час.
Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України
5
а до інших (в ПКТ) іншого, якщо це непередбачено в КВК України. В протилежному ж випадку ПВР слід розглядати як такий, в якому здійснено перевищення повноважень щодо кола правових відносин, які можуть регулюватися нарівні відомчого нормативного акту, що покликаний лише конкретизувати порядок застосування існуючих у законодавстві обмеження. Також такий підхід може порушувати й ст. 63 Конституції України, яка вказує, що обмеження прав засуджених можуть встановлюватися виключно законами.
У правилі 27.4 вказується, що в установах виконання покарань забезпечується виконання санітарно-гігієнічних та протиепідемічних правил. Особи, які прибули до установ виконання покарань, проходять комплексну санітарну обробку, що включає в себе для чоловіків, зокрема, стрижку волосяних частин голови, підборіддя, бороди, вусів. Не менше одного разу всім днів засудженим організовується миття в лазні з обов’язковою зміною натільної та постільної білизни, а за потреби стрижка волосяних частин голови, підборіддя, бороди, вусів та дезінсекція одягу. Правило 19.4 Європейських в’язничних правил передбачає, що щонайменше в’язень повинен мати право двічі митися у душі або частіше, якщо необхідно».
Що стосується стрижки волосяних частин голови, підборіддя, вусів, то це неповинно бути потенційним обов’язком засуджених. З огляду на п. 16 Мінімальних стандартних правил поводження з ув’язненими ООН їм навпаки треба давати можливість дбати про свою зачіску і бороду, дозволяючи чоловікам регулярно голитися, а отже це має бути правом, а неможливим обов’язком на розсуд адміністрації установи, адже можливість є сутнісною характеристикою саме прав, які містять у собі відповідні пра- вомочності. Такий висновок підтверджується також Коментарем Генеральної Асамблеї ООН до Мінімальних стандартних правил ООН поводження з ув’язненими
40
Регресивними є й зміни у питаннях харчового забезпечення. У пункті Додатку 2 до ПВР, який закріплює Перелік продуктів харчування, виробів і речовин, які можуть отримувати засуджені у посилках (передачах, купувати в крамницях установ виконання покарань та зберігати при собі продуктів видозмінюється раніше існуюча норма. Згідно з проектом засудженим дозволяються отримувати у посилках (передачах, купувати
40
Notes and comments on the Standard Minimum Rules for the Treatment of Prisoners: use and application of United Nations standards and norms in crime prevention and criminal justice. Twenty-first session Vienna, 23–27 April 2012 / E/CN.15/2012/CRP.1

1 Реформування кримінально-виконавчої служби України
5
у крамницях установ та зберігати при собі продукти харчування фабричного (заводського) виготовлення, не в скляній або металевій тарі, з діючим терміном реалізації, які не потребують додаткового приготування шляхом термічної обробки та можуть зберігатися при кімнатній температурі, свіжі фрукти та овочі (огірки, помідори, цибуля, часник, перець, капуста, морква та зелень, тютюнові вироби фабричного розфасування та чай.
Пропоновані у Додатку 2 до Проекту зміни лише погіршують становище засуджених. Так, наприклад, раніше їм дозволялось отримувати в передачах продукти фабричного (заводського) виготовлення, в скляній або металевій тарі (не домашнього виготовлення, що забороняється
Проектом.
Редакція Проекту Додатку крім того застосовує спеціально-дозво- лений тип правового регулювання (полягає у принципі дозволено все, що прямо передбачено, що завжди є обмежувальним і повинен застосовуватися не для регулювання прав та обов’язків громадян, а для регулювання діяльності органів влади. Натомість попередня редакція пропонувала застосування загально-дозволеного типу правового регулювання де вказувалось, що дозволяються для отримання в посилках, передачах будь-які продукти харчування, а потім вказувалось кілька окремих винятків із загального правила продуктів з простроченим терміном реалізації, консервованих продуктів із м’яса, риби, овочів, фруктів, виготовлених у домашніх умовах, продуктів, що потребують додаткового приготування шляхом термічної обробки та ті, що необхідно зберігати при температурі
2–4 гр. °C протягом 72 година також спиртних напоїв та пива».
З огляду на пропонований тип правового регулювання, наприклад, може бути заборонено отримувати в передачах будь які овочі за винятком огірків, помідор, цибулі, часнику, перцю, капусти, моркви. Таку відповідності до ПВР не можна купувати та зберігати чи отримувати в посилках та передачах картоплю, редиску, хрін та ін. Визначення ж смаків конкретних осіб через традиційне не положено» не може бути віднесено до сфери правового регулювання нормативного акту з огляду на теорію правового регулювання, а саме на так звані відносини, що не підлягають регулюванню (щодо думок, почуттів, смаків, вподобань і т. ін.).
Загалом пропоновані зміни не тільки звузять обсяг прав засуджених, алей внесуть додаткові складнощі у діяльність з виконання-відбування покарань як таку.
Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України
5
Так само цією редакцією на відміну Додатку 7 до колишніх правил ПВР планується заборонити побутові електрокип’ятильники. У відповідності до додатку 6 до ПВР планується й надалі забороняти зберігання будь- яких документів (крім копій вироків і ухвал судів, квитанцій на зберігання грошей, речей та цінностей, а також кореспонденції від органів та осіб, зазначених у пункті 26 цих Правил, тобто зберігання, наприклад, медичних довідок є забороненим які маса інших документів, які можуть бути потрібними для відстоювання своїх прав.
Залишається необґрунтованою та потенційно небезпечною для забезпечення належної реалізації права на письмову кореспонденцію заборона копіювального паперу
41
Зазначимо, що усі окреслені недоліки ПВР УВП є далекими від вичерпних, нами продемонстровано лише частину із тих, що очевидно суперечили міжнародним стандартам та здоровому глузду. Ці недоліки не були виправлені, незважаючи на наші пропозиції до ДПтСУ. До того ж, набагато більше зауважень було відправлено Харківською правозахисною групою
ДПтСУ, однак, лише невелика частина з них була сприйнятою. До того ж, досить об’ємний проект змін до ПВР був направлений до попереднього керівництва ДПтСУ. На нього ми отримали відповідь, якою було відмовлено у сприйнятті пропозицій, незважаючи нате, що переважна більшість була заснована виключно на міжнародних стандартах, на які нами робились посилання та спеціально наголошувалось. Однак пізніше пропозиції були надіслані також до Комісії з питань державної політики у сфері виконання кримінальних покарань, яку було утворено наказом Міністерства юстиції України від 18.04.2014 № 670/7. Подальший розвиток, як видно із вказаного вище, подій продемонстрував неготовність ДПтСУ та Мін’юсту до суттєвих змін.
Одним із аспектів, який визначає значну частину повсякденного життя в УВП, є також організація соціально-виховної та психологіч-
ної роботи із засудженими. Цей аспект відображає виховну складову вітчизняної політики у сфері виконання покарань. Він продовжує превалювати в ідеології тюремного відомства, що породжено, inter alia, ціллю виправлення, що була запозичена українським кримінальним законодавством із законодавства радянських часів. Такий підхід у свій час було піддано нищівній критиці за його непрактичність та неспроможність
41
Детальніше див. розділ Право на письмову кореспонденцію.

1 Реформування кримінально-виконавчої служби України
5
приносити користь суспільству збоку відомого вченого АХ. Степанюка
42
, що й по сьогодні знаходить переконливу підтримку серед його послідовників. Однак попри все виправлення все ще залишається ціллю покарання згідно з Кримінальним кодексом України (КК України, що в кінцевому рахунку сприяє не тільки декоративності реального стану справу кримі- нально-виконавчих установах, ай створює масу практичних проблем для їх співробітників при визначенні ступеню виправлення для вирішення питання про застосування умовно-дострокового звільнення, заміни покарання на більш м’яке і таке ін. і, як наслідок, невизначеність практики виконання покарань із серйозними наслідками для прав засуджених ми у своїй роботі постійно наштовхуємось на приклади необґрунтова- них відмову застосуванні цих заохочувальних норму зв’язку із окресленою проблемою).
Однак ця застаріла та свого роду лицемірна політика продовжується і навіть розвивається. 04.11.2013 Мінюст затвердив наказ № 200/5
«про організацію соціально-виховної та психологічної роботи із
засудженими», яким було замінено попередній аналогічний акт Держе- партаменту з питань виконання покарань Про затвердження положень, що регламентують діяльність соціально-виховної і психологічної служби установи виконання покарань № 33 від 17.03.2000. Сама поява Наказу у відкритому доступі (а не лише його частини, як це було раніше) уже є позитивним. Протесам акт, напевно, слід розцінити як такий, що не може привнести позитиву в практичну діяльність.
Особливих змін діяльності відділення соціально-психологічної служби (СПС) у ньому не міститься. З незрозумілих причин наказом не затверджено, як це було раніше, окреме положення про методично-виховну раду установи, а отже, воно скасоване. Однак управах начальників відділень
СПС все ще залишилося право до неї звертатися за наданням методичної та практичної допомоги в організації роботи із засудженими. Натомість з’явилось нове положення стосовно самодіяльних організацій засуджених. Наявність окремого документу щодо цих організацій вимагають норми Кримінально-виконавчого кодексу України (КВК України, які раніше не були виконані, що викликало зауваження фахівців. Втім, аналіз докумен-
42
Степанюк А. Ф. Сущность исполнения наказания. — Х Фолио, 1999. — 256 с Яковець І. С, Човган В. О. Проблеми правового регулювання створення та функціонування самодіяльних організацій засуджених в Україні // Правота правління. —
2012. — Вип. 1. — С. 672–684.
Дотримання прав людини у пенітенціарній системі України
0
та показує, що його норми є занадто декларативними, нереалістичними та такими, які важко буде реалізовувати на практиці. Він призведе тільки до додаткового навантаження на співробітників СПС (та й на засуджених, які співпрацюють з адміністраціями установ, якій так непомірно перевантажені у своїй праці, адже його характерною рисою є спрямування до
«добровільно-примусового» об’єднання засуджених за інтересами і для вирішення у самоврядному порядку повсякденних проблем. Через це він згодився б швидше для колишніх дитячих піонерських таборів, аніж для вирішення насущних проблем установ виконання покарань, їх персоналу та засуджених.
Наказом фактично скасовано психологічну службу як окрему структуру, яка тепер відноситиметься до складу соціально-психологічної служби, втім, по суті це нічого не змінює. Занепокоєння ж викликає політика пониження стандартів надання психологічної допомоги в установах ДПтСУ. Раніше психологом у них могла стати особа, яка мала вищу психологічну або педагогічну освіту, тепер же робота на такій відповідальній та такій, що вимагає надзвичайно глибоких знань у області психології та педагогіки, посаді доступна для тих, хто має неповну вищу освіту молодшого спеціаліста.
Пониження стандартів викликано не тільки проблемами із трудовими ресурсами, ай з фінансовими. Наглядним показником цього є те, що згідно з Наказом психолог забезпечується робочим кабінетом, тоді як раніше його мали забезпечити також комп’ютерною технікою, відео- та аудіозасобами, пакетом психологічних методик. Так само на політику жорсткої економії у наданні психологічної допомоги вказує й упущення регламентації щодо обладнання кімнат психологічного розвантаження раніше ця кімната повинна була бути обладнана кольоровим телевізором, відео- та аудіомагнітофоном, акустичною системою, яка здатна забезпечити квадроефект, слайдпроектор із добіркою слайдів психоре- гулюючого змісту та деякі ін.). У будь-якому випадку, діяльність психологів установ уже давно розглядається як тягар для ДПтСУ, атому наділі вона перетворюється на формальне заповнення відповідної документації. Незважаючи на світові тренди, психологічна служба ніколи не була пріоритетом для вітчизняної в’язничної служби і тому не користувалася тане користується повагою та довірою ані збоку засуджених, ані збоку персоналу. Однак описаний крок до пониження стандартів є, напевно, останньою краплею у нівелюванні її значення для психологічного здоров’я

1 Реформування кримінально-виконавчої служби України
1
засуджених, персоналу, взаємовіддносин між ними, вирішення проблем та створення сприятливого психологічного клімату в установі.
Досить складно пояснити також і те, що у формі щоденника індивідуальної роботи із засудженими Наказу у розділі, що стосується оцінки виправлення (що є дуже важливим з огляду нате, що на його підставі вирішується питання застосування заохочувальних норм, наприклад, дострокового звільнення, пункт ставлення до праці замінено наставлення до виконання робіт із самообслуговування, благоустрою колонії, а для неповнолітніх, у окремій, відмінній формі щоденника, наявність якої, до речі, також є нововведенням, оцінюється лише ставлення до навчання. Це не відповідає вимогам КК та КВК України, адже, наприклад, застосування умовно-дострокового звільнення має базуватися на оцінці поведінки та ставлення до праці засудженого, а не лише робіт з самообслуговування та благоустрою колонії (ч. 2 ст. 81 КК України, а для неповнолітніх це поведінка та ставлення до праці та навчання, а не тільки навчання (ч. 2 ст. 107 КК України. Тепер же ці показники формально не мають включатись в оцінку виправлення всупереч законодавству вищої юридичної сили — КК України. Цікаво, що у щоденнику тепер нарешті непотрібно буде вказувати національність особи, а лише громадянство, що слід лише вітати. Однак у Журналі обліку роботи із засудженими ця графа радянського походження все ще залишається поряд із графою громадянство Мінюстом прийнято ще один досить важливий для організації функціонування УВП та дотримання прав засуджених документ — Наказ № 1304/5 Про затвердження Інструкції з організації перегляду кореспонденції (листування) осіб, які тримаються в установах виконання покарань та слідчих ізоляторах, яким замінено попередній аналогічний наказ ДПтСУ № 13 від 25.01.2006. Незважаючи на існування маси зауважень до норм, що містились у попередньому наказі, їх нездатності забезпечення дотримання конфіденційності, ефективності процедури подачі скарг, вони все ж без змін були перенесені до нового наказу
44
Наказом Міністерства юстиції України, Міністерства соціальної політики України, Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України, Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства внутрішніх справ України відбуло

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   46


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал