Дотримання прав люДини у пенітенціарній системі україни ХаркіВ «праВа людини»Pdf просмотр
Сторінка46/46
Дата конвертації25.12.2016
Розмір4.69 Mb.
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   46

3.2. Соціально-економічні права засуджених право на працю та соціальне забезпечення, листування засуджених, соціально-корисна зайнятість. 229 3.2.1. Порушення соціально-економічних прав засуджених ..... 229 3.2.2. Найбільш суперечливим засобом виправлення і ресоціалізації засуджених у теперішній час слід визнати їх працю в установах виконання покарань. 237 3.2.3. Праця засуджених ............................................................................... 250 3.2.4. Право на письмову кореспонденцію ......................................... 259 3.3. Оскарження засудженими рішень та актів органів Державної пенітенціарної служби ........................................................... 271 3.4. Право на правову допомогу ....................................................................... 277 3.5. Право засудженого на особисту безпеку ............................................. 298 3.6. Права засуджених до арешту .....................................................................308 3.7. Помилковість концептуальних підходів до діяльності з виконання кримінальних покарань ..................................................... 325 3.7.1. Реалізація принципу презумпції невинуватості під час попереднього ув’язнення особи та застосування окремих правових інститутів. 325 3.7.2. Покарання умовами тримання. 329 4. ЗВІЛьНЕННЯ ВІД ВІДБУВАННЯ ПОКАРАННЯ .................................................... 333 4.1. Умовно-дострокове звільнення та заміна покарання більш м’яким ........................................................................................................ 333


4.1.1. Система дискреційного умовно-дострокового звільнення ............................................................................................... 356 4.1.2. Система обов’язкового умовно-дострокового звільнення ............................................................................................... 357 4.2. Звільнення від відбування покарання за хворобою .......................360 4.3. Звільнення від відбування покарання засуджених, які відбувають довічне позбавлення волі ............................................. 369 4.4. Обчислення дати звільнення засуджених ............................................ 392 5. ДИСЦИПЛІНАРНА ПРАКТИКА В УСТАНОВАХ ДЕРЖАВНОЇ ПЕНІТЕНЦІАРНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ ......................................... 396 5.1. Проблемні питання щодо застосування заходів заохочення та стягнення до осіб, засуджених до позбавлення волі ................. 396 5.1.1. Принцип раціонального застосування примусових заходів і стимулювання правослухняної поведінки ........... 396 5.1.2. Проблема правового регулювання та практики застосування заходів заохочення і стягнення до засуджених ........................................................................................404 5.2. Статус злісного порушника вимог режиму відбування покарання .................................................................................... 422 5.3. Про необхідність декриміналізації ст. 391 КК України .................... 424 6. МІЖНАРОДНІ СТАНДАРТІ У ПЕНІТЕНЦІАРНІЙ СФЕРІ ТА ЇХ ВТІЛЕННЯ У НАЦІОНАЛьНУ ПРАКТИКУ ВИКОНАННЯ ПОКАРАНь .......................................................................................... 433 6.1. Відповідність в’язничного законодавства стандартам Європейського комітету з питань запобігання катуванням ................................................................................ 433


6.1.1. Обмеження побачень, телефонних розмов та інші обмеження осіб, поміщених в умови додаткової ізоляції ............................................................................. 437 6.1.2. Умови проведення побачень .........................................................440 6.1.3. Кореспонденція засуджених, звернення зі скаргами, заявами та пропозиціями ................................................................ 441 6.1.4. Окремі питання медичної допомоги .......................................... 442 6.1.5. Окреме тримання довічників .........................................................449 6.1.6. Застосування сили та спецзасобів ............................................... 452 6.1.7. Нічне освітлення у жилих приміщеннях в’язниць ................ 456 6.1.8. Відеоспостереження .......................................................................... 457 6.1.9. Розміри камер ........................................................................................ 457 6.1.10. Миття у лазнях, душах ........................................................................ 459 6.2. Деякі розбіжності та недоліки понятійного апарату кримінально-виконавчого законодавства у світлі міжнародних стандартів ................................................................ 459 6.2.1. Поняття тортур та жорстокого поводження ............................459 6.2.2. Єдина концепція кримінально-виконавчої діяльності — запорука термінологічної послідовності кримінально-виконавчого права .................................................463
Наукове видання
дОТриМання праВ людини
У пеніТенціарній СиСТеМі
України
Відповідальний за випуск Євген Захаров Редактор Михайло Романов Коректор Інна Захарова
Комп’ютерна верстка Олег Мірошниченко
Підписано до друку 17.01.2015 Формат 60 × 84 1
/
16
. Папір офсетний. Гарнітура Myriad Pro Друк офсетний. Умов. друк. арк. 26,97. Умов. фарб.-від. 29,18
Умов.-вид. арк. 29,76. Наклад 1000 прим.
ГО «ХАРКІВСьКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПА
61002, Харків, ас 10430 http://khpg.org ТОВ ВИДАВНИЦТВО ПРАВА ЛЮДИНИ
61002, Харків, вул. Дарвіна, 7, кв. 35 Свідоцтво Державного комітету телебачення і радіомовлення України серія ДК № 4783 від 23.10.2014 р.

дотримання прав людини у пенітенціарній системі Украї-
ни / К. А. Автухов, А. П. Гель, М. В. Романов, В. О. Човган, І. С. Яко- вець; за загальною редакцією М. В. Романова; ГО «ХАРКІВСьКА ПРАВОЗАХИСНА ГРУПАХ ТОВ ВИДАВНИЦТВО ПРАВА ЛЮДИНИ, 2015. — 480 с Робота присвячена розгляду питань, пов’язаних з дотриманням прав засуджених під час відбування ними кримінальних покарань в кримінально-ви- конавчих установах Державної пенітенціарної служби України.
Колектив авторів здійснив комплексне вивчення основних інститутів кримінально-виконавчого права, зробивши акцентна правах засуджених, їх визначенні, дотриманні та механізмах забезпечення і реалізації.
Дослідники намагалися врахувати всі останні зміни та новели законодавства, критично осмислити їх з врахуванням практичних реалій і тенденцій розвитку вітчизняної кримінально-виконавчої доктрини. Зроблено ретельний огляд кримінально-виконавчого законодавства, його співставлення з міжнародними нормативними актами та пенітенціарним досвідом. Особлива увага приділена практиці Європейського суду з прав людини і її впливу на правовідносини з приводу виконання і відбування покарань.
Книга буде цікава для практичних працівників Державної пенітенціарної служби України, фахівців в галузі кримінально-виконавчого права, правозахисників і всіх тих, хто цікавиться питаннями дотримання прав людини в цілому і прав засуджених зокрема.
Удк 2.2/.:.1]()
ББк .(Укр)00.+.(Укр)0
Д70


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   38   39   40   41   42   43   44   45   46


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал