Дошкільної та початкової освіти: теорія І практичний досвідСкачати 76.68 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації03.03.2017
Розмір76.68 Kb.

ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ
ТЕОРІЯ І ПРАКТИЧНИЙ ДОСВІД
Левітіна Діана Аркадіївна, Плотникова Олена Миколаївна, Харківський навчально-виховний комплекс № 179 м.Харків, Україна Реформаційні процеси, що відбуваються в національному освітянському просторі, зумовлюють невідкладність розв’язання комплексних соціально-педагогічних завдань, одним з яких є перехід до систематичного навчання дітей з 6 років. Найвідповідальнішим життєвим циклом людини є дошкільний період. Знання та вміння, набуті в дитинстві, - це фундамент. Чим він міцніше, тим впевненіше почувається людина вжитті. Забезпечення якісної та доступної дошкільної освіти, виховання здорової та компетентної особистості є головними пріоритетами дошкільної освіти. Законом Про освіту вперше визначено, що відправною ланкою в системі освіти є дошкільна освіта, в межах якої реалізуються програми і завдання першого рівня, спрямовані на розвиток тих чи інших здібностей дітей та формування в них елементів навчальної діяльності. Великого значення при цьому набуває наступність у роботі двох перших ланок освіти – дошкільної та початкової. Наступність у навчанні – це актуальна проблема переходу особистості на якісно новий ступінь розвитку завдяки створенню комфортних умов для розкриття її потенціалу під час переходу з одного типу організації освітнього процесу в інший. Принцип наступності в навчанні означає погодженість і взаємозв’язок усіх ступенів навчально-виховного процесу дошкільної й початкової шкільної освіти, початкового і середнього, середнього і старшого ступенів загальноосвітньої школи. Реалізація принципу наступності виступає гарантом цілісності і єдності освітнього процесу. На сучасному етапі розвитку суспільства, зокрема освітньої сфери, безперервність освіти є одним із пріоритетних напрямків її модернізації. Але, ця проблема виникла не сьогодні. В своїх роботах її розглядали В.О. Сухомлинський, Д.Б.Ельконін, В.В.Давидов,
Л.С.Виготський, Ш.А.Амонашвілі та інші. Отже, потребою в умовах нашого навчально- виховного комплексу актуальним стає розв’язання проблеми наступності, перспективності та спадкоємності між дошкільною і початковою освітою, школами першого – третього ступенів. Перегляд принципів сучасної шкільної освіти змушує по-новому подивитися на співвідношення різних етапів навчання дітей, починаючи з дошкільного. Поділений на окремі ланцюги, цей процес втратив єдність, що неминуче повинно відбитися як на якості навчання, такі на формуванні цілісної та гармонійно розвиненої особистості. Забезпечення безперервності та наступності освітнього процесу повинно стати тією об’єднувальною силою, яка дозволить скріпити окремі ланки цього ланцюга воєдино і допоможе вирішити задачі, що стоять перед школою ХХІ століття.
Об’єкт дослідження – умови, принципи, форми, методи навчання та виховання дошкільників та учнів початкових класів в системі безперервності навчально-виховного процесу. Предмет дослідження – оновлення змісту навчально-виховного процесу, оптимізація умов розвитку всебічно-розвиненої компетентної особистості. Мета дослідження – узагальнення теоретичних аспектів і систематизація власного досвіду педагогічних працівників ХНВК № 179 з питань безперервності і наступності. Завдання дослідження Вдосконалювати психологічні, розвивально-виховні і дидактичні засади здійснення наступності та перспективності.
Систематично аналізувати наявні труднощів роботі вихователів дошкільних груп, вчителів початкових класів та середньої ланки, працювати над їх усуненням. Забезпечити загальні підходи до формування у дошкільників і молодших школярів загальних вмінь і навичок навчальної праці, наступності в їх розвитку. Забезпечити наступність у формуванні інтерпретації головних понять, єдність вимог до їх засвоєння. Спрямувати самостійну та самоосвітню діяльність педагогічних кадрів на розв’язування проблеми наступності та безперервності в навчанні й вихованні дошкільників та молодших школярів. Система роботи педагогічного колективу з питань наступності
ХНВК № 179 – це цілісна і відкрита динамічна система, яка об’єднує педагогічний процес дитячого садка і початкової школи та надає можливості для найбільш чіткого вираження і самоствердження кожної особистості, що в умовах масової школи залишається без уваги. Це одна із перспективних моделей сучасного освітнього закладу. З 1998 року ХНВК почав працювати вданому напрямку. Ми прийшли до висновку, що кожний віковий період має свою цінність і значимість, тому умови і можливості реалізації конкретних цілей різних систем та рівнів освіти являються ознакою розвитку особистості, орієнтовані на перспективу цього розвитку. З моменту заснування ХНВК ключовою метою роботи педагогічного колективу стало створення оптимальних умов для безперервного навчання і всебічного розвитку особистості дітей віком від 2 до 10 років в умовах дитячого садка та школи І ступеня. Реалізація цієї мети сприяє створенню комфортних умов для успішної адаптації першокласників до школи скороченню термінів дезадаптації шестирічних першокласників дошкільного навчання відстеженню індивідуального розвитку кожної дитини протягом тривалого часу і створенні для неї найсприятливіших умовна основі варіативних режимів дня, що передбачає баланс різних видів діяльності і не допускає фізичного, психічного й інтелектуального перевантаження та сприяє загальному розвитку й оздоровленню дитини коригуванню навчальних програм, створенню наскрізних програм та методик навчання дітей з урахуванням вікових особливостей кожної дитини використанню нових форм педагогічного навчання (педмайстерні, спільні консиліуми, тренінги, проектування, майстер-класи) пошуку нових форм нерегламентованої діяльності дітей, використанню занять за інтересами і здібностями ( гуртки Цікава математика, Право, «Комп’ютерна абетка, Ритміка, Англійська мова для дошкільнят оновленню організації предметно-розвивального середовища для забезпечення різноманітної діяльності дітей тісній співпраці з батьками, оновленню форм роботи з ними.
Розв’язання проблеми наступності між дошкільним та шкільним підрозділом мі бачимо в об’єднанні двох ланок. У школу йдуть першокласники, які перебували в цьому ж дошкільному закладі. Крім того, завдяки цьому співпраця вихователів з вчителями стає дійсно плідною.
Внутришньошкільне управління організацією наступності буде ефективним при умові реалізації системного підходу. Адміністрація школи розробила програму цілісного безперервного навчально-виховного процесу. Були виділені основні положення системного підходу до вирішення проблеми наступності об’єднана діяльність учителів різних ступенів з метою ліквідування розбіжностей програм, вимог та установок для успішної адаптації учнів при переході з одній ланки
освіти на іншу, планування підготовки і проведення адаптаційних форм навчальних занять діагностування психологічною службою розумового та психологічного розвитку дітей від 5 до 10 років у процесі навчання, особливо в адаптаційний період методичне об’єднання вчителів та вихователів розробляє й апробує в процесі роботи програми та методичні посібники, які реалізують проблему перспективності та наступності в навчанні. Структура процесу творчого розвитку дітей в умовах ХНВК № 179 відображена на схемі 1.
У Базовому компоненті дошкільного навчання визначено державні стандарти дошкільної освіти, які орієнтують наших педагогів на перебудову своєї роботи. Зважаючи на актуальність проблеми мі постійно шукаємо оптимальні програми, форми і методи роботи та такі технології, які б не перевантажували педагогічного процесу, не зашкодили здоров’ю дітей. У роботі велику допомогу нам надали рекомендації за методикою Є.Є.Шулешка, які дали змогу розкріпачити дітей, побудувати навчально-виховний процесу ігровій формі таза підгрупами. Педагоги ознайомились і впроваджують у свою роботу технології Н.Гуткіної Експериментальні бесіди з виявленням внутрішньої позиції майбутнього школяра, діагностика загальної психології шкільної зрілості (5-6 років, 7-8 років. Наступним важливим кроком у підвищенні методичного рівня педагогічних працівників стало проведення районного науково-практичному семінару для заступників директорів з НВР, керівників методичних об’єднань, методистів дошкільних закладів, вчителів початкових класів Безперервність та наступність у збереженні індивідуальності дитини, зміцненні її фізичного та духовного здоров’я, готовності до активної взаємодії з довкіллям з залученням науковців Харківського гуманітарно-педагогічного інституту. В 2009 році під керівництвом кандидата педагогічних наук, завідувача кафедри методики дошкільної та початкової освіти ХОНМІБО Г.І.Назаренко створено освітній інноваційний проект «Організаційно-педагогічні умови забезпечення наступності у навчанні дітей дошкільного та молодшого шкільного віку, в якому доведена актуальність забезпечення наступності у навчанні дітей дошкільного і молодшого шкільного віку, визначена мета, завдання, перелік, послідовність дій педагогічного колективу, необхідні ресурси, терміни реалізації, очікувані результати. Педагоги систематично розробляють науково-методичний супровід різних сторін навчально-виховної діяльності НВК з урахуванням принципу наступності Формування навичок пошуково-дослідницької діяльності на заняттях зінтегрованого курсу Довкілля у дошкільників і молодших школярів (Печериця Н.В.,
Суханова ТА
Використання методу проектів з англійської мови у ВНП з урахуванням наступності між садком та початковою школою, Ефективні шляхи вивчення граматики англійської мови у практичній роботі дошкільного навчального закладу і початкової школи (Остапенко К.А., Ракітіна Ю.В., Сухова С.А.); Безперервність та наступність правової компетентності – стратегія виховання дошкільників та молодших школярів (Гусельнікова І.А.);
«Науково-методичний супровід навчально-виховного процесу Дитячий садок – початкова школа (Плотникова ОМ
Схема 1. Модель забезпечення наступності в навчанні дітей в умовах
ХНВК № 179 (дошкільний підрозділ – шкільний підрозділ початкові класи з поглибленим вивченням іноземної мови (англійської)
Формування компетентності педагога щодо забезпечення психофізичного здоров’я дошкільника та молодшого школяра з урахуванням наступності між дошкільним закладом та школою І ступеня (Плотникова ОМ, Кіщенко О.А., Смольнікова ГА. та ін.) Статут нашого навчально-виховного комплексу як закладу нового типу з поглибленим вивчення англійської мови дозволяє здійснювати приймання до першого класу на конкурсній основі, яке проводиться відповідно до Положення, розробленого творчою групою вчителів і вихователів. Конкурсне приймання проводиться комісією, до складу якої входять директор, вчителі початкових класів та психологу формі співбесіди в присутності батьків. Результати співбесід з випускниками дошкільних груп ХНВК № 179 за останні 3 роки свідчать про достатньо високу якість рівня готовності дітей до навчання у початковій школі. Дані трьохрічних спостережень зведені в таблицю 1 та подано на діаграмі. Таблиця 1 Рівні готовності дітей до навчання у початковій школі Рік Високий рівень Достатній рівень Середній рівень Низький рівень
2008 25%
61%
14%
0%
2009 33%
59%
8%
0%
2010 38%
54%
8%
0%
Модель забезпечення наступності в навчанні дітей в умовах ХНВК №
179
(дошкільний підрозділ – шкільний підрозділ початкові класи з
поглибленим вивченням іноземної мови (англійської)
Розробка планів, спільних заходів, визнання
перспектив розвитку
Дошкільний
підрозділ
Шкільний підрозділ
Взаємодія психологічної
служби
Спільне консультування педагогів
та батьків
Ігрова діяльність
Ігрова
діяльність
Навчально-виховна
діяльність
Робота гуртків
ХНВК
№ 179
ХХХХХХХХХХХХХНВКККК
ХНВК № 179

Цікава математика

«Ритміка»

«Право»

«Комп’ютерна абетка
Занятт
я
Взаємодія педагогічного колективу
Взаємодія дитячих колективів
Робота з батьками

Цікава математика

«Ритміка»

«Англійська мова
Рис. Рівні готовності до навчання у початковій школі випускників дошкільних груп Виходячи з аналізу результатів, ми маємо право зробити висновки про зміцнення та утримання високого та достатнього рівня готовності наших випускників-дошкільників до навчання у школі. Вважаємо, що отримання таких результатів забезпечується такими факторами підвищення фахового рівня педагогічних працівників проведення інтегрованих занять використання інтерактивних технологій і діяльнісного підходу в навчально- виховному процесі відповідність змісту навчання віковим і індивідуальним особливостям і потребам кожної дитини організації роботи з батьками. Ефективність комплексних заходів адміністрації та вчителів щодо підвищення інтелектуального й освітнього рівня школярів підтверджена результатами річних контрольних робіт, державної підсумкової атестації, високим відсотком учнів, які одержали Похвальні листи, перемогами в районному та міському турах олімпіади Путівка в науку, міжнародних та всеукраїнських конкурсах. За підсумками 2009-2010 навчального року
100% учнів переведено до наступного класу, з них 22% з Похвальними листами за результатами річних оцінок учні початкової школи 2009-2010 навчального року мають такі показники навчальних досягнень
Рис. 2. Показники навчальних досягнень учнів початкової школи.
2009-2010н.р. загальний рівень навчальних досягнень учнів 2-4 класів (за результатами річних контрольних робіт і ДПА) підтверджує успішне опанування учнями навчальних програм. Середній показник якості знань з базових дисциплін складає Таблиця 2 Середній показник якості знань з базових дисциплін учнів 2-4 класів
(за результатами річних контрольних робіт і ДПА. 2009-2010н.р. Предмет Якість знань, %
2008-2009 н.р. Якість знань, %
2009-2010 н.р. Українська мова
95,8 95,7 Російська мова
94,2 100 Математика
93 99 Англійська мова
90,5 94,7 Головним своїм досягненнями вважаємо створення таких умов, при яких перехід до нової якості школяра для дитинине викликає тривоги, дозволить не втратити природної живості, не перетворить його водну мить в старичка, стиснутого рамками шкільної парти, форми, розкладу, нормами та критеріями, а, навпаки, відкриє йому нові горизонти до пізнання величезного та чудового світу світу знань, світу природи, світу людських стосунків. На нашу думку, ХНВК є навчальним комплексом з власним рівнем розв’язання навчально-виховних завдань безперервної освіти, яка забезпечує організаційно- педагогічні, загально-педагогічні й технологічні умови для формування цілісної творчої особистості дитини. Тут, як ніде, яскраво виражена безперервність освіти, наступність двох її ланок. Дитина не переживає важкого періоду адаптації до нових умова вже в 10 років фізично і психічно окріпла, прийде до ІІ ступеня шкільного навчання. І це доведено практикою.
Література

1.
Коментар до базового компонента дошкільної освітив Україні Наук.-метод. посіб. / Наук. ред.. О.Л. Кононко. – К Ред. журн. Дошкільне виховання, 2003. – с.
2.
Крайнова Л. До проблеми наступності між дошкільним навчальним закладом і школою // Дошкільна освіта Методичні рекомендації щодо організації роботи з учнями шестирічного віку початкової школи / за ред. Покроєвої Л.Д. – Х.:ХОНМІБО. 2006. –
76 с.
4.
Мороз Р. Прогнозування успішності дитини у шкільному навчанні // Психолог. –
№ 16. – 2006.

5.
Перережко І. Проблеми наступності у навчанні // Початкова школа. - № 42. 2006 Пріоритетні напрями роботи дошкільної освіти на 2009–2010 навчальний рік методичний аспект. Випуск восьмий // За наук. ред. К.Л. Крутій . 2009 — 220 с.Рабочая книга школьного психолога / Дубровина И.А., Акимова М.К. и др. – М Просвещение,
1991. – 303 с.Уфімцева С. Наступність у творчому розвитку дошкільників і учнів початкових класів // Початкова школа. - № 10. – 2005.
9.
Чуб Н.В. Комплексні тести готовності дитини до школи. – Х Вид. група Основа,
2007. – 144 с.


Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал