Донецкой народной республикиPdf просмотр
Сторінка2/4
Дата конвертації25.12.2016
Розмір0.6 Mb.
1   2   3   4
МАЛЬОВНИЧИЙ СВІТ ПРИРОДИ
Тарас Шевченко. За сонцем хмаронька пливе,
«Садок вишневий коло хати
С. Васильченко. В бур’янах»
Розповідь про поета, його дитинство (на основі повісті
С.Васильченка). Картини довколишнього світу, природи у поезіях
Т.Шевченка − інша, художня реальність, створена уявою митця за допомогою засобів образної мови.
ТЛ: персоніфікація, ліричний твір.
Пригадати відомості про Т. Шевченка. Уміти розповісти про дитинство поета і його родину. Відтворювати настрої пейзажних поезій, описувати власні відчуття, викликані художнім словом. Виразно читати поезії. Знаходити в них порівняння, персоніфікацію.
Вивчити напам’ять: «За сонцем хмаронька пливе, Садок вишневий коло хати.
Виховання почуття прекрасного, усвідомлення етичної насолоди
від
твору
мистецтва,

спонукання

до
оптимістичного,
життєствердного погляду на світ. Розвиток уміння висловити
власні відчуття, емоції.
3
Павло Тичина. Не бував ти у наших краях, Гаї
Виразно і вдумливо читати поезії. Розвивати вміння відчувати

11
шумлять...», Блакить мою душу обвіяла...» Коротко про поета і край, де він народився. Майстерне відтворення краси природи, вираження життєрадісності, почуття любові дорідної землі засобами художнього слова. Мелодійність віршів П. Тичини.
ТЛ: метафора, епітет. поезію, усвідомлювати та висловлювати свої відчуття. Розглядати кольорову палітру віршів. Відтворювати в уяві аналогічні картини природи, спостережені вжитті. Вміти висловлювати міркування про способи вираження любові дорідної землі, дискутувати про це.
Вивчити напам’ять: 1 вірш (на вибір.
Розвиток естетичного смаку, відчуття краси образного слова.
Розвиток абстрактного мислення, спостережливості, уміння
доводити власну думку.
4
Євген Гуцало. Лось, Зірка, Чарівники, Журавлі
високі пролітають…» Основні відомості про письменника. Вічне протистояння добра і зла − наскрізна тема світового мистецтва. Порушення цієї теми в оповіданні Лось. Співчуття, милосердя − шлях до перемоги добра. Образи хлопчиків, їхня невідступність у захисті гуманних переконань. Дивовижний світ рідної природи в поезіях митця.
ТЛ: оповідання. Розвиток уміння переказувати оповідання, визначати його тему та жанрові особливості, виокремлювати в ньому і пояснювати найбільш вражаючий фрагмент. Характеризувати образи. Давати власну оцінку зображуваному. Вміти міркувати про великий світ природи і людини в ньому, про добро і зло, любові милосердя і висловити своє ставлення. Вдумливо читати поезії, пояснювати в них художні засоби.
Усвідомлення турботи просвіт природи і рідних людей як
неодмінна риса гуманної, гідної поведінки.
2
Максим
Рильський.
«Дощ»
(«Благодатний, довгожданий…»), «Осінь-маляр із палітрою пишною,
«Люби природу не як символ…»
Основні відомості про поета. Його вміння бачити красу рідної природи і створювати красу засобами поетичної мови. Єдність людини і природи, зв’язок між станом людської душі та довкіллям. Виразно і вдумливо читати поезії. Вміти виокремлювати в них образ ліричного героя, відтворювати його емоції та почуття, порівнюючи із власним образним баченням природи.
Вивчити напам’ять: 1 вірш (на вибір.
Усвідомлення образного бачення світу як важливого чинника
розвитку творчих здібностей.
4
Григір Тютюнник. «Дивак» Коротко про письменника. Ідея неповторності й багатства внутрішнього світу людини. Паралельність і єдність двох світів
− природи і людини, зображені в оповіданні. Точність і лаконізм описів природи. Допитливий, чуйний, добрий хлопчик Олесь, його жага пізнати загадковий світ природи, уміння фантазувати, уявляти. Гідна поведінка Олеся як позиція особистості. Уміти переказувати цікавий епізод із дитинства письменника. Розглядати точність і лаконізм описів природи, їхню роль в оповіданні. Розповідати про особливості характеру Олеся, його обдарованість. Складати план до характеристики цього образу. Висловлювати власні міркування про характер хлопчика, оцінювати його незвичну поведінку. Пояснювати назву оповідання. Вчитися порівнювати літературного героя із собою. Вміти написати твір про нього, придумати власне закінчення оповідання.
Усвідомлення особливого призначення на землі кожного.
Формування і збереження індивідуальних особливостей людини як

12
важливих чинників її майбутньої максимальної самореалізації.
3
Микола
Вінграновський.
«Перша
колискова»,
«Бабунин дощ, Сама собою річка ця тече,
«Сіроманець» Поезія − особливий спосіб вираження почуттів людини. Висловлення поетичною мовою любові до дитини і турботи про неї, батьківського заповіту Художні описи природи як вияв патріотичних почуттів автора. Захоплююча і драматична історія про хлопчика й вовка як приклад гармонії людини й природи Сіроманець. Гуманізм повісті. Доброта, вигадливість, рішучість Сашка, його здатність на самостійні вчинки, особливо у відстоюванні своєї позиції. Розуміти, що таке патріотичне почуття. Виразно і вдумливо читати поезії. Коментувати художні описи природи. Виокремлювати і пояснювати епітети і порівняння. Пояснювати власне розуміння поняття батьківщина. Уміти переказати найцікавіші епізоди повісті, схарактеризувати головного героя за планом. Уміти придумати власне закінчення твору.
Усвідомлення значення патріотизму вжитті людини, образного
слова для висловлення почуттів. Розуміння того, що батьки
найрідніші люди для дитини.
4
ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ Ознайомлення з доступними для сприймання й цікавими для п’ятикласників творами письменників-земляків.

Знати про письменників-земляків, їхні твори. Розуміти зміст цих творів. Виразно читати і висловлювати власну думку про них.
Виховання шанобливого ставлення до митців свого краю як до
особливо обдарованих людей, співців рідної землі.

6 КЛАС
(70 год., 2 год. на тиждень)
Текстуальне вивчення творів – 51 год. Література рідного краю − 4 год. Позакласне читання − 4 год. Розвиток мовлення – 2 год. Виразне читання – 2 год. Резервний час − 7 год.
Кіл-ть
годин
Зміст навчального матеріалу
Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
1
ВСТУП
Книжка вжитті людини. Письменник - особливо обдарована людина, його праця над художнім твором. Розповідь проте, як робиться книга. Сучасний читачі його роль у новому житті твору. Знати про рукописні книги часів Київської Русі, про автора Повісті временних літ Нестора Лiтописця. Розуміти роль книжки вжитті людини складність і особливість процесу творчості, місце у ньому уяви й фантазії митця роль читача вжитті художнього тексту. Розуміти ставлення до дійсності звичайної людини і письменника ставлення до

13 літературного твору читача і письменника. Знати, де можна зустрітися з літературою літературні журнали, радіопередачі,телебачення, театр, книгарні, бібліотеки, Інтернет. Уміти аргументувати індивідуальні читацькі інтереси.
Усвідомлення потреби шанобливого ставлення людей до книжки, до
освіти.
5
ЗАГАДКОВО ПРЕКРАСНА І СЛАВНА ДАВНИНА
Календарно-обрядові пісні
Роль і місце пісні вжитті людини. Головні календарні обряди. Народна обрядова пісня. Різновиди обрядових пісень.
Пісні літнього циклу: «У ржі на межі, Ой бiжить, біжить
мала дівчина, Проведу я русалочки добору (русальні);
«Заплету віночок, Ой вінку мій, вінку, «Купайло,
Купайло!» (купальські); «Маяло житечко, маяло, Там у
полі криниченька» (жниварські) − на вибір.
Пісні зимового циклу: «Ой хто, хто Миколая любить,
«Засівна», Нова радість стала, Добрий вечір тобі, пане
господарю!», Щедрик, щедрик, щедрівочка” (на вибір.
Веснянки: «Ой весна, весна − днем красна, Ой кувала
зозуленька», А в кривого танця» (на вибір)
Народні колискові пісні
«Ой ти, коте, коточок, Ой ну, люлі, дитя, спать».
Провідні мотиви, лексичні особливості колискових.
Календарно-обрядові пісні рідного краю.
ТЛ: народна пісня, колискова, повтори (рефрен, анафора.
Знати про виникнення народної обрядової поезії, її різновиди. Вміти розповідати про головні календарні обряди українців. Розрізняти і називати різновиди календарно-обрядових пісень. Уміти виразно і вдумливо читати їх, коментувати зміст, виокремлювати й пояснювати художні засоби.
З’ясувати роль колискової пісні вжитті людини, уміти описати образ матері над колискою дитини (за літературою та живописом. Розвивати вміння висловлювати власні роздуми про тепло рідного дому.
Вивчити напам’ять: 2 пісні (на вибір.
Формування прагнення відроджувати і вивчати оригінальну творчість
народу. Виховання поваги до прадавніх вірувань наших предків, гордості
за свій талановитий народ. Виховання почуття любові до своїх рідних.
3
Тарас Шевченко. Думка (Тече вода в синє море...»),
«Іван Підкова
Відомості про перебування поета в Санкт-Петербурзі. Провідні мотиви творів Т. Шевченка, їхній героїчний пафос, зображення в них історичного минулого. Специфіка ліричних і ліро-епічних творів. Знати і розповідати основні відомості прожиття Т.Шевченка в Санкт-
Петербурзі. Знати зміст творів. Виразно й осмислено читати їх. Уміти визначати провідний мотив вірша Думка, пояснювати роль художніх засобів. Розкрити історичну основу поеми Іван Підкова, риси і поведінку козацьких ватажків, їхні стосунки з підлеглими. Пояснити особливості художніх засобів зображення штормового моря, бою.
Вивчити напам’ять: Думка.
Усвідомлення того, що героїзмі мужність – ознаки лицарських чесно

14
козаків, заповідані як духовний спадок нащадкам. Осмислення духовного
зв’язку з історичним минулим народу.
3
Я І СВІТ
Леся Українка (Лариса Петрівна Косач). «Мрії», «Як
дитиною, бувало...», «Тиша морська, Співець
Дитинство поетеси, роль родини у її вихованні. Неповторний світ дитинства в цих поезіях. Образ мужньої, сильної духом дівчинки, її життєрадісний погляд на світ, вільнолюбство, впевненість, розвинена уява. Значення мистецтва ужитті людини. Розповідати про дитинство Лесі Українки, її мужність, талановитість. Усвідомлювати і вміти пояснити мотив глибокого родинного зв’язку дитини з батьками. Характеризувати образ ліричної героїні. Висловлювати власні роздуми про неї. Уміти розкрити зміст поезії
«Співець», з’ясувати художню своєрідність твору.
Вивчити напам’ять: Як дитиною, бувало
Виховання почуття любові до батьків, родини, формування стоїчних
рис характеру (мужність, цілеспрямованість, наполегливість,
прагнення до самоосвіти.
4
Володимир Винниченко. «Федько-халамидник»
Цікава історія з життя письменника. Художня розповідь про дивовижного хлопчика Федька, його життя і пригоди, стосунки з однолітками. Щедрий на добро внутрішній світ героя. Федько як особистість.
ТЛ: головний герой, другорядні герої. Розповісти цікаві епізоди з життя письменника. Знати зміст оповідання. Виразно і вдумливо читати найбільш вражаючі епізоди. Вміти проаналізувати епічний твір. Назвати риси характеру Федька, що вирізняють його з-поміж друзів-однолітків. Уміти прокоментувати їх, висловлювати своє ставлення до літературних героїв. Аналізувати роль художніх засобів утворі, знаходити портрет, пейзаж, діалоги. Вміти сформулювати основну думку оповідання і висловити своє ставлення до зображуваного.
Усвідомлення найважливіших цінностей моралі та етики, що роблять
людину душевно багатою і щедрою на добропорядність, чесність.
4
Спиридон Черкасенко Маленький горбань.
Знати короткий біографічний нарис про письменника. Виразно й усвідомлено читати і переказувати оповідання, складати план твору. Вміти характеризувати образ головного героя Павлика, оцінювати образ хлопчика через його вчинки.
Усвідомлення впливу вчинків героя на його стосунки з іншими дітьми,
ставлення автора до свого персонажа.
2
Станіслав
Чернілевський.
«Тепло-та
родинного
інтиму...», «Забула внучка в баби черевички
Настрої і почуття, висвітлені в поезіях (любов, доброта, висока духовність.
ТЛ: віршові розміри ямб, хорей. Виразно й усвідомлено читати вірші. Розвивати вміння прокоментувати відчуття, висловлені в цих творах. Уміти співвіднести їх із власними, пережитими особисто.
Осмислення ролі батьківського дому вжитті людини, відповідальності
за власну родину.
2
Ірина Жиленко. «Жар-Птиця», «Підкова», «Гном у
буфеті»
Розуміти, що світ дитинства − вічне джерело сили, натхнення, мрій, фантазій. Виразно й усвідомлено читати поезії. Вміти прокоментувати

15 Поетичні роздуми про дружбу, доброту, красу, про людське щастя і шляхи до нього, проте, що може врятувати сучасний світ. їхній зміст, знайти і пояснити художні засоби. Вміти висловлювати власні роздуми про щастя і шляхи до нього, про цінності, які потрібно берегти в сучасному світі.
Усвідомлення ролі почуття дружби вжитті людини, вміння бачити
красу навколо, цінувати доброту.
4
Оксана Іваненко. Друкар книжок небачених
Коротко про письменницю. Повість про початок книгодрукування в Україні, сподвижників друкарської справи, що долали перешкоди на шляху до популяризації книги, її доступності для звичайних людей. Трагічна доля І.
Федорова, якому судилася посмертна слава. Роль епіграфа до твору. Історична основа твору, його жанрові та композиційні особливості. Значення книги вжитті людини.

Знати коротко про письменницю. Уміти переказувати твір, характеризувати історичну добу, описану в ньому, називати видатних діячів культури, про яких ідеться в повісті. Уміти пояснити особливості композиції твору, визначати головну думку, характеризувати образ Івана Федорова. Вміти розказати про початок книгодрукування, пояснювати роль книги вжитті. Дискутувати про важливість покликання людини, доцільність самопожертви в ім’я великої справи міркувати про роль непересічної талановитої особистості вжитті народу, розвитку його культури.
Усвідомлення важливості історичної спадщини, причетності кожної
людини доісторії держави, її зростання і процвітання.
3
Емма Андієвська. «Казка про яян», «Говорюща риба
Е.Андієвська - сучасна письменниця і художниця. Її казки- притчі. Добро і любов досвіту. Порушення питань моралі, дружби, сили слова. Прихований повчальний зміст творів. Принципи толерантного ставлення до інших, вірності мріям, прагнення гармонії зі світом.
ТЛ: притча. Розуміти поняття притчевості в мистецтві. Виразно і вдумливо читати казки. Виокремлювати фантастичні елементи у них. Уміти визначити головну думку кожного з творів, відшукавши в них ключові фрази. Сформулювати власні висновки про твори та про їх основні ідеї.
Усвідомлення морально-етичних цінностей, що допомагають бачити і
розуміти красу і приваби світу, гармонійно і щасливо жити в ньому.
5
ПРИГОДИ І РОМАНТИКА
Всеволод Нестайко. «Тореадори з Васюківки» В. Нестайко − відомий у світі український дитячий письменник. Пригодницький захоплюючий сюжет, мрія і дійсність, смішне, комічне, романтичне в його пригодницькій повісті для дітей. Знати основне про письменника. Розуміти поняття романтичного і пригодницького. Уміти визначити жанр твору. Самостійно ознайомитися зі змістом фрагментів (розділи 1−4). Уміти аналізувати поведінку героїв, їхні вчинки, моральний вибір у різних життєвих ситуаціях. Характеризувати улюбленого героя, аргументувати свій вибір, розкрити риси його вдачі. Виокремлювати, виразно читати і коментувати найцікавіші епізоди тексту. Аналізувати зв’язок пригодницького і звичайного, комічного і нейтрального. Уміти висловлюватися про зв’язок прочитаного з власними життєвими спостереженнями.
Формування активної життєвої позиції, позитивних рис характеру.

16
Вміння толерантно й аргументовано доводити свою думку,
відстоювати власну позицію.
5
Ярослав Стельмах. «Митькозавр з Юрківки, або Химера
лісового озера
Таємничі, веселій незвичайні події в повісті, передані образним словом. Допитливість, винахідливість, кмітливість хлопчиків − головних героїв. Уміти переказувати зміст уривка повісті, визначити кульмінаційний епізоду ній. Характеризувати образи Сергія і Митька, їхню поведінку в складній ситуації. Висловлювати власні роздуми про місце уяви, фантазії, романтичності вжитті сучасної людини. Знаходити у тексті реальні звичайні) та пригодницькі події.
Усвідомлення значення романтичності, життєлюбства вжитті
людини.
5
Леся Воронина. Таємне Товариство боягузів, або засіб
від переляку №9»
Леся Воронина - сучасна письменниця, авторка багатьох книг для дітей. Фантастична, романтична, багатоепізодна, повість про виховання гідності та мужності. Стосунки між різними поколіннями в родині.
ТЛ: сюжет.
Знати основне про письменницю Переказувати зміст твору, висловлюватися про своє сприйняття твору. Характеризувати образ головного героя Клима, розмірковувати, як виховувати у собі риси сміливості, хоробрості, кмітливості.
Формування позитивного світогляду, розвиток вільного висловлення
думки, вміння дискутувати, прищеплювати інтерес до пізнання нового,
виховувати прагнення до самовдосконалення, самореалізації в ім’я
добра.
3
ГУМОРИСТИЧНІ ТВОРИ
Гумористичне і сатиричне зображення. Жанрова різноманітність гумористичних творів (анекдоти, байки, усмішки, гуморески, співомовки та ін.). Велика роль гумору вжитті людини. Леонід Глібов. «Щука», «Муха і Бджола»,
«Жаба і Віл Визначний український байкар, поет. Викривальна і повчальна спрямованість байок письменника. Побудова байки.
ТЛ: гумор, сатира, байка, алегорія, мораль. Розуміти роль гумору вжитті людини. Знати жанри гумористичних творів, називати їх. Уміти розповісти про особливість побудови байки. Виразно і вдумливо читати твори Л. Глібова, коментувати їхній прихований зміст. Уміти виокремити основну думку кожної байки, пояснити алегоричні образи. Вміти зіставляти описане в байках із сьогоднішнім реальним життям.
Вивчити напам’ять: Щука.
Усвідомлення важливості самокритичного погляду для успішної
життєдіяльності людини. Формування життєстверджувальних,
оптимістичних настроїв, уміння тактовно реагувати на іронію, гумор.
2
Степан Руданський. Добре торгувалось, «Гуменний»,
«Запорожці у короля, Свиня свинею
Коротко про письменника. Співомовки С.Руданського − унікальне явище у світовій культурі. Висміювання моральних вад, негативних рис характеру, авторська симпатія до простої людини, до її розуму, кмітливості, почуття гумору, вміння посміятися над власною Розуміти вияв народної мудрості у гуморесках, викривальний пафос співомовок. Виразно й усвідомлено читати твори. Визначати іронічне ставлення до негативних рис характеру. Вміти тлумачити терміни гумореска, «співомовка», інверсія. Вміти виокремити основну думку кожного твору. Засвоїти особливості виразного читання цих творів. Характеризувати героїв і порівнювати їх. Пояснювати зв’язок історичних фактів із їх гумористичним відображенням у співомовках.

17 безпорадністю, вміння відстояти свою гідність.
ТЛ: гумореска, співомовка, інверсія. Поглиблювати вміння проводити паралелі з сучасним життям.
Обґрунтовувати власні спостереження над смішними ситуаціями вжитті
Усвідомлення, що почуття гумору − ознака духовного здоров’я людини.

1
Павло Глазовий. «Еволюція», Найважча роль,
«Похвала»
Іронічно-пародійна, викривальна спрямованість гумористичних і сатиричних творів. Виразно і вдумливо читати твори. Вміти виокремлювати основні ідеї, аналізувати художні особливості гуморесок, проводити аналогії з власними спостереженнями.
Вивчити напам’ять: 1 гумореску (на вибір.
Розвиток уміння іронічно, критично, з почуттям гумору сприймати
явища навколишньої дійсності й самого себе.
4
ЛІТЕРАТУРА РІДНОГО КРАЮ
Ознайомлення із найцікавішими письменниками-земляками, їхніми творами.
Запам’ятати імена і твори письменників-земляків. Вдумливо читати їхні твори, розглядати зміст та основні ідеї. Висловлювати власну думку про доробок письменників-земляків.
Виховання шанобливого ставлення до митців рідного краю.
7 КЛАС
(70 год., 2 год. на тиждень)
Текстуальне вивчення творів – 56 год. Література рідного краю − 4 год. Позакласне читання − 4 год. Розвиток мовлення – 2 год. Виразне читання – 2 год. Резервний час − 2 год.
Кіл-ть
годин
Зміст навчального матеріалу
Вимоги до рівня загальноосвітньої підготовки учнів
3
МИНУВШИНА У ФОЛЬКЛОРІ.
Народні
думи.
„Дума
про
Марусю
Богуславку”.
Теорія літератури Думи як вид усної народної творчості.
Учень: знає назви дум, роль історичних думу духовному житті народу. Аналізує зміст думи Про Марусю Богуславку” та її зв’язок з історичним контекстом, подає визначення думи, пояснює її жанрову специфіку. Виразно та осмислено читає текст думи, виділяє головну думку, вирізняє композиційні елементи. Висловлює судження про відображення уславленого образу Марусі Богуславки, її

18 героїчних вчинків, засудження рабства, несправедливості та зла. Називає кобзарів, розповідає про сучасне кобзарське мистецтво.
2
Історичні пісні. Ой нагорі да женці жнуть.

Теорія літератури Поняття про історичну пісню. Аналізує зміст пісні, пояснює її зв’язок з історичним контекстом, з’ясовує визначення історичної пісні, спостерігає її жанрову специфіку. Декламує відповідно до народної ритміки, формулює головну думку твору. Висловлює судження про історичні пісні, їх особливості й тематику, про силу любові й шани запорожців до своєї країни.
2
Народні балади.
„Ой був в Січі старий козак.

Теорія літератури Народна балада як жанр фольклору.

Знає класифікацію балад (народна, літературна, проєвропейські корені нової балади, формулює визначення балади, аналізує зміст балади, його зв’язок з історичним контекстом, обґрунтовує жанрову специфіку балади. Називає балади про кохання, про родинно-побутові стосунки. Читає, коротко переказує зміст балади, визначає головну думку та особливості композиції твору, пояснює символи народної творчості, використані у баладі. Висловлює судження про баладу, її особливості у порівнянні з іншими пісенними жанрами, про моральне значення вірності своєму народові, засуджує зрадництво. Коментує використання жанру балади в романтичній літературі.
4
І ОЖИВА
ІСТОРІЯ НАРОДУ.
Тарас Шевченко.
„І виріс я на чужині, Тополя
Теорія літератури:поняття про літературну баладу Вірші і проза як типи художнього мовлення. Стопа, віршові розміри. Повідомляє короткий біографічний нарис про письменника (окремі фрагменти його біографії, аналізує зміст поезії й життєві обставини, за яких були написані вірші, пояснює поетичне кредо, висловлене поетичними рядками. Вирізняє автобіографічні мотиви у вірші, обґрунтовує засоби змалювання ностальгії за рідним краєм, знаходить риси реалізму в зображенні тяжкого життя селян- кріпаків. Виразно читає вірш, пояснює роль метафори утворі. Тополя - зразок літературної балади, романтичні мотиви утворі


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал