«Донбаський державний педагогічний університет» ЗатверджуюPdf просмотр
Сторінка4/4
Дата конвертації17.01.2017
Розмір0.53 Mb.
1   2   3   4

Зміст заходу
Курс
Відповідальний
за проведення
Примітка
22 Бесіди на теми:
"Розвиток абстрактного мислення через прийоми моделювання і схематизації"
"Духовні цінності в контексті особистісного сенсу і його утворення"
5
Куратори академічних груп
23 Дискусія "Штучний інтелект - реальність чи вигадка"
5
Заступники деканів
24 Анкета "Готовність до професійної діяльності"
4-5
Куратори академічних груп
3. Громадянсько-правове виховання


Зміст заходу
Курс
Відповідальний
за проведення
Примітка
1
Лекція "Історія державних символів''
1
У рамках студентського лекторію
2
День Європи. Конференція:
"Україна і Європа діалог культур і світоглядів "
1-5
Заступники деканів
3
Організація громадської юридичної консультації студентів з правових питань
1-5
Юрист університету
4
Бесіда: "Закони України про сім'ю, їх виконання"
3
Кафедра філософії, соціально- політичних і правових наук
5
Диспут:
"Активна громадська позиція -
єдиний шлях стати господарем у власній державі"
1-5
Куратори, викладачі, студентське самоврядування
(представники різних політичних сил)
6
Круглий стіл:
"Від гетьмана до Президента
України"
1-2
Заступники деканів, куратори

34

Зміст заходу
Курс
Відповідальний
за проведення
Примітка
7
Добродійна акція до дня "Святого Миколая" у дитячих будинках м. Слов’янська
1-5
Студентське самоврядування
8
Перегляд фільму "Скарби художньої світової культури"
3
Заступники деканів
9
Конкурс рефератів:
"Гімн України та гімни інших держав "
1
Куратори, студентське самоврядування
10 Зустріч з представниками органів місцевої та державної влади, фахівцями, юристами:
"Формування соціальної держави в сучасній Україні"
1-5
Куратори,студен тське самоврядування
11 Конкурс плакатів і комп'ютерних презентацій -
"Студент - твої права і твої обов'язки"
2
Студентське самоврядування
12 Анкетування на тему:
"Корупція як соціальне явище"
4
Студентське самоврядування
13 Лекція: "Правоохоронні органи та правоохоронна діяльність в Україні"
1-5
Заступники деканів, представники правоохоронних органів міста
14 Правовий конкурс "Ерудит"
1-5
Кафедра філософії, соціально- політичних і правових наук
15 Зустріч з випускниками університету:
"Особистість - виховує особистість"
1-5
Заступники деканів
16 Акція з благоустрою територій біля навчальних корпусів і гуртожитків: "Я - громадянин, я - патріот, я - житель свого міста "
1-5
Деканати факультетів
17 Теоретична конференція: "Наш основний закон - Конституція
України"
1-5
Студентське самоврядування

35

Зміст заходу
Курс
Відповідальний
за проведення
Примітка
18 Інформаційні години:
"Походження держави і права", "Держава та особистість", "Право і мораль",
"Наш закон", "Національні символи України", "Рідний край у геральдиці, прапорі і символіці" "Мораль, право, політика та громадянське суспільство"
1-5
Куратори
4. Моральне виховання


Зміст заходу
Курс
Відповідальний
за проведення
Примітка
1
Години відвертості: - "Моя позиція" - "Наодинці зі своєю совістю"
1
Куратори академічних груп
2
Дискусійний клуб: - "Доля: приреченість чи вибір?" -"Чи можна жити без віри?"
1
Заступники деканів
3
Захист проектів: - "Кроки до життєвого успіху" - "Я через п'ять років"
1
Куратори академічних груп
4
День добрих вчинків
1
Куратори академічних груп
5
Поетичне свічадо: - "Її величність чесність" - "Вічне кохання"
1
Куратори академічних груп, працівники бібліотеки
6
Круглий стіл:
"Про мету життя і шляхи її досягнення"
1
Заступники деканів
7
Години відвертості: - "Шлях до духовного розвитку" -
"Світу мені"
2
Куратори академічних груп
8
Диспути: "У чому сила особистості?"
2
Заступники деканів
9
Усний журнал: "Гортаючи сторінки щоденників видатних людей"
2
Куратори академічних груп, працівники

36

Зміст заходу
Курс
Відповідальний
за проведення
Примітка
бібліотеки
10 Благочинні акції (збір коштів,
іграшок:, книжок для дітей- сиріт)
2
Куратори академічних груп
11 Круглий стіл: "Думки про совість"
2
Заступники деканів
12 Студентська наукова конференція "Підготовка молоді до сімейного життя"
2
Заступники деканів
13 Години відвертості: - "Золоті правила життя" - "Принципи мого життя"
3
Куратори академічних груп
14 Дискусійний клуб: -
"Підкоритись долі чи перемогти?" - "Світ належить оптимістам, песимісти - тільки глядачі"
3
Заступники деканів
15 Поетична вітальня:
"Поезія мудрості"
"Я вірю в щастя"
3
Заступники деканів, працівники бібліотеки
16 Круглий стіл: "Немає меж удосконаленню"
3
Заступники деканів
17 Акції милосердя (допомога літнім людям, відвідування сиротинця, дітей з обмеженими можливостями тощо)
3
Куратори академічних груп
18 Студентська наукова конференція: "Моральне виховання у спадщині видатних педагогів минулого і сучасності"
3
Заступники деканів, кафедра психології
19 Години відвертості: - "Духовні потреби та ідеали мого "Я"
"Людина народжується для вічності"
4
Куратори академічних груп
20 Етичний тренінг: -
"Толерантність врятує світ" -
"Насильство: причини виникнення, шляхи
4
Куратори академічних груп

37

Зміст заходу
Курс
Відповідальний
за проведення
Примітка
уникнення"
21 Дискусійний клуб: - "Добра людина та, яка робить добро, чи та. яка не робить зла?" -
"Дисциплінованість: свобода, чи необхідність?"
4
Заступники деканів
22 Круглий стіл: - "Моральні
ідеали та їх місце в житті сучасної молоді" - "Моральні якості та їх вияв у педагогічній діяльності"
4
Заступники деканів
23 Читацька конференція:
"І буде син, і буде мати, і будуть люди на землі"
4
Заступники деканів, працівники бібліотеки
24 Акція милосердя: "Твори добро!"
4
Куратори академічних груп
25 Години відвертості: - "Людина починається з добра" -
"Милосердя в нашому житті"
5
Куратори академічних груп
26 Круглий стіл: "Молодь проти насильства"
5
Заступники деканів
27 Диспути:
"Чи може бути щасливою непорядна людина?"
"Краще гірка правда, ніж солодка брехня"
5
Заступники деканів
28 Захист проектів: - "Моє професійне кредо" -
"Професіоналізм, моральність та патріотизм"
5
Куратори академічних груп
29 Поетичний вечір при свічках:
"На добро!"
5
Заступники деканів
30 Благодійна акція: "Даруймо радість людям!"
5
Заступники деканів

38
5. Екологічне виховання


Зміст заходу
Курс
Відповідальний
за проведення
Примітка
1
Проведення тематичного вечора "Природа і людина"
1
Студентське самоврядування
2
Посадка дерев студентами першого курсу
1
Деканат; студентське самоврядування
3
Екологічний суботник
1-5
Деканат; студентське самоврядування
4
Загальноуніверситетський конкурс на найкращу програму енергозбереження "Зелене життя"
1-5
Ректорат; деканати;студен тське самоврядування
5
Лекція на тему "Екологічні проблеми людства та Україна"
3
Заступники деканів
6
Круглий стіл на тему "Генетично модифіковані продукти та організми: панацея проти голоду чи прихована загроза людству"
4
Заступники деканів і студентське самоврядування
7
Екологія людини. Підготовка стінгазети
3
Студентське самоврядування
Проведення бесід на теми:
"Глобальні наслідки
Чорнобильської катастрофи"
1
Заступники деканів "Глобальне потепління: позитивні та негативні сторони"
2
Заступники деканів "Охорона навколишнього середовища у глобальному вимірі"
3
Заступники деканів "Альтернативні джерела енергії: стен і перспективи розвитку"
4
Заступники деканів "Моя участь в охороні довкілля"
5
Заступники деканів
8
"Допомога лісовим господарствам регіону"
1-5
Ректорат; деканати; студентське самоврядування

39
6. Естетичне виховання


Зміст заходу
Курс
Відповідальний
за проведення
Примітка
1
Екскурсія до краєзнавчого музею м. Слов’янська.
Ознайомлення з архітектурою і культурними пам'ятками міста
1
Куратори академічних груп
2
Участь у наукових гуртках та гуртках художньої самодіяльності
1
Керівники гуртків
3
Проведення бесід на теми:
"Сучасна пісня"
"Про музику легку і серйозну"
"Як читати і розуміти картину"
"Естетика побуту"
1
Заступники деканів, кафедра музики і хореографії
4
Тематичний вечір "У світі краси"
1
Заступники деканів, куратори академічних груп
5
Проведення бесід на теми:
"Основні музичні жанри"
"Світло, колір, світлотінь та їх роль у мистецтві живопису"
"Види декоративно- ужиткового мистецтва"
"Роль мистецтва у житті суспільства "Що таке виробнича естетика"
2
Заступники деканів, кафедра музики і хореографії
6
Проведення вікторин з мистецтва
2
Заступники деканів
7
Вечори-зустрічі з відомими митцями
2
Заступники деканів
8
Відвідання мистецьких заходів
3
Заступники деканів
9
Диспут на тему: "Мода і сучасність"
3
Куратори академічних груп
10 Проведення бесід на теми:
"Творчість українських композиторів"
"Живописні полота і графічні роботи українських
3
Заступники деканів

40

Зміст заходу
Курс
Відповідальний
за проведення
Примітка
художників"
"Поговоримо про смаки"
11 Проведення бесід на теми:
"Гармонія в мистецтві"
"Сучасні види музичного мистецтва"
"Новітні напрями в образотворчому мистецтві"
"Естетика оформлення шкільних приміщень"
4
Заступники деканів, кафедра музики і хореографії
12 Проведення бесід на теми:
"Взаємозв'язок мистецтв та їх роль у формування гармонійно розвинутої особистості"
"Світова скарбниця музичного мистецтва"
"Відомі художники і скульптори світу"
"Виробнича естетика"
5
Заступники деканів, кафедра музики і хореографії
13 Творчі конкурси серед студентів
5
Декан факультету, заступник декана, куратори академічних груп
7. Трудове виховання

Зміст заходу
Курс
Відповідальний
за проведення
Примітка
1
Участь у толоках з благоустрою території університету, спортивно- оздоровчого табору та парків, скверів
1
Куратори академічних груп
2
Робота з метою самообслуговування в навчальних кабінетах, лабораторіях, гуртожитках
1
Заступники деканів
3
Вечори-зустрічі з цікавими людьми
1
Заступники деканів

41

Зміст заходу
Курс
Відповідальний
за проведення
Примітка
4
Бесіди на теми:
"У праці і навчанні формується майбутній фахівець"
"Навчання - також праця"
"Як працювати над книгою"
"Гігієна розумової праці"
1
Декан, заступники декана, куратори академічних груп
5
Участь у реконструкції університетських об'єктів
2
Декан факультету
6
Проведення толок з метою озеленення території університету, гуртожитків, спортивно-оздоровчого табору
2
Декан факультету, куратори академічних груп
7
Допомога дитячим виховним закладам
2
Декан факультету, заступник декана
8
Бесіди на теми:
"Працею славна людина"
"Роль праці у розвитку суспільства і особистості"
"Що таке наукова організація праці студента?"
2
Куратори академічних груп
9
Участь у міських та університетських толоках
3
Декан факультету
10 Участь у реконструкції та спорудженні університетських об'єктів
3
Декан факультету
11 Допомога школам-інтернатам, дитячим будинкам
3
Декан факультету, заступники декана
12 Тематичний вечір "Трудова естафета поколінь"
3
Заступники деканів, куратори академічних груп
13 Бесіди на теми:
"Праця і творчість"
"Моя майбутня професія"
"Навчання - головний обов'язок студента"
3
Куратори академічних груп

42

Зміст заходу
Курс
Відповідальний
за проведення
Примітка
14 Участь студентів у суспільно корисній праці: ремонт навчальних корпусів, гуртожитків
4
Декан факультету
15 Участь у міських та університетських толоках
4
Декан факультету
16 Тематичний вечір-зустріч "Трудові династії"
4
Заступники деканів, куратори академічних груп
17 Диспут на тему: "Наш сучасник",
"Який ти є і яким ти будеш завтра?"
4
Заступники деканів, куратори академічних груп
18 Бесіди на тему:
- "Основи трудового законодавства України"
4
Заступники деканів, куратори академічних груп, кафедра філософії, соціально- політичних і правових наук
19 Участь у громадських толоках міста та університету
5
Декан факультету
20 Шефська допомога навчально- виховним закладам
5
Декан факультету
21 Диспут на тему: "Що означає знайти своє місце в житті?"
5
Заступники деканів, куратори академічних груп
22 Бесіда на тему: "Праця вчителя
- це творчість"
5
Куратори академічних груп
23 Проведення конкурсів майстерності серед студентів
5
Заступники деканів, куратори академічних груп

43
8. Фізичне виховання та утвердження здорового способу життя


Зміст заходу
Курс
Відповідальний
за проведення
Примітка
1
Участь у Спартакіаді університету з видів спорту: волейболу (чол., жін), шахів
(чол.. жін.). настільного тенісу
(чол., жін.), міні-футболу
(чол.), легкоатлетичного кросу
(чол., жін.), легкоатлетичної естафети (чол., жін.), легкої атлетики (чол., жін.).
1-5
Заступники деканів, спортивний клуб
2
Участь у першостях
Слов’янська видів спорту
1-5
Факультет фізичного виховання, спортивний клуб
3
Участь в "Універсіаді"
Донецької області
1-5
Факультет фізичного виховання, спортивний клуб
4
Проведення спортивно- розважального свята "Козацькі забави"
1-5
Кафедра фізичного виховання, спортивний клуб
5
Участь у підсумковому вечорі
Спортивної слави
1-5
Факультет фізичного виховання, спортивний клуб
6
Проведення бесід на теми:
"Виховання відповідального ставлення до власного здоров'я та здорового способу життя"
"Формування знань і навичок фізичної культури у житті людини"
"Фізичне, духовне та психічне загартування"
"Формування потреби у безпечній поведінці, протидія та запобігання негативним звичкам, профілактика захворювань"
"Організація та проведення спортивно-розважальних свят
1-5
Заступники деканів, куратори академічних груп

44

Зміст заходу
Курс
Відповідальний
за проведення
Примітка
в оздоровчих таборах та сільській школі"
"Медичний контроль та попередження травматизму"
"Гігієнічні основи фізичних вправ"
9. Економічне виховання

Зміст заходу
Курс
Відповідальний
за проведення
Примітка
1
Проведення ділової гри на тему "Сімейний бюджет та його розподіл"
2
Заступники деканів і студентське самоврядування
2
Лекція на тему "Економічна політика
України"
3
Заступники деканів
3
Участь в економічному гуртку
1-5
Студентське самоврядування
4
Круглий стіл на гему "Україна в світовому економічному просторі"
4
Заступники деканів і студентське самоврядування
Проведення бесід на теми:
"Правда і вигадки про кредит"
1
Заступники деканів "Сучасні платіжні системи"
2
Заступники деканів "Управління заощадженнями"
3
Заступники деканів "Економічні права та обов'язки громадян"
4
Заступники деканів
5
"Організація власного бізнесу"
5
Заступники деканів
6
Проведення загальноуніверситетських змагань на звання "Економіст року"
4-5
Ректорат; деканати; студентське самоврядування

45
Календарний план
заходів студентського клубу на 2015-2016 н.р.*
1 семестр
31.08.2015 р.
Урочисте посвячення абітурієнтів у першокурсники
Святкові заходи на факультетах.
Жовтень 2015 р.
Урочистий концерт, присвячений
Дню працівників освіти України
Жовтень-листопад
2015 р.
Проведення на факультетах традиційного конкурсу-огляду серед першокурсників
“Дебют першокурсника”
14.10.2015 р.
День українського козацтва.
День захисника України.
8.11.2015 р.
День української писемності та мови.
Урочисті заходи в бібліотеці.
12-17.11.2015 р.
Святкові заходи на факультетах, присвячені Міжнародному дню студента
18-19.11.2015 р.
Фінал традиційного конкурсу-огляду “Дебют першокурсника”, присвячений Міжнародному дню студента
Листопад 2015 р.
Конкурс на найкращу кімнату (серед мешканців гуртожитків) «Хто в домі хазяїн» до Дня студента
Грудень 2015 р.
Благодійний концерт, присвячений
Дню дітей з обмеженими можливостями
1-4.12.2015 р.
Тиждень боротьби зі СНІДом. Виставка стіннівок, проведення круглих столів, бесід, загальноуніверситетський захід в актовій залі головного корпусу.
19 грудня 2015 р.
Благодійна акція «Від серця до серця» до Дня Св.
Миколая
20-30.12.15 р.
Новорічні свята.
Організація концертів на факультетах
27.12.2015 р.
Новорічний вечір для дітей викладачів та співробітників
2 семестр
22.01.2016 р.
День соборності України.
Урочисті збори, круглі столи, бесіди.
14.02.2016 р.
Святкові заходи розважального характеру, присвячені
Дню Св. Валентина
Лютий-квітень
2016 р.
Проведення днів відкритих дверей
16-22.02.2016 р.
Тиждень Масляної.
Святкові заходи на факультетах університету.

46 20.02.2016 р.
День Пам’яті Героїв Небесної Сотні
Лютий-квітень
2016 р.
Проведення конкурсів
“Міс факультет-2015» та визначення учасників загальноуніверситетьського конкурсу краси
1-10.03.16 р.
Шевченківська декада.
Проведення круглих столів, літературних вечорів та читань у бібліотеці. Конкурс студентських стіннівок.
5.03.2016 р.
Міжнародний жіночий день.
Загальноуніверситетський святковий концерт
2-6.03.2016 р.
Святкові заходи на факультетах, присвячених Міжнародному жіночому дню 8 березня
Березень 2016 р.
Проведення традиційного турніру між факультетами
«Брейн-Ринг»
1.04.2016 р.
Студентська гуморина, присвячена Міжнародному дню гумору
Квітень 2016 р.
Участь університетських команд з КВН у міських змаганнях
Квітень 2016 р.
День довкілля «Озирнись навколо себе».
Виготовлення стіннівок з екологічної тематики.
Квітень 2016 р.
Фінал конкурсу краси «Міс університет-2015»
Травень 2016 р.
Загальноуніверситетський відкритий фотоконкурс
«Світ очима студентів»
8.05.2016 р.
Святковий концерт, присвячений Дню Перемоги.
Проведення зустрічей з ветеранами ВВВ.
Травень 2016 р.
День матері. Проведення літературно-тематичних вечорів, театралізованих вистав.
17.05.2016 р.
День Європи.
Проведення лекцій, дискусій “Україна у
європейському просторі”
01.06.2016 р.
День захисту дітей.
Святкова вистава для дітей викладачів та співробітників
Червень 2016 р.
Випускні вечори на факультетах
Протягом року
Підготовка та виступ студентського театру.
Протягом року
Проведення поточних заходів за наказами Президента
України, Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки України
*В плані можливі зміни та доповнення

47

Календарний план
спортивно-масових заходів 2015-2016 н.р. *


п/п

Вид спорту

Дата
проведення
Місце
проведенн
я
Головний
суддя
1.
Л/атлетичний крос
25.09.2015 р.
Стадіон
«Хімік»
Смоляр О.В.
2
Пауерліфтинг
2.10.2015 р.
Спорт. корпус
Мельник І.М.
3.
Міні-футбол
12-15.10.2015 р.
Спорт. корпус
Іванченко Л.П.
4.
Шахи
23.10.2015 р.
Головн. корпус
Стоянов В.А.
5.
Настільний теніс
4.11.2015 р.
Головн. корпус
Караімчук І.В.
6.
Баскетбол
9-12.11.2015 р.
Спорт. корпус
Пристинська
Т.М.
7.
Бадмінтон
17.11.2015р.
Головн. корпус
Гончаренко О.С.
8.
Кубок ректора з міні- футболу
15-17.02.2016 р.
Спорт. корпус
Іванченко Л.П.
9.
Волейбол
22-24.02.2016 р.
Спорт. корпус
Чернобай С.О.
10.
«Козацькі розваги»
29.02.2016 р.
Спорт. корпус
Холодний О.І.
11.
«Веселі старти»
2.03.2016 р.
Спорт. корпус
Щелкунова М.О.
12.
Відкрита першість з жиму лежачі
14.03.2016 р.
Спорт. корпус
Григоренко Г.В.
13.
Бадмінтон
23.03.2016 р.
Головний корпус
Гончаренко О.С.
14.
Чемпіонат міста зі спортивної гімнастики
4.04.2016 р.
Спорт. корпус
Холодний О.І.
15.
«День здоров’я »
07.04.2016 р.
Стадіон
«Хімік»
Григоренко Г.В.
16.
Відкрита першість з аеробіки та фітнесу
18.04.2016 р.
Спорт. корпус
Смоляр О.В.

*В плані можливі зміни та доповнення


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал