Документи (об'єкта) цз накази: а) довгостроковіСторінка3/6
Дата конвертації25.12.2016
Розмір1.02 Mb.
ТипДовідка
1   2   3   4   5   6

Начальник цивільного захисту ___________________________________
Додаток 9

Плани забезпечення готовності невоєнізованих формувань

Затверджено

Начальник ЦЗ

ДНЗ __________________________"___ " __________ 20__ р.

План

забезпечення готовності рятувальної ланки


 1. Особовий склад: командир ланки ___________________________
  члени ланки ______________________________


 2. Порядок оповіщення:

 1. Місце і час збору особового складу - кабінет завідувача

 2. Місце отримання табельного майна підсобні господарські приміщення.

 3. План-завдання при надзвичайній ситуації:

 • вивести дітей з небезпечного району;

 • провести рятувальні роботи.

Начальник штабу ЦЗ _______________________

ЗатвердженоНачальник ЦЗ

ДНЗ __________________________

"___ " __________ 20__ р.

План

забезпечення готовності ланки охорони громадського порядку 1. Особливий склад:

командир ланки _____________________________

члени ланки: _____________________________

_____________________________

_____________________________


  1. Порядок оповіщення

а) в робочий час - черговий по ДНЗ

б) в неробочий час - черговий по ДНЗ

  1. Місце і час збору особового складу - кабінет завідувача.

  2. План-завдання :

а) при надзвичайній ситуації:

б) при виникненні пожежі:

 • не дозволяти людям, які незадіяні на гасінні пожежі бути поблизу місця пожежі.

в) при виникненні епідемії:

 • вимагати дотримання норм епідеміологічного режиму.


Начальник штабу ЦЗ ДНЗ ___________________

ЗатвердженоНачальник ЦЗ

ДНЗ __________________________

"___ " __________ 20__ р.

План

забезпечення готовності ланки пожежогасіння 1. Особливий склад:

командир ланки _____________________________

члени ланки: _____________________________

_____________________________

_____________________________


  1. Порядок оповіщення:

а) в неробочий час - черговий по ДНЗ.

б) в неробочий час - черговий по ДНЗ

  1. Місце і час збору особового складу - кабінет завідувача

  2. Місце отримання табельного майна підсобні господарські приміщення.

  3. План-завданняпри виникненні пожежі:

 • здійснювати гасіння пожежі наявними засобами пожежогасіння до прибуття пожежної служби;

 • допомагати працівникам пожежної служби.Начальник штабу ЦЗ ДНЗ ___________________

План

забезпечення готовності ланки з обслуговування захисних споруд 1. Особливий склад:

командир ланки _____________________________

члени ланки: _____________________________

__________________________________________________________

  1. Порядок оповіщення:

а) в неробочий час черговий по ДНЗ.

б) в неробочий час - черговий по ДНЗ.

  1. Місце і час збору особового складу - кабінет завгоспа.

  2. Місце отримання табельного майна - підсобні господарські приміщення.

  3. План-завдання при надзвичайній ситуації:

 • відкрити і провести в готовність захисні споруди;

 • забезпечити аварійне освітлення приміщення;

 • забезпечити евакуацію дітей у захисну споруду.


Начальник штабу ЦЗ ДНЗ ___________________

Додаток 10

Затверджено

Начальник ЦЗ

ДНЗ __________________________

"___ " __________ 20__ р.

Штатно-посадовий список особового складу невоєнізованих формувань дошкільного закладу ____________________________________

з/п

Назва невійськових формувань

Прізвище, ім’я

Посада

І. Штаб ЦЗ
Начальник штабу
методист
Помічник начальника штабу ЦЗ
логопед
Заступник начальника ЦЗ з евакуації
вихователь
Заступник нач. ЦЗ з матеріально-технічного забезпечення
завгосп
Начальник пункту видачі ЗІЗ
кастелянша

ІІ. Пост радіаційного хімічною спостереження
Начальник поста
вихователь
Особовий склад
праля

ІІІ. Рятувальна ланка
Командир ланки
вихователь
Особовий склад
вихователь

IV. Ланка з обслуговування захисних споруд ЦЗ
Командир ланки
вихователь
Особовий склад
вихователь

V. Ланка охорони громадською порядку
Командир групи
вихователь
Особовий склад
вихователь

VI. Ланка пожежогасіння
Командир ланки
комірник
Особовий склад
вихователь

VII. Санітарний пост
Начальник поста
ст. медсестра
Особовий склад
медсестраДодаток 11

Функціональні обов’язки посадових осіб з цивільного захисту

І. Функціональні обов’язки начальника ЦЗ об’єкта - завідувача ДНЗНачальник ЦЗ - завідувач ДНЗ несе особисту відповідальність за підготовку, дисципліну та психологічний стан особового складу ДНЗ. підтримку постійної готовності формувань і штабу об’єкта, своєчасне виконання ними завдань, а також за цілісність споруд, майна й транспорту ДНЗ.

Він є прямим начальником для особового складу об’єкта і в його обов’язки входить:

 • здійснювати підготовку штабу і командирів формувань з ЦЗ;

 • приймати рішення відповідно до обстановки, не очікуючи вказівок вищого керівництва, і забезпечувати виконання поставлених завдань;

 • контролювати правильне використання і збереження приміщень ДНЗ, майна ЦЗ, періодично перевіряти його стан;

 • контролювати дотримання персоналом правил безпеки під час роботи з приладами і технікою;

 • здійснювати контроль за захисними спорудами, знати їхні місткість і технічну характеристику;

 • заохочувати сміливі, розумні та ініціативні дії підлеглих.Затверджено

Начальник ЦЗ

ДНЗ __________________________

"___ " __________ 20__ р.


Функціональні обов’язки начальника штабу ЦЗ

Начальник штабу підпорядковується начальнику ІДЗ ДНЗ і є найпершим його заступником. Він має право від імені начальника видавати накази і розпорядження.

Начальник штабу ЦЗ несе відповідальність за діяльність штабу і виконання покладених на нього завдань.

Начальник штабу ЦЗ зобов’язаний:

 1. У режимі повсякденної діяльності:

 • організувати розробку і коректування планів ЦЗ ДНЗ;

 • планувати заходи ЦЗ ДНЗ і здійснювати контроль за їх виконанням;

 • планувати і організовувати підготовки управлінського складу, педагогів, техперсоналу;

 • контролювати стан готовності всіх формувань ЦЗ, засобів зв’язку і оповіщення;

 • вивчати, узагальнювати і розповсюджувати позитивний досвід керівників формувань ЦЗ.

  1. У режимі надзвичайних ситуацій та надзвичайного стану (особливий період):

 • забезпечувати управління ЦЗ ДНЗ безперервною роботою засобів зв’язку, системи оповіщення. Підтримувати постійну готовність пункту управління в місці постійної дислокації;

 • забезпечувати своєчасне оповіщення та постійне інформування керівного та особового складу невоєнізованих формувань, вихователів, членів сімей дітей вихованців ДНЗ про загрозу виникнення надзвичайних ситуацій;

 • організувати ведення розвідки, охорону порядку і підготовку пропозицій начальнику ЦЗ для прийняття рішень на збірних пунктах, шляхах евакуації, проведення заходів з ЦЗ;

 • своєчасне повідомлення виконавців про рішення, накази і розпорядження начальника ЦЗ. Контроль за їх виконанням;

 • надання допомоги евакуаційній комісії;

 • контроль за своєчасною розробкою оперативних документів, донесень.


Затверджено

Начальник ЦЗ

ДНЗ __________________________

"___ " __________ 20__ р.


Функціональні обов’язки заступника начальника ЦО з евакуації

Заступник начальника ЦЗ з евакуації є начальником для особового складу ДНЗ і несе відповідальність за евакуацію людей, обладнання, майна, документів і архіву ДНЗ. Він підпорядковується начальнику ЦЗ ДНЗ і зобов’язаний:

 1. У режимі повсякденної діяльності:

 • керуватися розробкою документів на евакуацію працівників, членів сімей, майна, документів і архіву ДНЗ:

 • проводити заняття з членами евакуаційної комісії ДНЗ

  1. У режимі готовності до НС:

 • через 2 години забезпечити готовність евакуаційної комісії і пункт збору;

 • уточнити розрахунок піших колон;

 • встановити зв’язок із загальним евакуаційним пунктом (ЗЕП);

 • підготувати разом із заступником з матеріально-технічного забезпечення (МТЗ) цінності, документацію, архів, майно;

 • уточнити списки евакуйованих;

 • відрядити представника в заміську зону

  1. З отриманням розпорядження на евакуацію:

 • забезпечити готовність збірного пункту;

 • організувати вивіз (ввіз) в заміську зону працівників і дітей згідно плану;

 • організувати разом із заступником з МТЗ вивіз майна, документації, архів;

 • доповісти про стан виконання заходів з евакуації начальнику ЦЗНачальник штабу ЦЗ ДНЗ _____________________________

Затверджено

Начальник ЦЗ

ДНЗ __________________________

"___ " __________ 20__ р.

Функціональні обов’язки заступника начальника ЦЗ
з матеріально-технічного забезпечення (МТЗ)


Заступник начальника ЦЗ з МТЗ несе відповідальністьзаматеріальне забезпечення ДНЗ. Він підпорядковується начальнику ЦЗ ДНЗ і зобов’язаний:

 1. У режимі повсякденної діяльності:

 • брати участь у розробці плану ЦЗ;

 • розробити план МТЗ на мирний та воєнний періоди ;

 • розробити план евакуації майна ДНЗ і керувати його вивезенням;

 • розрахувати необхідні сили і засоби для евакуації особового складу і майна ДНЗ;

 • готувати необхідні заяви на забезпечення евакуації персоналу ДНЗ.

     1. У режимі готовності до НС:

 • уточнити розрахунок необхідних сил і засобів для забезпечення евакуації;

 • підготувати навчально-матеріальну базу (НМБ) до евакуації.

 1. З оголошенням евакуації:

 • керувати завантаженням майна:

 • розмістити НМБ в заміській зоні;

 • здати під охорону приміщення і майно ДНЗ, яке не підлягає евакуації.

 1. В умовах стихійного лиха, аварії, катастрофи:

 • організувати забезпечення всім необхідним персоналом ДНЗ;

 • організувати відключення ДНЗ від мереж газо-, водо- і енергопостачання;

 • організувати контроль за охороною майна;

 • організувати евакуацію майна із зони ураження, його охорону.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал