Договір купівліСкачати 163.13 Kb.
Pdf просмотр
Дата конвертації29.12.2016
Розмір163.13 Kb.
адреса бул. Чоколівський, буд. А, м. Київ,
3186 засоби зв’язку: тел.
:(044) 227-73-49, e-mail: 4etag@mail.ua
1
ДОГОВІР

КУПІВЛІ
-
ПРОДАЖУ

№ _____

ТОВАРУ НА ІНДИВІДУАЛЬНЕ

ЗАМОВЛЕННЯ


м. Київ

«
_
__» _____
___
___ 2016 р.


Фізична особа
-
підприємець

Гуменюк Віктор Анатолійович
, ідентифікаційний номер
2837608234 далі Продавець) та
Фізична особа
_____________________________________________________________________, далі Замовник, надалі разом іменовані Сторони, а окремо Сторона, уклали цей Договір купівлі- продажу товару на індивідуальне замовленням (далі Договір) про наступне:
1.
ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ


1.1.
Вихідні дані
параметри Товару, що вказуються Замовником підчас оформлення замовлення шляхом підписання Специфікації та стосуються комплектації, кольору, розміру, артикулу, кількості, фурнітури, склопакетів, необхідності проведення додаткових робіт.
Виробник

фізична або юридична особа, суб’єкт підприємницької діяльності, який виготовляє Товар або заявляє про себе як про виробника Товару.
Додаткові роботи
- вивантаження Товару з транспорту під час поставки Товару до будівлі (споруди, підйом Товару на поверх до приміщення, монтажні роботи з установки Товару,
роботи з демонтажу, повторна доставка,
прибирання будівельного сміття, зрізання монтажної піни, виготовлення стяжок під відливи, під підвіконня, стяжки в місцях примикання між дверним блоком і існуючою підставою, опорних кронштейнів під підвіконня, зрізання бетонних порогів під дверима, зварювальні роботи.
Істотний недолік
- недолік, який робить неможливим чи недопустимим використання Товару відповідно до його цільового призначення, виник з вини Виробника, після його усунення проявляється знову з незалежних від споживача причині при цьому наділений хоча б однією з нижченаведених ознака) він взагалі не може бути усунутий;
б) його усунення потребує понад 14 (чотирнадцять) календарних днів;
в) він робить Товар суттєво іншим, ніж передбачено Договором;
д) через недолік неможливе чи недопустиме використання Товару відповідно до його цільового призначення.
Матеріали виготовлення

матеріали, з яких виготовляється Товар.
Товар на індивідуальне замовлення

металопластиковий виріб, частина металопластикового виробу, фурнітура, склопакети та інше, що виготовлено на замовлення Замовника на підставі Специфікації (Додаток № 1) (далі –
Товар).

2.
ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ


2.1 Цей Договір є змішаним цивільно- правовим договором з елементами договору купівлі- продажу у розумінні статей
655 та Цивільного кодексу України та договору підряду в розумінні статті 837 Цивільного кодексу України.
Договір стосується виготовлення Товару на замовлення споживача, тобто такий товарне може бути проданий іншим особам або може бути проданий лише з істотними фінансовими втратами для Продавця У порядку та на умовах, визначених цим Договором, Продавець зобов‘язується поставити Замовнику за адресою до під’їзду будинку (споруди) Товар, а Замовник зобов'язується у відповідності з умовами цього Договору оплатити Товар та прийняти цей Товару власність Найменування, вихідні данні, креслення, додаткові
роботи визначаються в Специфікації (Додаток № 1) до Договору
(далі –
Специфікація)
Після підписання Специфікації зміни щодо викладеної в ній інформації не вносяться.
Будь
- які зміни, що стосуються умов поставки, вихідних даних Товару узгоджуються Сторонами шляхом підписання Специфікації в новій редакції Підписанням цього Договору, Замовник підтверджує, що йому відомо, що Товар за цим Договором виготовляється на замовлення у Виробника. Гарантійний ремонт Товару здійснюється тільки
Продавцем або Виробником чи уповноваженою особою на вибір Продавця Йому відомо, що відповідно до п ч. 5
ст. 13 Закону України Про захист прав споживачів, оскільки Товар виготовляється на замовлення, Замовник немає права відмовитися від замовленого за цим Договором Товару та/або розірвати Договір в односторонньому порядку, крім випадків передбачених п п. 9.2.3. даного
Договору
3.
ЦІНА ТОВАРУ І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ ПО ДОГОВОРУ


3.1. Ціна Товару становить _________
( __________________________________________________________
) грн.
0 коп. За письмовим погодженням Сторонами у Специфікації до ціни Товару може бути включено додаткові роботи. В ціну Товару включено все прописане в Специфікації.

3.2. Розрахунки за Товар здійснюється в наступному порядку:

адреса бул. Чоколівський, буд. А, м. Київ,
3186 засоби зв’язку: тел.
:(044) 227-73-49, e-mail: 4etag@mail.ua
2 3.2.1. Замовник зобов’язаний сплатити перший платіж від ціни Товару
(далі
- завдаток, що складає
_________________ грн.
0 коп. вдень підписання даного Договору.

3.2.2. Замовник зобов’язаний сплатити другий платіж від ціни Товару, що складає _____________ грн.
0 коп. вдень фактичного отримання Товару від Продавця.

3.3. Оплата Товару за Договором здійснюється на підставі виставленого рахунку Продавця в безготівковому порядку шляхом переказу грошових коштів або у в готівковому порядку шляхом передачі готівкових коштів через довірену особу Продавця. Роботи, що ведуть до зміни виготовленого та поставленого
Товару
, розмірів його секцій, можуть проводитися на підставі домовленості сторін, яка оформлюється у вигляді додатку до Договору, за окрему платню.
Ціна
Товару може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку за умови несвоєчасної оплати Замовником першого платежу в розмірі та порядку, що передбачений в п.п. 3.2.1. та п.п. 3.3. Договору. Сторони погодили, що в такому випадку зміна ціни не потребує додаткового погодження шляхом підписання Додаткової угоди. У випадку поставки Товару частинами оплата відбувається за кожну поставку пропорційно частині поставленого Товару вдень поставки.
4.
ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ СТОРІН


4.1. Замовник зобов’язується:
4.1.1. надати Продавцю достовірні вихідні дані
для розробки Товару, іншу інформацію, що стосується Креслення
Товару. У випадку замовлення Товару з монтажем Замовник не несе відповідальності за правильність вихідних даних для розробки Креслення. вибрати із запропонованого Продавцем матеріалу той, з якого виготовлятиметься замовлений Товару випадку тимчасової відсутності будь- якого з обраних ним матеріалів для виготовлення Товару внести зміни до замовлення або погодити продовження строків поставки до 6 (шести) тижнів
4.1.4. своєчасно та належним чином виконати грошові зобов’язання за Договором. прийняти Товару місці доставки у встановлений сторонами строк та підписати видаткову/товарну накладну
4.1.6. у випадку необґрунтованої відмови Замовника від підписання видаткової/товарної накладної, видаткова/товарна накладна вважається підписаною Замовником вдень поставки до адреси, а Товар таким, що відповідає стандартам, технічним умовам та Специфікації. забезпечити вільні проходи для доставки Товару з транспорту в приміщення для монтажу забезпечити умови підйому на поверх ідо місця монтажу. забезпечити наявність в зоні монтажу
Товару електричного живлення 220
-
240 Вт, і освітлення достатнє для монтажу, необхідності допоміжні речі (драбину та ін.), за потреби отримати відповідні дозволи на проведення ремонту та зміну архітектурного дизайну вікон, дверей. у випадку замовлення поставки Товару з монтажем забезпечити збереження плитки, відкосів
, будь- яких інших декоративних елементів в межах площі проведення монтажних робіт з установки Товару. узгодити із сусідами та Замовником час проведення робіт з монтажу, попередити про шум. протягом строку вказаного в Договорі прийняти поставлений Товар та, у випадку передбаченому
Специфікацією,
роботи з монтажу
Товару і
підписати товарну/видаткову накладну і/або
Акт виконаних робіт
4.1.12. відповідальність за достовірність наданих вихідних даних та виконання вимог щодо підготовки приміщень до монтажу несе Замовник. При невиконанні Замовником наведених в підпунктах з по 4.1.1 2 Договору умов монтажні роботи не проводяться, а оплачена ціна Товару не повертається.
5.
УМОВИ ТА СТРОКИ ПОСТАВКИ ТОВАРУ


5.1. Продавець зобов’язаний не менше ніж за
1 (один) робочий день до поставки Товару повідомити Замовника про дату поставки.
Час поставки Товару повідомляється Замовнику за вказаним у розділі 11 даного Договору номером телефону згод хв. до 18 год. 00 хв.
5.2. Вартість повторної поставки Товару оплачується Замовником окремо за тарифами, що встановлені Продавцем. Продавець здійснює поставку Товару за адресою вказаною в п. 2.2. Договору в будь- який час згод хв. до 16 год. 00 хв.
протягом
______ ( ____________) робочих днів з моменту отримання завдатку. Продавець виконує додаткові роботи протягом ___
___ ( ___________
_) робочих днів з моменту поставки.
Зобов’язання
Продавця щодо строків поставки та відповідності поставленого
Товару технічним умовам та
Специфікації
вважаються виконаними з моменту підписання видаткової/товарної
накладної Замовником, крім випадків, що передбачені
в п.п. та п.п.
5.17 Договору. При передачі Товару Продавець зобов'язаний одночасно з Товаром передати Замовнику наступні документи. товарний чек із зазначенням найменування Продавця, назви Товару, ціни, дати продажу або видаткову/товарну накладну і квитанцію про оплату. гарантійний талон. сервісну книгу. У разі виявлення істотних/прихованих недоліків Товару після приймання Товару, Замовник зобов‘язаний повідомити Продавця про такі недоліки не пізніше наступного робочого дня з дня їх виявлення. Замовник складає Акт дефектів, у якому зазначає перелік недоліків і направляє його Продавцю засобами електронного зв’язку на електронну адресу
4etag@mail.ua
адреса бул. Чоколівський, буд. А, м. Київ,
3186 засоби зв’язку: тел.
:(044) 227-73-49, e-mail: 4etag@mail.ua
3 5.8. Строки усунення недоліків Товару, погоджуються Сторонами і
визначаються в окремому додатку доданого Договору. Після підписання видаткової/товарної накладної, претензії щодо невідповідності Товару
Специфікації, технічним умовами або стандартам
Продавцем не приймаються. У випадку необґрунтованої відмови Замовника від прийняття Товару, що відповідає
умовам цього Договору та додатків до нього, сплачений Замовником завдаток не повертається. Права власності на Товар переходить до Замовника з моменту повної оплати його вартості, що передбачена Специфікацією. Ризик випадкової загибелі Товару переходить від Продавця до Замовника з моменту передачі Товару Замовнику, що підтверджується видатковою або товарною накладною. У разі якщо доставка Товару проведена у встановлені терміни, але Товарне був переданий Замовнику за його вини, повторна доставка проводиться в нові строки, узгоджені з Продавцем після повторної оплати Замовником вартості послуги з доставки Товару. У разі виникнення обставин, які можуть вплинути на перенесення часу поставки, Замовник зобов'язаний до 15 год.
00 хв. передднем поставки письмово попередити Продавця шляхом направлення повідомлення на електронну адресу
4etag@mail.ua про виникнення таких обставин. В такому випадку поставка вважається перенесеною. У випадку виконання додаткових робіт Продавець не зобов’язаний виконувати роботи із прибирання будівельного сміття, виконання штукатурних робіт по відновленню відкосів, зрізання монтажної піни, виготовлення стяжок під відливи та підвіконня, упорних кронштейнів, бетонних порогів для дверних блоків, зрізання бетонних порогів під дверима та їх нарощування, зварювальні роботи. Продавець має право доручити виконання додаткових робіт для третіх осіб без погодження зі сторони Замовника. Після виконання додаткових робіт Продавець направляє
на адресу Замовника або надає особисто Акт виконання робіт. Замовник зобов’язаний протягом 3 (трьох) календарних днів з моменту отримання Акта виконання робіт підписати його та направити другий примірник для Продавця. У випадку відмови від підписання Акта виконання робіт Замовник зобов’язаний направити Продавцю обґрунтовану письмову відмову. У випадку відсутності обґрунтованої відмови від підписання Акту виконання робітна- тий робочий день з моменту його відправлення Замовнику, Акт виконання робіт вважається підписаним, а роботи виконані в повному обсязі та належної якості, у строки та порядку встановлені Договором та Специфікацією.
6.
ГАРАНТІЇ

ОБСЛУГОВУВАННЯ


6.1. Претензії щодо якістю Товару приймаються в межах гарантійного терміну експлуатації Продавцем з пред'явленням оригіналу товарного чеку або видаткової/товарної накладної, квитанції про оплату, оригіналу гарантійного талону з штампом Продавця, сервісної книги. Гарантійний термін експлуатації
зазначається в Гарантійному талоні на Товар. Гарантія дієз дня установки Продавцем Товару при дотриманні правил експлуатації та догляду за ним, окрім випадків, що визначені п.п. 6
.9
. Договору. У разі, коли під час гарантійного терміну необхідно визначити причини втрати якості Товару, Продавець зобов'язаний в 14
- денний строк з дня отримання від Замовника письмової згоди організувати проведення експертизи Товару. Експертиза проводиться за рахунок
Продавця. Якщо у висновках експертизи буде встановлено, що недоліки виникли після передачі товару Замовнику внаслідок порушення ним встановлених правил використання, зберігання чи транспортування або дій третіх осіб, вимоги Замовника не підлягають задоволенню, а Замовник зобов'язаний відшкодувати Продавцю витрати на проведення експертизи. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного терміну
істотних недоліків, які виникли з вини Продавця або Виробника Товару, підтверджених висновком експертизи, Замовник в порядку та в строки, встановлені законодавством, і на підставі обов'язкових для сторін правил має право вимагати на вибір від Продавця або від Виробника. пропорційного зменшення ціни
Товару
;
6.6.2. заміни Товару на такий же товар. Замовник направляє претензію
-
Продавцеві
за адресою вказаною в Гарантійному талоні, розділі цього Договору або на адресу електронної пошти
4etag@mail.u а
Порядок і строки розгляду претензій Замовника визначаються Законом України Про захист прав споживачів. Заміна витратних матеріалів не є гарантійним випадком і оплачується Замовником окремо. Перелік витратних матеріалів погоджується Сторонами окремо. Безкоштовне гарантійне обслуговування Товару
Продавцем не здійснюється протягом гарантійного терміну експлуатації у випадках. монтажу Товару особами, які не мають повноважень від Продавця наданий вид робіт. наявності слідів стороннього втручання у Товар або його самостійного ремонту, а також здійснення ремонту організаціями, підприємствами, приватними особами, неуповноваженими Продавцем. дефектів, що виникли внаслідок неправильного застосування засобів по догляду за Товаром. при наявності теплових або хімічних пошкоджень, механічних пошкоджень Товару. дефектів, що є наслідками стихійного лиха. недотриманні
правил (інструкції) експлуатації та догляду за Товаром. замовлення Товару, що не відповідає вимогам
ДСТУ
Б В, ДСТУ
-
Н Б В, СНІП 2.04.05.
-
91, ДБН В, технічним правила/обмеженням
Виробника матеріалів та/або Виробника Товару;
адреса бул. Чоколівський, буд. А, м. Київ,
3186 засоби зв’язку: тел.
:(044) 227-73-49, e-mail: 4etag@mail.ua
4 6.9.8. у випадку відмови Покупця відрекомендованих комплектуючих, необхідних для нормального функціонування
Товару.
6.10. Сторони погодили, що Продавцем під час монтажу Товару не гарантується тане несе відповідальність за збереження укосів, плитки та інших крихких елементів приміщення. Замовник попереджений, що будь- які видозміни конфігурації, наповнення або габаритних розмірів
Товару, після підписання Специфікації і Договору, виробляються за рахунок Замовника, якщо вони ще можливі на стадії виготовлення. Продавець рекомендує
не відкривати стулки Товару після установки, як мінімум 12 годин (за технологією монтажу).
7.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН


7.1. У випадку порушення зобов'язання, що виникає з цього Договору (надалі іменується порушення Договору, Сторони несуть відповідальність, визначену цим Договором та/або чинним в Україні законодавством.

7.2. Порушенням Договору є його невиконання або неналежне виконання, тобто виконання з порушенням умов, визначених змістом цього Договору.

7.3. У випадку порушення Замовником строків оплати Товару визначених Специфікацією
Замовник зобов’язаний у безспірному порядку сплатити на користь Продавця штрафу розмірі 1% від ціни замовленого Товару за кожний день прострочення оплати Товару.
Оплата Замовником штрафних санкцій не звільняє його від обов’язку виконання основного зобов’язання Замовника щодо оплати Товару.

7.4. У разі відмови від оплати поставленого Товару або його частини, в т. ч. вартості повторної поставки,
гарантійне обслуговування не здійснюється, а роботи обумовлені Специфікацією не виконуються до моменту повної оплати за поставлений Товар та штрафних санкцій за прострочення виконання зобов’язання.

7.5. У разі відмови Замовника від прийняття Товару, що відповідає умовам цього Договору та Додатків до нього, і/або в разі відмови Замовника від оплати повної вартості Товару при його отриманні, Замовник зобов’язаний у безспірному порядку сплатити Продавцю штрафу розмірі
% від ціни замовленого Товару, що передбачена в Специфікації
.
7.6. Сторони погодили, що компенсація будь- якої моральної шкоди за незручності від проведення монтажних робіт, зокрема, шум від свердління, пил, порох і т.д., непередбачена. У разі відмови Замовника від закріплення у віконному отворі конструкції, Продавець не несе відповідальності за герметизацію віконних і дверних блоків і надійність кріплення, за правильність роботи механізмів відкривання через неякісне закріплення у віконному отворі.

7.8. Продавець не несе відповідальність за невідповідність поставленого Товару архітектурному стилю будівлі (спорудив якому відповідно до Договору з Замовником, Продавцем здійснюється монтаж Товару.

7.9. Всі спори за цим Договором вирішуються сторонами шляхом переговорів і згідно з чинним законодавством України
.
8.
ФОРС
-
МАЖОРНІ ОБСТАВИНИ


8.1. Сторона звільняється від визначеної цим Договором та (або) чинним в Україні законодавством відповідальності за повне чи часткове порушення Договору, якщо вона доведе таке порушення сталося внаслідок дії форс
- мажорних обставин, визначених у цьому Договорі, за умови, що їх настання було засвідчено у визначеному цим Договором порядку. Достатнім доказом дії таких обставин та строку дії є документ, виданий Торгово
- промисловою палатою
України.

8.2. Під форс
- мажорними обставинами у цьому Договорі розуміють
- непереборну силу.
8.3. Під непереборною силою у цьому Договорі розуміються будь- які надзвичайні події зовнішнього щодо Сторін характеру, які виникають без вини Сторін, поза їх волею або всупереч волі чи бажанню Сторін, і які не можна за умови вжиття звичайних для цього заходів передбачити тане можна при всій турботливості та обачності відвернути уникнути, включаючи (але не обмежуючись) стихійні явища природного характеру (землетруси, повені, урагани, руйнування в результаті блискавки тощо, лиха біологічного, техногенного та антропогенного походження (вибухи, пожежі, вихід з ладу машин й обладнання, масові епідемії, епізоотії, епіфітотії тощо, обставини суспільного життя війна, воєнні дії, блокади, громадські хвилювання, прояви тероризму, масові страйки та локаути, бойкоти тощо, а також видання заборонних або обмежуючих нормативних актів органів державної влади чи місцевого самоврядування, інші законні або незаконні заборонні чи обмежуючі заходи названих органів, які унеможливлюють виконання Сторонами цього Договору або тимчасово перешкоджають такому виконанню.

8.4. Якщо форс
- мажорні обставини та (або) їх наслідки тимчасово перешкоджають виконанню цього Договору, то виконання цього Договору зупиняється на строк, протягом якого воно
є неможливим, але не більше трьох місяців.


9.
СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ


9.1. Договір є укладеним і набирає чинності з моменту його підписання Сторонами та діє до «___» __________ 2017 року, але убудь- якому випадку до повного виконання Сторонами всіх зобов’язань, що випливають з Договору. Договір може бути достроково розірваний. за згодою Сторін, про що Сторони укладають додаткову угоду
9.2.2. за ініціативою Продавця у випадку. відмови Замовника від прийняття Товару, що відповідає умовам даного Договору Специфікації
9.2.2.2. відмови Замовника оплатити Товар.
адреса бул. Чоколівський, буд. А, м. Київ,
3186 засоби зв’язку: тел.
:(044) 227-73-49, e-mail: 4etag@mail.ua
5 9.2.3. за ініціативою Замовника у випадку порушення Продавцем строку поставки Товару, що встановлений п.п. Договору більше ніжна (тридцять) календарних днів. Дія цього Договору може бути також припинена на інших підставах, передбачених чинним законодавством
України та положеннями даного Договору. У випадку одностороннього розірвання Договору Сторона, що ініціює розірвання, зобов’язана направити рекомендованим листом або вручити особисто під підпис відповідне письмове повідомлення не пізніше 5 (п’яти) календарних днів додати розірвання. У випадку розірвання договору на підставі п.п. Продавець протягом 5 (п’яти) робочих днів повертає Замовнику сплачений наперед завдаток

10.
ІНШІ УМОВИ ДОГОВОРУ


10.1. Підписанням цього
Договору Замовник підтверджує, що він ознайомлений з тим, що установка Товару призводить до збільшення температури і вологості в приміщенні, тому необхідно регулярно провітрювати приміщення, згідно з правилами експлуатації. Оптимальні параметри для умов в м. Київ температура повітря всередині приміщення +20 градусів Цельсія, відносна вологість всередині приміщення 45%.
10.2. Підписанням цього Договору Замовник підтверджує, що він ознайомлений з вимогами ДБН В 2006 коефіцієнт опору теплопередачі світлопрозорих конструкцій в 1
- й кліматичній зоні (Київ, Київська обл.) Повинен бути не менше 0,75 м.кв. К/Вт (5 ти камерний профіль і склопакет 4
-14-4-14Ar-
4i). За вибір профільної системи і формули склопакета, відповідальність несе Замовник. Підписанням цього Договору Замовник підтверджує, що він проінформований про необхідність відновлення укосів внутрішніх і зовнішніх) після закріплення у віконному отворі конструкції. Замовник так само проінформований про необхідність відновлення укосів зовні в термін до 2 (двох) тижнів після закріплення конструкцій. Зверніть увагу, що категорично не допускається попадання будівельних матеріалів (цементу, піску, вапна, будівельних сумішей, фарби і т. дна механізми вироби. Усі додатки та доповнення до цього Договору є
його невід’ємними частинами. Усі зміни та доповнення до цього Договору дійсні лише втому випадку, якщо вони здійснені у письмовій формі та підписані обома Сторонами. Цей Договір складений удвох екземплярах українською мовою по одному для кожної Сторони.
При цьому обидва екземпляри мають однакову юридичну силу. Після підписання даного Договору всі попередні угоди, переговори і листування, як в усній, такі в письмовій формі, що стосуються його предмета, втрачають юридичну чинність. У випадку зміни зазначених у Договорі реквізитів, сторони зобов’язані негайно повідомити про це один одного в письмовій формі. Підписання цього Договору є свідченням повного розуміння Замовником його предмету та умов, вартості додаткових витрат, порядку розрахунків, положень Закону України Про захист прав споживачів.
10.9. Замовник підтверджує, що ознайомлений з своїми правами відповідно до Закону України Про захист персональних даних та повідомлений про мету збирання його персональних даних, а саме для надання послуг згідно Договору.
10.10. Підписання цього Договору є свідченням усвідомлення та згоди Замовника на обробку, накопичення, зберігання, поширення для третіх осіб та використання його персональних даних, відповідно до Закону України Про захист персональних даних. Замовник підписуючи цей Договір підтверджує, що отримав повну та достовірну інформацію щодо предмету цього Договору, умов його виконання, технічних характеристик та параметрів Товару, правил його експлуатації.
11.
МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ ТА РЕКВІЗИТИ СТОРІН


11.1. У разі зміни місцезнаходження, банківських реквізитів та (або) інших даних Сторони, така Сторона зобов‘язана у строк 3 (три) робочих дні з дня їх зміни повідомити про це іншу Сторону.


ЗАМОВНИК

ПРОДАВЕЦЬ

Фізична особа

______________________________________,
Фізична особа
-
підприємець

Гуменюк Віктор Анатолійович


Ідентифікаційний номер _______________
Адреса:______________________________
Тел.: ________________________________
Email: _______________________________
Р
\
Р:
_________________________________ Найменування банку ___________________
МФО ЄДРПОУ банку ________________________

Ідентифікаційний номер
2837608234 Адреса бул
Чоколівський, А, Київ, Україна 03186
Тел.:
(044) 227-73-49, (067) 407-92-59
(093) 095-29-59, (050) 744-67-49
Р
\
Р:29244825509100
Найменування банку ПриватБанк
МФО
: 305299 ЄДРПОУ банку Номер картки 5168 7423 1774 3270

Замовник

________________/ ________________
ФОП

____________________________/
Гуменюк В.А.
Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал