Додаток 2 до розпорядження міського голови від 23. 05. 2016 №161-р Положення про міські спеціалізовані служби цивільного захисту Калуської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Івано-ФранківськоїСкачати 223.05 Kb.
Дата конвертації12.04.2017
Розмір223.05 Kb.
ТипДодаток
Додаток 2

до розпорядження міського голови

від 23.05.2016 161-р

Положення

про міські спеціалізовані служби цивільного захисту Калуської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Івано-Франківської області


 1. Загальні положення.
  1. Положення про міські спеціалізовані служби цивільного захисту Калуської міської ланки територіальної підсистеми Єдиної державної системи цивільного захисту Івано-Франківської області (далі – Калуська міська ланка) визначає порядок утворення, завдання і функції, права і обов’язки, організацію і діяльність міських спеціалізованих служб цивільного захисту.

У цьому Положенні терміни вживаються в такому значенні:

1) розвідка - комплекс заходів, що організовуються і проводяться в місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайної ситуації для визначення загального характеру і орієнтовного обсягу руйнувань в осередку ураження, зони надзвичайної ситуації та умов проведення рятувальних робіт;

2) спеціальна розвідка - комплекс заходів, що організовуються і проводяться в місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайної ситуації з метою одержання в повному обсязі відомостей про пожежну, інженерну, радіаційну, хімічну, бактеріологічну обстановку тощо.

Інші терміни вживаються у значенні, наведеному в Кодексі цивільного захисту України та інших законодавчих актах.

1.2. Спеціалізована служба енергетики, інженерна спеціалізована служба, комунально-технічна спеціалізована служба, спеціалізована служба матеріального забезпечення, медична спеціалізована служба, спеціалізована служба зв’язку і оповіщення, протипожежна спеціалізована служба, спеціалізована служба торгівлі та харчування, технічна спеціалізована служба, спеціалізована служба транспортного забезпечення, спеціалізована служба охорони громадського порядку входять до складу сил цивільного захисту Калуської міської ланки та складаються з органів управління та об’єктових спеціалізованих служб відповідно до функціональної спрямованості.

1.3. Міські спеціалізовані служби утворюються в місті шляхом об’єднання спеціалізованих служб для проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту та їх забезпечення.

1.4. Об’єктові спеціалізовані служби утворюються для проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту та їх забезпечення на суб’єктах господарювання.

Об’єктові спеціалізовані служби утворюються керівником суб’єкта господарювання на суб’єкті з чисельністю працівників більше 50 осіб шляхом формування ланок, команд, груп.

1.5. Міські спеціалізовані служби провадять свою діяльність відповідно до положення про службу, що затверджується міським головою.

1.6. Спеціалізовані служби провадять свою діяльність відповідно до положення про службу, що затверджується органом, суб’єктом господарювання, який утворив таку службу.

Положення про спеціалізовані служби погоджуються з управлінням з питань надзвичайних ситуацій міської ради.

1.7. Міські спеціалізовані служби місцевого рівня виконують свої завдання у взаємодії з виконавчими органами міської ради, органами управління і силами інших служб.

1.8. В місті створюються наступні спеціалізовані служби цивільного захисту:
спеціалізована служба енергетики;

комунально-технічна спеціалізована служба;

інженерна спеціалізована служба;

спеціалізована служба матеріального забезпечення;

спеціалізована служба торгівлі та харчування;

спеціалізована служба транспортного забезпечення;

технічна спеціалізована служба;

медична спеціалізована служба;

спеціалізована служба зв’язку і оповіщення;

протипожежна спеціалізована служба;

спеціалізована служба охорони громадського порядку.


 1. Завдання спеціалізованих служб.

2.1. Основними завданнями спеціалізованих служб є:
2.1.1. Участь у розробленні планів реагування на надзвичайні ситуації, планів цивільного захисту на особливий період.

2.1.2. Здійснення заходів з переведення спеціалізованих служб до функціонування в умовах надзвичайної ситуації та особливого періоду.

2.1.3. Підготовка та здійснення контролю за готовністю органів управління, ланок, груп, команд або об’єктових підрозділів до дій за призначенням, їх забезпечення.

2.1.4. Організація та проведення навчання за програмою спеціальної підготовки фахівців певної спеціальності, які входять до складу спеціалізованої служби.

2.1.5. Підтримання у готовності техніки і майна спеціального призначення для виконання завдань з цивільного захисту в мирний час та особливий період.

2.1.6. Підготовка пропозицій щодо проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту та їх забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та управління підрозділами спеціалізованих служб, що залучаються до таких робіт і заходів.

2.1.7. Організація та взаємодія з органами управління та силами цивільного захисту функціональних і територіальних підсистем, їх ланок, які
залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій.

2.1.8. Створення та поповнення матеріальних та інших ресурсів спеціалізованих служб.2.2. Завдання міських спеціалізованих служб відповідно до спеціалізації:

2.2.1. Служба енергетики:

організовує і проводить аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених об’єктах мережі електропостачання;

забезпечує енергопостачання сил цивільного захисту під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, у тому числі з використанням автономних джерел енергопостачання (у разі їх наявності);

забезпечує енергопостачання суб’єктів господарювання, що забезпечують життєдіяльність населення;

визначає шкоду, заподіяну суб’єктам господарювання паливно-енергетичного комплексу внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення їх функціонування;

координує заходи, які здійснюються суб’єктами господарювання незалежно від форми власності, щодо дотримання встановленого режиму світломаскування в особливий період.2.2.2. Комунально-технічна служба:

проводить спеціальну розвідку в місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайних ситуацій, шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації;

визначає шкоду, заподіяну об’єктам комунальної сфери і нерухомому майну громадян внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення пошкоджених (зруйнованих) об’єктів;

здійснює розчищення шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації;

організовує та здійснює організаційно-технічні заходи щодо підвищення стійкості комунально-енергетичних мереж, проводить невідкладні аварійно-відновлювальні роботи на них та їх спорудах;

здійснює посипання спеціальними сумішами вулиць і доріг населених пунктів, а також очищення зливової каналізації та дренажних систем населених пунктів, зливостоків, систем поверхневого водовідведення та зливо- приймальних колодязів;

організовує підвезення (подачу) питної та технічної води у зони, де здійснюються заходи щодо запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків;

веде облік спеціальної техніки, що може бути залучена для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт на об’єктах комунальної сфери, залучає її до проведення таких робіт.2.2.3. Інженерна служба:

проводить спеціальну розвідку в місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайної ситуації, шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації;

організовує будівництво протизсувних, протиповеневих, протиселевих, протилавинних, протиерозійних та інших інженерних споруд спеціального призначення;

організовує обстеження будівель, споруд, інженерних мереж і транспортних комунікацій, здійснює заходи щодо їх безпечної експлуатації;

здійснює інженерне забезпечення сил цивільного захисту в місцях їх розташування під час висування до зон надзвичайних ситуацій, зон можливого ураження та на визначені об’єкти для виконання робіт;

здійснює методичне забезпечення робіт і заходів під час будівництва та інженерного захисту об’єктів і територій;

визначає шкоду, заподіяну суб’єктам господарювання внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення пошкоджених (зруйнованих) об’єктів;

веде облік інженерної техніки, що може бути залучена для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, залучає її до проведення таких робіт.2.2.4. Служба матеріального забезпечення:

проводить спеціальну розвідку в місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайних ситуацій, шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації;

здійснює організаційні заходи щодо створення резерву матеріально-технічних засобів, пально-мастильних матеріалів, необхідних для реагування на надзвичайні ситуації у мирний час та особливий період, на базі суб’єктів господарювання, які утворили такі служби;

організовує забезпечення органів управління і сил цивільного захисту запасами сировинних, матеріально-технічних і продовольчих ресурсів для проведення першочергових робіт під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій та здійснення інших заходів, передбачених законодавством;

визначає потребу у матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також життєзабезпечення постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

2.2.5. Служба торгівлі і харчування:

розробляє та здійснює заходи щодо захисту продовольства і промислових товарів першої необхідності під час виникнення надзвичайних ситуацій;

організовує закладення продовольства до захисних споруд цивільного захисту та на пункти управління;

забезпечує продовольством і промисловими товарами першої необхідності особовий склад сил цивільного захисту під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

забезпечує речовим майном пункти санітарної обробки людей;

забезпечує створення запасів продуктів харчування та непродовольчих товарів, необхідних для життєзабезпечення постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

визначає потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт і життєзабезпечення постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій.

2.2.6. Служба транспортного забезпечення:

забезпечує здійснення заходів у разі загрози виникнення і виникнення надзвичайних ситуацій на транспорті;

веде облік техніки і майна, що може залучатися для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт за напрямами діяльності служби, та подає відповідні відомості керівництву галузевої спеціалізованої служби;

здійснює перевезення небезпечних вантажів автомобільним, залізничним, транспортом у зонах (із зон) виникнення надзвичайних ситуацій;

забезпечує перевезення згідно з планами реагування на надзвичайні ситуації та планами цивільного захисту на особливий період, перевезення під час проведення заходів з евакуації населення, підвезення (вивезення) робочих змін, вивезення матеріальних цінностей відповідно до рішень штабу з ліквідації надзвичайної ситуації;

бере участь у визначенні шкоди, заподіяної здоров’ю людей та національній економіці у разі виникнення надзвичайних ситуацій, потреби у матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення функціонування транспортних засобів і комунікацій;

організовує забезпечення транспортних засобів, що залучаються до виконання завдань з цивільного захисту, пально-мастильними матеріалами;

забезпечує відповідно до компетенції здійснення заходів з підготовки єдиної транспортної системи України до сталого функціонування в особливий період;

розробляє та здійснює заходи щодо забезпечення функціонування дорожнього господарства в умовах стихійного лиха, у разі виникнення аварії, катастрофи, іншої надзвичайної ситуації техногенного та природного характеру, під час ліквідації їх наслідків.

2.2.7. Технічна служба:

організовує ремонт техніки, механізмів, приладів та інших технічних засобів, що вийшли з ладу під час здійснення заходів з цивільного захисту;

здійснює евакуацію пошкодженої та несправної техніки до збірних пунктів пошкоджених машин та ремонтних підприємств;

постачає запасні частини і ремонтні матеріали до ремонтних підприємств;

визначає потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для технічного забезпечення проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт.

2.2.8. Медична служба:

організовує медичне забезпечення, надає медичну допомогу постраждалим у разі виникнення надзвичайних ситуацій та особовому складу підрозділів цивільного захисту;

організовує взаємодію сил і засобів відомчих медичних служб, які залучені для ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

надає екстрену медичну допомогу пораненим та постраждалим у разі виникнення надзвичайних ситуацій, здійснює медичне сортування поранених;

організовує евакуацію постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій до закладів охорони здоров’я з урахуванням медичних показань;

організовує роботу закладів охорони здоров’я під час прийому великої кількості поранених та постраждалих у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

здійснює забезпечення сил та підрозділів медичної служби лікарськими засобами, виробами медичного призначення, профілактичними засобами, препаратами крові тощо;

ізолює інфекційних хворих і контамінованих осіб, проводить їх санітарну обробку і деконтамінацію та надає екстрену медичну допомогу; організовує та здійснює державний санітарно-епідеміологічний нагляд та контроль і протиепідемічні заходи під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

організовує та здійснює медичні профілактичні заходи серед населення та особового складу підрозділів цивільного захисту;

створює резерв лікарських засобів та виробів медичного призначення для забезпечення заходів під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

збирає та аналізує статистичні дані щодо заходів з медичного забезпечення під час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій;

проводить постійну роботу з підвищення кваліфікації медичного персоналу системи екстреної медичної допомоги, організовує навчання та тренування підрозділів системи екстреної медичної допомоги та медицини катастроф;

навчає немедичних працівників методам та навичкам надання домедичної допомоги у разі виникнення надзвичайних ситуацій;

збирає, аналізує, узагальнює дані про медичну і санітарно-епідемічну обстановку, прогнозує її розвиток у районах виникнення надзвичайних ситуацій, осередках ураження (захворювання) та на прилеглих територіях, а також у місцях тимчасового розміщення евакуйованого населення.2.2.9. Служба зв’язку і оповіщення:

координує дії операторів телекомунікацій, поштового зв’язку і телерадіоорганізацій різних форм власності та господарювання (в межах компетенції) з питань залучення відповідних посадових осіб, працівників, а також сил і засобів для виконання завдань служби щодо забезпечення заходів цивільного захисту та проведення спеціальних робіт на телекомунікаційних мережах;

організовує та здійснює заходи щодо забезпечення постійної готовності міської системи централізованого оповіщення міста до своєчасного оповіщення органів управління, сил цивільного захисту і населення міста про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій;

здійснює оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій органів виконавчої влади, виконавчих органів рад, суб’єктів господарювання, що розташовані в прогнозованій зоні ураження або братимуть участь у ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, а також населення, яке проживає в прогнозованій зоні ураження, у тому числі в доступній для осіб з вадами зору та слуху формі;

забезпечує функціонування у населених пунктах і місцях масового перебування людей сигнально-гучномовних пристроїв та електронних інформаційних табло для висвітлення інформації з питань цивільного захисту;

визначає шкоду, заподіяну технічним засобам оповіщення внаслідок виникнення надзвичайних ситуацій, потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт, а також повного відновлення пошкоджених технічних засобів оповіщення;

організовує і проводить аварійно-відновлювальні роботи на пошкоджених технічних засобах оповіщення;

забезпечує зв’язком сили цивільного захисту під час проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

забезпечує надійним зв’язком органи виконавчої влади, органи місцевого самоврядування, органи управління і сили цивільного захисту в умовах надзвичайних ситуацій.

2.2.10. Протипожежна спеціалізована служба:

проводить спеціальну розвідку в місцях виникнення (загрози виникнення) надзвичайних ситуацій, шляхів руху сил цивільного захисту та маршрутів евакуації;

проводить першочергові (невідкладні) роботи в осередках пожеж, їх гасіння, а також під час виникнення аварій, катастроф, стихійного лиха;

забезпечує органи управління і сили протипожежної служби необхідними матеріально-технічними засобами для запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків у разі виникнення таких ситуацій;

визначає потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для проведення аварійно-рятувальних та інших невідкладних робіт;

координує дії з планування та здійснення організаційних та інженерно-технічних заходів щодо підвищення рівня протипожежного захисту об’єктів і територій.

2.2.11. Служба охорони громадського порядку:

бере участь відповідно до компетенції у забезпеченні громадського порядку, безпеки дорожнього руху в зонах виникнення надзвичайних ситуацій та охороні майна, що залишилося без нагляду в таких зонах;

повідомляє відповідним державним органам і громадським об’єднанням про небезпечні події та надзвичайні ситуації;

надає допомогу органам виконавчої влади та органам місцевого самоврядування у відселенні людей з місць, небезпечних для проживання, проведенні евакуації населення;

бере участь у здійсненні карантинних заходів під час епідемій та епізоотій;

визначає потребу в матеріальних ресурсах, необхідних для здійснення заходів з охорони громадського порядку.


3. Органи управління та сили.

3.1. Організаційну структуру спеціалізованих служб, кількість їх підрозділів визначають керівники органів, які утворили такі служби, з урахуванням техногенно-екологічної та природної обстановки, виробничих умов, функціонального призначення, обсягів виконання завдань із запобігання


виникненню надзвичайних ситуацій та ліквідації їх наслідків, захисту населення і території у мирний час та особливий період, наявності та стану матеріально-технічної бази.

3.2. Організаційна структура спеціалізованих служб розробляється начальником служби, погоджується з керівниками відповідних органів управління та сил, організаційно об'єднаних у службу, затверджується міським головою.

3.3. У складі спеціалізованої служби передбачаються посади начальника служби, заступника начальника служби - начальника штабу, заступника начальника служби, посади інших фахівців за напрямками їх діяльності.

3.4. Розподіл обов'язків між керівниками та іншими фахівцями служби здійснюється шляхом розробки функціональних обов'язків для кожної посадової особи.

3.5. Начальником спеціалізованої служби призначається керівник органу управління, на базі якого служба створюється.

3.6. Загальне керівництво міськими спеціалізованими службами здійснює міський голова – голова міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій, безпосереднє - начальник служби.

3.7. Начальник спеціалізованої служби здійснює керівництво службою безпосередньо та через штаб служби.

3.8. Штаб спеціалізованої служби є основним органом управління начальника служби та утворюється з числа посадових осіб і відповідальних працівників відповідних органів управління та сил, організаційно об'єднаних у службу, без звільнення їх від виконання своїх функціональних обов'язків за штатною посадою.

3.9. Начальник штабу спеціалізованої служби призначається начальником служби із числа своїх заступників.

3.10. Начальник спеціалізованої служби утворює штаб. Організаційну структуру та чисельність працівників штабу служби затверджує начальник служби за поданням начальника штабу служби.

3.11. Спеціалізовані служби мають право:


 • одержувати безкоштовно від органів управління, підприємств, установ та організацій, незалежно від форм власності і підпорядкування, інформацію, яка необхідна для виконання покладених на службу завдань;

 • одержувати від служб нижчого рівня інформацію про хід підготовки до виконання завдань та надавати їм необхідну допомогу;

 • надавати пропозиції щодо забезпечення заходів, пов'язаних з ліквідацією надзвичайних ситуацій, залученням органів управління та сил служби.

3.12. Начальники спеціалізованих служб у межах своєї компетенції та повноважень мають право:

 • приймати рішення, видавати накази, розпорядження та вказівки з питань виконання завдань і функціонування служби;

 • впроваджувати в установленому порядку План реагування органів управління та сил служби на надзвичайні ситуації;

 • здійснювати контроль за діяльністю органів управління, сил і формувань служби;

 • проводити тренування з підготовки служби до дій за призначенням;

 • здійснювати інші повноваження.

3.13. Основними силами спеціалізованих служб є:

 • органи управління та сили, організаційно об'єднані у службу;

 • формування служби (спеціалізовані – в умовах мирного часу).

3.14. Основними засобами спеціалізованих служб є:

 • спеціальне обладнання та інша техніка, що використовуються службою;

 • табельна техніка та майно, відповідно до номенклатури центрального органу виконавчої влади, уповноваженого у справах цивільного захисту (індивідуальні засоби захисту, радіометрична та дозиметрична апаратура, засоби та прилади хімічної розвідки, засоби зв'язку та оповіщення, інженерне, медичне та інше майно тощо).

3.15. Функціонування та залучення спеціалізованих служб для проведення спеціальних робіт і заходів з цивільного захисту та їх забезпечення здійснюється згідно з Кодексом цивільного захисту України у режимах повсякденного функціонування, підвищеної готовності, надзвичайної ситуації та надзвичайного стану відповідно до основних завдань і заходів єдиної державної системи цивільного захисту у таких режимах. В особливий період міські спеціалізовані служби функціонують відповідно до зазначеного Кодексу та з урахуванням особливостей, що визначаються законами України «Про правовий режим воєнного стану», «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також іншими нормативно-правовими актами.

3.16. Облік працівників спеціалізованих служб, техніки та майна, якими такі служби укомплектовані, ведеться завчасно відповідним органом управляння спеціалізованої служби.

3.17. Застосування формувань спеціалізованих служб за призначенням і залучення до виконання завдань служби додаткових сил і засобів інших підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності та підпорядкування (що не входять до складу служби), здійснюється за розпорядженням міського голови чи рішенням міської комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій
4. Планування та організація діяльності.

4.1. Основою управління спеціалізованими службами є План реагування органів управління та сил служб на надзвичайні ситуації, рішення начальника служби, міського голови, а також розпорядчі акти органу управління вищого рівня, уповноваженого у справах цивільного захисту.

4.2. Управління силами та засобами спеціалізованих служб забезпечується:


 • своєчасним здійсненням заходів, які сприяють підвищенню стійкості роботи підприємств, установ та організацій, організаційно об'єднаних у служби, в умовах мирного часу та особливого періоду;

 • приведенням у визначені терміни сил і засобів служб в готовність до дій за призначенням;

 • своєчасним доведенням до служб нижчого рівня завдань щодо їх застосування в умовах оперативної обстановки, керівництво та контроль за виконанням поставлених завдань, надання всебічної допомоги;

 • чіткою взаємодією відповідних органів управління та сил,
 • організаційно об'єднаних у служби, під час спільного виконання завдань;

 • своєчасним маневруванням силами та засобами служб;

 • завчасним створенням пунктів управління і підготовкою дублерів;

 • обміном представниками зі взаємодіючими службами, іншими органами управління;

 • чіткою організацією збору інформації про оперативну обстановку, своєчасним її опрацюванням і обміном даними;

 • правильною оцінкою обстановки та передбаченням можливостей її змін, обґрунтованістю прийнятих рішень;

 • комплексним використанням основних і дублюючих засобів управління та зв'язку;

 • застосуванням формалізованих документів і кодованого зв'язку.

4.3. Готовність до дій за призначенням ґрунтується на:

 • організації ведення обліку споруд, майна та інших засобів, що є в розпорядженні служби;

 • розробці функціональних обов'язків посадовим особам штабу служб;

 • веденні обліку та доповідях начальнику служби пропозицій з підбору і розстановки керівних кадрів служби;

 • своєчасному поданні встановленої звітності органам управління вищого рівня.

4.4. Для забезпечення планомірної діяльності та підтримання служб у постійній готовності до виконання завдань за призначенням у службах розробляються:

 • положення про службу;

 • план реагування на надзвичайні ситуації органів управління та сил служби;

 • інші документи, необхідні для забезпечення діяльності служби.

4.5. План реагування на надзвичайні ситуації органів управління та сил служб погоджується начальником управління з питань надзвичайних ситуацій Калуської міської ради, затверджується начальником служби.

4.6. План коригується один раз на рік з відміткою у листі коригування та вводиться в дію рішенням начальника служби при загрозі або виникненні надзвичайних ситуацій.

4.7. Органи управління та сили, організаційно об'єднані у служби, перебувають у готовності до виконання завдань, передбачених Планом реагування та виконують завдання за призначенням у разі введення його в дію.
5. Підготовка кадрів і навчання.

5.1. Підготовка спеціалізованих служб проводиться згідно з:

- Порядком підготовки до дій за призначенням органів управління та сил цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 443;

- Порядком здійснення навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 26 червня 2013 р. № 444;

- Порядком проведення навчання керівного складу та фахівців, діяльність
яких пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 23 жовтня 2013 р. № 819.

5.2. Підготовка служб організовується та здійснюється на основі Плану заходів підготовки цивільного захисту міста Калуша на відповідний рік, розпорядчих та організаційно-методичних актів ДСНС України та голови Івано-Франківської обласної державної адміністрації.

5.3. Підготовка керівного складу служб здійснюється на курсах Навчально-методичного центру цивільного захисту та безпеки життєдіяльності Івано-Франківської області, у навчальних закладах та курсах з підвищення кваліфікації, за затвердженим планом комплектування Івано-Франківської області.

5.4. Навчання особового складу формувань служб здійснюється на основі організаційно-методичних вказівок, затверджених міським головою м. Калуша.

5.5. Основними формами підготовки служб є командно-штабні навчання.
6. Матеріально – технічне забезпечення.

6.1. Комплектування формувань служб особовим складом, забезпечення технікою, табельним майном, приладами, матеріальними ресурсами та засобами індивідуального захисту здійснюється установами і організаціями, на базі яких ці формування створено.

6.2. Забезпечення служб автомобілями і спеціальним транспортом здійснюється за рахунок власного транспорту підприємств, установ і організацій, а також за рахунок транспорту підприємств, наданого у тимчасове підпорядкування за розпорядженням міського голови м. Калуша.

6.3. Матеріально-технічне забезпечення служб при проведенні рятувальних та інших невідкладних робіт в умовах мирного часу та особливого періоду здійснюється в обсягах і у термінах, передбачених Планом реагування на надзвичайні ситуації органів управління та сил служби.


7. Фінансове забезпечення.

7.1. Фінансування заходів служб здійснюється за рахунок коштів на загальновиробничі, адміністративно-управлінські та експлуатаційні витрати, та за рахунок витрат з обігу госпрозрахункових підприємств, установ і організацій, організаційно об'єднаних у службу.

7.2. Витрати, пов'язані з утриманням формувань служб, які залучаються до ліквідації негативних наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх загрози або виникнення в умовах мирного часу (виплата середньої заробітної плати, безоплатне харчування, транспортне забезпечення, тощо), несуть:

- підприємства, установи та організації, які виділяють формування;

- підприємства, установи та організації, в інтересах яких ведуться роботи;

- органи влади за рахунок резервних фондів відповідних бюджетів.

7.3. Під час ліквідації надзвичайних ситуацій місцевого рівня залучаються кошти підприємств, установ та організацій, на території яких вони виникли, та додатково місцеві спеціальні фінансові та матеріальні резерви.
8. Організація управління та зв’язку.

8.1. Для керівництва службами в умовах мирного часу та особливого


періоду використовуються складові системи управління.

8.2. Управління силами служб здійснюється з основного (міського) та мобільних пунктів управління з використанням телефонно-телеграфних, мобільних засобів зв'язку та радіостанцій, а також за допомогою нарочних.

8.3. Зв'язок організовується згідно з схемою організації оповіщення служби, яка розробляється службою та являється складовою частиною Плану реагування дій органів управління та сил служби.

9. Перевірка діяльності та функціонування.

9.1. Перевірку готовності служб до вирішення завдань за призначенням здійснюється міським головою м. Калуша або іншими посадовими особами за його розпорядженням.9.2. Конкретні строки, порядок проведення та організація забезпечення перевірки визначає безпосередньо посадова особа, за планом якої ці заходи проводяться.


Перший заступник міського голови Галина Романко

Поділіться з Вашими друзьями:


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал