До листа Міністерства освіти і науки України від 17. 08. 2016р. №1/9-437Сторінка16/17
Дата конвертації25.12.2016
Розмір3.73 Mb.
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17
Тема. Контрольна робота № 4 з теми«Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія» (тестові завдання).

Мета:

навчальна: перевірити знання учнів із теми «Фонетика. Графіка. Орфоепія. Орфографія»;

розвивальна: розвивати вміння школярів виконувати тестові завдання; працювати самостійно; логічне мислення; мовленнєві навички;

виховна: виховувати любов до мови.Внутрішньопредметні зв'язки: орфоепія, фонетика, орфографія, пунктуація.

Міжпредметні зв'язки: виконання тестових завдань (формування ключової компетенції).

Тип уроку: урок перевірки знань та навичок учнів.

Усі уроки української мови на сайті «Шкільне життя»


ХІД УРОКУ

I. ОРГАНІЗАЦІЯ КЛАСУ

II. МОТИВАЦІЯ ПІЗНАВАЛЬНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ.

ПОВІДОМЛЕННЯ ТЕМИ, МЕТИ І ЗАВДАНЬ УРОКУ

Ознайомлення з критеріями оцінювання тестових завдань закритої й відкритої форми. Проведення інструктажу щодо їх виконання.

III. ВИКОНАННЯ ТЕСТОВИХ ЗАВДАНЬ

І варіант

Завдання 1-8 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Позначте звуки, які є спільними для слів яблучко, щасливий, листячко, пішачок:

А [а], [ч], [й];

Б [а], [ч], [л];

В [а], [ч];

Г [а], [к], [ч].

2. Позначте рядок, у якому всі слова правильно поділені для переносу:А мі-сто, міс-то, ліс-ок, пар-та;

Б хо-джу, пі-джак, від-дзвеніти, за-світло;

В о-рел, кри-латий, до-звілля, ви-хід;

Г буль-йон, ку-ку-руд-за, міль-йон, оа-зис.

3. Позначте рядок, у якому кількість звуків і букв однакова:А ясність, щедрість, святковий, щирість;

Б яблуко, парта, їдальня, щастя;

В ліжко, джерельний, здоров’я, жанр;

Г олень, читання, джаз, дитина;

4. Позначте слово, у якому кількість звуків і букв не збігається:А щавель;

Б зв’язок;

В пакунок;

Г надземний.

5. Позначте рядок, у якому всі слова не можна переносити з рядка в рядок:А їжа, єнот, явір, мить;

Б ялина, тиша, шаль, тюль;

В рояль, баян, Яків, мрія, ясний.

Г ясен, єгер, доля, сіль.

6. Позначте рядок слів, у яких наголошений перший склад:А книжки, бички, доріжки, кохання;

Б мати, ліки, ознака, тиша;

В босий, срібло, легко, кухонний;

Г синій, зелений, диво, добре.

7. Позначте рядок слів, у якому фонетичний запис відображає правильну вимову:А просьба [прос'ба];

Б береговий [береговий];

В пісня [піс’на’];

Г учишся [учес'а].

8. Позначте рядок, у якому букви я, ю, є позначають два звуки:А краєзнавчий, боєць, куля, портьєра;

Б малювати, п’єса, куля, м’ята;

В юрта, в’язати, переїхати, віяло;

Г їдальня, м’ясо, заєць, кар’єра.

► Завдання 9 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.

9. Установіть відповідність між словом та його характеристикою:

1 щабель; А На одну букву більше, ніж звуків.

2 джміль; Б На дві букви більше, ніж звуків.

3 біль; В Кількість букв і звуків однакова.

4 явір. Г На два звуки більше, ніж букв.

Д На один звук більше, ніж букв

II варіант

► Завдання 1-8 мають по три варіанти відповіді, серед яких лише один правильний. Потрібно вибрати правильний варіант відповіді.

1. Позначте звуки, які є спільними для слів молотьба, боротьба, дьоготь, дядько:А [о], [т];

Б [о], [д];В [а], [о], [д];

Г [а], [о].

2. Позначте рядок, у якому під час перенесення слів допущено помилки:Азас-віт-ло, прек-рас-ний, ход-жу, сид-жу;

Б ви-вчи-ти, ща-стя, брат-ство, тво-ри-ти;

Віс-то-рич-ний, під-за-лис-тий, пів-яблука, мав-пя-чий;

Г пів-пор-ції, тьмяний, в’я-за-ти, швид-кіс-ний.

3.Позначте рядок, у якому кількість букв і звуків різна:А ясність, щирість, щабель, Гуцульщина;

Б генерал, книжка, рясний, пюре;

В щастя, дзвякнути, пір’їна, солом’яний;

Г платня, мавпеня, порося, черепаха.

4. Позначте слово, у якому кількість букв і звуків збігається:А янтар;

Б хлопець;

В промінь;

Г щавель.

5. Позначте рядок, у якому всі слова можна переносити з рядка в рядок:А тюль, шаль, сіль, ясен;

Б тиша, щастя, радість, книга;

В явір, мить, єнот, їжа.

Г один, стіл, стань, моя.

6. Позначте рядок слів, у яких наголошений останній склад:А верба, кропива, дочка, петля;

Б дошка, кицька, подруга, розвідка;

В решето, спина, середина, олень;

Г український, вимова, кілометр, кулінарія.

7. Позначте рядок слів, у якому фонетичний запис відображає неправильну вимову:А [молот'ба];

Б [пас:а];

В [бород'ба];

Г [радіст'].

8.Позначте рядок, у якому букви я, ю, є позначають один звук:А морквяний, пір’я, м’ята, яблуко;

Б під’їзд, жаб’ячий, інтерв’ю, зв’язок;

В мавпячий, медвяний, пюре, буряк;

Г пів’юрти, рясний, сузір’я, тьмяний.

► Завдання 9 передбачає встановлення відповідності. До кожного рядка, позначеного буквою, потрібно дібрати відповідник, позначений цифрою.9. Установіть відповідність. До кожного рядка, позначеного цифрою, доберіть відповідник, позначений буквою:

1 дзьоб; А У слові на один звук більше, ніж букв.

2 ящик; Б У слові на один звук менше, ніж букв.

3 рояль; В У слові на два звуки менше, ніж букв.

4 галька. Г У слові однакова кількість букв і звуків.

Д У слові на два звуки більше, ніж букв.

Оцінювання контрольного тесту

Тип завдання

Завдання закритої форми

з вибором однієї правильної відповіді

На встановлення відповідності

Номер завдання

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Варіант 1

в

б

а

б

а

б

г

в

1-В, 2-Б, 3-А, 4-Д

Варіант 2

б

а

в

г

б

а

а

в

1-В, 2-Д, 3-Г, 4-Б

Кількість балів

1

1

1

1

1

1

1

1

4

IV. ПІДСУМОК УРОКУ

Рефлексія

► Які завдання були складними? Чому? З якими завданнями впоралися легко?V.ДОМАШНЄ ЗАВДАННЯ

►Індивідуальне завдання з повторення вивченого матеріалу.

1. Оберіть правильний варіант відповіді.

Фонетика — це розділ мовознавства, що вивчає:

а) будову слова;

б) способи творення слів;

в) звукову систему мови, способи її функціонування;

г) лексичний склад мови.

2. Звуки мови поділяються на голосні та приголосні:

а) так;


б) ні.

3. Оберіть рядок, у якому всі звуки дзвінкі:

а) [б], [у], [т], [з], [ж], [г];

б) [б], [д'], [з], [дз], [в], [р];

в) [в], [л], [н'], [ц], [г], И;

г) [п], [ш], [т'], [к], [х], [с].

4. У якому рядку всі ненаголошені голосні можна перевірити наголосом:

а) березень, бриніти, тривога, вітер, великий, криве;

б) темніти, земля, кривенька, держу, клекотіти, несу;

в) ожеледь, берег, дерево, дрижати, тривалий, дизель;

г) вимоги, широкий, зелень, шелест, динамо, семеро?

5. Оберіть рядок, у якому фонетична транскрипція виконана правильно:

а) [п'дйіхати], [оус'ел'а], [снан:'а];

б) [шчас'т'а], [жи'ті'а], [джм'іл'];

в) [ден'], [йуніс'т'], [дзвеин'ітие];

г) [йіжак], [підводиец:'а], [йаблуонёвией].

6. Впишіть на місці крапок пропущені голосні літери. Оберіть рядок, у якому в словах іншомовного походження пишеться и:

а) ф...алка, Ш..ллер, мат...матика, Флор...да, л...ман;

б) г...мн, P...M, с.стема, ц...фра, д...якон, фа...тон;

в) ід...ал, Пар...ж, фа...тон, Атлант...да, Н...цца;

г) Антаркт...да, д...ректор, Алж...р, Ч...каго, д...зель, дж..нси?

7. Оберіть рядок, у якому в усіх словах правильно вжито апостроф:

а) п'янкий, пів'яблука, міжгір'я, м'ята, з'юрмитися, дит'ясла;

б) моркв'яний, різнотрав'я, верф'ю, п'ятилітній, сім'я, кав'ярня;

в) пів'Європи, зв'язувати, пір'я, м'ята, Св'ятослав, бур'я;

г) тьм'яний, пом'янути, пів'ясена, черв'як, пуп'янок, львів'янин.

8. У якому рядку в усіх словах правильно вжито буквосполучення йо?

а) мільйон, Муравйов, йод, Снегирйов, прийом, його;

б) йому, Линьйов, курйоз, бульйон, вйокати, дйоготь;

в) район, бульйон, серйозний, привілейований, Соловйов, Воробйов;

г) Пушкарйов, синьйого, крайовий, Йосип, підйомний, павільйон.

9. Оберіть правильний варіант відповіді.

М'який знак пишеться після м'яких:

а) д, т, з, с, дз, ц, л, н у кінці слова та складу;

б) б, п, в, м, ф, у кінці слова та складу;

в) після р у кінці слова або складу;

г) після н перед ж, ч, ш, щ.

10. У якому рядку всі слова написано правильно:

а) Харків, тоньший, радість, різкий, скриньці, голці;

б) інший, ляльчин, кавказький, вишень, Горький, донецький;

в) мазь, доньчин, баский, тьмяний, матінці, меньший;

г) їдальня, різьбяр, станьте, ніжність, ненчин, плаский?

11. Знайдіть рядок, у словах якого допущено помилки:

а) плежневий, аванпостний, зап'ястний, кістлявий, проїзний, баластний, піаністці;

б) щасливий, компостний, пестливий, брязкнути, масний, оптимістці;

в) чесний, контрастний, студентський, хворостняк, шістнадцять, блиснути;

г) ремісник, частці, хвастливий, турист ський, шістнадцять, сонце.

12.Оберіть правильний варіант відповіді. Одна літера н пишеться:

а) у збільшувально-підсилювальному суфіксі;

б) у прикметниках зі значенням можливості або неможливості дії;

в) у прикметниках старослов'янського походження;

г) у дієприкметниках.

13. У якому рядку всі слова написано правильно

а) туманний, знаряддя, вивершений, молодістю, віссю, спросоння;

б) кінний, священний, старанно, гіллястий, ллється;

в) розява, несказанний, колосся, Ілля, вихований, миттю;

г) здійсненість, здоровенний, бованіти, безвинний, роззброїти, воз'єднання?

14. Знайдіть речення, у якому є орфографічна помилка.

а) Любов до природи, дбайливе ставлення до неї тісно пов'язане з поняттям «батьківщина».

б) У нашому маленькому мальовничому місті протикає річка Борозенка.

в) За народним повір'ям після завершення будівництва хати обов'язково роблять вінок і ставлять на хаті.

г) У свідомості людини їжа завжди постає як першочергова потреба її життя.

15. У якому рядку всі слова написано правильно:

а) Леся українка, Панас Мирний, Жан-Жак, Президент України, Народний артист України, народи півночі.

б) Панамський Перешийок, Голова Верховної ради України, Богдан, Венера, Стрийський парк, Північний полюс.

в) Чумацький Шлях, Львівська площа, Франкфурт-на-Майні, Західна Україна, Генеральний прокурор України, Тарас Шевченко.

г) Кабінет Міністрів України, Верховний суд України, республіка Білорусь, Азія, проспект Дружби народів, Будда?


(ТЕСТИ)Синтаксис і пунктуація простого речення
Головні члени речення


  1. Установи відповідність

1. Підмет, виражений іменником А. Споминів листя осіннє 2.Підмет, виражений займенником я під ногами топчу.

2. Підмет, в з Б. Згадує листя минуле шумом пожовклим своїм

3. Підмет, виражений словосполучен- В. Тисячі зір задивилися в ням душу мою.

Г. Жити – значить приносити радість людям.

4. Підмет, виражений інфінітивом Д. Ні! Це сон.


  1. Складеного дієслівного присудка немає в реченні.

А. Не треба думати мізерно.

Б. Чи ж я тебе примушую кохати?

В. Будем іти ми з тобою тоді в ніжному вітрі до рання.

Г. І хочу до болю упасти на коліна, молитись на зорі ясні.

3.Установи відповідність між іменною частиною складеного іменного присудка і способом її вираження.

1. Іменник А. А ти – це ти.

2. Прикметник Б. Відступник я.

3. Числівник В. Така хистка тепер моя хода.

4. Особовий займенник Г. Є щось в мені так наче не моє.

Д. Я не один.


4.Установіть відповідність між типом присудка і прикладом.

1. Складений дієслівний присудок А. Я хочу серцем Всесвіт обійняти.

2. Простий дієслівний Б. Порожній степ і тиша до небес.

3. Складений іменний В. Хмари були сірими, тривожними.

4. Складений іменний з нульовою Г. Двори якісь похмурі, непривітні.

зв’язкою Д. Місяць над рікою в темному просторі

розлива на гори і на верби сон.
5.Складений іменний присудок є у реченні.

А. Що я хочу спитать у цієї сумної кравчині?

Б. Весна така спокійна, тиха.

В. Вгорі невідомі дороги.

Г. Плакучі верби сплакали у воду гірку пилюку одболілих літ.
6.Складений дієслівний присудок є у реченні.

А. Будуть тебе кликать у сади зелені хлопців чорночубих диво-наречені.

Б. Він ще не встиг збагнути, в чому річ.

В. Любить людей мене навчила мати.

Г. Україно, ти моя молитво, ти моя розпуко вікова.
Прочитай текст і виконай завдання до нього.


  1. Русалки водяні дівчата, мальовничі образи народної уяви. 2. Хоч і привабливі були ті істоти, про те небезпечні. 3. У народі вірили: хто здибає русалку, не зможе вирватися живим. 4. Вона залоскоче.


7.Орфографічну помилку допущено у слові

А. Водяні

Б. Привабливі

В. Про те

Г. Вірили

Д. Помилки немає


8.Тире слід поставити у реченні

А.Першому

Б. Другому

В. Третьому

Г. Четвертому
9.Складений іменний присудок є у реченні

А. Першому та другому

Б.Другому та третьому

В. Третьому та першому

Г. Четвертому та другому
10.Складений дієслівний присудок є у реченні

А.Першому

Б. Другому

В. Третьому

Г. Четвертому
11.Непоширеним є речення

А. Перше


Б.Друге

В. Третє


Г. Четверте
Другорядні члени речення

  1. Означення не містить речення

А.Десь гонить вітер хмари пелехаті.

Б. Нові громи схрестились на мечах.

В. А степ уже сивий на поминках плаче.

Г. А небо синє і ясне.


2. Неузгоджене означення є у реченні

А. Стоять ліси смарагдово-руді.

Б. Я наварила м»яти, драголюбу.

В. Барикади поезії – проти бездумності.

Г. Задивляюсь у твої зіниці, молоді й тривожні, ніби рань.
3. Узгоджене означення містить речення

А. Давно не чути пісні солов’я.

Б. А небо чорне і порожнє.

В. Моя любове! Я перед тобою. Бери мене в свої блаженні сни.

Г. Весна така спокійна, синя.

4. Прямого додатка немає в реченні

А. Я наварила м’яти, драголюбу.

Б. Чи хоч пучечок тої калини мені на груди покладуть?

В. Позаростали рутою руїни.

Г. Ніч розкидає сріблястії шати.
5. Прямий додаток містить речення

А. Уже в дітей порозовіли личка.

Б. Дехто щастям своїм платив.

В. Простягнеш руку – і не видно пальців.

Г. Історії ж бо пишуть на столі.
6. Обставину часу містить речення

А. Я змалку знаю, де яке зело.

Б. Десь тихо жаби кумкають з болота.

В. А хто і сіно склав уже в стіжки.

Г. Весна прийшла так якось несподівано.
7. Обставину причини містить речення

А. На другий день були ми у печерах.

Б. Гризуть вудила коні з нетерплячки.

В. Ми ж пишем кров’ю на своїй землі.

Г. Зазимую тут і залітую…
8. Обставину міри і ступеня містить речення

А. Тоді я двері відчинила в ніч…

Б. На другий день були ми у печерах.

В. Влітку 1658 року Полтава згоріла дощенту.

Г. Багато вітрів прошуміло з того часу.
9. Установи відповідність між видом обставини та прикладом.

1. Способу дії А. Якісь пташки шиширхають .

2. Місця Б. Вона мовчить і думає піснями.

3. Причини В…Своїм коханням поступився заради грошей і багацьких нив.

4. Мети Г. Я ту отруту з розпачу зібрала.

Д. Опівночі айстри в саду розцвіли.


Прочитай текст і виконай завдання до нього

Символ рідної землі1.Не було колись на Україні хати, біля якої не кущувала б калина. 2. Як забіліють сніги, дівчата ними коси прикрашали. 3. А вже коли кетяги достигали, їх вішали по-під стріхою. 4. Йдеш, бувало, селом а хати наче в коралях. 5. Аж горить калина.
10.Орфографічну помилку допущено в слові.

А. Не кущувала б

Б. Прикрашали

В. По-під

Г. Коралях
11.Пунктуаційну помилку допущено в реченні

А. Першому

Б. Другому

В. Третьому

Г. Четвертому

Д. П»ятому


12.Прямий додаток є у речення

А. Першому

Б. Другому

В. Третьому

Г. Четвертому

Д. П’ятому

13. Неузгоджене означення є у реченні

А. Першому

Б. Другому

В. Третьому

Г. Четвертому

Д. П’ятому


14.Обставина часу є у реченні

А. Першому

Б. Другому

В. Третьому

Г. Четвертому

Д. П’ятому


15.Непоширеним є речення

А. Перше

Б. Друге.

В. Третє.

Г. Четверте.

Д. П’яте

Односкладні речення
1.Установіть відповідність між односкладним реченням та його типом

1. Означено-особове А. Посадили над козаком явір та калину.

2. Узагальнено-особове Б. Благословляю твою сваволю, дорого долі…

3. Неозначено-особове В. Когось на пісню раптом потягло

4. Безособове Г.Ночвами моря не перепливеш.

Д. Провалля і кручі.


2. Установіть відповідність між односкладним реченням та його типом

1. Означено-особове А.І степ, і село, і хрести.

2.Узагальнено-особове Б. Гей, на вогні далекого Версалю тебе вели.

3.Неозначено-особове В. Бачу за морями молоді дороги

4.Безособове Г. Що посієш, те й пожнеш.

Д. Розцвітало й гуло з вишини.


3. Установіть відповідність між односкладним реченням та його типом

1.Означено-особове А. Так холодно й тоскно мені.

2.Узагальнено-особове Б. Бережи честь змолоду.

3. Неозначено-особове В. Магнолії лимонний дух…

4.Безособове Г. Іду такий щасливий.

Д. Біля річки пекли кукурудзу.


4. Установіть відповідність між односкладним реченням та його типом
1. Безособове А. Над книгою людства схиляю чоло.

2. Неозначено-особове Б. Людей підняли по тривозі за кілька хвилин.

3. Означено-особове В. Темна ніч. Шляхи. Діброва.

4. Називне Г. Багато слів страшних тут наговорено.

Д. Удосвіта встанеш – більше діла зробиш.
5. Установіть відповідність між односкладним реченням та його типом

1.Безособове А. Рубали, різали наш сад.

2.Неозначено-особове Б. Сніги. Сніги.

3.Означено-особове В. Весною запахло, весною.

4.Називне Г. Ліс рубають – тріски летять.

Д. І дивлюсь на воду і тумани.
6. Прочитай текст і виконай завдання до нього.

Український рушник

  1. Український рушник! 2. Як багато промовляє до нас це слово! 3. Скільки зворушливих спогадів та образів з народного родинного життя повязано з рушником. 4. З давніх давен у родинному житті українців рушник відіграє першорядну, традиційно-ритуальну та мистецько-декоративну роль.


7.Орфографічну помилку допущено в слові

А. Родинного

Б. З давніх давен

В. Житті

Г. Традиційно-ритуальну
8.Пунктуаційну помилку допущено в реченні

А. Першому

Б.Другому

В. Третьому

Г. Четвертому
9.Безособовим односкладним є речення

А. Перше

Б.Друге

В. Третє

Г. Четверте
10.Односкладним називним є речення

А. Перше

Б.Друге

В. Третє

Г. Четверте
Однорідні члени речення
1. Кілька рядів однорідних членів містить речення

А. Традиційна українська хата – це колиска нашого народу, де творилася його журлива і оптимістична доля, жеврів і вибухав його гнів, напиналися буденними клопотами, кохалися, народжувалися і вмирали, щоб поступитися місцем прийдешнім поколінням.

Б. З неї пішли у світ велетні думки і духу – князь Кий і літописець Нестор, філософ Сковорода і гетьман Б.Хмельницький, поети Т.Шевченко і І.Франко, конструктор космічних апаратів Ю.Кондратюк і письменник О.Довженко.

В. На Святий вечір Іван був завжди в дивнім настрої. Наче переповнений чимось таємничим і священним, він все робив поважно, неначе службу Божу служив.

Г. Божественне походження вогню зумовлює і віру у священну суть домашнього вогнища – талісмана роду.
Прочитай текст і виконай завдання до нього.

1. Смачно готує в цю пору мати… 2. Устає ще в досвіта: чистить і промиває буряки, шаткує їх, нарізає картоплю, січе ножем капусту. 3. Усього потроху добавляє в горщик: і помідор, і петрушку, і цибулину , і стручок перцю, і листок лаврового листа. 4. А м»ясо кладе з кісткою. 5. Ну й борщ виходить – такий, що поки дочекаєшся, язик ладен проковтнути (За Є.Гуцалом)


2. Орфографічну помилку допущено в слові

А. В досвіта

Б. Потроху

В. Цибулину

Г. Дочекаєшся.

3. Пунктуаційну помилку допущено в реченні
А. Першому

Б.Другому

В. Третьому

Г. Четвертому

Д. П’ятому
4.Однорідними членами речення ускладнені речення

А. Перше, друге.

Б. Друге, третє.

В. Третє, четверте.

Г. Четверте, п’яте.

5. Узагальнююче слово при однорідних членах є у реченні

А. Першому

Б.Другому

В. Третьому

Г. Четвертому

Д. П’ятому

6. Складним є речення

А. Перше

Б.Друге


В. Третє

Г. Четверте

Д. П’яте

7. Сполучниковим і безсполучниковим звязком однорідні члени зєднані в реченні

А. Першому

Б.Другому

В. Третьому

Г. Четвертому

Д. П’ятому

8. Однорідними членами ускладнено речення

А. Хай на своїм віку кожен посадить дерево в полі чи садку.

Б. Солов’ї, нічні товариші мої, у сад злетілись до вікна.

В. Сірі султани пилюки, звихрені конем, осідали на скошеній траві.

Г. У полях диміла місячна курява і тихим посвистом бриніли жита
9. Допущено пунктуаційну помилку в реченні.

А.Тільки шепотіли тихо жита і жайворонок вився у небі.

Б. Одна з кращих людських якостей – мужність, без якої людина не могла б вирощувати свій хліб, захищати від ворогів свій рідний дім.

В. І сяють, і сміються, і квіти, й хвилі, й зорі.

Г. Синє море , мов звірюка, то стогне, то виє.
10. Допущено пунктуаційну помилку в реченні.

А. На зустріч із князем виходило населення й уклінно вітало відважного витязя.

Б. Тягнуться до сонця і квіти і трави кучеряві, гори голубі.

В. Старезні дерева стоять обіч дороги і пахнуть хлібом, вощиною і медами.

Г. Не тільки будівельники, але й селяни з довколишніх сіл ще вночі збирались на берег.
11. Правильно поставлені розділові знаки при узагальнюючих словах.

А. На просторому, батьком змайстрованому столі їх чекає: і святий хліб, і картопля, і варена кукурудза.

Б. У щастя людського два рівних два крила: троянди й виноград, красиве і корисне.

В. І хата, і тин, і груша серед двору , все згадує себе в свою найкращу пору.

Г. І чути дзвони угорі : беріз вітрів, небес.
12. Правильно поставлені розділові знаки при узагальнюючих словах.

А. Барвистий килим: з трави, пролісків, рясту, фіалок – вкрив землю.

Б. В моїм серці : і бурі, і грози, й рокотання-ридання бандур.

В. І хліб, і першу радість, і сльозу – ми все по-братськи порівну поділим.

Г. По воді то мерехтіли срібні персні: то котилися смугами, то пропадали в прибережнім ситняку.
Прочитай текст і виконай завдання до нього.


  1. Я на палубі пароплава «Некрасов». 2. Чарівний світ пливе переді мною: сині води, білі хати на високих берегах. 3. Опускаюсь у шлюзи Запорізької греблі… 4. З води поступово піднімається вгору мокре громаддя бетону. 5. На бетонній мокрій стіні читаю знаки часу: якісь написи, дат, імена, сліди вибухів, усе в зеленому нальоті часу, у струминях води.


13.Орфографічну помилку допущено в слові

А. Запорізька гребля

Б. Вгору

В. Бетон

Г. Струминях
14.Пунктуаційну помилку допущено в реченні

А. Першому

Б.Другому

В. Третьому

Г. Четвертому

Д. П’ятому


15.Однорідними членами ускладнені речення

А. Перше, четверте.

Б. Друге, третє.

В. Друге, п’яте.

Г. Перше, третє.
16.Узагальнююче слово при однорідних членах є у реченнях
А. Перше, четверте.

Б. Друге, третє.

В. Друге, п’яте.

Г. Перше, третє.


17. Неповним є речення

А. Перше

Б.Друге

В. Третє

Г. Четверте

Д. П’яте


18.Односкладним є речення

А. Перше

Б.Друге

В. Третє

Г. Четверте

Д. П’яте

19. Неоднорідні означення є в реченні ( розділові знаки пропущено)

А. І людина перед ним мужня вольова.

Б. З рундука винесли легенький плетений з лози столик.

В. Хлопці підійшли до крайнього куреня відкрили тяжку дубову хвіртку.

Г. Дорога стікає в рівний одноманітно безлісний степ.
20. Неоднорідні означення є в реченні ( розділові знаки пропущено)

А. Численні історичні літературні фольклорні матеріали стверджують масове побутування в Україні вишивки одягового та обрядового призначення.

Б. Густа медова теплота високі налила жита.

В. Гарна розцвітлена пишно веселка півнеба підперла.

Г. З давніх-давен у родинному житті українців рушник відіграє першорядну традиційно-ритуальну роль.
Прочитай текст і виконай завдання до нього.


  1. Хоч убога-убога наша хатина, та в цей вечір і вона покращала, побагатшала.

  2. Бідність скрасили вишиті рушник і кетяги калини, запашне сіно на покуті ,й святвечірній світ. 3. На ньому зараз лежить три хлібини, грудка солі, височіє стос гречаних млинців, стоять з різними пісними стравами ті святешні мальовані полумиски, що бажають добрим людям і здоров’я , і щастя, і добра. 4. Ось батько поглянув у засніжену даличінь і тричі покликав Мороза, щоб ішов кутю їсти. (М.Стельмах)


21.Орфографічну помилку допущено в слові

А. Побагатшала

Б На покуті

В. Височіє

Г. Даличінь
22.Пунктуаційну помилку допущено в реченні

А. Першому

Б. Другому

В. Третьому

Г. Четвертому
23. Простим є речення

А. Перше


Б. Друге

В. Третє


Г. Четверте
24. Однорідні присудки є у реченнях

А. Перше, четверте.

Б. Друге, третє.

В. Друге, четверте.

Г. Перше, третє.

25.Неоднорідні означення є у реченні

А. Першому

Б. Другому

В. Третьому

Г. Четвертому

Звертання

1. Яке речення ускладнене звертанням (розділові знаки пропущено)?

А. Христя так її звали зосталася малою біля батька-матері.

Б. І калина і м’ята коло білої хати.

В. Важке ярмо твоє мій рідний краю нелегкий твій тягар.

Г. Сон кажуть Божа благодать.
2. Яке речення ускладнене звертанням (розділові знаки пропущено)?

А. Сонце гріє вітер віє з поля на долину.

Б. Диви димок за пагорбом?

В. Море одкрило широкі обійми зеленій землі і радісно тремтіло немов жива блакить неба.

Г. Мріє не зрадь я так довго до тебе тужила.

3.Поширене звертання є у реченні (розділові знаки пропущено).

А. Ой ти дівчино з горіха зерня…

Б. Я не жалуюсь на тебе доле….

В. Червона калино чого в лузі гнешся?

Г. Являйся зіронько мені хоч в сні.

4. Непоширене звертання є в реченні

А. О ти ілюзіє моя зрадлива і кохана?

Б. Неси ж мене коню по чистому полю.

В. Розвійтеся з вітром листочки зів’ялі розвійтесь як тихе зітхання.

Г. Я не тебе люблю о ні моя хистка лілеє…
5.У якому реченні є більше, ніж одне звертання?

А. Праведная душе Прийми мою мову немудру та щиру.

Б. О дівчино моря звідки й куди лежить твій шлях?

В. Веселійте далі сині наливайтесь сонцем дні?

Г. Мово рідна ти ж як море безконечна могутня глибинна.
6.У якому реченні є більше, ніж одне звертання?

А. Грими моя пісне могутня палка на всім українськім роздоллі?

Б. _ Зроду на це не погоджусь! – сказав Лаврін. - Там батюшко груші вибачайте коли ласка як ваші кулаки.

В. Ну то ти Карпе відріж йому землю з грушею.

Г. Поклін тобі моя зів’яла Квітко моя розкішна невідступна мріє!
7.Укажіть речення, в якому правильно виділено звертання.

А. О Боже мій, Перуне кароокий! З твоїх очей Дніпро тече віки…

Б. Верни до мене, пам’яте, моя..

В. Та ти мене дубе , отінив, як хмара.

Г. Розкажи ж тепер Степане про свою недолю.
8.Укажіть речення, в якому правильно виділено звертання.

А. Ой чого , ти дубе, на яр похилився?

Б. На тобі небоже, що мені негоже.

В. Весно, голубко чому ж ти не йдеш?

Г. Галю, серце, рибко моя, що мені діяти?
9.Укажіть речення, у якому вигук відділяється від звертання комою.

А. Ой Дніпре, мій Дніпре! Гучна твоя слава.

Б. Гей браття-козаки, сідлайте-но коней.

В. О земле, велетнів роди!

Г.Ой краю мій краю! Чи я розберу оте, що ти робиш зі мною?
10.За допомогою яких розділових знаків може виділятися звертання на письмі?

А. Двокрапки, тире і ком;

Б. Ком і знака оклику;

В. Тире і знака оклику;

Г. Двокрапки, тире, ком і знака оклику.

Д. Ком, крапки з комою і знака оклику.Прочитайте текст і виконайте завдання до нього
Наша пісня

1.Пісенна Україна завжди була неподільною і соборною.2. Адже пісні, що народилися на Лемківщині й Наддніпрянщині, Закарпатті й Поліссі, Слобожанщині і Галиччині, були однаково улюблені.3. Рідна пісне була ти свідком високого піднесення нашого народу й глибокої руїни його існування. 4. Звучала ти в козацьких походах і гайдамацькому коші, у стрілецькому обозі й на чумацьких шляхах.
11.Орфографічну помилку допущено в слові:

А. Наддніпрянщині

Б. Галиччині.

В. Закарпатті

Г. Поліссі.
12.Пунктуаційну помилку допущено у реченні:

А. Першому

Б.Другому

В. Третьому

Г. Четвертому
13. Складений іменний присудок містять речення:

А. Перше і друге

Б. Друге і третє

В. Третє і перше

Г. Четверте і друге

14. Поширеним звертанням ускладнено речення:

А. Перше

Б. Друге

В. Третє

Г. Четверте
15.Складним є речення:

А. Перше

Б. Друге

В. Третє

Г. Четверте
16.Обставиною часу поширено речення:

А. Перше

Б. Друге

В. Третє

Г. Четверте
Втавні слова, словосполучення, речення

1.Укажіть речення зі вставним словом ( розділові знаки пропущено)

А. У променях вечірнього сонця сніг здається рожевим.

Б. Здається ми з вами десь зустрічалися.

В. Здається вічністю буття маленька мить.

Г. Здалека море здається спокійним.
2. Укажіть речення зі вставним словом ( розділові знаки пропущено)

А. Ми з ним може поїдемо до старшого нашого брата у Київ.

Б. Під час канікул може приїхати мій молодший брат.

В. Він з легкістю може впоратися з цим завданням.

Г. Видно шляхи полтавськії і славну Полтаву.
3. Укажіть речення, у якому вставні слова виражають впевненість або невпевненість у повідомленні.

А. І найвища, по-моєму, це краса вірності.

Б. Наступна олімпіада відбудеться, на жаль, не в Києві.

В. А я, правду кажучи, люблю поміркувати з ким-небудь у парі.

Г. Чи, може, в цьому якраз і є сила людини, її дар, може, без цього не знала вона виходу ні в небо, ні в океан і ніколи нічого не відкрила б.
4. Укажіть речення, у якому вставні слова виражають послідовність викладу думок, зв’язок їх між собою.

А. А деякі найдрібніші пташата, виявляється, перелітають море, влаштувавшись верхи на журавлях.

Б. І знову все стихло, здавалося, навіки.

В. Отже, населення княжої та гетьманської України широко користувалося дорогоцінним матеріалом для свого одягу.

Г. У Луганську, за словами Любки, почалися арешти.
5. Укажіть речення, у якому правильно розставлені розділові знаки.

А. Артисти прибули, отже почнемо репетицію п»єси.

Б. Лист твій на жаль не дійшов.

В. Шкільний хор, за словами бабусі, співав гарно й злагоджено.

Г. Ви мабуть, недавно прибули в наше місто.

6. Укажіть речення, у якому правильно розставлені розділові знаки.

А. Справді гори ставали неначе прозорі.

Б. Теплий кожух, тільки, шкода, не на мене шитий..

В. Для багатих, звісно завжди був рай.

Г. Бігли вулицею люди до греблі – в степ, видно.


7. Вставні слова виконують таку синтаксичну роль:

А. Підмет і присудок.

Б. Означення або прикладка.

В. Додаток або обставина.

Г. Можуть бути будь-яким членом речення.

Д. Не є членом речення.Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   17


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал