До 30 –річчя утворення кафедри обліку та аудиту двнз “Ужгородський національний університет”Сторінка8/10
Дата конвертації08.01.2017
Розмір1.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Виконання наукових тем, у т.ч. державних та господарських науковцями кафедри за період з 1991 по 2011 роки


Рік

Наукові теми

Керівники


Кількість публікацій

по темі


1991 - 1995

Державні теми1. Удосконалення обліку і аналізу господарської діяльності в ринкових умовах

1991- по березень 1994 рр. к.е.н., доц. Голик М.П.;

Квітень 1994 по грудень 1995 рр. к.е.н., доц. Даньків Й.Я.


Навч. посіб. без гриф. МОНУ – 2 (25,9 д.а.);

Статей – 29, (10,1 д.а.)Господарські теми – відсутні1996-2000

Державні теми
Монографії – 2 (18,0 д.а.);

Довідники – 1 (10,0 д.а.);

Статті – 70 (41,55 д.а.)


1. Удосконалення обліку, аналізу і аудиту в умовах формування ринкової економіки України

к.е.н., доц. Даньків Й.Я.

Господарські теми – відсутні2001 -2005

Державні теми1. Ринкова трансформації економіки регіону, підтема кафедри: Вдосконалення обліку, аналізу, контролю і аудиту в умовах ринкової трансформації економіки

Член.-кор. НАНУ, д.е.н., проф. Мікловда В.П., підтеми кафедри - к.е.н., доц. Даньків Й.Я.

Монографії – 1 (0,5 д.а.);

Навч. посіб. з грифом МОНУ - 5 (87,56 д.а.);

Навч. посіб. без грифу МОНУ - 2 (19,5 д.а.);

Статті – 96 (41,65 д.а.)


Господарські теми – відсутні2006-2010

Державні теми1. Структурна політика і регіональні пріоритети розвитку Закарпатської області в умовах економічної трансформації, підтема кафедри: Вдосконалення обліку, аналізу, контролю і аудиту в умовах економічної трансформації

Член.-кор. НАНУ, д.е.н., проф. Мікловда В.П., підтеми кафедри - к.е.н., проф. Даньків Й.Я.

Монографії – 1 (13,1 д.а.);

Підручник з грифом «Затв. МОНУ» - 1 (27,2 д.а.);

Навч. посіб. з грифом МОНУ - 4 (58,26 д.а.);

Статті – 144 (29,0 д.а.)Господарські теми – відсутні2.1. Наукові публікацій по кафедрі за 1991 – 2010 роки
19915 статей обсягом 1,5 д.а.

19926 статей обсягом 2,1 д.а.

19935 статей обсягом 2,0 д.а.

1994

Даньків Й.Я. та інші. Бухгалтерський облік в основних галузях економіки України в умовах формування ринкових відносин. – Ужгород: Карпати - 1994. – 317 с. (16,3 д.а.)
Навч. посіб. без гриф. МОНУ – 1 (16,3 д.а.);

Статей –5, (1,9 д.а.)1995

Даньків Й.Я та інші.Фінансовий облік в господарських товариствах: Навч. посі. - Ужгород:Карпати -1995.-166с. (9,6 д.а.)
Навч. посіб. без гриф. МОНУ – 1 (9,6 д.а.);

Статей – 8, (2,6 д.а.)1996

Тимко Й.П. Аудит в Україні. Становлення і організація: Монографія – Ужгород: Патент - 1996. – 120 с. (8,0 д.а.)
Монографія – 1 (8,0 д.а.),

Статей – 6 (2,2 д.а.)199711 статей обсягом 2,5 д.а.

1998

Даньків Й.Я. та інші. Теорія бухгалтерського обліку (історичні та методологічні аспекти): Монографія – Ужгород: УжДУ, 1998. – 148 с. (10 д.а.)
1 монографія, 8 статей обсягом 2,4 д.а.

199915 статей, обсягом 6,9 д.а.

2000

Довідник з бухгалтерського обліку: Бібліотека ділової людини // Укладачі: Ценклер Н.І., Штулер Г.Г., Шляхта Й.П. – Ужгород: - ІВА. – 2000. – 160 с. (10 д.а.)
Довідник – 1 (10,0 д.а.);

30 статей обсягом 19,45 д.а.2001

Даньків Й.Я. та інші. Теорія бухгалтерського обліку: Навч. посіб.-Ужгород: УжНУ-2001.– 162 с. (10,0 д.а.)
Навч. посіб. без гриф. МОНУ – 1 (9,5 д.а.);

Статей – 25, (7,55 д.а.)2002

Даньків Й.Я. та інші. Бухгалтерський облік в галузях економіки: Навч. посіб.-Ужгород: УжНУ-2001.– 140с. (9,5 д.а.)
Навч. посіб. без гриф. МОНУ. – 1 (10,0 д.а.);

Статей – 16, (7,2 д.а.)2003

Даньків Й.Я. та інші. Бухгалтерський облік в галузях економіки: Навч. посіб.- К: Знання-Прес-2003.– 206 с. (10 д.а.). Рекоменд. МОНУ.
навч. посіб. з гриф. МОНУ – 1 (10,0 д.а.);

Статей – 21, (9,1 д.а.)2004

Даньків Й.Я. та інші. Стандартизація обліку і аудиту: Навч. посіб.- К: Знання -2004.– 310 с. (18,1.) д.а.). Рекоменд. МОНУ.

Ганусич В.О. Бухгалтерський та податковий облік основних засобів – Ужгород: УжНУ, 2004. – 60 с. (4,65 д.а.)


Навч. пос. навч. посіб. з гриф. МОНУ – 1 (18,1 д.а.);

навч. посіб. без гриф. МОНУ – 1 (4,65 д.а.)

Статей – 23, (12,3 д.а.)


2005

Развитие бухгалтерского учета и контроля в контексте европейской интеграции: Колектив авторів під кер. Проф. Бутинця Ф.Ф. Колективна монографія// Даньків Й.Я. Гармонізація та стандартизація національної системи бухгалтерського обліку в Україні у контексті європейської інтеграції.- Житомир-Краматорськ: ПП «Рута». – 588 с. (С.226-334) (36,1 д.а.)

Даньків Й.Я. та інші. Історія бухгалтерського обліку: Навч. посіб. – К: Знання, 2005. - 276с. (13,84 д.а.), Рекоменд. МОНУ;

Даньків Й.Я. та інші. Фінансовий облік: первинне спостереження і облікова реєстрація: Навч. посіб. - К: Знання., 2005. - 319 с. (34,5 д.а.). Рекоменд. МОНУ;

Даньків Й.Я. та інші. Бухгалтерський облік у галузях економіки – 2-ге вид., випр. і доп. – Навч. посіб.– К.: Знання, 2005. – 229 с. (11,12 д.а.). Рекоменд. МОНУ.


Монографія – 1; (0,5 д.а),

навч. посіб. з гриф. МОНУ – 3 (59,46 д.а.);

Статей – 11 (5.,5 д.а.)


2006

Даньків Й.Я. та інші. Стандартизація обліку і аудиту: Навч. посіб. 2-ге вид., випр. і доп., доповнене. К: Знання -2006.– 350 с. (20,5 д.а.). Рекоменд. МОНУ;

Даньків Й.Я. та інші. Історія бухгалтерського обліку:світ і Україна: Курс лекцій: Навч. посіб. - К: Вид-во Європ. ун-ту, 2006. - 170с. (8,7 д.а.). Рекоменд. МОНУ.


Навч. посіб. з гриф. МОНУ – 2 (30,46 д.а.);

Статей – 11 (6,0 д.а.)2007

Даньків Й.Я., Остапюк М.Я. Бухгалтерський облік: Підручник //Затверджено МОНУ– К.: Знання, 2007– 469 с. (27,2 д.а.);

Даньків Й.Я. та інші. Бухгалтерський облік у галузях економіки: Навч. посіб. – 3-ге вид., випр. і доп. - К.: Знання, 2007. – 243 с. (13,8 д.а.). Рекоменд. МОНУ.


Підручник з грифом «Затв. МОНУ» - 1 (27,2 д.а.);

Навч. посіб. з гриф. МОНУ – 1 (13,8 д.а.);

Статей – 20 (8,3 д.а.)


2008

Мікловда В.П., Кубіній Н.Ю., Ножова Г.М., Климко Т.Ю. Регіон: проблеми стратегічного розвитку: Монографія. – Ужгород: Ліра, 2008, - 196 с. (13,1 д.а.)
Монографія – 1 (13,1 д.а.);

Статей – 36 (6,0 д.а.)2009

Історія бухгалтерського обліку – 2-ге вид., випр. і доп. – Навч.посіб.- К: Знання.,2009. - 278с. (14,0 д.а.). Рекоменд. МОНУ.
Навч. посіб. з гриф. МОНУ – 1 (14,0 д.а.);

Статей – 27 (8,7 д.а.)2010Статей – 51

(23 д.а.)2011Статей – 22

(12,2 д.а.)


Додаток 3Відомості про чисельність докторів і кандидатів наук, аспірантів, докторантів та здобувачів по кафедрі обліку та аудиту за період з 1991 по 2011 роки


Роки

Доктори наук

Кандидати наук

Докторанти

Аспіранти

Здобувачі

Загальна кількість

У т.ч. захищені у даному році

Загальна кількість

З них захищені у даному році

Загальна кількість

З них захищені у даному році

Загальна кількість

З них захищені у даному році

Загальна кількість

З них захищених у даному році

1991

-

-

3

-

-

-

-

-

-

-

1992

-

-

3

-

-

-

2

-

-

-

1993

-

-

3

-

-

-

2

-

-

-

1994

-

-

3

-

-

-

2

-

-

-

1995

-

-

3

1

-

-

5

-

-

-

1996

-

-

3

-

-

-

7

-

-

-

1997

-

-

3

-

-

-

9

-

-

-

1998

-

-

3

-

-

-

7

-

-

-

1999

-

-

3

-

1

-

7

-

-

-

2000

-

-

3

-

1

-

3

-

-

-

2001

-

-

3

-

1

-

3

-

-

-

2002

-

-

3

-

-

-

5

-

2

-

2003

-

-

2

-

-

-

6

-

3

-

2004

-

-

2

1

-

-

9

1

3

-

2005

-

-

3

1

-

-

10

1

2

-

2006

-

-

3

1

-

-

8

1

2

-

2007

-

-

4

-

-

-

7

-

2

-

2008

-

-

4

-

-

-

8

-

2

-

2009

-

-

4

-

-

-

7

-

-

-

2010

-

-

4

-

-

-

7

-

-

-

2011

-

-

7

3

-

-

7

3

3

-


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал