До 30 –річчя утворення кафедри обліку та аудиту двнз “Ужгородський національний університет”Сторінка7/10
Дата конвертації08.01.2017
Розмір1.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

36.

Штулер Г.Г.Номенклатура статей витрат на виробництво

Методична розробка

Ужгород:УжДУ,1998, 12 с. (0,5 др.арк.)

37

Штулер Г.Г.Комплексне ситуаційне завдання з курсу Управлінський облік

Методична розробка

Ужгород:УжДУ,1998, 24 с. (1,0 др.арк.)

38.

Штулер Г.Г.Програма і методичні рекомендації з дисципліни Організація бухгалтерського обліку

Методична розробка

Ужгород:УжДУ,1998, 19,2 с. (0,8 др.арк.)

39.

Клочок С.М. Програма курсу Теорія економічного аналізу

Методична розробка

Ужгород:УжДУ,1998, 6 с. (0,25 др.арк.)

40

Штулер Г.Г.Тестові завдання для оцінки рівня знань студентів з дисципліни Управлінський облік

Методична розробка

Ужгород:УжДУ,1998, 28.8 с. (1,2 др.арк.)

41

Штулер Г.Г.Методичні рекомендації по виконанню контрольних робіт з дисципліни Управлінський облік

Методична розробка

Ужгород:УжДУ,1998, 28.8 с. (1,2 др.арк.)

42

Штулер Г.Г.Програма і методичні рекомендації з дисципліни Управлінський облік

Методична розробка

Ужгород:УжДУ,1998, 19,2 с. (0,8 др.арк.).)

43.

Даньків Й.Я.Комплект облікових регістрів з бухгалтерського обліку для проведення практичних і самостійних занять

Методична розробка

Ужгород:УжДУ,1999, 24 с. (1,0 др.арк.).)

44.

Даньків Й.Я.Завдання і реєстри з бухгалтерського обліку для підсумкового контролю знань студентів

Методична розробка

Ужгород:УжДУ,1999, 7,2 с. (0,3 др.арк.).)

45.

Тимко Й.П. Програма курсу Аудит

Методична розробка

Ужгород:УжДУ,1999, 12 с. (0,5 др.арк.).)

46.

Тимко Й.П. Опорний конспект з навчальної дисципліни Аудит

Текст лекцій

Ужгород:УжДУ,1999, 60 с. (2,5 др.арк.).)

47.

Штулер Г.Г. Опорний конспект з теми: Економічна природа витрат виробництва і їх місце в бухгалтерсько-економічному обліку

Текст лекцій

Ужгород:УжДУ,1999, 72 с. (3,0 др.арк.)

48.

Ценклер Н.І., Штулер Г.Г.Методичні вказівки до написання курсової роботи з дисциплін кафедри обліку і аудиту

Методична розробка

Ужгород,1999.-22 с.

(1,2 др.арк.)

49.

Русин Н.П.Програма курсу та методичні рекомендації по вивченню дисципліни Облік у зарубіжних країнах

Методична розробка

Ужгород:УжДУ,1999, 48 с. (2, др.арк.)

50.

Яцко Л.Б.Методичні рекомендації до вивчення дисципліни Бухгалтерський облік у бюджетних установах

Методична розробка

Ужгород:УжДУ,1999, 24 с. (1,0 др.арк.)

51.

Даньків Й.Я., Ножова Г.М., Тимко Й.П.

Програма переддипломної практики для спеціальності Облік і аудит

Методична розробка

Ужгород:УжДУ,2000, 12 с. (0,5 др.арк.)

52.

Даньків Й.Я., Ножова Г.М., Тимко Й.П.

Програма виробничої практики для спеціальності Облік і аудит

Методична розробка

Ужгород:УжДУ,2000, 12 с. (0,5 др.арк.)

53.

Даньків Й.Я., Ножова Г.М. Методичні поради по виконанню магістерських робіт

Методична розробка

Ужгород: УжДУ,2000, 24 с. (1,0 др.арк.)

54.

Даньків Й.Я., Ножова Г.М. Методичні поради по виконанню кваліфікаційних робіт бакалавра

Методична розробка

Ужгород: УжДУ, 2000, 12 с. (0,5 др.арк.)

55.

Даньків Й.Я., Ножова Г.М., Тимко Й.П.

Програма виробничої практики для спеціальност і Облік і аудит

Методична розробка

Ужгород:УжДУ,2001, 12 с. (0,5 др.арк.)

56.

Даньків Й.Я., Ножова Г.М., Тимко Й.П.

Програма переддипломної практики для спеціальностіОблік і аудит

Методична розробка

Ужгород:УжДУ,2001, 12 с. (0,5 др.арк.)

57.

Даньків Й.Я., Ножова Г.М. Методичні поради по виконанню магістерських робіт

Методична розробка

Ужгород:УжДУ,2001, 24 с. (1,0 др.арк.)

58.

Даньків Й.Я., Ножова Г.М. Методичні поради по виконанню кваліфікаційних робіт бакалавра

Методична розробка

Ужгород:УжДУ,2001, 12 с. (0,5 др.арк.)

59.

Ножова Г.М.Робоча програма курсу Стратегічний аналіз і контролінг для студентів денного та заочного відділень економічного факультету зі спеціальностей 8.050106 Облік і аудит за програмою підготовки магістра і 7.050106 за програмою підготовки спеціаліста

Методична розробка

Ужгород:УжДУ,2002, 24 с. (1,2 др.арк.)

60.

Яцко Л.Б. Робоча програма курсу Бухгалтерський облік, ч.2, Фінансовий і управлінський облік для студентів 3-го курсу денного і заочного відділень економічного факультету спеціальностей Фінанси, Банківська справа таЕкономіка підприємства

Методична розробка

Ужгород:УжДУ,2002, 16 с. (0,75 др.арк.)

61.

Яцко Л.Б. Робоча програма курсу Облік і аналіз виконання бюджетівдля студентів 4-го курсу денного і заочного відділень економічного факультету спеціальностей Облік і аудит

Методична розробка

Ужгород:УжДУ,2002, 11 с. (0,4 др.арк.)

62.

Даньків Й.Я., Ножова Г.М., Тимко Й.П.

Програма виробничої практики для студентів 4-го курсу денної та 5-го курсу заочної форми навчання зі спеціальності 6.050100 Облік і аудит

Методична розробка

Ужгород:УжНУ,2003, 24с. (1,0 др.арк.)

63.

Ножова Г.М.Робоча програма курсу Економічний аналіз, ч.2 і 3 Фінансовий і управлінський аналіз для студентів денного та заочного відділень зі спеціальності 6.050100 Облік і аудит програмою підготовки бакалавра

Методична розробка

Ужгород:УжДУ,2003, 24 с. (1,0 др.арк.)

64.

Ножова Г.М.Методичні поради з підготовки курсової роботи з курсу Економічний аналіз

Методична розробка

Ужгород:УжДУ,2003, 36 с. (1,5 др.арк.)

65.

Даньків Й.Я., Остапюк Я.М.,

Ножова Г.М., Бабиченко В.Є.,

Вакаров В.М., Тимко Й.П., Штулер Г.Г. Програма комплексного державного іспиту зі спеціальності Облік і аудит

Методична розробка

Ужгород:УжДУ,2004, 38 с. (2,0 др.арк.)

66.

Даньків Й.Я. Робоча програма з спецкурсу Судово-бухгалтерська експертиза для студентів економічного факультету спеціальностей 8.050106 «Облік і аудит» за програмою підготовки магістра і 7.050106 за програмою підготовки спеціаліста

Методична розробка

Ужгород:УжНУ,2004, 36 с. (2,0 др.арк.)

67.

Даньків Й.Я. Робоча програма та методичне забезпечення з курсу Бухгалтерський облік, ч. 1:Теорія бухгалтерського обліку для студентів четвертого курсу денного і заочного відділень спеціальностей Фінанси, Банківська справа і Економіка підприємства

Методична розробка

Ужгород:УжНУ,2004, 52 с. (3,0 др.арк.)

68.

Даньків Й.Я. Робоча програма та методичне забезпечення з курсу Бухгалтерський облік, ч.1:Теорія бухгалтерського обліку для студентів четвертого курсу денного і заочного відділень спеціальності Облік і аудит

Методична розробка

Ужгород:УжНУ,2004, 52 с. (3,0 др.арк.)

69

Даньків Й.Я., Русин Н.П. Робоча програма та методичні рекомендації до вивчення спецкурсуОблік векселів для студентів економічного факультету спеціальності Облік і аудит за програмою підготовки бакалавра з економіки підприємництва

Методична розробка

Ужгород:УжНУ,2004, 36 с. (1,5 др.арк.)

70.

Даньків Й.Я, Кесарчук Г.С. Робоча програма та методичне забезпечення з навчального курсу Бухгалтерський облік у галузях економіки для студентів четвертого курсу денного і заочного відділень спеціальності Облік і аудит за програмою підготовки бакалавра за напрямом 0501 – бакалавр з економіки підприємництва

Методична розробка

Ужгород:УжНУ,2004, 56 с. (3,25 др.арк.)

71.

Яцко Л.Б.Методичні розробки для проведення практичних і семінарських занять з курсу Облік у казначействідля студентів спеціальності 7.050106 Облік і аудит

Методична розробка

Ужгород:УжНУ,2004, 64 с. (4,0 др.арк.)

72

Яцко Л.Б.Методичні розробки для проведення практичних і семінарських занять з курсу Облік у казначействі для студентів спеціальності 7.050106 Облік і аудит

Методична розробка

Ужгород:УжНУ,2004, 96 с. (4,0 др.арк.)

73.

Чорнак Т.В. Робоча програма та методичне забезпечення курсу Інформаційні системи і технології в обліку

Методична розробка

Ужгород:УжНУ,2004, 48с. (2,0 др.арк.)

74.

Бабиченко В.Є. Опорний конспект з навчальної дисципліни Організація інформаційних систем обліку і аудиту (для студентів спеціальності 8.050106Облік і аудит, рівень підготовки Магістр

Текст лекцій

Ужгород:УжНУ,2004, 90 с. (5,0 др.арк.)

75.

Вакаров В.М., Даньків Й.Я. Методичні рекомендації з підготовки дипломної роботи бакалавра економіки та підприємництва спеціальності 6.050100 Облік і аудит

Методична розробка

Ужгород:УжНУ,2005, 40 с. (2,5 др.арк.)

76.

Даньків Й.Я. Робоча програма та методичне забезпечення з курсу Судова бухгалтерія для студентів спеціальності Правознавство

Методична розробка

Ужгород:УжНУ,2005, 38с. (2,2 др.арк.)

77.

Ножова Г.М. Робоча програма та методичне забезпечення курсу Фінансовий аналіз для студентів 4-го курсу денного і заочного відділення економічного факультету спеціальності 6.050104Фінанси за програмою підготовки бакалаврів з фінансів

Методична розробка

Ужгород:УжНУ,2005, 56с. (3,25 др.арк.)

78.

Ножова Г.М. Робоча програма та методичне забезпечення курсу Стратегічний аналіз і контролінг для студентів денного і заочного відділення економічного факультету спеціальності 7.050106 Облік і аудит

Методична розробка

Ужгород:УжНУ,2005, 24 с. (1,25 др.арк.)

79.

Ножова Г.М., Шулла Р.С.Методичні вказівки та індивідуальні завдання для самостійної роботи з курсу Стратегічний аналіз і контролінг (модуль 2) для студентів спеціальності 7.050196 Облік і аудит

Методична розробка

Ужгород:УжНУ,2005, 53 с. (3,0 др.арк.)

80

Ножова Г.М., Ганусич В.О.Завдання та методичні вказівки з виконання контрольної роботи з курсу

Фінансовий аналіз для студентів 4-го курсу заочної форми навчання та 2-го курсу факультету післядипломної освіти спеціальностей “Облік і аудит”,ФінансиМетодична розробка

Ужгород:УжНУ,2005, 48 с. (2,79 др.арк.)

81.

Яцко Л.Б.Методичні розробки для проведення практичних і семінарських занять з курсу «Бюджетний облік» для студентів спеціальності 7.050106 «Облік і аудит»

Методична розробка

Ужгород:УжНУ,2005, 27 с. (1,5 др.арк.)

82.

Тимко Й.П.Методичні вказівки до вивчення дисципліни “Організація і методика аудиту” і написання курсових робіт

Методична розробка

Ужгород:УжНУ,2005, 34 с. (2,0 др.арк.)

83.

Даньків Й.Я., Ножова Г.М., Тимко Й.П.

Наскрізна програма практик для студентів економічного факультету спеціальності Облік і аудит

Методична розробка

Ужгород:УжНУ,2006, 38 с. (2,2 др.арк.)

84.

Даньків Й.Я., Ножова Г.М.,

Бабіченко В.Є., Тимко Й.П.,

Штулер Г.Г.Програма комплексного державного іспиту з фаху Облік і аудит за рівнем підготовки 8.050106 магістр; 7.050106 спеціаліст

Методична розробка

Ужгород:УжНУ,2006, 36 с. (2,0 др.арк.)

85.

Русин Н.П.Облік в зарубіжних країнах. Методичні матеріали до навчальної дисципліни

Методична розробка

Ужгород:УжНУ,2006, 72 с. (4,0 др.арк.)

86.

Даньків Й.Я., Вакаров В.М.,

Ганусич В.О., Кузьмінський А.Ю. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни

Бухгалтерський облікМетодична розробка

Ужгород: УжНУ,2007.-98 с.

(6,0 др.арк.)

87.

Даньків Й.Я., Вакаров В.М. Методичні рекомендації до написання курсової роботи з навчальної дисципліни \

Фінансовий облік 1,2Методична розробка

Ужгород: ПП Данило С.І., 2008.-36 с. (2,0 др.арк.)

88.

Даньків Й.Я., Шоляк О.Ю. Навчально-методичний комлекс (НМК). Забезпечення викладання навчальної дисципліни Університетська освіта для студентів 1-го курсу напряму підготовки Економіка і підприємництво, спеціальність

Облік і аудит, рівень підготовки -бакалаврМетодична розробка

Ужгород: УжНУ,2008.-23 с. (1,5 др.арк.)

89.

Ножова Г.М. Опорний конспект з навчальної дисципліни Фінансовий аналіз

Текст лекцій

Ужгород:УжНУ,2008.-36с. (2,0 др.арк.)

90.

Ножова Г.М. Опорний конспект з навчальної дисципліни Стратегічний аналіз

Текст лекцій

Ужгород:УжНУ, 2008.-36 с. (2,0 др.арк.)

91.

Русин Н.П., Штулер Г.Г. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни Облік векселів в умовах кредитно-модульної системи навчання

Методична розробка

Ужгород: УжНУ, 2008.-56 с. (3,0 др.арк.)

92.

Русин Н.П.,Штулер Г.Г. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни Облік в зарубіжних країнах в умовах кредитно-модульної системи навчання

Методична розробка

Ужгород: УжНУ,2008.-86 с. (6,0 др.арк.)

93.

Даньків Й.Я., Вакаров В.М.,

Ганусич В.О., Ножова Г.М.,

Данканич Т.П., Тимко Й.П.,

Шоляк О.Ю. Наскрізна програма практик для студентів спеціальності

Облік і аудитМетодична розробка

Ужгород: ПП Данило С.І., 2008.-36 с. (2,0 др.арк.)

94.

Штулер Г.Г. Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни Управлінський облік

Методична розробка

Ужгород: УжНУ,2009.-44 с.

(2,5 др.арк.)

95.

Штулер Г.Г. Методичні рекомендації з вивчення дисципліни Управлінський облік Зведений текстовий контроль

Методична розробка

Ужгород: УжНУ,2009.-82 с.

(5 др.арк.)

96.

Штулер Г.Г. Організація обліку. Навчально-методичний комплекс забезпечення викладання навчальної дисципліни в умовах кредитно-модульної системи навчання

Методична розробка

Ужгород:УжНУ,2009.-60 с,

(3,4 др.арк.)

97.

Яцко Л.Б. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни Облік в казначействі в умовах кредитно-модульної системи навчання

Методична розробка

Ужгород:УжНУ, 2009.-24 с.

(1,0 др.арк.)

98.

Яцко Л.Б. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни Облік в бюджетних установах в умовах кредитно-модульної системи навчання

Методична розробка

Ужгород: УжНУ,2009.-24 с.

(1,0 др.арк.)

99.

Тимко Й.П. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни Організація і методика аудиту в умовах кредитно-модульної системи навчання

Методична розробка

Ужгород:УжНУ,2009.-24 с.

(1,0 др.арк.)

100.

Даньків Й.Я. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни “Бухгалтерський облік” (оновлено)

Методична розробка

Електронний ресурс:

www.uzhhorod.com/koaУжНУ, 2010 (7 др.арк.)

101.

Даньків Й.Я., Вакаров В.М.,

Ганусич В.О., Ножова Г.М.,

Штулер Г.Г. Програма комплексного державного іспиту з фаху Облік і аудит за рівнями підготовки 8050106- магістр, 7050106 – спеціаліст (оновлено)

Методична розробка

Електронний ресурс:

www.uzhhorod.com/koaУжНУ, 2010 (2 др.арк.)

102.

Даньків Й.Я., Ножова Г.М.,

Вакаров В.М., Ганусич В.О. Методичні рекомендації щодо виконання дипломних робіт бакалавра, спеціаліста та магістра спеціальності Облік і аудит (оновлено)

Методична розробка

Електронний ресурс:

www.uzhhorod.com/koaУжНУ, 2010 (2 др.арк.)

103.

Вакаров В.М., Книшева Б.В.. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни Фінансовий облік-1 в умовах кредитно-модульної системи навчання

Методична розробка

Електронний ресурс:

www.uzhhorod.com/koaУжНУ, 2010.(5 др.арк.)

104.

Вакаров В.М. Опорний конспект з навчальної дисципліни Фінансовий облік 2 в умовах кредитно-модульної системи навчання

Текст лекцій

Електронний ресурс:

www.uzhhorod.com/koaУжНУ, 2010 (3,4 др.арк)

105.

Ганусич В.О., Шеверя Я.В. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни Облікова політика підприємства в умовах кредитно-модульної системи навчання

Методична розробка

Електронний ресурс:

www.uzhhorod.com/koaУжНУ, 2010.(3,3 др.арк.)

106.

Данканич Т.П.Практикум з навчальної дисципліни Бухгалтерський облік в умовах кредитно-модульної системи навчання

Методична розробка

Електронний ресурс:

www.uzhhorod.com/koaУжНУ, 2010 (3,6 др.арк)

107.

Данканич Т.П. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни Облік в рекреаційно-туристичній діяльності в умовах кредитно-модульної системи навчання

Методична розробка

Електронний ресурс:

www.uzhhorod.com/koaУжНУ, 2010.(1,75 др.арк.)

108.

Заяць І.С. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни Податковий облік та звітність в умовах кредитно-модульної системи навчання

Методична розробка

Електронний ресурс:

www.uzhhorod.com/koaУжНУ, 2010.(2,56 др.арк.)

109.

Кесарчук Г.С. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни Стандартизація обліку і аудиту в умовах кредитно-модульної системи навчання

Методична розробка

Електронний ресурс:

www.uzhhorod.com/koaУжНУ, 2010 (3,18 др.арк.)

110

Кесарчук Г.С. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни Бухгалтерський облік в галузях економіки в умовах кредитно-модульної системи навчання

Методична розробка

Електронний ресурс:

www.uzhhorod.com/koaУжНУ, 2010. (3,8 др.арк.)

111.

Кесарчук Г.С. Опорний конспект з навчальної дисципліни «Бухгалтерський облік в галузях економіки» в умовах кредитно-модульної системи навчання

Текст лекцій

Електронний ресурс:

www.uzhhorod.com/koaУжНУ, 2010 (6 др.арк.)

112.

Книшева Б.В. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни Облік в малому бізнесі

Методична розробка

Електронний ресурс:

www.uzhhorod.com/koaУжНУ, 2010 (3 др.арк.)

113.

Ножова Г.М. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни Стратегічний аналіз в умовах кредитно-модульної системи навчання

Методична розробка

Електронний ресурс:

www.uzhhorod.com/koaУжНУ, 2010 (3,4 др.арк.),

114.

Ножова Г.М. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни Фінансовий аналіз в умовах кредитно-модульної системи навчання

Методична розробка

Електронний ресурс:

www.uzhhorod.com/koaУжНУ, 2010 (3,4 др.арк.),

115.

Ножова Г.М. Опорний конспект з навчальної дисципліни Стратегічний аналіз в умовах кредитно-модульної системи навчання

Текст лекцій

Електронний ресурс:

www.uzhhorod.com/koaУжНУ, 2010 (6 др.арк.)

116

Ножова Г.М. Опорний конспект з навчальної дисципліни Фінансовий аналіз

Текст лекцій

Електронний ресурс:

www.uzhhorod.com/koaУжНУ, 2010 (4 др.арк.)

117.

Піцур О.З. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни Облік зовнішньоекономічної діяльностів умовах кредитно-модульної системи навчання

Методична розробка

Електронний ресурс:

www.uzhhorod.com/koaУжНУ, 2010 (1,75 др.арк.)

118.

Русин Н.П. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни Облік в зарубіжних країнах

Методична розробка

Електронний ресурс:

www.uzhhorod.com/koaУжНУ, 2010.(3,4 др.арк.),

119.

Русин Н.П. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни Облік векселів в умовах кредитно-модульної системи навчання

Методична розробка

Електронний ресурс:

www.uzhhorod.com/koaУжНУ, 2010.(3,4 др.арк.),

120.

Русин Н.П. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни Економічний аналізв умовах кредитно-модульної системи навчання

Методична розробка

Електронний ресурс:

www.uzhhorod.com/koaУжНУ, 2010 (3 др.арк.)

121.

Слюсаренко В.Є. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни Управлінські інформаційні системи в обліку, аналізі і аудиті в умовах кредитно-модульної системи навчання

Методична розробка

Електронний ресурс:

www.uzhhorod.com/koaУжНУ, 2010.(3,4 др.арк.)

122.

Тимко Й.П. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни Організація і методика аудиту в умовах кредитно-модульної системи навчання

Методична розробка

Електронний ресурс:

www.uzhhorod.com/koaУжНУ, 2010.(2,5 др.арк.)

123.

Тимко Й.П. Опорний конспект з навчальної дисципліни Організація і методика аудиту

Текст лекцій

Електронний ресурс:

www.uzhhorod.com/koaУжНУ, 2010.(.8,6 др.арк.)

124.

Чорнак Т.В. Робоча програма

з навчальної дисципліни Бухгалтерський облік для ФПО

Методична розробка

Електронний ресурс:

www.uzhhorod.com/koaУжНУ, 2010.(0,65 др.арк.)

125.

Чорнак Т.В. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни Інформаційні системи і технології обліку в умовах кредитно-модульної системи навчання

Методична розробка

Електронний ресурс:

www.uzhhorod.com/koaУжНУ, 2010 (1,8 др.арк.)

126.

Чорнак Т.В. Робоча програма з навчальної дисципліни Інформаційні системи і технології обліку для ФПО

Методична розробка

Електронний ресурс:

www.uzhhorod.com/koaУжНУ, 2010.(0,65 др.арк.)

127.

Штулер Г.Г. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни Організація обліку

Методична розробка

Електронний ресурс:

www.uzhhorod.com/koaУжНУ, 2010 (2,3 др.арк)

128.

Штулер Г.Г. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни Управлінський облік в умовах кредитно-модульної системи навчання

Методична розробка

Електронний ресурс:

www.uzhhorod.com/koaУжНУ, 2010 (3,4 др.арк.)

129.

Штулер Г.Г. Опорний конспект з навчальної дисципліни Управлінський облік

Текст лекцій

Електронний ресурс:

www.uzhhorod.com/koaУжНУ, 2010 (3,7 др.арк.)

130

Штулер Г.Г. Опорний конспект з навчальної дисципліни Управлінський облік

Текст лекцій

Електронний ресурс:

www.uzhhorod.com/koaУжНУ, 2010 (4,0 др.арк.)

131.

Шоляк О.Ю. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни Судово-бухгалтерська експертиза в умовах кредитно-модульної системи навчання

Методична розробка

Електронний ресурс:

www.uzhhorod.com/koaУжНУ, 2010.(2,2 др.арк.)

132

Шоляк О.Ю. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни Університетська освіта в умовах кредитно-модульної системи навчання

Методична розробка

Електронний ресурс:

www.uzhhorod.com/koaУжНУ, 2010. (1,25 др.арк.)

133.

Шулла Р.С. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни Моделі і методи прийняття рішень в аналізі і аудиті в умовах кредитно-модульної системи навчання

Методична розробка

Електронний ресурс:

www.uzhhorod.com/koaУжНУ, 2010 (2,25 др.арк.)

134.

Шулла Р.С. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни Внутрішньогосподарський контроль

Методична розробка

Електронний ресурс:

www.uzhhorod.com/koaУжНУ, 2010. (1,5 др.арк.)

135.

Шуліко А.О. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни Фінансовий облік 1 для ФПО

Методична розробка

Електронний ресурс:

www.uzhhorod.com/koaУжНУ, 2010. (1,5 др.арк.)

136.

Шуліко А.О. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни Фінансовий облік 2 для ФПО

Методична розробка

Електронний ресурс:

www.uzhhorod.com/koaУжНУ, 2010. (1,5 др.арк.)

137.

Яцко Л.Б. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни Облік у казначействі в умовах кредитно-модульної системи навчання

Методична розробка

Електронний ресурс:

www.uzhhorod.com/koaУжНУ, 2010. (1,6 др.арк.)

138.

Яцко Л.Б. Навчально-методичний комплекс з навчальної дисципліни Облік у бюджетних установах в умовах кредитно-модульної системи навчання

Методична розробка

Електронний ресурс:

www.uzhhorod.com/koaУжНУ, 2010. (1,5 др.арк.)

139

Ножова Г.М.Тематика курсових робіт з навчальної дисципліни Фінансовий аналіз та методичні вказівки з її написанню для студентів 2-го курсу факультету післядипломної освіти спеціальності Облік і аудит

Методична розробка

Електронний ресурс:

www.uzhhorod.com/koaУжНУ, 2010. (0.3 др.арк.)

140

Даньків Й.Я., Ножова Г.М., Вакаров В.М., Ганусич В.О. Методичні рекомендації щодо виконання та захисту дипломних робіт бакалавра, спеціаліста та магістра з фаху «Облік і аудит»

Методична розробка

УжНУ, 2011, С.52 (3,0 д.а.)141

Даньків Й.Я., Остап’юк М.Я., Вакаров В.М., Ганусич В.О Програма комплексного державного з спеціальності «Облік і аудит», рівень підготовки:– бакалавр за напрямом підготовки 0501 – «Економіка і підприємництво»

Методична розробка

УжНУ, 2011, С.29 (2,0 д.а.)
Додаток 2


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал