До 30 –річчя утворення кафедри обліку та аудиту двнз “Ужгородський національний університет”Сторінка4/10
Дата конвертації08.01.2017
Розмір1.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Здійснює керівництво  науково-дослідною темою  кафедри обліку і аудиту УжНУ Вдосконалення обліку, аналізу, контролю і аудиту в умовах ринкової трансформації економіки. Підготовив п’ять кандидатів наук, а ще двоє підготовили свої дисертації до захисту. Як член спеціалізованої Вченої ради із захисту кандидатських дисертацій бере активну участь в атестації науково-педагогічних кадрів.


Із жовтня 1999 р. по жовтень 2000 р. проходив навчання за спільною навчальною програмою Центрального Коннектикутського університету (США) та Ужгородського державного університету і отримав сертифікат ”Про проходження курсу за програмою факультету управління та підприємництва”.

Під його керівництвом здійснюється активна науково-дослідна робота. Студенти були відзначені дипломами переможців у 2006, 2007 та 2010 роках за результатами Всеукраїнського конкурсу на кращу студентську наукову роботу.

Член науково-методичної підкомісії з обліку і аудиту Науково-методичної комісії з напряму ”Економіка і підприємництво” МОНУ. Учасник розроблення галузевих стандартів вищої освіти ”Освітньо-професійної програми підготовки бакалавра, спеціаліста та магістра” 2002 та 2006 років, а також підготовки Нового проекту галузевого стандарту протягом 2010-2011 років.

Член редколегії Наукового вісника Ужгородського університету, серія: Економіка, у якій відповідальний за розділ “Бухгалтерський облік, аналіз та аудит ” усіх його 34 випусків. У 2010 році був співавтором трьох публікацій в журналі ”Бухгалтерський облік і аудит”. 24-26 квітня 2010 року під його безпосереднім керівництвом було організовано успішне проведення Міжнародної науково-практичної конференції ”Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці”.

Відмінник освіти України. Нагороджений почесними грамотами Міністерства освіти України, Закарпатської обласної ради та обласної державної адміністрації, а також Ужгородської міської ради.

У травні 2005 року прийнятий  закордонним членом  колегіуму Угорської  академії наук.

24 червня 2011 року Вченою Радою ДВНЗ ”Ужгородський національний Університет” йому присвоєно почесне звання “Заслужений професор Ужгородського національного університету”.

Розробив і забезпечує викладання основного фахового курсу “Бухгалтерський облік” для студентів усіх спеціальностей і “Судова бухгалтерія” для студентів юридичного факультету та факультету післядипломної освіти. Керує курсовими і дипломними роботами студентів.МИРОСЛАВ ЯРОСЛАВОВИЧ ОСТАП’ЮК,foto ostapyuk 30 kafedri

к.е.н., професор кафедри обліку та аудиту

Народився 31 липня 1947 р. в м. Тернополі, в сімї міщанина. Навчався у Львівському сільськогосподарському інституті (сьогодні аграрний університет), Тернопільському фінансово-економічному університеті (нині Тернопільський національний економічний університет), який закінчив у 1972 р., відтак в аспірантурі Львівського національного університету ім. Івана Франка. Кандидат економічних наук, професор, працює в УжНУ на посаді професора за сумісництвом. Основне місце роботи - завідувач кафедри економіки Європейського університету, Тернопільська філія. У 1982 р. захистив кандидатську дисертацію на тему: “Питання вдосконалення обліку праці і заробітної плати на підприємствах і об’єднаннях місцевої промисловості (за матеріалами Тернопільської області)”. Науковий керівник М.В.Карбовник, офіційні опоненти проф. П.П.Німчинов, проф. В.В.Сопко. Звання доцента присвоєно в 1975 році, а звання професора - у 1994 році. Стаж роботи 46 років, в т.ч. на кафедрі обліку і аудиту 16 років.

Нагороджений медаллю Жукова, грамотами Тернопільської обласної адміністрації. Академік Міжнародної кадрової академії, Угорської академії наук.

Сфера наукових інтересів: підприємства малого бізнесу. М. Я. Остапюк розробив пропозиції щодо вдосконалення бухгалтерського обліку за формами, які характерні для малих підприємств. Брав участь у розробленні плану рахунків для підприємств малого бізнесу. М.Я. Остапюк зробив внесок у розвиток теорії бухгалтерського обліку. Запропонував нову класифікацію балансів за різними ознаками. Господарські процеси розглянув широко, включив до них процеси створення підприємства і припинення його діяльності. Розробив методику обліку і контролю робочого часу; методику оцінки втрат і непродуктивних затрат робочого часу; методику розподілу непрямих витрат та ін.

Опублікував три монографії: ”Організація обліку і аналіз в умовах бригадного підряду” (К.: Техніка, 1998. -9,6 др.арк.); ”Учет и анализ деятельности хозрасчетных подразделений предприятия. ” (М.: Финансы и статистика, 1992. - 9.1 др.арк.); “Теорія бухгалтерського обліку (історичні та методологічні аспекти)” (Ужгород: УжДУ, 1998.-

13 др.арк).

Опублікував у співавторстві і одноосібно 25 навчальних посібників і підручників загальним обсягом 310 др.арк., з яких 21 з грифом “Рекомендовано МОН України”, зокрема: “Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності” (К.:КНЕУ, 2001.- 10,5 др.арк.); “Бухгалтерський облік в галузях економіки” (К.: Знання-Прес, 2003.- 10,0 др.арк.); “Стандартизація обліку і аудиту” (К.: Знання, 2004.- 16,3 др.арк.); “Історія бухгалтерського обліку” (К.: Знання 2005.- 13,8 др.арк.); “Фінансовий облік: первинне спостереження і облікова реєстрація” (К.: Знання, 2005.- 34,5 др.арк.); “Бухгалтерський облік в галузях економіки” (К.: Знання, 2005.- 11,0 др.арк.); “Стандартизація обліку та аудиту” (К.: Знання, 2006. - 20,0 др.арк.); “Історія бухгалтерського обліку” (К.:Європейського університету, 2009. - 10,0 др.арк.); “Бухгалтерський облік в галузях економіки” (К.: Знання, 2007.- 13 др.арк.); “Бухгалтерський облік” (К.: Знання, 2007.- 25 др.арк.); “Економіка підприємства” (Тернопіль, 2007.- 10 др.арк.); “Економіка праці та соціально трудові відносини” (Тернопіль, 2007.- 9,7 др.арк.); “Економіка підприємств” (Тернопіль, 2008 - 12,5 др.арк.); “Історія бухгалтерського обліку”: (К.:Знання, 2009,-16.3 др.арк.). Опублікував понад 160 наукових праць загальним обсягом 388 др.арк., з них три видані за кордоном (в Економічній академії у Вроцлаві, Польща; Університеті м. Пряшева, Словаччина 2002 р., 2008 р.).

Керує науковими роботами аспірантів. Підготував вісім кандидатів наук.

Вся наукова і педагогічна діяльність тісно пов’язана в УжНУ з кафедрою обліку та аудиту. З 1984 року по 2011 кожні три роки з перервою між ними в один рік був Головою Державної екзаменаційної комісії. Його добре знають, поважають і пам’ятають всі випускники кафедри обліку й аудиту як високоосвічену, доброзичливу, толерантну та з великим почуттям гумору людину. Тісне спілкування зі студентами забезпечено ще й тим, що Мирослав Ярославович для студентів-випускників денної і заочної форм навчання викладає цікавий курс “ Історія бухгалтерського обліку”, а для магістрів ще курс “Методика викладання облікових дисциплін”. Керує курсовими і дипломними роботами студентів.

ГАЛИНА МИКОЛАЇВНА НОЖОВА,

к.е.н., доцент, на посаді професора кафедри, заступник завідувача кафедри обліку та аудиту на громадських засадах

nozhova- foto

Народилася 23 липня 1938 року в Росії. У 1962 році закінчила Ленінградський фінансово-економічний інститут ім. М.О.Вознесенського (нині Санкт-Петербурзький університет економіки і фінансів). Після закінчення за направленням працювала у Челябінську ревізором-інспектором. У 1961 році

перенаправлена у відділ цін Закарпатського облвиконкому.

Практичний досвід набувала у тресті “Спецсільгоспмонтаж” (начальник планово-економічного відділу (1971-1974 рр.), в обчислювальному центрі об’єднання “Закарпатліс” (завідувач відділом експлуатації задач, автор алгоритмів автоматизованого розв’язання задач бухгалтерського обліку для Свалявського лісокомбінату 1974-1980 роки).

Керувала першим в області впровадженням автоматизованих систем управління на підприємствах об’єднання “Закарпатліс”. Була членом науково-технічної Ради союзного і республіканського міністерств лісової і деревообробної промисловості, відповідальним виконавцем держбюджетної теми розробки і впровадження територіальної автоматизованої системи управління Закарпатською областю. Брала участь у роботі державних комісій зі здачі автоматизованих систем управління виробництвом на підприємствах по всій території колишнього Радянського Союзу.

З 1969 року – ст. викладач Ужгородського державного університету за сумісництвом, а з жовтня 1980 року – в штаті університету на постійній основі. З 1983 року – аспірант заочної форми навчання без відриву від виробництва в Ленінградському фінансово-економічному інституті ім.М.О.Вознесенського при кафедрі автоматизованих систем управління і у березні 1987 року захистила кандидатську дисертацію на тему “Застосування гнучких проектних модулів при автоматизації управління деревообробною і лісовою промисловістю” за спеціальністю 08.00.13 – Економіко-математичні методи та обчислювальна техніка в економічних дослідженнях, плануванні та управлінні. Підвищувала свою кваліфікацію у Московському економіко-статистичному інституті кожні п’ять років, після 1991 року – у московських та київських ВУЗах за короткостроковою програмою, а також шляхом стажування на підприємствах та семінарах, що проводились зарубіжними фахівцями.

У березні 1999 року Г.М. Ножовій присвоєно звання професора фінансів Міжнародної кадрової академії. Сертифікати з підвищення кваліфікації: у Фінансовій академії при уряді Російської Федерації з курсу “Бухгалтерський облік в умовах ринкової економіки” – 1998 рік; у Київському національному торговельно-економічному університеті – 2005 р.

Під її науковим керівництвом вперше в Закарпатській області була розроблена концепція економічної освіти, починаючи з першого класу професійної гімназії у навчально-виховному комплексі “Гранд”. І на сьогодні діє перший економічний ліцей на базі дев’ятої школи, в якому уже здійснено два випуски.

Має 78 публікацій наукового та навчально-методичного характеру з питань економічного, фінансового та стратегічного аналізу, контролінгу та застосування економіко-математичних методів і моделей в обліку, аналізі і управлінні підприємством, з них наукових статей 42. Найважливішим з видань є: монографія: Регіон: проблеми стратегічного розвитку. (Ужгород: Ліра, 2008. – 194 с.). Взяла участь у 15-ти міжнародних науково-практичних конференціях, що проводяться кафедрами обліку і аудиту різних ВУЗів України. Надруковано 15 тез доповідей за матеріалами цих конференцій. Підготовлено 21 навчально-методичний посібник.

Нею розроблено і забезпечено викладання курсів: “Фінансовий аналіз” для студентів спеціальності “Облік і аудит”, “Фінанси” і факультету післядипломної освіти, “Стратегічний аналіз” для студентів-магістрів спеціальності “Облік і аудит”. Керує дипломними роботами магістрів відповідно до напрямів наукових інтересів студентів-випускників.ВАСИЛЬ МИХАЙЛОВИЧ ВАКАРОВ,vykladachi_kafedry_obliku_20110019

к.е.н, доцент кафедри обліку та аудиту
Народився 20 червня 1972 року в м. Ужгород Закарпатської області. Вищу освіту здобував в Ужгородському національному університеті, який закінчив у 1994 році, отримав кваліфікацію економіста за спеціальністю “Бухгалтерський облік та аналіз господарської діяльності”. Навчався без відриву від виробництва в заочній аспірантурі на кафедрі обліку та аудиту УжНУ, яку закінчив в 1998 році. 26 жовтня 2006 року захистив кандидатську дисертацію у Львівській комерційній академії Укоопспілки на тему “Організаційно-методичне забезпечення аудиторської діяльності (на прикладі аудиторських фірм Західного регіону України)” за спеціальністю 08.06.04 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

Стаж викладацької роботи на кафедрі обліку та аудиту - 16 років. З 1994 року на посаді викладача, з 1997 року на посаді ст. викладача, а з 2006 року на посаді доцента.

Науковими інтересами є організаційне та методичне забезпечення аудиторської діяльності та проблеми фінансового обліку в умовах змін податкового законодавства України.

Загальна кількість публікацій – 12, в тому числі наукових статей – 10. Забезпечує викладання дисциплін “Фінансовий облік 1”, “Фінансовий облік 2”, “Аудит”. Керує курсовими і дипломними роботами студентів.


ВЕРОНІКА ОЛЕКСАНДРІВНАГАНУСИЧ,

к.е.н., доцент кафедри обліку та аудиту vykladachi_kafedry_obliku_20110009
Народилася 10 січня 1980 року в м. Ужгород Закарпатської області. Вищу освіту здобувала в Ужгородському національному університеті, який закінчила у 2001 році і отримала кваліфікацію магістра з економіки за спеціальністю “Облік та аудит’. З 2001 року навчалася без відриву від виробництва в заочній аспірантурі на кафедрі обліку та аудиту УжНУ. 3 листопада 2005 року захистила кандидатську дисертацію у Київському національному

економічному університеті ім. Вадима Гетьмана на тему “Баланс та аналіз фінансової стійкості підприємства на його основі (на прикладі сільськогосподарських підприємств Закарпатської області)” за спеціальністю 08.06.04 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

З 2000 року працювала головним бухгалтером у ТОВ “Князь Мономах” та СТОВ “Континент”. З 2003 року працює в якості штатного викладача на кафедрі обліку та аудиту УжНУ. Загальний трудовий стаж на різних посадах понад 11 років, в тому числі стаж викладацької роботи – 10 років.

Має 26 публікацій, з яких 15 у наукових фахових виданнях і 11 публікацій в інших виданнях. Серед них навчально-методичний посібник “Бухгалтерський та податковий облік основних засобів”(Ужгород:Ліра.-80 с.).

Наукові інтереси: фінансова звітність, економічний аналіз і бухгалтерський облік основних засобів. Розпорядженням зав. кафедри професора Й.Я.Даньківа призначена відповідальною за наукову роботу студентів. Забезпечує викладання навчальних дисциплін “Організація і методика економічного аналізу”, “Звітність підприємства”. Керує курсовими і дипломними роботами студентів.

ОКСАНА ЮРІЇВНА ШОЛЯК,

к.е.н., доцент кафедри обліку та аудитуvykladachi_kafedry_obliku_20110023

Народилася 13 травня 1983 року в м. Ужгород Закарпатської області. Вищу освіту здобувала в Ужгородському національному університеті, який закінчила у 2005 році з відзнакою і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Облік і аудит”, кваліфікацію магістра з обліку та аудиту. З 2005 по 2009 рр. – аспірант кафедри обліку та аудиту УжНУ. 22 березня 2011 р. захистила у Національній академії статистики, обліку та аудиту, м. Київ, кандидатську дисертацію на тему “Облік, аналіз і

внутрішньогосподарський контроль виплат працівникам: організація і методика” за спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

Свій трудовий стаж почала з 2002 року як диспетчер деканату економічного факультету Ужгородського національного університету, з 2005р. - викладач кафедри обліку та аудиту Ужгородського національного університету. З 2005р. по 2006р. – за сумісництвом головний бухгалтер Закарпатської філії ВАТ АСК “Енергополіс”, з 2006р. по 2008р. – за сумісництвом головний бухгалтер ТОВ “Топ – Гран”.

Має 17 публікацій, з яких 9 статей у наукових фахових виданнях та 8 тез доповідей у збірниках і матеріалах науково – практичних конференцій. Наукові інтереси: облік, аналіз та контроль виплат працівникам; соціальна роль обліку; людський капітал.

Забезпечує викладання дисциплін “Університетська освіта”, “Судово-бухгалтерська експертиза”, “Судова бухгалтерія та правова статистика”, “Бухгалтерський облік (практикум)”. Керує курсовими і дипломними роботами.ГАЛИНА СТЕПАНІВНА КЕСАРЧУК,vykladachi_kafedry_obliku_20110018

к.е.н., ст. викладач кафедри обліку та аудиту,

Народилася 7 червня 1963 року у Вінницькій області. Вищу освіту здобувала в Ужгородському державному університеті, який закінчила 27 червня 1998 р. за спеціальністю “Облік і аудит”, кваліфікація економіст. Педагогічну діяльність розпочала в Ужгородському комерційному технікумі у 1988 році. Ст. викладач кафедри обліку і аудиту з 1 вересня 2003 року. Має великий досвід роботи зі студентами, набутий в Ужгородському комерційному технікумі і в університеті.

Доброзичливість, теплий клімат людських відносин на кафедрі в багатьох випадках - її особиста заслуга.

Науковий інтерес: активізація соціального потенціалу регіону в післякризовий період. Опублікувала 10 статей,1 тези доповіді.

5 липня 2011 року захистила кандидатську дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук на тему: “Активізація соціального потенціалу регіону в післякризовий період” за спеціальністю 08.00.05 - розвиток продуктивних сил і регіональна економіка.

Забезпечує викладання дисциплін “Облік в галузях економіки”, “Стандартизація обліку і аудиту”, “Теорія бухгалтерського обліку”. Керує курсовими і дипломними роботами студентів.ЯРОСЛАВ ВІКТОРОВИЧ ШЕВЕРЯ,

к.е.н., викладач кафедри обліку та аудиту,vykladachi_kafedry_obliku_20110008
Народився 5 серпня 1984 року в смт. Дубове Тячівського району Закарпатської області. Вищу освіту здобув в Ужгородському національному університеті, який закінчив у 2006 році з відзнакою і отримав повну вищу освіту за спеціальністю “Облік і аудит”, кваліфікацію магістра з обліку та аудиту. Переможець Всеукраїнського конкурсу на кращу наукову студентську роботу з обліку та аудиту ( нагороджений дипломом переможця за перше місце у 2006 р.). З 2006 по 2009 р.- аспірант кафедри обліку та аудиту УжНУ з відривом від виробництва. 18 травня 2011 р. на засіданні спеціалізованої вченої ради у Житомирському державному технологічному університеті захистив кандидатську дисертацію на тему “Фінансова звітність у системі інформаційного забезпечення прийняття рішень” за спеціальністю 08.00.09 - бухгалтерський облік, аналіз та аудит.

Свій трудовий стаж почав на кафедрі обліку та аудиту з 2006 року на посаді викладача. Опублікував 12 наукових статей та 4 тези доповідей. Науковими інтересами є концептуальні засади складання фінансової звітності, МСФЗ, аналіз фінансової звітності, прийняття управлінських рішень. Забезпечує викладання дисциплін “Економічний аналіз”, “Облікова політика підприємства”. Розробляє новий курс за вибором студентів “Облік та звітність за міжнародними стандартами”. Керує курсовими і дипломними роботами студентів.ТЕТЯНА ПЕТРІВНА ДАНКАНИЧ,dankanych_tetyana

ст. викладач кафедри обліку та аудиту

Народилася 29 квітня 1981 року в м. Ужгород Закарпатської області. Вищу освіту здобувала в Ужгородському національному університеті, який закінчила у 2003 році з відзнакою і отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Облік і аудит”, кваліфікацію магістра з обліку та аудиту. З 2003 року - аспірант кафедри обліку та аудиту УжНУ без відриву від виробництва. Тема дисертації “Облік і оподаткування в системі управління туристичною діяльністю”.

З 2004 по 2007 р. працювала викладачем, з 2007р. до нинішнього – старшим викладачем. Поєднує науково-викладацьку роботу з практичною, працюючи головним бухгалтером. Вміє створювати практичні завдання зі всім комплексом необхідних методичних матеріалів. Людина надзвичайної точності і надійності в кожному питанні, завжди демонструє глибоку ерудицію, її робота є взірцем класичного викладання практикуму з бухгалтерського обліку.

Кількість статей у фахових виданнях – 9, в інших – 1, тез доповідей 8.

Наукові інтереси: проблеми бухгалтерського та податкового обліку туроператорської та турагентської діяльності в умовах реформування податкової системи України. Завершує підготовку кандидатської дисертації до її захисту в спеціалізованій раді.

Забезпечує викладання дисциплін “Облік рекреаційно-туристичної діяльності”, “Практикум з бухгалтерського обліку”. Керує курсовими і дипломними роботами студентів.БЕАТРИСА ВАСИЛІВНА КНИШЕВА,

ст. викладач кафедри обліку та аудитуvykladachi_kafedry_obliku_20110021
Народилася 11 жовтня 1975 року в м. Ужгород Закарпатської області. Вищу освіту здобувала в Ужгородському національному університеті, який закінчила у 1998 році і отримала кваліфікацію економіста за спеціальністю “Облік та аудит”. З 2001 року є здобувачем на кафедрі обліку та аудиту УжНУ. Працює над темою “Експортний потенціал деревообробної галузі промисловості регіону (на прикладі лісових господарств Закарпатської області)” .

Свій трудовий стаж почала на кафедрі обліку та аудиту з 2003 року, зі старшого лаборанта кафедри до старшого викладача з 2007 року.

Профорг кафедри. Активна в суспільному житті колективу кафедри. Доброзичливість, теплий клімат людських відносин на кафедрі в багатьох випадках - теж її заслуга.

Має 4 публікації, із яких 3 - у наукових фахових виданнях.

Науковими інтересами є проблеми і оптимізація оподаткування підприємств малого, середнього та великого бізнесу і експортний потенціал підприємств деревообробної промисловості Закарпаття.

Забезпечує викладання дисциплін “Облік на підприємствах малого бізнесу”, практичні завдання з курсів: “Фінансовий облік 1” і ”Фінансовий облік 2”, “Аудит”. Керує курсовими і дипломними роботами студентів.НАДІЯ ПАВЛІВНА РУСИН,vykladachi_kafedry_obliku_20110027

ст. викладач кафедри обліку та аудиту
Народилася 24 листопада 1948 року в м. Мукачеві. Вищу освіту здобувала в Ужгородському державному університеті, який закінчила у 1987 році. Економіст за спеціальністю “Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності”.

З квітня 1993 р. працює на кафедрі обліку і аудиту на посаді ст. викладача. Має 18 років наукового-педагогічного стажу, більше 30 публікацій.

Науковий інтерес: облік, аналіз та аудит операцій з векселями.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін “Облік в зарубіжних країнах”, “Економічний аналіз”, “Облік векселів”. Керує курсовими і дипломними роботами студентів.dscn5260.jpg

ВІКТОРІЯ ЄВГЕНІВНА СЛЮСАРЕНКО,

ст. викладач обліку та аудиту
Народилася 27 квітня 1970 р. в м. Львів. Закінчила у 1995 році Ужгородський державний університет за спеціальністю “Облік і аудит”. До 2000 року – практикуючий бухгалтер підприємств малого бізнесу, в тому числі ТОВ “Успіх”, що діяло при кафедрі обліку і аудиту. З 2000 року в штаті кафедри. У 2003 році отримала диплом сертифікованого аудитора. Має досвід роботи практичного

аудитора . Поєднання теоретичних знань із практикою аудиторської роботи є її відмінною рисою як викладача. Здобувач при кафедрі обліку і аудиту. Тема дисертаційного дослідження – “Механізм управління неприбутковими організаціями в регіоні”.

Автор 7 науково-методичних публікацій і розробок. Забезпечує викладання дисциплін “Управління інформаційними системами в аналізі і аудиті”, “Аудит” (для необлікових спеціальностей).

ЙОЛАНА ПЕТРІВНА ТИМКО,foto_potoriy_yacko_insi0004

ст. викладач кафедри обліку та аудиту
Народилася 14 серпня 1949 року в м. Виноградів Закарпатської області. Вищу освіту здобувала в Ужгородському державному університеті, який закінчила у 1973 році, економіст за спеціальністю “Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності”. Займалась науковим дослідженням на тему: “Аудит в Україні. Становлення і організація”. Закінчила аспірантуру в 1996 р. без захисту дисертації.

Загальний стаж 43 роки. З 1991р. на кафедрі обліку і аудиту на посаді ст. викладача. Має 20 років науково-педагогічного стажу. Опублікувала 23 наукові статті, монографію у 1996 р. – “Аудит в Україні. Становлення і організація”, бере участь у науково-практичних конференціях.

Науковий інтерес: аудит і аудиторська діяльність.

Забезпечує викладання дисципліни “Організація і методика аудиту”.

Керує курсовими і дипломними роботами студентів.

ТАРАС ВАСИЛЬОВИЧ ЧОРНАК,vykladachi_kafedry_obliku_20110024

старший викладач кафедри обліку та аудиту
Народився 19 листопада 1979 року в м. Ужгород Закарпатської області. Вищу освіту здобував в Ужгородському національному університеті, який закінчив у 2002 році і отримав кваліфікацію магістра з економіки за спеціальністю “Облік та аудит“. Аспірант кафедри без відриву від виробництва з 2002 по 2006 рр. Тема наукового дослідження “Оцінка об’єктів обліку в управлінні підприємством”. Закінчив аспірантуру без подання дисертації до захисту.

Трудовий стаж розпочав на кафедрі обліку та аудиту з 2003 року на посаді викладача, з 2007р. до нинішнього – старшим викладачем. Поєднує науково-викладацьку роботу з практичною, працюючи головним бухгалтером.

Опублікував 7 наукових статей, 3 тези доповідей. Науковими інтересами є інформаційні системи і технології, оцінка, облікова політика.

Забезпечує викладання дисциплін ”Інформаційні системи і технології в обліку”, “Бухгалтерський облік”. Керує курсовими і дипломними роботами студентів.ГАННА ГОРДІЇВНА ШТУЛЕР,

ст. викладач кафедри обліку та аудитуvykladachi_kafedry_obliku_20110007

Народилася 2 січня 1957 року в м. Стрий Львівської області. Вищу освіту здобула у Київському торговельно-економічному інституті у 1983 році за спеціальністю “Iнженер-технолог”. У 1994 році закінчила Ужгородський державний університет і отримала диплом економіста за спеціальністю “Бухгалтерський облік і аналіз господарської діяльності”. Здобувач при кафедрі обліку і аудиту УжНУ. Тема наукового дослідження – “Управлінський аспект бухгалтерського обліку”.

На кафедрі працює з 1989 року. Загальний стаж 35 років.

Опублікувала більше 30 наукових статей та тез доповідей. Науковий інтерес: управлінський облік.

Забезпечує викладання дисциплін ”Управлінський облік”, “Організація обліку”. Керує курсовими і дипломними роботами студентів.

ЛЮДМИЛА БОРИСІВНА ЯЦКО,

ст. викладач кафедри обліку та аудиту
Народилася 14 травня 1960 року в м. Чита (Росія). Вищу освіту здобула у Ленінградському фінансово-економічному інституті ім. М.О.Вознесенського у 1984 році за спеціальністю “Планування промисловості”. Навчалась протягом 1992-1996рр. в аспірантурі при кафедрі без відриву від виробництва. Тема наукового дослідження – “Вдосконалення обліку, аналізу та аудиту доходів підприємств і організацій в сучасних умовах господарювання”. Закінчила аспірантуру без подання дисертації до захисту.

На кафедрі працює з 19 березня 1991 року. Загальний трудовий стаж - 34 роки.

Опублікувала наукових 20 статей та тез доповідей. Наукові інтереси: сучасні проблеми обліку бюджетних установ та органів Державного казначейства України в світлі змін Бюджетного та Податкового кодексів.

Забезпечує викладання дисциплін: “Облік у бюджетних установах”, “Облік у казначействі”, “Бухгалтерський облік” для студентів необлікових спеціальностей. Керує курсовими і дипломними роботами студентів.ЕРІКА ІВАНІВНА ДАНЬКІВ,

викладач кафедри обліку та аудиту

vykladachi_kafedry_obliku_20110005

Народилася 29 червня 1979 р. в с. Квасово Берегіського району Закарпатської області. У 1996 році закінчила середню школу в м. Ужгорода і в цьому ж році вступила, а вищу освіту здобувала в Ужгородському національному університеті, який закінчила у 2001 році і отримала кваліфікацію магістра з економіки за спеціальністю “Облік та аудит’. Після закінчення спочатку працювала інженером на кафедрі економіки, менеджменту та маркетингу, а потім - провідним спеціалістом з питань відшкодування потерпілим у фонді соціального страхування з нещасних випадків на виробництві і професійних захворювань.

З 2001 р. аспірант кафедри обліку і аудиту. У 2002 р. у зв’язку з сімейними обставинами відрахована з аспірантури. Продовжує працювати над дисертацією на тему: “Формування системи соціального захисту, їх облік і контроль”.

Загальний трудовий стаж – 10 років, з вересня 2006 року – викладач кафедри. Забезпечує практичні заняття з навчальних дисциплін “Бухгалтерський облік”, “Фінансовий аналіз”, “Стратегічний аналіз”. Керує курсовими і дипломними роботами студентів.ОЛЕКСАНДР ЗОЛТАНОВИЧ ПІЦУР,

викладач кафедри обліку та аудитуpicur_oleksandr
Народився 7 березня 1981 року в м. Ужгород Закарпатської області. Вищу освіту здобував в Ужгородському національному університеті, який закінчив у 2002 році і отримав кваліфікацію магістра з економіки за спеціальністю “Облік та аудит’. Аспірант кафедри без відриву від виробництва з 2002 по 2006 рр. Тема наукового дослідження – “Формування обліково-аналітичної бази забезпечення інвестування агропромислового комплексу”. Закінчив аспірантуру без подання дисертації до захисту.

Наукові інтереси: проблеми інвестування агропромислового комплексу та зовнішньоекономічної діяльності. Опублікував три наукові статті та одні тези доповіді.

Забезпечує викладання навчальних дисциплін “Облік зовнішньоекономічної діяльності”, “Моделі і методи прийняття рішень в аналізі та аудиті”. Керує курсовими і дипломними роботами студентів.

АНДРІЙ ОЛЕКСАНДРОВИЧ ШУЛІКО,vykladachi_kafedry_obliku_20110010

викладач кафедри обліку та аудиту
Народився 21 травня 1982 року в м. Ужгород Закарпатської області. Вищу освіту здобував в Ужгородському національному університеті, який закінчив у 2004 році і отримав кваліфікацію магістра з економіки за спеціальністю “Облік та аудит’. Аспірант кафедри без відриву від виробництва з 2004 по 2008 рр. Тема наукового дослідження – “Облік і контроль операцій з товарними деривативами”, яка рекомендована кафедрою до захисту в спеціалізованій раді. З 2004 року - викладач кафедри.

Опубліковав 8 наукових статей та 3 тези доповідей. Наукові інтереси: біржова діяльність, облік і контроль операцій з форвардними, ф’ючерсними контрактами та опціонами.

Забезпечує викладання дисциплін на факультеті післядипломної освіти:”Фінансовий облік 1“, “Фінансовий облік 2” та “Бухгалтерський облік”. Керує курсовими і дипломними роботами студентів.РОМАН СТЕПАНОВИЧ ШУЛЛА,foto lavrenyuk_sulla

викладач кафедри обліку та аудиту
Народився 1 березня1980 року в м. Берегове Закарпатської області. Вищу освіту здобував в Ужгородському національному університеті, який закінчив у 2002 році і отримав кваліфікацію магістра з економіки за спеціальністю “Облік та аудит’. Аспірант кафедри з відривом від виробництва з 2002 по 2006 рр. Тема наукового дослідження – “Інформаційно-аналітичне забезпечення управління діяльністю підприємства на основі системи контролінгу”. У 2005-2006 рр. перебував у закордонному відрядженні в університеті у м. Халлє (Німеччина) для збору матеріалів і написання кандидатської дисертації. Підготував дисертаційне дослідження до захисту.

Опублікував 12 наукових статей, 6 тез доповідей. Наукові інтереси: управлінський облік, управлінський аналіз, менеджмент.

Трудовий стаж розпочав на кафедрі обліку та аудиту з 2003 року на посаді викладача.

Забезпечує викладання дисципліни “Внутрігосподарський контроль”, проводить практичні заняття з навчальних дисциплін “Управлінський облік”, “Фінансовий аналіз” та “Стратегічний аналіз”. Керує курсовими і дипломними роботами студентів.


Наші сумісники:
ІРИНА СТЕПАНІВНА ЗАЯЦЬ, vykladachi_kafedry_obliku_20110017

викладач кафедри обліку та аудиту, головний державний податковий ревізор-інспектор Державної податкової адміністрації у Закарпатській області
Народилася 11 червня 1980 року в м. Ужгород Закарпатської області. Вищу освіту здобувала в Ужгородському національному університеті, який закінчила у 2003 році і отримала кваліфікацію економіста за спеціальністю “Облік та аудит”. З 2003 року є викладачем на кафедрі обліку та аудиту УжНУ. Тема дисертації – “Облік, аналіз і аудит витрат на виробництво підприємств”. Трудовий стаж почала на кафедрі обліку та аудиту з 2003 року на посаді викладача. Наукові інтереси: проблеми податкового обліку і звітності. Забезпечує викладання навчальної дисципліни “Податковий облік і звітність”. Керує курсовими і дипломними роботами студентів.

МАРІЯ ЮЛІЇВНА БОДНАР,bodnar

ст. викладач кафедри обліку та аудиту, Головний бухгалтер ДВНЗ “Ужгородський національний університет»
Народилася 3 вересня 1953 року в с. Антонівка Ужгородського району Закарпатської області. Закінчила Перечинську середню школу в 1970 р. Закінчила економічний факультет УжДУ зі спеціальності “Облік і аналіз господарської діяльності” у 1988 році. З цього ж року працівник в бухгалтерії університету. Нині головний бухгалтер Ужгородського національного університету. За сумісництвом з 2004 року забезпечує високопрофесійне викладання навчальної дисципліни “Контроль і ревізія“. Марія Юріївна не тільки освічений викладач цього курсу, а й практик з великим стажем роботи. Керує курсовими і дипломними роботами студентів.

ОЛЕКСАНДР ОЛЕКСАНДРОВИЧ ДОКТОР,

ст. викладач, генеральний директор Закарпатського об’єднання Інтурист –Закарпаття

Олександр Олександрович – випускник кафедри, вдало поєднує практичну діяльність з викладацькою і науковою. Активний в громадській роботі міста та Закарпаття. У 2010 році вдруге обраний депутатом Ужгородської міської ради. Основні навчально-методичні праці – програма і методичні рекомендації з вивчення дисципліни “Облік у банках” (Ужгород:УжДУ, 1998.- 1 др.арк.), збірник задач із дисципліни “Облік і аналіз у банках” (Ужгород: УжДУ, 1999.- 1,25 др.арк.), комплект комплексних кваліфікаційних завдань з дисципліни “Облік і аналіз у зовнішньоекономічній діяльності” (Ужгород: УжДУ,1998.- 3,12 др.арк.). Забезпечував викладання таких навчальних курсів: “Облік у банках”, “Аналіз у банках”, “Облік і аналіз зовнішньоекономічної діяльності”, керує і сьогодні науковими роботами студентів бакалаврів і спеціалістів. Проблема наукового дослідження – “Особливості обліку і аналізу в комерційних банках України в умовах переходу на рикові засади”. За матеріалами дослідження видана наукова публікація. foto_potoriy_yacko_insi0007НАДІЯ ВОЛОДИМИРІВНА БУЛЕЦА,vykladachi_kafedry_obliku_20110025

викладач кафедри обліку та аудиту

Народилася 27 грудня 1985 року в м. Ужгород Закарпатської області. Вищу освіту здобула в Ужгородському національному університеті, який закінчила у 2008 році і отримала повну вищу освіту за спеціальністю «Фінанси», кваліфікацію магістра з економіки. Тема наукового дослідження - “Особливості туристично-рекреаційного комплексу Закарпаття та окремі інвестиційні вкладення на регіональному рівні”. Здобувач кафедри фінансів.

Науковий інтерес: вдосконалення та розвиток туристично-рекреаційного комплексу Закарпатської області.

Трудовий стаж почала з 2008 року – лаборантом кафедри обліку і аудиту. З 2009 р. за сумісництвом – викладач кафедри.

Забезпечує проведення практичних занять з навчальної дисципліни “Університетська освіта”. Керує курсовими і дипломними роботами студентів.
Навчально-допоміжний персонал:

МИХАЙЛО ІВАНОВИЧ ПОВХАН,

завідувач лабораторії кафедри обліку та аудиту

vykladachi_kafedry_obliku_20110028

Народився 8 листопада 1943 р. в с. Лінці Ужгородського району Закарпатської області. В 1968 році закінчив філологічний факультет УжДУ, паралельно працюючи директором Буківцівської початкової школи. Після закінчення університету працював на кафедрі педагогіки та психології завідувачем лабораторії технічних засобів і ст. викладачем курсів «Технічні засоби (для студентів педагогічного спрямування, аспірантів та молодих викладачів), курсів психології та педагогіки (для студентів 3-го курсу педагогічного профілю). Працюючи в рамках загальнореспубліканської комплексної теми “Методи навчання як багатовимірне педагогічне явище”, запатентував прилад “Тренажер-контролер швидкого читання” та прилад “Лінгва-міні” На базі цих приладів захищені дві кандидатських дисертації.

У 1991-1997 рр. – викладач психології ділового спілкування Міжнародного інституту менеджменту. З 1997 р. – зав. лабораторією і ст. викладач (0,25 ставки) кафедри обліку та аудиту у зв’язку з розширенням застосування технічних засобів у навчальному процесі. До сьогоднішнього дня – зав. комп’ютерного центру дипломного проектування на кафедрі обліку і аудиту. За сумісництвом – ст.викладач кафедри економіки, менеджменту та маркетингу. Розроблені навчальні курси та виготовлені за методом структурно-логічних схем методичні посібники для цих курсів, які доступні для студентів в електронній та друкованій формах. Забезпечує викладання навчальних дисциплін “Організаційна поведінка”, “Менеджмент персоналу”, “Методика викладання економічних дисциплін”.

ОЛЬГА ВІКТОРІВНА МОШАК, vykladachi_kafedry_obliku_20110011

в.о. ст. лаборанта кафедри обліку та аудиту
Народилася 6 травня 1988 року у смт. Перечин. У 2005 році закінчила Перечинську середню школу і цього ж року вступила в Ужгородський національний університет на спеціальність “Економіка підприємства” на заочну форму навчання. З 2005 року лаборант, в подальшому – з 2006 р. в.о. ст. лаборанта кафедри обліку і аудиту. У 2011 році захистила дипломну роботу магістра.

Незважаючи на молодий вік, вміє керувати своїми підлеглими, чітко організувати роботу, секретар державної атестації 2006-2011 рр.БОГДАНА ВАЛЕРІЇВНА ПАЮНК,vykladachi_kafedry_obliku_20110014

ст. лаборант кафедри обліку та аудиту

Народилася 3 листопада 1977 року в с. Кошелево Хустського район. Вищу освіту здобула в Ужгородському державному університеті, який закінчила у 2000 році, отримавши повну вищу освіту за спеціальністю “Облік і аудит”, кваліфікацію економіста.

Працює на кафедрі з 1994 року ст. лаборантом кафедри.

ІРИНА ІГОРІВНА ЛЕВДАР,levdar_iryna

лаборант кафедри обліку та аудиту

Народилася 21 лютого 1983 року в м. Ужгород Закарпатської області. Вищу освіту здобула у 2006 році в Ужгородському національному університеті, отримала повну вищу освіту за спеціальністю “Облік і аудит”, кваліфікацію магістра з обліку і аудиту. На кафедрі працює лаборантом з 2003 р.


ІВАННА ЮРІЇВНА ПЛАКОШ, yolych_ivanna

лаборант кафедри обліку та аудиту

Народилася 10 червня 1985р. в с. Тур’я Пасіка Перечинського району. Вищу освіту здобула в Ужгородському національному університеті за спеціальністю “Економіка підприємства”, отримавши у 2009 році кваліфікацію магістра з економіки підприємства. Працює лаборантом з 2004 р.


Кафедра обліку та аудиту щодо організації навчального процесу безпосередньо співпрацює з деканатом економічного факультету, яким понад 22 роки успішно керує член-кореспондент НАНУ, професор Василь Петрович Мікловда. Організація навчально-методичної та наукової роботи на факультеті покладена деканом на к.е.н., доцента кафедри фінансів Віталія Вікторовича Сержанова. За безпосереднє виконання навчально-методичної роботи на заочному відділенні відповідають Тетяна Альбертівна Лавренюк (ст. методист заочного відділення економічного факультету, за сумісництвом старший викладач кафедри економіки, менеджменту та маркетингу) та Єва Йосипівна Вереш (ст. методист, викладач кафедри економіки, менеджменту та маркетингу), а на денному відділенні – Наталія Михайлівна Новак (методист) та Яна Юріївна Кубіря (диспетчер факультету).


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал