До 30 –річчя утворення кафедри обліку та аудиту двнз “Ужгородський національний університет”Сторінка3/10
Дата конвертації08.01.2017
Розмір1.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Хронологія наукових здобутків за 1991 – 2011 роки
На всякій порядній людині лежить

етичний обов’язок вести

прибутково-видаткові книги..

( Т.Моммзен. Історія Риму.-М.1936 р. Т.1 С.802)
Колектив кафедри працював над вирішенням проблем удосконалення обліку, аналізу та аудиту, зокрема:

19911995 роки: Удосконалення обліку і аналізу господарської діяльності в ринкових умовах", наукові керівники: 1991- по березень 1994 рр. - к.е.н., доцент М.П. Голик; квітень 1994 по грудень 1995 рр. - к.е.н., доцент Й.Я.Даньків. За цей період опубліковано: навч. посіб. без грифу МОНУ – 2 (25,9 др.арк.) 29 статей (10,1 др.арк.); навчалось в аспірантурі на 1-4 роках навчання – 9 осіб. У 1994 році захищена одна кандидатська дисертація (Н.І.Ценклер ).

19962000 роки: Удосконалення обліку, аналізу і аудиту в умовах формування ринкової економіки України, науковий керівник – к.е.н., доцент Й.Я.Даньків. За цей період опубліковано: монографії – 2 (18,0 др.арк.); довідники – 1 (10,0 др.арк.); статті – 70 (41,55 др.арк.), у тому числі одна стаття в міжнародному виданні ( Main features of Accounting in Ukraine, USА, Siena koledz. 1,8 d.a.). У 1997 році зарахована в докторантуру Київського національного економічного університету Н.І.Ценклер; навчалось в аспірантурі на 1-4 роках навчання – 4 особи.

20012005 роки: Ринкова трансформація економіки регіону підтема кафедри: Вдосконалення обліку, аналізу, контролю і аудиту в умовах ринкової трансформації економіки. Науковий керівник: член.-кор. НАНУ, д.е.н., професор В.П.Мікловда., підтеми кафедри - к.е.н., доцент Й.Я.Даньків. За цей період опубліковано: монографії – 1 (колективна монографія, участь автора (Й.Я.Даньків) - 0,5 др.арк.); навчальні посібники з грифом МОНУ - 5 (87,56 др.арк.); навч. посіб. без грифу МОНУ - 2 (19,5 др.арк.); статті – 96 (41,65 др.арк.), в т.ч. у міжнародних виданнях - 2 статті (Словаччина, Пряшівський університет - Й.Я.Даньків); навчалось в аспірантурі на 1-4 роках навчання – 11 осіб. Захищена одна кандидатська дисертація у 2004 році (В.В.Сержанов).

2006-2011 роки: “Структурна політика і регіональні пріоритети розвитку Закарпатської області в умовах економічної трансформації”, підтема кафедри: “Вдосконалення обліку, аналізу, контролю і аудиту в умовах економічної трансформації”. Науковий керівник: член.-кор. НАНУ, д.е.н., професор В.П.Мікловда, підтеми кафедри - к.е.н., доцент Й.Я.Даньків. За цей період опубліковано: монографії – 1 (у співавторстві: член.-кор. НАНУ, д.е.н., професор В.П.Мікловда, к.е.н. Н.Ю.Кубіній, к.е.н. Г.М.Ножова, к.е.н. Т.Ю.Климко - 13,1 др.арк.); підручник ( Й.Я.Даньків, М.Я. Остап’юк) з грифом “Затверджено МОНУ” - 1 (27,2 др.арк.); навч. посіб. з грифом МОНУ - 4 (58,26 др.арк.); статті – 93 (29,0 др.арк.), у т.ч. у міжнародних виданнях – 2 статті. Навчалось в аспірантурі на 1-4 роках навчання – 9 осіб. Захищено дві кандидатські дисертації (В.О.Ганусич. – 2005 р., В.М.Вакаров – 2006 р.). Подано до захисту у спеціалізовані вчені ради дві дисертації (Я.В.Шеверя і О.Ю.Шоляк). 22 лютого 2007 року як виняток МОНУ присвоїло вчене звання професора завідувачу кафедри обліку та аудиту, к.е.н. Й.Я.Даньківу.

Усього за 1991 – 2011 роки опубліковано: монографій – 5 (40,6 др.арк.); підручники з грифом ”Затверджено МОНУ” - 1 (27,2 др.арк.); навчальні посібники з грифом ”Рекомендовано МОНУ” - 9 (145,82 др.арк.); навчальні посібники без грифу МОНУ – 4 (45.4 др.арк.); довідники – 1 (10,0 др.арк.); наукові статті – 361 (157,3 др.арк.), у тому числі 7 у міжнародних виданнях. Усього опубліковано видань загальним обсягом 426,32 др.арк., з них найбільше опублікували: Й.Я.Даньків, Я.М.Остап’юк – 1 підручник з грифом “Затверджено МОНУ”, 9 навчальних посібників з грифом ”Рекомендовано МОНУ”, 4 навчальні посібники без грифу МОНУ, 104 наукові статті, у тому числі 7 у міжнародних наукових виданнях; Г.М.Ножова – 21 наукова стаття і одна колективна монографія; В.О.Ганусич . - 22 наукові статті і один навчальний посібник без грифу МОНУ; Н.П.Русин - 16 наукових статей; В.М.Вакаров – 15 наукових статей; Й.П.Тимко – 10 наукових статей і одна монографія; Г.Г.Штулер . – 10 наукових статей; Л.Б.Яцко – 10 наукових статей. Навчалось в аспірантурі 33 аспіранти, з них завершать навчання у 2011 -2013 роках – 7.

Усього за цей період захищено 7 дисертації, зокрема: Н.І.Ценклер, В.В.Сержанов, В.О.Ганусич, В.М.,Вакаров В.М., О.О.Шоляк, Я.В.Шеверя, Г.С.Кесарчук.

Окремі важливі (у тому числі нові) наукові напрями, школи, концепції за авторами, роки їх формування/становлення , на жаль, на кафедрі поки що відсутні.


Аспірантські будні

У 1992 році при кафедрі обліку і аудиту була відкрита аспірантура з відривом від виробництва і без відриву від виробництва, в котрій магістри, що закінчили магістратуру з червоним дипломом, мали можливість продовжувати своє навчання. Найбільша кількість магістрантів, що обрали свій шлях на викладацькій ниві, припадає на випуск 2001 року. З дев’яти випускників сім навчались в аспірантурі і працюють викладачами (Е.І.Білонка і В.О.Лончакова (Ганусич) – на кафедрі обліку й аудиту УжНУ, Е.К.Грабар, Л.В.Попович, Т.І.Ярема. – на кафедрі обліку і аудиту Закарпатського державного університету, Є.С.Лавренюк – на кафедрі економічної теорії УжНУ. З них Є.С.Лавренюк і В.О.Ганусич захистили кандидатські дисертації на здобуття вченого звання кандидатів економічних наук. Науковими керівниками аспірантів призначались професор Й.Я.Даньків і професор Я.М.Остап’юк. Під керівництвом завідувача кафедри Йосипа Якимовича Даньківа захистили  кандидатські дисертації: 3 листопада 2004 р.-  Віталій Вікторович Сержанов,  3 листопада 2005 р. - Вероніка Олександрівна Ганусич, 26 жовтня 2006 р.  Василь Михайлович Вакаров.
dscf0050dscf0046


Захист дисертації аспірантом кафедри обліку та аудиту Віталієм Вікторовичем Сержановим на здобуття вченого звання кандидата економічних наук на засіданні спеціалізованої вченої ради при економічному факультеті УжНУ

hanusych zaxyst dysertaciji 3 lystop 2005 002

Захист дисертації аспірантом кафедри обліку та аудиту Веронікою Олександрівною Ганусич на здобуття вченого звання кандидата економічних наук у КНЕУ імені Вадима Гетьмана.В ювілейний для нашої кафедри рік – у рік її 30-річчя, молоді викладачі зробили для кафедри подарунок: троє з них захистили дисертації на звання кандидатів економічних наук: О.Ю.Шоляк 22 березня 2011 р. у Національній академії статистики, обліку і аудиту (науковий керівник професор Й.Я.Даньків); Я.В.Шеверя 18 травня 2011 р. у Житомирському державному технічному університеті (науковий керівник професор Й.Я.Даньків); та Г.С. Кесарчук 5 липня 2011 р. в Ужгородському національному університеті (науковий керівник член-кореспондент НАН України, професор В.П.Мікловда).

Захист дисертації аспірантом кафедри обліку та аудиту Оксаною Юріївною Шоляк на здобуття вченого звання кандидата економічних наук у Національній академії статистики, обліку та аудиту (м. Київ). imag0016sholyak oksana zachyst kd 227 03 20110 018


Захист дисертації аспірантом кафедри обліку та аудиту Ярославом Вікторовичем Шеверею на здобуття вченого звання кандидата економічних наук у Житомирському державному технологічному університеті.

На економічному факультеті нашого університету 13 червня 2001 року ВАКом України затверджена спеціалізована вчена рада із захисту кандидатських дисертацій, до складу якої входить також професор Й.Я.Даньків. Для окремих наших викладачів є можливість подавати до цієї ради свої кандидатські дисертації до захисту, чим і скористалась ст. викладач нашої кафедри Г.С.Кесарчук.Всього за 1992-2011 рр. мали можливість отримати наукові ступені 33 аспіранти з відривом і без відриву від виробництва і 12 здобувачів. На жаль, скористатися цим змогли лише п’ять з аспірантів та 1 із здобувачів. Таке становище націлює кафедру на підвищення вимогливості і відповідальності до підбору аспірантів та здобувачів і до виконання ними індивідуальних планів з написання кандидатських дисертацій. У додатку 5 наведений список аспірантів та здобувачів кафедри обліку та аудиту станом на 01.09.2011 р. за спеціальністю 08.00.09 Бухгалтерський облік, аналіз та аудит , а у додатку 6 наведено список захищених кандидатських дисертацій за 1981-2011 роки.

А.О.Шуліко, Р.С.Шулла пройшли попередній захист на нашій кафедрі і рекомендовані в ювілейному році на захист у спеціалізованій раді при Прикарпатському національному університеті імені Василя Стефаника із захисту кандидатських дисертацій з обліку, аналізу та аудиту. Готує до захисту дисертаційну роботу ст. викладач Т.П.Данканич.
НАУКОВЕ СПІВРОБІТНИЦТВО З ВУЗАМИ УКРАЇНИ ТА КРАЇН СВІТУ
З метою більш тісного поєднання теоретичних знань з фахових дисциплін кафедра протягом свого існування підтримує тісні зв’язки з підприємствами міста, проводить семінари і виїзні захисти дипломних робіт, запрошує провідних економістів з інших вузів України і зарубіжжя для читання лекцій студентам.

m-r walter a

Доктор Вальтер А.Паркер ( Центально-Коннектикутський університет, США) сфотографувався зі студентами спеціальності ”Облік і аудит” на пам'ять про прочитану їм лекцію з міжнародних стандартів бухгалтерського обліку і практики здійснення облікового процесу в компаніях США.Кафедра підтримує постійні зв’язки з Тісайдським (м.Мідлсбро) та Лютонським університетами (Великобретанія), Сієна-коледжем та Центрально-Коннектикутським університетом (США), Кошіцьким та Пряшівським університетами (Словаччина), Ніредьгазькою вищою школою (Угорщина). Викладачі кафедри (Й.Я.Даньків, Г.М.Ножова) надавали навчальну та навчальну-методичну допомогу філіалу Московського інституту підприємництва і права в м. Прага (Чехія). dekan_koledzu_sienna_usa_patrisiya_15_05_95
Декан коледжу Патрисія (Siena college business division Capstone, США) вручає зав. кафедри обліку та аудиту Й.Я. Даньківу збірник наукових праць, виданий в Сієні-коледжі, де опублікована його стаття ”Main features of Accounting in Ukraine” (в перекладі на українську мову – ”Основні риси бухгалтерського обліку в Україні) ”.

Й.Я.Даньків є співкоординатором спільного англо-українського проекту видання білінгвального навчального посібника для студентів та підприємців “Управління малим бізнесом і підприємництво (Лютонський і Ужгородський університети).

Завдяки співробітництву з Тісайдським та Лютонським університетами викладачі кафедри мали можливість проходити там стажування, вивчати методику ведення бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами, підвищувати свій науковий і фаховий рівень. Протягом 1993-2001рр. пройшли стажування в цих університетах викладачі кафедри: Й.Я.Даньків, В.М.Вакаров, Н.Ю.Кубіній, Т.М.Мигалина.

tisayd_unuvers_uk_dzherald_kirkood_podarunk_proektor_1994

Джеральд Кіркуд (координатор проекту співробітництва з Тісайдським університетом, м. Мідлсбро, Великобританія) навчає доцента Й.Я.Даньківа використанню проектора, який він подарував кафедрі від імені цього університету (1995 р.)Доктор Кристос Калантаридис знайомить зав. кафедри Даньківа Й.Я. з фінансовими звітами корпорацій, які отримані Лютонським університетом для використання їх студентами у навчальному процесі (1998 р.). Частина цих звітів була передана для УжНУ.luton_univ_prof_krystos_kalantaridis_1998
Згідно з програмою про співробітництво з Лютонським університетом професор Й.Я.Даньків взяв участь у науково-практичній конференції, яку цей університет організував в рамках проекту уряду Великобританії, у м. Пейч (Угорщина).

Співробітництво з економічним факультетом Кошицького технічного університету (Словаччина) засвідчено Угодою про освітньо-наукову співпрацю з 16.03.09 по 31.12.14 р. (Ректор Вінцент Шолтес) та з Вищою школою підприємництва (м. Пряшів,Словаччина) на період 2008-2013 рр. (Ректор Йожеф Поличко). Предметом цих угод є: 1.Участь у наукових конференціях, семінарах, тренінгах. 2.Знайомство зі студентами і обмін студентами на навчання. 3.Організація симпозіумів, днів кар’єрного росту і конкурсів на премію ім. проф. Яна Кочмароша.

Професор Й.Я.Даньків брав також участь у роботі Українсько-британської асоціації викладачів бухгалтерського обліку та аудиту, яка була створена 31.01.1997 р., зареєстровано 5 відділень, в т.ч. і в Закарпатті.

Цілями цієї асоціації були: підвищення іміджу професії бухгалтера, розвиток бухгалтерського обліку в Україні; підвищення якості підготовки фахівців; співробітництво з вітчизняними вищими навчальними закладами.

У жовтні 1997 р. підписаний договір про співробітництво з Лютонським університетом (Великобританія).
Проректор Лютонського університету Стив Петтитт (Великобританія) під час зустрічі із заступником декана економічного факультету УжНУ Й.Я.Даньківом при підписанні угоди про взаємне співробітництво (лютий 1997 р.).

vice_rektor stevve_pettitt_luton_univ_uk

Тісні зв’язки існують з Угорською академією наук. Дипломом Угорської академії наук засвідчено членство професора Й.Я.Даньківа в угорській науці.

Кафедра тісно співпрацює з Київським національним економічним університетом ім. Вадима Гетьмана, Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка, Тернопільським національним економічним університетом, Львівським державним університетом ім. Івана Франка, Львівською комерційною академією, Житомирським державним технічним університетом, Вищим навчальним закладом Укоопспілки Полтавський університет економіки і торгівлі. Укладено угоди про співробітництво з кафедрами обліку та аудиту Черкаського державного технологічного університету та з Луцьким національним університетом.

МІЖНАРОДНІ КОНФЕРЕНЦІЇ, ПРОВЕДЕНІ КОЛЕКТИВОМ КАФЕДРИ

Першим досвідом кафедри щодо проведення науково-практичних конференцій було відкриття і робота секції з проблем обліку, аналізу та аудиту на Міжнародній науково-практичній конференції ”Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності в умовах глобалізації економіки”, яка відбулася 4-5 жовтня 2007 року на економічному факультеті Ужгородського національного університету за ініціативою Бізнес-центру (директор професор Н.Ю.Кубіній) і кафедри економіки, менеджменту і маркетингу факультету (завідувач кафедри професор В.П.Мікловда).Учасників конференції привітали і побажали їм творчих успіхів: Володимир Васильович Гоблик заступник голови Закарпатської облдержадміністрації;

Олександр Георгійович Сливка, д.ф.-м.н., професор, в.о. ректора національного університету.
На пленарному засіданні учасників конференції вітає перший заступник голови Закарпатської обласної державної адміністрації кандидат філософських наук В.В.Гоблик vidkryttya mnpk_zhov_2007_hoblyk_volodymyr


Президія міжнародної конференції.Зліва направо перший ряд: доктор Петер Кузьмішин, проф. О.Г.Сливка, професор В.П.Мікловда., директор Бізнес-центру, професор Н.Ю.Кубіній. Другий ряд: професор М.А.Лендєл, професор Й.Я.Даньків. Доповідь Аналітичні основи креативного фінансового аналізу проголошує д.е.н., професор Є.В. Мних. mnpk_10_2007_mnych_yevhen


mnpk_10_2007_plenarne_zasidanya

У малому актовому залі економічного факультету - учасники конференції.


На пленарному засіданні виступили: Василь Петрович Мікловда, д.е.н., професор, член-кореспондент НАН України, декан економічного факультету УжНУ, завідувач кафедри економіки, менеджмету та маркетингу; Петер Кузмішин, д.е.н., професор кафедри економічних теорій економічного факультету Кошицького технічного університету; Євген Володимирович Мних, д.е.н., професор, завідувач кафедри фінансового аналізу і контролю Київського національного торгово-економічного університету; Михайло Андрійович Лендєл, д.е.н., професор, член-кореспондент УААН, завідувач кафедри міжнародних економічних відносин та професор кафедри обліку і аудиту УжНУ; Міклош Гало, к.е.н., почесний доктор УжНУ, зав. кафедри економічних дисциплін, професор Ніредьгазького інституту.

Матеріали конференції опубліковані у спеціальному випуску Наукового вісника Ужгородського національного університету, серія Економіка № 22, ч. 2, до яких включені доповіді 90 учасників.

У засіданні секції 3 Проблеми та шляхи вдосконалення обліку, аналізу та аудиту економічного механізму підприємницької діяльності в умовах глобалізації економіки взяли участь 99 учасників, з них 14 д.е.н., професорів, 14 к.е.н., професорів, завідувачів кафедри, 23 к.е.н, доцента, 3 докторанта, 23 аспіранта та 22 викладача.
З доповіддю ”Основні напрями розвитку та удосконалення системи бухгалтерського обліку в умовах глобалізації” на секційному засіданні виступає д.е.н., професорmnpk_10_2007_napadovska_kyubov_vasyl

Л. В. Нападовська

зліва на право: професор

В.Є. Мних, професор Й.Я.Даньків, доцент С.В.Сембер.


Серед них такі відомі вчені в галузі обліку, аналізу та аудиту, як: Микола Васильович Кужельний, д.е.н., професор, зав. кафедри обліку підприємницької діяльності КНЕУ ім. Вадима Гетьмана; Григорій Миколайович Давидов, д.е.н., професор декан факультету обліку і фінансів Кіровоградського національного технічного університету; Любомира Максимівна Кіндрацька, д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу КНЕУ ім. Вадима Гетьмана; Богдан Михайлович Корецький, д.е.н., професор, зав. кафедри маркетингової та комерційної діяльності Тернопільського комерційного інституту; Ярослав Дмитрович Крупка, д.е.н., професор, декан факультету обліку і аудиту Тернопільського національного економічного університету; Любов Василівна Нападовська, д.е.н., професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку Київського національного торговельно-економічного університету; Ірина Павлівна Отенко, д.е.н., доцент кафедри економічного аналізу Харківського національного економічного університету; Олена Анатоліївна Петрик, д.е.н., професор кафедри аудиту КНЕУ ім. Вадима Гетьмана; Михайло Семенович Пушкар, д.е.н., професор, завідувач кафедри екаутингу і контролінгу в промисловості Тернопільського національного економічного університету; Василь Васильович Сопко, д.е.н., професор кафедри обліку підприємницької діяльності КНЕУ ім. Вадима Гетьмана; Олексій Михайлович Брадул, д.е.н., професор кафедри обліку, аудиту і фінансового аналізу Криворізького технічного університету; Надія Марківна Ткаченко, д.е.н., академік Академії економічних наук України, професор кафедри обліку та аудиту Національного університету харчових технологій; Степан Іванович Шкарабан, д.е.н., професор, завідувач кафедри економічного аналізу Тернопільського національного економічного університету; Юстина Андріївна Верига, к.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку і аудиту ВНЗ Укоопспілки “Полтавський університет економіки і торгівлі ”; Василь Іванович Єфіменко, к.е.н., проф., декан обліково-економічного факультету КНЕУ ім. Вадима Гетьмана, головний редактор журналу “Бухгалтерський облік і аудит”; Михайло Романович Лучко, к.е.н., професор, директор Тернопільської філії Європейського університету; Володимир Олександрович Озеран, к.е.н., професор кафедри бухгалтерського обліку Львівської комерційної академії; Ірина Михайлівна Парасій-Вергуненко, д.е.н., професор кафедри обліку в кредитних і бюджетних установах та економічного аналізу КНЕУ ім. Вадима Гетьмана; Володимир Євдокимович Труш, к.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Херсонського національного технічного університету; Олег Іванович Гадзевич, к.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Волинського державного університету ім. Лесі Українки, Михайло Йосипович Гедз, к.е.н., доцент, завідувач кафедри обліку та аудиту Черкаського інституту банківської справи Університету банківської справи НБУ та ін.

У журналі ”Бухгалтерський облік і аудит”, №12 за 1997 рік опубліковані рекомендації конференції.

Під час засідання секції 3 перший ряд: д.е.н.,професор Л.В.Нападовська., д.е.н., професор О.А.Петрик., д.е.н., професор, І.М.Парасій-Вергуненко, д.е.н., професор Л.М.Кіндрацька.mnpk_10_2007_napadovska_petryk_parasij_verhunenko_kindracra


mnpk_10_2007_puskar_mychaylo_semenovych

На фото зліва: з доповіддю “Інтелектуалізація системи обліку ” виступає д.е.н., професор Михайло Семенович Пушкар


mnpk_10_2007_tkachenko_nadiya

На фото зліва: з доповіддю “Гармонізація бухгалтерського обліку та фінансової звітності з міжнародними стандартами ” виступає професор Надія Марківна Ткаченкоmnpk_10_2007_yaremko_igor_yosafatovycha

На фото зліва: з доповіддю ”Показники фінансової звітності: використання та інтерпретація для оцінки вартості підприємства” виступає професор Ігор Йосафатович Яремко
mnpk_10_2007_ozeran_volodymyr_oleksanra
На фото зліва: з доповіддю ”Аспекти обліку операційної діяльності ринків” виступає професор Володимир Олександрович Озеран

26-28 квітня 2010 року колектив кафедри організував і провів першу Міжнародну науково-практичну конференцію ”Удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці”. Кількість учасників від України – 330 і від зарубіжних країн – 18, усього 348 учасників, з них – член-кор. НАН України, д.е.н., професор – 1, докторів наук, професорів – 40, у тому числі завідувачів кафедр – 14, кандидатів наук, завідувачів кафедр – 12, кандидатів наук, доцентів – 101, ст. викладачів – 31, асистентів, викладачів – 40, аспірантів – 41, студентів, магістрів – 21, здобувачів – 15, практиків – 46. У конференції взяли участь науковці шести зарубіжних держав, зокрема: з Вищої школи менеджменту у Ледніці і Зеленій Гурі (Польща); Молдавської економічної академії, Кишинів, (Молдова), Європейського політехнічного інституту, м. Куновіце (Чехія), з Ніредьхази, Вищої школи, факультету економічних і суспільних наук (Угорщина), Технічниого університету, економічного факультету, м. Кошице, (Словаччина), з Латвії- факультет економіки і менеджменту Ризського університету. У конференції взяли участь також представники Федерації професійних бухгалтерів і аудиторів України та Закарпатської торгово-промислової палати, а також науковці 70 вузів та установ з усіх регіонів України.


dsc_7519

Учасники першої міжнародної науково-практичної конференції, проведеною кафедрою обліку і аудиту економічного факультету УжНУ 26-28 квітня 2010 рокуМета конференції: презентація результатів виконання фундаментальних наукових досліджень з найважливіших проблем обліку, аналізу, аудиту, фінансів і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці, а також їх обговорення та обмін досвідом, розроблення рекомендацій для суб’єктів господарювання та органів державного управління з метою сприяння їх практичному впровадженню.

Відкрив конференцію член-кореспондент НАН України, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії України, декан економічного факультету ДВНЗ “Ужгородський національний університет“, голова оргкомітету д.е.н., професор Василь Петрович Мікловда. Привітав учасників Ігор Петрович Студеняк – д.ф.-м.н., професор, проректор з наукової роботи ДВНЗ Ужгородський національний університет.

Учасників конференції вітає: декан економічного факультету, член-кореспондент НАН України, професор Василь Петрович Мікловда vidkrytya_mnpk_26_04_2010
dsc_7358

Учасників конференції вітає проректор з наукової роботи УжНУ, професор Ігор Петрович Студеняк

На конференції працювали п’ять секцій: Секція 1 Міжнародний та національний досвід обліку в умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці; Секція 2 Управлінський облік і контроль у системі стратегічного управління діяльністю суб’єктів господарювання; Секція 3 Економічний аналіз та аналітичне забезпечення управління діяльністю суб’єктів господарювання; Секція 4 Аудит і контроль в умовах світової фінансової кризи; Секція 5 Проблеми гармонізації фінансової звітності в Україні з міжнародними стандартами фінансової звітності.

З науковими доповідями виступили: Микола Іванович Боднар, д.е.н., завідувач кафедри обліку підприємницької діяльності, ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана“, голова підкомісії з обліку і аудиту в комісії з економіки та підприємництва МОН України; Василь Іванович Єфіменко, к.е.н., професор кафедри обліку підприємницької діяльності, декан облікового факультету, ДВНЗ “Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана“; Петер Кузмішин, д.е.н., професор кафедри економічних теорій, економічний факультет Кошицького технічного університету (Словаччина); Емілія Якубікова, к.е.н., доцент, інженер, завідувач кафедри фінансів та обліку, економічний факультет, Кошицький технічний університет (Словаччина); Людмила Алмаші, к.е.н., доцент кафедри фінансів та бухгалтерського обліку, Вища школа, “Ніредьгазький інститут“ (Угорщина); Інна Дмитрівна Лазаришина, д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та аудиту, Національний університет водного господарства та природокористування; Ніна Іванівна Дорош, д.е.н., професор кафедри обліку та аудиту ДВНЗ “Київський національний університет ім. Тараса Шевченка; Олена Анатоліївна Петрик, д.е.н., професор, заступник завідувача кафедри аудиту ДВНЗ Київський національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана“; Надія Іванівна Пилипів, д.е.н., професор, заступник завідувача кафедри обліку та аудиту ДВНЗ “Прикарпатський національний університет ім. В.Стефаника“, Іван Федорович Баланюк, д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту ДВНЗ “Прикарпатський національний університет

ім. В.Стефаника, Михайло Романович Лучко, д.е.н., професор, директор Тернопільської філії ПВНЗ Європейський університет. З не менш цікавими доповідями і своїми поглядами на сучасний стан обліку, аналізу й аудиту виступили і поділились Ганна Віталіївна Закернична, докторант, Молдавська економічна академія, Республіка Молдова, аудитор, магістр економіки; Валентина Іванівна Пануш, докторант, Молдавська економічна академія, Республіка Молдова, бухгалтер СІРА, магістр економіки; Василь Іванович Бачинський, к.е.н., доцент, завідувач кафедри бухгалтерського обліку, Львівська комерційна академія.

zal_zasid_mnpk_26_04_2011prof_bondar_mykola_26_04_2011mnpk

На фото справа: Виступає М. І. Боднар з доповіддю ”Внутрішньогосподарський (управлінський) облік у підвищенні ефективності діяльності підприємства”

На фото зліва: в залі засідань під час першого пленарного засідання конференції.

prof_kuzmisyn_peter_kosice_mnpk_26_04_2011prof_efimenko_vasyl_26_04_2010_mnpk

На фото зліва: виступає В.І.Єфіменко з доповіддю ”Напрями гармонізації бухгалтерського обліку та звітності в Україні”.

На фото справа: Кузьмішин Петер виступає з доповіддю ”Глобальні національні та регіональні аспекти сучасного економічного розвитку”

prov_almasi_lyuda_madyar_mnpk_26_04_2010prof_yakubikova_emiliya_kosice_mnpk

На фото зліва: Емілія Якубікова виступає з доповіддю ”Фіскальний вплив глобальної кризи у Словацькій Республіці”. На фото справа: доктор Людмила Алмаші виступає з доповіддю ”Світова фінансова криза та її вплив на формування платоспроможності підприємств”


dsc_7452prof_lazarysyna_mnpk-26_04_2010

На фото зліва: з доповіддю ”Поточний аналіз у системі управління підприємством – методологічні засади” виступає І.Д.Лазаришина. На фото справа: з доповіддю виступає М.Р.Лучко

На фото зліва: виступає Н.І.Дорош з доповіддю ”Сучасні напрями розвитку аудиту в Україні та за кордоном”. На фото справа: з доповіддю виступає О.А.Петрик prov_petryk_olena_26_04_2010_7507prof_doros_nina_mnpk_26_04_2010
До відкриття конференції були опубліковані матеріали наукового форуму, до яких включено тези 171 учасника, а також видано дві частини (№ 29/1 і № 29/2) спеціального випуску Наукового вісника Ужгородського національного університету, серія ”Економіка” з проблем удосконалення обліку, аналізу, аудиту і звітності в сучасних умовах глобалізаційних процесів у світовій економіці, в яких опубліковано 159 статей загальним обсягом 752 сторінки. Рекомендації конференції опубліковані у фаховому журналі “Бухгалтерський облік і аудит” № 5 за 2010 рік.

Кафедра обліку й аудиту активний учасник міжнародних науково-практичних конференцій. Так, у першій науково-практичній конференції Інформатизація діяльності підприємств малого і середнього бізнесу: механізм, проблеми, розвиток, що відбулась 17-18 травня 2000 року в м. Ужгород, взяли участь викладачі кафедри Г.М.Ножова, Н.І.Ценклер, Й.П.Тимко, Г.Г.Штулер.

Починаючи з 2001 року, викладачі кафедри є учасниками конференцій, що проводяться кафедрами обліку і аудиту вищих навчальних закладів міст Києва, Житомира, Тернополя, Севастополя, Черкас, Полтави, Львова, Харкова, Кіровограда, Донецька, Одеси, Рівного, Луцька та ін., результати досліджень яких видрукувані у наукових вісниках відповідних вузів.

За плідну роботу викладачі кафедри – проф. Й.Я. Даньків, проф. Г.М. Ножова, доц. В.М. Вакаров, доц. В.О. Ганусич, старші викладачі – Т.П. Данканич, Б.В. Книшева, Г.С. Кесарчук, Й.П. Тимко, Т.В. Чорнак, Г.Г. Штулер та Л.Б. Яцко, викладачу О.Ю. Шоляк нагороджувались грамотами університету, міських та обласних місцевих органів влади.


АКРЕДИТАЦІЙНІ СПРАВИ
Робота кафедри неодноразово підлягала акредитаційній перевірці. Остання відбулася у 2002 році. Головою експертної комісії з акредитації кафедри обліку і аудиту був призначений Микола Васильович Кужельний, д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку підприємницької діяльності Київського національного економічного університету

ім. Вадима Гетьмана. Результати акредитаційної перевірки підтвердили відповідність кафедри обліку і аудиту ІУ рівню акредитації, а сам університет у 2002 році отримав статус національного.

Завідувач кафедри Й.Я.Даньків сам є членом науково-методичної секції з обліку і аудиту Науково-методичної комісії з напряму ”Економіка і підприємництво” МОНМС України і за наказами Міністерства призначався експертом з акредитації таких навчальних закладів: ВНЗ ”Національна лісотехнічний університет”; ВНЗ ”Київський славістичний університет”;ВНЗ ”Полтавський університет економіки торгівлі Укоопспілки”; Луцький кооперативний технікум; Заліщицький аграрний коледж; Львівський державний коледж харчової та переробної промисловості.


pusk_pro_pidpysano_dovir_hrud_2009


На фото зліва: завідувач кафедри обліку і аудиту Полтавського університету економіки і торгівлі, професор Ю.А.Верига, ректор, д.і.н., професор О.О. Нестуля і експерт, професор Й.Я.Даньків обговорюють матеріали акредитаційної перевірки.pusk_pro_pidpysanya_dovoru_hrud_2009

На фото справа: ректор висловлює подяку за проведену акредитацію.
Випуск бакалаврів, спеціалістів , магістрів та оцінка рівня їх підготовки

Забезпечуючи державний підхід до атестації випускників, головами державних екзаменаційних комісій запрошувались провідні вчені в галузі обліку. Керівництво економічного факультету не помилилось у їх виборі. Всі, хто очолював державні екзаменаційні комісії з оцінки знань студентів спеціальності Облік і аудит, залишились в пам’яті і студентів, в першу чергу, і викладачів як високопрофесійні, високоосвічені, толерантні і доброзичливі особистості. Їх за роки випуску спеціалістів було не так багато, і ми їх добре пам’ятаємо. Це зокрема:

Богдан Михайлович Яремчишин - д.е.н., професор Львівського державного університету ім.Івана Франка, 1970 р.;

Іван Демянович Фаріон – д.е.н., професор, зав. кафедри обліку Тернопільського національного економічного університету, 1971 р.;

Марта Гнатівна Волощук – начальник Закарпатської обласної податкової адміністрації, 1972 р., нині Генерал Закарпатської податкової інспекції;

1996, 1997 і 1998 рр. - Михайло Юрійович Рущак, д.е.н., професор кафедри економіки, менеджменту та маркетингу Ужгородського національного університету;

2000 р. Віктор Григорович Швець - д.е.н., професор, завідувач кафедри обліку і аудиту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка. На його долю припало оцінити рівень підготовки перших магістрів денної форми навчання. Скупий на високі оцінки, Віктор Григорович все ж таки високо оцінив рівень перших дипломних робіт магістрів і їх захист;

2002, 2003, 2008 рр. - Михайло Андрійович Лендєл, член-кореспондент Національної академії аграрних наук, д.е.н., професор, завідувач кафедри міжнародних відносин факультету міжнародних відносин Ужгородського національного університету;

2004 р. - Микола Миколайович Бойко, д.е.н., професор кафедри економіки, менеджменту та маркетингу Ужгородського національного університету;

Ярослав Мирославович Остап’юк, к.е.н., професор, зав. кафедри обліку та аудиту Тернопільської філії Київського Європейського університету, очолює державну екзаменаційну комісію з 1984 року з перервою через кожні три роки. Очолював її і в ювілейному 2011 році.

dscn0545dscn0534

На фото зліва: захист дипломної роботи магістром Буришин Т.В. Члени державної екзаменаційної комісії: професор Г.М.Ножова , доцент В.М.Вакаров, професор М.Я. Остап’юк - голова державної комісії, професор Й.Я.Даньків , заст.голови комісії, зав. кафедри обліку і аудиту.

На фото справа: голова державної комісії професор М.Я. Остап’юк зачитує магістрам заочної форми навчання результати захисту їх дипломних робіт.
НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА СТУДЕНТІВ

Чудовою традицією кафедри стали зустрічі на початку навчального року викладачів з першокурсниками. Під час зустрічей студенти мають можливість більш глибоко ознайомитись з програмою підготовки бакалаврів з обліку і аудиту за Болонським процесом, познайомитись з усіма викладачами кафедри, які будуть навчати їх протягом всього терміну навчання і почути від них змістовні поради щодо оволодіння за обраним фахом. Перша така зустріч відбулася у 2005 році. Такі зустрічі в подальшому стали організовуватись у рамках вивчення курсу Університетська освіта. Всі викладачі мають можливість ознайомити студентів з переліком фахових дисциплін, які їм належить у майбутньому вивчати.

Перші враження. Доцент В.М.Вакаров розповідає про блок фахових дисциплін з бухгалтерського обліку. Викладачі кафедри:перший ряд:ст. викладачі: О.О.Доктор, Т.В.Чорнак, ст.лаборант Б.В.Паюнк, лаборант О.В.Мошак, доцент В.О.Ганусич, викладач О.З.Піцур.; zustricy_persokurs_2

Другий ряд: професор Г.М.Ножова, викладач А.О.Шуліко, ст. викладачі: Т.П.Данканич, Г.Г.Штулер.

зустріч викладачів з студентасми 1 курсу 13 вересня 2010 006зустріч викладачів з студентасми 1 курсу 13 вересня 2010 001

На фото зліва: професор Я.М.Остап’юк знайомить студентів першого курсу набору 2010 року зі специфікою обраної ними спеціальності. Викладачі: ст. викладач В.Є.Слюсаренко, викладачі – Р.С.Шулла, А.О. Шуліко; професор Г.М. Ножова, ст. викладачі – Л.Б.Яцко, Г.Г.Штулер, Н.П.Русин, Б.В. Книшева; лаборант Т.П.Перестрибова, ст. лаборант О.В.Мошак, ст. викладач Т.П.Данканич, лаборант Н.В.Булеца, доцент В.О.Ганусич. На фото справа: студенти першого курсу уважно слухають виступи викладачів кафедри


До слова, за кафедрою обліку і аудиту закріплена одна з кращих аудиторій факультету (ауд.60). У корпусі факультету є великий і малий актові зали, де студенти мають можливість проводити різні заходи як в аудиторний, так і позааудиторний час, є студентське кафе і читальний зал, в якому є все необхідне для самостійної підготовки до занять.

u_chytaln_zali_ef

Студенти готуються до занять у читальному залі економічного факультету.


Студенти спеціальності Облік і аудит мають можливість працювати у двох навчальних лабораторіях на нових комп’ютерах типу Pentium. Обчислювальна техніка постійно оновлюється.

Велика увага приділяється науковій роботі студентів.

Під керівництвом завідувача кафедри професора Й.Я.Даньківа здійснюється керівництво науково-дослідною роботою студентів (НДРС) шляхом їх залучення до наукових гуртків, семінарів і конференцій. Протягом 1996-1998 років до наукової діяльності залучались студенти 4-5 курсів (від 40 до 50 студентів). Троє студентів мали публікації в наукових виданнях. Студентка 5-го курсу Мар'яна Ігнатишина (науковий керівник професор Й.Я. Даньків) у 1998 році була стипендіатом інституту ринкових реформ, потім помічником голови Комітету Верховної Ради України. Студентка 3-го курсу Любов Богачова була учасником міжнародного студентського фестивалю (травень 1999 року) у м. Трондхеймі, Норвегія. Після захисту дипломної роботи магістра (науковий керівник проф. Г.М.Ножова) вона вступила в аспірантуру Братиславського економічного університету (Словаччина). 6 студентів брали участь у спільній науковій студентській програмі УжДУ з Сієна-коледжем (США), за результатами якої були опубліковані їхні статті.До наукової роботи студенти залучаються протягом усього періоду навчання. На першому курсі вони пишуть реферати зі вступу до спеціальності і з інших дисциплін, що вивчаються ними. Так, студенти першого курсу з фаху Облік і аудит Кляп Маріанна і Королович Юрій зайняли відповідно друге і третє місце на республіканській олімпіаді з розміщення продуктивних сил, що проходила в березні 2004 року в Чернівецькому національному університеті. Студенти другого курсу денного відділення пишуть реферати з теорії бухгалтерського обліку.

Студенти 3-5 курсів уже залучаються до роботи в наукових гуртках: з фінансового обліку і звітності, управлінського обліку, економічного аналізу та аудиту.

Студенти беруть активну участь у студентських наукових конференціях, які щорічно проводяться у квітні в УжНУ, а кращі з них залучаються до участі в республіканських наукових олімпіадах та конференціях. Результати дослідницької роботи, які оприлюднюються на зазначених конференціях, як правило, знаходять відображення у курсових роботах, рефератах або наукових студентських вісниках.

Студенти старших курсів – учасники Всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт. Відповідальною за наукову роботу студентів на кафедрі призначена доцент В.О.Ганусич.

Високий рівень підготовки до наукової роботи показали випускники магістратури:

Олександр Піцур і Тарас Чорнак нагороджені Почесними грамотами за високу якість роботи у середовищі інформаційних технологій на Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності ”Облік і аудит”, що проходила у травні 2002 року в м. Донецьку (Донецький національний університет);

Студенти 5-го курсу Андрій Шуліко, Ярослав Семеник, взяли участь у Всеукраїнській олімпіаді зі спеціальності ”Облік і аудит”, що проходила у травні 2004 року в м. Донецьку (Донецький національний університет);

Учасники Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності ”Облік і аудит” студенти 4-го курсу Ярослав Шеверя, Степан Бушко у травні 2005 року відзначені Почесними грамотами;

Найбільш активно і плідно науковою роботою займався студент Ярослав Шеверя, який за результатами другого туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт зі спеціальності ”Бухгалтерський облік, аналіз і аудит” 17 травня 2006 року на базі Київського економічного університету ім. Вадима Гетьмана став його переможцем і нагороджений відповідним дипломом (науковий керівник – професор Й.Я.Даньків);

Людмила Попович, Маріана Хімінець, які взяли участь у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності ”Бухгалтерський облік, аналіз і аудит” 17 травня 2007 року на базі Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана стали переможцями конкурсу і отримали дипломи 2-го ступеня (науковий керівник – професор Й.Я.Даньків);

Високий рівень підготовки до наукової роботи показав випускник магістратури Богдан Андрійчук, який взяв участь у другому турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності ”Бухгалтерський облік, аналіз і аудит” 17 травня 2008 року, що проходив на базі Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана;

Випускники магістратури Валентин Штелиха, Вадим Шип взяли участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт зі спеціальності ”Бухгалтерський облік, аналіз і аудит” у травні 2009 року;

Студентка Вікторія Чаварга була учасницею двох студентських наукових конференцій (м. Харків і м. Севастополь). Результати її досліджень опубліковані у відповідних вісниках студентських наукових робіт;

Студент 4-го курсу Ігор Шніцер за участь у Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт нагороджений дипломом ІІІ ступеня (м. Запоріжжя, квітень 2010 р.), науковий керівник - доцент В.О.Ганусич, а у 2011 р. студент 4-го курсу Ігор Кулич нагороджений на цьому ж конкурсі в Запоріжжі дипломом переможця ІІ ступеня, науковий керівник - доцент В.О.Ганусич.

dyplom_2 stup_kylych_1_04_2011_zaporizzyaseverya_dyplom_1_e_2006snicer_igor_dyplom_monu_2010


Дипломи переможців всеукраїнських конкурсів студентських наукових робіт зі спеціальності Бухгалтерський облік, аналіз та аудит: Я.В.Шевері , І.Р.Шніцера,

І.Б.Кулича
Особлива увага викладачами кафедри, що керують дипломними роботами магістрів, приділяється вибору тем. Як відмічалося вище, в 2000 році був здійснений перший випуск семи магістрів. Головою ДЕК (д.е.н., професор, зав. кафедри обліку та аудиту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка Віктор Григорович Швець), було відмічено, що вперше з часів існування кафедри обліку та аудиту були виконані дипломні роботи магістрів на такі теми, як: Міжнародні аспекти фінансованого обліку і проблеми їх використання в обліку України (магістр Дочинець О.М., науковий керівник доцент Н.І.Ценклер); Аналіз фінансового стану за допомогою коефіцієнтів і його роль в прийнятті фінансових рішень (магістр Чуса М.І., науковий керівник доцент Г.М.Ножова).

vypusk_1_magistr_2001


Перший випуск магістрів спеціальності Облік і аудит 1999/2000 навчального року.

Випускники кафедри виконують дипломні магістерські роботи з найважливіших і сучасних питань обліку, економічного, фінансового і стратегічного аналізу та аудиту.

Тематика дипломних робіт і якість їх виконання поліпшується з кожним випуском.

Дипломна робота випускника 1998 року Олега Гаврилова (науковий керівник Н.І.Ценклер ) зайняла третє місце за результатами конкурсу дипломних робіт в нашому університеті серед гуманітарних факультетів.

Магістерська робота випускниці кафедри 2002/2003 навчального року Тетяни Поторій (Данканич) зайняла в конкурсі на кращу дипломну роботу друге місце, а у 2004/2005 навчальному році Андрій Шуліко - третє місце.

В ювілейному 2011 році кафедрою здійснено черговий випуск магістрів набору 2007 року.posvyachenya_studenty_2006img_6768

На фото зліва: першокурсники 2006-2007 н.р. , які у ювілейному 2011 році отримали дипломи магістрів та спеціалістів.

На фото справа: випускники 2011 року спеціальності Облік і аудит, які у 2006 р. стали студентами УжНУ.
НАВЧАННЯ І ВИХОВАННЯ

Активним і насиченим є позанавчальне життя студентів спеціальності ”Облік і аудит”. І в цьому велику підтримку і допомогу надає заступник декана, доцент Роман Іванович Завадяк.foto_potoriy_yacko_insi0003РОМАН ІВАНОВИЧ ЗАВАДЯК,

заступник декана економічного факультету з виховної роботи, к.е.н., доцент кафедри економіки, менеджменту та маркетингу

Під його керівництвом вони успішно виступають на загально університетських змаганнях у складі колективу економічного факультету, зокрема: Опаленик Василь (2-й курс), Красняник Денис (3-й курс), Чайбин Світлана (3-й курс, стипендіат облдержадміністрації), Балла Євген (5-й курс), Шніцер Ігор (5-й курс) з легкої атлетики; Савчин Ірина (2-й курс), Лозан Ірина (5-й курс) з баскетболу; Шоляк Наталія (2-й курс), Небесник Богдан (5-й курс), Довганич Наталія (5-й курс) з волейболу; Лунга Іван (2-й курс), Красняник Денис (3-й курс), Муранський Микола (4-й курс),Шульга Андрій (4-й курс),Семен Володимир (5-й курс) з футболу; Єгоров Ігор (4-й курс), Шульга Андрій (4-й курс) з шахів; Єгоров Ігор (4-й курс), Орбелянц Григор (4-й курс) з брейрингу; Сорока Йосип (2-й курс, призер Закарпатської області) з паурліфтінгу.

Крім занять спортом, студенти спеціальності ”Облік і аудит” - активні учасники художньої самодіяльності, зокрема: Дьєрі Олександр – оригінальний жанр (4-й курс); Зінковська Людмила посіла 1 місце в конкурсі художньої самодіяльності ”Наші таланти тобі, рідна альма-матер” 2010 р. (4-й курс); Мутка Анастасія не раз радувала економічний факультет танцями, отримувала нагороди.

Найгарніші студентки також на спеціальності ”Облік і аудит”, зокрема: Сочка Катерина, студентка 2-го курсу - міс ”Студентство Закарпаття – 2010 року”.

Велику громадську роботу серед студентів протягом п’яти років навчання проводили Кульчицька Соломія і Мутка Анастасія.

У 2000 р. на економічному факультеті УжНУ створена команда клубу веселих і кмітливих (КВН). Студенти кафедри обліку та аудиту є активними учасниками КВН, успішно виступають як на загальноуніверситетських змаганнях, чемпіонатах Закарпатської ліги КВН, так і в окремих республіканських заходах. Вони беруть активну участь і в заходах, присвячених Дню студента та Дню економіста.

До цих дат пишуться епіграми на викладачів, присвячуються їм веселі куплети.

Ось зразки студентської усної творчостіЧастівки (Автори -Шулла Богдан, Піцур Олександр).

Утром я пришел на пары.Вижу я – висит плакат,

“Бухгалтерия” решила сделать конкурс для ребят.

Мы студенты молодые - бухгалтера 1У курс,

“Бухгалтерия” газету учим чуть не наизусть.

Море полезной информации извлекаем из неё,

“Бухгалтерия” газету не меняем ни на что.

“Бухгалтерия”, ты спасенье - знает каждый наш студент.

Пишем много рефератов - и живем мы без проблем.

И не страшен нам экзамен, и не страшен нам зачет

“Бухгалтерия” - шпаргалка нас за пазухою ждет.

Нам с газетой “Бухгалтерия” полезно заниматься,

Щоб после сессии потом с гудвилом остаться.

Опа-Опа, Америка, Европа

“Бухгалтерия”, Китай, не ленись и почитай.

Викладачам кафедри присвячуються жартівливі куплети, зокрема:

Ревизор и тут и там, Нелегко сдавать экзамен Про балансы в США

Он обчистил наш карман. А особенно Тимко Объясняла два часа

Если б больше мы учились Все счета я перепутал Там активные средства

Может столько не пропили б. И не понял ничего Убывают без конца

(Л.Б.Яцко ) (Й.П.Тимко) (Н.П.Русин)


Кто все время помогает, Мы учили допоздна Есть на кафедре у нас

На экзаменах спасает, Дебет, Кредит, числа Наш Михалыч, просто класс!

Не декан и не медбрат- Ведь шпаргалка не пройдет Улыбнувши в бородку,

Это мама всех ребят. У Данькива чисто!!!!Вот! Он подскажет нам проводку.

(Г.Г.Штулер) (Й.Я.Даньківу) (В.М.Вакарову)
Цифры, графики и точки На крутого он не тянет Он стесняеться совсем,

Мы писали без конца, На простого – перелет. Улыбается он всем

У Галины Николаевны С моторолою в руке А когда сдаешь зачет,

Разболелась голова. Это наш родной В.В. Он тебя не подведет.

(Г.М.Ножовій) (В.В.Опіярі ) (С.М.Клочок)
Про бухучет и анализ Будем згадувати Вас,

Вы читали нам сполна, Повсякденно, повсякчас,

А теперь мы очень просим - Бо на кафедрі у нас

Расскажите про себя! Ви єдиний ДОКТОР-ас!!

(Т.М.Мигалині) (Н.І.Ценклер )
Важливість виховання молодого покоління відмічав ще видатний французький філософ Андрі де Сен-Симон. «Виховання,- відмічав він,- можна розглядати як надбання знань, необхідних для підтримки відносин, які складаються в суспільстві».

Тому колектив кафедри постійно тримає в полі зору виховну роботу в студентських групах. Вона є предметом обговорення на засіданнях кафедри та кафедральних семінарах. Зав. кафедри та академнаставники періодично відвідують студентський гуртожиток, в якому проживають студенти спеціальності Облік та аудит. На спеціально відведених академгодинах академнаставники проводять бесіди з різних питань, що є цікавими або болючими для студентів


КАФЕДРИ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ: КОЛЕКТИВНИЙ ПОРТРЕТ
Сьогодні кафедра обліку і аудиту – одна з базових кафедр економічного факультету, стабільно розвиває як минулі напрями діяльності, так і нові, пов’язані з реформуванням бухгалтерського обліку, економічного, фінансового і стратегічного аналізу та аудиту в світлі нового Податкового кодексу України.

Змінюються і підходи до бухгалтерської освіти відповідно до міжнародних вимог і орієнтації України на європейську інтеграцію. Для цього необхідні професійні перспективи кафедри: головний бухгалтер, фінансовий директор, бухгалтер, аудитор, ревізор, фахівець податкової та контрольно-ревізійної служб, фінансових, банківських та бюджетних установ; економіст з праці, планування, фінансової роботи, економіст-аналітик. Призначені забезпечити виконання цих перспектив викладачі кафедри та навчально-допоміжний персонал.Нинішній склад кафедри

даньків йосипю ужну.jpg


ЙОСИП ЯКИМОВИЧ ДАНЬКІВ,

к.е.н., професор, завідувач кафедри обліку та аудиту
Народився 4 лютого 1946 року селі Берлин Бродівського району Львівської області в сільській сім’ї.  Закінчив у 1964 році Тернопільський кооперативний технікум, а в 1970 році з відзнакою – економічний факультет Ужгородського державного університету. З вересня 1970 року почав працювати на економічному факультеті рідного університету, а з квітня 1994 року став  завідувачем  кафедри обліку і аудиту. За його участі підготовлено понад 3 тисячі фахівців з обліку та аудиту для потреб народного господарства.

У січні 1987 року захистив кандидатську дисертацію на тему: ”Оперативний економічний аналіз виробничої діяльності (на прикладі виробничих лісозаготівельних об’єднань Міністерства лісової і деревообробної промисловості) ”. 22 лютого 2007 року колегія Міністерства освіти та науки України присвоїла йому вчене звання професора кафедри обліку та аудиту.

Йосип Якимович читає лекції з бухгалтерського обліку, методики викладання бухгалтерського обліку, історії бухгалтерського обліку та з судової бухгалтерії. Як висококваліфікований фахівець і педагог активно займається науковою та навчально-методичною роботою: є автором 102 наукових публікацій, 56 навчально-методичних розробок, співавтором двох монографій з проблем обліку і аудиту, підручника “Бухгалтерський облік ” з грифом “Затверджено Міністерством освіти і науки України” та десяти навчальних посібників, з них – шістьох з грифом “Рекомендовано Міністерством освіти і науки України”, за участь яких в загальноуніверситетських конкурсах на кращий підручник та навчальний посібник щорічно пртягом 2004-2009 рр. займав призові місця. Брав участь у конкурсі на звання Містер Баланс і у 2001 році виграв його.

Й.Я.Даньків визнаний Містером баланс –кафедра. Його кредо: головні якості, які потрібно виховати у студентів – майбутніх бухгалтерів: професійність, чесність, дисциплінованість і вміння прогнозувати ситуацію.

Для організації навчання студентів у жовтні 2007 року  ним відкрито веб-сторінку кафедри обліку і аудиту з навчально-методичним забезпеченням з метою організації навчання за вимогами Болонського процесу у мережі Інтернет: http://www.uzhhorod.com/koa. Очолювана ним кафедра є однією з кращих щодо методичного забезпечення навчального процесу в університеті.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал