До 30 –річчя утворення кафедри обліку та аудиту двнз “Ужгородський національний університет”Сторінка2/10
Дата конвертації08.01.2017
Розмір1.84 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10

Гімн кафедри обліку та аудиту ДВНЗ «УжНУ":

Дебет-Кредит пам’ятай

Облік, як та пісня

Грай, музико, грай.

Звітність, звітність на душі

Забирай, що хочеш, тільки залиши

Один прибуток по статті,

Один податок навесні

Одну програму, щоб проводила сама,

Багато грошей для життя,

Дериватив до забуття

І Україну, бо в нас іншої нема.

Дебет-кредит тим зводи,

Бо звіт не зійдеться

І підуть борги.

Крапля бажання не залл’є

Наливай, декане, бо у нас ще є

Один прибуток по статті,

Один податок навесні

Одна програма, щоб проводила сама,

Багато грошей для життя,

Дериватив до забуттяІ Україну, бо в нас іншої нема.

Кафедра обліку й аудиту стала основним джерелом поповнення аудиторських служб випускниками, які в подальшому стали сертифікованими аудиторами і створювали свої фірми. Прикладом цього є старший викладач кафедри Вікторія Євгеніївна Слюсаренко, наша випускниця, яка отримала сертифікат аудитора і вдало поєднує практичну, викладацьку і наукову роботу.

Завідувач кафедри Й.Я.Даньків докладав немало зусиль для подальшої комп’ютеризації навчального процесу. Так, у 1996/1997 навчальному році придбані сучасні технічні засоби для кафедри: комп’ютери, сканер, кодоскоп, ксерокс, що дало можливість ввести посаду завідуючого лабораторією, на яку і було прийнято М.І. Повхана. Придбання сучасних технічних засобів дозволило поліпшити методичне забезпечення навчального процесу і підвищити якість підготовки фахівців у галузі бухгалтерського обліку. Можливість використання кодоскопу для читання лекцій надихнуло доцентів Й.Я. Даньківа і

Г.М. Ножову розробити комплекс навчальних слайдів з усіх тем курсів Економічний аналіз“, “Основи бухгалтерського обліку“, “Бухгалтерський облік“, “Облік у зарубіжних країнах“, “Теорія бухгалтерського обліку“ та “Судово-бухгалтерська експертиза“. Проводилась значна робота із забезпечення практичних занять з курсу “Бухгалтерський облік“ бланками первинних документів та облікових регістрів. Більшість дипломних робіт містила в собі розділ: “Використання економіко-математичних методів і обчислювальної техніки в автоматизації функцій управління підприємств і організацій“. Головна увага приділялась механізації і автоматизації бухгалтерського обліку. У 1998 році продовжувалось оснащення кафедри більш сучасними технічними засобами з лазерним принтером 6L з підключенням модемного, факсованого та електронно-поштового зв’язку і до систем Інтернет, що дало можливість суттєво прискорити видання методичних розробок та оперативно одержувати інформацію для правового забезпечення навчального процесу.

Починаючи з 1998/1999 навчального року, підготовка фахівців з обліку і аудиту здійснюється за такими кваліфікаційними рівнями: бакалавр - 06.050100; спеціаліст -7.050106.

На 1999/2000 навчальний рік затверджений ректором і погоджений у Міністерстві освіти й науки України навчальний план з підготовки магістрів. Готовність кафедри для випуску магістрів була підтверджена наслідками атестації спеціальності “Облік і аудит“, що була проведена Інспекцією закладів освіти України у травні-червні 1999 року.

У 1999 році була розроблена і затверджена «Концепція та перспективи розвитку спеціальності “Облік і аудит“».

Кафедра завжди підтримувала і дотепер підтримує добрі зв’язки з підприємствами

м. Ужгорода та інших міст Закарпатської області. Особлива подяка керівникам ВАТ “Геліос“ В.Ф. Вовканичу, ЗАТ “Ужгородська швейна фабрика“ М.М. Каламуняк, ВАТ “Ужгородська взуттєва фабрика“ В.А.Товмасяну, ВАТ “Патент“ І.І.Ключевському та їх головним бухгалтерам і колективам бухгалтерій за надання можливості нашим студентам проходити виробничу і переддипломну практику, на матеріалах яких виконувались більшість дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів і магістрів, а аспіранти на базі цих підприємств проводили дисертаційні дослідження, результати яких і впроваджувались у виробничо-обліковому процесі як на підприємствах, так і в навчальному.

Найбільша кількість студентів користуються матеріалами для своїх наукових досліджень ЗАТ “Ужгородська швейна фабрика“ (головний бухгалтер М.М.Пожо-випускниця кафедри обліку і аудиту). З цим підприємством у кафедри особливі стосунки. Як кажуть у народі, це наша “паличка-виручалочка“.

Вперше з 1999/2000 навчального року розпочато підготовку магістрів. Керівництво дипломними роботами магістрів було доручено тільки кандидатам наук, зокрема доцентам Й.Я.Даньківу, Г.М.Ножовій, Ш.Ш.Лещо, Н.М.Ценклер.

doc_lesctho_sandor_konsulaciya_dyplom_rob_masg

Доцент Ш.Ш. Лещо надає консультацію з написання дипломної роботи магістра.У 2000 році здійснено перший випуск семи магістрів: Бобрик Наталія (науковий керівник доцент Г.М.Ножова), Дочинець Оксана (науковий керівник доцент Н.І.Ценклер), Каленська Ольга (науковий керівник доцент Н.І. Ценклер), Крес Андрій (науковий керівник доцент Ш.Ш. Лещо), Політило Ольга (науковий керівник доцент Ш.Ш. Лещо), Попп Марина (науковий керівник доцент Й.Я. Даньків), Чуса Мирослава (науковий керівник

доцент Г.М. Ножова). Всі вони отримали рекомендації до вступу в аспірантуру. На жаль, цією можливістю ніхто з них не скористався. Випуск магістрів з року в рік збільшується. Якщо до 2003 р. їх випускалось 7-8, то з 2004 р. щорічно 15-20 тільки денної форми навчання. У 2006 році був здійснений перший випуск магістрів без відриву від виробництва і за 2006-2011 р. було видано 111 дипломів магістрів з обліку й аудиту.

Професура економічного факультету вітає випускників - магістрів без відриву від виробництва першого випуску: pislya_vruchenya_dyplomiv_2006-profesory_ef_uznu

Зліва направо:

професор І.М. Мешко, доцент Й.Й. Лечига, професор М.І. Пітюлич, член- кореспондент НАН України, професор, декан економічного факультету

В.П. Мікловда, професори: М.М Бойко, М.Ю.Рущак, Й.Я.Даньків
Багато зусиль докладає завідувач кафедри Й.Я.Даньків щодо поповнення кафедри новим поколінням викладачів. Основним джерелом такого поповнення є випускники кафедри, до кандидатур яких приглядаються протягом всього терміну їх навчання.

Так, кафедра майже щорічно поповнювалась випускниками, які закінчили наш навчальний заклад: В.М. Вакаров (спеціаліст випуску денної форми навчання 1994 р.), С.М. Клочок, В.В. Опіярі, Т.М. Мигалина (спеціалісти випуску денної форми навчання 1997 р.),

О.О. Доктор (спеціаліст випуску денної форми навчання 1998 р.), В.О. Ганусич (магістр випуску денної форми навчання 2001 р.), Т.М.Чорнак, Р.С.Шулла, О.З.Піцур (магістри випуску денної форми навчання 2002 р.) поповнили кафедру спочатку на умовах сумісництва, в подальшому увійшли в штат кафедри на постійній основі.

В 2003 році уже досвідченим викладачем прийшла працювати Г.С.Кесарчук (випускниця заочної форми навчання 1998 р.), а Б.В.Книшева (випускниця кафедри 1997 р.) з посади ст. лаборанта кафедри перейшла на викладацьку роботу.

Т.П.Поторій (магістр випуску денної форми навчання 2003 р.), А.О. Шуліко (магістр випуску денної форми навчання 2004 р.), О.Ю. Шоляк (магістр випуску денної форми навчання 2005 р.), Я.В. Шеверя та С.Ю. Бушко (магістри випуску денної форми навчання 2006 р.) поповнили склад кафедри – хто на постійній основі, а хто за сумісництвом.

Станом на 1 вересня 2005 року основний кістяк кафедри обліку і аудиту завдяки старанням професора Даньківа Й.Я. був сформований.

Кафедра обліку і аудиту взірця 2005 року:universytet

Перший ряд: Н.П. Русин, Г.Г. Штулер,

Г.М. Ножова, Й.Я. Даньків, Г.С.Кесарчук, Й.П.Тимко, Л.Б.Яцко, О.В.Мошак, А.О.Шуліко

Другий ряд: Т.В.Чорнак, О.З.Піцур, В.М.Вакаров , В.О.Ганусич , В.Є.Слюсаренко , Т.П.Поторій, О.Ю.Шоляк, Б.В.Пономарьова ,

О.О.ДокторЗа ці роки кафедра досягла значних успіхів у науковій та навчальній роботі. Викладачами кафедри забезпечені суттєві зміни у змісті викладання дисциплін бухгалтерського обліку, економічного, фінансового та стратегічного аналізу, ревізії і контролю, аудиту. Розроблено ґрунтовне методичне забезпечення навчального процесу з дисциплін кафедри. Розроблені ситуаційні завдання, тести з окремих дисциплін і тем. Кафедра обліку і аудиту неодноразово визнавалась кращою серед кафедр економічного факультету з методичного забезпечення.

Поєднують практичну і викладацьку роботу ст. викладач О.О.Доктор, викладачі О.З.Піцур, І.С.Заяць, М.Ю.Боднар.

На кафедрі в різні періоди часу нетривалий період активно працювали за сумісництвом також Тарас Михайлович Триндяк, Віктор Федорович Яцко, Володимир Михайлович Решетар, Ганна Іванівна Силкіна, Тетяна Теодорівна Чорнак, Петро Іванович Харевич,, Рената Олександрівна Сірей. Лаборанти – Ірина Іванівна Добовці, Ганна Гордіївна Штулер, Беатриса Василівна Книшева. Г.Г.Штулер і Б.В.Книшева згодом перейшли на викладацьку роботу в штат кафедри на постійній основі і активно займаються науковою, науково-методичною, педагогічною та виховною роботою.

Не всі залишились на викладацькій ниві. Попрацювавши деякий період, на практичні роботи перейшли Т.М.Мигалина – нині директор міжнародної громадської організації ”Неємія”, С.М.Клочок - провідний фахівець Ощадбанку, В.В.Опіярі - талановитий та успішний підприємець.
НАУКОВО-МЕТОДИЧНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ

Професорсько-викладацький склад кафедри забезпечує підготовку спеціалістів денної і заочної форм навчання, а також на факультеті післядипломної освіти (ФПО).

Випуск здійснюється за такими освітньо-кваліфікаційними рівнями:

1.Бакалавр з обліку і аудиту, спец.6.030509, термін навчання на денному відділенні – 4 роки, заочному – 5 років;

2.Спеціаліст з обліку і аудиту, спец.7.03050901, термін навчання на денному відділенні – 5 років, на заочному – 6 років; на ФПО – 2 роки.

3.Магістр з обліку і аудиту, спец.8.03050901, термін навчання на денному відділенні – 5 років, на заочному – 6 років.Підготовка складається з двох блоків: фундаментальна економічна підготовка, що дозволяє отримати обширні знання в області економіки на макро-і мікро рівні. Другий блок – це фахові дисципліни, що дозволяють студентам швидко адаптуватися до реальної професійної діяльності.
Перелік дисциплін, викладання яких забезпечує кафедра:

За напрямом підготовки «Облік і аудит» за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

1.Бакалавр, 6.030509:

1.1.Університетська освіта

1.2.Бухгалтерський облік

1.3.Організація і методика економічного аналізу

1.4.Фінансовий облік І

1.5.Фінансовий облік 2

1.6.Аудит

1.7. Облік у рекреаційно-туристичній діяльності

1.8.Бухгалтерський облік у галузях економіки

1.9.Облік у малому бізнесі

1.10.Облік у зарубіжних країнах

1.11.Організація і методика аудиту

1.12. Управлінський облік

1.13.Інформаційні системи і технології в обліку

1.14.Облік у казначействі

1.15.Облік в бюджетних установах

1.16.Внутрішньогосподарський контроль

1.17.Контроль і ревізія

1.18.Податковий облік і звітність

1.19.Облікова політика підприємства

2.Спеціаліст, 7.03050901:

2.1.Історія бухгалтерського обліку

2.2.Фінансовий аналіз

2.3.Звітність підприємства

2.4.Управління інформаційними системами в аналізі і аудиті

2.5.Облік в рекреаційно-туристичній діяльності (для студентів заочної форми навчання)

2.6.Стандартизація обліку й аудиту

2.7.Облік векселів

2.8.Організація обліку

2.9. Облік у казначействі

2.10.Облік зовнішньоекономічної діяльності

2.11 Моделі і методи прийняття управлінських рішень в аналізі і аудиті

2.12.Судова-бухгалтерська експертиза

3.Магістр, 8.03050901:

3.1. Історія бухгалтерського обліку

3.2.Методика викладання облікових дисциплін

3.4. Звітність підприємства

3.5. Управління інформаційними системами в аналізі і аудиті

3.6. Стандартизація обліку й аудиту

3.7. Організація обліку

3.8. Судова-бухгалтерська експертиза

Кафедра забезпечує викладання дисциплін для студентів економічного факультету університету за напрямами:

Фінанси: бухгалтерський облік; економічний аналіз; фінансовий аналіз; аудит,

Економіка підприємства: бухгалтерський облік; економічний аналіз; аудит,

Банківська справа: бухгалтерський облік; економічний аналіз; аудит,

На інших факультетах університету:

Юридичний:судова бухгалтерія.

Математичний:теорія бухгалтерського обліку.

4.Факультет післядипломної освіти за напрямами:

Облік і аудит: Фінансовий аналіз; Звітність підприємства; Управління інформаційними системами в аналізі і аудиті; Облік у зарубіжних країнах; Організація і методика аудиту; Управлінський облік; Організація обліку; Інформаційні системи і технології в обліку; Бухгалтерський облік; Облік зовнішньоекономічної діяльності; Моделі і методи прийняття управлінських рішень в аналізі і аудиті.

Фінанси: бухгалтерський облік; економічний аналіз, аудит, фінансовий аналіз.

Економіка підприємства: бухгалтерський облік; економічний аналіз, аудит.

Банківська справа: бухгалтерський облік; економічний аналіз, аудит.

Правознавство: судова бухгалтерія.

Підручники та навчально-методичні комплекси

Однією з головних завдань колективу кафедри є забезпечення навчального процесу навчально-методичними посібниками, підручниками та комплексами завдань для практичних занять і виконання індивідуальних аудиторних та домашніх робіт, варіантів контрольних робіт для студентів-заочників, а з впровадженням у навчальний процес Болонської системи навчання за кредитно-модульною системою – варіантів модульних та

підсумкових завдань. Перелік методичних розробок минулих років наведені у додатку книги (див.дод.1).
Щорічно оновлюється тематика рефератів, курсових, дипломних робіт бакалаврів, спеціалістів та магістрів. За підсумками конкурсу УжНУ на кращий навчальний посібник за 2006 рік першу премію отримали професори Й.Я. Даньків і М.Я. Остапюк за видання навчального посібника “Стандартизація обліку і аудиту“.

Зав. кафедри Й.Я.Даньків разом з професором М.Я.Остапюком завершують підготовку підручника “Бухгалтерський облік (загальна теорія) “, загальним обсягом понад 40 др.арк., який планується видати до кінця 2011/2012 н.р.

Ножова Г.М. бере участь у підготовці навчального посібника з грифом МОНУ “Економіка праці та соціально-трудові відносини“, який планується видати в першому кварталі 2012 року.

Колектив кафедри обліку та аудиту вважає одним з головних завдань щодо навчально-методичного забезпечення навчального процесу здійснення конкретних заходів щодо приєднання до Болонського процесу, перш за все на основі впровадження дистанційного навчання. Кафедра повністю завершила створення навчально-методичних комплексів (НМК) з усіх навчальних дисциплін кафедри.

Для повноцінного забезпечення навчального процесу кафедра має проектори, дидактичні матеріали, в яких відображаються найбільш ситуаційні приклади та завдання, що сприяє залученню студентів до більш активної праці під час лекцій, семінарських і практичних занять. Кафедра поповнилась комплектом мультимедійного устаткування (мультимедійний проектор, EPSON EB-X47, NETBOOK LENOVO S10-2). Під час проведення практичних занять здійснюється моделювання проблемних ситуацій та проведення ділових ігор з бухгалтерського обліку, економічного аналізу, ревізії і контролю, аудиту. Протягом 2009-2011 років кожен з викладачів кафедри займався розробкою та оновленням навчально-методичних комплексів з кожної навчальної дисципліни.

Підвищенню якості підготовки фахівців сприяє те, що колектив кафедри значну увагу приділяє покращенню навчальної та навчально-методичної роботи. Зокрема, для підготовки студентів, що навчаються без відриву від виробництва, використовуються навчальна бухгалтерія (спеціалізована аудиторія №54) з використанням пакету прикладних бухгалтерських програм для проведення лабораторних і практичних занять, широко використовується мережа Internet.

З цією метою у листопаді 2007 року на кафедрі обліку та аудиту створена поки що єдина на економічному факультеті університету своя веб-сторінка www.uzhhorod.com/koa, до якої завантажена інформація про таке:

Загальна інформація про кафедру обліку та аудиту;Персонал кафедри;

Перший завідувач кафедри;

Завідувач кафедри;

Перелік нормативних дисциплін;

Перелік дисциплін за вибором студентів та кафедри;

Рекомендації з кредитно-модульної системи оцінювання знань студентів.

Навчально-методичне забезпечення (вхід з введенням логіну та паролю):1.ДЕК-2011;

2.Тематика курсових робіт на 2011-2012 н.р. та рекомендації щодо їх виконання;

3.Тести для самоконтролю;

4. Взірці модульних робіт;

5.Програми практик студентів;

6.Навчально-методичні комплекси і методичні рекомендації;7.Підручники і навчальні посібники;

8.Навчальні плани усіх спеціальностей денної та заочної форм навчання;

9. Корисні Web-сайти;

10.Зв'язок з нами.

Практично всі студенти денної та заочної форм навчання, а також факультету післядипломної освіти постійно відвідують веб-сторінку кафедри. Протягом 2009-2011 років її відвідало біля 9 тисяч осіб.
Підвищення кваліфікації професорсько-викладацького складу кафедри

Недостатньо ще знати, потрібно також застосовувати, недостатньо ще бажати, потрібно також робити.Й.В.Гете
Розвиток кафедри обліку та аудиту відбувається відповідно до сучасної стратегії держави, спрямованої на подальше удосконалення національної системи вищої освіти, адаптацію її до соціально-орієнтованої економіки, інтеграцію у європейське і світове товариство, що знайшли відображення у Програмі розвитку Ужгородського національного університету на 2010-2011 роки.

Робота викладача не легка. Треба не тільки володіти певним багажем знань, а бути і науковцем, і вихователем, і самому постійно вчитися. “За те, чим варто володіти,- писав Джон Берроу, завжди треба платити, а ця плата – праця, терпіння, любов і самопожертва“.

Сприяла успішному становленню кафедри і викладачів як висококваліфікованих фахівців можливість підвищувати свою кваліфікацію за різними формами: стажування, курси підвищення кваліфікації, обмін досвідом тощо.

Викладачі кафедри систематично проходять підвищення кваліфікації шляхом стажування на виробничих підприємствах та вищих навчальних закладах як України, та і за кордоном. Ця традиція започаткувалась ще у 90-х роках минулого століття – це той період, коли здійснювалося реформування бухгалтерського обліку і фінансової звітності в Україні відповідно до міжнародних стандартів.

Так, завідувач кафедри Й.Я Даньків у жовтні 1997-го, квітні 2000-го та травні 2001 років проходив короткотермінове підвищення кваліфікації в Лютонському університеті, у квітні 1998 року – у Київському національному економічному університеті.

Доцент Г.М. Ножова - у Фінансовій академії при уряді Російської Федерації

(м. Москва) у лютому 1998 року з проблем переходу бухгалтерського обліку на міжнародні стандарти та у 2005 році у Київському торговельно-економічному університеті з питань удосконалення навчального процесу у вузах та проходження виробничих практик студентів-випускників.

Доцент Н.І. Ценклер з жовтня 1997 року по жовтень 2000 р. навчалась у докторантурі при Київському національному університеті ім. Вадима Гетьмана, досліджуючи тему Методи і методика внутрішньогосподарського обліку“.

Викладач Т.М.Мигалина проходила підвищення кваліфікації в Тюланському університеті (Новий Орлеан) у США в 1997 році і в 1999 році в Лютонському університеті (Великобританія) з питань міжнародного бухгалтерського обліку, а в 2000 році закінчила курси післядипломної підготовки в Київському національному економічному університеті.

В.М.Вакаров у 2000 році проходив стажування у Київському національному економічному університеті, у 2009 році підвищував кваліфікацію на факультеті післядипломної освіти в Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана.

У 1999-2000 р.р. доцент Й.Я.Даньків, ст. викладач Й.П.Тимко , доцент Г.М.Ножова,

ст. викладач Т.М.Мигалина, аспірант В.В.Сержанов взяли участь у виконанні навчальної програми з бухгалтерського обліку за міжнародними стандартами, що координується Центрально-Коннектикутським університетом США за рахунок гранту «Євразія».

С.М.Клочок підвищував кваліфікацію у Київському національному економічному університеті в 1998 році та Тернопільській академії народного господарства у 1999 році.

В.В.Опіярі підвищення кваліфікації проходив у Київському національному економічному університеті в 1998 році та Тернопільському державному економічному університеті у 1999 році.

У 2009 ст. викладач Б.В.Книшева підвищувала кваліфікацію на факультеті післядипломної освіти у Київському національному економічному університеті ім. Вадима Гетьмана.

Ст. викладач В.Є.Слюсаренко пройшла стажування на кафедрі обліку та аудиту Київського національного університету ім. Тараса Шевченка у 2010 році.

На кафедрі реалізується затверджений деканом економічного факультету професором В.П.Мікловдою план підвищення кваліфікації до 2013 року, згідно з яким викладачі продовжують працювати над підвищенням викладацької майстерності (див. додаток 4).

Викладачі кафедри і самі надають навчальну та навчально-методичну допомогу іншим вузам. Так, Й.Я.Даньків, Г.М.Ножова, О.О.Доктор читали цикл лекцій з різних економічних дисциплін у філії Московського інституту підприємництва і права, м. Прага (Чехія), Карпатському інституті підприємництва, м. Хуст Закарпатської області, Мукачівському державному університеті, Закарпатському державному університеті та інших закладах.Послугами кафедри користуються не тільки студенти економічного факультету, а й юридичного, біологічного, математичного і факультету міжнародних відносин Ужгородського національного університету.

Станом на 01 вересня 2011 року чисельність працівників кафедри становить 22 особи, з них: завідувач кафедри, професор -1, професори - 3, доценти - 5, ст. викладачі - 8 та викладачі - 5.

Важливу роль в організації і забезпеченні навчального процесу відіграє навчально-допоміжний персонал: завідувачі лабораторії, старші лаборанти, лаборанти та методисти.

Сьогодні на кафедрі працюють: Михайло Іванович Повхан, Богдана Валеріївна Паюнк, Ірина Ігорівна Левдар, Надія Володимирівна Булеца. На час відпустки за доглядом дитини Б.В.Паюнк протягом 6 років (2005-2011 рр.) сумлінно виконувала обов’язки ст. лаборанта кафедри Ольга Вікторівна Мошак. Протягом 4-х років (2007-2011 рр.) успішно працювала лаборантом кафедри Тетяна Павлівна Перестрибова.

Кафедра має свою бібліотеку, яка сформована з підручників, навчальних і практичних посібників, монографій, навчально-методичних видань викладачів кафедри, а також з підручників, монографій і посібників, подарованих іншими навчальними закладами та авторами книг, за що кафедра їм дуже вдячна.

Викладачі кафедри постійно беруть участь у проведенні семінарів з проблем організації бухгалтерського обліку, у зв’язку з переходом на нові Положенння (стандарти) бухгалтерського обліку та план рахунків, зокрема з питань: оцінки фінансового стану підприємства в умовах ринкової економіки, наукової організації праці в бухгалтерії, з проблем формування облікової політики підприємства, самі проводили і проводять відповідні семінари. Так, з метою надання допомоги з переходу на нові стандарти обліку на кафедрі було створено підприємство “Успіх”, в якому активно працювали Й.Я.Даньків, Н.Ю.Кубіній, Й.П.Тимко, Н.І.Ценклер, Т.І.Ткаченко, Ш.Ш.Лещо. Підприємство функціонувало з 1992 по 2005 рік. Відомий в Закарпатській області аудитор Наталія Юріївна Якима, за фахом історик, отримала першу освіту з бухгалтерського обліку саме тут.

Бізнес-центром економічного факультету УжНУ проведено курси з вивчення нової фінансової звітності, програма яких була розроблена доцентом Н.Ю Кубіній. На курсах викладали доценти – Й.Я.Даньків і Г.М.Ножова, викладач Т.О.Ткаченко

У семінарі Асоціації розвитку малого бізнесу та новацій Ужгород ХХІ ст., який проводило Закарпатське обласне правління НТТ, Спілка наукових та інженерних об’єднань України 17 серпня 2000 р. , активну участь взяла доцент Г.М.Ножова. Нею було розроблено і роздано всім учасникам перший посібник з фінансового аналізу на основі нової фінансової звітності. Цей посібник користувався великим попитом. Нею також було проведено тижневий семінар з працівниками обліково-аналітичних служб Ужгородського відділення Львівської залізниці з питань особливостей переходу бухгалтерського обліку на нові Положення (стандарти) на залізничному транспорті.

Зав. кафедри Й.Я.Даньків проводив вивчення міжнародних стандартів обліку та звітності з фахівцями заводу «Єврокар» у листопаді 2006 року.

Ще в грудні 1987 року в газеті “Радянський студент ” Іван Михайлович Мешко підкреслював, що з ініціативи керівництва факультету ректорат порушив клопотання перед Мінвузом України про створення при економічному факультеті відділення або факультету підвищення кваліфікації керівників економічних служб області, і в першу чергу головних бухгалтерів, їх заступників. І тільки у 1999 році цей задум було втілено в життя. При університеті відкрився факультет післядипломної освіти, де фахівці, які вже мають вищу освіту з різних спеціальностей, мають можливість отримати другу спеціальність, в тому числі з обліку і аудиту. У 2002 році перші випускники (а їх було всього вісім) здобули другу вищу освіту з фаху “Облік і аудит“ і працюють головними бухгалтерами або провідними спеціалістами в різних галузях економіки.

Усього випуск фахівців з обліку і аудиту на економічному факультеті УжНУ за 1970-2011 роки становить:

за заочною формою навчання: спеціалістів – 2433 особи; магістрів 111 осіб;

за денною формою навчання: спеціалістів 369 осіб; магістрів 152 особи;

за вечірньою формою навчання: спеціалістів 363 особи.

Всього за всіма формами навчання дипломи одержало 3428 осіб, в тому числі: спеціалістів 3165 осіб, магістрів – 263 особи.

У 2010-2011 н.р. за спеціальністю облік і аудит навчалось 345 студентів, у тому числі за денною формою навчання – 192 студенти, з них за програмою підготовки магістрів – 18, за заочною формою навчання магістрів 20. На факультеті післядипломної освіти навчався 31 слухач за програмою підготовки спеціаліста.

Становленню і формуванню кафедри обліку і аудиту значну увагу приділяв і приділяє сьогодні декан економічного факультету, член-кореспондент НАН України, доктор економічних наук, професор, заслужений працівник освіти України, лауреат Державної премії в галузі науки і техніки, заслужений професор Ужгородського національного університету Василь Петрович Мікловда. Його підтримку відчувають всі члени кафедри, чого б це не стосувалось: наукової, виробничої чи особистої справи. Йому зобов’язані тим, що на кафедрі і загалом на економічному факультеті панує здоровий моральний клімат і відчуття рідного дому.

Не можна не відзначити ту велику роботу, яку проводять викладачі всіх кафедр нашого та інших факультетів із забезпечення якісної підготовки фахівців з обліку і аудиту, зокрема кафедри: економічної теорії, особисто її завідувач, професор, доктор економічних наук, академік Академії економічних наук Михайло Іванович Пітюлич, доцент кафедри Віктор Андрійович Шинкар; зав. кафедри кібернетики та прикладної математики – к.ф.-м.наук, доцент Микола Миколайович Маляр та доценти тієї ж кафедри Федір Елимирович Гече, Володимир Володимирович Ніколенко, Михайло Михайлович Повідайчик та викладачі інших кафедр нашого університету.
НАУКОВІ ЗДОБУТКИ КАФЕДРИ

З перших років існування кафедри обліку і аудиту невід’ємною частиною діяльності її викладачів була і є науково-дослідна робота. Колектив кафедри бере участь у виконанні наукових тем, результати яких відображені у навчальних посібниках, монографіях, підручниках, наукових статтях. Перелік наукових здобутків кафедри наведено у додатках 2,3,5 і 6.Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал