До 2016/2017 навчального рокуСторінка4/6
Дата конвертації08.01.2017
Розмір1.13 Mb.
ТипПерелік навчальних програм
1   2   3   4   5   6Орієнтовне календарно-тематичне планування

занять факультативного курсу

Слов’янська міфологія у творчому доробку українського письменства”п/п


Тема

Кількість годин


Форма проведення навчального заняття

1

2

3

4

5

6

1

Вступ. Міфологія і література.

1

Розділ 1. З історії міфології.

2


2

Невичерпне і вічне джерело античної міфології.

1

Лекція.3

Скарби слов’янської міфології, підняті з глибин століть

1

Лекція.


Розділ2. Використання слов’янської міфології в усній народній творчості.

4


4

Календарно-обрядові дійства зимового циклу.

1
Виступи учнів
5

Календарно-обрядові дійства весняного циклу.

1
Виступи учнів
6

Календарно-обрядові дійства літнього циклу.

1

Лекція.7

Календарно-обрядові дійства осіннього циклу.

1Дослідження.
Розділ 3.Герої слов’янської міфології на сторінка прадавньої та давньої літератури

6


8

“Велесова книга” – найдавніша пам’ятка праслов’ян. Велес – привів світ у рух, бог усього живого.

2Читання і дослідження тексту

9

“Велесова книга” – найдавніша пам’ятка праслов’ян. Ідея єдиного бога. Сліди імені Велеса в топоніміці слов’янських земель на південь по Дунаю.

10

Світ слов’янської міфології на сторінках поеми “Слово о полку Ігоревім”.

1

Цитування тексту.11

Боян – міфічний поет-співак давніх слов’ян, Дажбог – бог Сонця, син Сварога.

1
Виступи учнів
12

Карна – богиня суму, Стрибог – бог неба і Всесвіту.

1
Виступи учнів
13

Символічно-міфологічне змалювання Руської землі.

1Дослідження тексту
Розділ 4. Язичницькі боги, духи, священні і чарівні рослини, птахи і звірі у творах письменників нової літератури.

13


14

Таємничі поетичні перекази у поемі Т. Г. Шевченка “Причинна”.

1
Переказ уривків.
15

Греко-римський мотив балади “Тополя” Т.Г. Шевченка. Міфи східних слов’ян про появу тополі.

1

Лекція.16

Балада Т. Г. Шевченка “Утоплена”. Образ русалки-матері.

1Цитування тексту.

17

Балада Т. Г. Шевченка “Лілея”. Русалки, водяниці.

1

Складання міфологічного довідника18

“ Лісова пісня” Лесі Українки – “химерний Олімп народної міфології”.

1

Лекція.19

Лісове царство – Мавка, Лісовик, Водяник. Порівняльний аналіз українського міфобачення істот та західних і південних слов’ян.

1Цитування тексту.

20

Перелесник, Русалка Водяна, Той, що греблі рве, Русалка Польова. Літературні та міфічні образи.

1
Виступи учнів
21

Той, що в скалі сидить, Пропасниця, Потерчата ,Злидні. Літературні та міфічні образи.

1

Складання міфологічного довідничка22

Реальне і фантастичне у повісті М. Коцюбинського “Тіні забутих предків”.

1

Лекція.23

Міфологічні істоти: відьма, душа, чорт, чугайстер. Повість Михайла Коцюбинського “Тіні забутих предків”.

1
Складання кросворду
24

Збірка Б.- І. Антонича “Три перстені”. Розшифрування назви збірки.

1

Повідомлення.25

Міфологічна основа “Книги Лева” і “Зеленої Євангелії”

1
Виступи учнів.
26

Вірш “Різдво” – поєднання християнської та язичницької традицій.

1Дослідження вірша.
Розділ 5. Мандрівка сторінками творів письменників рідного краю.

5


27

“Сім мелодій творчості” Андрія Гудими. Міфологічні істоти на сторінках поезій.

1

Огляд творчості поета28

Герої слов’янської міфології на сторінках поезій Ніни Опанасенко.

1
Виступи учнів
29

Поезія Петра Розвозчика “Вустами віків”.

1Дослідження поезії

30

Святовид, Чур, Мокоша, Юний Божич – герої збірок Петра Розвозчика.

1
Цитування поезій.
31

Збірка Петра Розвозчика “Земля Світовида”

1

Складання міфологічного словничка32

Практичні підсумкові заняття. Захист дослідницьких робіт, наукових проектів, рефератів.

33

Складання та розв’язування кросвордів, ребусів, сканвордів.

2
Виступи учнів.
34

Підсумковий урок. Захист творчих учнівських проектів з використанням ІКТ.

1
Виступи учнів

Література

 1. Українська література: Програми для загальноосвітніх навчальних закладів. 5–12 класи. – К.: Перун, 2005. – 242 с.

 2. Аничков Е. В. Язычество и древняя Русь, СПБ, 1914.

 3. Баландин Р. К. Сто великих богов. – М., 2002.

 4. Возняк М. Українська міфологічна легенда. – Львів, 1992.

 5. Войтович В. Міфи та легенди давньої України. – Тернопіль: Навчальна книга – Богдан, 2005.

 6. Головацький Я. Ф. Виклади давньослов’янських легенд, або міфологія. – К.: Довіра, 1991.

 7. Давидюк В. Українські перекази. – К.: Абрис, 1993.

 8. Знойко О. П. Міфи київської землі та події старовини. – К., 1989.

 9. Золоті міфи та легенди народів світу. – Донецьк: ТОВ ВФК “БАО”, - 2006.

 10. Іванченко М. Дивосвіт прадавніх слов’ян. – К., 1991.

 11. Іларіон. Дохристиянські вірування українського народу: історично-релігійна монографія. – К., 1992.

 12. Коринфский А. Народная Русь: сказания, поверия, обычаи и пословицы русского народа. – М.: Белый город, 2006. 592 с.: ил.

 13. Костомаров М. Слов’янська міфологія. – К., 1994.

 14. Митрополит Іларіон. Дохристиянське вірування українського народу. – К., 1992.

 15. Нечуй-Левицький І. С. Світогляд українського народу. – К., 1992.

 16. Нікітіна І. П. Міфологія Стародавнього світу. Дидактичні матеріали. – Х.: Основа, 2004.

 17. Опанасенко Н. Б. О четвертій над ранок. Поезії. – Біла Церква: Буква, 2004.

 18. Плачинда С. Словник давньоукраїнської міфології. – К., 1993.

 19. Підлісна Г. Н. Світ античної літератури. – К.: Наукова думка, 1981.

 20. Розвозчик Петро. Коні волі. Київ: Спілка письменників України, 1996.

 21. Розвозчик Петро. Земля Світовида. Поезії. – Біла Церква: Буква, 2004.

 22. Словарь античности. – М., 1989.

 23. Слов’янський світ. Ілюстрований словник-довідник міфологічних уявлень, вірувань, обрядів, легенд та їхніх відлунь у фольклорі і пізніших звичаях українців, братів-слов’ян та інших народів / Упорядник Кононенко О.А. – К.: Асоціація ділового співробітництва «Український міжнародний культурний центр», 2008. – 784 ст., іл.

 24. Слоньовська О. В. Конспекти уроків з української літератури. Нове прочитання творів 9 клас. – К.: Рідна мова, 2000.

 25. Супруненко В. П. Народини. – Запоріжжя: МП Берегиня, 1993.

 26. Сущенко І. Дебати в школі. Як навчити учнів аргументації та публічного мовлення?: Посібник для вчителів. – Тернопіль: Видавництво Астон, 2006.

 27. Технологія розробки навчальної програми: Методичні рекомендації // Бібліотека педагога-новатора. Випуск 1 / Укладач Л.В.Кабан. – Біла Церква: КОІПОПК, 2008. – 48 с.

 28. Українська душа. – К., “Фенікс”, 1992.

 29. Українські народні пісні. – Київ: Музична Україна, 1984.

 30. Федоренко В. Методичні рекомендації щодо викладання української літератури у 2007 – 2008 навчальному році // Бібліотечка “Дивослова”. – 2007. - № 8 – 9.

 31. Чубатий М. Історія християнства на Русі – Україні. – Рим, 1965.

ЗОРОВА ПОЕЗІЯ

програма факультативного курсу для 9–11 класів загальноосвітніх навчальних закладів
Лист МОН України від 17.12.2015 № 21/12-Г-32

Укладач: Ольга Колінченко, учитель-методист української мови й літератури Козинської загальноосвітньої школи Обухівського району.

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

Зорова (візуальна) поезія – це, за висловом канадської дослідниці-україністки Тетяни Назаренко, модерний вид літературно-мистецької творчості, форми якої сягають своїм корінням у давні часи. До першоджерел візуального письма зараховують наскельні малюнки-повідомлення, ієрогліфічні написи та інші зорові тексти. Формування теоретичних основ зорової поезії та методики її вивчення відбулося за часів існування Києво-Могилянського колегіуму, як зазначає у своїх дослідженнях М.Сорока. Пізніше, у ХVШ-ХІХ ст., таку поезію забороняли, вбачаючи в ній не потрібні й навіть шкідливі формалістичні виверти. Сьогодні зорова поезія активно побутує в усьому світі, зокрема й у нашій державі. Її представники демонструють цікаві приклади використання різноманітних віршових форм, укладаючи глибокий філософський зміст у вибагливу, часом химерну форму своїх поетичних творів. Тож у програмі факультативного курсу "Українська зорова поезія" розкриваються великі зображально-виражальні можливості українського слова.

Кожній дитині необхідно приділяти увагу роботі над словом, учити її добирати якнайточніші мовні засоби для самовираження, відкривати перед нею велику таїну ріднослів'я. До того ж, слова можуть мати цікаве значення в зоровому образі, містити в собі велику силу підтексту.

Українська мова дуже багата своїм словниковим складом, вона гнучка, милозвучна, що дає змогу творити незвичайні зорові вірші, яких не має жодна літературна традиція світу. Тому треба вчити дітей оперувати словом, підходити творчо до його вивчення та освоєння багатств лексичного фонду рідної мови, прагнути, щоб діти зрозуміли можливості художнього слова.

Факультативний курс "Українська зорова поезія" збагатить внутрішній світ школярів, позитивно вплине на їхню свідомість і підсвідомість, сприятиме розвитку інтелекту, естетичного смаку, вчитиме оперувати словом, обрамлювати його в образ не лише вербальний, а й зоровий, поєднаний з іншими елементами: цифрами, зображеннями предметів тощо, а також слугуватиме розвиткові уяви, фантазії, мислення, творчих здібностей. Діти, які зрозуміють сутність і глибину зорової поезотворчості, стануть мислячими людьми, навчаться думати й виважувати свою думку.

Факультативний курс "Українська зорова поезія" розрахований на вивчення учнями 9–11-х класів загальноосвітніх навчальних закладів і передбачає для його засвоєння виділення однієї години на тиждень протягом навчального року, тобто має реалізуватися в межах 35 годин на рік.Метою програми є:

 1. підвищення загальної освіченості учнів, досягнення належного рівня вмінь читати художній текст та усвідомлювати прочитане;

 2. ознайомлення з курсом зорової поезії, її основними поняттями та методами творчого підходу до вираження власних думок;

 3. сприяння всебічному розвиткові школярів, їхньому духовному збагаченню, вихованню любові до поезії, читання, до творчої діяльності.

Складники цієї мети реалізуються на основі таких конкретних завдань:

 1. зацікавлення учнів візуальними творами як явищем мистецтва слова, активізація бажання читати й розуміти прочитане;

 2. підвищення освіченості учнів, здобуття ними знань щодо зорової поезії, необхідних для всебічного розвитку особистості, її творчої діяльності;

 3. формування інтересу до зорової поезії, її основних понять та методів творчого підходу до вираження власних думок, розвитку естетичного смаку;

 4. виховання любові до рідного слова, до рідної мови на основі вивчення зорової поезії;

 5. сприяння всебічному розвиткові фантазії, уяви, мислення, філософської думки, вміння аргументовано доводити власні погляди, бачення;

 6. формування вміння творити зорові поезії, розуміти значення рідної мови в житті, а також роль і місце української зорової поезії у світовій літературі.

Для розкриття змісту зорової поезії для дітей добиралися прості й зрозумілі поетичні твори відомих письменників – А. Мойсієнка, М. Мірошниченка, М. Луговика, В. Трубая та ін. Аналіз цих зразків поезотворчості має здійсню-ватися комплексно, у нерозривному зв'язку вивчення змісту та форми поетичного твору.

Програму спрямовано на творчу працю учня, його самореалізацію в літера-турній творчості.

За умови послідовної реалізації програми учні повинні засвоїти принципи й терміни зорової поезії, навчитися творчо мислити, використовувати на практиці засвоєне, робити спроби самостійно писати зорову поезію.

Зміст програмового матеріалу

та вимоги до рівня навчальних досягнень учнів

9 клас


35 год, 1 год на тиждень


К-ть год

Зміст програмового матеріалу

Вимоги до рівня

навчальних

досягнень учнів

Додатки Мистецький

контекст

Міжпредметні

зв'язки

1

Вступ.

Зорова (візуальна) поезія

та її форми


Учень:

знає і розуміє поняття зорова (або візуальна) поезія;

розрізняє й характеризує форми зорової поезії.
6

Зорова поезія як вид мистецтва

Поняття про зорову поезію. Найдавніші зразки світової зорової поезії: "Вавилонський акровірш", абеткові вірші у "Псалмах Давидових". Перші зразки зорової поезії в античній літературі: фігурні вірші Симіаса Родоського, Теокрита, Досіада. Розквіт зорової поезії в Київській Русі: "Ізборники" 1073, 1076 рр., розписи храмів. Перші українські зорові вірші: латиномовний акростих Г. Чуя (1561 р.) та абетковий вірш із букваря І.Федорова (1574 р.).

Розвиток зорової поезії в Києво-Могилянському коле-гіумі та Острозькій академії.
ТЛ: зорова поезія.


Учень:

характеризує зорову поезію як своєрідний різновид літературної творчості;

має уявлення про найдавніші зразки світової зорової поезії, її представників у добу античності, аналізує її початки та розквіт у Київській Русі, в українській літературній традиції, зокрема в Києво-Могилянському колегіумі.

Образотворче мистецтво

8


Українська зорова поезія

XVII ст.

Зображення різновидів зорової поезії в книзі І. Величковського "Млеко от овци пастиру належноє".Учень:

усвідомлює шляхи розвитку зорової поезії в національній літературній традиції, називає її представників;

СкульптураКласифікація емблематичної та курйозної поезії в поетиці М.Довгалевського "Сад по- етичний".

Особливості геральдичних віршів Г.Смотрицького "На герб князя Острозького" та Є.Плетенецького "Велико-дній дар".

Використання зорових зобра-жень-символів Г.Сковородою у філософському творі "Раз-говор, називаємий Алфавіт, или Букварь мира".

Ознайомлення з досліджен- нями науковців, що вивчали зорову літературу XVII ст. –М.Сороки (Україна) та Т. Назаренко (Канада).характеризує творчу спадщину Д. Туптала, Г.Сковороди, І. Велич-ковського, М. Довга-левського та ін.;

розрізняє твори зорової поезії за формою, обра-зами;

знає головні положення досліджень науковців М.Сороки та Т. Назаренко про зорову поезію в Україні у XVII ст.
9

Види й форми зорової поезії

у творчості

Івана Величковського

Вірш-"ехо" І.Величковського "Что плачеш, Адаме" та його особливості.

Різновиди віршів ("раків", "паліндромів"): вірш "рак літеральний" ("Анна дар і мне"), вірш "рак слівний" ("Високо діва єсть вознесена"); вірш "рак-прекослівний" ("Со мною жизнь...").

Оригінальність форми "єди-нопадежного вірша" І. Велич-ковського "Роди ізбранна". Значення "азбучного" (або "абеткового") вірша "Аз благ всех глубина" І. Величков-ського в розвитку зорової поезії. Різновиди акровіршів І.Величковського: актровірш, телевірш, мезовірш.
Учень:

розуміє й пояснює самобутність змісту й форми зорової поезії І.Величковського;

знає зміст досліджень творчості цього автора сучасними літературо-знавцями;

називає й характеризує види та форми зорової поезії І. Величковського;

висловлює власні міркування й судження про вивчені види зорової поезії;

визначає особливості різновидів зорової поезії та її форм;

виразно читає вірші І. Величковського (один за вибором – напам'ять).Математика

Історія


Образотворче

мистецтво

Оригінальність форми вірша-"стовпа" "Діво, диво...".

Фантазія І.Величковського у "чворогранних, квадратних" віршах (вірш "Маріє, ти єди-на"). Інші форми зорових віршів, винайдені І. Величков-ським, та їх приклади: фігур-ний вірш, вірш-малюнок, вірш-лабіринт, цифровий вірш.ТЛ: вірш-рак, вірш-лабіринт, фігурний, абетковий вірш, акровірш, вірш-квадрат.10

Розквіт української

зоропоезії у XX ст.

"Каліграми" Г.Аполлінера, їхній вплив на розвиток зоро-поезії в Україні.

Представник українського футуризму М. Семенко. Візуальні твори поета "Каблепоема за океан", "Моя мозаїка". Перші проблиски зоропоезії в радянські часи. Пошуки М.Холодного. Збірка творів "Крик з могили" (вірш "Один-два").

Зорова поезія для дітей В. Лу-чука. Збірка "Чарівний глобус".

Переклади зорової поезії М.Мірошниченка (каліграма Г.Аполлінера "Зарізана голубка і водограй" – твір "Фонтан"). Перша збірка зорових поезій М.Мірош-ниченка "Око".
ТЛ: футуризм.


Учень:

характеризує українську зоропоезію XX ст., представників цього напряму, їхню творчість;

висловлює власні думки з приводу вивчених творів, аналізує їх, коментує прихований зміст символів, знаків, кодів у творах.
1

Повторення матеріалу, вивченого протягом року


10 клас

35 год, 1 гад на тижденьК-ть

год

Зміст програмового матеріалу

Вимоги до рівня

навчальних

досягнень учнів

Додатки Мистецький

контекст

Міжпредметні

зв'язки

14

Вступ. Поняття про українську зоропоезію

та її форми

Поняття про фігурний вірш

Передумови виникнення фігурного вірша: мозаїчні написи, написи-графіті, фігурні елементи в оформленні книжок.

Типи фігурної поезії:

- епітафійний вірш А.Кальнофой-ського князеві Острозькому у вигляді монумента та його особивості;

- предметний вірш "Образ
вівтаря на пам'ять про княгиню Ольшанську" А. Кальнофой-ського, спосіб його укладання;

- тісна взаємодія малярства


й літератури в геральдичних
віршах Г.Смотрицького "На
герб князя Острозького" та
Є.Плетенецького "Великодній дар";

- вірші у вигляді напису на


знаменах.

ТЛ: епітафійний, предметний, геральдичний вірші.

Учень:

знає історію розвитку, особливості та форми української зоропоезії в Україні;

розуміє сутність поняття фігурний вірш;

називає й розрізняє різновиди фігурних віршів, знає історію їх написання;

пояснює зміст символічних знаків, підтекст сказаного автором у творі.

Історія

Зарубіжна

література

Образотворче

мистецтво


14

Акровірш та його різновиди

Поняття про акровірш.

Історія виникнення акровірша: найдавніший "Вавилонський акровірш".

Стильові риси абеткового (алфа-вітного, азбучного) вірша в зоро-вій поезії (за "Псалмами Дави-да", 25-й, 34-й, 119-й).Учень:

дає визначення поняття акровірш;

знає історію постання та еволюції цього різновиду зоропоезії;

розрізняє види акровірша за різними трактуваннями;


Популярність абеткового вірша в зоровій поезії.

Зображення практичної інфор-мації у вжиткових акровіршах (М.Старицький "Україна", В.Самійленко "Україна"). Вигад-ливість барокових акровіршів І.Величковського за темою "Ма-рія".

Зворотно-рядковий акровірш І. Ве-личковського "Остання штучка".

Панегірична функція акровірша.

Особливості художньої форми мезо- та телевірша (вірші І.Велич-ковського).

Вплив західноєвропейських хи-мерно-вигадливих поетичних форм на рядковий акровірш І.Велич-ковського "Марія". Приклади тавтограми з "Поетики" М. Довга-левського "Богові люди достойно дарують".ТЛ: мезовірш, телевірш, рядковий акровірш, тавтограма.

коментує та визначає особливості акровіршів вивчених авторів, їхні функції;

аналізує форму та зміст почутих чи прочи-таних творів.

13

Вірш-рак (паліндром),

його різновиди

Вірш-рак, його різновиди у твор-чості І.Величковського. Вірш-рак М.Мірошниченка. Збірка "Око", "Нурт струн". Зображення істо-ричного минулого в паліндромі М.Сороки "На Січі", дитячі палін-дроми "На іменинах Савки Кваса".

Оригінальність паліндромів А.Мойсієнка "Ялова воля", "Жарт суму", "Хижих мечем мирим".

Паліндромні сонети А.Мойсієнка.

Паліндромія у творчості інших сучасних авторів: І.Лучука, М.Луговика, Н.Чортпіти.
ТЛ: різновиди паліндромів.


Учень:

розуміє сутність понят-тя вірш-рак (або паліндром);

вміє визначати різновиди паліндромів;

пояснює зміст віршів та розкриває авторський задум;

називає представників паліндромної поезії;

аналізує вірші-раки,

визначає художні особливості їх.
1

Повторення матеріалу, вивченого протягом року


11 клас

35 год, 1 год на тиждень

К-ть год

Зміст програмового матеріалу

Вимоги до рівня

навчальних досягнень учнів

Додатки Мистецький

контекст

Міжпредметні

зв'язки

5

Сучасна дитяча зоропоезія

в Україні

Поняття про дитячу зоропоезію та її різновиди.

Творчість В.Лучука (фігурний вірш-загадка "Ялинка", паліндром "На ринок").

Оригінальність зорової поезії М.Сороки "На іменинах Савки Кваса" та В. Трубая "Портрет Соломона".


ТЛ: паліндром, фігурний вірш.

Учень:

називає представників сучасної української дитячої зорової поезії, характеризує їхню творчість;

називає та характеризує різновиди дитячої зорової поезії, визначає її роль у розвитку мислення, творчих здібностей дитини;

розшифровує символи й образи, використані в ній.

Образотворче мистецтво Зарубіжна література

Дитяча література5

Зорова поезія як гра,

наочність, спосіб розвитку

уяви

Дитяча зорова поезія та розвиток творчих здібностей дітей (фі-гурні вірші "Жирафа" Л.Кондра-шенко та "Різдвяна вірша" І.Іова). Розвиток мислення за допомогою зорових поезій М.Короля (розділ "Граматика").

Художнє мислення і зорова пое-зія (вірші М.Мірошниченка "Київ увечері", М.Короля "Пропорція"). ТЛ: вірш-малюнок, цифровий вірш.
Учень:

усвідомлює сутність понять вірш-малюнок, цифровий вірш;

читає твори зорової поезії;

усвідомлює й пояснює задум письменника; демонструє навички розшифровування символів та образів у вивчених творах.

Образотворче мистецтво Зарубіжна література

Дитяча література20

Сучасна зорова поезія

Краса і сила рідного слова у твор-чості М. Мірошниченка: – пере-клади "Куля земна" (з азербай-джанської за Аббасом Абдулою Гаджалогли),Учень:

розуміє сутність поняття шахова зоропоезія; називає найвагоміші здобутки сучасної зорової поезії в Україні,

Графіка

Образотворче

мистецтво"Страждаю я од горя" (переклад з узбецького твору Ата-аллаха Махмуд-і-Хусайні Атаї);

- паліндроми зі збірки "Око";

- фігурні вірші "Фенікс-птах із земель Рустих" (тобто з Київської Русі).

Любов до природи у візуальній поезії В. Лучука "Джерело". Найдовший паліндром у світі "Епос і нині сопе" І.Лучука, занесений до Книги рекордів.

Химерна вигадливість шахової поезії А. Мойсієнка (вірш "Шахо-поезія"). Паліндромні сонети А.Мойсієнка.

Філософське підґрунтя зоропоезії В. Трубая "Люстерко", "Спокій".

Специфічне розміщення літер, слів, чисел у зоропоезіях В. Трубая "Роки", "Гидке каченя", "Піраміда розвитку".

Оригінальність фігурних віршів І.Іова "Балада про пісковий годин-ник", "Метелик".

Створення зорового образу за допомогою однієї або кількох літер поетом М. Королем (цикл віршів "Простір").

Перекотислівний вірш М. Короля "Віник".

Особливості зорового письма М. Сороки:

-ліричність твору "Моя каблепоема дружині";

-лінгвосемантична гра у вірші "Украйна" ("Політичний цикл");

-тяжіння до філософічності у творах "Філософський цикл".переповідає основні відомості про їх пред-ставників та їхню твор-чість;

розрізняє зорову поезію за видами й формою;

характеризує особи-вості стилю творів ви-вчених авторів;

розкриває прихований зміст, підтекст, філосо-фічність, узагальню-вальну ідею твору;

розуміє символічні образи, бачить порушені проблеми у творах в аспектах їхньої образ-ності;

доводить власну думку на прикладах із творів.Зображення трагізму Голодомору 1932-1933 рр. у творах зоропоетів М.Короля "Голодомор", М.Луго-вика "Голод" та ін.

Відтворення атрибутів режим-ного табору на Колимі в зоро-поезії В.Женченка "Трагедія". Еротична зоропоезія В.Коваленко (цикл "Перелесниця").

Пародійні візуальні твори В.Мельничука на твори М. Мі-рошниченка ("Фонтан") та М.Со-роки ("Ще не вмерла Україна").

ТЛ: шахова зоропоезія.
2

Зорова поезія українців діаспори

Експериментальна творчість українського зоропоета в Канаді Я.Бадана. Нестандартність розмі-щення текстового повідомлення у віршах І. Трача "Калина всміхнулася за вікном" та "Спрага".Учень:

знає представників української зоропоезії в діаспорі, характеризує їхню творчість на прикладі конкретних зразків;

визначає взаємозв'язки між зоровою поезією земляків та представників діаспори.
2

Сучасні дослідники зорової поезії

Дослідники зорової поезії М.Со-рока, Т.Назаренко, значення їхніх досліджень про зорову поезію.Учень:

називає дослідників зоропоезії, розкриває зміст їхніх творів; характеризує наукові розвідки в галузі зорової поезії Т.Назаренко (Канада), М.Сороки (Україна) та ін.

Літературна критика

Літературознавство1

Повторення матеріалу, вивченого протягом року


Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал