Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктуриСторінка9/10
Дата конвертації16.01.2017
Розмір2.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Тема: «Побудова графічних об’єктів»

Мета:навчитися встановлювати шаг курсора та шаг сітки, новий текстовий стиль, нові параметри розмірних стрілок, нові парамтри лінії перед побудовою об’єкта, змінювати параметри лінії побудованого об’єкту, налаштовувати об’єктивну прив’язку та зазначені опорні точки

Хід роботи:

  1. Точка

  2. Відрізок

  3. Прямокутник

  4. Багатокутник

  5. Окружність

  6. Дуга окружності

  7. Кільце

  8. Еліпс

  9. Сплайн

  10. Виконати вправиВправа

Дія користувача

А26. Налаштувати відображення точки (наприклад у вигляді хрестика). Побудувати точку із заданими координатами 140, 200

1.В спадному меню Формат включити Отображение точек.

2.В вікні Отображение точек.

(див. рис.25) щелкнуть мишью по кнопці, а потім по кнопці OK.

3. Натиснути на панелі інструментів Рисованиекнопку Точка.

4. На запит Укажите точку: ввести з клавіатури 140, 200.

5. Завершити команду (натиснути на клавіатурі одну ізклавіш изклавиш Esс, Пробел або Enter)А27. Побудувати горизонтальний відрізок заданої довжини.

Початкова точка А.

Вертикальний відрізок будується аналогічно


1. Включити команду Отрезок.

2. Включити режим Орто и Шаг (див. Табл. 2).

3. На запит Первая точка: ввести т. А (встановити мишею в цю точку курсор, відстежуючи, якщо потрібно, її координати у вікні координат, і щелкнутьмишью).

4. На запит Следующая точка…: перемістити мишею курсор на деяку відстань у напрямку т. В і ввести з клавіатури довжину відрізка 65 (набрати на клавіатурі 65 і натиснути клавішу Ввод).

5. Завершити побудова відрізка


А28. Побудувати похилий відрізок по довжині і позитивного куту нахилу. Початкова точка С


1. Включити команду Отрезок

2. На запит Первая точка: ввести т. С (встановити мишею в цю точку курсор і клацнути мишею).

3. На запит Следующая точка…: набрати в командному рядку c клавіатури @ 50 <30 і натиснути клавішу Enter.

4. На екрані буде побудований похилий відрізок CD.

5. Завершити побудова відрізка


А29. Построить

наклонный отрезок

по длине и отрицательному углу наклона.

Начальная точка D
1. Включить команду Отрезок.

2. На запрос Первая точка: ввести т. D (установить мышью в эту точку курсор и щелкнуть мышью).

3. На запрос Следующая точка…: набрать в командной строке c клавиатуры @70<-60 и нажать клавишу Ввод. К такому же результату приведет

ввод команды @70<300.

4. На экране будет построен наклонный отрезок DE.

5. Завершить построение отрезкаА30. Побудувати похилий відрізок по заданих позитивним зсувам ΔX і ΔY. Початкова точка К

Варіант 1.

1. Включити команду Отрезок. На запит Первая точка: ввести т. K (встановити мишею в цю точку курсор і клацнути мишею).

2. На запит Следующая точка…: набрати в командному рядку c клавіатури @ 40,25 і натиснути клавішу Enter.

3. На екрані буде побудований похилий відрізок KL.

4. Завершити побудова відрізка

Варіант 2.

Можна побудувати трикутник КML і стерти катети KM і ML.

1. Включити режим Орто і Шаг курсора. Включити команду Отрезок.

2. На запит Первая точка: ввести т. K (встановити в цю точку курсор і клацнути мишею).

3. На запит Следующая точка…: перемістити мишею курсор в напрямку т. M і ввести з клавіатури 40.

4. На черговий запит Наступна точка:перемістити курсор в напрямку т. L і ввести з клавіатури число 25.

5. На такий самий запит Следующая точка…: перемістити курсор в т. K (при включеній об'єктної прив'язки) і клацнути мишею.

6. Завершити побудова відрізка.

7. Стерти відрізки KM і ML


А31. Побудувати похилий відрізок по заданих Негативним зсувам ΔX і ΔY.

Початкова точка L1. Включити команду Отрезок.

2. На запит Первая точка: ввести т. L (встановити мишею в цю точку курсор і клацнути мишею).

3. На запит Следующая точка…: набрати в командному рядку c клавіатури @ -40, -25 і натиснути клавішу Enter.

4. На екрані буде побудований похилий відрізок LK.

5. Завершити побудова відрізка


А32. Побудувати ламану лінію.

Початкова точка А1. Включити команду Отрезок.

2. Включити режим Орто і Шаг курсора.

3. На запит Перша точка: ввести т. А.

4. На запит Следующая точка…: перемістити мишею курсор на деяку відстань у напрямку т. В і ввести з клавіатури довжину відрізка 54.

5. На третій запит - перемістити мишею курсор в напрямку т. С і ввести з клавіатури довжину відрізка 30.

6. На четвертий - перемістити мишею курсор в напрямку т. D і ввести довжину відрізка 40.

7. На п'ятий - ввести з клавіатури @ 14,25.

8. Завершити команду Отрезок. Примітка. Для побудови замкнутої ламаноїлінії ABCDEA п. 8 може бути записаний так:

8. На шостий запит - ввести з клавіатури букву З (прописну букву в слові Замкни)


А33. Побудувати відрізок по абсолютним координатам решт

1. Включити команду Отрезок.

2. На запит Первая точка: набрати на клавіатурі 100,120 і натиснути клавішу Enter.

3. На другий запит - ввести таким же чином 160,70.

4. Завершити побудова відрізка
А34. Побудувати перпендикуляр до відрізка


1. Включити режим Орто, включити об'ектнуюпрівязку Нормаль.

2. Включити команду Отрезок.

3. На запит Первая точка: ввести т. А (установітькурсор в цю точку і клацнути мишею).

4. На запит Следующая точка…: переместіть мишью курсор допересеченія з прямою. Захоплення точки перетину відбудеться автоматично. 5. Зафіксувати кінець відрізка (клацнути мишею в т. В).

6. Завершити побудова відрізка. Примітка. Таким же чином будується перпендикуляр до нахиленого відрізку


А35. З т. А похилого відрізка відновити Перпендикуляр довжиною 30 мм


1. Відключити режим Орто.

2. Включити об'єктне відстеження (натиснути в рядку стану кнопку ОТС-ОБЪЕКТ або функціональну клавішу F11).

3. Включити об'єктну прив'язку і

4. Включити команду Отрезок.

5. На запит Перша точка: встановити курсор в т. А і почекати, поки поруч не з'явиться ім'я прив'язки, і клацнути мишею.

6. На запит Первая точка переміщати мишею курсор убік т. С приблизно в перпендикулярному напрямку до відрізка АВ, покичи не з'явиться маркер прив'язки і переривчаста лінія трасування з підказкою.

7. Ввести з клавіатури довжину перпендикуляра 30.

8. Завершити побудова відрізкаА36. Побудувати пряму лінію через середини відрізків

1. Включити режим Орто, включити об'єктну прив'язку Середина.

2. Включити команду Отрезок.

3. На запит Первая точка:: встановити курсор в точку середини верхньої сторони прямокутника. коли з'явиться маркер прив'язки, клацнути мишею.

4. На запит Следующая точка…: перемістити курсор (з прив'язаною лінією) до перетину з нижньою стороною прямокутника і клацнути мишею в точці захоплення - т. 2.

5. Завершити побудова відрізка


А37. Побудувати дотичну до еліпсу (дузі, окружності) з т. А

1. Відключити режим Орто, включити об'єктну прив'язку і.

2. Включити команду Отрезок.

3. На запит Первая точка: встановити курсор в т. А. і клацнути мишею.

4. На запит Следующая точка…: переміщати курсор (з прив'язаною лінією) до перетину з лівим краєм еліпса, поки не з'явиться маркер прив'язки.

5. Клацнути мишею в точці захоплення. 6. Завершити побудова відрізкаА38. Побудувати відрізок через крайню точку великої осі еліпса


1. Включити режим Орто, включити об'єктну прив'язку.

2. Включити команду Отрезок.

3. На запит Первая точка: встановити курсор в крайню ліву точку верхнього еліпса. Коли з'явиться маркер прив'язки, клацнути мишею в точці захоплення - т. А.

4. На запит Следующая точка…: перемістити курсор вниз до перетину з лівим краєм нижнього еліпса і коли з'явиться маркер прив'язки, клацнути мишею в точці захоплення - т. В.

5. Завершити побудова відрізка. Примітка. Таким же чином будується відрізок через крайні точки кола і дуги


А39. Побудувати відрізки через точки перетину Примітивів (побудувати товстою лінією контур деталі по сітці допоміжних ліній)1. Включити об'єктну прив'язку.

2. Включити команду Отрезок.

3. На запит Первая точка: перемістити курсор до т. 1. Коли з'явиться маркер прив'язки, клацнути мишею в точці захоплення. 4. На повторювані запити Следующая точка…: переміщати мишу послідовно в т. 2-т. 10 і в момент захоплення фіксувати ці точки клацанням миші.

5. Після введення т. 10 завершити побудову відрізків.

А40.Побудувати прямокутник по заданих сторонам.

Початкова точка АВаріант 1

1. Включити команду Прямоугольник.

2. На запит Задайте первый угол:: ввести точку А (з клавіатури або мишею).

3. На запит Задайте второй угол…:...: ввести з клавіатури @ 70,50Варіант 2

1. Включити команду Прямоугольник

2. На запит Задайте первый угол…: ввести точку А (з клавіатури або мишею).

3. На запит Задайте второй угол…: ввести з клавіатури ключ - букву Р (виділена буква в слові Размеры).

4. На перший додаткове питання Задайте довжину: ввести з клавіатури 70.

5. На другий додаткове питання Задайте ширину: ввести з клавіатури 50А41. Побудувати прямокутник по заданими координатами вершин

1. Натиснути кнопку на панелі інструментів Рисование.

2. На запит Задайте первый угол…: ввести з клавіатури 50, 90.

3. На запит Задайте второй угол…: ввести з клавіатури 120, 140 7.4.А42. Побудувати квадрат по стороні.

Початкова точка А1. Включити режим Орто.

2. Включити команду Многоугольник..

3. На запит Введите число сторон…: ввести склавіатури 4.

4. На запит Укажите центр многоугольника или[Сторона] ввести c клавіатури ключ С.

5. На запит Первая конечная точка стороны:: ввести точку А.

6. На запит Вторая конечная точка стороны:перемістити трохи курсор убік т. В (задати напрямок побудови) і ввести з клавіатури 80А43. Побудувати квадрат, описаний навколо кола. центр окружності в т. А


Варіант 1 (верхній квадрат)

1. Включити режим Орто.

2. Включити команду Многоугольник..

3. На запит Введите число сторон…: ввести з клавіатури 4.

4. На запит Укажите центр многоугольника или [Сторона]:: ввести т. А.

5. На запит Введите параметр [Вписанный в круг / Описанный вокруг круга]: ввести О (квадрат описаний навколо кола діаметром 60 мм).

6. На запит Задайте радиус круга: ввести з клавіатури значення радіуса 30

Варіант 2 (нижній квадрат)

6. На запит Задайте радиус круга: ввести з клавіатури @ 30 <45А44. Побудувати квадрат, вписаний в коло.

Центр кола в т. А

1. Включити режим Орто.

2. Включити команду Многоугольник..

3. На запит Введите число сторон…: ввести з клавіатури 4.

4. На запит Укажите центр многоугольника или [Сторона]:: ввести т. А.

5. На запит Введите параметр [Вписанный в круг / Описанный вокруг круга]: ввести В (квадрат вписаний в коло діаметром 60 мм).

6. На запит Задайте радиус круга:: ввести з клавіатури радіус 30А45.Побудувати шестикутник, вписаний в коло. Центр кола в т. А

Варіант 1 (верхній шестикутник)

1. Включити режим Орто.

2. Включити команду Многоугольник.

3. На запит Введите число сторон…: ввести з клавіатури 6.

4. На запит Укажите центр многоугольника или [Сторона]: ввести т. А.

5. На запит Введите параметр [Вписанный в круг / Описанный вокруг круга]: ввести з клавіатури ключ В (шестикутник вписаний в коло діаметром 70 мм).

6. На запит Задайте радиус круга:: перемістити трохи курсор убік т. В (задати напрямок побудови) і ввести з клавіатури радіус 35.

Варіант 2 (нижній шестикутник)

Пункт 6 виконати в такій редакції.

6. На запит Задайте радиус круга: перемістити курсор в сторону т. С і ввести з клавіатури радіус 35


А46. Побудувати шестикутник, описаний навколо кола.

Центр окружності в т. А
1. Включити режим Орто.

2. Включити команду Многоугольник.

3. На запит Введите число сторон…: ввести 6.

4. На запит Укажите центр многоугольника или [Сторона]: ввести т. А.

5. На запит Введите параметр [Вписанный в круг / Описанный вокруг круга]:ввести з клавіатури ключ О (шестикутник описаний навколо кола).

6. На запит Задайте радиус круга: перемістити трохи курсор убік т. В і ввести радіус 23.

Примітка. Якщо в п. 6 перемістити курсор в сторону т. С, то шестикутник буде повернутий на 90 °


А47. Побудувати окружність по центру і радіусу


1. Натиснути кнопку Круг на панелі інструментів Рисование.

2. На запит Центр круга…: ввести т. А. 3. На запит Радиус круга…: ввести з клавіатури радіус 40


А48. Побудувати окружність, вписану в трикутник

1. Включити об'єктну прив'язку.

2. У спадному меню Рисование включити Круг.

3. У списку, вибрати спосіб побудови 3 точки касания.

4. На запит Первая точка круга: клацнути мишею по одній із сторін трикутника, наприклад АВ, в будь-якому місці.

5. На другий і третій запити Вторая точка круга: і Третья точка круга: –клацнути відповідно по сторонам ВС і АС


А49. Побудувати окружність, описану навколо трикутника

1. Включити об'єктну прив'язку.

2. У спадному меню Рисование включити Круг.

3. У списку, вибрати спосіб побудови 3 точки.

4. На перший запит запрос Первая точка круга: клацнути мишею в т. А.

5. На другий і третій запити Вторая точка круга:: і Третья точка круга: - клацнути відповідно в т. В і т. С


А50 Побудувати окружність заданого радіуса, дотичну двом відрізкам

1. Включити об'єктну прив'язку.

2. У спадному меню Рисование включити Круг.

3. У списку, вибрати спосіб побудови 2 точки касания, радиус.

4. На перший запит Укажите точку на объекте, задающую первую касательную: клацнути мишею по відрізку АВ.

5. На запит Укажите точку на объекте, задающую вторую касательную: клацнути мишею по відрізку АС.

6. На запит Радиус круга: ввести з клавіатури значення радіуса 14А51. Побудувати дугу за трьома заданим точкам

1. Включити об'єктну прив'язку, (або) .

2. Натиснути кнопку Дуга на вертикальній панелі інструментів Рисование.

3. На запит Начальная точка дуги: клацнути мишею в т. А.

4. На запит Вторая точка дуги: клацнути мишею в т. В.

5. На запит Кінцева точка дуги: клацнути мишею в т. С


А52. Побудувати дугу по центру, початку і кінцю


1. Включити об'єктну прив'язку і

2. У спадному меню Рисование включити Круг.

3. У списку, вибрати спосіб побудови Центр, начало, конец.

4. На запит Центр дуги: клацнути мишею в т. А.

5. На запит Начальная точка дуги: клацнути мишею в т. В.

6. На запит Конечная точка дуги: клацнути мишею в т. СА53. Побудувати кільце


1. У спадному меню Рисование включити Кольцо.

2. На запит Внутренний диаметр кольца:ввести з клавіатури радіус 20. 3. На запит Внешний диаметр кольца:ввести з клавіатури радіус 30. 4. На запит Центр кольца: клацнути мишею в точці, де буде центр кільця.

5. Завершити команду, натиснувши клавішу Esc


А54.Побудувати зачерненной кільце діаметром 2 мм. Використовувати його в якості точок електричного контакту на схемі

1. Включити об'єктну прив'язку з налаштуванням

2. У спадному меню Рисование включити Кольцо.

3. На запит Внутренний диаметр кольца:ввести з клавіатури радіус 0.

4. На запит Внешний диаметр кольца:ввести з клавіатури радіус 2.

5. На запит Центр кольца: клацнути мишею в точці перетину ліній електричного зв'язку, наприклад в верхній точці.

6. На наступні запити Центр кольца: клацнути мишею послідовно в інших точках перетину ліній електричного зв'язку.

7. Завершити команду, натиснувши клавішу Esc


А55. Побудувати еліпс по двох осях (АС = 80 мм, BD = 40 мм)


1. Включити режим Орто.

2. Натиснути кнопку Эллипс на панелі інструментів Рисование.

3. На запит Конечная точка оси эллипса: ввести мишею або з клавіатури т. А (початок першої осі еліпса).

4. На запит Другая конечная точка оси: ввести кінець цієї осі т. С (пересунути курсор в напрямку т. С і ввести з клавіатури 80).

5. На запит Длина другой оси: пересунути курсор в напрямку т. В або т. D і ввести з клавіатури 20 (вводиться значення половини осі).

6. Завершити команду, натиснувши, наприклад, клавішу EscА56. Побудувати еліпс за двома осях (АС = 80 мм, BD = 40 мм, вісь АС нахилена під кутом

30°)


1. Натиснути кнопку Эллипс на панелі інструментів Рисование.

2. На запит Конечная точка оси эллипса: ввести мишею або з клавіатури т. А (початок першої осі еліпса).

3. На запит Другая конечная точка оси:ввести кінець цієї осі т. С (ввести з клавіатури @ 80 <30).

4. На запит Длина другой оси: пересунути курсор в напрямку т. В або т. D і ввести з клавіатури 20.

5. Завершити команду, натиснувши, наприклад, клавішу Esc.

Примітка. Якщо напрямок осі АС задано іншим об'єктом, то в п. 3 досить пересунути курсор в напрямку т. С і ввести з клавіатури 80)А57. Побудувати хвилясту лінію обриву зображення


1. Вимкнути режим Орто, об'єктну прив'язку і шаг курсора.

2. Натиснути кнопку Сплайн на вертикальній панелі інструментів Рисование.

3. На запит Первая точка: клацнути мишею в т. 1 (початок сплайна).

4. На запит Следующая точка: ввести наступну точку сплайна т. 2 (довільно). 5. На такі ж подальші Следующая точка: послідовно клацнути мишею в точках 3, 4, 5, 6 (ці точки вибираються довільним чином і їх кількість може бути іншим).

6. Завершити команду (клацнути мишею три рази в т. 6)


А58. Провести лінію перетину поверхонь за побудованими

точкам


1. Включити об'єктну прив'язку з налаштуванням.

2. Натиснути кнопку Сплайн на вертикальній панелі інструментів Рисование.

3. На запит Первая точка: клацнути мишею в т. 1 (початок сплайна).

4. На наступні запити Следующая точка:послідовно клацнути мишею в точках 3, 4 і т.5.

5. Завершити команду (клацнути мишею три рази в т. 5)Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал