Дніпропетровський коледж транспортної інфраструктуриСторінка5/10
Дата конвертації16.01.2017
Розмір2.42 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10
Тема: «Текстовий процесор MS Word. Засоби розробки документів. Введення та форматування тексту. Застосування стилів. Створення власного стилю»

Мета: сформувати поняття про рівні форматування тексту в документі та елементи форматування кожного рівня, сформувати навички виконання форматування текстових документів, застосування та створення стилів.

Хід роботи:
ЗАВДАННЯ 1


 1. У вашій папці “MS Word”, вкладеній у папку на сервері, створіть титульну сторінку реферату з обраної вами теми і дисципліни. Використайте елементи форматування за власним баченням, але дотримуючись зазначених вище особливостей цього документа. Збережіть документ з ім’ям “Титульна стор.”

 2. Створіть файл “До_пр. № 6” у вашій папці “MS Word”, вкладеній у папку на сервері, відкрийте його.

 3. Вставте в нього файл “До_пр. № 5”, створений у попередній практичній роботі, виконавши команду: меню ВставкаФайл, а потім знайдіть та виділіть зазначений файл і натисніть кнопку Вставить діалогового вікна Вставка файла.

 4. Надайте основному тексту такого вигляду:

 5. встановіть такі параметри сторінок:

 6. розміри полів: ліве — 2,0 см, праве — 2,0 см, верхнє — 2,0 см, нижнє — 2,0 см;

 7. розташування — альбомне;

 8. дзеркальні поля;

 9. основний текст розмістіть у дві колонки однакової ширини з роздільником, а заголовок зробіть спільним для двох колонок;

 10. застосуйте до всього тексту автоформатування.

 11. Створіть новий розділ, вставивши в кінці попереднього розділу Разрьів раздела на следующей странице. Для нового розділу задайте книжкову орієнтацію сторінок.

 12. Введіть заголовок розділу: Найважливіші події останнього тижня.

 13. Створіть основний текст розділу (20—З0 речень).

 14. Застосуйте до нового розділу автоформатування.

 15. Пронумеруйте всі сторінки документа, починаючи з першої.

 16. Задайте оформлення границь сторінок нового розділу.

 17. Створіть власний стиль абзацу з ім’ям “Мій стиль” за власними параметрами.Контрольні питання:

 1. Що таке форматування тексту?

 2. Які рівні форматування ви знаєте?

 3. Які є елементи форматування символів у MS Word?

 4. Які елементи форматування абзаців передбачає MS Word?

 5. Які елементи форматування сторінок містить MS Word?

 6. Як збільшити розміри літер у вже набраному тексті?

 7. Як оформити текст абзацу у рамку?

 8. Як об’єднати два абзаци?

 9. Як з одного абзацу, який складається з двох речень, створити два — так, щоб кожне речення створювало окремий абзац?

 10. Що таке стиль?

 11. Які типи стилів використовуються в MS Word?

 12. Як застосувати стиль?

 13. Як створити новий стиль?

 14. Як застосувати автоформатування?

 15. Як створити буквицю?

 16. Як пронумерувати сторінки?

 17. Як розмістити текст у декілька колонок?

 18. Як задати параметри сторінок?


Теоретичні відомості
Форматування документа — надання документу такого вигляду, який би відповідав певним вимогам користувача. Розрізняють пряме форматування і форматування з використанням стилів. Пряме форматування виконують за допомогою команд головного меню Формат або кнопок панелі інструментів Форматирование.

Рис. 35 Панель інструментів Форматирование


Розрізняють такі основні рівні форматування:

 • форматування символів;

 • форматування абзаців;

 • форматування сторінок;

 • форматування розділів.


Форматування символів — це зміна вигляду символів, яку найчастіше застосовують за допомогою кнопок панелі інструментів Форматирование:

1 дає змогу вибрати гарнітуру шрифту — його загальну форму або конструкцію. Шрифти бувають із засічками на кінцях (serif), напр., Times New Roman, або без засічок (sans serif — рубаний), напр., Arial Суг. Ці шрифти легкі для читання, тому вживаються частіше. Шрифти поділяють на пропорційні і непропорційні:

Це приклад пропорційного шрифту сімейства шрифтів Roman, розміром 14 пунктів.

Це приклад непропорційного шрифту сімейства шрифтів Courier, розміром 14 пунктів.

У пропорційних шрифтах для кожної літери відводиться саме стільки місця, скільки потрібно залежно від ширини цієї літери, у непропорційних — кожній літері незалежно від її ширини відводиться однакове місце.

Розмір шрифту вимірюється в пунктах від верхньої точки найвищої букви до нижньої точки букви, що опускається нижче рядка (напр., К та у).


Довідка:
1 дюйм = 72 пунктам = 2,54 см;

 1. унтів = 0,42 см.
 1. кнопка Размер 12 дає змогу задати розмір шрифту;

 2. кнопка Ж виділяє текст напівжирним шрифтом;

 3. кнопка К виділяє текст курсивом;

 4. кнопка Ч виділяє текст підкресленням.

Додаткові можливості форматування символів викликаються з меню Формат —» Шрифт —> вкладки Шрифт, Интервал і Анимация (рис. 10.2— 10.4).

За допомогою засобів вкладки Интервал текст можна ущільнити або навпаки зробити розрідженим, а також зорієнтувати по висоті рядка — вище або нижче рівня рядка.

Вкладка Анимация передбачає надання символам ефекту руху, з метою привернути увагу читача. У списку обирають той чи інший спосіб анімації, клацнувши на ньому і натиснувши кнопку ОК.


Рис. 36 Діалогове вікно Шрифт. Рис. 37. Діалогове вікно Шрифт.

Вкладка Шрифт Вкладка Интервал


Рис. 38 Діалогове вікно Шрифт. Рис. 39 Діалогове вікно Абзац.

Вкладка Анимация Вкладка Отступы и интервалы
Форматування абзаців. Абзац — це сукупність символів документа, за якою слідує маркер абзацу Ц, що з’являється шляхом натискання клавіші Enter. Форматування абзацу включає:


 • вирівнювання абзаців щодо поля по лівому краю, по центру, по правому краю,

по ширині сторінки ;

 • відступи від полів сторінки зліва і справа ;

 • відступи тільки першого рядка абзаца (новий рядок і виступ) — верхній повзунок на горизонтальній лінійці;

 • зміну міжрядкового інтервалу (1; 1,5; 2; Минимум; Точно; Множитель);

 • зміну відстані між абзацами;

 • контроль положення абзацу на сторінці.

Всі ці елементи форматування можна задати у діалоговому вікні Абзац (меню Формат —> Абзац).

Уточнити дію тієї чи іншої опції можна за допомогою “гарячої” підказки у вікні, натиснувши у правому верхньому куті діалогового вікна кнопку | ? | та клацнувши лівою кнопкою миші у потрібному полі (віконці).

До елементів форматування абзацу належить Буквица. Це форматування зазвичай першого символу абзацу, яке використовують для надання тексту художнього вигляду. Щоб застосувати Буквицу в певному абзаці, потрібно виділити першу букву абзацу, потім відкрити меню Формат —> Буквица, після чого з’явиться діалогове вікно (рис. 10.6), в якому потрібно обрати стиль Буквица, шрифт, розмір і відстань до наступного тексту абзацу, після чого натиснути ОК. Щоб відмінити форматування Буквица, потрібно її виділити в абзаці, а потім відкрити меню Формат -> Буквица, після чого в діалоговому вікні клацнути у віконці Положение “нет”.

Рис. 40 Діалогове вікно Рис. 41 Діалогове вікно Границы и заливка.

Буквица Вкладка Границы
До елементів форматування абзацу належить також створення рамок та зафарбування абзацу. Для цього потрібно виділити абзац, потім відкрити меню Формат —> Границы и заливка, після чого з’явиться діалогове вікно, в якому на вкладці Граница потрібно обрати зі списків тип границі, тип лінії, її колір, товщину тощо. На вкладці Заливка обирають колір зафарбування виділеного абзацу, клацнувши у певному віконці палітри або натискаючи кнопку Другие цвета, яка дає змогу створити відсутній у палітрі колір.

Деякий різновид границі та зафарбування для виділеного абзацу, а також колір тексту в цьому абзаці можна створити за допомогою кнопок на панелі Форматирование:


Щоб відмінити ці елементи форматування, потрібно виділити цей абзац і вибрати за допомогою кнопок панелі ФорматированиеНет заливки або ж нет границы, або у діалоговому вікні Границы, и заливка вибрати такі ж параметри.

Форматування сторінок здійснюється автоматично з параметрами, що зберігаються в шаблоні Normal. Для їхньої зміни потрібно за допомогою меню Файл —> Параметры страницы на вкладці Размер бумаги встановити розмір аркуша і його орієнтацію (книжкову або альбомну) (рис. 10.9), а потім на вкладці Поля зазначити необхідні розміри. Щоб ці розміри діяли не тільки в поточному сеансі роботи, але й у наступних, потрібно натиснути кнопку По умолчанию для внесення змін у шаблон Normal (рис. 10.10).

Рис. 42 Діалогове вікно Границы Рис. 43 Діалогове вікно Параметры

и заливка. Вкладка Заливка страницы. Вкладка Размер бумаги
Надалі форматування сторінок буде здійснюватися автоматично. До елементів форматування сторінок належить розміщення тексту в колонках, як на шпальтах газет. Щоб організувати вже створений текст у колонки, потрібно його виділити. Потім натиснути кнопку Колонки на панелі Стандартная і вибрати потрібну кількість колонок. Але більш можливості надає діалогове вікно Колонки (рис. 10.11), активізувати яке потрібно з меню Формат.

Рис. 44 Діалогове вікно Параметры Рис. 45 Діалогове вікно

страницы. Вкладка Поля Колонки

Це вікно дає можливість точно задати розмір колонок, роздільник між колонками, розмір проміжка між колонками, кількість колонок тощо. Змінити розмір колонок і проміжок між ними можна також за допомогою маркерів колонок на інструменті Линейка.

До елементів форматування сторінок належать колонтитули, нумерація сторінок. Створення колонтитулів буде розглядатись у наступній практичній роботі. Щоб додати нумерацію сторінок в документі, потрібно виконати меню Вставка —> Номера страниц, після чого з’явиться діалогове вікно, в якому потрібно задати положення, спосіб вирівнювання номера на сторінці, форматування символів та за необхідності встановити прапорець індикаторного перемикача Номер на первой странице, після чого слід натиснути ОК (рис. 10.12).

Сторінки, зокрема, можуть мати рамки і певний різновид оформлення, як і абзаци. Створюються шляхом використання діалогового вікна Границы и заливка, яке відкривається з меню Формат —» Границы, и заливка —» вкладка Страница (рис. 10.13).
Рис. 46 Діалогове вікно Рис. 47 Діалогове вікно Границы и заливка. Номера страниц Вкладка Заливка
Форматування розділів. Розділ — це структурна одиниця текстового документа, яка об’єднує певну його частину за змістом і зазвичай має свій заголовок. Щоб створити у тексті новий розділ, потрібно встановити текстовий курсор в кінці попереднього розділу, а потім виконати: меню Вставка —» Разрыв, після чого з’явиться діалогове вікно (рис. 10.14).

Рис. 48 Діалогове вікно Разрыв Рис. 49 Діалогове вікно Автоформат
Якщо у діалоговому вікні Разрыв установити альтернативний перемикач у потрібне положення, залежно від певних умов і вимог до документа, будуть створені спеціальні символи для позначення початку нового розділу, які можна побачити, натиснувши кнопку Непечатаемые знаки на панелі Стандартная.

Щоб відмінити створення нового розділу, потрібно встановити на цих символах текстовий курсор і натиснути клавішу Delete.

Новий розділ може мати своє форматування всіх рівнів.

Непряме форматування базується на використанні автоформатування та застосування стилів. Автоформатування — це набір елементів форматування сторінок і розділів, які виконуються як одна команда. Це найпростіший і найшвидший спосіб надання документу якісного вигляду. Для цього потрібно створити документ на базі шаблону Normal, використовуючи встановлені за замовчуванням елементи форматування, а потім виділити весь текст і виконати таку послідовність дій: 1. меню ФорматАвтоформат

 2. після появи діалогового вікна, зазначити в ньому тип документа і натиснути кнопку ОК.

Стилем називають поіменований набір параметрів форматування, який застосовується до тексту, таблиць і списків із метою швидкої зміни їхнього зовнішнього вигляду. Стилі дають змогу за одну дію застосувати певний поіменований набір елементів форматування.

Будь-який документ створюється на основі одного зі стилів, що зберігається в шаблоні цього документа. За замовчуванням використовується шаблон Normal і стиль Обычный.

У текстовому редакторі MS Word можна створити і застосувати:


 • стиль абзацу, який повністю визначає зовнішній вигляд абзацу, тобто вирівнювання тексту, позиції табуляції, міжрядковий інтервал, границі та зафарбування, а також може містити форматування символів;

 • стиль символів — задає форматування виділеного фрагмента тексту всередині абзацу, визначає такі параметри тексту, як шрифт і розмір тощо;

 • стиль таблиці — який задає вигляд границь таблиці, зафарбування комірок, вирівнювання тексту в комірках, а також форматування абзаців та символів тексту;

 • стиль списку — різновид форматування сукупності абзаців, який задає однакове вирівнювання, символи нумерації або маркери, елементи форматування абзаців та символів для всіх елементів списку.

За допомогою команди Стили и форматирование, що знаходиться в меню Формат —» Стили и форматирование, або кнопки панелі Форматирование можна створити, переглянути і застосувати стилі до виділених об’єктів: символів, абзацу, таблиці, списків. Поточне форматування, застосоване до цих об’єктів, також зберігається і може бути застосоване ще. Після обрання цієї команди з’являється область задач із назвою Стили и форматирование.

У вікні Форматирование выделенного області задач Стили и форматирование стиля відображається стиль виділеного тексту або стиль тексту, в якому знаходиться текстовий курсор.

Для зміни вигляду тексту потрібно його виділити і застосувати наявний (вбудований) стиль, виділяючи його зі списку у вікні Выберите форматирование для применения області задач Стили и форматирование.

Якщо потрібного стилю немає, то створіть його, а потім застосуйте. Для створення нового стилю виконайте такі дії. 1. Виділіть потрібний абзац або його фрагмент (якщо створюєте стиль символів).

 2. Натисніть кнопку Создать стиль в області задач Стили и форматирование (з’явиться діалогове вікно, в якому потрібно задати тип стилю, оригінальне ім’я, визначити стиль наступного абзацу, тип вирівнювання, границі тощо, тобто задати всі елементи форматування для відповідного типу стилю).

Рис. 50 Діалогове вікно Создание стиля
 1. Перегляньте зразок тексту у віконці і, якщо таке оформлення влаштовує, натисніть кнопку OK. Кнопка Добавить в іиаб лон дає змогу додати цей стиль до бібліотеки стилів шаблону.

Також можна перевизначити стиль — змінити властивості наявного (вбудованого) стилю. Припустимо, що при форматуванні всі заголовки в документі були вирівняні по лівому краю з використанням напівжирного шрифту Arial Narrow розміром 14 пунктів, а потім виникла необхідність змінити це форматування на вирівнювання по центру з використанням шрифту Arial Narrow розміром 16 пунктів. Для цього зовсім не потрібно зано- во форматувати кожний заголовок — достатньо лише змінити властивості стилю. Для цього потрібно виділити цей заголовок (у цьому прикладі), а потім відкрити контекстне меню стилю у віконці Форматирование выделенного текста в області задач Стили и форматирование і вибрати команду Изменить стиль. У діалоговому вікні Изменение стиля внести необхідні зміни.

При цьому слід розуміти, що якщо змінений стиль був базовим, то зміняться й усі похідні від нього стилі, тому ставитися до перевизначення стилю потрібно зважено.

Користувач також має можливість автоматично оновлювати стилі, коли MS Word відстежує зміну форматування тексту, в якому міститься певний стиль, а потім оновлює цей стиль і відповідним чином змінює формат усіх елементів тексту, оформлених цим стилем. Автоматичне оновлення стилів рекомендується виконувати досвідченим користувачам, які вже працювали зі стилями.

Для перегляду вигляду документа за зміни його стилів з іншого шаблону можна використовувати бібліотеку стилів. Для цього потрібно у полі Показать в області задач Стили и форматирование вибрати зі списку Все. За необхідності стилі можна застосовувати безпосередньо з цієї бібліотеки. Зокрема, можна проглянути зразки документів, в яких показано вживання стилів із вибраного шаблону, або проглянути список стилів наявного шаблону.

Щоб вилучити стиль, потрібно його виділити у списку стилів у вікні Выберите форматирование для применения області задач Стили и форматирование, клацнути на кнопці поруч із назвою, далі — натиснути Удалить.

Особливості форматування титульної сторінки реферату, курсової роботи тощо. У звичайному документі більшість сторінок містить матеріал, який має друкуватися починаючи з самого верху сторінки і після заповнення сторінки переходити на наступну. При цьому не має значення, де саме на сторінці будуть розташовані окремі фрагменти тексту. Але в окремих випадках, і в першу чергу на титульних сторінках документів, потрібно розташувати окремі фрагменти тексту рівномірно по иертикалі сторінки. Напр., на титульній сторінці реферату, курсової або дипломної роботи, потрібно розташувати такі елементи:


Щоб ці фрагменти були розташовані рівномірно на сторінці, тобто на однаковій відстані як зверху, так і знизу сторінки, застосовують спеціальну можливість форматування, яка полягає у заданні вертикального вирівнювання по центру та однакових полів на вкладках діалогового вікна Параметры страницы.

ПРАКТИЧНА РОБОТА № 7
Тема: «Табличний процесор MS Excel. Базові операції»
Мета: сформувати навички виконання основних операцій у середовищі електронної таблиці Excel: налагодження робочого вікна, переміщення у таблиці, виділення окремих елементів.

Хід роботи:

ЗАВДАННЯ 1

Створіть у своїй папці документи MS Excel з ім’ям Практ_7.

Перепишіть у звіт скорочені позначення та їх зміст, що використовуються у текстах алгоритмів:

М1 — одне натискання лівої кнопки миші;

M2 — подвійне натискання лівої кнопки миші;

МП — одне натискання правої кнопки миші;

МН — натиснути ліву кнопку миші і тягнути у потрібному напрямі, потім відпустити її.

Текст, виділений кольором може означати назву алгоритму.

На робочому аркуші Лист 1 створіть таблицю 16.1. Виконайте всі вправи цього завдання.
Вправа 1 Прокрутка вікна з фіксацією рядків і стовпчиків


 1. Курсор встановіть у комірку, вище і ліворуч від якої потрібно зафіксувати рядки і стовпчики великої таблиці при прокрутці (у табл. 16.1 це комірка на перетині другого рядка і другого стовпчика).

 2. Меню Окно-> Закрепить области.

 3. Виконайте прокрутку вікна клавішами групи стрілок або за допомогою кнопок смуг прокрутки.

На екрані: результат прокрутки.

Для зняття фіксації рядків і стовпчиків виконайте команду: меню Окно —»Снять закрепление областей.Вправа 2 Поділ вікон на 2 та 4

 1. Помістіть покажчик миші на горизонтальний розподільник (вузька смуга). Курсор перетворюється на двосторонню стрілку з горизонтальними лініями.

 2. МН.

На екрані: розподільна горизонтальна лінія.

 1. Переміщення покажчика миші викликає переміщення розподільної лінії.

 2. Відпустіть кнопку миші.

На екрані: 2 горизонтальних вікна зі своїми смугами прокрутки.

 1. Аналогічно виконується розбиття вікна за допомогою вертикального розподільника.

 2. Щоб розподілити вікно зразу на 4 вікна, виконайте: меню Окно —» Разделить.

Вправа 3 Виділення одного або декількох стовпчиків

 1. Виділення одного стовпчика.

  1. Покажчик миші встановіть на назву стовпчика.

  2. МІ.

На екрані: виділений стовпчик відрізняється кольором.

 1. Виділення кількох суміжних стовпчиків.

  1. Покажчик миші встановіть на назві першого з суміжних стовпчиків.

  2. МІ.

На екрані: виділений стовпчик.

  1. Натисніть клавішу Shift + М1 на назві останнього з суміжних стовпчиків.

  2. Відпустіть клавішу

На екрані: суміжні стовпчики виділені.

 1. Виділення кількох несуміжних стовпчиків.

  1. Покажчик миші встановіть на назві першого із стовпчиків, які потрібно виділити.

  2. МІ.

На екрані: виділений один стовпчик.

  1. Натисніть клавішу Сtrl+ М1 + М1 + ... на назвах наступних стовпчиків, які потрібно виділити.

  2. Відпустіть клавішу Ctrl.

На екрані: виділені несуміжні стовпчики.

Вправа 4 Виділення одного або декількох рядків

 1. Виділення одного рядка:

  1. Покажчик миші встановіть на номер рядка, який потрібно виділити.

  2. М1.

На екрані: виділений рядок відрізняється кольором.

 1. Виділення кількох суміжних рядків.

  1. Покажчик миші встановіть на номер першого з суміжних рядків.

  2. МІ.

На екрані: виділений рядок.

  1. Клавіша Shift + М1 на номері останнього з суміжних рядків.

  2. Відпустіть клавішу

На екрані: суміжні рядки виділені.

 1. Виділення кількох несуміжних рядків:

  1. Покажчик миші встановіть на номер першого з рядків, які потрібно виділити.

  2. М1.

На екрані: виділений один рядок.

  1. Клавіша Ctrl + М1 + М1 + М1... на номерах наступних рядків, які потрібно виділити.

  2. Відпустіть клавішу Ctrl.

На екрані: виділені несуміжні рядки.

Вправа 5 Виділення блоку комірок (два способи)

Перший спосіб 1. Покажчик миші встановіть в кут блоку.

 2. МН.

 3. Перемістіть покажчик миші у протилежний по діагоналі кут блоку.

 4. Відпустіть кнопку миші.

Другий спосіб

 1. Покажчик миші встановіть в кут блоку.

 2. М1.

 3. Покажчик миші перемістіть у протилежний по діагоналі кут блоку.

 4. Shift + М1.

На екрані: в обох випадках виділений блок відрізняється кольором, а в межах блоку одна комірка білого кольору — активна.

Вправа 6 Виділення всієї таблиці, розташованої на одному робочому аркуші

 1. Покажчик миші помістіть у лівий верхній кут електронної таблиці (над номером першого рядка і ліворуч від назви першого стовпчика).

 2. М1.

На екрані: вся таблиця виділена.

 1. Для зняття виділення:

  1. Покажчик миші — у будь-яку комірку електронної таблиці.

  2. М1.

Вправа 7 Виділення декількох блоків комірок

 1. Виділіть перший блок.

 2. Покажчик миші встановіть в кут другого блоку.

 3. Ctrl + М1.

 4. Покажчик миші встановіть у протилежний по діагоналі кут цього блоку.

 5. Shift + М1.

На екрані: виділено 2 блоки.

 1. Для зняття виділення:

  1. Покажчик миші помістіть у будь-яку комірку електронної таблиці.

  2. М1.


Вправа 8 Зміна ширини стовпчика (чотири способи)

Перший спосіб 1. Виділіть потрібний стовпчик.

 2. Меню Формат -» Столбец -> Ширина.

На екрані: діалогове вікно Ширина столбца.

 1. У текстовому вікні Ширина столбца задайте необхідну ширину.

 2. ОК.

Другий спосіб 1. Виділіть потрібний стовпчик.

 2. Меню Формат —» Столбец —» Автоподбор Ширины.

На екрані: ширина стовпчика буде дорівнювати найдовшому запису у будь-якій його комірці.

Третій спосіб 1. Виділіть потрібний стовпчик.

 2. МП -» Ширина столбца.

На екрані: діалогове вікно Ширина столбца.

 1. Див. пп. 3 і 4 першого способу.

Четвертий спосіб

 1. Покажчик миші встановіть на праву межу назви потрібного стовпчика.

На екрані: курсор набуває вигляду вертикальної риски з двома протилежними стрілками.

 1. МН.

 2. Покажчик миші перемістіть у потрібний бік, збільшуючи чи зменшуючи ширину стовпчика.

 3. Відпустіть кнопку миші.

Примітка. Якщо двічі клацнути в цій зоні, то автоматично виконається алгоритм другим способом.

Вправа 9 Введення нижніх або верхніх індексів у тексті

 1. Введіть символ основного тексту.

 2. Меню Формат —> Ячейки...

На екрані: діалогове вікно Формат ячеек із розкритою вклад кою Шрифт

 1. У групі Видоизменение призначте вид шрифту Верхнийин декс або Нижний индекс.

 2. У групі Размер оберіть розмір на 2—4 пункти менший, ніж розмір основного тексту.

 3. ОК.

 4. Введіть верхні або ніжні індекси.

 5. Enter.

На екрані: текст із верхніми або нижніми індексами.
Вправа 10 Зміна ширини декількох стовпчиків після їх заповнення

 1. Виділіть потрібні стовпчики (див. вправу 4).

 2. Покажчик миші у рядок назв стовпчиків на межу між будь-якими стовпчиками.

На екрані: покажчик миші набуває вигляду вертикальної риски з двома протилежними стрілками.

 1. М2.

На екрані: кожний стовпчик набув ширини, що визначилася максимальною кількістю символів у комірках саме цього стовпчика.

 1. Зняти виділення (М1 у будь-якій клітинці).

Вправа 11 Відтворення формул у комірках

 1. Меню Сервис Параметры.

На екрані: діалогове вікно Параметры.

 1. Перейдіть на вкладку Вид.

 2. У полі Параметры, окна встановіть прапорець у віконці індикаторного перемикача Формулы (рис. 16.1).

 3. ОК.

Вправа 12 Захист файла від несанкціонованого доступу

 1. У вікні відкритого документа виконайте команду меню Файл -> Сохранить как.

На екрані: діалогове вікно Сохранение документа.

 1. Натисніть кнопку Сервис діалогового вікна й оберіть Общие параметры.

На екрані: діалогове вікно Параметры сохранения (рис. 16.2).
Рис. 51 Діалогове вікно Параметры. Вкладка Вид


 1. У вікні Пароль для открытия файла та (або) у вікні Пароль разрешения записи введіть пароль — до 15 символів.

На екрані: при введенні пароля у вікні з’являються зірочки замість кожного символа.

 1. ОК.

На екрані: діалогове вікно Подтверждение пароля.

 1. Введіть пароль ще раз. Запишіть пароль у надійному місці.

 2. ОК.

На екрані: діалогове вікно Сохранение документа.

 1. За необхідності у вікні Имя файла змініть (або не змінюйте) назву файла.

 2. ОК.

 3. Закрийте документ Практ_7.

Вправа 13 Зняття пароля доступу до файла

 1. Відкрийте захищений файл.

 2. Меню Файл —» Сохранить как.

Рис. 52 Встановлення пароля для захисту файла від несанкціонованого доступу


На екрані: діалогове вікно Сохранение документа.

 1. Натисніть кнопку Сервис діалогового вікна й оберіть Общие параметры.

На екрані: діалогове вікно Параметры сохранения.

 1. Виділіть установлені паролі, двічі клацнувши на кожному з них по черзі, і натисніть клавішу Delete, потім ОК (рис. 16.3).

На екрані: діалогове вікно Сохранение документа.

 1. ОК.

На екрані: запитання Заменить существующий файл?

 1. Да.

На екрані: файл, з якого знятий захист.
Рис. 53 Зняття захисту з файла

Вправа 14 Захист файла від внесення змін в інформацію

 1. Меню Сервис —> Защита.

На екрані: додаткове меню.

 1. Оберіть команду Защитить лист (рис. 16.4).

Рис. 54 Діалогове вікно Защитить лист


На екрані: діалогове вікно Защитить лист.

 1. Введіть пароль — до 15 символів. Запишіть у надійному місці пароль!

На екрані: при введенні пароля у вікні з’являються зірочки замість кожного символа.

 1. Встановіть прапорець Содержимого. Решту прапорців можна зняти.

 2. ОК.

На екрані: діалогове вікно Подтвердите пароль (рис. 16.5).
Рис. 55 Діалогове вікно Подтверждение пароля


 1. Введіть пароль ще раз.

 2. ОК.

На екрані: робочий аркуш, захищений від внесення змін.

 1. Закрийте документ Практ_7.

Вправа 15. Зняття захисту від внесення змін у дані на робочому аркуші

 1. Відкрийте файл Практ_7.

 2. Меню Сервис Защита.

На екрані: додаткове меню.

 1. Оберіть команду Снять защиту листа.

 2. Введіть пароль відключення захисту даних.

 3. ОК.

На екрані: робочий аркуш, доступний для внесення змін.
Вправа 16 Захист від внесення змін у структуру книги

Важливо також захистити всю робочу книгу від змін. Якщо книга не захищена, то до неї можна додати новий робочий аркуш, на нього скопіювати дані захищеного робочого аркуша, незахищений аркуш видалити з книги, а на скопійованому аркуші вносити будь-які зміни.


Рис. 56 Діалогове вікно Защита листа


 1. Меню Сервис —> Защита —> Защитить книгу

На екрані: діалогове вікно Защита книги (рис. 16.7).

 1. Введіть пароль — до 15 символів. Запишіть його у надійному місці.

На екрані: при введенні пароля у вікні замість кожного символа з’являються зірочки.

 1. Встановіть прапорець Защитить структуру.

 2. ОК.

На екрані: діалогове вікно Подтвердите пароль.

 1. Введіть пароль ще раз.

 2. ОК.


Вправа 17 Копіювання за допомогою миші (drag&drop)

 1. Виділіть комірку чи суміжні комірки, які необхідно скопіювати в інше місце.

На екрані: виділені комірки.

 1. Покажчик миші підведіть до меж (рамок) виділених комірок чи комірки.

Рис. 57 Діалогове вікно Защитить книгу


На екрані: біла стрілка — покажчик миші з двонапрямленими стрілками.

 1. Натисніть клавішу Ctrl й утримуйте.

На екрані: до стрілки — покажчика миші додається маленький знак

 1. МН.

 2. Утримуючи Ctrl перетягніть об’єкт у потрібне місце.

 3. Відпустіть кнопку миші.

На екрані: наявна копія комірок.
Вправа 18 Копіювання даних за допомогою панелі інструментів

 1. Виділіть суміжні комірки, які необхідно скопіювати в інше місце.

На екрані: виділені комірки.

 1. Покажчик миші перемістіть на кнопку Копировать панелі інструментів Стандартная.

 2. М1.

На екрані: виділені комірки у пунктирній рамці.

 1. Покажчик миші перемістіть у лівий верхній кут нового розташування копії комірок.

 2. М1.

 3. Покажчик миші — на кнопку Вставить.

 4. М1.

На екрані: наявні копії комірок.

 1. Зніміть виділення (М1 у будь-якій комірці електронної таблиці).

 2. Зніміть пунктирну сітку в джерелі копіювання (клавіша Esc).


Вправа 19 Копіювання з автозаповненням

 1. Виділіть одну або декілька суміжних комірок у рядку або стовпчику, в яких містяться певні дані.

 2. Покажчик миші — у правий нижній кут виділення.

На екрані: покажчик миші набуває вигляду чорного знака “+”.

 1. МН.

 2. Перетягніть покажчик миші у комірку, де треба закінчити копіювання.

 3. Відпустіть кнопку миші.

На екрані: у комірках — скопійовані дані.

 1. Проаналізуйте результат і зробіть висновки.


Вправа 20 Копіювання даних за допомогою контекстного меню

 1. Виділіть комірку чи суміжні комірки, вміст яких необхідно скопіювати в інше місце.

На екрані: виділені комірки.

 1. Відкрийте контекстне меню виділених комірок і клацніть пункт Копировать.

 2. М1.

На екрані: виділені комірки у пунктирній рамці.

 1. Покажчик миші перемістіть у лівий верхній кут комірки нового розташування копії комірок.

 2. М1.

 3. Відкрийте контекстне меню виділених комірок і клацніть Вставить.

 4. М1.

На екрані: наявні копії вмісту виділених комірок.

 1. Зніміть виділення (М1 у будь-якій комірці електронної таблиці).

 2. Зніміть пунктирну сітку в джерелі копіювання (клавішп Esc).


Вправа 21 Копіювання даних за допомогою клавіатури

 1. Виділіть комірку чи комірки, вміст яких необхідно скопіювати в інше місце.

На екрані: виділені комірки.

 1. Одночасно натисніть Ctrl + С.

 2. М1.

На екрані: виділений об’єкт у пунктирній рамці.

 1. Покажчик миші перемістіть у лівий верхній кут комірки розташування копії вмісту виділених комірок.

 2. М1.

 3. Одночасно натисніть Ctrl + V.

 4. М1.

На екрані: копія об’єкта.

 1. Зніміть виділення (М1 у будь-якій комірці електронної таблиці).

 2. Зніміть пунктирну сітку в джерелі копіювання (клавіша Esс).


Вправа 22 Автозаповнення комірок

Автозаповнення спрощує введення даних. Найчастіше для автозаповнення використовують інструменти Прогрессия та Списки автозаполнения. 1. Введіть дані в першу комірку діапазону.

 2. Меню Правка —»Заполнить —>Прогрессия (у рядку або у стовпчику), клацніть у відповідному віконці.

Рис. 58 Виконання автозаповнення з використанням засобу Прогрессии


У групі перемикачів Тип зазначте тип прогресії. У віконці Предельное значение введіть значення останнього елемента прогресії.

У віконці Шаг введіть значення різниці арифметичної прогресії або знаменника геометричної прогресії.

Якщо кінцеве значення прогресії невідоме, то перед викликом діалогового вікна Прогрессия потрібно виділити діапазон комірок, які потрібно заповнити, а у полі Предельное значение не задавати значення. Решта параметрів цього діалогового вікна має бути задана.

Розгляньте наведені нижче приклади. Виділіть по дві останні заповнені комірки і продовжте автозаповнення для наступних комірок у рядках


Зауваження. Пункти каскадного меню Заполнить: Вниз, Вправо, Влево, Вверх зручно використовувати для автозаповнення, якщо у виділеній комірці міститься формула.

Напр., введемо в комірку С37 значення 5, а у комірку B37 формулу =С37 + 2.

Виділіть діапазон комірок Б37 : К37.


 1. Виконайте: меню Правка —> Заполнить —» Вправо. Виділені комірки буде заповнено відповідними числовими значеннями. Переконайтесь у цьому.

Списки — зручний інструмент для автозаповнення комірок. Щоб з’ясувати, які списки доступні для автозаповнення, ви конайте команди:

меню Сервис —> Параметры —> вкладка Списки.

Відкриється діалогове вікно Параметры., в якому на вкладці Списки міститься перелік усіх доступних для використання списків.

Щоб використати список для автозаповнення, в першу комірку введіть елемент автосписку. Після цього виділіть цю комірку й, утримуючи натиснутою ліву кнопку миші, перетягніті. маркер на потрібний діапазон комірок.


Рис. 59 Діалогове вікно Параметры. Вкладка Списки

Виконайте автозаповнення комірок: 1. Щоб створити новий список автозаповнення:

а) введіть у суміжні комірки одного стовпчика чи одного рядка елементи нового списку (кожне прізвище й ім’я — в окрему комірку). Напр., це може бути список студентів вашої групи;

б) виділіть усі комірки цього списку;

в) виконайте меню: Сервис —» Параметры —»вкладка Списки;

г) у діалоговому вікні Параметры на вкладці Списки натисніть кнопку Импорт за виділеного списку Новый список, а потім клацніть на кнопці ОК.Контрольні питання:

 1. Як виконати прокрутку вікна з фіксацією рядків і стовпчиків?

 2. Як розділити вікно на декілька вікон?

 3. Як виділити: рядок, декілька суміжних рядків, декілька несуміжних рядків?

 4. Як виділити: стовпчик, декілька суміжних стовпчиків, декілька несуміжних стовпчиків?

 5. Як виділити блок комірок?

 6. Як виділити всю таблицю, розташовану на одному робочому аркуші?

 7. Як виділити декілька блоків комірок?

 8. Як ввести нижній або верхній індекси?

 9. Як змінити ширину стовпчика?

 10. Як змінити ширину декількох стовпчиків після їх заповнення?

 11. Як відтворити формули у комірках?

 12. Як захистити файл від несанкціонованого доступу?

 13. Як відкрити захищений файл?

 14. Як зняти захист від доступу до файла?

 15. Як захистити файл від внесення змін у дані робочого аркуша?

 16. Як зняти захист від внесення змін у структуру книги?

 17. Як скопіювати дані за допомогою панелі інструментів?

 18. Як виконати копіювання за допомогою миші?

 19. Як виконати копіювання з автозаповненням?

 20. Як скопіювати дані за допомогою панелі інструментів Стандартная?

 21. Як скопіювати дані за допомогою клавіатури?

 22. Як виконати автозаповнення за допомогою програмного засобу Прогрессия?

 23. Як виконати автозаповнення з використанням програмного засобу Списки?

 24. Як створити новий список автозаповнення?


ПРАКТИЧНА РОБОТА № 8Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал