Дисциплін циклу загальної підготовкиСторінка4/11
Дата конвертації03.03.2017
Розмір1.76 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11

Назва дисципліни: Правознавство та основи юриспруденції*

Опис змісту дисципліни: Правосвідомість та правова культура. Поняття та ознаки держави. Поняття та ознаки права. Правопорушення та юридична відповідальність. Основи конституційного права. Правовий статус людини і громадянина. Система органів публічного управління. Основи цивільного права. Основи трудового права. Основи сімейного права. Основи адміністративного права. Основи кримінального права. Основи житлового права. Основи земельного та екологічного права. Основи фінансового права. Захист юридичних прав та законних інтересів громадянина.

Цільове призначення дисципліни: для всіх неюридичних спеціальностей.

Рекомендований семестр: ІІІ.
Назва дисципліни: Сімейне право**

Опис змісту дисципліни: Сім’я. Загальні засади правового регулювання сімейних відносин. Сімейне законодавство України. Шлюб. Недійсність шлюбу. Припинення шлюбу. Режим окремого проживання подружжя. Особисті немайнові правовідносини подружжя. Правовий режим майна подружжя. Шлюбний договір. Зобов’язання подружжя по утриманню. Визначення походження дітей. Особисті немайнові правовідносини батьків та дітей. Майнові правовідносини батьків та дітей. Усиновлення. Опіка та піклування. Патронат. Інші форми влаштування дітей, позбавлених батьківського піклування. Особисті немайнові права та обов’язки інших членів сім’ї та родичів. Зобов’язання по утриманню інших членів сім’ї та родичів.

Цільове призначення дисципліни: для всіх спеціальностей.

Рекомендований семестр: ІV.
Назва дисципліни: Складання правових документів**

Опис змісту дисципліни: Загальні засади складання процесуальних документів. Складання судових документів. Складання документів, необхідних для здійснення юридичного захисту прав, свобод та законних інтересів людини і громадянина. Структура юридичних документів. Умови визнання юридичних дійсними. Загальні основи оформлення цивільно-правових договорів. Нотаріальна форма цивільно-правового договору.

Цільове призначення дисципліни: для всіх неюридичних спеціальностей.

Рекомендований семестр: V
Назва дисципліни: Спортивне право***

Опис змісту дисципліни: Поняття та принципи спортивного права. Основні джерела спортивного права. Міжнародно-правові акти у сфері спорту. Правила проведення спортивних змагань. Антидопінгове законодавство. Європейські стандарти у спортивній сфері. Протидія правопорушенням на спортивних аренах. Правовий статус спортсменів.

Цільове призначення дисципліни: для спеціальності «Середня освіта. Фізична культура».

Рекомендований семестр: ІV.
Назва дисципліни: Екологічне право**

Опис змісту дисципліни: Поняття та система екологічного права. Джерела екологічного права. Екологічне управління. Екологічні права та обов’язки громадян. Право власності на природні ресурси та комплекси. Право природокористування. Правове регулювання забезпечення екологічної безпеки. Правове регулювання охорони та використання земель. Правова охорона, використання і відтворення вод. Правове регулювання охорони, відтворення і використання рослинного світу, лісових ресурсів та тваринного світу. Правове регулювання охорони атмосферного повітря. Правове регулювання охорони та використання надр. Правове забезпечення формування та функціонування екологічної мережі України.

Цільове призначення дисципліни: для спеціальностей «Екологія», «Право».

Рекомендований семестр: ІV.
Назва дисципліни: Економічне право Європейського Союзу**

Опис змісту дисципліни: Поняття і предмет економічного права ЄС. Джерела і принципи економічного права ЄС. Суб’єкти економічного права ЄС. Економічна інтеграція держав і економічне право ЄС. Врегулювання спорів у міжнародних економічних відносинах. Правове регулювання зовнішньоекономічної діяльності в Україні. Міжнародне торговельне право. Міжнародне фінансове право. Міжнародне інвестиційне право. Міжнародно-правове регулювання науково-технічного.

Цільове призначення дисципліни: для спеціальностей «Міжнародні економічні відносини», «Економіка», «Менеджмент», «Туризм», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації, регіональні студії».

Рекомендований семестр V.
Назва дисципліни: Юридична психологія**

Опис змісту дисципліни: Теоретико-методологічні засади юридичної психології. Нормативна регуляція соціальної поведінки. Девіантна та деліквентна поведінка особистості. Психологічна характеристика особистості правопорушника. Психологічна характеристика злочинних груп. Психологічна характеристика слідчої діяльності. Психологічні особливості особистості слідчого. Психологічні та організаційно-правові засади судово-психологічної експертизи. Пенітенціарна психологія.

Цільове призначення дисципліни: для спеціальностей «Право», «Дошкільна освіта», «Психологія», «Філологія».

Рекомендований семестр: ІV.
Назва дисципліни: Юридична етика**

Опис змісту дисципліни: Етика як основа існування суспільства. Загальні засади вчення про мораль та моральні якості людини. Основи правової етики. Етична культура юриста. Основи правової культури суспільства та людини. Засоби підвищення рівня етичної та правової культури людини у сучасному суспільстві.

Цільове призначення дисципліни: для всіх спеціальностей.

Рекомендований семестр: ІV.
Назва дисципліни: Юриспруденція в житті людини**

Опис змісту дисципліни: Правосвідомість та правова культура. Поняття та ознаки держави. Поняття та ознаки права. Правопорушення та юридична відповідальність. Поняття прав людини. Основи конституційного права. Основи цивільного права. Основи трудового права. Основи сімейного права. Основи адміністративного права. Основи кримінального права. Основи житлового права. Основи земельного та екологічного права.

Цільове призначення дисципліни: для всіх всіх спеціальностей.

Рекомендований семестр: ІІІ.  • Кафедра математичного методів та системного аналізу


Назва дисципліни: Історія криптографії та захист інформації***

Опис змісту дисципліни: Роль інформації в сучасному світі. Основні поняття та визначення. Конфіденційна інформація. Законодавство в галузі захисту інформації. Історія інформаційної безпеки. Криптологія: криптографія та криптоаналіз - історичні передумови зародження наукових напрямків. Історичні методи шифрування та злому, які є основою сучасної криптології. Симетричні криптосистеми. Міжнародні стандарти криптографічних методів захисту інформації. Асиметричні криптосистеми: цифровий підпис та RSA у сучасних банковських системах. Національній стандарт цифрового підпису. Криптографічни механізми захисту комп’ютерних інформаційних систем. Парольні системи та автентифікація. Вимоги автентифікації. Аналіз ризиків. Роль захисту інформації у сучасному житті.

Цільове призначення дисципліни: для спеціальностей «Менеджмент», «Право», «Журналістика», «Політологія», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Рекомендований семестр: V.
Назва дисципліни: Історія теорії інформації***.

Опис змісту дисципліни: Історія предмету теорії інформації та кодування. Кількісні характеристики інформації. Кількісна міра інформації. Ентропія та її властивості. Характеристики дискретних джерел інформації. Пропускна здатність дискретного каналу. Теорема Шеннона про кодування дискретного джерела. Перетворення аналогових сигналів на дискретні, квантування аналогових сигналів, кодування. Кодування в дискретних і неперервних каналах. Факсимільне стиснення. Сучасні архіватори. Призначення, принципи побудови, характеристики. Програми-архіватори: WinZip, WinRAR. Кодування текстової інформації, аудіо даних та зображень. Кодування текстової інформації. Кодові таблиці. Шрифти в комп’ютерних системах. Кодування аудіо даних. Кодування зображень. Дискретизація, квантування та кодування графічних зображень. Формати файлів піксельних графічних зображень Алгоритми стиснення графічної інформації.

Цільове призначення дисципліни: для спеціальностей «Журналістика», «Політологія», «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії», «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Рекомендований семестр: V.
Назва дисципліни: Математичне моделювання результатів психологічних експериментів.

Опис змісту дисципліни. Застосування обчислювальної техніки для обробки результатів досліджень {моделювання психологічних процесів). Кореляційний аналіз результатів психологічних досліджень. Регресійний аналіз результатів психологічних досліджень.

Цільове призначення дисципліни: для спеціальності «Психологія».

Рекомендований семестр для вивчення: V.
Назва дисципліни:Математичне моделювання конфліктних ситуацій.

Опис змісту дисципліни. Особливості математичного моделювання. Конфліктні ситуації і матричні ігри. Основні засади теорії ігор. Класифікація ігор. Розв’язування найпростіших матричних ігор. Оптимальні розв’язки безкоаліційних ігор. Моделювання переговорів. Моделювання безконфліктних ситуацій. Ігри у формі характеристичної функції. Мажоритарні ігри. Прийняття рішень у міжнародних організаціях. Моделювання тривалих процесів.

Цільове призначення дисципліни: для спеціальності «Міжнародні відносини, суспільні комунікації та регіональні студії».

Рекомендований семестр для вивчення: V.
Назва дисципліни: Технології електронних підручників.

Опис змісту дисципліни. Інформаційні технології в розвитку навчання: сутність та особливості впровадження; національна доктрина розвитку освіти та інформаційних технологій; інформатизація суспільства. Дидактичні принципи в умовах традиційного і комп’ютерного навчання. Принципи побудови та експлуатації електронних підручників; вимоги до структури, змісту, дизайну, навігації. Локальні та глобальні мережі: сітьове апаратне та програмне забезпечення, види адресацій, модель «клієнт/сервер». Програмне забезпечення для створення електронних підручників.

Цільове призначення дисципліни: для спеціальностей «Філологія», «Середня освіта».

Рекомендований семестр V.
Назва дисципліни: Комп'ютерні технології в навчанні мови та літератури.

Опис змісту дисципліни. Комп'ютерні технології в навчанні. Особливості комп'ютерної техніки як нового виду технічних засобів навчання. Програмне забезпечення навчання. Програмне забезпечення навчання мови. Комп'ютерні програми - специфічний вид навчального матеріалу в системі засобів навчання. Типологія комп'ютерних програм. Застосування сучасних технологій у викладанні філологічних дисциплін. Умови ефективної інтеграції комп'ютерних технологій у навчальний процес. Особливості організації дистанційного навчання на базі комп'ютерних технологій.

Цільове призначення дисципліни: для спеціальностей «Філологія», «Середня освіта».

Рекомендований семестр: ІІІ.
Назва дисципліни: Моделювання та прогнозування інформаційної діяльності.

Опис змісту дисципліни: Приклади практичних проблем, обґрунтування рішення яких вимагає застосування математичних методів. Основні поняття та принципи прийняття рішень в сфері інформаційної діяльності. Математичні моделі дослідження операцій та методи розв'язування оптимізаційних задач. Задачі лінійного програмування. Задача про харчовий раціон. Задача про планування виробництв. Задача про завантаження обладнання. Задача про постачання сировини. Транспортна задача лінійного програмування. Метод динамічного програмування. Крокове управління. Теорія масового обслуговування. Гральні методи обґрунтування рішень. Методи вирішення конфліктних ситуацій. Моделювання переговорів. Моделювання безконфліктних ситуацій.

Цільове призначення дисципліни: для спеціальності «Інформаційна, бібліотечна та архівна справа».

Рекомендований семестр: ІІІ.
Назва дисципліни: Комп'ютерні технології в інноваційному навчанні іноземним мовам.

Опис змісту дисципліни. Комп'ютерна лингводидактика. Програмне забезпечення навчання мови. Комп'ютерне навчальне мовне середовище. Комп'ютерні словники, енциклопедії і довідкові системи. Технології Веб 2.0 в професійній діяльності учителя іноземної мови. Сучасні Інтернет-ресурси в навчанні іноземній мові. Пошук і відбір інформації для навчальних цілей в мережі Інтернет. Критерії оцінки Інтернет -ресурсов. Розробка навчальних Інтернет-ресурсів: hotlist, multimedia scrapbook, treasure hunt, subject, sampler, webquest. Онлайн-сервіси для створення тестів і організації тестування. Розробка і діагностування можливостей власного тесту. Можливості ефективного застосування презентацій в процесі навчання іноземним мовам. Принципи організації роботи з комп'ютерними презентаціями. Онлайн сервіси для створення презентацій: Prezi, ZohoShow та ін. Дидактичні онлайн-ігри. Розробка власних дидактичних ігор в онлайн. Інтерактивні додатки LearningApps для підтримки навчального процесу. Розробка власних інтерактивних модулів.

Цільове призначення дисципліни: для спеціальностей «Філологія», «Середня освіта».

Рекомендований семестр: ІІІ.

Назва дисципліни: Фінансова математика.

Опис змісту дисципліни: Фінансова математика банківських розрахунків. Математика кредита. Складні відсотки і процентні ставки. Простий відсоток. Складний процент. Оцінка прибутковості. Модель смертності. Страхування життя. Фінансові розрахунки в страхових і пенсійних схемах. Моделі теорії ризику в страхуванні. Модель індивідуального ризику. Стохастичні моделі: побудова й аналіз.

Цільове призначення дисципліни: для спеціальностей «Економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Менеджмент», «Туризм».

Рекомендований семестр для вивчення: ІV.
Назва дисципліни:Математичне моделювання конфліктних ситуацій.

Опис змісту дисципліни. Особливості математичного моделювання. Конфліктні ситуації і матричні ігри. Застосування теорії ігор в юриспруденції. Основні засади теорії ігор. Класифікація ігор. Розв’язування найпростіших матричних ігор. Оптимальні розв’язки безкоаліційних ігор. Моделювання переговорів. Моделювання безконфліктних ситуацій.

Цільове призначення дисципліни: для спеціальності «Право».

Рекомендований семестр для вивчення: ІV.
Назва дисципліни:Економетрія (Економетрика).

Опис змісту дисципліни. Математичне моделювання як метод наукового пізнання економічних явищ і процесів. Моделі парної регресії та їх дослідження. Загальна лінійна економетрична модель. Мультиколінеарність. Гетероскедастичність. Автокореляція в економетричних моделях динаміки. Моделі розподіленого лагу. Оцінювання параметрів системи одночасних рівнянь. Методи дослідження якісних економічних показників.

Цільове призначення дисципліни: для спеціальностей «Економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Менеджмент», «Туризм».

Рекомендований семестр для вивчення: ІV.
Назва дисципліни: Моделювання економіки.

Опис змісту дисципліни. Економіка як об’єкт моделювання. Концептуальні засади математичного моделювання економіки. Алгоритмічні моделі в економіці та підприємництві. Прикладні математичні моделі фінансово-економічних процесів. Моделі поведінки та взаємодії споживачів і виробників. Модель міжгалузевого балансу. Традиційні та динамічні нелінійні моделі макроекономіки. Моделі аналізу макроекономічної політики.

Цільове призначення дисципліни: для студентів спеціальностей «Економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Менеджмент», «Туризм».

Рекомендований семестр для вивчення: ІV.
Назва дисципліни:Статистичні методи досліджень.

Опис змісту дисципліни. Методологічні основи узагальнення статистичних даних. Методологічні основи статистичного оцінювання закономірностей розвитку. Методологія вибіркового спостереження. Кореляційно-регресійний аналіз.

Цільове призначення дисципліни: для всіх спеціальностей.

Рекомендований семестр для вивчення: ІV.
Назва дисципліни: Економіко-математичні методи в маркетингу.

Опис змісту дисципліни. Методи аналізу і прогнозування в маркетинговому дослідженні. Використання чисельних методів для вирішення маркетингових задач. Обробка результатів маркетингового дослідження з використанням чисельних методів. Інформаційні технології в маркетингу. Маркетингові задачі, вирішення яких потребує використання економіко-математичних моделей. Динамічні ряди економічних показників. Методи прогнозування в маркетингу. Математичний апарат вирішення задач оптимізації. Класична модель керування запасами. Аналіз статистики постачання і визначення оптимального розміру запасів. Методи оптимізації розміру партій постачання товарів. Моделювання попиту і пропозиції в маркетингу. Використання теорії ігор при аналізі поведінки конкурентів.

Цільове призначення дисципліни: для спеціальностей «Економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Менеджмент», «Туризм».

Рекомендований семестр для вивчення: ІV.
Назва дисципліни: Економіко-математичні методи у менеджменті.

Опис змісту дисципліни. Загальна постановка оптимізаційної задачі, її структура: цільова функція, обмеження як спосіб опису множини допустимих планів. Побудова математичних моделей економічних задач: задача планування виробництва, транспортна задача, задача про мінімізацію відходів, задача про призначення, задача оптимального використання сировини, матричне планування. Задачі цілочислового програмування (кадрова задача, задачі про інвестиції, розподіл обладнання. Задач теорії ігор (задача оптимізації пропозицій випуску продукції за умов залежності прибутку від попиту, задача про зберігання продукції, яка швидко псується). Задачі динамічного програмування (задача про розподіл коштів між підприємствами, задача про розподіл ресурсів між галузями на n років. Задача про заміну обладнання..

Цільове призначення дисципліни: для спеціальностей «Економіка», «Міжнародні економічні відносини», «Менеджмент», «Туризм».

Рекомендований семестр для вивчення: ІV.
Назва дисципліни: Математична обробка результатів соціально-педагогічного дослідження.

Опис змісту дисципліни. Вимірювання в педагогічних дослідженнях. Методи зведення й обробки результатів наукових досліджень: Табличні та графічні методи зведення результатів соціально-педагогічного дослідження. Статистичні методи обробки результатів соціально-педагогічного дослідження. Форми узагальнення результатів соціально-педагогічних досліджень. Застосування обчислювальної техніки для обробки результатів досліджень. Кореляційний аналіз результатів педагогічних досліджень. Регресійний аналіз результатів педагогічних досліджень.

Цільове призначення дисципліни: для всіх спеціальностей.

Рекомендований семестр для вивчення: ІІІ.
Назва дисципліни: Евристичне навчання.

Опис змісту дисципліни. Поняття «евристика». Евристичні прийоми розумової діяльності, їх види. Місце і роль евристичної діяльності в системі навчально-пізнавальної діяльності. Компоненти навчально-пізнавальної евристичної діяльності. Сучасні технології навчання і місце евристичної діяльності в них. Методичні вимоги до організації процесу евристичного навчання. Методи евристичного навчання. Організаційні форми евристичного навчання. Засоби евристичного навчання.

Цільове призначення дисципліни: для всіх спеціальностей.

Рекомендований семестр для вивчення: ІІІ.
Назва дисципліни: Комп`ютерні технології в роботі з дітьми.

Опис змісту дисципліни. Теоретико-методологічні засади застосування комп’ютерних технологій у роботі з дітьми Сучасне інформаційне середовище та його вплив на дошкільника Комп’ютерні технології, їх різновиди. Місце комп’ютерних технологій у дитячій субкультурі. Переваги застосування комп’ютерних технологій в навчальному та виховному процесі ДНЗ. Особливості організації освітньої роботи з використанням комп’ютерних технологій у ДНЗ; Систематизація методичних матеріалів щодо використання комп’ютерних технологій у ДНЗ; здійснення освітнього процесу в ДНЗ з використанням інноваційних комп’ютерних технологій. Типи та види комп’ютерних навчальних програм. Вимоги до навчально-розвивальних комп’ютерних програм для дошкільників. Класифікація комп’ютерних ігор, особливості їх застосування в освітньому процесі. Фізіологічні та гігієнічні аспекти використання інформаційних технологій.

Цільове призначення дисципліни: для спеціальності «Дошкільна освіта».

Рекомендований семестр: ІІІ.
Назва дисципліни: Застосування Інтернет-ресурсів для розвитку ІКТ-компетентності педагогів.

Опис змісту дисципліни. Види Інтернет-ресурсів: пошукові, інтерактивні, інформаційні, змішані або комбіновані. Пошукові системи. Безкоштовне програмне забезпечення biblprog.org.ua. Національна бібліотека України для дітей.  Безкоштовні електронні пошти Сервіси Google Онлайновий сервіс для планування зустрічей, подій і справ з прив'язкою до календаря. Технологія, за допомогою якої принтер підключається до інтернету, що дозволяє ряду користувачів роздруковувати документи віддалено. Хмарне сховище від Google з можливістю онлайн (в браузері) перегляду безлічі типів файлів.

Цільове призначення дисципліни: для спеціальностей «Дошкільна освіта», «Філологія», «Середня освіта».

Рекомендований семестр: ІV

Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   11


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал