Дипломної освіти ім П. Л. Щупіка Державний заклад " Дніпропетровська медична академія"Сторінка4/18
Дата конвертації25.12.2016
Розмір2.92 Mb.
ТипДиплом
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

ОСВІТНЬО-КВАЛІФІКАЦІЙНА ХАРАКТЕРИСТИКА ФАХІВЦЯ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТІ “НЕОНАТОЛОГІЯ”


Згідно з вимогами кваліфікаційної характеристики фаху лікар-неонатолог повинен знати :

 • організацію медичної допомоги вагітним, роділлям та новонародженим країни, принципи регіоналізації перинатальної допомоги;

 • організацію медичної допомоги населенню за умов виникнення екстремальних ситуацій з масовими ушкодженнями;

 • основні питання ембріології та розвитку плоду. Фактори, які порушують фізіологічний розвиток плоду;

 • основні питання перинатології та спостереження за фізіологічними вагітністю, пологами, ведення здорової новонародженої дитини

 • основні принципи сучасних перинатальних технологій

 • сучасні принципи підтримки грудного вигодовування на всіх етапах надання медичної допомоги новонародженому

 • анатомо-фізіологічні особливості новонароджених різного гестаційного віку;

 • сучасні технології інтенсивної терапії та виходжування дітей з малою та дуже малою масою тіла

 • етіологію, патогенез захворювань новонароджених, взаємозв’язок функціональних систем у хворих і здорових новонароджених;

 • орієнтуватись в константах гомеостазу, їх порушеннях та принципах корекції. Знати їх особливості у новонароджених різного гестаційного віку;

 • інтерпретувати результати загальних, функціональних та спеціальних методів дослідження, робити на основі цих даних узагальнення та практичні висновки;

 • принципи інфекційного контролю в неонатології, основні документи, які регламентують заходи з підтримання санітарно-епідеміологічного режиму відділень новонароджених;

 • основи фармакотерапії новонароджених;

 • основи імунології та імунопрофілактики в неонатології;

 • клінічну симптоматику основних захворювань перинатального періоду та періоду новонародженості, особливості їх перебігу в залежності від гестаційного та постнатального віку, диференційну діагностику захворювань новонароджених;

 • етіологію, патогенез, клініку, лікування інфекцій пери-неонатального періоду;

 • сучасні принципи і технології інтенсивної терапії та виходжування дітей з дуже малою масою тіла

 • особливості ентерального вигодовування новонароджених;

 • профілактику перинатальної трансмісії ВІЛ від матері до дитини, ведення новонародженого, що народився у ВІЛ-інфікованої жінки;

 • сучасні принципи грудного вигодовування, фізіологію лактації і підтримки грудного вигодовування;

 • методику початкової реанімаційної допомоги новонародженим;

 • принципи стабілізації стану при народженні;

 • сучасні принципи і технології інтенсивної терапії новонароджених.

Лікар-неонатолог повинен вміти • оцінити стан дитини при народженні і надати медичну допомогу при народженні

 • здійснити ранній початок грудного вигодовування, контакт матері та дитини “шкіра до шкіри”

 • провести первинний огляд новонародженої дитини;

 • визначити перинатальний ризик вагітності і новонародженого;

 • провести цілеспрямоване клінічне обстеження хворого новонародженого;

 • визначити необхідний обсяг лабораторних, рентгенологічних та інших спеціальних досліджень, організувати своєчасне їх виконання, прокоментувати результати;

 • чітко визначити важкість стану хворого новонародженого та обсяг проведення заходів інтенсивної терапії;

 • надати невідкладну допомогу хворим новонародженим (непрямий масаж серця, інтубація трахеї, ШВЛ мішком та маскою, проведення дихання з постійним позитивним тиском, введення медикаментів в пологовій залі та відділенні інтенсивної терапії, промивання шлунку, катетеризація вен, замінне переливання крові, інфузійна терапія, люмбальна пункція, вимірювання артеріального тиску, пульсоксиметрія);

 • провести штучну вентиляцію легень з ендотрахеальною інтубацією новонародженого

 • провести ентеральне годування альтернативними методами (зонд, шприц, чашка, ложка)

 • провести парентеральне харчування

 • провести та оцінити показники кардіо-респіраторного моніторингу, артеріального тиску, графічного моніторингу, кислотно-лужного стану, біохімічного контролю при інтенсивній терапії новонароджених

 • провести диференційну діагностику захворювань у новонароджених, в разі потреби організувати консультацію профільних спеціалістів;

 • обгрунтувати тактику медикаментозного лікування та респіраторної підтримки при основних захворюваннях новонароджених;

 • досконало знати практичні питання переливання препаратів крові, його ускладнення і заходи попередження та боротьби з ними;

 • знати методику проведення замінного переливання крові

 • вміти провести фототерапію новонародженому з гіпербілірубінемією

 • оцінити стан грудного вигодовування;

 • прогнозувати перебіг раннього неонатального періоду з врахуванням перинатальних факторів ризику.Перелік основних навичок та маніпуляцій, якими повинен оволодіти лікар-неонатолог після проходження циклу інтернатури

п/п


Перелік знань та вмінь

Ступінь оволодіння

1.

Оцінка стану адаптації дитини при народженні, визначення алгоритму дій лікаря


+++

2.

Первинний лікарський огляд новонародженої дитини


+++

3.

Методика раннього викладання дитини на живіт матері, контакту «шкіра до шкіри»

+++

4.

Методика першого прикладання до грудей матері у пологовій залі та раннього початку грудного вигодовування

+++

5.

Підтримка теплового ланцюжка

+++

6.

Катетеризація стравоходу за клінічними показаннями

+++

7.

Догляд за пупковим залишком та пупковою ранкою


+++

8.

Оцінка гестаційного віку, морфо-функціональної зрілості


+++

9.

Оцінка фізичного розвитку новонародженого

+++

10.

Катетерізація пупкової вени

+++

11.

Санація верхніх дихальних шляхів

+++

12.

Санація трахеї

+++

13.

Закритий масаж серця

+++

14.

Інтубація трахеї

+++

15.

Проведення ШВЛ за допомогою мішка і маски

+++

16.

Проведення ШВЛ у новонароджених з ендотрахеальною інтубацією

+++

17.

Первинна реанімація новонароджених

+++

18.

Первинна реанімація новонароджених з меконіальною аспірацією

+++

19.

Методика грудного вигодовування

+++

20.

Методика проведення зондового годування

+++

21.

Методика парентерального харчування

+++

22.

Промивання шлунку


+++

23.

Визначення груп крові

+++

24.

Операція замінного переливання крові

+++

25.

Пульсоксиметрія у новонароджених

+++

26.

Проведення фототерапії

+++

27.

Вимірювання артеріального тиску у новонароджених

+++

28.

Люмбальна пункція

++

29.

Венепункція

+++

30.

Дихання під постійним позитивним тиском (показання, методика проведення) Неінвазивна вентиляція легень

+++

31.

Проведення інфузійної терапії за допомогою перфузорів

+++

32.

Невідкладна медична допомога при пневмотораксі

+++

33.

Показання до проведення ШВЛ, основні методи і параметри

+++

34.

Методика виходжування дітей з дуже малою масою тіла в умовах інкубаторів інтенсивної терапії

+++

35.

Методика ендотрахеального введення препаратів сурфактанту

++

36.

Експлуатація інкубаторів інтенсивної терапії новонароджених

+++

37.

Експлуатація відкритих реанімаційних систем для новонароджених

+++

38.

Експлуатація сучасних апаратів ШВЛ

+++

39.

Оцінка результатів рентгенографії органів грудної клітини та черевної порожнини у новонароджених та недоношених дітей

+++

40.

Оцінка результатів нейросонографії, допплерографії, МРТ, КТ у новонароджених з перинатальною патологією

+++

41.

Оцінка показників кислотно-лужного стану у новонароджених

+++Практичні навички


Алгоритм практичних навичок складений на підставі посібника Шунько Є.Є., Пясецька Н.М., Кончаковська Т.В., Лакша О.Т. та співавт. Еталони практичних навичок в неонатології // Навчально-методичний посібник. – Київ, 2011.

Навичка 1


Оцінка стану адаптації дитини при народженні, визначення алгоритму дій лікаря

Необхідне оснащення: тепле приміщення (25°С), зігріті пелюшки, шапочка, шкарпетки, стерильні рукавички, стетофонендоскоп, обладнання для надання первинної реанімації.

Методика проведення: одразу після народження дитини лікар або акушерка оцінює стан новонародженого з метою прийняття рішення щодо подальших дій. Він проводить:

1. Швидку оцінку.

2. Оцінку за шкалою Апгар наприкінці 1-ї та 5-ї хвилин життя.

3. Спостерігає за дитиною впродовж всього часу перебування в пологовій залі (2 години).

4. Призначає обстеження та лікування дитини у разі потреби.

Лікар виконує кожну дію, аналізує отримані дані, приймає рішення щодо подальшого ведення дитини. Обов’язковим є спілкування з матір'ю, пояснення їй своїх дій, озвучування отриманих результатів обстеження.Швидка оцінка використовується з метою прийняття рішення щодо потреби в реанімації, виключення вроджених вад розвитку та інших патологічних станів, які б вимагали невідкладного обстеження та втручання:

Оцінка стану новонародженого


Дихання

Нормальне

Нерегулярне/відсутнє

Нормальне

Нормальне
Маса тіла/термін гестації

< 2500

> 37 тижнів>< 2500

>< 37 тижнів< 2500

>< 37 тижнів>< 2500

>< 37 тижнів


Сердцебиття

Якщо дитина дихає або кричить, має задовільний м'язовий тонус, ЧСС не вимірюється


< 100 уд.хв.

> 100 уд.хв.


> 100 уд.хв.


Вроджена вада розвитку / пологова травма

Відсутня

Відсутня

Відсутня

НаявнаДіагноз1Здоровий новонароджений

Асфіксія

Мала вага при народженні

Вроджена вада / пологова травма

Медичний доглядМедичний догляд за здоровою новонародженою дитиною

Медичний догляд за дитиною з асфіксією

Медичний догляд за дитиною з малою вагою при народженні

Медичний догляд за дитиною з вродженою вагою / пологовою травмою

Оцінка потрібності в реанімаційних заходах включає:
Показник

Норма

Потребує реанімаційних заходів

Гестаційний вік

> 37 тижнів

< 32-34 тижнів

Навколоплідні води

чисті

меконіальні / забруднені меконієм

Дихання

дихає або кричить

не дихає або дихання неефективне, гаспінг

М'язовий тонус

задовільний
ЧСС*

>100уд./хв.

<100уд./хв.

* Якщо дитина дихає або кричить, має задовільний м'язовий тонус, ЧСС не вимірюється
Якщо показники стану новонародженого відповідають нормі, дитина залишається на животі матері. При відхиленні будь-якого з показників лікар приймає рішення щодо проведення реанімаційних заходів. Реанімація не проводиться при відсутності ознак живонародження!2 При виявленні вроджених вад розвитку або пологової травми лікар повідомляє про це матір і призначає відповідні стану дитини догляд, дослідження, лікування.
Оцінка стану дитини за шкалою Апгар (підсумовується кількість балів за кожний показник з отримання загальної суми) здійснюється наприкінці 1-ї та 5-ї хвилин життя, далі кожні 5 хвилин до досягнення оцінки 7 балів або налагодження життєзабезпечення (ШВЛ тощо):


Показник


Бали


0

1

2

ЧСС*


відсутнє

менше 100 уд./хв

100 і більше уд./хв

Дихання


відсутнє

неритмічне дихання

ритмічне дихання, крик

Колір шкіри


блідість, ціаноз

акроціаноз при рожевому тулубі

вся дитина рожева (може бути локальний ціаноз)


М’язовий тонус

атонія

слабке згинання кінцівок


фізіологічна поза новонародженого

Рефлекторна подразливість


відсутня

легка гримаса

крик або кашель,чихання

* Якщо дитина дихає або кричить, має задовільний м'язовий тонус, ЧСС не вимірюється.
Здорова дитина у 1-у хвилину після народження має оцінку за шкалою Апгар 7-10 балів. Оцінка між 1-ю та 5-ю хвилинами повинна мати позитивну динаміку.

Оцінка характеризує загальний стан новонародженого та ефективність проведених реанімаційних заходів, може проводитися одночасно з реанімаційними заходами, але не для визначення потреби в реанімації, моменту її проведення або обсягу реанімаційних заходів.

Низька оцінка за шкалою Апгар на 5-й хвилині свідчить про неблагополуччя у стані новонародженого і необхідність обстеження дитини. При низькій оцінці через 5 хвилин після народження обстеження повторюють через кожні 5 хвилин до досягнення 7 балів або забезпечення необхідної допомоги (апаратна ШВЛ тощо).
Оцінка адаптації дитини проводиться впродовж перебування новонародженого в контакті «шкіра до шкіри» в пологовій залі - акушерка або лікар кожні 15 хвилин (при потребі частіше) спостерігають за диханням, кольором шкіри, рухами дитини, виміряють температуру тіла (через 30 хвилин, 1 та 2 години після народження) або торкаються руками ніжок (інші проміжки - кожні 15 хвилин), відмічають наявність ціанозу, стогону, апное, при потребі вислуховують ЧСС (Якщо дитина дихає або кричить, має задовільний м'язовий тонус, ЧСС не вимірюється).
Показники адаптації, які необхідно визначити під час первинного лікарського огляду


Ознаки


Нормальні межі


Фізіологічні особливості новонародженої дитини з малою масою тіла при народженні

ЧСС


100-160 уд./хв.
Частота та характері дихання

35-60 др./хв.


відсутній експіраторний стогін і втяжіння податливих ділянок грудної клітки


Колір шкіри

рожевий, відсутній центральний ціаноз

відсутній центральний ціаноз

Рухи


активні


активні або помірно знижені (помірна гіподинамія)


М'язовий тонусзадовільний


наявний (помірна гіпотонія)


Поза дитинифлексорна


флексорна або напівфлексорна:

голова дещо приведена, руки та

ноги помірно зігнуті в суглобах


Температура новонародженого

36,5-37,5°С, кінцівки теплі на дотик
Поділіться з Вашими друзьями:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал