Дипломної освіти ім П. Л. Щупіка Державний заклад " Дніпропетровська медична академія"



Сторінка18/18
Дата конвертації25.12.2016
Розмір2.92 Mb.
ТипДиплом
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

Перелік документів лікаря-інтерна за фахом «Неонатологія»

1.Індивідуальний план роботи лікаря - інтерна.


2. Щоденник обліку всіх видів робіт.

3. Залікова книжка.

4. Реферати.

5. Звіти про роботу лікаря - інтерна (очна частина, заочна частина)



Додаток 3

Перелік документів, необхідних при проведенні

атестації лікарів- інтернів

1. Індивідуальний план роботи лікаря-інтерна.

2. Щоденник обліку роботи лікаря - інтерна (після проведення атестації повертається інтерну) з обов'язковим звітом про обсяг лікувальної роботи, виконаної для опрацювання практичних навичок.

3. Характеристика лікаря - інтерна від адміністрації базового закладу охорони здоров'я.

4. Характеристика лікаря - інтерна, що надається кафедрою, на якій він проходив інтернатуру.

5. Залікова книжка.

6. Реферати (після проведення атестації повертаються інтерну).

7. Наказ ректора про допуск інтернів до атестації.

8. Протокол і відомість проведення атестації з результатами: комп'ютерного тестового контролю, оцінками за теоретичні знання та практичні навички, загальною підсумковою оцінкою кожного інтерна, який атестується .
Додаток 4

ОРіЄНТОвна тематика рефератів лікарям-інтернАм


 1. Режим дня та харчування жінки під час вагітності. Профілактика зниженої лактації.

 2. Фізичні вправи під час вагітності. Фізична і психологічна підготовка к пологам.

 3. Переваги грудного вигодовування. Програма підтримки грудного вигодовування дітей в Україні.

 4. Екскреція лікарських засобів при лактації. Умови та протипоказання для використання ліків під час годування грудьми.

 5. Кандидозна інфекція у новонароджених дітей. Профілактика, рання діагностика.

 6. Біль та знеболення в неонатології.

 7. Особливості водно-електролітного балансу у новонароджених дітей. Причини порушень. Корекція.

 8. Алгоритм ведення новонароджених дітей з вродженими вадами серця.

 9. Невідкладна кардіологічна допомога в неонатальном періоді.

 10. Діагностичний алгоритм при підозрі на вроджені вади нирок.

 11. Тактичне рішення і невідкладна допомога при гострій нирковій недостатності у новонароджених.

 12. Діагностична програма і тактика лікаря-неонатолога при синдромі інтерсексуальних геніталій у новонароджених дітей.

 13. "Метаболічні катастрофи" в неонатальному періоді, діагностичний алгоритм.

 14. Раціональне використання антибіотиків в умовах акушерського стаціонару.

 15. Невідкладні ситуації у новонароджених, обумовлені вадами розвитку легень та бронхів. Діагностичний алгоритм при підозрі на природжені та спадкові захворювання легень.

 16. Сімейно ориєнтована медична допомога в відділеннях інтенсивної терапії новонароджених.

 17. Порушення серцевого ритму у новонароджених. Діагностична тактика, невідкладна допомога.

 18. Рання діагностика порушень психо-емоційного та стато-моторного розвитку у дітей перших місяців життя. Догляд " спрямований на розвиток".

 19. Пренатальна діагностика спадкових та вроджених захворювань новонароджених. Медико-генетичне консультування.

 20. Трансфузіологія в неонатальному періоді.

 21. Синдром кишкової непрохідності у новонароджених дітей. Тактика неонатолога. Підготовка та умови траспортування.

Додаток 5
КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

знань лікарів-інтернів при проведенні рубіжного, заключного

і атестаційного іспитів по спеціальності «Неонатологія».

І. Оцінка «відмінно» ставиться лікарю-інтерну, який:

- глибоко і в повній мірі засвоїв матеріал по основним розділам програми ;


 • висловлює матеріал послідовно, грамотно, логічно, злагоджено, не має утруднень у відповіді при видозміненні завдання;

 • тісно пов'язує теорію з практикою лікаря-неонатолога;

 • вільно вирішує ситуаційні задачі, правильно обґрунтовують прийняті рішення;

 • знайомий з новою медичною науково-доказовою інформацією, журнальними статтями, монографіями;

 • в повному обсязі освоїв та оволодів практичними навичками, передбаченими програмою підготовки в інтернатурі;

II. Оцінка "добре" ставиться лікарю-інтерну, який:



  • твердо знає матеріал з основних розділів програми, грамотно і по суті його висловлює, не допускає суттєвих неточностей у відповіді на запитання;

  • правильно застосовує теоретичні положення при вирішуванні практичних питань і ситуаційних задач;

- освоїв та володіє необхідними практичними навичками та прийомами їх виконання;
III. Оцінка "задовільно" ставиться лікарю-інтерну, який:

 • має знання тільки основного матеріалу, але не засвоїв його деталей, допускає неточності, недостатньо правильні формулювання, порушує послідовність у викладенні програмного матеріалу;

 • має труднощі при вирішуванні ситуаційних задач і виконанні практичних навичок.

Додаток 6

(зразок)

ХАРАКТЕРИСТИКА

Лікаря-інтерна _____________________________________________________________,

_____________(рік народження), який закінчив (вказати навчальний заклад) в _________ (році) і проходив інтернатуру по спеціальності «Неонатологія» на базі (вказати базу стажування) з "01".08.20____р. по "31".08.20____р.

з "01".03.20____р. по "31".01.20____р.


 1. Ставлення інтерна до роботи, вміння додержуватись принципів лікарської етики і деонтології.

 2. Ступінь клінічної підготовки інтерна:

  • оволодіння методами курації, ведення медичної документації, участь в обходах, консультаціях;

  • оволодіння сучасними методами діагностики і лікування;

  • оволодіння практичними навиками та прийомами невідкладної допомоги;

  • обсяг самостійної роботи у відділенні, в кабінеті функціональної діагностики, ознайомлення з методом профілактичної роботи лікаря, звітною документацією;

  • участь у лікарських, клініко-анатомічних і наукових конференціях;

   1. Теоретична підготовка:

    • ступінь засвоєння спеціальної літератури, передбаченої програмою;

    • активність на семінарських заняттях;

    • участь у лікарняних конференціях (виступи);

     1. Науково-практична робота:

      • найменування теми, якість виконання;

      • значення для практичної охорони здоров'я;

       1. Виконання індивідуального учбового плану і програми підготовки (вказати недостатньо засвоєні розділи і причини).

Загальна оцінка підготовки. (У якій мірі підготовлений до самостійної лікарської діяльності).

Програму підготовки заочної частини інтернатури виконав в повному обсязі.

Готов до самостійної практичної лікарської діяльності.

Характеристика дана в атестаційну комісію для розгляду питання присвоєння звання – лікар-спеціаліст з фаху "Неонатологія"

Головний лікар _________________________________ (підпис)
Керівник лікаря-інтерна ___________________________ (підпис)
М.П.
Р.S. В характеристиці обов’язково потрібно оцінити наступні пункти професійно-освітньої характеристики : знає, вміє, володіє

Характеристика надається наприкінці заочної частини в 2- примірниках на кафедру.


Додаток 7


ЗВІТ ЗА ЗАОЧНУ ЧАСТИНУ
лікаря-інтерна _____________________________________________________________

термін підготовки на заочній частині інтернатури з ______________ по _______________ на базі стажування____________________________________________________________



І. Відділення, у яких працював лікар-інтерн


п/п


Назва відділення

Лікарня





























ІІ. Загальна кількість курированих хворих

Відділення ( цикл)

Кількість хворих




















ІІІ. Оглянуто хворих

Відділення ( цикл)

Кількість хворих





















ІV. Участь в клінічних розбірах,обходах головних лікарів, начмедів, зав.ввідділень, керівників інтернів

Відділення ( цикл)

Кількість хворих






















V. Практичні навички та рівень їх оволодіння


Перелік основних навичок та маніпуляцій, якими повинен оволодіти лікар-неонатолог після проходження циклу інтернатури

п/п


Перелік знань та вмінь

Ступінь оволодіння

1.

Оцінка стану адаптації дитини при народженні, визначення алгоритму дій лікаря





2.

Первинний лікарський огляд новонародженої дитини





3.

Методика раннього викладання дитини на живіт матері, контакту «шкіра до шкіри»




4.

Методика першого прикладання до грудей матері у пологовій залі та раннього початку грудного вигодовування




5.

Підтримка теплового ланцюжка




6.

Катетеризація стравоходу за клінічними показаннями




7.

Догляд за пупковим залишком та пупковою ранкою





8.

Оцінка гестаційного віку, морфо-функціональної зрілості





9.

Оцінка фізичного розвитку новонародженого




10.

Катетеризація пупкової вени




11.

Санація верхніх дихальних шляхів




12.

Санація трахеї




13.

Закритий масаж серця




14.

Інтубація трахеї




15.

Проведення ШВЛ за допомогою мішка і маски




16.

Проведення ШВЛ у новонароджених з ендотрахеальною інтубацією




17.

Первинна реанімація новонароджених




18.

Первинна реанімація новонароджених з меконіальною аспірацією




19.

Методика грудного вигодовування




20.

Методика проведення зондового годування




21.

Методика парентерального харчування




22.

Промивання шлунку





23.

Визначення груп крові




24.

Операція замінного переливання крові




25.

Пульсоксиметрія у новонароджених




26.

Проведення фототерапії




27.

Вимірювання артеріального тиску у новонароджених




28.

Люмбальна пункція




29.

Венепункція




30.

Дихання під постійним позитивним тиском (показання, методика проведення)




31.

Проведення інфузійної терапії за допомогою перфузорів




32.

Невідкладна медична допомога при пневмотораксі




33.

Показання до проведення ШВЛ, основні методи і параметри




34.

Методика виходжування дітей з дуже малою масою тіла в умовах інкубаторів інтенсивної терапії




35.

Методика ендотрахеального введення препаратів сурфактанту




36.

Експлуатація інкубаторів інтенсивної терапії новонароджених




37.

Експлуатація відкритих реанімаційних систем для новонароджених




38.

Експлуатація сучасних апаратів ШВЛ




39.

Оцінка результатів рентгенографії органів грудної клітини та черевної порожнини у новонароджених та недоношених дітей




40.

Оцінка результатів нейросонографії, допплерографії у новонароджених з перинатальною патологією




41.

Оцінка показників кислотно-лужного стану у новонароджених





VII. Наукові конференції , товариства, реферативні огляди, реферати, монографічна та періодична література

Форми роботи


Кількість

Прослухано лекцій




Присутність на клінічних розборах




Участь у семінарах




Доповіді лікарів-інтернів




Присутність на засіданнях товариств




Участь у клінічних конференціях




Участь у патологоанатомічних конференціях




Прочитано лекцій з санітарно-просвітньої тематики




Підготовлено реферативних оглядів




Підготовлено рефератів




Опрацьовано монографій




Опрацьовано джерел науково-доказової інформації




Опрацьовано журнальних статей



Оцінка знань та вмінь лікаря-інтерна за заочну частину





теоретична

практична

загальна









Лікар-інтерн __________________________________________________________________________


Керівник інтерна на базі стажування _______________________________________________________

Дата "_____"__________________ 20____р.





1 Зазначені в таблиці стани (здорова новонароджена дитина, новонароджена дитина з асфіксією, малою вагою при народженні, вродженою вадою розвитку/пологовою травмою) можуть бути в різних сполученнях і тому можуть потребувати сполучення процедур щодо медичному догляду

2 Живонародження вигнання або вилучення з організму матері плода, який після вигнання / вилучення (незалежно від тривалості вагітності, від того чи перерізана пуповина і чи відшарувалась плацента) дихає або має будь-які інші ознаки життя, такі як серцебиття, пульсація пуповини, певні рухи скелетних м’язів.

Мертвонародження вигнання або вилучення з організму матері плода з 22-го повного тижня вагітності (з 154 доби від першого дня останнього нормального менструального циклу) або масою 500 г та більше, який не дихає та не виявляє будь-яких інших ознак життя, таких як серцебиття, пульсація пуповини або певні рухи скелетних м’язів.

3 Симптоми гіпоглікемії: судоми, апное, гіпотонія, погане смоктання, пригнічення або млявість.

4 Змінити використанні рукавички на стерильні, накласти стерильні затискачі на пуповину приблизно через 1 хвилину після народження, перерізати пуповину стерильними ножицями. Через 2 години після народження дитини на пеленальному столі накласти стерильну одноразову клему на 0,3 – 0,5 см від пупкового кільця. Обробка культі пуповини антисептиками недоцільна.


Поділіться з Вашими друзьями:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


База даних захищена авторським правом ©divovo.in.ua 2017
звернутися до адміністрації

войти | регистрация
    Головна сторінка


загрузить материал